Make your own free website on Tripod.com



Channelingi




RA, SESJA 12,

28 stycznia 1981 r.



RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.



PYTAJˇCY: W ostatniej sesji powiedzieliście, że krzyżowcy z Oriona przybywali tutaj w rydwanach. Moglibyście opisać te rydwany ?



RA: Jestem Ra. Termin rydwan jest używany w wojnach pomiędzy waszymi ludźmi. Takie jest tego znaczenie. Kształt statku z Oriona jest jednym z następujących: po pierwsze, wydłużony kształt ciemniejszej natury niż srebro, ale mający metaliczny wygląd jak jest widziany w świetle i wyglądający na czerwony w pewien sposób.



Inny statek kosmiczny zawiera obiekty w kształcie dysku małej natury około dwunastu stóp waszej miary w średnicy oraz w kształcie pudełka, którego wielkość strony jest około czterdziestu stóp w waszej miarze. Inny statek kosmiczny może przybrać pożądany kształt poprzez użycie mechanizmów kontroli myśli. Istnieją różne kompleksy cywilizacji, które pracują wewnątrz tej grupy. Niektóre są bardziej zdolne do użycia inteligentnej nieskończoności niż inne. Informacja jest z rzadka dzielona z innymi; dlatego rydwany są w większości różne w kształcie i wyglądzie.



PYTAJˇCY: Czy są czynione jakieś wysiłki po stronie Konfederacji by zatrzymać oriońskie rydwany od przybywania tutaj ?



RA: Jestem Ra. Każdy wysiłek jest czyniony dla kwarantanny tej planety. Jednak sieć strażników tak samo, jak inne wzorce patroli na jakimkolwiek poziomie, nie utrudnia każdej jednostce penetrowania kwarantanny, dlatego jeśli prośba jest czyniona ze światłem/miłością, to Prawo Jednego odpowie na to z cichym przyzwoleniem. Jeżeli prośba nie jest czyniona, z powodu wsuwania się w sieć, to istnieje penetracja tej sieci.



PYTAJˇCY: Kto czyni tę prośbę ?



RA: Jestem Ra. To pytanie jest niejasne. Prosimy o ponowne zadanie pytania.



PYTAJˇCY: Nie rozumiem jak Konfederacja powstrzymuje oriońskie rydwany od przechodzenia przez kwarantannę ?



RA: Jestem Ra. Istnieje kontakt na poziomie formy świetlnej lub formy ciała świetlistego w zależności od poziomu wibracyjnego strażnika. Strażnicy rozciągają zasięg pól energii waszej Ziemi, aby być świadomym jakichkolwiek jednostek przybliżających się. Jednostka, która się zbliża, jest witana w imieniu Jednego Stwórcy. Każda jednostka, w ten sposób witana, jest przemywana w miłości/świetle i wola wolnej woli podporządkowuje się kwarantannie z powodu mocy Prawa Jednego.



PYTAJˇCY: Co by się stało jednostce, która nie podporządkowałaby się kwarantannie po byciu przywitanym ?



RA: Jestem Ra. Nie podporządkować się po byciu przywitanym na poziomie, o którym mówimy, byłoby równym do nie zatrzymania spaceru na widok trwałego muru z cegieł.



PYTAJˇCY: Co stałoby się jednostce, jeśli by to zrobiła ? Co stałoby się jego rydwanowi ?



RA: Jestem Ra. Stwórca jest jedną istotą. Poziom wibracyjny tych zdolnych do naruszenia granic kwarantanny jest taki, że na widok siatki miłości/swiatła jest niemożliwym by przełamać Prawo. Dlatego nie dzieje się nic. Żadna próba nie jest czyniona. Nie istnieje żadna konfrontacja. Jedynymi istotami, które są zdolne do przerwania kwarantanny, są ci, którzy odkryją okna lub przekręcenia w kontinuach czasoprzestrzennych otaczających pola energii waszej planety. Przez te okna przechodzą. Te okna są rzadkie i nieprzewidywalne.



PYTAJˇCY: Czy to ma przełożenie w tym co nazywamy „uderzeniami UFO”, gdzie duża liczba Niezidentyfikowanych Obiektów Latających okazuje się jak w 1973 r. ?



RA: Jestem Ra. To prawda.



PYTAJˇCY: Czy większość UFO widzianych na naszym niebie pochodzi z grupy Oriona ?



RA: Jestem Ra. Wiele z tych widzianych na waszym niebie pochodzi z grupy Oriona. One wysyłają wiadomości. Niektóre są odbierane przez ludzi zorientowanych w kierunku służenia innym. Te wiadomości są modyfikowane, żeby być akceptowalnymi dla tych jednostek wtedy, gdy ostrzegają o następujących trudnościach. W większości jednostki służące sobie mogą to robić, gdy stawiają czoło tym, którzy chcą służyć innym. Kontakty, które grupa traktuje jako najbardziej pomocne, są w ich działaniu, są to kontakty uczynione z jednostkami, których orientacja jest w kierunku służenia sobie. Istnieje wiele jednostek o formie myślowej, na waszym niebie, które są pozytywnej natury i są projekcjami Konfederacji.



