Make your own free website on Tripod.comChannelingi
RA, SESJA 26.,

17 lutego 1981 r.RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.PYTAJˇCY: Czy jakaś zmiana, którą poczyniliśmy, ma wpłynąć na komunikację z instrumentem w jakiś sposób ? Czy to, co po ustawialiśmy, jest w porządku ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: Czy to znaczy, że wszystko jest satysfakcjonujące dla dalszej informacji ?RA: Jestem Ra. Mieliśmy na myśli, że zmiany wpływają na komunikację.PYTAJˇCY: Powinniśmy kontynuować komunikację czy przerwać ją z powodu tych zmian ?RA: Jestem Ra. Możecie zrobić jak sobie życzycie. Jednak nie bylibyśmy zdolni używać tego instrumentu, w tym splocie czasoprzestrzeni, bez tych modyfikacji.PYTAJˇCY: Przypuszczając, że wszystko jest w porządku, to kontynuujmy: jesteśmy 3000 lat w obecnym cyklu i jestem ciekawy czy Prawo Jednego w spisanej lub mówionej formie zostało uczynione dostępnym przez ostatnie 3000 lat w jakiś kompletny sposób, jak my to robimy teraz. Czy jest dostępne jakieś inne źródło ?RA: Jestem Ra. Na ma możliwości posiadania kompletnego źródła Prawa Jednego w tej gęstości. Jednak pewne z waszych zapisów przeszły do was jako tzw. święte prace i mają one cząstki tego prawa.PYTAJˇCY: Czy Biblia, którą znamy ma cząstki, tego prawa ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: Możecie mi powiedzieć czy Stary Testament ma coś z Prawa Jednego ?RA: Jestem Ra. Nie wnikając w każdą z kolekcji, o których mówicie, a mających coś wspólnego z Prawem Jednego, to zawartość jego jest w przybliżeniu taka sama. Jednak tzw. Stary Testament ma większą ilość materiału o negatywnym wpływie, jak nazwalibyście to.PYTAJˇCY: Czy możecie powiedzieć jaki procent wpływu Oriona jest w obu Starym i Nowym Testamencie ?RA: Jestem Ra. Chcielibyśmy, żeby to pozostało do rozwagi tych, którzy poszukują Prawa Jednego. My nie przemawiamy po to, żeby sądzić. Tak skonstruowane stanowiska, mogłyby być odczytane przez czytelników tego materiały jako sądy. My tylko możemy sugerować ostrożne czytanie i wewnętrzne trawienie zawartości tego. Zrozumienie stanie się zwyczajne.PYTAJˇCY: Dziękujemy. Czy wy komunikowaliście się z jakąś z populacją inkarnowaną w stanie trzeciej gęstości w ostatnich czasach ?RA: Jestem Ra. Prosimy o ustalenie dokładnego znaczenia „ostatnich czasów” i zaimka „wy”.PYTAJˇCY: Czy Ra komunikował się z jakąś z populacji w tym wieku, w powiedzmy, w ciągu ostatnich osiemdziesięciu lat ?RA: Jestem Ra. Nie komunikowaliśmy się.PYTAJˇCY: Czy Prawo Jednego było przekazywane w ciągu ostatnich osiemdziesięciu lat przez inne źródło do jednostki z naszej populacji ?RA: Jestem Ra. Sposoby Jednego były z rzadka przekazywane, chociaż istniały rzadkie przykłady w ciągu poprzednich osiemdziesięciu waszych lat, jak mierzycie czas.Było wiele komunikacji z czwartej gęstości z powodu podążania w kierunku żniwa czwartej gęstości. To są sposoby uniwersalnej miłości i zrozumienia. Inne nauki są zachowane dla tych, których głębia zrozumienia, jeżeli wybaczycie błędny termin, jest zalecona i przyciąga taką dalszą komunikację.PYTAJˇCY: To czy Konfederacja poszła dalej ze swym programem pomocy Ziemi, przez jakiś czas, w tym ostatnim głównym cyklu ? Wydać, że to robili z wcześniejszych faktów, zwłaszcza z Rewolucji Przemysłowej. Czy możecie mi powiedzieć o ustosunkowaniu i powodach stojących za tym ? Czy istnieje jakiś inny powód niż wyprodukowanie większej ilości wolnego czasu w ostatnich, powiedzmy, stu latach tego cyklu ? Czy to jest jedyny powód?RA: Jestem Ra. To nie jest jedyny powód. Około dwieście lat temu w waszej przeszłości, jak mierzycie