Make your own free website on Tripod.comChannelingi
RA, SESJA 20.,

9 lutego 1981 r.RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.PYTAJˇCY: Cofając się nieco, to co stało się jednostką drugiej gęstości, której nie zebrano, gdy trzecia gęstość się rozpoczęła ? Przypuszczam, że były jednostki, które nie weszły w trzecią gęstość.RA: Jestem Ra. Druga gęstość jest zdolna do powtarzania podczas części trzeciej gęstości swego cyklu.PYTAJˇCY: Z tego wynika, że jednostki drugiej gęstości, które nie zostały zebrane na początku tego okresu 75 000 lat są ciągle na tej planecie. Czy jakieś z tych jednostek drugiej gęstości zostały zebrane w trzecią gęstość w ciągu ostatnich 75 000 lat ?RA: Jestem Ra. To było coraz bardziej prawdziwe stwierdzenie.PYTAJˇCY: Więc coraz więcej i więcej jednostek wchodzi w trzecią gęstość. Czy możecie dać mi przykład jednostki drugiej gęstości wchodzącej w trzecią gęstość w ciągu najbliższej przeszłości ?RA Jestem Ra. Być może najczęstszym wstąpieniem drugiej gęstości podczas cyklu trzeciej gęstości są tzw. zwierzęta domowe. Dla zwierzątka, które jest wystawione na indywidualizowanie wpływów więzi pomiędzy zwierzątkiem, a jednostką trzeciej gęstości, taka indywidualizacja powoduje ostre podniesienie potencjału jednostki drugiej gęstości, a po zatrzymaniu kompleksu fizycznego kompleksu umysłu/ciała ona nie wraca do nierozróżnialnej świadomości zbiorowej tamtych kawałków, jeśli macie taką wolę.PYTAJˇCY: To czy możecie mi dać przykład jednostki trzeciej gęstości, która była poprzednio jednostką drugiej gęstości ? Jakim rodzajem jednostki one stają się tutaj ?RA: Jestem Ra. Wtedy gdy jednostka drugiej gęstości powraca, jak jednostka trzeciej gęstości, to na początku procesu nauki, jednostka jest wyposażona w najmniejsze, jak nazwiecie te wibracyjne przekręcenia, formy świadomości trzeciej gęstości; ona jest wyposażona w samoświadomość.PYTAJˇCY: To byłby człowiek w naszej formie, który zacząłby rozumienie trzeciej gęstości. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: Mówiąc o gwałtownych zmianach, które nastąpiły w fizycznym wehikule na przejściu z drugiej do trzeciej gęstości, mówicie, że one nastały w półtora pokolenia. Włosy na ciele zostały utracone i to były zmiany strukturalne.Mam świadomość fizyki Dewey B. Larsona, która stanowi, że wszystko jest ruchem albo wibracją. Czy mam rację przypuszczając, że istnieje podstawowa wibracja, która ustawia zmiany świata, w ten sposób tworząc inne ustawienie parametrów, powiedzmy, w tym krótkim czasie pomiędzy zmianami gęstości, pozwalającymi na nowy rodzaj istoty ? Czy mam rację ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: Czy fizyka Dewey Larsona jest słuszna ?RA: Jestem Ra. Fizyka wibracyjnego kompleksu dźwięku, Dewey, jest słusznym systemem, tak daleko, jak jest zdolna pójść. Istnieją takie rzeczy, które nie są włączone w ten system. Jednak ci, którzy przyszli po tej szczególnej jednostce, używając podstawowych pojęć wibracji i studiów wibracyjnych przekręceń, zaczną rozumieć to, co wy znacie jako grawitację i takie rzeczy, które uznajecie za „n” wymiarów. Te zmiany są konieczne i będą włączone w bardziej uniwersalną, powiedzmy, fizyczną teorię.PYTAJˇCY: Czy ta jednostka - Dewey - przyniosła tu ten materiał, żeby użyć go jako podstawę w czwartej gęstości ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: Wczoraj mówiliśmy o rozdzieleniu, które nastąpi gdy jednostka świadomie albo nieświadomie wybierze ścieżkę, która prowadzi albo do służenia innym albo do służenia sobie. Pytaniem filozoficznym jest dlaczego takie rozdzielenie w ogóle następuje. Moje wrażenie jest takie, że jest tak, jak w elektryczności i że jak nie ma polaryzacji, to nie ma elektryczności i nie ma działania. Dlatego przypuszczam, że tak samo jest w świadomości. Jeżeli nie ma polaryzacji w świadomości, to nie ma żadnego działania lub doświadczenia. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To prawda. Możesz użyć ogólnego terminu „praca”.PYTAJˇCY: To czy pojęcie służenia sobie i służenia innym, jeśli życzymy sobie mieć pracę, a czy będzie to praca w świadomości, czy praca mechanicznej natury w pojęciu Newtona w fizyczności. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To prawda, lecz z jednym uzupełnieniem. Zwój, jak możecie rozumieć ten termin, jak zwinięty, jest potencjalny i jest gotowy. Rzeczy, której brakuje bez polaryzacji, to obciążenie.PYTAJˇCY: To obciążenie jest dostarczone przez zindywidualizowaną świadomość. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. Obciążenie jest dostarczane przez zindywidualizowaną jednostkę używając wpływów i napływów energii poprzez wybory wolnej woli.PYTAJˇCY: Dziękuję. Wtedy gdy trzecia gęstość się zaczęła 75 000 lat temu i zmieniliśmy się w jednostki trzeciej gęstości, to jaka była średnia długość życia w tym czasie ?RA: Jestem Ra. Na początku tej szczególnej porcji waszego kontinuum czasoprzestrzennego, średni okres życia wynosił około dziewięćset waszych lat.PYTAJˇCY: Czy średnia dlugość życia zwiększyła się, czy zmniejszała się wtedy, gdy robiliśmy postęp w doświadczeniu trzeciej gęstości ?RA: Jestem Ra. Istnieje szczególne użycie długości życia w tej gęstości i dany dla harmonijnego rozwoju uczenia się/nauczania się tej gęstości i długość życia fizycznego kompleksu pozostałby taki sam przez cały cykl. Jednak wasza szczególna planetarna kula rozwinęła wibracje w trakcie drugiego cyklu, które skróciły długość życia dramatycznie.PYTAJˇCY: Przypuszczając, że duży cykl trwał 25 000 lat, to na końcu pierwszego dużego cyklu, jaka była długość życia ?RA: Jestem Ra. Długość życia na końcu cyklu, który nazywacie dużym, była mniej więcej siedemset lat.PYTAJˇCY: To w ciągu 25 000 lat straciliśmy dwieście lat z długości życia. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: Czy możecie mi powiedzieć, jaki był powód tego skrócenia długości życia ?RA: Jestem Ra. Powodami takiego skrócenia są zawsze nieeufoniczne lub nieharmonijne, relacyjne wibracje pomiędzy innym ja. W pierwszym cyklu, to nie było surowe z powodu rozproszenia waszych ludzi, ale było wzrastające poczucie kompleksu/przekręcenia w kierunku oddzielności od innych ja.PYTAJˇCY: Przypuszczam, że na początku jednego z tych cykli, mogłaby nastąpić zarówno pozytywna polaryzacja, która mogła ogólnie nastąpić przez 25 000 lat albo negatywna polaryzacja. Czy powodem negatywnej polaryzacji i skrócenia długości życia jest napływ jednostek z Marsa, które były spolaryzowane już nieco negatywnie ?RA: Jestem Ra. To nie prawda. Nie było silnie negatywnej polaryzacji z powodu tego napływu. Zmniejszenie się długości życia nastąpiło z powodu podstawowego braku budowy pozytywnej orientacji. Gdy nie ma żadnego postępu, to takie warunki, które nadają postęp, są stopniowe tracone. To jest jedna z trudności pozostania niespolaryzowanym. Szanse, powiedzmy, postępu pozostają stale małe.PYTAJˇCY: Oto jak ja rozumiem: na początku cyklu 75 000 lat, mieliśmy mieszaninę jednostek, które w stały z drugiej gęstości i stały się trzecią gęstością i grupą jednostek transferowaną z planety Mars, aby kontynuować trzecia gęstość tutaj. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To prawda. Musicie jednak pamiętać, że ci przerzuceni na tę kulę byli w środku swej trzeciej gęstości tak, że ta trzecia gęstość była raczej adaptacją, niż początkiem.PYTAJˇCY: Jak procent jednostek, które były w trzeciej gęstości, wtedy było Marsjanami, a jaki procent był zebrany z Ziemi drugiej gęstości ?RA: Jestem Ra. Być może połowa populacji jednostek trzeciej gęstości była z Czerwonej Planety, Mars, jak wy ją nazywacie. Być może jedna czwarta była z waszej planetarnej kuli. Około jedna czwarta z innych źródeł, innych planetarnych kul, których jednostki wybrały te planetarną kulę dla pracy trzeciej gęstości.PYTAJˇCY: Kiedy oni się inkarnowali tutaj, to czy te trzy rodzaje połączyły się ze sobą w społecznościach i grupach, czy też byli podzieleni w grupy i społeczności ?RA: Jestem Ra. Oni pozostali w większości niewymieszani.PYTAJˇCY: To czy to nie wymieszanie skłaniało do możliwości wojennej energii pomiędzy