Make your own free website on Tripod.comChannelingi
RA, SESJA 17.

3 lutego 1981 r.RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy.Zanim zaczniemy komunikację poprzez odpowiedzi, musimy poprawić błąd, który odkryliśmy w transmisji naszej informacji do was. Mamy trudność radzenia sobie z waszym przestrzenioczasem. Mogą zaistnieć znowu błędy tego rodzaju. Poczujcie wolność pytania nas w stosunku do rekalkulacji miar waszego przestrzenioczasu.Błąd, którzy odkryliśmy, dotyczy jednego przybycia zarówno grupy Oriona w waszą planetarną kulę wpływu, jak i korespondującego przybycia grupy emisariuszy Konfederacji. Daliśmy daty 2600 lat dla przybycia Oriona i 2300 dla przybycia Konfederacji. To jest nie prawda. Rekalkulacja wskazuje numery 3600 dla przybycia Oriona i 3300 dla przybycia Konfederacji.Komunikuję się z wami.PYTAJˇCY: Dziękujemy bardzo. Chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że uważamy za wielki, zaszczyt, przywilej, honor i obowiązek być zdolnym robić tę szczególną pracę. Chciałbym powtórzyć, że niektóre z moich pytań mogą czasami wyglądać na nieistotne, ale próbuję je zadawać w taki sposób, żeby uzyskać punkt oparcia w zastosowaniu Prawa Jednego.Jesteśmy teraz w czwartej gęstości. Czy efekty czwartej gęstości zwiększą się w ciągu następnych trzydziestu lat ?RA: Jestem Ra. Czwarta gęstość jest wibracyjnym spektrum. Wasze kontinuum przestrzenioczasu skręciło w spiralę waszą planetarną kulę i waszą, to co nazwalibyśmy galaktyką, co nazwalibyśmy gwiazdą, w te wibracje. To powoduje, że planetarna kula przestawia sobie wiry odbioru napływów sił kosmicznych wyrażających się jako wibracyjne sieci tak, że Ziemia, w ten sposób, będzie namagnesowana czwartą gęstością, jak możecie to nazwać.To ma nastąpić z pewnym kłopotem, jak powiedzieliśmy wcześniej, z powodu energii form myślowych waszych ludzi, które naruszają uporządkowane konstrukcje wzorców energii wewnątrz ziemskich spirali energii, które zwiększają entropię i nieużyteczny żar. To spowoduje, że wasza planetarna kula będzie miała pewne pęknięcia w zewnętrznym przystrojeniu, podczas gdy będzie się odpowiednio magnesowała do czwartej gęstości. To jest planetarne dostosowanie.Doświadczycie ostrego zwiększenia się liczby ludzi, jak nazywacie kompleksy umysłu/ciała/duszy, których potencjały wibracyjne zawierają potencjał czwartowibracyjnych przekręceń. W ten sposób, będzie to wyglądać na, powiedzmy, nową rasę. To właśnie ci wcielają się tutaj do pracy czwartej gęstości.Nastąpi również, w krótkim czasie, ostre zwiększenie negatywnie zorientowanych lub spolaryzowanych kompleksów umysłu/ciała/duszy i społecznych kompleksów, z powodu polaryzacji warunków ostrego zarysowania się różnic pomiędzy charakterystykami czwartej gęstości i orientacją trzeciej gęstości służenia sobie.Ci, którzy postaną w czwartej gęstości na tej płaszczyźnie będą tzw. pozytywnej orientacji. Wielu przyjdzie z innych miejsc i ukażą się ze wszystkich najlepszych wysiłków Konfederacji, włączając w to waszych ludzi z wewnętrznych płaszczyzn, wewnętrznych cywilizacji, tych z innych wymiarów, a żniwo będzie ciągle mniejsze niż ta planetarna sfera jest zdolna do wystarczającej pomocy w służeniu.PYTAJˇCY: Czy jest możliwym poprzez użycie takiej czy innej techniki, żeby pomóc