czas, zaczęła przybywać znacząca liczba istot, które, przez starszeństwo, wcielały się w celach nauczania/uczenia się tych mniej świadomych procesu. To był nasz sygnał do rozpoczęcia komunikacji.Wędrowcy, którzy weszli pośród was, zaczęli mniej, więcej w tym czasie z siebie oferować pojęcia i myśli zawierające przekręcenie wolnej woli. To był wstęp czy warunek, dla dalszych Wędrowców, którzy mieli informacje bardziej specyficznej natury do zaoferowania. Myśl musi poprzedzać działanie.PYTAJˇCY: Byłem ciekawy, czy Abraham Lincoln mógł być Wędrowcem ?RA: Jestem Ra. To nie prawda. Ta jednostka była, powiedzmy, normalną, ziemską istotą, która obrała opuścić wehikuł i pozwolić jednostce używać jego w stałej podstawie. To jest zjawisko relatywnie rzadkie w porównaniu do fenomenu Wędrowców.Byłoby lepiej rozważać wcielenia Wędrowców takich, jak osoba znana jako „Thomas” czy osoba znana jako „Benjamin”.PYTAJˇCY: Przypuszczam, ze macie na myśli Thomasa Edisona i Benjamina Franklina ?RA: Jestem Ra. To nie prawda. Mieliśmy intencje przekazać wibracyjny kompleks dźwięku, Thomas Jefferson. To drugie było dobre.PYTAJˇCY: Dziękujemy. Czy możecie mi powiedzieć skąd, z jakiej gęstości przybyła jednostka, która używała ciała Abrahama Lincolna ?RA: Jestem Ra. Te jednostka była czwartej wibracji.PYTAJˇCY: Przypuszczam, że pozytywnej ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: Czy jego zabójstwo było po wpływem Oriona albo innych sił negatywnych ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: Dziękuję. W ostatnich trzydziestu - czterdziestu latach, fenomeny UFO stały się znane naszej populacji. Jaki był pierwotny powód zwiększenia się aktywności tego, co nazywamy UFO, w ostatnich czterdziestu latach ?RA: Jestem Ra. Informacje, które źródła Konfederacji zaoferowały waszej jednostce, Albertowi [Einsteinowi] zostały wypaczone i instrumenty zniszczenia zaczęły być tworzone, a przykładami tego są Projekt Manhattan i jego produkty.Informacja zaoferowana przez Wędrowca o kompleksie dźwięku, Nikola, także była kwestią eksperymentów z potencjalnym zniszczeniem: np. wasz tzw. Eksperyment Filadelfia.W ten sposób, poczuliśmy silną potrzebę zaangażowania naszych form myślowych, w którym my z Konfederacji moglibyśmy być w służeniu po to, aby zrównoważyć te przekręcenia tych informacji, które miały pomóc waszej, planetarnej kuli.PYTAJˇCY: Przypuszczam więc, że to co zrobiliście, to było stworzenie atmosfery tajemnicy wobec fenomenu UFO, jak my to nazywamy, a potem my dzięki telepatii wysłaliśmy wiele wiadomości, które mogłyby być zaakceptowane albo odrzucone w wyniku Prawa Jednego tak, że populacja zaczęłaby poważnie myśleć o konsekwencjach tego co robi. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To częściowo jest prawdą. Są inne usługi, które możemy wykonać. Po pierwsze, integracja dusz, jeżeli macie taką wolę, po zdarzeniu użycia tych urządzeń atomowych w waszym kontinuum czasoprzestrzennym. To Konfederacja już zrobiła.PYTAJˇCY: Nie do końca rozumiem co mieliście przez to na myśli. Moglibyście rozszerzyć to troszeczkę ?RA: Jestem Ra. Użycie inteligentnej energii transformującej materię w energię jest takiej natury wibracją, że przejście z czasoprzestrzeni trzeciej gęstości do przestrzenioczasu trzeciej gęstości albo do tego, co możecie nazwać światami niebios, jest przerwane w wielu przypadkach.Dlatego my oferujemy siebie jako ci, którzy kontynuują integracje kompleksu duszy podczas przejścia z czasoprzestrzeni do przestrzenioczasu.PYTAJˇCY: Czy moglibyście nam powiedzieć, na przykładzie Hiroszimy i Nagasaki, jak to jest robione ?RA: Jestem Ra. Ci , którzy zostali zniszczeni, lecz nie przez promieniowanie, ale przez traumę uwolnienia energii, uzyskali nie tylko kompleks umysłu/ciała/duszy niezdolny do życia, ale także dezorganizacje tego unikalnego kompleksu wibracyjnego, który nazwaliście kompleksem duszy, który rozumiemy jako kompleks umysłu/ciała/duszy tak, że był kompletnie zdezorganizowany bez możliwości reintegracji. To byłaby strata dla Stwórcy części Stwórcy i w ten sposób, dano nam pozwolenie, aby nie przerywać zdarzeń, lecz zapewnić przetrwanie bezcielesnego kompleksu umysłu/ciała/duszy. To właśnie zrobiliśmy podczas zdarzeń, o których wspominacie, nie tracąc żądnej duszy, części, holografu, mikrokosmosu makrokosmicznego Nieskończonego Jednego.PYTAJˇCY: Czy moglibyście powiedzieć, być może nawet w sposób niejasny, jak to zostało zastosowane ?RA: Jestem Ra. To zostało zastosowane poprzez nasze zrozumienie wymiarowych pól energii. Wyższe i bardziej gęste pola energii będą kontrolować mniej gęste.PYTAJˇCY: W ten sposób, mówicie w ogólności, że pozwolicie populacji tej planety mieć wojnę atomową i dzięki niej wiele zgonów, ale będziecie zdolni stworzyć warunki, w których te zgony nie będą już bardziej traumatyczne, niż wejście w to, co nazywamy światem niebios czy światem astralnym, które następuje z powodu śmierci od kuli czy poprzez naturalną śmierć w starszym wieku ? Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To nie prawda. To byłoby bardziej traumatyczne. Jednakże jednostka pozostałaby jednostką.PYTAJˇCY: Możecie mi powiedzieć coś na temat warunków tych, jednostek, które zostały zabite wtedy w Nagasaki i Hiroszimie ?RA: Jestem Ra. Ci, z tej traumy, nawet nie zaczęli w pełni jeszcze procesu leczenia. Pomaga im się tak bardzo, jak to jest możliwe.PYTAJˇCY: Gdy proces leczenia zostanie ukończony, to czy to doświadczenie zgonu spowoduje, że oni cofną się w swoim wdrapywaniu się do czwartej gęstości ?RA: Jestem Ra. Takie działanie, jak atomowe zniszczenie wpływa na całą planetę. Nie ma żadnych różnic na tym poziomie zniszczenia, a cała planeta będzie wymagać leczenia.PYTAJˇCY: Myślałem dokładne o sytuacji, gdzie dana jednostka była w Hiroszimie lub w Nagasaki wtedy i osiągała zdolność do żniwa na końcu tego cyklu, to czy bomba atomowa stworzyła taką traumę, że ta jednostka nie byłaby zdolna do zebrania na końcu tego cyklu ?RA: Jestem Ra. To nie prawda. Gdy leczenie nastąpiło, to żniwo może pójść dalej w sposób niezatrzymany. Jednak cała planeta przejdzie leczenie za to działanie, nie będzie żadnej różnicy pomiędzy ofiarą i agresorem, a to z powodu szkody poczynionej tej planecie.PYTAJˇCY: Możecie opisać sposób planetarnego leczenia ?RA: Jestem Ra. Uzdrawianie jest procesem akceptacji, wybaczania, a jeśli to możliwe odszkodowania. Odszkodowanie nie jest możliwe w przestrzenioczasie, a jest wielu pomiędzy waszymi ludźmi, którzy próbują odszkodowania w czasie fizyczności.PYTAJˇCY: Jak ci ludzie próbują odszkodowania w fizyczności ?RA: Jestem Ra. To są próby odczuwania miłości wobec planetarnej kuli, komfortu i leczenia blizn oraz nierównowagi podczas tych działań.PYTAJˇCY: Gdy fenomen UFO stał się zwyczajny dla wielu z tej populacji, to wiele grup ludzi zaczęło donosić o kontakcie i telepatycznym kontakcie z jednostkami UFO. Tacy ludzie zapisywali wyniki tego, co może być uznane za telepatyczną komunikację. Czy Konfederacja była zorientowana na wywieranie wrażenia poprzez komunikację telepatyczną na grupach, które były zainteresowane UFO ?RA: Jestem Ra. To prawda, chociaż niektórzy z naszych członków usunęli się z przestrzenioczasu używając projekcji form myślowych w waszą