Make your own free website on Tripod.comChannelingi
RA, SESJA 13,

29 stycznia 1981 r.RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.PYTAJˇCY: Po pierwsze, chciałbym przeprosić, że zadaję tak dużo głupich pytań w poszukiwaniu tego co powinniśmy zrobić. Uważam, że to co robimy, jest wielkim zaszczytem i przywilejem, być również skromnymi posłańcami Prawa Jednego. Teraz wierzę, że sposobem przygotowania tej książki jest rozpoczęcie od początku stworzenia i podążaniu poprzez ewolucję człowieka na Ziemi, śledząc na po wszystkich okresach jak Prawo Jednego było używane. Również chcielibyśmy uczynić tytuł książki jako Prawo Jednego i chciałbym ustanowić jako autora Ra. Czy zgadzacie się z tym ?RA: Jestem Ra. Wasze pytanie jest niejasne. Czy mógłbyś ponownie zadać pytane na temat obszaru zgody ?PYTAJˇCY: Po pierwsze, chciałbym zacząć od początku stworzenia, tak daleko w tył jak możemy pójść i podążać za rozwojem człowieka w obecnych czasach. Czy godzicie się na to ?RA: Jestem Ra. To jest całkowicie wasze różróżnienie/zrozumienie/decyzja.PYTAJˇCY: Po drugie, chciałbym zatytułować książkę: Prawo Jednego autorstwa Ra. Czy godzicie się na to ?RA: Jestem Ra. Mogę jedynie prosić, że jeśli wasze rózróżnienie/zrozumienie sugeruje użycie kompleksu wibracyjnego dźwięku, Ra, to żeby zdanie „Skromny posłaniec Prawa Jednego” było dodane.PYTAJˇCY: Dziękujemy. Czy możecie mi powiedzieć o pierwszej znanej rzeczy w stworzeniu ?RA: Jestem Ra. Pierwszą znaną rzeczą w stworzeniu jest nieskończoność. Nieskończoność jest stworzeniem.PYTAJˇCY: Z tej nieskończoności, więc, musi pochodzić to wszystko, czego doświadczamy jak tworzenie. Jaki był następny krok czy rozwinięcie ?RA: Jestem Ra. Nieskończoność stałą się świadoma. To był następny krok.PYTAJˇCY: Po tym, co przyszło następne ?RA: Jestem Ra. ¦wiadomość doprowadziła skupienie się nieskończoności na nieskończonej energii. Nazywaliście to różnymi wibracyjnymi kompleksami dźwięku, a najbardziej popularne dla waszych uszu jest „Logos” lub „Miłość”. Stwórca jest skupieniem nieskończoności jako świadomej zasady nazywanej przez nas tak, jak jest najbliżej zrozumieniu/nauczaniu w waszym języku, inteligentną nieskończonością.PYTAJˇCY: Możecie powiedzieć o następnym kroku ?RA: Jestem Ra. Następny krok jest ciągle w tym splocie czasoprzestrzeni waszej iluzji, osiągając postęp tak, jak to możecie widzieć w swojej iluzji. Następnym krokiem jest nieskończona reakcja na kreatywną zasadę, podążającą za Prawem Jednego w jednym ze swych podstawowych przekręceń, wolności woli. W ten sposób, wiele, wiele wymiarów, nieskończonych w liczbie jest możliwych. Energia porusza się od inteligentnej nieskończoności, po pierwsze, z powodu wylewania się dobranej losowo kreatywnej siły i tak tworząc wzorce, które w holograficznym stylu ukazują się jako całe stworzenie, nie ważne jaki kierunek czy energia jest eksplorowana. Te wzorce energii zaczynają, potem, uporządkowywać swoje własne miejsce, a musimy to powiedzieć, rytmy i pola energii, w ten sposób tworząc wymiary i wszechświaty.PYTAJˇCY: To możecie mi powiedzieć jak galaktyki i układy słoneczne zostały uformowane ?RA: Jestem Ra. Musisz sobie wyobrazić wielki skok myśli w tym pytaniu dlatego, że w ostatnim pytaniu fizyczne wszechświaty się jeszcze nie narodziły.Energie przesuwały się we wzrastająco inteligentnych