jednostce osiągnąć poziom czwartej gęstości w tych ostatnich dniach ?RA: Jestem Ra. Jest niemożliwe, aby pomóc innej istocie bezpośrednio. Możliwym jedynie jest uczynić dostępne przyspieszenie w jakiejkolwiek formie, bo najważniejsza jest radiacja uświadomienia jedności ze Stwórcą od siebie, a mniej ważna jest informacja taka jaka dzielimy się z wami.My sami nie czujemy nagłej potrzeby, żeby ta informacja było szeroko szerzona. Wystarczy, że uczyniliśmy ją dostępną dla trojga, czworga czy pięciorga. To jest niezwykle obfita nagroda, bo jeżeli ktoś z nich dostąpi zrozumienia czwartej gęstości, z powodu katalizatora, to będziemy mieli wypełnione Prawo Jednego w przekręceniu służenia.Wspieramy obiektywną próbę dzielenia się informacją nie martwiąc się o liczby czy szybki wzrost pośród innych. By uczynić tę informację dostępną jest, w waszej terminologii, waszym służeniem. A próba, jak dosięga jednego, to dosięga wszystkich.Nie możemy zaoferować dróg na skróty do oświecenia. Oświecenie jest, jako moment, otwarciem się na inteligentną nieskończoność. To może być jedynie zastosowane przez siebie i dla siebie. Inne ja nie mogą nauczać/uczyć się oświecenia, lecz tylko nauczyć/uczyć się informacji, inspiracji albo dzielenia się miłością tajemnicą, nieznanym, co powoduje, że inne ja osiągają to i zaczynają proces poszukiwania, który kończy się w tym momencie, jednak kto teraz może wiedzieć, kiedy jednostka otworzy bramę do teraźniejszości ?PYTAJˇCY: Dziękujemy. Czy możecie mi powiedzieć, kim była jednostka, przed swym wcieleniem na Ziemi, znana jako Jezus z Nazaretu ?RA: Jestem Ra. Mam trudność z tym pytanie w ten sposób zadanym. Możesz odkryć inną formę dla tego pytania ?PYTAJˇCY: To co miałem na było, to jest, czy możecie mi powiedzieć, czy Jezus z Nazaretu przybył z Konfederacji przed wcieleniem się tutaj ?RA: Jestem Ra. Osoba znana jako Jezus z Nazaretu nie miała imienia. Ta jednostka była członkiem piątej gęstości najwyższego poziomu tej suboktawy. Ta jednostka pożądała otwarcia tej planetarnej kuli po to, żeby dzielić się wibracją miłości w sposób tak czysty, jak to tylko możliwe. W ten sposób, jednostka odebrała pozwolenie do wykonywania swojej misji. Ta jednostka była Wędrowcem bez imienia pochodzenia Konfederacji, piątej gęstości, reprezentująca zrozumienie piątej gęstości wibracji zrozumienia lub miłości.PYTAJˇCY: Czy powiedzieliście właśnie, że piąta wibracja jest wibracją miłości ?RA: Jestem Ra. Poczyniłem błąd. Istota czwartej gęstości, to było to, co chcieliśmy powiedzieć, najwyższy poziom czwartej gęstości idący w piątą. Ta jednostka mogła wejść do piątej, ale wybrała zamiast tego powrót do trzeciej dla tej szczególnej misji. Ta jednostka była z najwyższej suboktawy wibracji miłości. To jest czwarta gęstość.PYTAJˇCY: Gdy komunikuję się z tobą jako Ra, to czy jesteś czasami zindywidualizowaną jednostką, czy mówię do całego, społecznego kompleksu pamięci ?RA: Jestem Ra. Rozmawiasz z Ra. Nie istnieje różnica. Mógłbyś nazwać to społecznym kompleksem pamięci, w ten sposób wskazując wielość. Według naszego zrozumienia, mówisz do zindywidualizowanej porcji świadomości zbiorowej.PYTAJˇCY: Czy zawsze mówię do tej samej zindywidualizowanej porcji świadomości zbiorowej w każdej z sesji ?RA: Jestem Ra. Mówisz