Make your own free website on Tripod.comChannelingi
RA, SESJA 18.,

4 lutego 1981 r.RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.PYTAJˇCY: Tak sobie myślałem, że jak ja byłbym na miejscu Ra teraz, to że pierwsze przekręcenie Prawa Jednego mogłoby spowodować, żebym pomieszał pewne mylne dane z prawdziwą informacją, którą transmitowałbym do tego grupy. Czy tak robicie ?RA: Jestem Ra. My nie robimy tego intencjonalnie. Jednakże istnieje konfuzja. Nie jest naszą intencją, w tym szczególnym projekcie, tworzyć mylną informację, ale wyrażać ją w ograniczonej atmosferze waszego systemu językowego uczucia Nieskończonej Tajemnicy Jednego Tworzenia, w tej nieskończonej i inteligentnej jedności.PYTAJˇCY: Dziękujemy. Mam tutaj pytanie, które przeczytam: „Wiele z tradycji mistycznych poszukiwania na Ziemi utrzymuje wierzenie, że indywidualne ja musi być usunięte, a świat materialny zignorowany, aby dana osoba mogła osiągnąć „nirwanę”, jak to się nazywa, albo oświecenie. Jaka jest właściwa rola indywidualnego ja i jego światowe działania, aby pomóc wzrastać bardziej w Prawie Jednego ?”RA: Jestem Ra. Właściwą rolą jednostki w tej gęstości jest doświadczać wszystkich rzeczy pożądanych, analizować je, rozumieć, akceptować te doświadczenia, destylować je od miłości/światła w nich. Nic nie może być opuszczone. To co nie jest potrzebne, odpadnie.Orientacja rozwija się z powodu analizy pożądania. Te pożądania stają się bardziej, bardziej przekręcone w kierunku świadomego zastosowania miłości/światła wtedy, gdy jednostka zaopatrza się w wydestylowane doświadczenie. Sądzimy, że nieodpowiednim jest ekstremalnie wspierać przekraczanie jakichkolwiek pożądań za wyjątkiem sugestii wyobraźni, bardziej niż wnoszenie czegoś w fizyczną płaszczyznę, jak ją nazywacie, tych pożądań, które nie są zgodne z Prawem Jednego, w ten sposób zachowujemy podstawowe przekręcenie wolnej woli.Powodem tego, że niemądrym jest przekraczanie tego jest to, że przekraczanie jest niezrównoważonym działaniem tworzącym trudności w kontinuum czasoprzestrzennym. Przekraczanie, w ten sposób, tworzy dalsze środowisko do podtrzymywania tego, co widocznie było przekroczone.To jest, powiedzmy, drogą na skróty, żeby po prostu zignorować czy przekroczyć jakiekolwiek pożądanie. Zamiast tego to musi być zrozumiane i zaakceptowane. To potrwa dla cierpliwości i doświadczania, które może być analizowane z ostrożnością ze współczuciem dla ja i dla innych ja.PYTAJˇCY: Powiedziałbym, że pogwałcić wolną wolę innej jednostki byłoby podstawową rzeczą, której nie można nigdy zrobić w Prawie Jednego. Czy możecie powiedzieć o innym podstawowym łamaniu prawa jednego, poza tą podstawową zasadą ?RA: Jestem Ra. Jak ktoś podąża od podstawowego przekręcenia wolnej woli, to podąża do punktów skupienia inteligentnej energii, które stworzyły inteligencje albo sposoby szczególnego kompleksu umysłu/ciała/duszy w swym środowisku, zarówno w takim, jakie nazywacie naturalnym, jak i takim, które nazywacie stworzonym przez człowieka. W ten sposób, przekręcenia, które maja być uniknione są takimi, które nie wejdą w rozważanie skupienia energii miłości/światła, powiedzmy, Logosu tej szczególnej kuli czy gęstości. To zawiera brak zrozumienia potrzeb naturalnego środowiska, potrzeb innych ja - kompleksów umysłu/ciała/duszy. Jest wielu, z powodu różnych przekręceń stworzonych przez człowieka kompleksów, w których inteligencja i