wzorcach, aż indywidualizacja różnych energii emanujących z kreatywnej zasady inteligentnej nieskończoności stała się taką, żeby zostać Współstwórcami. W ten sposób tzw. fizyczna materia się zaczęła. Pojęcie światła jest instrumentalne w pojęciu tego wielkiego skoku myśli jako, że to wibracyjne przekręcenie nieskończoności jest cegłą tego, co jest znane jako materia, a światło będąc inteligentnym i pełnym energii, w ten sposób jest pierwszym przekręceniem inteligentnej nieskończoności, która było nazywane jako kreatywna zasada.To światło miłości jest czynione by mieć w swoich wystąpieniach bycia pewnymi charakterystykami, a pomiędzy nimi całość paradoksalnie jest opisana jako linia prosta, jakbyście to nazwali. Ten paradoks jest odpowiedzialny za różne jednostki fizycznej iluzji, które nazywacie układami słonecznymi, galaktykami i planetami obracającymi i dążącymi w kierunku soczewki.PYTAJˇCY: Myślę, że popełniłem błąd w wyjściu naprzód w procesie, który opisujecie. Czy byłoby pomocnym wypełnić ten wielki skok, który jest pomyłką, którą poczyniłem ?RA: Jestem Ra. Próbowałem wypełnić tę lukę. Jednak możecie mnie pytać w taki sposób, w jaki uważacie to za stosowne.PYTAJˇCY: Zadając pytanie, które byłoby przed tym co zadałem ostatnio, które było o galaktykach i planetach, powiedzcie mi jaki był następny krok ?RA: Jestem Ra. Kroki, jak wy byście je nazwali, są, w tym punkcie co pytanie, równoległe i nieskończone.PYTAJˇCY: Możecie mi powiedzieć, jak inteligentna nieskończoność stała się, powiedzmy (mam trudności z językiem ), jak inteligentna nieskończoność wyindywidualizowała się od siebie ?RA: Jestem Ra. To jest odpowiednie pytanie.Inteligentna nieskończoność jest zauważalnym pojęciem. To pojęcie zostało zauważone, żeby być wolnością woli świadomości. To pojęcie było skończonością. To był pierwszy i podstawowy paradoks albo przekręcenie Prawa Jednego. W ten sposób jednak inteligentna nieskończoność obdarzyła siebie eksploracją wielości. Z powodu nieskończonych możliwości inteligentnej nieskończoności, nie było końca wielości. Eksploracja, w ten sposób, jest zdolna by ją kontynuować w wiecznej teraźniejszości.PYTAJˇCY: Czy galaktyka w której jesteśmy, była stworzona przez inteligentną nieskończoność, to czy była stworzona przez porcję inteligentnej nieskończoności ?RA: Jestem Ra. Galaktyka i wszystkie inne rzeczy materialne, których jesteście świadomi są produktami zindywidualizowanych porcji inteligentnej nieskończoności. Jak każda eksploracja się zaczyna, to w wyniku tego odnajduje swoje skupienie i zostaje się Współtwórcą. Używając inteligentnej nieskończoności każda porcja stworzyła wszechświat i pozwalając rytmom wolnej woli płynąć, bawić się z nieskończonym spektrum możliwości, każda indywidualna porcja przekazywała miłość/światło w to, co możecie nazwać inteligentną energią, w ten sposób tworząc tzw. Naturalne Prawa danego, szczególnego wszechświata.Każdy wszechświat, w wyniku tego, zindywidualizował swoje skupienie zostając, w wyniku tego, Współstwórcą i pozwalając na dalszą odmienność, a ten sposób tworzy dalej inteligentne energie, porządkując lub powodując, żeby Naturalne Prawa ukazały się w naturalnych wzorcach tego, co nazwalibyście układem słonecznym. W ten sposób, każdy układ słoneczny, powiedzmy, ma swój własny, lokalny system koordynatów iluzorycznych Naturalnych