do tej samej jednostki poprzez medium czy instrument. Ten instrument ma czasami mniejszy zasób witalnej energii. To czasami zawadza naszemu procedowaniu. Jednak ten instrument posiada wielką wierność i daje co tylko ma temu zadaniu. Dlatego możemy kontynuować, nawet jeżeli energia jest niska. Dlatego właśnie mówimy o końcu sesji, z powodu naszej oceny poziomu energii witalnej instrumentu.PYTAJˇCY: Chciałbym teraz wyjaśnić to, czego jestem pewny. Ludzie na tej planecie podążają za jakąś religią albo nie mają żadnej religii. Bywa, że nie mają żadnej intelektualnej wiedzy o Prawie Jednego, a mogą ciągle być zebrani w czwartą gęstość, jeżeli są z tej wibracji. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To prawda. Jednak znajdziecie jedynie nielicznych, których jasność nie powoduje u innych bycie świadomym ich, tego co moglibyście nazwać, duchowości. jedności przekręcenia kompleksu umysłu/ciała/duszy. W ten sposób, nie jest szczególnie prawdopodobnym, że jednostka nie byłaby oswojona ze swoimi znajomościami tak, jak zwykle jest to promieniująca osobowość, nawet jeśli taka jednostka nie byłaby złapana w przekręcenia waszych tzw. systemów religijnych.PYTAJˇCY: Gdy Jezus z Nazaretu inkarnował się, to czy była próba czyniona przez grupę Oriona zdyskredytowania go w jakiś sposób ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: Czy możecie mi powiedzieć, co grupa Oriona próbowała robić w kierunku jego upadku ?RA: Jestem Ra. Możemy ogólnie opisać co nastąpiło. Istniała technika budowy na podstawie innej, negatywnie zorientowanej informacji. Ta informacja była dana przez jednostkę, którą wasi ludzie nazywali jako „Jahwe”, a ta informacja zawierała wiele struktur zachowań i obiecywała moc trzeciej gęstości natury służenia sobie. Te dwa rodzaje przekręceń zrobiły wrażenie na tych zorientowanych do myślenia tymi formami myślowymi.To ostatecznie prowadziło do wielu wyzwań dla jednostki znanej jako Jezus. To ostatecznie doprowadziło do osoby o wibracyjnym kompleksie dźwięku - „Judasz”, jak nazywacie tę jednostkę, która wierzyła, że robiła odpowiednią rzecz wnosząc lub wymuszając na osobie zwanej Jezusem wniesienie w trzecią gęstość planetarnego przekręcenia władzy - rządzenia innymi w trzeciej gęstości.Ta jednostka - Judasz, poczuła, że jeżeli zapędzić w kozi róg jednostkę, którą nazywacie Jezusem, to będzie zdolna zobaczyć mądrość użycia mocy inteligentnej nieskończoności po to, żeby rządzić innymi. Osoba zwana Judaszem pomyliła się w ocenie jednostki Jezus, której nauczanie/uczenie się nie było zorientowane w kierunku tego przekręcenia. To spowodowało destrukcję kompleksu cielesnego osoby znanej jako Jezus.PYTAJˇCY: No to jeśli Jezus był z czwartej gęstości, a teraz są na planecie Wędrowcy, którzy przyszli z piątej i szóstej gęstości, to co spowodowało, że Jezus był naznaczony jako tak dobry uzdrowiciel i czy te istoty piątej i szóstej gęstości tutaj mogłyby robić to samo teraz ?RA: Jestem Ra. Ci , którzy uzdrawiają, mogą być z każdej gęstości, która posiada świadomość duszy. To włącza trzecią, czwartą, piątą, szóstą i siódmą. Trzecia gęstość może być jedną z tych, w których uzdrawianie ma miejsce tak, jak w innych. Jednak jest dużo iluzorycznego materiału do zrozumienia, zrównoważenia, zaakceptowania i