czasoprzestrzeń i wybrali, od czasu do czasu, za pozwoleniem Rady, ukazywać się na niebie bez lądowania.PYTAJˇCY: To wszystkie lądowania, które miały miejsce, za wyjątkiem lądowania, które nastąpiło, gdy (nazwisko) kontaktował się z UFO, były z grupą Oriona lub podobnych grup ?RA: Jestem Ra. Poza wyizolowanymi przypadkami tych, powiedzmy, bez afiliacji, to prawda.PYTAJˇCY: Czy jest konieczne w każdym przypadku takiego lądowania, żeby jednostki wzywały grupę Oriona albo inne, a może niektóre z tych jednostek weszły w kontakt z grupą Oriona, choć one nie wzywały tej grupy ?RA: Jestem Ra. Musicie wejść w głębię zrozumienia negatywnej czwartej gęstości. To jest trudne dla was. Jak raz krzyżowcy osiągnęli kontinuum czasoprzestrzenne trzeciej gęstości przez wasze tzw. okna, to mogą plądrować jak sobie życzą, a wyniki tego są funkcją biegunowości, powiedzmy świadka/podmiotu albo ofiary.To się dzieje z powodu szczerej wiary negatywnej czwartej gęstości, że miłość do siebie jest miłością do wszystkich. Każde inne ja, w ten sposób, jest zarówno nauczane jak i zniewalane, a w ten sposób, ma nauczyciela, którzy uczy miłości do siebie. Intencją tego jest dążenie do urzeczywistnienia żniwa negatywnej czwartej gęstości czy też kompleksów umysłu/ciała/duszy służących sobie.(Dalszy materiał z sesji nr 53 z 25 maja 1981 r. i został dodany dla wyjaśnienia) PYTAJˇCY: Czy możecie mi powiedzieć coś o technikach używanych przez kontakty pozytywnie zorientowanej Konfederacji z ludźmi na tej planecie, różne formy i techniki ustanawiania takiego kontaktu ?RA: Jestem Ra. Moglibyśmy.PYTAJˇCY: Prosilibyśmy o to.RA: Jestem Ra. Najbardziej wydajnym trybem kontaktu jest to, czego doświadczacie w tej czasoprzestrzeni. Pogwałcenie wolnej woli jest wielce niepożądane. Dlatego też jednostki, które są Wędrowcami na waszej płaszczyźnie iluzji będą jedynie podmiotami projekcji, które charakteryzują tzw. „Bliskie Spotkania” i spotkania pomiędzy pozytywnie zorientowanymi społecznymi kompleksami pamięci, a Wędrowcami.Moglibyście mi dać przykład jednego ze spotkań pomiędzy społecznym kompleksem pamięci, a Wędrowcem i czego Wędrowiec doświadczałby ?PYTAJˇCY: Jednym takim przykładem, z którym jesteście zaznajomieni, jest osoba znana jako Morris (to odnosi się do przypadku nr 1 w książce D.T. Elkinsa i Carli L. Rueckert „Secrets of the UFO” wydanej w Louisville przez L/L Research w 1976 r.) W tym przypadku wcześniejszy kontakt, który przez innych w kręgu przyjaciół tej jednostki był doświadczany, był negatywnie zorientowany. Jednakże zapewne przypomnicie, że jednostka - Morris była nieprzenikniona dla tego kontaktu i nie mogła zobaczyć tego kontaktu bez fizycznego i optycznego aparatu.Jednakże wewnętrzny głos alarmował jednostkę znaną jako Morris, aby poszła w inne miejsce, a tam jednostka w kształcie formy myślowej i o wyglądzie innym do tego kontaktu ukazała się i przyglądała się jednostce, w ten sposób, budząc w niej pragnienie poszukiwania prawdy tego doświadczenia i doświadczeń tego wcielenia w ogóle.Odczucia bycia przebudzonym i aktywowanym było celem tego typu kontaktu. Okres trwania i zobrazowanie się różni w zależności od podświadomych oczekiwań Wędrowca, który doświadcza tej szansy aktywacji.PYTAJˇCY: W tym „Bliskim Spotkaniu” statku typu Konfederacji przypuszczam, że to było „Bliskie Spotkanie” z rodzajem statku będącym formą myślową. Czy Wędrowcy w ciągu ostatnich kilku lat mieli „Bliskie Spotkania” ze statkiem z formy myślowej, który wylądował ?RA: Jestem Ra. To nastąpiło, chociaż ma o wiele mniej wspólnego niż tzw. „Bliskie Spotkanie” typu oriońskiego.Możemy odnotować, że we