Make your own free website on Tripod.com
Rozdział Pierwszy
Wielowymiarowa rzeczywistość i projekt istnienia.

Dzielimy się swoją perspektywą na temat natury istnienia do waszego rozważenia w czasach wrzawy i zmiany, żeby pobudzić was do obudzenia się i wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. Każdy na Ziemi jest tutaj, aby uczestniczyć i wspierać masowe przebudzenie ludzkości naprawdę taką, że wasze myśli tworzą waszą rzeczywistość. Kluczowym jest aby to zrozumieć, skoro jesteście powiązani z warstwami i poziomami rzeczywistości, które, przeplatają się w celu tworzenia i badania majestatyczne wielowymiarowej natury istnienia. Wiedza jest święta, a wybór bycia informowanym, bądź jedynie bycia zabawianym w dzisiejszym świecie jest bardzo odkrywczym sprawdzianem czasów. Rozszerzanie waszego umysłu, żeby spenetrować głębsze znaczenia życia jest nie tylko wyzwalające, lecz jest kluczowe dla waszej pomyślności, bo wiedza jest mocą, a to jak wasza moc jest używana nieuchronne wyznacza kierunek waszego osobistego i zbiorowego życia.
Społeczne i polityczne sytuacje, przed którymi obecnie stoicie, osobiście i globalnie zawierają serię bardzo intensywnych lekcji zdolności rozpoznawania. Jesteście wyzywani, aby widzieć przebiegły i wstrząsający proces strachu, którzy przechodzi przez planetę. Utrzymywanie wiary w pozytywny efekt we wszystkich waszych spotkaniach nie jest zawsze łatwe, jednak ważnym jest pamiętać, że trudne i wyzywające doświadczenia poprzedzają wszystkie wartościowe efekty. Wybory, które podejmujecie i ryzyko, które życzycie sobie podjąć obecnie jest kluczowe dla wzmacniania waszej determinacji i przebudzenia do rozpoznania i zastosowania waszej mocy osobistej. Ostatecznie to wy tworzycie wszystko z dobrych powodów. Wszystko co istnieje jest nasycone formą mocy, włączając w to was. Przez kilka chwil rozważcie wasze wierzenia na temat pojęć mocy i osobistego
pełnomocnictwa. Jakie obrazy te słowy wywołują ? Jaka forma mocy w was rezyduje ? Od dawien dawna kombinacja samoświadomości i własnego pełnomocnictwa była uznawana za nierozdzielnych towarzyszy, jak dwie strony monety. Te wartości były cenione jako podstawowy kod mądrości przez wymiary i annały czasu, ponieważ były one szanowane jako podstawa do tworzenia i utrzymywania witalnego istnienia. A teraz na początku trzeciego milenium, kiedy rodzaj ludzki spotyka się z wielką kosmiczną lekcją na temat wartości życia.

Żyjecie w czasie, kiedy szanse samospełnienia rozwinęły świadomość, a duchowy wzrost stał się nieograniczony. Z pewnych punktów widzenia, to jest właściwy czas i właściwe miejsce w środku wielu, wielu prawdopodobnych rzeczywistości, wymiarów i dolin istnienia. Konsekwencją czasów, w których żyjecie jest szczególne wyzwanie, ponieważ jesteście pogrążeni w badaniu bardo intensywnego etapu rozwoju ludzkiego. Wielkim impulsem do osiągnięcia podwyższających się stanów większej świadomości jest zmuszanie was do czucia, uzdrawiania i radzenia sobie z waszymi sytuacjami życiowymi i możliwościami. Wszyscy ludzie na Ziemi są w kryzysie, a ten kryzys wyrasta z głęboko wrodzonego strachu przed poznaniem prawdy. Żeby uwolnić się z tej zbiorowej niewoli strachu musicie mieć wolę, aby widzieć więcej i pójść dalej w to co wiecie. Teraz nastał czas, żeby zintegrować wasze duchowe sedno i stać się dojrzałym w stosunku do tego jak używacie umysłu. Jesteście w środku hałaśliwej transformacji - inicjacji dzięki ciemnej nocy duszy, a musicie mieć wolę oraz musicie być
zdolnym do identyfikacji problemów występujących w waszym osobistym i zbiorowym życiu oraz objawiać ich rozwiązania. Jesteście na krawędzi zdumiewającej, ogólnoświatowej rewolucji, a posiadając wiedzę o czymś takim, kluczowym jest mieć świadomość, ze szanse na rozwój są zawsze obficie dostępne, o ile nauczycie je sobie tworzyć.
Zrozumienie mocy wierzeń i mocy umysłu, zarówno indywidualnego, jak i masowego jest najbardziej pilnym i podstawowym zadaniem, żeby rodzaj ludzki to pojął. Uznanie tych dwóch kluczy do wiedzy potrafi otworzyć
ludzką świadomość na nowy, ogólnoświatowy pogląd na temat nieograniczonych możliwości i wielce kreatywnych rozwiązań. Wierzenia są podstawowymi porozumieniami na temat rzeczywistości, która zarysowuje parametry waszego doświadczenia. Wszystko w co wierzycie, o czym myślicie, co czujecie pozostawia oddzielny i potężny ślad tak, jak sugestia czy rozkaz wobec pola witalnej energii, które obejmuje wasz świat. Wy tworzycie cały czas i ludzkość gwałtownie się budzi do tego zdumiewającego spostrzeżenia. Czasy, w których żyjecie charakteryzują się ogromnymi zmianami, a wielka elastyczność i jasna intencja są potrzebne wam do radzenia sobie z niedocenionym procesem ludzkiej transformacji. Rozwijanie zdolności stania się świadomym tego, co myślicie, czujecie mówicie oraz strukturyzowanie swojego życia z pierwotną jasnością przez myśl, słowo czy czyn ma podstawową ważność dla życia pełnią życia. Akceptacja odpowiedzialności za moc, którą ucieleśniacie, jest kluczową i najważniejszą lekcją tej transformacji.
