Make your own free website on Tripod.comChannelingi
RA, SESJA 11,

28 stycznia 1981 r.RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.PYTAJˇCY: Czy powinniśmy włączyć w to rytuał, który zasugerowaliście, żeby użyć do wszywania was, w książce, która będzie wynikiem tych sesji ?RA: Jestem Ra. To jest kwestia małej ważności dlatego, że nasza sugestia została uczyniona do celu ustanawiania kontaktu przez ten instrument z tą grupą.PYTAJˇCY: Czy jest jakoś pomocnym dla instrumentu, aby mieć (imię) i (imię) obecnych podczas tych sesji ? Czy liczba osób w grupie robi różnicę dla sesji ?RA: Jestem Ra. Najważniejszymi z jednostek są pytający i wibracyjny kompleks dźwięku, (imię). Te dwie jednostki wspomagają komfort dla instrumentu poprzez energetyzowanie waszego instrumentu swoimi zdolnościami do dzielenia się kompleksem fizycznej energii, która jest porcją waszej wibracji miłości.PYTAJˇCY: Powiedzieliście wczoraj, że Maldek był zniszczony z powodu wojny. Jeżeli Maldek nie byłby zniszczony z powodu wojny, to czy stałby się planetą rozwiniętą w służeniu sobie i czy te jednostki byłyby zamieszane w podwyższenie gęstości i przeszłyby do czwartej gęstości w negatywnym sensie lub w sensie służenia sobie ?RA: Jestem Ra. Planetarny, społeczny kompleks pamięci, Maldek, miał we wspólnocie własnej kuli, mieszaninę kierunków energii. W ten sposób, choć to jest nieznane, najbardziej prawdopodobnym jest, że byłoby to żniwo mieszane, tzn. nieliczni przeszliby do czwartej gęstości, nieliczni przeszliby do czwartej gęstości służenia sobie, a ogromna większość powtarzałaby trzecią gęstość. To jest przybliżone z powodu faktu, że równoległe wiry możliwości/prawdopodobieństwa ustały, gdy działanie nastąpiło, a nowe wiry prawdopodobieństwa/możliwości się zaczęły.PYTAJˇCY: Czy jest planeta przeciwna do naszego słońca, w relacji do nas, o której nic nie wiemy ?RA: Jestem Ra. Istnieje kula przeciwna do waszego słońca o bardzo, bardzo zimnej naturze, ale wystarczająco wielka by wykrzywić pewne liczby statystyczne. Ta kula nie powinna być nazywana planetą, jeśli być poprawnym, skoro jest unieruchomiona w pierwszej gęstości.PYTAJˇCY: Mówicie, ze jednostki z Maldeka mogą iść do negatywnej, czwartej gęstości Czy ludzie, którzy wychodzą z naszej trzeciej gęstości do miejsc we wszechświecie i służą, a które są planetami typu czwartej gęstości negatywnej ?RA: Jestem Ra. Pytanie jest niejasne. Prosimy o zadanie go w inny sposób.PYTAJˇCY: Jak nasz cykl się skończy i wejście na wyższy poziom nastąpi, to czy jest możliwe dla kogokolwiek, aby wejść z naszej trzeciej gęstości na planetę czwartej gęstości, która jest typu negatywnego, czy też służenia sobie ?RA: Jestem Ra. Teraz pojmujemy specyficzność waszego pytania. W tym żniwie wir prawdopodobieństwa/możliwości jest żniwem, choć małym, tego typu. To prawda.PYTAJˇCY: Czy możecie nam powiedzieć co się stało Adolfowi (Hitlerowi) ?RA: Jestem Ra. Kompleks umysłu/ciala/duszy znany jako Adolf, przechodzi obecnie proces leczenia w środkowych płaszczyznach astralnych waszego pola siły sferycznej. Ta jednostka była wielce zmieszana, chociaż świadoma okoliczności zmiany wibracyjnego poziomu powiązanego z ustaniem kompleksu ciała chemicznego, niemniej jednak potrzebował on wielkiej opieki.PYTAJˇCY: Czy jest ktoś w naszej historii, kto jest ogólnie znany, kto wszedł do czwartej gęstości służenia sobie lub ktoś kto tam wejdzie ?RA: Jestem Ra. Liczba jednostek