wszechświecie niekończącej się jedności, pojęcie „Bliskiego Spotkania” jest komiczne, bo czyż nie wszystkie spotkania są natury spotkania samego z sobą ? Więc jak jakieś spotkanie może być inne niż bardzo, bardzo bliskie ?PYTAJˇCY: Mówiąc o tego typu spotkaniu samego z sobą, to czy jacyś Wędrowcy pozytywnej polaryzacji kiedykolwiek mieli tzw. „Bliskie Spotkania” z Orionem bądź negatywnie zorientowaną polaryzacją ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: Dlaczego to się dzieje ?RA: Jestem Ra. Gdy to następuje, to jest to całkiem rzadkie z powodu braku percepcji jednostek Oriona głębi pozytywności napotkanego albo z powodu pożądania jednostek Oriona, powiedzmy, próby usunięcia, tej pozytywności z tej płaszczyzny istnienia. Taktyka Oriona jest taka, że wybiera się proste przekręcenia umysłu, które wskazują na mniej mentalne i duchowy kompleks działalności.PYTAJˇCY: Stałem się świadomy bardzo dużego zróżnicowania w kontaktach z ludźmi. Moglibyście mi dać ogólne przykłady metod używanych przez Konfederację do budzenia, bądź częściowego budzenia Wędrowców, z którymi się kontaktują ?RA: Jestem Ra. Metody używane do budzenia Wędrowców są różne. Ośrodkiem każdego zbliżenia jest wejście w świadomość lub podświadomość w taki sposób, aby unikać powodowania strachu i zmaksymalizować potencjał zrozumiałego celu doświadczania, który ma znaczenie dla danej jednostki. Wiele z tego następuje we śnie, poza tym w środku wielu działań, podczas godzin czuwania. Podejście jest elastyczne i niekoniecznie włącza syndrom „Bliskiego Spotkania” tego, które jest się świadomym.PYTAJˇCY: A co powiecie na temat syndromu fizycznego sprawdzania ? Jak to się odnosi do Wędrowców, Konfedracji i kontaktów z Orionem ?RA: Jestem Ra. Podświadome oczekiwania jednostek powodują naturę i szczegóły doświadczania form myślowych oferowanych przez jednostki będące formami myślowymi Konfederacji. W ten sposób, jeżeli Wędrowiec oczekuje fizycznego sprawdzenia, to będzie siłą tym doświadczony, jako że ma małe przekręcenie w kierunku alarmu lub dyskomfortu, co jest dozwolone przez naturę oczekiwań poświadomych przekręceń Wędrowca.PYTAJˇCY: No to czy ci, którzy są żabierani zarówno na statek Konfederacji albo Oriona doświadczają fizycznego sprawdzenia ?RA: Jestem Ra. Twoje pytanie wskazuje na błędne myślenie. Grupa Oriona używa fizycznego sprawdzania w znaczeniu przerażania osób i powoduje poczucie zaawansowanej istoty drugiej gęstości będącej zwierzęciem laboratoryjnym. Doświadczenia seksualne są podtypem tego doświadczenia. Intencją tego jest zademonstrowanie kontroli jednostek z Oriona nad mieszkańcem Ziemi.Doświadczenia form myślowych są subiektywne i w większości nie następują w tej gęstości.PYTAJˇCY: Zarówno kontakty Konfederacją jak i z Orionem zostały poczynione, a „Bliskie Spotkania” są podwójnej natury, jak ja to rozumiem. Mogą być one albo w rodzaju Konfederacji, albo w rodzaju Oriona kontaktu. czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To prawda, chociaż z przewagą kontaktów zorientowanych na Oriona.PYTAJˇCY: Mamy duże spektrum jednostek na Ziemi w kwestii zdolności do bycia zebranym, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zorientowanych. Czy grupa Oriona namierzałaby zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zorientowanych na końcu tego spektrum, do kontaktu z tymi jednostkami ?RA: Jestem Ra. Pytanie jest nieco trudne, żeby na nie dokładnie odpowiedzieć. Jednakże spróbujemy tak zrobić.Najbardziej typowym podejściem jednostek z Oriona jest wybranie tego, co możecie nazwać jednostka o słabym umyśle, co może sugerować, że większa ilość