Presja, z którą sobie dobrze radzicie w waszym życiu i w świecie nigdy nie była większa, a dla niektórych ludzi intensywność potrzebna dla tego zadania wygląda na wszechogarniającą. Podczas tego okresu zmian otwarcie swego umysłu na rozważnie punktów widzenia i perspektyw życia, które rozszerzają się poza ramami akceptowanego myślenia jest i rozsądne i godne podziwu. Ogromne wyzwania spowodowane przez przyspieszające energie tych czasów właściwie służą do stymulowania was, abyście postrzegali rzeczywistość w nowy sposób. Obraliście sobie być tutaj teraz, aby wnieść wkład w swój własny, unikalny punkt widzenia na rzut świadomych istot, które tworzą wielkie przebudzenie duchowe na planecie Ziemia. Świadomość jest stanem umysłu, ale także nazwą zabawy w tych ciężkich czasach. Tak jak w czasie potężnej burzy, rozwijanie się świadomości porywa glob w zdumiewającym momencie, stymulując ludzkość na poziomie komórkowym do przebudzenia się i odkrycia swej mocy. Musicie być zdolni do kopania łopata, za łopatą czyli żeby nazwać i zidentyfikować to, co widzicie i czujecie, a co dzieje się na wszystkich płaszczyznach ze śmiałością i jasnością. Indywidualnie i zbiorowo wasza wolność obraca się wokół prawdy tak, jak ją widzicie. Wasze lekcje życia zawierają również trudne zadania na orientację dotyczące waszych związków z fizyczna i nie fizyczną rzeczywistością. Wybory, które podejmujecie każdego dnia są kluczowe dla waszej pomyślności, a tak samo ważną rzeczą jest to, że wasze myśli nie tylko ustawiają kierunek waszego życia w fizycznym świecie trójwymiarowym, lecz także dotykają i wpływają na wiele innych rzeczywistości. Stawka w tej grze świadomości jest stale podwyższana, wyzwanie jest ci rzucane częściej niż zwykle, żeby identyfikować najgłębsze odczucia oraz poznać je jako podstawowe źródło tworzenia waszej rzeczywistości.
Wasz potencjał, aby być bardziej świadomym ciągle zwiększa się, bo z prędkością podobną do błyskawicy nowe idee są wymieniane, a ich możliwości uświadamiane. Chociaż możecie polegać na słowie pisanym po to, żeby uczyć się i rozwijać swoją wiedzę, to jesteście wielce telepatyczni przez cały czas. W każdym roku począwszy od 1987 strumień kosmicznych energii, który wpływa na waszą planetę stopniowo zwiększa się w intensywności, dając impuls do przyspieszenia życia. Możecie zauważyć, że wasze życia porusza się coraz szybciej, a odczuwacie to po żądaniach w stosunku do was i po wyczerpującej prędkości, z którą musicie operować tylko po to, żeby utrzymać siebie, a to o czym myślicie i na czym się skupiacie wchodzi w byt z równą łatwością. Te czasy nie tylko wymagają stania się dużo bardziej świadomym tego, co się dzieje w globalnej wspólnocie, lecz wymagają nowego poziomu odpowiedzialności i uczciwości w relacjach ze sobą. Świat zewnętrzny jest zwierciadłem waszej wewnętrznej rzeczywistości. Musicie mieć wolę podjęcia odpowiedzialności za wasze życie i stać się usposobionym do nowego sposobu myślenia po to, żeby nawigować przesuwającymi się prądami ludzkiej świadomości. Dla niektórych ludzi te czasy są naprawdę czasami niewyobrażalnego stresu i hałaśliwej transformacji z wieloma życiorysami wywróconymi do góry nogami, z licznymi rodzinami i osobami w obliczu bardzo niekomfortowego poczucia wyrzucenia w kąt. Presja, aby być bardziej elastycznym i zmiana życia oraz wierzeń nasila się w zdumiewającym tempie. Światowa gospodarka jest w stanie ciągłych zmian i zamieszania, a nieszczęścia księgowe spowodowały spustoszenie na zaufaniu opinii publicznej w stosunku do wielkiego biznesu, tymczasem zwolnienia tworzą więcej niepewności, a stopa bezrobocia powiększa się codziennie i wyniku tego wielu ludzi zastanawia się jak mają żyć.
Szalejąca choroba i niewygody u zwierząt i ludzi przybierają pozę oszałamiającego, światowego kryzysy zdrowia, a od polityków tymczasem śmierdzi wewnętrznymi interesikami, kiedy bębny wojenne zaczęły wzywać na wojnę podczas, gdy ataki atomowe i ranga terroryzmu są podstawowym zagrożeniem w kontrolowanych mediach. Powiększa się przemoc seksualna, a liczba aktów perwersji wzrasta o wiele szybciej. Proporcje kart kredytowych i debetowych są całkowicie nie do utrzymania, złodziejstwo, oszustwo i kłamstwa są najczęściej cytowanymi cechami bardzo skorumpowanego przywództwa na całym świecie. Na tym etapie gry każdy zaczyna się zastanawiać dlaczego świat jest w takim zamęcie. A to jest cudowny znak, ponieważ reprezentuje on najbardziej konieczną refleksję i przewartościowanie życia, przed którym każda osoba musi stanąć, i które musi podjąć.
Całość istnienia jest wypełniona energią, która jest wrażliwa, żywa, inteligentna, rezonująca, elastyczna i telepatyczna, a z tego wynika, że jesteście częścią istnienia i jesteście nasyceni. Kiedy wasz układsłoneczny podróżuje w głębinach kosmosu, to przechodzi przez wysokoenergetyczne przestrzenie kosmicznego promieniowania, które jest wypełnione nieskończoną siecią planów świadomości. To powoduje potężny grad ognistej energii, która ciągle uderza Ziemię, która przynosi ogromne ilości intensywnych cząstek atomowych, które penetrują komórki i atomy wszystkiego, dostarczając formę niebiańskiej elektryczności wypełnionej witalną, życiową energią.
Miękki punkt na szczycie głowy dziecka był często nazywany “drzwiami do nieba” przez starożytnych mędrców, ponieważ to miejsce było uznane za bramę przepływu kosmicznej i duchowej energii w zwój czaszki. Kosmiczne promieniowanie obciąża centralny układ nerwowy siła życiową i służy jako niewidzialne rozwinięcie układu nerwowego i połączenie z większym kosmosem.