Praw. Musi być zrozumianym, że każda porcja, nie ważna jak mała, gęstości lub iluzorycznego wzorca zawiera, jak w obrazie holograficznym, Jednego Stwórcę, który jest nieskończonością. W ten sposób, wszystko się zaczyna i kończy w misterium.PYTAJˇCY: Czy możecie mi powiedzieć jak zindywidualizowana nieskończoność stworzyła naszą galaktykę i czy ta sama porcja stworzyła nasz układ słoneczny, a jeśli tak, to jak do tego doszło ?RA: Jestem Ra. Być może źle odczytaliśmy to pytanie. Byliśmy pod przekręceniem/wrażeniem, że odpowiedzieliśmy na to szczególne pytanie. Mógłbyś przetransformować pytanie ?PYTAJˇCY: Jestem ciekawy, czy układ słoneczny, w którym jesteśmy teraz, był stworzony za jednym posunięciem, czy nasze słońce było stworzone pierwsze, a planety później ?RA: Jestem Ra. Proces idzie, z większego, w waszej iluzji, do mniejszego. W ten sposób, Wspołstwórca indywidualizując galaktykę, tworzył wzorce energii, które potem skupiły się w wielorakich punktach skupienia dalszej, rozumnej świadomości inteligentnej nieskończoności. W ten sposób układ słoneczny, którego zamieszkanie doświadczacie, jest z własnych wzorców, rytmów i tzw. naturalnych praw, które są unikalne dla siebie. Jednak postęp idzie z galaktyki, spiralizując energie do słonecznej spiralnej energii., do doświadczalnych okoliczności spiralizujących energie, które zaczynają się pierwszą gęstością świadomości planetarnych jednostek.PYTAJˇCY: Czy moglibyście mi powiedzieć o tej pierwszej gęstości planetarnych jednostek ?RA: Jestem Ra. Każdy krok reasumuje inteligentną nieskończoność w swym odkryciu świadomości. W planetarnym środowisku, wszystko się zaczyna w tym, co nazwalibyście, chaosem, energią nieukierunkowaną i przypadkową w swej nieskończoności. Wolno, w tym jak to rozumiecie, formuje się koncentracja na samoświadomości. W ten sposób Logos się porusza. ¦wiatło przychodzi by uformować ciemność, zgodnie z wzorcami Współstwórcy i rytmami wibracyjnymi, tak konstruując pewne rodzaje doświadczania. To zaczyna się pierwszą gestością, która jest gęstością świadomości, mineralnego i wodnego życia na planecie uczącej się od ognia wiatru świadomości istnienia. To jest pierwsza gęstość.PYTAJˇCY: Jak pierwsza gęstość dalej czyni postęp do większej świadomości ?RA: Jestem Ra. Spiralizacja energii, która jest charakterystyczna dla tego, co nazywacie „światłem”, przesuwa się prostą linią spirali, w ten sposób dając spirali nieuchronny wektor w górę, do bardziej wszechstronnego istnienia z poszanowaniem inteligentnej nieskończoności. W ten sposób jednowymiarowa istota dąży w kierunku lekcji drugiej gęstości typu świadomości, włączającego raczej wzrost niż rozwiązanie, czy przypadkową zamianę.PYTAJˇCY: Moglibyście zdefiniować, co macie na myśli jako wzrost ?RA: Jestem Ra. Wyobraźcie sobie, jeżeli macie taką wolę, róznicę pomiędzy pierwszowibracyjnym wodnym i mineralnym życiem, a niższymi istotami drugiej gęstości, które zaczynają się poruszać obok, wewnątrz i na swej istocie. To poruszanie się jest charakterystyką drugiej gęstości czyli dążenia do światła i wzrostu.PYTAJˇCY: Co macie na myśli poprzez dążenie do światła ?RA: Jestem Ra. Bardzo uproszczonym przykładem wzrostu drugiej gęstości w kierunku światła jest to, że liść dąży w kierunku źródła światła.PYTAJˇCY: Czy istnieje jakaś fizyczna różnica pomiędzy pierwszą, a drugą