Make your own free website on Tripod.comChannelingi
RA, SESJA 19,

8 lutego 1981 r.RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.PYTAJˇCY: Jesteśmy zainteresowani, w tej komunikacji, ewolucją umysłu, ciała i duszy. Wygląda na to, że dobrym punktem startu byłoby przejście z drugiej do trzeciej gęstości, a potem śledzenie w szczegółach ewolucji jednostek trzeciej gęstości na Ziemi, zwracając szczególną uwagę na mechanizmy, które pomagają lub powstrzymują tę ewolucję.Czy wszystkie jednostki przechodzą z drugiej do trzeciej gęstości, czy są jednostki, które nigdy nie przeszły przez to.RA: Jestem Ra. Twoje pytanie wnosi zrozumienia kontinuum czasoprzestrzeni inteligentnej energii, które pobudza waszą iluzję. W kontekście tej iluzji możemy powiedzieć, że są nieliczni, którzy nie przechodzą z jednej gęstości do drugiej dlatego, że kontinuum jest skończone.W zrozumieniu jakie mamy co do wszechświata czy stworzenia jako jednej, nieskończonej istoty, to jej serce bije tak, jak żywe, w swej własnej inteligentnej energii, a jedno uderzenie serca tej inteligencji następuje od stworzenia do stworzenia. W tym kontekście każda jednostka zbiorowej świadomości doświadczała/doświacza/będzie doświadczała każdej i wszystkich gęstości.PYTAJˇCY: Weźmy przykład istoty drugiej gęstości, która jest gotowa do przejścia do trzeciej. Czy ta istota drugiej gęstości, byłaby tym, co nazwalibyśmy zwierzętami ?RA: Jestem Ra. Istnieją trzy rodzaje jednostek drugiej gęstości, które stają się, powiedzmy, uduchowione. Pierwszy rodzaj to zwierzęta. One są dominujące. Drugi to rośliny, szczególnie te, które nazywacie wibracyjnym kompleksem dźwięku, „drzewo”. Te jednostki są zdolne do dawania i odbierania wystarczającej ilości miłości, aby stać zindywidualizowanymi. Trzeci rodzaj to minerały. Okazjonalnie pewne miejsce/lokacja, jak możecie to nazwać, staje się naenergetyzowane w stosunku do indywidualności poprzez miłość i daje oraz otrzymuje w związku z istotą trzeciej gęstości, z którą jest w relacji. To jest najmniejsze wspólne przejście.PYTAJˇCY: Kiedy to przejście z drugiej do trzeciej gęstości ma miejsce. Jak taka jednostka, bez względu czy to jest zwierze, [roślina] drzewo czy minerał staje się uduchowiona ?RA: Jestem Ra. Jednostki nie stają się uduchowione. One stają się świadome inteligentnej energii wewnątrz każdej porcji, komórki, atomu, jak możecie to nazwać, ich istnienia.Ta świadomość jest świadomością z tego, co jest już dane. Z nieskończoności pochodzą wszystkie gęstości. Samoświadomość pochodzi z wewnętrznego, danego przyspieszacza rozumienia pewnych doświadczeń, jak możemy nazwać tę szczególną energię, w kierunku spiralizacji komórki, atomu czy świadomości.Możecie teraz zobaczyć, że istnieje nieunikniony pociąg w kierunku tego, co możecie nazwać, ostateczną realizacją siebie.PYTAJˇCY: To po przejściu w trzecią gęstość, mam rację przypuszczając na przykładzie Ziemi, że jednostki wyglądałyby takie, jak my ? One miałyby formę ludzką ? Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To prawda, biorąc waszą planetarną kulę za przykład.PYTAJˇCY: Gdy pierwsze jednostki drugiej gęstości stały się trzecią gęstością na tej planecie, to czy to było z pomocą dla transferu istot z Marsa albo czy były tam istoty drugiej gęstości, które przeniosły się w trzecią gęstość bez żadnych innych zewnętrznych wpływów ?RA: Jestem Ra. Było kilka istot drugiej gęstości, które miały przejście w trzecią gęstość bez żadnych zewnętrznych stymulacji, jedynie posiadając wystarczające użycie doświadczenia.Inni z waszej planetarnej drugiej gęstości dołączyli do cyklu trzeciej gęstości z powodu wysiłków żniwa poprzez pewien rodzaj wysyłania wibracyjnej pomocy, tak jak ci z Konfederacji wysyłają wam teraz. Ta komunikacja była raczej telepatyczna niż telepatyczno-wokalna tudzież telepatyczno-pisana, z powodu natury istot drugiej gęstości.PYTAJˇCY: Kto wysłał pomoc do istot drugiej gęstości ?RA: Jestem