W czasach tych zmian, wielkie zwiększenie intensywności promieniowania kosmicznej energii wywołuje otwarciu oczu u gatunku ludzkiego na większy cel duchowy i dostrzeżenie bardzie transcendentnej perspektywy istnienia. Obecność tych tajemniczych energii kosmicznych była już dawno dostrzegana i nazywana przez wielu różnych ludzi z szerokiego zbioru kultur jako pole jednorodne, qi bądź chi, prana, energia orgonowa, eter, siła smoka, siła życiowa i kosmiczne promieniowanie, a wszystko to się odnosi do tej samej zagadki. Nieważne pod jaką nazwą to jest znane, to używacie tej energii jako nieograniczone źródło mocy podczas procesu waszego życia, żeby projektować swoją istotę. Wewnątrz waszego szczególnego pola doświadczania, waszych myśli, uczuć pragnień istnieją surowe materiały i cegły, które używacie do tworzenia waszego świata. Moc, żeby tworzyć,
rezyduje we wszystkich formach świadomości, a świadomość istnieje w stanie najwyższej kooperacji wzdłuż całego istnienia. Świadomość jest istnieniem, a miłość jest podstawowym źródłem materialnym, wibracją pulsującej energii kosmicznej, które zaopatruje w paliwo każdy aspekt pola istnienia. To wielkie pole energii jest ciągle stymulowane i wpływają na nie działania intensywnych, niebiańskich fenomenów, które przenikają osiągi przestrzeni i czasu. Wg waszych wierzeń, ten spektakularny pokaz implozji i eksplozji kosmicznych gazów i materii ukaże się jako przypadkowe zdarzenia, ukazujące wszechświat w stałej kolizji z samym sobą. Już teraz trudno tym zainteresować. Jeszcze obecnie jesteście nieośmieleni, aby wierzyć lub uznawać obecność głębokiego porządku, który jest na poziomie rdzenia całego życia. Rozwijająca się obecność zbiorowej Komicznej Inteligencji właściwie porusza, planuje i projektuje całe istnienie w różnych i rozróżnialnych celach. Właściwie wszystkie formy świadomości mają wrodzoną moc, żeby planować i tworzyć doświadczenia, a z szerszej perspektywy to ta cała ze sobą nawzajem połączona kosmiczna świadomość jest kluczowym komponentem w grze życia. Kręgi niebios mają różne role. Gwiezdne komponenty są podstawowymi ośrodkami komunikacji siły życiowej, które są utkane między sobą poprzez wspaniałe, telepatyczne łącze. One są używane przez wiele inteligentnych istot do wysyłania specyficznych
transmisji poprzez modulację częstotliwości jednego miejsca na drugie. Każdy błysk światła, wybuch supernowej , wybuch na słońcu, każde działanie, potężne czy malutkie, jest naprawdę ważne dla rozwoju wszystkich części kosmicznej sieci i jest ustawione w ruch w sposób intencji w takiej lub innej rzeczywistości.
W kosmosie, Ziemia jest ulokowana blisko zewnętrznej obręczy spiral Galaktyki Mlecznej Drogi, wiele tysięcy lat świetlnych, od tajemniczego Centrum Galaktyki. Według waszych obliczeń światło podróżuje prawie sześć miliardów mil w ciągu jednego z waszych lat, co mieści was w pewnej odległości od tego źródła światła i energii. Choć może nawet wyglądać, że istniejecie w odległej dolinie na galaktycznej mapie niebios, to każda część istnienia jest powiązana i wewnętrznie połączona z wszechmocną, pulsującą, żyjącą, troszczącą się, kreatywną, zawsze zmieniającą się siatką kosmicznych energii. Jesteście zrobieni z tej energii i macie właściwie obowiązek i odpowiedzialność kierować tą obfitością witalności, nie ważne w jakiej dziedzinie rzeczywistości rezydujecie. Najbardziej ważnym dla was jest zaakceptować, że jesteście wszechmocną istotą. Wasze fizyczne ciało służy jako wasz własny intymny przykład nieskazitelnego projektu życia, a zawiła i cudowna organizacja waszych komórek, kości i organów ilustruje ogromną sieć kooperacji, która jest zwierciadłem podstawowej natury istnienia. W wyniku projektu, jesteście pięknym osiągnięciem: unikalnym komputerem organicznym, który jest w pełni zdolny do świadomego doświadczania różnych poziomów swojej własnej rzeczywistości tak samo, jak wielu innych. Przez tysiące lat, wiele inteligentnych odchyłów trzymało z daleka ludzkość od zrozumienia prawdziwej natury jej mocy i naturalnego talentu do tworzenia świata. Przez wiele tysiącleci, ograniczające wierzenia na temat braku osobistej mocy zostały zaakceptowane jako fakty w waszym świecie, a to zostało objawione poprzez skupianie waszej mocy i uwagi na tych wierzeniach. Takie wierzenia są uzgodnieniami na temat rzeczywistości, i one ustawiają to co was spotyka. Wasz stan świadomości determinuje więc jak odpowiadacie na dramaty życia, które stworzyliście. Posiadacie wolną wolę, żeby wybrać, to co będziecie robić, a to co posiejecie, to zbierzecie. Ośmielamy się powiedzieć, że jesteście bardziej złożeni i cudowni niż to sobie uświadamiacie. Z dużą ilością wiary, zaufania i pragnienia, powiększonego dużą dozą kosmicznej wiedzy, tak samo jak w kosmicznym znaczeniu, potraficie się uczyć skupiać uwagę, być bardzo klarownym w stosunku do waszych intencji i pokazywać co chcecie w swoim życiu.
Samo-spełnienie jest godnym osiągnięciem w każdej rzeczywistości, choć niekoniecznie stanem umysłu do osiągnięcia. Jak na każdej umiejętności należy się na nim skupić, rozwinąć oraz wezwać w istnienie, a jak już raz
będzie wsparte ku przebudzeniu, samo-spełnienie rozkwitnie i rozwinie się samo w sobie, jak roślina - pamiątka rodowa, która rozwija się i rozkwita każdego sezonu. Samo-spełnienie jest najbardziej naturalnym i pielęgnowanym skarbem przebudzonego umysłu. Zagnieżdżony w głębinach waszych komórek są wspomnieniami i zapisami waszych przodków, a niektórzy z nich radzą sobie z takimi samymi problemami, które spotykają was teraz. Postrzeganie rzeczywistości jest zapisane w genetycznym kodzie i jest przekazywane poszczególnym uczestnikom danej linii krwi. We wszystkich liniach czasu i we wszystkich rzeczywistościach, wolność osobista jest podstawowym warunkiem torowania drogi nowym parametrom możliwości. Chociaż pewni z waszych przodków wiedzieli, że samo-spełnieni ludzie są samo-zaparci i nie potrzebują lekcji zwodniczego przywództwa, a wolności i zyski, które uświadomi sobie jedno pokolenie nie są zagwarantowane dla innego. Każde pokolenie obiera swoje własne wartości tak samo, jak to co jest ważne dla duchowego rozwoju - indywidualnie, gdy eksplorujecie i rozszerzacie waszą wrodzoną moc osobistą, to prosperujecie, gdy rezygnujecie, to tworzycie tyranię.