pójścia dalej.Brama inteligentnej nieskończoności może być otwarta jedynie, gdy zrozumienie napływów inteligentnej energii jest otwarte w uzdrowicielu. Istnieją tzw. Naturalne Prawa waszego lokalnego kontinuum czasoprzestrzennego i sieci elektromagnetycznych źródeł, bądź splotów napływających energii. Poznajcie więc, po pierwsze, umysł i ciało. Potem, jak dusza będzie zintegrowana i usyntetyzowana, to wszystko się zharmonizuje w kompleks umysłu/ciała/duszy, który może się poruszać pomiędzy wymiarami i może otworzyć bramę do inteligentnej nieskończoności, w ten sposób, leczyć siebie przez światło i dzieląc się tym światłem z innymi.Prawdziwe uzdrawianie jest, po prostu, jasnością siebie powodującą środowisko, w którym może nastąpić przyspieszenie, a które inicjuje rozpoznanie siebie przez siebie, samouzdrawiające właściwości siebie.PYTAJˇCY: Jak Jezus uczył się podczas tego wcielenia ?RA: Jestem Ra. Ta jednostka nauczyła się tej zdolności poprzez rodzaj zapamiętywania podczas bardzo młodego wieku. Niestety początkowo tak jednostka odkryła swoją zdolność do penetrowania inteligentnej nieskończoności poprzez powstanie przekręcenia, które nazwalibyście „złością” wobec towarzysza zabaw. Ta jednostka była dotknięta przez jednostkę znaną jako Jezus i została fatalnie zraniona.W ten sposób, jednostka znana jako Jezus stała się świadoma, że drzemie w nim straszliwy potencjał. Ta jednostka zdecydowała się odkryć, jak używać tej energii dla dobra, a nie do rzeczy negatywnych. Ta jednostka była ekstremalnie pozytywnie spolaryzowaną i pamiętała więcej niż większość Wędrowców.PYTAJˇCY: Jak agresywne działanie w stosunku do towarzysza zabaw wpłynęło na duchowy rozwój Jezusa ? Gdzie on poszedł po swej fizycznej śmierci ?RA: Jestem Ra. Jednostka, którą nazywacie Jezus, została naelektryzowana poprzez to zdarzenie i zaczęła życie poszukiwania. Ta jednostka, pierwszego dnia i nocy, uczyła się własnych religijnych konstrukcji, które nazywacie Judaizmem i nauczyła się wystarczająco, aby zostać rabinem, jak nazywacie nauczania/uczniów tego szczególnego rytmu lub przekręcenia zrozumienia, w bardzo młodym wieku.W wieku około trzynastu i pół waszych lat, ta jednostka opuściła miejsce zamieszkania swej ziemskiej rodziny, jak nazwalibyście to, i poszła w wiele innych miejsc, poszukując dalszej informacji. To szło raczej słabo, do czasu, aż jednostka miała lat około dwadzieścia pięć w czasie, gdy wróciła do miejsca zamieszkania swej rodziny, gdzie uczyła się i ćwiczyła sztuki swego ziemskiego ojca.Gdy jednostka stała się zdolna zintegrować lub usyntetyzować wszystkie doświadczenia, jednostka zaczęła mówić do innych ja i nauczać/uczyć się, to co poczuła podczas poprzedzających lat, a co było wartościowej natury. Jednostka została karmicznie rozgrzeszona ze zniszczenia innego ja, gdy była w ostatniej części swego życia i wypowiadała to, co nazywacie mową krzyżową: „ Ojcze, wybacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią.”