filozofii Oriona będzie rozsiana.Niektóre z jednostek Oriona są wzywane przez wysoko spolaryzowane jednostki negatywne waszego splotu czasoprzestrzeni. W takim przypadku, oni się dzielą informacją tak, jak my robimy to teraz. Jednak to wiąże się z ryzykiem dla jednostek z Oriona z powodu częstotliwości, z którą negatywne jednostki planetarne zdolne do żniwa próbują licytować i rozkazywać jednostce kontaktującej się po stronie Oriona tak, jak oni licytują się z tymi, którzy się kontaktują. To powoduje walkę o panowanie, jeśli jest to walka przegrana, to powoduje szkodę dla biegunowości grupy Oriona.Podobnie omylnie nawiązany kontakt z wysoko spolaryzowanymi, pozytywnymi jednostkami może wywołać zamieszanie w oddziałach Oriona chyba, że krzyżowcy są zdolni do odwrócenia polaryzacji jednostki, z którą się przez pomyłkę skontaktowali. Wystąpienia takie są niemal niesłychane. Dlatego grupa Oriona preferuje ustanawianie kontaktów z tylko z jednostkami o słabym umyśle.PYTAJˇCY: To w ogóle można powiedzieć, że jeśli osoba ma „Bliskie Spotkanie” z UFO albo inny rodzaj doświadczania, który wygląda na powiązany z UFO, musi przeanalizować to spotkanie i samemu zdeterminować, czy to był kontakt Oriona czy Konfederacji. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To prawda. Jeżeli istnieje strach i poczucie sądu ostatecznego, to ten, który się kontaktuje, bardzo prawdopodobnie był negatywnej natury. .Jeśli to daje nadzieję, przyjazne uczucia i przebudzenie pozytywnych uczuć rozmyślnego służenia innym, to znaki kontaktu z Konfederacją są ewidentne. (Koniec materiału z sesji nr 53 z 25 maja 1981 r.)PYTAJˇCY: Przypuszczam więc, że wszystkie grupy mające telepatyczny kontakt z Konfederacja są celem wysokiego priorytetu dla krzyżowców z Oriona i byłbym skłonny przypuścić, że duży procent z nich ma zanieczyszczane swoje wiadomości przez grupę Oriona. Czy możecie mi powiedzieć jaki procent z nich ma informacje zanieczyszczone przez grupę Oriona i czy ktoś z nich jest zdolny utrzymać czysty kanał z Konfedracją ?RA: Jestem Ra. Podanie takiej informacji byłoby pogwałceniem wolnej woli lub konfuzji pewnych istot. My możemy tylko poprosić każdą grupę o rozważenie relatywnego efektu filozofii i waszej tzw. szczegółowej informacji. Jednak to nie szczegółowość przyciąga wpływy negatywne, lecz ważność niesionej informacji.Właśnie dlatego tak często powtarzamy, że gdy się pyta o szczegółowe informacje, to że to prowadzi do braku znaczenia dokładnie tak, jak trawa usycha i umiera, gdy miłość i światło Jednego Nieskończonego Stwórcy przekłada się na wszelakie, nieskończone rzeczywistości stworzenia zawsze i kiedykolwiek, tworząc i tworząc siebie przez wieczność.Dlaczego więc należy się martwić trawą czy kwiatami, usychającymi i umierającymi w swych porach roku, tylko po to, żeby wzrastać znowu, z powrotem, w wyniku miłości i światła Jednego Stwórcy ? To jest wieść, którą niesiemy. Każda jednostka tylko sztucznie kwitnie i umiera W głębszym sensie nie istnieje żaden koniec istnienia.PYTAJˇCY: Jak powiedzieliście, to jest prosta i wąska ścieżka. Istnieje wiele przeszkód.Napisaliśmy wstęp do Prawa Jednego, podróżując przez i dotykając najważniejszych punktów tego cyklu 75 000 lat. Po tym wstępie chciałbym przejść bezpośrednio do głównej części, która jest przeszukiwaniem ewolucji. Jestem bardzo wdzięczny i odczuwam wielki zaszczyt i przywilej robienia tego i mam nadzieję, że możemy przejść do tej następnej fazy.RA: Jestem Ra. Opuszczam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej więc, bądźcie radzi i weseli, radując się w mocy i pokoju Jednego Stwórcy, Adonai.