Natura rzeczywistości jest taka, że będzie odbijać, mieszać i grać z każdym i wszystkimi rodzajami energii bez rozumu. Wasze myśli, odczucia, pragnienia i emocje jako wyrażone w słowach i czynach są wszystkie projekcjami energii, która ma za podstawę wasze osobiste wierzenia. Gdy staniecie się bardziej świadomi swoich wierzenie, to zaczniecie kierować krosem waszego życia. Życie nie jest przypadkowym zdarzeniem, a w swym rdzeniu, to jest doświadczalne uzgodnienie pomiędzy wieloma istotami z wielu rzeczywistości w celu eksploracji i odkrycia. Kreatywna ekspresja i najwyższa odpowiedzialność są kluczowymi komponentami do przebudzenia i rozwijania waszej duchowej inteligencji. Samo-spełnienie się leży w kwestii sprawdzania samego siebie i poznania dlaczego i jak funkcjonujecie oraz w kwestii wspaniałych szans i wolności obfitujących gdziekolwiek obierzecie ścieżkę samo-spełnienia, aby współtworzyć waszą rzeczywistość z mocą poematu, który obejmuje całość istnienia włączając w to widzialny wszechświat trójwymiarowy.
Obecny klimat świadomości otwiera was i wasz świat na wiele odkryć niewidzialnych mocy czyli moc w eterze, moc w ciele i moc intencji są złożone z bardzo starych i wręcz kluczowych kroków wzdłuż ścieżki zrozumienia życia. Mówi się, że moc niszczy, a absolutna moc niszczy absolutnie implikując, być może, że niebezpieczeństwa mocy skłaniają do unikania mocy w ogóle. Właściwie to jesteście zrodzeni z mocy. Jesteście powici w tej rzeczywistości poprzez moc seksu, a akt wrodzonej mocy osobistej nakłania was do opuszczenia łona matki w odpowiednim czasie. Natura istnienia jest nasycona mocą i wy także nasyceni nią jesteście. Jesteście potężną istotą i nie możecie uniknąć radzenia sobie z mocą, a kiedy będziecie mieć do czynienia z mocą, to będziecie sprawdzani, aby zobaczyć, czy będziecie jej nadużywać i nieodpowiednio używać. Moc jest testem charakteru, a wybór zawsze należy do was. W jednej małej komórce jest więcej potencjalnej mocy niż potrafilibyście użyć jej w całym swym życiu, jednak globalna świadomość musi po pierwsze zademonstrować swoją akceptację ostatecznej odpowiedzialności za radzenie sobie z tym rodzajem mocy, zanim bramy do tajemnic poematu zostaną otwarte.
Za każdym razem w wielkich, wielkich chwilach w poszczególnych miejscach czasu i przestrzeni, następuje potężne przyspieszenie kosmicznej energii. To przyspieszenie jest oparte na wspólnym porozumieniu pomiędzy różnymi formami inteligencji, włączając w to gwiazdy, planety i niezliczony tłum kosmicznych graczy, a jest ono zaprojektowane, żeby przebudzić różnych uczestników do dużo większego doświadczania istnienia poprzez integrację potężnej, wibracyjnej zmiany energii. Brama na taki czas przebudzenia otworzyła się na wasz świat w roku 1987, inicjując dwadzieścia pięć lat bezprecedensowych zmian i wykładniczą transformację. Okres lat 1987-2012 został przewidziany przez wielkich mędrców w różnych erach jako punkt zwrotny potężnego cyklu rozwoju ludzkiego. Wielu starożytnych ludzi z waszego świata obdarzało nieocenioną wartością wiedzę ,że istnienie jest złożone z wielu warstw fizycznej i niefizycznej inteligencji. Oni obserwowali i studiowali miriady subtelnych, nieliniowych informacji znalezionych we wzorcach i cyklach natury. W raz z upływem czasu znaczenie cykli słonecznych miało największą ważność dla niemal każdej z cywilizacji. Wasz powiązanie czasem jest poparte na obecności i pozycji w stosunku do kręgu słonecznego. W innych erach ludzie uważali, że promienie słoneczne jest źródłem życia i uznawali oni słońce za Boga - bóstwo tworzenia. Wiedzieli również, że końce są znakami i podpisami nowych początków, bo zmiany pór przedstawianych tę wielką naukę w zdumiewającym stylu w wyniku kursu rocznej podróży Ziemi wokół słońca.
Rytmy natury są kluczem do ważności zrozumienia jak wasz świat funkcjonuje. Dla starożytnych ludzi tajemnice życia, śmierci i odrodzenia były uważane za wrodzona wartość w rozumieniu różnych cykli w fizycznej rzeczywistości i poza nią. Czas był obserwowany jako cykliczny, a cykle życia były rozumiane, że się powtarzają i tworzą spiralę wokół ponownie, tworząc nowe szanse, takie same jak poprzednio. Wielu z waszych przodków operowało zupełnie innym spojrzeniem na życie i czas, który obecnie utrzymujecie. Z pewnych perspektyw czas może być rozumiany jako elastyczny i zmienny z przeszłością i przyszłością równocześnie występującymi jako w pełni ważne i żywe, co teraźniejszość. Czas służy jako miejsce i organizator rzeczywistości, tworząc niewidzialne granice jako pojemnik na tworzenie. W dużo szerszym znaczeni, te dwadzieścia pięć lat przyspieszonej energii jest jak zakładka w czasie, odnotowująca miejsce, gdzie wszystkie uczestniczące formy świadomości doświadczają głębi powiększenie świadomości przez integrację wielu podstawowych postrzegań rzeczywistości bardzo, bardzo szybko. Przez ten okres dwudziestu pięciu lat przejścia i transformacji, wersja rzeczywistości, którą macie do poznania, ukaże się jako coraz mniej i mniej stabilna. Kiedy wydarzenia na skalą światową nasilą się, aż dojdzie do chaosu i konfuzji, to zostaniecie zmuszeni do przebudzenia się i rozpoczęcia myślenia naprawdę co zaczyna się dziać. To jest zarówno odważny, jak i najbardziej stymulujący czas, żeby żyć i pytać o wszystko o wasze życie wierzenia i pogląd na świat, co jest najbardziej konieczną częścią procesu odkrywania waszej wrodzonej mocy, aby tworzyć świat i uznać, gdy ją zrozumiecie.