. W wybaczeniu tkwi powstrzymanie, koła działania albo tego co nazywacie karmą.PYTAJˇCY: W jakiej gęstości jest jednostka znana jako Jezus teraz ?RA: Jestem Ra. Ta informacja jest bezbolesna, choć nieważna. Ta jednostka uczy się teraz wibracji mądrości, piątej gęstości, nazywanej także wibracją światła.PYTAJˇCY: W naszej kulturze jest powiedziane, że on powróci. Czy możecie mi powiedzieć, czy to jest planowane ?RA: Jestem Ra. Będę próbował uporządkować pytanie. Jest to trudne. Ta jednostka stała się świadoma, że nie była jednostką samą z siebie, lecz że operowała jako posłaniec Jednego Stwórcy, o którym ta jednostka mówiła jako o miłości. Ta jednostka była świadoma, że ten cykl był w swej ostatniej części i mówiła dla efektu, że ci z jego świadomości zbiorowej powróciliby na żniwo.Szczególny kompleks umysłu/ciała/duszy, który nazwacie Jezusem, jak moglibyście nazwać tę jednostkę, nie zamierza powrócić, za wyjątkiem tego, że jako członek Konfederacji może mówić jak kanał. Jednakże są inni o identycznej zgodności zbiorowej świadomości, którzy powitają ich w czwartej gęstości. Takie jest znaczenie tego powrotu.PYTAJˇCY: Czy możecie powiedzieć mi, dlaczego Ziemia będzie pozytywna w czwartej gęstości zamiast negatywną czwartą gęstością, skoro wygląda, że jest tu dużo negatywności teraz ?RA: Jestem Ra. Ziemia wygląda na negatywną. To jest z powodu cichego, powiedzmy, horroru, który jest wspólnym przekręceniem, które ci dobrze i pozytywnie zorientowani posiadają w kierunku okoliczności, które są z teraźniejszości waszej czasoprzestrzeni. Jednak ci zorientowani i gotowi do żniwa na sposoby służenia innym przewyższają tych, których orientacja w kierunku służenia sobie stała się jakością zdolną do żniwa.PYTAJˇCY: Innymi słowy, będzie mniej negatywnych jednostek niż pozytywnych jednostek zebranych w czwartą gęstość. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To prawda. Znakomita większość waszych ludzi będzie powtarzać trzecią gęstość.PYTAJˇCY: Jak Taras Bulba, Czyngis Chan i Rasputin zostali zebrani przed żniwem ?RA: Jestem Ra. Jest prawem/przywilejem/obowiązkiem tych otwierających bramę do inteligentnej nieskończoności by wybrać sposób swego opuszczenia trzeciej gęstości. Ci, orientacji negatywnej, którzy osiągnęli to prawo/obowiązek, najczęściej wybierają by poruszać się naprzód w swym uczeniu się/nauczaniu służenia sobie.PYTAJˇCY: Rozumiem, że żniwo ma nastąpić w roku 2011, czy będzie się to rozszerzało ?RA: Jestem Ra. To jest przybliżenie. Powiedziliśmy już, że mamy trudność z waszym przestrzenioczasem. To jest odpowiedni prawdopodobny/możliwy splot czasoprzestrzeni dla żniwa. Ci, którzy nie są wcieleni w tym czasie, będą włączeni w żniwo.PYTAJˇCY: Jeżeli jednostka chce być w służeniu innym bardziej niż w służeniu sobie, podczas gdy jest w trzeciej gęstości, to czy istnieją „najlepsze sposoby” bycia w służeniu innym, a może każdy sposób jest tak samo dobry jak inny ?RA: Jestem Ra. Najlepszy sposób, żeby być w służeniu innym, został jasno pokazany we wcześniejszym materiale. Powtórzymy to krótko.Najlepszym sposobem służenia innym jest stała próba poszukiwania szerzenia miłości Stwórcy takim, jak on jest znany wewnętrznemu ja. To angażuje własną wiedzą i zdolność do otwarcia siebie na innego ja bez wahania. To angażuje, powiedzmy, jasność, która jest esencją czy sercem kompleksu umysłu/ciała/duszy.Zwracając się do intencji twojego pytania, najlepszy sposób dla każdego poszukiwacza w trzeciej gęstości, aby być w służeniu innym, jest unikalny dla tego kompleksu umysłu/ciała/duszy. To oznacza, że kompleks