w ten sposób zebranych jest mała. Jednak nieliczni spenetrowali poziom ósmy, który jest możliwy jedynie do otwarcia z poziomu od sześć do siedem. Penetracja poziomu ósmego, czy też poziomu inteligentnej nieskończoności pozwala kompleksowi umysłu/ciała/duszy być zebranym, jeżeli ma taką wolę w każdym przestrzenioczasie podczas cyklu.PYTAJˇCY: Czy jacyś z tych ludzi są znani w historii naszej planety poprzez imię ?RA: Jestem Ra. Wspomnimy o kilku. Jeden jest znany jako Taras Bulba, jeden jest znany jako Czyngis Chan i jeden jest znany jako Rasputin.PYTAJˇCY: Jak oni dokonali tego ? Co było konieczne do dokonania tego ?RA: Jestem Ra. Wszyscy z poprzednio wspomnianych byli świadomi, poprzez pamięć, Antantydzkiego zrozumienia mającego dużo wspólnego z użyciem różnych ośrodków napływu kompleksu umysłu/ciała/duszy w przybywaniu do bramy inteligentnej nieskończoności.PYTAJˇCY: Czy to prowadziło ich do czynienia tego co nazywamy magią ? Czy oni mogli robić rzeczy pararnormalne, jak byli tu wcielani ?RA: Jestem Ra. To prawda. Dwie pierwsze jednostki, o których wspominaliśmy miały niskie użycie swych zdolności świadomie. Jednak oni mieli pojedynczo zacięcie do służenia sobie, nie poświęcając żadnych wysiłków osobistej dyscypliny, aby podwoić, czy ponownie podwoić i w ten sposób wzmocnić tę bramę. Trzeci z nich był świadomym adeptem i również nie poświęcił żadnego wysiłku w poszukiwaniu służenia sobie.PYTAJˇCY: Gdzie są te trzy jednostki teraz ?RA: Jestem Ra. Te jednostki są w wymiarze znanym wam jako czwarty. Dlatego kontinua czasoprzestrzenne nie są kompatybilne. Przybliżenie miejsca czasoprzestrzeni każdego z nich nie wiązałoby żądnego właściwego zrozumienia. Każdy z nich wybrał planetę czwartej gęstości, która była dedykowana do zrozumienia Prawa Jednego poprzez służenie sobie, jeden w tym co nazywacie grupą Oriona, jeden w tym co nazywacie Kasjopeą, a jeden w tym co nazywacie krzyżem południa; jednak te lokacje nie są satysfakcjonujące. Nie posiadamy słownictwa do geometrycznej kalkulacji koniecznej do przeniesienia wam tego zrozumienia.PYTAJˇCY: Kto poszedł do grupy Oriona ?RA: Jestem Ra. Jeden znany jako Czyngis Chan.PYTAJˇCY: Co on obecnie tam robi ? Jaka jest jego praca czy zajęcie ?RA: Jestem Ra. Ta jednostka służy stwórcy na swój sposób.PYTAJˇCY: Czy jest niemożliwym dla was powiedzieć nam, w jaki sposób czyni to służenie ?RA: Jestem Ra. Jest możliwym dla nas odpowiedzieć na to pytanie. Jednak wykorzystujemy szansę by ponowić zrozumienie/nauczanie, że wszystkie istoty służą stwórcy.Ten jeden, o którym mówicie, jako Czyngis Chan, obecnie jest wcielony w fizyczne ciało świetlne, które ma pracę rozprzestrzeniania materiału kontroli myśli tym, których możecie nazwać krzyżowcami. On jest, jakbyście użyli tego terminu, urzędnikiem dostawy.PYTAJˇCY: Co krzyżowcy robią ?RA: Jestem Ra. Krzyżowcy poruszają się w swoich rydwanach by podbijać planetarne, społeczne, kompleksy umysłu/ciała/duszy, zanim osiągną etap używania społecznej pamięci.PYTAJˇCY: Na jakim etapie planeta osiąga społeczną pamięć ?RA: Jestem Ra. Społeczny kompleks umysłu/ciała/duszy staje się społecznym kompleksem pamięci, gdy jej cała grupa jednostek jest jednej orientacji czy poszukiwania. Grupowa pamięć osób zostaje utracona w korzeniach drzewa umysłu i staje się znana społecznemu kompleksowi pamięci. Zaletą takiego kompleksu jest relatywny brak przekręcenia w rozumieniu społecznej istoty i relatywny