Często odnosimy się do tego szczególnego okresu czasu jako do „nanosekundy” w annałach czasu, ponieważ z pewnych perspektyw i punktów widzenia dwadzieścia pięć lat przemija szybciej niż mgnienie oka. Patrząc przez annały czasu poszukiwanie tego okresu może być jak spoglądanie na szczególną drzazgę drewna w niekończącej się przestrzeni lasu. Niemniej jednak całość istnienia jest zawile powiązana z całością czasu, a cały czas występuje jednocześnie, dlatego choćby mała wiedza jak, wiele obszarów może być ulokowanych i eksplorowanych. Perspektywa jest kluczem. Jeżeli to jest widziane z zewnątrz waszego czasu, to lata, w których żyjecie, wyglądają na wypełnione wspaniałymi szansami dla ludzkości, żeby połączyć się z ogromnymi, nowymi perspektywami wiedzy i aby przebudzić się podczas duchowego renesansu oszałamiającego znaczenia. Możecie być ciekawi: jak to będzie ? Dlaczego my ? Dlaczego teraz ? Całość istnienia jest zaprojektowana w wielkim celu, a z naszej perspektywy, musicie poznać
siebie, zanim odpowiedzi zaczną mieć sens.
Każdy aspekt istnienia jest przetkany i połączony z kompleksem sieci świadomości. Zanim pogrążycie się w życiu trójwymiarowym, to posiadacie zdolność przeglądu parametrów ziemskiego życia, aby doglądać aspekty swego własnego planu, celu i intencji wewnątrz specyficznego klimatu świadomości. Wybraliście czas i moment swych narodzin tak samo, jak waszą genealogiczną linię krwi, która jest bogata w dziedziczne kodowanie percepcji opartych na wielu lekcjach życia. Tutaj i teraz zapominacie swoje plany po to, żeby grać swoją własną wersję gry życia bardziej efektywnie. Pogrążacie się we własnej tożsamości i stajecie się w pełni zaangażowani w proces eksploracji i doświadczania ścieżki, którą obraliście. Kierunek waszego życia jest znaczącą i celowa podróżą, która ciągle konfrontuje i stymuluje was do rozwoju waszych zdolności. Właściwie uczycie się o naturze istnienia, gdy uczycie się jak operować swoją biologiczną formą.
Zrozumienie wielu ról, które wielowymiarowo wpływają na grę w waszym życiu, jest podstawowej ważności. Kiedy to staje się coraz bardziej widoczne, że wy i wasz świat dzieli czas i przestrzeń z innymi rzeczywistościami, to odkryjecie, że wy tak samo żyjecie w innych rzeczywistościach. Może wyglądać, że istniejecie jako pojedyncza istota, ale posiadacie niekończące się, naturalne połączenia do rzeczywistości będących poza granicami waszego postrzegania. A jakie to postrzeganie dokładnie jest ? Jak to możliwe, że mnóstwo rzeczywistości potrafi istnieć ramię w ramię z wami, skoro obecnie ciężko je dostrzec ? Indywidualnie i zbiorowo wytwarzacie wibracyjną częstotliwość, która lokuje was w szczególnej wersji rzeczywistości. Ta sygnatura nie fizycznej energii definiuje waszą osobową naturę momentalnie i rysuje parametry waszego ziemskiego doświadczenia. Większa rzeczywistość waszego świata jest oparta na serii masowych uzgodnień, a wasze życie osobiste jest intymną podrożą do samoodkrycia wewnątrz potężnej struktury rzeczywistości, gdzie żyjecie poza przez siebie wybranymi wierzeniami. To jak pojmujecie i interpretujecie potężny zbiór odczuć i bodźców, determinuje poziom uświadomienie siebie, które rozwijacie. Wasze postrzeganie czy też zdolność do odczuwania subtelnych niuansów przebudza, a to powoduje tendencję do rozkwitania i wzrastania z większą łatwością, kiedy się operuje z pozycji elastyczności i zaufania.
Bezpośrednia wiedza telepatyczna podtrzymuje i wspomaga dużo większą rzeczywistość niż to obecnie dostrzegacie. Telepatia jest naturalną formą komunikacji poprzez częstotliwość, która jest wrodzona we wszystkich formach energii. Masowe uzgodnienia na temat natury rzeczywistości są nieświadomie dyskutowane i rozważne na poziomie psychicznej rzeczywistości z szybkością myśli. Wasze komórki ciągle otrzymują dane, oceniają je, przetwarzają i transmitują sygnały, które przenoszą częstotliwość tego, co macie dostępne do doświadczania. Te działania są czynione bez wysiłku i jakiejkolwiek najmniejszej ich świadomości. W tym punkcie waszego rozwoju, jeżeli mielibyście nagle, świadomie przesunąć się w wielowymiarowe życie, gdzie równoczesne życia, niebiańscy krewni i prawdopodobne rzeczywistości wszystkie ukazują się naraz, to prawdopodobnie przeciążylibyście system i
rozłożylibyście swoje obwody.