PYTAJˇCY: Wspomnieliście, że orionścy krzyżowcy, gdy przebijają się przez siatkę, dają zarówno techniczne jak i nietechniczne informacje. Sadzę, że wiem co macie na myśli poprzez techniczną informacje, lecz jaki rodzaj nietechnicznej informacji oni dają. A czy mam rację przypuszczając, że to jest robione przez kontakt telepatyczny ?



RA: Jestem Ra. To prawda. Poprzez telepatię filozofia Prawa Jednego z przekręceniem służenia sobie jest ogłaszana. W zaawansowanych grupach istnieją rytuały i ćwiczenia dane, a zostały one zapisane, jak jednostki zorientowane na służenie innym zapisały ogłaszaną filozofię swych nauczycieli. Filozofia dotyczy służenia manipulacji innymi, że mogą doświadczać służenia w kierunku innego ja, w ten sposób poprzez to doświadczenie zostają zdolni od ocenienia służenia sobie. Takie jednostki stałyby się zorientowane w kierunku służenia sobie i w efekcie manipulowałyby innymi i tak mogłyby, w wyniku tego, doświadczyć służenia innym ja.



PYTAJˇCY: Czy takie byłoby pochodzenie tego co nazywamy czarną magią ?



RA: Jestem Ra. To jest prawdą w pewnym sensie i nieprawdą w innym sensie. Grupa Oriona pomogła tzw. negatywnie zorientowanym pośród waszych kompleksów umysłu/ciała/duszy. Te same jednostki zainteresowałyby się służeniem sobie w każdym przypadku i istnieje wielu na tzw. wewnętrznych płaszczyznach, którzy są negatywnie zorientowani i w ten sposób dostępni, jako wewnętrzni nauczyciele czy przewodnicy, i tzw. władcy pewnych duszy, którzy poszukują tego przekręcenia służenia sobie.



PYTAJˇCY: Czy jest możliwym dla jednostki na Ziemi, żeby być tak zagubionym, jak się wzywa Konfederację i grupę Oriona w naprzemienny sposób, najpierw pierwszych, potem drugich, a potem znowu pierwszych ?



RA: Jestem Ra. Jest całkowicie możliwym dla niedostrojonego medium, jak nazwalibyście tę usługę, odbierać zarówno pozytywne, jak i negatywne komunikacje. Jeżeli jednostka na bazie swego zagubienia jest zorientowana w kierunku służenia innym, to jednostka zacznie otrzymywać wiadomości od losu. Jeśli jednostka na bazie swojego kompleksu istnienia jest zorientowana w kierunku służenia sobie, to krzyżowcy, którzy w tym przypadku nie znajdą konieczności by kłamać, po prostu zaczną dawać filozofię, dla której są, żeby ją dawać. Wiele z waszych tzw. kontaktów pośród waszymi ludźmi było tak zagubionych i samoniszczących, ponieważ kanały były zorientowane w kierunku służenia innym, lecz w pożądaniu dowodu, były otwarte dla kłamliwej informacji krzyżowców, którzy byli zdolni do zneutralizowania efektywności medium.



PYTAJˇCY: Czy większość tych krzyżowców jest czwartej gęstości ?



RA: Jestem Ra. Większość z nich jest czwartej gęstości. To prawda.



PYTAJˇCY: Czy jednostka czwartej gęstości jest normalnie niewidzialna dla nas ?



RA: Jestem Ra. Użycie słowa „normalny” jest takim, które zaciemnia znaczenie pytania. Pozwólcie na powtórzyć dla jasności. Czwarta gęstość, poprzez wybór, jest niewidzialna dla trzeciej gęstości. Jest możliwym dla czwartej gęstości być widzialnym. Jednak nie jest wyborem jednostki czwartej gęstości, żeby być widzialnym z powodu konieczności koncentracji na raczej trudnym kompleksie wibracyjnym, który jest doświadczeniem trzeciej gęstości.



PYTAJˇCY: Czy istnieją jednostki Konfederacji lub Oriona, które mieszkają na Ziemi i operują widzialnie posród nami, w naszym społeczeństwie teraz ?



RA: Jestem Ra. Nie istnieją żadne jednostki z obu tych grup spacerujące pośród wami w tym czasie. Jednak krzyżowcy z Oriona używają dwóch typów jednostek, żeby robić swój przetarg, jakbyśmy to powiedzieli. Pierwszym typem jest forma myślowa, a drugim rodzaj robota.



PYTAJˇCY: Moglibyście opisać robota ?