świadomość siebie jednostek, wybrała dany sposób użycia dostępnych energii.W ten sposób, byłoby to nieodpowiednie dla jednostki, która ma być odpowiednia do innych. Możemy zasugerować próbę stania się innymi ja, tak samo jak własnego ja, a w ten sposób robić działania, które są przez zrozumienie innych ja z ich inteligencją i świadomością. W wielu przypadkach, to nie angażuje przekręcenia wolnej woli w przekręcenie czy rozdrobnienie zwane pogwałceniem. Jednak to jest delikatna materia, żeby być w służeniu, współczuciu, wrażliwości i zdolności do empatii, bo one są pomocne w unikaniu przekręcenia uczynionej przez człowieka inteligencji i świadomości.Obszar czy arena nazywana społecznym kompleksem jest areną, w której nie ma szczególnej potrzeby ostrożności dla przywileju/zaszczytu/obowiązku tych z tej szczególnej planetarnej kuli, aby działać zgodnie z ich wolną wolą w celu próby pomocy społecznemu kompleksowi.W ten sposób, macie dwie proste dyrektywy: świadomość inteligentnej energii wyrażanej w naturze, świadomość inteligentnej energii wyrażanej w sobie, aby była dzielona, gdy wygląda na odpowiednią przez jednostkę ze społecznym kompleksem oraz jednym nieskończenie subtelnym i różnorodnym ustawieniem przekręceń, które możecie być świadomi; to są przekręcenia w stosunku do siebie i innych ja bez względu na wolną wolę, lecz uwzględniające harmonijne relacje i służenie ja, które dla innych ja byłoby najbardziej zyskowne.PYTAJˇCY: Gdy jednostka w tej gęstości wzrasta od dzieciństwa, to staje się bardziej świadomą własnej odpowiedzialności. Czy istnieje wiek, w którym jednostka nie jest odpowiedzialna za swoje działania, czy jest odpowiedzialna od czasu swych narodzin ?RA: Jestem Ra. Jednostka inkarnująca się na płaszczyznę Ziemi staje się świadoma siebie na różnym punkcie swego postępu czasoprzestrzennego przez kontinuum. To może mieć medianę, powiedzmy, około piętnastu waszych miesięcy. Niektóre jednostki stają się świadome w okresie bliższym do swego wcielenia, a niektóre w okresie dłuższym od tego zdarzenia. We wszystkich przypadkach odpowiedzialność staje się działającą wstecz od tego punktu w tył tak, że przekręcenia maja być zrozumiane przez jednostkę i rozwiązane, jak jednostka się uczy.PYTAJˇCY: No to, czy jednostka w wieku czterech lat byłaby absolutnie odpowiedzialna za jakiekolwiek działanie, które byłoby przeciwko czy nieharmonijne w stosunku do Prawa Jednego ? Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To prawda. Należy zauważyć, że było zaaranżowane przez struktury waszego kompleksu społecznego, że nowszym jednostkom we wcieleniu mają być dostarczani przewodnicy fizycznego kompleksu umysłu/ciała/duszy, w ten sposób są zdolni szybko się nauczyć, co jest zgodne z Prawem Jednego.PYTAJˇCY: Kim są ci przewodnicy ?RA: Jestem Ra. Tymi przewodnikami są ci, których nazwacie rodzicami, nauczycielami, przyjaciółmi.PYTAJˇCY: Powiedzieliście wczoraj, że wybaczanie wykorzenia karmę. Przypuszczam, że zrównoważone wybaczenie dla pełnego wykorzenienia karmy wymagałoby wybaczenia nie tylko innym ja, ale także wybaczenie sobie. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To prawda. Krótko rozszerzamy to zrozumienie w celu wyjaśnienia.Wybaczanie innym ja jest wybaczaniem sobie. Zrozumienie tego włącza pełne wybaczenie na świadomym poziomie sobie i innym ja, bo to wszystko jest jedno. Pełne wybaczenie jest, w ten sposób, niemożliwe bez włączenia siebie.PYTAJˇCY: Dziękujemy. A teraz najważniejsze.Wspomnieliście, że istniała pewna liczba Konfederacji. Czy one wszystkie służą Nieskończonemu Stwórcy w podstawowo taki samo sposób, czy może specjalizują się w jakichś szczególnych rodzajach służenia ?RA: Jestem Ra. Wszyscy służą Jednemu Stwórcy. Nie istnieje nic innego, czemu można służyć, ponieważ stwórca jest wszystkim, co istnieje. Niemożliwym jest nie służyć Stwórcy. To są po prostu różne przekręcenia służenia.Tak jak Konfederacja, która pracuje z waszymi ludźmi, tak każda Konfederacja jest grupą wyspecjalizowanych indywidualnych społecznych kompleksów pamięci i każda robi to, co uważa, że należy wnieść w manifestację.PYTAJˇCY: Czy możecie powiedzieć, jak Jahwe komunikował się z ludźmi na Ziemi ?RA: Jestem Ra. To jest nieco złożone pytanie.Pierwszą komunikacją było to, co nazwalibyście genetyką. Drugą komunikacją było chodzenie pośród waszymi ludźmi., żeby wytworzyć dalsze genetyczne zmiany w zbiorowej świadomości. Trzecią był serial dialogów z wybranymi mediami.PYTAJˇCY: Czy możecie powiedzieć jakie były te zmiany genetyczne i jak zostały powzięte ?RA: Jestem Ra. Niektóre z tych genetycznych zmian były w formie podobnej do tego, co nazywacie procesem klonowania. W ten sposób, jednostki się inkarnowały z wizerunkiem jednostek Jahwe. Drugim był kontakt, który znacie jako seksualną zmianę kompleksu umysłu/ciała/duszy poprzez naturalne znaczenia wzorców reprodukcji zapisanej przez inteligentną energię waszego fizycznego kompleksu.PYTAJˇCY: Czy możecie mi powiedzieć dokładnie, co oni zrobili w tym przypadku ?RA: Jestem Ra. Odpowiedzieliśmy na to pytanie. Prosimy o ponowne zadanie dla dalszej informacji.PYTAJˇCY: Czy możecie mi wskazać różnicę pomiędzy seksualnym programowaniem przed interwencją Jahwe i po interwencji ?RA: Jestem Ra. To jest pytanie, na które możemy tylko odpowiedzieć, że interwencja w znaczeniu genetycznym jest taka sama, nie ważne jakie jest źródło zmian.PYTAJˇCY: Czy możecie mi powiedzieć, jaki był cel Jahwe w poczynieniu genetycznych zmian seksualnych ?RA: Jestem Ra. Cel 75 000 lat temu, jak wy mierzycie czas, był tylko jeden: wyrazić w kompleksie umysłu/ciala te charakterystyki, które doprowadziłyby od dalszego i szybszego rozwoju kompleksu duszy.PYTAJˇCY: Jak te charakterystyki się zajęły doprowadzeniem do dalszego rozwoju duchowego ?RA: Jestem Ra. Charakterystyki, które były wspomagane włączyły większą wrażliwość wszystkich fizycznych zmysłów by wyostrzyć doświadczenia i żeby wzmocnić kompleks umysłu w celu promocji zdolności do analizy tych doświadczeń.PYTAJˇCY: Kiedy Jahwe działa, aby wnieść te genetyczne zmiany ?RA: Jestem Ra. Grupa Jahwe pracowała z tymi z planety Mars 75 000 lat temu w tym, co możecie nazwać procesem klonowania. Istnieją różnice, ale one tkwią w przyszłości waszego kontinuum przestrzenioczasu i nie możemy łamać wolnej woli Prawa Konfuzji.Około 2600 czasu był drugi czas - poprawka: 3600 lat około były próby tych z grupy Oriona podczas tego kompleksu kulturalnego; była seria spotkań, w której osoby nazywane Anak były zaimpregnowane nowym kodowaniem genetycznym w nauczaniu waszego fizycznego kompleksu tak, że organizmy byłyby większe i silniejsze.PYTAJˇCY: Dlaczego oni chcieli, żeby organizmy były większe i silniejsze ?RA: Jestem Ra. Osoby Jahwe próbowały stworzyć zrozumienie Prawa Jednego poprzez stworzenie kompleksów umysłu/ciała zdolnych