Musicie być bardzo ugruntowani w waszym trójwymiarowym świecie, żeby zintegrować i zrozumieć miriady znaków, symboli i znaczeń innych rzeczywistości. Musicie żyć swoim życiem i mieć jasne granice i rozróżnienia, stosujące wielką orientację i rozróżnianie umysłu w stosunku do wszystkiego co was spotyka. Dodatkowo musicie najpierw się nauczyć uczciwie i otwarcie wyrażać swoje uczucia oraz podkreślać swoją własną wartość, gdy nauczycie się rozwijać prawdziwą miłość do tego kim jesteście. Warunkowanie, usprawiedliwianie, konkurencja bądź życzenie sobie, że jesteście kimś innym doprowadzą was do nikąd. A jak będziecie żyć tylko z kilkoma granicami, to możecie uważać siebie wielce pokrzywdzonymi przez charakterystykę nie tylko tego wymiaru, ale także i innych. Musicie, Po pierwsze, nauczyć się pojmować wartość swej ludzkiej formy, a potem dopiero możecie uczyć się waszej percepcji i zacząć eksplorować siatkę istnienia przez zwracanie uwagi na wielki napływ, utrzymującej życie, witalnej energii, które wypełnia wasz świat.
W celu rozszerzenia horyzontu waszych wierzeń, ruszcie swój umysł i wyobraźcie sobie , że jesteście połączeni z siecią inteligencji, która ciągle trwa i jest głęboko zanurzona w eksplorację potencjałów percepcji dzięki bardzo angażującej i dobrodusznej gry świadomości. Po tym jak przeczytacie te słowa, zamknijcie oczy na kilka chwil , zrelaksujcie się i
pozwólcie sobie na poczucie głębi możliwości wewnątrz tego pojęcia. Kiedy otworzycie oczy i skupicie się na tu i teraz, to miejcie intencję utrzymać esencję waszego doświadczenia oraz odnotujcie obrazy lub symbole, które wasza wyobraźnia wam dostarczyła. Wasza wyobraźnia jest ważnym narzędziem do rozpoznawania i badania niefizycznych rzeczywistości, które przecinają fizyczny świat materii. Ten aspekt wyobraźni został zignorowany w obecnych czasach z powodu bardzo efektywnej i celowo długotrwałej kampanii kontroli, która podkreślała największą nieufność podejrzenia wobec mocy i zdolności. Wiedzcie, że niewidzialne rzeczywistości niefizyczne i świat fizyczny są wszystkie aspektami pojedynczej rzeczywistości. Od czasu do czasu wasza świadomość operuje, zarówno w fizycznej i niefizycznej rzeczywistości, z wielka gracją i łatwością. Rodzicie się z tą zdolnością, choć byliście wprowadzania w wierzenia fałszywych ograniczeń, ażeby nie ufać waszej wiedzy wewnętrznej. Projekty mające do czynienia z uwarunkowaniem i kontrolą maja swoje korzenie w bardzo dawnych czasach, a wiele ograniczających pojęć zostało zakorzenionych i zakodowanych wewnątrz waszej genetycznej spuścizny, przechodzącej z pokolenia na pokolenie bez sprawdzania ważności i celu.
Natura każdej rzeczywistości może ukazywać się oddzielnie od wszystkiego innego, nawet choćby każdy aspekt istnienia był połączony przez wspólne użytkowanie witalnej energii siły życiowej. Wszystkie rzeczywistości dzielą zdolność do podłączania sieci interaktywnej inteligencji, która istnieje w i wokół granic czasu i przestrzeni, które obecnie dostrzegacie. W waszym własnym czasie i przestrzeni ludzkie postrzeganie stopniowo dostosowuje się do ogromnej zmiany w świadomości, która jest potrzebna do przywrócenia połączenia człowieka z Kosmiczna Inteligencją. Gdy wasza świadomość otworzy się na wielowymiarowe jakości istnienia, to nauczycie się gromadzić wiedzę z innych miejsc i przenosić ja z powrotem do trójwymiarowej rzeczywistości, żeby polepszać i uzdrawiać swoje życie. Wasze osobiste osiągnięcia mają głęboki wpływy na globalny stan umysłu i przez wdrażanie idealizmu ty i twój świat zakwitnie nowymi ideami i stanie się wielce zainspirowany do stworzenia nowej wizji celu życia.
Kiedy zmienicie swój stosunek, to zmieni się wasze osobiste i zbiorowe życie. Ludzie na całym świecie uświadamiają sobie potrzebę skupienia globalnej uwagi kierunku uczciwości i integralności, gdzie wartość pokoju i z szacunkiem traktowania oraz dbania o Ziemię i wszystkie jej stworzenia jest podstawową intencją. Gdy wibracja masowej świadomości rozwinie się i dojrzeje, to większy pęd i koncentracja zostanie zyskana. Ziemia czuje te zmiany. Podwyższony stan świadomości, kolektywnej świadomości gatunku ludzkiego wywołuje to, że Ziemia otworzy i uwolni bardziej kompletną historię czasu zmagazynowaną w jej istocie. Kiedy macie wolę by wiedzieć i stanąć przez obliczem prawd osobistych, to wspieracie budowę częstotliwości świadomości potrzebnej do odkrycia i ujawnienia prawdy o ludzkiej historii. Rozwijanie duchowej świadomości otwiera drzwi do archeologii Ziemi i ma niezwykłą ważność w zrozumieniu waszej przeszłej, teraźniejszej i przyszłej pomyślności. Ludzki umysł jest potężnie stymulowany przez wiele subtelnych sił kosmicznych aktywuje nowy typ świadomości i nawet biorąc pod uwagę to, że właśnie zaczęliście uzyskiwać olbrzymi potencjał kreatywnej ekspresji, która oczekuje na waszą uwagę, to wiele milionów ludzi bada te odkrycia, które umożliwiają życie.
Czasami ludzie obawiają się prawdy, a wielowymiarowy aspekt ich transformacji wygląda na taki, co wstrząśnie ludzkością do rdzenia. Na całym świecie ludzie zauważają mierzalne zwiększenie się niezwykłych energii i działań w niebiosach.
Wasz świat zawsze dzielił czas i przestrzeń z równoległymi rzeczywistościami, których nie widzicie. Międzywymiarowi, pozaziemscy i ultrawymiarowi są mieszkańcami innych rzeczywistości, które współdziałają i w waszej rzeczywistości. Życzliwe istoty bacznie obserwują wasz świat, jednak istnieje bardzo wyraźny wpływ z korpusu energii, które nie mają najlepszych zamiarów na sercu. Dawne przysłowie “jak na górze, tak na dole”, która nakreśla więcej sytuacji i zdarzeń niż to potraficie obecnie pojąć. Niewidzialne energie z innych rzeczywistości są naturalnie przyciągane do was i waszego świata, a wibracje intencji, które wytwarzacie zdeterminują jakość i rodzaj wpływ, który od nich doświadczacie.