Ra. My nazywamy siebie Konfederacją Planet w Służeniu Nieskończonemu Stwórcy. To jest uproszczenie z powodu ułatwienia zrozumienia pomiędzy waszymi ludźmi. Wahamy się użyć terminu, wibracja dźwięku, zrozumienie, ale to jest najbliższe do tego, co mamy na myśli.PYTAJˇCY: I przejście z drugiej do trzeciej gęstości, nastąpiło około 75 000 lat temu ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: Gdzie istoty drugiej gęstości dostały fizyczne wehikuły typu trzeciej gęstości, żeby się wcielić ?RA: Jestem Ra. Istniały pomiędzy tymi na płaszczyźnie drugiej gęstości takie formy, które gdy wyjawiły wibracje trzeciej gęstości, to stały się trzeciej gęstości, jak nazwalibyście ten kompleks dźwięku, jednostkami ludzkimi.To była utrata włosów na ciele, jak możecie to nazwać, ubieranie się dla ochrony, zmiana struktury karku, szczęki, czoła po to, żeby pozwolić na łatwiejsze wymawianie i dalszy czaszkowy rozwój charakterystyczny dla potrzeb trzeciej gęstości. To było normalne przeobrażenie.PYTAJˇCY: Jak długo trwało to przeobrażenie ? To musiało trwać bardzo krótko.RA: Jestem Ra. Twoje przypuszczenie jest poprawne, w waszej terminologii, co najmniej w półtora pokolenia, jak znacie te terminy. Ci, którzy byli zebrani z tej planety, byli zdolni do użycia nowo stworzonego kompleksu fizycznego, chemicznych elementów stosownych dla lekcji trzeciej gęstości.PYTAJˇCY: Czy możecie powiedzieć, jak ten nowo stworzony fizyczny kompleks był stosowny do lekcji trzeciej gęstości i jakie to lekcje były ?RA: Jestem Ra. Istnieje jeden przymus trzeciej gęstości. Ten przymus jest samoświadomością lub samoświadomością zbiorową. Po to, żeby być zdolnym do tego, ten chemiczny kompleks ciała musi być zdolny do abstrakcyjnej myśli. W ten sposób, ta fundamentalna konieczność jest kombinacją racjonalnego i intuicyjnego myślenia.To było przejściowe w formach drugiej gęstości, operujących głównie w obszarze intuicji, co było wypróbowane przez wydajność wyników.Umysł trzeciej gęstości był zdolny do przetwarzania informacji w sposób taki, jak abstrakcyjne myślenie i w tym, co moglibyście nazwać „bezużytecznymi” sposobami, w sensie przetrwania. To jest podstawowy warunek.Istnieją inne ważne składniki: konieczność słabszego wehikułu fizycznego, aby wesprzeć użycie umysłu; rozwój już obecnej świadomości społecznego kompleksu. Istnieje również konieczność rozwoju dalszej sprawności w sensie rąk, jak nazwalibyście tę część waszego kompleksu ciała.PYTAJˇCY: To wygląda na ostrożnie zaplanowany i zaprojektowany etap rozwoju. Czy możecie mi powiedzieć, jakie jest pochodzenie tego planu czy rozwoju ?RA: Jestem Ra. Wracamy do wcześniejszej informacji. Rozważcie i zapamiętajcie dyskusję o Logosie. Zgodnie z podstawowym przekręceniem wolnej woli, każda galaktyka jest rozwijana przez jej własnego Logosa. Ten Logos ma całkowitą, wolną wolę w determinacji ścieżek inteligentnej energii, która promuje lekcje każdej z gęstości danej warunkom planetarnych kul i ciał gwiezdnych.PYTAJˇCY: Teraz wypowiem tu swoją myśl i zapytam was czy mam rację. Istnieje to, co nazwałbym fizycznym przyspieszaczem, operującym cały czas na jednostkach trzeciej gęstości. Przypuszczam, że on mniej więcej tak samo operuje w drugiej gęstości. To jest przyspieszacz, który operuje przez to, co możemy nazwać bólem i emocją. Czy podstawowym powodem osłabienia ciała fizycznego, eliminacji, włosów z ciała, itd. jest to, żeby ten przyspieszacz mógł silnie działać na umysł i w ten sposób stworzyć proces ewolucji ?RA: Jestem Ra. To jest całkowicie prawdą, choć jest to ściśle powiązane z przekręceniami naszego zrozumienia.Rozważcie, jeśli macie taką wolę, drzewo przykładowo. Ono jest samowystarczalne. Rozważcie, jeżeli macie taką wolę, jednostkę trzeciej gęstości. Ona jest samowystarczalna jedynie poprzez trudność i pozbawienie. Jest trudnym uczyć się samemu, ponieważ istnieje wbudowany, wielki hamulec, zarazem wielka cnota i hamulec trzeciej