do pojęcia Prawa Jednego. Eksperyment zakończył się porażką w stosunku do pożądanych przekręceń z powodu faktu, że zamiast asymilacji Prawa Jednego, istniało wielkie kuszenie by rozważyć tzw. społeczny kompleks lub subkompleks elity, bądź inności i bycia lepszym od innych ja, a to była jedna z technik służenia sobie.PYTAJˇCY: Grupa Oriona wytworzyła ten większy kompleks ciała, aby wytworzyć elitę tak, że Prawa Jednego mogłoby być zastosowane w tzw. negatywnym sensie ?RA: Jestem Ra. To nie prawda. Jednostki Jahwe były odpowiedzialne za tę procedurę w wyizolowanych przypadkach, jak w zwalczaniu grupy Oriona.Jednakże grupa Oriona była zdolna do przekręcenia kompleksu umysłu/ciała do wpajania myśli o elicie, zamiast koncentrowania na uczeniu się/nauczaniu jedności.PYTAJˇCY: Więc, czy Jahwe pochodził z Konfederacji ?RA: Jestem Ra. Jahwe był z Konfederacji, lecz pomylił się w swych próbach pomocy.PYTAJˇCY: No to komunikacja z Jahwe nie pomogła albo nie stworzyła, to czego Jahwe sobie życzył stworzyć dla nich. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. Wyniki tej interakcji były bardzo pomieszane. Tam gdzie jednostki miały wibracyjną sumę charakterystyk, która obejmowała jedność, to manipulacje Jahwe były bardzo użyteczne. Tam gdzie jednostki z wolnej woli wybrały mniej pozytywnie zorientowaną konfigurację całkowitej sumy wibracyjnego kompleksu, tam ci z grupy Oriona byli zdolni, od pierwszego razu, do poczynienia poważnych najazdów na zbiorową świadomość kompleksu planetarnego.PYTAJˇCY: Czy możecie powiedzieć dokładnie, co pozwoliło na najpoważniejsze z tych najazdów poczynionych przez grupę Oriona ?RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie.Zwłaszcza ci, którzy są silni, inteligentni, etc. mają kuszenie do poczucia inności x tymi, którzy są mniej silni i mniej inteligentni. To jest przekręcone postrzeganie jedności z innymi ja. To pozwoliło grupie Oriona uformować pojęcie świętej wojny, jak możecie to nazwać. To jest poważnie przekręcona percepcja. Było wiele takich wojen i niszczącej naturze.PYTAJˇCY: Dziękujemy bardzo. Jak prawdopodobnie wiecie, będę pracował przez następne trzy dni, więc możliwe, że będziemy mieć następną sesję dzisiaj wieczorem, jeśli sądzicie, że jest to możliwe. Następna sesja potem, byłaby za cztery dni od teraz. Czy wierzycie, że następna sesja dziś wieczorem jest możliwa ?RA: Jestem Ra. Instrument jest nieco słaby. To jest przekręcenie spowodowane brakiem energii witalnej. W ten sposób, nakarmienie instrumentu w fizycznym zrównoważeniu pozwoli na następną sesję. Czy rozumiecie ?PYTAJˇCY: Niedokładnie. Co szczególnie mamy zrobić dla fizycznego zrównoważenia ?RA: Jestem Ra. Po pierwsze, zaopiekujecie się jedzeniem. Po drugie, manipulujcie kompleksem fizycznym, żeby znieść przekręcenie w kierunku bólu. Po trzecie, wesprzyjcie pewną ilość tego, co nazwacie waszymi ćwiczeniami. Ostatnie zalecenie: należy powziąć szczególną ostrożność w stosunku do ustawień tej drugiej sesji tak, żeby jednostka mogła uzyskać tak dużo, jak to tylko możliwe, z różnych symboli. Sugerujemy sprawdzenie tych symboli bardzo ostrożnie. Ta jednostka jest nieznacznie nieodpowiednio ułożona w stosunku do poprawnej konfiguracji. To jest nieważne teraz. To jest ważniejsze w czasie, gdy druga sesja jest planowana.

Jestem Ra. Opuszczam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się w mocy i pokoju Jednego Stwórcy, Adonai.