Przez wiele tysiącleci ludzie z Ziemi ciągle tworzą poprzez zaniedbanie i lekceważenie. Myśli i odczucia, słowa i pojęcia ciągle poszukują by przyciągnąć swoje podobieństwo. Aby wytworzyć pożądane rezultaty, to myśl musi być jasno skupiona i skierowana w kierunku pożądanego celu. Uświadomienie sobie tej wiedzy jest kluczowe w inicjacji gatunku ludzkiego w wyższy stan świadomości. Hałaśliwa transformacja przemyka przez waszą planetę i oferuje wiele wyborów, żeby zrozumieć rzeczywistość w nowym świetle, żeby osiągnąć nowe poziomy zrozumienia siebie i aby zastosować nowe zasady rzeczywistości w wasze życie. Błyskotliwe umysły, baraszkujące poza układem tradycyjnej cenzury i dogmatu, entuzjastycznie powiązały uwarunkowania myśli i zobiektywizowali przestrzeń.
Miliony ludzi udowodniło sobie, że myśli tworzą rzeczywistość przez użycie ich intuicji do wyłapywania niefizycznych i niewidzialnych energii, które przenikają czas i przestrzeń oraz wszystko z istnienia. Ci, którzy próbują okraść czy wykolegować wasz umysł wiedzieli o tym i trzymali te tajemnice przez bardzo długi okres czasu Wyzwalająca wiedza nie jest nauczana w waszych szkołach. Jesteście odciągani od prawdy, więc nie ma większej ciekawości, że główne zagadnienie wychodzi na wierzch, a w tak wiele żywotów angażuje się tłumienie wyrażania się czy po prostu radzenia sobie z uczuciami uzdrawiania strachów na temat poznania prawdy na osobistą, globalną i galaktyczną skalę.
Obecna moda w zachodnich cywilizacjach promuje wątpiących sceptyków, którzy są uznawani i nagradzani za swoje niepokojące spekulacje. Z powodu w starożytności wrytego strachu na temat ciała i jego mądrości, ludzie dłużej już nie potrafią rozróżnić, czy to co im się mówi jest prawdą i czy ma to sens. To zbiorowe zaprzeczenie osiągnęło masę krytyczną, a ery emocjonalnie trujących gruzów wychodzą na powierzchnie tak, by mogły zostać zidentyfikowane i bezpiecznie zniesione. Z szerszego punktu widzenia na rzeczywistość, ludzie z Ziemi wychodzą z podobnego do mansji stanu zbiorowego szoku, który zablokował wpływ duchowej wiedzy na genetykę człowieka. A kiedy oczywistym jest dla wielu, że „tworzycie swoja własną rzeczywistość” to ogromna większość ludzi potrzebuje być obudzona z nieświadomie kontrolowanego transu bezsilności, którą dobrowolnie przyjęli.
Starożytna bitwa pomiędzy nauką i religią o wyłączne prawa do zdefiniowania rzeczywistości osiąga stosowny punkt kryzysu, a sami mogliście mieć kłopot z tą kwestią w innych czasach i miejscach. Geologiczne zapisy oferują obszerny dowód, że wybuchy atomowe zniszczyły cywilizacje tysiące lat temu. Wschodnio-religijne teksty odnoszą się do wielu rozległych wojen w niebiosach, które wywołały zamieszanie na Ziemi. Zabytki świadczące o wysokiej cywilizacji oraz niezwykłe szkielety były odkopywane przez stulecia ze skał datowanych na miliony czy nawet miliardy lat w tył. Przeszłość została wyczyszczona, była kontrolowana oraz została wykasowana. To, co nauczyliście się w szkole na temat historii Ziemi, ryzuje przypadkowo-chaotyczny obraz ignorantów zawsze na bakier z życiem. Te wyjaśnienia stały się częścią podstaw myślowych, które obejmują pojęcia bezsilności i ofiary, która jest oficjalnie wspierana by interpretować istnienie. Ta filozofia, w ekstremalnym ujęciu, nawet naturę traktuje jako potencjalnego wroga czyli jako nieprzewidywalną i zmienną siłę nad, którą nie ma się wpływu, a nie jako na rozwinięcie i wyrażenie zbiorowego umysłu.
Czasy zmian spowodują gwałtownie powstanie z ery ignorancji, które uwolnią od starego porządku, który miał miejsce od tysięcy lat. Żeby zacząć prosperować, musicie naprawdę pojąc i naenergetyzować pojęcie, że, że wasz fizyczny wehikuł czyli ciało, które zajmujecie, ma nieocenioną wartość. Musicie zaakceptować waszą własną wartość oraz mieć wolę i być zdolnym do poczucia autentycznej miłości i do docenienia kim jesteście, a to jest kluczem do otwarcia drzwi do zmian i przyciągnięcia jak najlepszych doświadczeń, które życie ma do zaoferowania. Gdy poczujecie autentyczną miłość do siebie, to połączycie się i wesprzecie siły energii witalnej, która podtrzymuje całość istnienia. To jest wielki dar, który macie do zaoferowania światu czyli waszą własną wersję częstotliwości miłości. Aby kultywować miłosne związki z samym sobą, zarezerwujcie czas codziennie, rano i wieczorem, żeby usiąść lub stanąć na przeciwko lustra przez pięć do dziesięciu minut na intymne spotkanie oko w oko z samym sobą. Wpatrujcie się usilnie w swoje oczy oraz utrzymujcie bezpośredni kontakt wzrokowy, a potem otwórzcie swoje serce i powiedzcie sobie, że się kochacie. Powtarzajcie zdanie „Kocham cię” głośno, kiedy ciągle będziecie głęboko patrzeć w oblicze swych oczy w lustrze.
Obserwujcie swoje źrenice i tęczówki oraz pozwólcie, żeby słowa spowodowały przepływ przez wasze ciało, jak ciepły dotyk słońca przepływa przez las, tańcząc w jego głębinach. Kiedy uczestniczycie w tym ćwiczeniu, to musicie obserwować także wasze działania i odpowiedź na wasze wyznanie miłości. Czy różne wersje ciebie ukazują się w lustrze ? Czy się uśmiechacie ? Czy jest tam coś co powoduje, że upuszczacie swój wzrok i patrzycie gdzieś indziej. Czy jest w was część, która nie zaakceptowała miłości ? Co wasz ciało robi ? Czy jakieś łzy ukazują się z powodu wspomnień ? Czy utrzymujecie swój oddech czy może oddychacie długo i głęboko ? Jak się czujecie w stosunku do tego, że tworzycie czas by powiedzieć sobie, że jesteście kochani ?