umysłu/ciała/duszy musi poszukiwać wewnątrz siebie, wewnątrz własnej inteligencji, własnego rozróżnienia, jaki jest najlepszy sposób służenia innym ja. To będzie inne dla każdego. Nie istnieje nic najlepszego. Nie istnieją żadne uogólnienia. Nic nie jest znane.PYTAJˇCY: Nie chciałbym przeznaczać czasu na ponowne zadawanie pytań. Pewne, obszary, jak sądzę, są ważne wystarczająco w stosunku do Prawa Jednego, żeby zapytać w inny sposób po to, żeby uzyskać inną perspektywę odpowiedzi.W książce Oahspe jest napisane, że gdy jednostka przechodzi ponad 51 procent służenia innym i ma mniej niż pięćdziesiąt procent służenia sobie, to jednostka jest gotowa do żniwa. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To jest prawdą, jeśli żniwo ma być pozytywnego poziomu czwórwymiarowego.PYTAJˇCY: Jaki jest procent, jeżeli jednostka ma być zebrana w sposób negatywny ?RA: Jestem Ra. Jednostka, która życzy sobie, podążać ścieżką służenia sobie musi osiągnąć stopień pięciu służenia innym i dziewięćdziesiąt pięć procent służenia sobie. Musi się zbliżyć do całości. ¦cieżka negatywna jest całkiem trudna by osiągnąć dzięki niej zebranie i wymaga wielkiego poświęcenia.PYTAJˇCY: Dlaczego ścieżka negatywna jest tak trudna, aby osiągnąć zdolność do żniwa w stosunku do ścieżki pozytywnej ?RA: Jestem Ra. To jest z powodu przekręceń Prawa Jednego, które wskazuje, że brama do inteligentnej nieskończoności będzie bramą na końcu prostej i wąskiej ścieżki, jak możecie to nazwać. Osiągnąć pięćdziesiąt jeden procent poświęcenia w pomyślności innych ja, jest tak trudne jak osiągnięcie stopnia pięćdziesiąt jeden poświęcenia innym ja. Powiedzmy, otwór ściekowy obojętności, jest pomiędzy tymi dwoma.PYTAJˇCY: No to jeśli jednostka jest zebrana w czwartą gęstość ze stopniem pięćdziesięciu jeden procent dla innych i czterdziestu dziewięciu procent dla siebie, to do jakiego poziomu czwartej gęstości wejdzie ? Przypuszczam, że istnieją różne poziomy czwartej gęstości.RA: Jestem Ra. To prawda. Każdy otwiera tę subgęstość, która wibruje w zgodności ze zrozumieniem jednostki.PYTAJˇCY: Ile poziomów mamy tutaj, teraz w trzeciej gęstości ?RA: Jestem Ra. Trzecia gęstość ma nieskończoną liczbę poziomów.PYTAJˇCY: Słyszałem, że istnieje siedem astralnych i siedem dewachanicznych poziomów. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. Mówisz trochę o dużo większych różnicach w poziomach waszych, wewnętrznych płaszczyzn. To prawda.PYTAJˇCY: Kto zamieszkuje astralne i dewachaniczne poziomy ?RA: Jestem Ra. Jednostki zamieszkują różne płaszczyzny z powodu ich wibracji/natury. Płaszczyzna astralna różni się od form myślowych w mniejszych skrajnościach w stosunku do oświeconych istot, które stają się poświęcone nauczaniu/uczeniu się w wyższych płaszczyznach astralnych.W płaszczyznach dewachanicznych, jak je nazywacie, są tam tacy, których wibracje są bardziej bliskie podstawowym przekręceniom miłości/światła.Poza tym płaszczyznami, istnieją inne.PYTAJˇCY: Czy istnieje siedem subpłaszczyzn, które nazywamy fizyczną płaszczyzną tutaj ?RA: Jestem Ra. Masz rację. To jest trudne do zrozumienia. Istnieje nieskończona liczba płaszczyzn. W waszym szczególnym przekręceniu kontinuum czasoprzestrzennego istnieje siedem subpłaszczyzn kompleksów umysłu/ciała/duszy. Odkryjecie