brak przekręcenia w podążaniu w kierunku poszukiwania, dlatego całe zrozumienie/przekręcenia są dostępne jednostkom tej społeczności.PYTAJˇCY: Więc mamy krzyżowców z Oriona przybywających na tę planetę w celach kontroli umysłu. Jak oni to robią ?RA: Jestem Ra. Jak wszytko, oni podążają za Prawem Jednego, obserwując wolną wolę. Kontakt jest ustanawiany z tymi, którzy wzywają. Oni, potem, na waszej planetarnej kuli działają, tak samo jak wy, rozprzestrzeniając ustosunkowanie i filozofię tego, szczególnego zrozumienia Prawa Jednego, które jest służeniem sobie. Oni stają się elitą.Przez nich, istnieje próba rozpoczęcia stworzenia warunków, przy których pozostałości planetarnych jednostek są zniewalane przez ich wolną wolę.PYTAJˇCY: Czy możecie użyć jakichkolwiek imion ludzi, które mogą być znane, a którzy są odbiorcami wysiłków krzyżowców ?RA: Jestem Ra. Pragnę być w niepogwałcaniu wolnej woli. Nazwanie tych zamieszanych w przyszłość waszej czasoprzestrzeni jest naruszeniem jej, i w ten sposób, przytrzymamy tę informację. Prosimy kontemplację owoców działań tych jednostek, u których możecie zaobserwować przekręcenia w kierunku władzy. W ten sposób możecie spostrzec sami tę informację. My nie będziemy zakłócać tej, powiedzmy, planetarnej gry. To nie jest centrum żniwa.PYTAJˇCY Jak krzyżowcy przenoszą swoje idee na Ziemię ?RA: Jestem Ra. Istnieją dwa, główne sposoby, tak jak są dwa sposoby tej, powiedzmy, polaryzacji, w kierunku służenia innym. Istnieją takie kompleksy umysłu/ciała/duszy na waszej płaszczyźnie, które ćwiczą i dyscyplinują się po to, żeby poszukiwać kontaktu ze źródłami informacji i mocy, prowadzącej do otwarcia bramy do inteligentnej nieskończoności. Są inni, których kompleks wibracyjny jest taki, że ta brama jest dla nich otwarta, a kontakt z totalnym służeniem sobie z podstawowym przekręceniem manipulacji innymi jest osiągany łatwo, bez trudności, bez treningu i bez kontroli.PYTAJˇCY: Jaki rodzaj informacji jest przekazywany przez krzyżowców tym ludziom ?RA: Jestem Ra. Grupa Oriona przekazuje informacje dotyczące Prawa Jednego z orientacją służenia sobie. Informacja może stać się techniczna tak, jak informacja niektórych z Konfederacji, w próbach pomocy tej planecie w służeniu sobie, a dostarczyli, to co nazwalibyście informacją techniczną. Technika dostarczona przez tę grupę jest w formie różnych znaczeń kontroli lub manipulacji innymi ku służeniu sobie.PYTAJˇCY: Chcecie powiedzieć, że niektórzy naukowcy otrzymują techniczną informację, powiedzmy, telepatycznie, z której powstają użytkowane urządzenia ?RA: Jestem Ra. To prawda. Jednak, bardzo pozytywnie, jak nazwalibyście to przekręcenie, zorientowani naukowcy otrzymali informację, której intencją było otworzenie pokojowych znaczeń postępu, które odbiły się ostatnimi echami potencjalnego zniszczenia, z powodu dalszego odbioru innych naukowców negatywnej orienteacji/przekręcenia.PYTAJˇCY: Czy właśnie tak nauczyliśmy się energii atomowej ? Czy to było wymieszane zarówno z pozytywną, jak i negatywną informacją ?RA: Jestem Ra. To prawda. Jednostki odpowiedzialne za zgromadzenie naukowców byli wymieszanej orientacji. Naukowcy byli, w znakomitej większości, pozytywnie zorientowani. Naukowcy, którzy kontynuowali swoją pracę, byli wymieszanej orientacji, włączając w to jedną, ekstremalnie negatywną jednostkę, jak określilibyście to.PYTAJˇCY: Czy ta jednostka ma ciągłe inkarnację na Ziemi ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: Przypuściłbym, że nie możecie jej nazwać. Więc zapytam, gdzie Nikola Tesla otrzymał swe informacje ?RA: Jestem Ra. Osoba znana jako Nikola, otrzymała swe informacje ze źródeł Konfederacji, pożądających pomocy tej ekstremalnie, powiedzmy to tak, anielsko pozytywnej jednostce, w ulepszaniu egzystencji towarzyszących mu kompleksów umysłu/ciała/duszy tak, że jego misja była powstrzymywana i w rezultacie odwrócona od jego celów.PYTAJˇCY: Jak praca Tesli miała być pomocna człowiekowi na Ziemi i jakie były jego cele ?RA: Jestem Ra. Najbardziej pożądanym celem kompleksu umysłu/ciala/duszy czyli Nikoli, było uwolnienie wszystkich jednostek planetarnych z ciemności. W ten sposób, to było próbą dania planecie nieskończonej energii planetarnej kuli do użycia w świetle i mocy.PYTAJˇCY: Co macie dokładnie na myśli poprzez uwalnianie od ciemności ?RA: Jestem Ra. (Większość następującej odpowiedzi została utracona z powodu awarii magnetofonu kasetowego). Mówiliśmy o uwalnianiu ludzi z ciemności w sensie dosłownym.PYTAJˇCY: Czy uwalnianie do ciemności byłoby zgodne z Prawem Jednego lub czy to ma jakiś rzeczywisty efekt ?RA: Jestem Ra. Efekt tego uwalniania stworzyłby dwa doświadczenia.Po pierwsze, doświadczenie braku potrzeby znalezienia koniecznych kwot na opłaty, w waszych pieniądzach, za energię.Po drugie, czas wolny uzyskany przy tym, przyczyniłby się do demonstrowania możliwości i zwiększenia prawdopodobieństwa wolności dla dalszych poszukiwańsiebie i do rozpoczęcia poszukiwania Prawa Jednego.Tylko nieliczni, pracujący od rana do nocy fizycznie, jakbyście mogli ich nazwać, na waszej płaszczyźnie, mogą kontemplować Prawo Jednego w świadomy sposób.PYTAJˇCY: A co powiecie ogólnie o Rewolucji Przemysłowej ? Czy ona była zaplanowana w jakiś sposób ?RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie pytanie tej sesjiTo prawda. Wędrowcy inkarnowali się w kilku falach, jak możecie je nazwać, po to, żeby wnieść w egzystencję stopniowe uwalnianie od popytu na dzienne cykle i od braku wolności czasu wolnego.PYTAJˇCY: To było ostatnie pytanie, więc jak zwykle, czy jest coś, co możemy zrobić, aby uczynić instrument bardziej komfortowym ?RA: Jestem Ra. Wykonujecie to dobrze. Najważniejszą rzeczą jest ostrożne ułożenie symboli. Dostosowanie uczynione w obecnej, szczególnej czasoprzestrzeni będzie pomagało fizycznemu kompleksowi tego instrumentu w przekręceniu w kierunku komfortu.Możemy poprosić, jeśli macie takowe, o krótkie pytania, które możemy rozwiązać przed końcem tej sesji ?PYTAJˇCY: Nie wiem czy to jest krótkie pytanie, czy nie, więc może je zachowamy na następny raz, ale moje pytanie brzmi, dlaczego krzyżowcy z Oriona to robią ? Jaki jest ich ostateczny cel ? To prawdopodobnie jest zbyt długie by odpowiedzieć ?RA: Jestem Ra. To nie jest zbyt długie by odpowiedzieć. Służyć sobie to znaczy służyć innym. Służenie sobie, gdy jest widziane z tej perspektywy, wymaga zawsze rozwijającego się użycia energii innych do manipulacji dla własnej korzyści z przekręceniem w kierunku władzy.Jeżeli będą dalsze pytania w kierunku dalszego rozwinięcia tego tematu, to będziemy z wami znowu.PYTAJˇCY: Jest jedno, które zapomniałem. Czy jest możliwe, żebyśmy mieli następną sesję dzisiaj później ?RA: Jestem Ra. Tak będzie dobrze.PYTAJˇCY: Dziękujemy.RA: Jestem Ra. Opuszczam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się w mocy i pokoju Jednego, Adonai.