gęstością ? Na przykład, jeśli mógłbym zobaczyć dwie planety, jedna pierwszej, a druga drugiej gęstości, obok siebie, w moich obecnych warunkach, to czy mógłbym widzieć obie ? Czy one byłyby fizyczne dla mnie ?RA: Jestem Ra. To prawda. Wszystkie gęstości z waszej oktawy byłyby jasno widzialne, o ile nie byłyby to gęstości od czwartej do siódmej, swobodnie wybierające by być niewidzialnymi.PYTAJˇCY: To jak druga gęstość postępuje do trzeciej ?RA: Jestem Ra. Druga gęstość dąży do trzeciej gęstości, która jest gęstością samoświadomości. Dążenie ma miejsce przez wyższe formy drugiej gęstości obdarzane przez istoty trzeciej gęstości identycznością do rozmiaru, aż staną się samoświadome kompleksów umysłu/ciała, w ten sposób stając się świadomymi kompleksów umysłu/ciała/duszy i otwierając trzecią gęstość, pierwszą gęstość zbiorowej świadomości duszy.PYTAJˇCY: Jaki jest poziom gęstości naszej planety Ziemi teraz ?RA: Jestem Ra. Kula, którą zamieszkujecie, jest trzeciej gęstości w swym istnieniu kompleksów umysłu/ciała/duszy. Teraz jest w kontinuum czasoprzestrzennym, czwartą gęstością. To powoduje nieco trudne żniwo.PYTAJˇCY: Jak planeta trzeciej gęstości staje się planetą czawrtej gęstości ?RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie.Czwarta gęstość, jak już powiedzieliśmy, jest uporządkowana w swym podejściu, jak uderzenie zegara w godzinę. Czasoprzestrzeń waszego układu słonecznego ustawiła tę planetarną kulę do spirali w czasoprzestrzeń innej wibracyjnej konfiguracji. To powoduje, że ta kula jest zdolna do modelowania przez nowe przekręcenia. Jednak formy myślowe ludzi, podczas tego okresu przejścia, są takie, że kompleksy umysłu/ciała/duszy, zarówno osób jak społeczeństw, są poszatkowane przez całe spektrum, zamiast zostać zdolnym do uświadomienia sobie siły, powiedzmy, i punktu na kompasie w jednym kierunku.W ten sposób, wejście w wibrację miłości, czasami zwaną przez waszych ludzi wibracją zrozumienia, nie jest efektywna w waszym obecnym, społecznym kompleksie. W ten sposób żniwo musi być takie, że wielu będzie powtarzać cykl trzeciej gęstości. Energie waszych Wędrowców, waszych nauczycieli, waszych adeptów teraz są skupione podwyższaniu żniwa. Jednak tylko nieliczni są do gotowi do żniwa.PYTAJˇCY: Chciałbym przeprosić za zadawanie czasami nieodpowiednich pytań. Czasami jest trudno zadać odpowiednie pytanie. Nie chciałbym, przechodzić przez obszary, które są już dla nas odkryte. Zauważam, że okres tej pracy jest nieco mniejszy niż poprzednich sesji. Czy jest jakiś powód tego ?RA: Jestem Ra. Energia witalna instrumentu jest nieco niska.PYTAJˇCY: Przypuszczam z tego, że byłoby dobrym pomysłem nie mieć następnej sesji dzisiaj ? Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. Dobrze byłoby mieć sesję później, jeśli jest akceptowalnym, że będziemy monitorować instrument i zaprzestaniemy używania, gdy stanie się ona niska w materiale, z którego czerpiemy. Nie chcemy wyczerpać tego instrumentu.PYTAJˇCY: To jest akceptowalne w każdej sesji. Zadam swoje ostatnie pytanie. Czy jest coś, co możemy zrobić by uczynić instrument bardziej komfortowym lub pomóc w tej komunikacji ?RA: Jestem Ra. Jest dobrze. Wszystko jest jak najbardziej sumienne. Kontynuujcie tak samo.Jestem Ra. Opuszczam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się w mocy i pokoju Jednego, Adonai.