W czasie kiedy życie przemija, ucząc się używać swego własnego umysłu w wieloraki sposób tak jak uczestniczenie w ćwiczeniach mentalnych oraz obserwowanie i zastanawianie się nad własnymi odpowiedziami otworzy tajemnice waszego myślenia. Wiele różnie wyglądających szans czeka, a jeżeli będziecie pracować nad sobą i uczyć się ufać sobie, to czasy przed wami zaoferują unikalne doświadczenia by podwyższyć wasze postrzeganie rzeczywistości. To nowe postrzeganie utrzymuje życie, ono utrzymuje treść, łatwość i uzdrawianie oraz przeprowadza transmisję energetyczną z obręczy do obręczy i z komórki do komórki. Jako ludzka istota przechodzicie wielką restrukturyzację waszej psychiki, żeby stać się świadomym obszernych prawd wewnętrznych jako pionierzy postrzegania, a to jest imperatyw, który rozumiecie i ufacie życiu, które tworzycie.
Obecne akty wojny i kontroli nałożone przez światowych liderów demonstrują ich desperację w stosunku do utraty ich nad ludzkością. Oni zrobią wszystko, żeby odciągnąć was od zwrócenia uwagi i od przebudzenia mocy osobistej. To jest stare uzgodnienie bez żadnego rozumu. Ci, którzy odrzucą przebudzenie zasilą tych, którzy kontrolują. Gdy świadomość się budzi, to nie potrzeba żadnej kontroli. Nie potrafimy zaoferować gwarancji żywotności waszej rzeczywistości, jednak możecie stworzyć wersję świata, który pragniecie, a istnieje nieograniczona pomoc dla tej próby.
Wasz świat był obserwowany i studiowany przez bardzo wiele istot, a każda z innymi intencjami i celami. Teraz w ogóle jesteście wspomagani przez tych, którzy rozumieją zawiłości współdziałania, i w tym mają sens, cel i pozycję, żeby podnieś kontrolę i nadużyć moc. Kiedy formy świadomości obierają, żeby zapomnieć, zaprzeczyć, zdezaktywować i gardzić swoją własna mocą, służącą do tworzenia i wiedzy, gdy one umniejszają wartość wolnego myślenia, to pozwalają doświadczać, to stają się one częścią dramatu, tzw. gry, która pozwala na doświadczanie istnienia pod widoczną kontrolą i dominacją innych. Lekcje i zdania mają do czynienia ze strachem przed nieznanym, strachem przed postrzeganiem i strachem przed podjęciem odpowiedzialności za swoje życie. Przezwyciężenie strachu w stosunku do mocy osobistej jest normalnym etapem w rozwoju świadomości niemniej jednak, wszystkie bardzo ważne pytania pozostają : jak daleko pójdziecie przed oceną co jest dla was wrodzone ?
Nastał czas by powiązać wątki. Zdarzenia służą wielowarstwowym celom, a zależy od punktu widzenia Czy macie wolę zaakceptować odpowiedzialność za miłość do samego siebie i Ziemi w stan zdrowej pomyślności ? Czy potraficie pojąć brzemienne w skutkach zadanie, które zadaliście sobie na to życie ? Czy pozwolicie, żeby większy obraz stał ujawniony ? Mentalna elastyczność ma do czynienia z używanie swojej wyobraźni w nowe kreatywne sposoby, aby zbudować podstawę. Trudność nie jest sygnatura porażki. Wyzwania wyostrzają wasz rozum i potrafią wnieść wszystko co najlepsze z waszych zdolności, o ile posiadacie wiarę i zaufanie oraz nauczyć zaginać wiatry zmian. To jest czas, żeby precyzyjnie dostroić wasze fizyczne, mentalne, duchowe i emocjonalne zdolności oraz udowodnić wasze fizyczne, duchowe, mentalne i emocjonalne umiejętności oraz udowodnić samemu sobie, żeby udowodnić sobie i światu w całości, że ślad w myślach na temat energii siły życiowej jest wokół was, a wy jesteście stwórcą doświadczenia.
Transformacja świadomości, która porywa planetę jest wielowymiarowym dramatem, instrumentalizacją najwyższego znaczenia, która w swej istocie ma angażuje akt wielkiej odwagi czyli uzgodnienie pomiędzy wieloma rzeczywistościami, żeby uzdrawiać umysł i duszę ludzkości oraz wszystko co jest z nią połączone. Z punktu widzenia wszystkiego, co jednocześnie rozszerza się, całe prawdziwe uzdrawianie na litościwej reinterpretacji i energetycznym zrozumieniu ludzi, miejsc, czasów i zdarzeń. Nowy wspólny sens tkwi w wiedzy, że całość życia jest znacząca i że musicie za nią wziąć odpowiedzialność, abyście stali się zakochani w sobie, bo jesteście cudowną formą istnienia zdolną do manifestowania wspaniałej i majestatycznej wersji istnienia przez myśli, słowa i czyny. Poszukujcie prawdy, która przyniesie zabawne i radosne życie tam, gdzie przyciągacie znaczące doświadczenia życiowe. Zawsze przechodzicie przez to, czego się uczycie. Ufajcie w życzliwość istnienia, bo ono naprawdę jest bardzo piękne. Posiadacie swoja własną finezję, grację i styl. Używajcie tego ! To jest najbardziej szczęśliwy czas, żeby żyć i pójść w annały historii reinkarnacyjnych. Kiedyś, być może w waszej przyszłości, będzie opowiadać legendy jak to było żyć na Ziemi podczas wielkiej intensyfikacji energii, która trwała okres dwudziestu pięciu lat odkrywania wielowymiarowych tajemnic - majestatycznych, doniosłych i na zawsze monumentalnych w annałach czasu. Miej intencję pojąć prawdziwą wiedzę i wolność, drogi przyjacielu, a na ścieżce samo-spełnienia bądźcie pewni, że zrobicie najlepszy użytek z waszych chwil obecnych.