gęstości. To jest racjonalny/intuicyjny umysł.W ten sposób, osłabienie fizycznego wehikułu, jak wy to nazywacie, było zaprojektowane dla jednostki w kierunku predyspozycji radzenia sobie z innymi nawzajem. W ten sposób lekcje, które zbliżają się do poznania miłości się zaczynają.Ten przyspieszacz, więc, jest dzielony pomiędzy ludźmi i jest to tak samo ważna część rozwoju każdego ja, jak doświadczenia ja w samotności i syntezie całego doświadczenia poprzez medytację. Najszybszym sposobem nauki jest radzenie sobie z innymi ja. To jest dużo lepszy przyspieszacz niż radzenie sobie jedynie z sobą. Radzenie sobie ze sobą bez innych ja jest podobne do życia bez tego, co nazywacie lustrami. W ten sposób, „ja” nie może zobaczyć owoców swego istnienia. W ten sposób, każdy może pomóc każdemu poprzez odbicie. To jest także powód osłabienia fizycznego wehikułu, jak możecie nazwać kompleks fizyczny.PYTAJˇCY: Mamy istoty drugiej gęstości, które mają podstawową motywację w kierunku siebie i możliwie niską motywację w kierunku służenia innym w stosunku do swej przejściowej rodziny, wchodzącej w trzecią gęstość i niosącej to odchylenie z nimi, lecz jest teraz w pozycji, gdzie to odchylenie będzie powoli modyfikowane w stosunku do takiego, które idzie w kierunku społecznego kompleksu i ostatecznie w kierunku jedności ze wszystkim. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: To najnowsze istoty trzeciej gęstości, które właśnie przeszły z drugiej gęstości są ciągle silnie odchylone w kierunku służenia sobie. Muszą istnieć inne mechanizmy do stworzenia świadomości możliwości służenia innym.Jestem, po pierwsze, ciekawy tego mechanizmu i kiedy następuje rozdzielenie, gdy jednostka albo jest zdolna kontynuować drogę służenia sobie, albo ostatecznie zabierze się ją do czwartej gęstości.Przypuszczam, że jednostka może zacząć, powiedzmy, w drugiej gęstości, służenie sobie i kontynuować to, co nazwalibyśmy służeniem sobie i nigdy nie zawrócić. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To nie prawda. Pojęcie służenia sobie drugiej gęstości włącza służenia tym, związanym ze szczepem lub stadem. Nie jest to widzialne w drugiej gęstości oddzielenie ja od innych ja. Wszystko jest widziane jako ja w pewnych formach drugiej gęstości, bo jeżeli szczep albo stado zostaje osłabione, to stają się osłabiona jednostka w szczepie lub stadzie.Nowy osobnik w trzeciej gęstości ma tę niewinność, powiedzmy, odchylenie lub przekręcenie w kierunku spoglądania na tych z rodziny, społeczności, jak nazwalibyście to, kraju, jako na siebie. W ten sposób, choć to przekręcenie nie jest pomocne w postępie w trzeciej gęstości, to taki osobnik nie ma polaryzacji.Punkt zwrotny staje się widoczny, gdy jednostka odbiera innych jako inne ja i świadomie determinuje manipulować innymi ja w kierunku korzyści dla siebie. To jest początek drogi, o której mówicie.PYTAJˇCY: Więc, poprzez wolną wolę, czasami wewnątrz doświadczenia trzeciej gęstości, ścieżka się rozdziela i świadomie jednostka wybiera, albo jednostka świadomie nie wybiera ? Czy jednostka świadomie wybiera tę ścieżke z początkowego punku rozdzielenia ?RA: Jestem Ra. Mówimy w ogólnościach, co jest niebezpieczne z powodu zawsze obecnej możliwości przekłamania. Jednak rozumiemy, że chodzi wam o ogólny przegląd, więc wyeliminujemy anomalie i pomówimy o większościach.Większość istot trzeciej gęstości jest daleko na swojej wybranej ścieżce, przez uświadomienie sobie, że ta ścieżka jest świadoma.PYTAJˇCY: Czy możecie mi powiedzieć, jakie odchylenie tworzy moment w kierunku wyboru ścieżki służenia sobie ?RA: Jestem Ra. Możemy jedynie powiedzieć to metaforą. Trochę miłości i światła. Trochę miłości i ciemności. To jest kwestia unikalnych i nieskończenie różnych wyborów Stwórcy oraz bawienia się swoimi doświadczeniami tak, jak dziecko na pikniku. Niektórzy radują się na pikniku i sądzą, że słońce jest piękne, jedzenie smaczne, zabawy krzepiące i upajają się radością stworzenia. Niektórzy sadzą, że noc jest wspaniała, a ich piknik jest bólem, trudnością, cierpieniem innych i sprawdzaniem perwersji natury. Oni radują się innym piknikiem.Wszystkie te doświadczenia są dostępne. jest wolną wolą każdej jednostki wybrać formę zabawy, formę przyjemności.PYTAJˇCY: Przypuszczam, że jednostka na każdej ścieżce może zdecydować się na zmianę ścieżek w każdym czasie i jest możliwym prześledzić kroki, jednak zmiana ścieżki jest tym trudniejsza, im dalej się jest na danej ścieżce. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To nie prawda. Im dalej jednostka jest, jakbyście to nazwali, spolaryzowana, tym łatwiej ta jednostka może zmienić polaryzację, z powodu większej mocy i świadomości, jaką ta jednostka będzie miała.Naprawdę nie można pomóc tym, którzy nie wybrali świadomie, ale powtarzają wzorce bez wiedzy powtórzenia albo znaczenia wzorca.PYTAJˇCY: Sądzę, że jesteśmy w bardzo ważnym momencie tutaj. Wygląda na to, że istnieje ekstremalny potencjał w tej polaryzacji tak, jak to jest w elektryczności. Mamy tam biegun dodatni i ujemny. Im bardziej się buduje na nich ładunek, tym większy jest potencjał do zmiany i większa zdolność do pracym jak my to nazywamy, w fizyczności.Wygląda na to, że taka samą analogię mamy w świadomości. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To dokładnie jest prawdą.PYTAJˇCY: To wygląda na to, że istnieje związek pomiędzy tym, co odbieramy jako fizyczny fenomen, powiedzmy fenomen elektrycznym, a fenomenem zbiorowej świadomości w tym, jak ona się wywodzi od Jednego Stwórcy, bo są one praktycznie identyczne, lecz mają inne działania. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. I znowu za bardzo upraszczam by odpowiedzieć na twoje pytanie.Sam kompleks fizyczny jest stworzony z wielu, wielu energii lub pól elektromagnetycznych, współdziałających z powodu inteligentnej energii, mentalnych konfiguracji lub przekręceń każdego kompleksu dalszego dodawania pól energii elektromagnetycznej i przekręcenia fizycznego kompleksu wzorców energii, a aspekt duchowy służy dalszej złożoności pól, która jest wobec siebie idealna, ale może być realizowana na wiele przekręconych i niezintegrowanych sposobów, przez kompleksy ciała i umysłu pól energii.W ten sposób, zamiast jednego powiedzmy, magnesu, z jedną biegunowością, posiada się w kompleksie umysłu/ciała/duszy jedną podstawową biegunowość wyrażaną w tym, co nazwalibyście jednym promieniowaniem fioletowej energii, sumy pól energii, na którą ma wpływ myśl każdego rodzaju generowana przez kompleks umysłu, przez przekręcenie kompleksu cielesnego i poprzez wiele związków pomiędzy mikrokosmosem, który jest jednostką, a makrokosmosem w wielu formach, który można reprezentować poprzez czytanie gwiazd, jak je nazywacie, a każda wnosi promieniowanie energii, które otwiera sieć elektromagnetyczną jednostki z powodu jej indywidualnych przekręceń.PYTAJˇCY: Czy to jest podstawa tego co, nazywamy astrologią ?RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji.Podstawą astrologii, jak wy o tym mówicie, jest sposób odbierania podstawowych przekręceń, które mogą być przewidywane wzdłuż linii prawdopodobieństwa/możliwości, powiedzmy, kosmicznych orientacji i konfiguracji w czasie wejścia w fizyczny/mentalny kompleks duszy i w czasie wejścia fizycznego/mentalnego/duchowego kompleksu w iluzję.To daje możliwość sugerowania podstawowych obszarów przekręcenia i nie istnieje nic poza tym. Część astrologii jest porównywaniem do podstaw wielu rzeczy.PYTAJˇCY: Czy jest coś, co możemy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym ?RA: Jestem Ra. Ten instrument jest dobrze ułożony. Jesteście bardzo sumienni. Prosimy o większą ostrożność w ubieraniu przez instrument obuwia - tego co nazwalibyście wibracyjnym kompleksem dźwięku, buty.Jestem Ra. Opuszczam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się w mocy i pokoju Jednego Stwórcy, Adonai.