wibracyjną naturę tych siedmiu subpłaszczyzn, jak przejdziecie przez doświadczalne przekręcenia spotykając inne ja z różnych poziomów, które korespondują z napływem do ośrodków energii fizycznego wehikułu.Niewidzialne lub wewnętrzne płaszczyzny trzeciej gęstości są zamieszkane przez tych, którzy nie są z kompleksów cielesnych takich jak wasze; oni nie ubierają swych kompleksów umysłu/ciała w chemiczne ciało. Niemniej jednak te jednostki są podzielone w to, co możecie nazwać sztucznym snem wewnątrz snu w różne poziomy. Na wyższych poziomach pożądanie do przekazywania wiedzy w dół do zewnętrznych płaszczyzn egzystencji staje się mniejsze, z powodu intensywnego uczenia się/nauczania, które następuje na tych poziomach.PYTAJˇCY: Czy jest koniecznym penetrować tylko jeden poziom w jednym czasie, jak się poruszamy przez te płaszczyzny ?RA: Jestem Ra. Było naszym doświadczeniem, że niektórzy penetrują kilka poziomów w jednym czasie. Inni penetrują je wolno. Niektórzy w gorliwości próbują penetrować wyższe płaszczyzny przed spenetrowaniem energii tzw. płaszczyzn bardziej fundamentalnych. To powoduje nierównowagę energii.PYTAJˇCY: Czy istnieje „najlepszy sposób” medytacji ?RA: Jestem Ra. Nie.PYTAJˇCY: W tym czasie, blisko końca cyklu, jak reinkarnacje są lokowane w fizyczności, powiedzmy, na tej planecie ?RA: Jestem Ra. Jednostki życzące sobie uzyskać krytycznie potrzebne doświadczenie po to, żeby stać się zdolnymi do żniwa, wcielają się z wyższym priorytetem nad tymi, którzy będą, bez zbyt wielkiej prawdopodobnej\możliwej wątpliwości, potrzebowali ponownie doświadczyć tej gęstości.PYTAJˇCY: Jak długo ten typ lokacji trwa ?RA: Jestem Ra. To trwa od czasu, gdy pierwsza jednostka stała się świadoma swej potrzeby uczyć się lekcji trzeciej gęstości. To był początek tego, co możecie nazwać, starszeństwem przez wibrację.PYTAJˇCY: Czy możecie wyjaśnić co macie na myśli poprzez starszeństwo wibracji ?RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie pytanie tej sesji pracy.Starszeństwo przez wibrację jest uprzywilejowanym traktowaniem, powiedzmy, które podąża za drogami Prawa Jednego, a które wspiera zdolne do żniwa osoby, każdą osobę stającą się świadomą czasu żniwa i potrzeby na poziome ja do zagięcia umysłu/ciała/duszy w kierunku uczenia się/nauczania tych lekcji, poprzez danie im priorytetu po to, żeby jednostka mogła mieć najlepszą możliwą szansę, powiedzmy, w powodzeniu tej próby.Możemy teraz poprosić o jakieś krótkie pytania, jeżeli takie są ?PYTAJˇCY: Jedynym moim pytaniem jest czy możemy coś zrobić, aby uczynić instrument bardziej komfortowym ?RA: Jestem Ra. Ten instrument nie ubiera odpowiedniego stroju do tej pracy. Gdy wlewy następują w okolicach tego, co możecie nazwać siódmą czarką, jak mówicie o tych ośrodkach energii, bo filtrując przez szóstą itd., inne lub podstawowe czakry stają się nieco wyczerpane. W ten sposób, jednostka powinna być bardziej ostrożna w wyborze ciepłego ubioru dla części kompleksu cielesnego, którą nazywacie stopami.Możemy odpowiedzieć na inne krótkie pytania ?PYTAJˇCY: Więc mamy włożyć cięższe ubrania na stopy. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To prawda.Opuszczam ten instrument teraz, opuszczam w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.