RA: Jestem Ra. Robot może wyglądać jak każda inna istota. To jest konstrukcja.



PYTAJˇCY: Czy roboty są normalnie nazywani „Facetami w czerni” ?



RA: Jestem Ra. To jest nie prawdą.



PYTAJˇCY: Kim są Faceci w Czerni ?



RA: Jestem Ra. Faceci w Czerni są jednostkami typy formy myślowej, które maja swoje istnienie w zależności od zadania. Oni mają pewną fizyczną charakterystykę im daną. Jednak ich prawdziwa natura wibracyjna jest bez wibracyjnej charakterystyki i dlatego oni są zdolni do materializacji i dematerializacji, gdy to jest konieczne.



PYTAJˇCY: Czy wszyscy ci Faceci w Czerni są używani, więc, przez oriońskich krzyżowców ?



RA: Jestem Ra. To prawda.



PYTAJˇCY: Mówiliście o Wędrowcach ? Kim są Wędrowcy ? Skąd oni przybyli ?



RA: Jestem Ra. Wyobraźcie sobie, jeśli macie taką wole, piaski waszych brzegów. Tak niezliczone, jak niezliczone są drobinki piasku, są źródła inteligentnej nieskończoności. Gdy kompleks społecznej pamięci osiągnął swe kompletne zrozumienie swego pożądania, to można wnosić, że jego pożądaniem jest służenie innym w kierunku wyciągania swoich rąk, symbolicznie, do którejkolwiek jednostki, która wzywa. Te jednostki, których możecie nazywać Braćmi i Siostrami w Żalu poruszają się w kierunku tego wezwania z żalu. Te jednostki są z całego zasięgu nieskończonego stworzenia i są związani ze sobą pożądaniem służenia w tym przekręceniu.



PYTAJˇCY: Ilu z nich wcieliło się na Ziemię ?



RA: Jestem Ra. Liczba jest przybliżona z powodu wielkiego napływu tych urodzonych teraz, z powodu intensywnej potrzeby oświecenia wibracji planetarnej i w ten sposób pomocy w żniwie. Liczba dochodzi 65 milionów.



PYTAJˇCY: Czy większość z nich jest z czwartej gęstości ? Czy z jakiej gęstości oni przychodzą ?



RA: Jestem Ra. Nieliczni są z czwartej gęstości. Największa liczba Wędrowców, jak ich nazywacie, jest z szóstej gęstości. Pożądanie służenia musi być przekręcone w kierunku wielkiej ilości czystości umysłu i tego, co możecie nazwać ryzykanctwem czy odwagą, w zależności od przekręcenia osądu kompleksu. Wyzwaniem/niebiepieczeństwem Wędrowca jest to, że on zapomni swoją misję i zostanie karmicznie zamieszany i w ten sposób zostanie wciągnięty w wir, w który się inkarnował, żeby odwrócić zniszczenia.



PYTAJˇCY: Co taka jednostka mogłaby zrobić, żeby zostać zamieszana karmicznie ? Moglibyście dać tego przykład ?



RA: Jestem Ra. Jednostka, która działa świadomie w niekochającym stylu w stosunku do innych istot, może pozostać karmicznie zamieszana.



PYTAJˇCY: Czy wielu z Wędrowców ma fizyczne niedomagania w tej sytuacji w trzeciej gęstości ?



RA: Jestem Ra. Z powodu ekstremalnych rozbieżności pomiędzy wibracyjnymi przekręceniami trzeciej gęstości, a tymi bardziej gęstych gęstości, jeżeli macie taką wolę, Wędrowcy, jako generalną zasadę, mają pewną formę utrudnienia, trudności lub poczucia alienacji, która jest surowa. Najbardziej wspólnymi z tych trudności są alienacja, reakcja przeciwko wibracji planetarnej poprzez osobisty nieład, jak nazwalibyście to, a niedomagania kompleksu ciała wskazują na trudności w dostosowaniu się planetarnej wibracji takiej jak alergie, jak moglibyście to nazwać.



PYTAJˇCY: Dziękujemy. Czy jest coś co możemy zrobić by uczynić instrument bardziej komfortowym ?



RA: Jestem Ra. Prosimy o przestawienie obiektu w stosunku do symboli, na których siedzi. To nie jest znaczące tylko dla jednej sesji, lecz odnajdziecie na waszą miarę całe zgromadzenie, które jest miejscem odpoczynku, a jest przesunięte 1.4 stopnia od poprawnego ustawienia. A poza tym, miejsce odpoczynku jest dodatkowo 5 stopni od właściwej orientacji. Nie martwcie się tym szczególnym splotem czasoprzestrzeni, ale nie pozwólcie tym przekręceniom pozostać przez długi czas, w przeciwnym przypadku kontakt będzie stopniowo osłabiany.



Jestem Ra. Opuszczam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, radując się w mocy i pokoju Jednego, Adonai.