tymi grupami ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: Czy to pomogło zredukować długość życia ?RA: Jestem Ra. To zredukowało długość życia, jak wy to nazywacie.PYTAJˇCY: Czy możecie mi powiedzieć, dlaczego dziewięćset lat było optymalną długością życia ?RA: Jestem Ra. Kompleks umysłu/ciała/duszy trzeciej gęstości ma być może sto razy bardziej intensywny program katalitycznego działania, z którego można destylować przekręcenia i nauki, niż to jest w innych gęstościach. W ten sposób, uczenie się i nauczanie jest bardziej dezorientujące dla kompleksu umysłu/ciała/duszy, który jest, powiedzmy, zalewany przez ocean doświadczenia.Przez pierwsze, powiedzmy, 150 do 200 waszych lat, jak mierzycie czas, kompleks umysłu/ciała/duszy przechodzi przez proces duchowego dzieciństwa. Umysł i ciało nie są dostatecznie zdyscyplinowane w konfiguracji dążącej do jedności duchowych wpływów. Ciało i umysł nie są w wystarczająco zdyscyplinowanej konfiguracji by podążać do czystości duchowych wpływów. W ten sposób, pozostająca długość życia jest dana, aby zoptymalizować zrozumienia, które wynikają z doświadczania siebie.PYTAJˇCY: No to obecnie wyglądałoby na to, że nasza obecna długość życia jest o wiele za krótka dla tych, którzy są nowi do lekcji trzeciej gęstości. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To prawda. Te jednostki, które w pewien sposób nauczały/nauczyły się odpowiednich przekręceń na gwałtowne zmiany, mogą teraz pracować w granicach krótszej długości życia. Jednak większą przewagę wasze jednostki odnajdują w tym, co może być rozumiane jako wieczne dzieciństwo.PYTAJˇCY: Wracając do okresu pierwszych 25 000 lat albo głównego cyklu, to jaki rodzaj pomocy był dany przez Konfederację, który był w tym okresie 25 000 lat, tak że one miałyby szansę wzrastania ?RA: Jestem Ra. Byli członkowie Konfederacji, którzy zamieszkują wewnętrzne płaszczyzny egzystencji wewnątrz planetarnego kompleksu wibracyjnych gęstości pracujących z tymi gęstościami. Istniała również pomoc jednego z Konfederacji, który współpracował z tymi z Marsa podczas przejścia.Dla większości członków uczestnictwo było ograniczone tak, że było odpowiednim, żeby pozwolić na pełną podróż prac mechanizmowi konfuzji i żeby one mogły operować dla jednostek planetarnych, aby rozwijać, to co sobie życzyli, powiedzmy, wolności wewnątrz własnego myślenia.Często w przypadku, gdy cykl planetarny trzeciej gęstości ma miejsce w taki sposób, to nie ma żadnej zewnętrznej potrzeby w formie informacji. Wtedy jednostki są raczej zdolne same do pracy ze sobą w kierunku odpowiednich polaryzacji i celów uczenia się/nauczania trzeciej gęstości.PYTAJˇCY: Przypuszczam, że największa wydajność została osiągnięta w tym okresie 25 000 lat, a jednostki zostały spolaryzowane albo w kierunku służenia sobie, albo w kierunku służenia innym, w jednym albo drugim. To uczyniłoby ich zdolnymi do żniwa na końcu tego okresu 25 000 lat, w przypadku którego oni mogli się przenieść na inną planetę, ponieważ ta byłaby przez 50 000 lat więcej w trzeciej gęstości. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. Pozwól nam rozplątać twoje przypuszczenie, które jest złożone i poprawne po części.Podstawowym pożądaniem jest to, że jednostki poszukują i staja się jednym. Jeżeli jednostki mogą to zrobić w moment, to one mogą iść naprzód w moment, a w ten sposób, jeśli to nastąpiłoby, to rzeczywiście planeta byłaby pusta na końcu cyklu.Jednak to było bardziej w medianie lub w środku, powiedzmy, rozwoju trzeciej gęstości poprzez jeden nieskończony wszechświat tak, że było małe żniwo po pierwszym cyklu; pozostałość była znacząco spolaryzowana i drugi cykl miał dużo większe żniwo; pozostałość została nawet bardziej znacząco spolaryzowana i trzeci cykl kulminuje proces, a żniwo jest ukończone.PYTAJˇCY: Czy Konfederacja obserwowała, żeby zobaczyć i oczekiwać żniwa na końcu okresu 25 000 lat i w jakim procencie będzie zebrana czwarta gęstość pozytywna i w jakim procencie będzie zebrana czwarta gęstość negatywna ?RA: Jestem Ra. To prawda. Możecie rozumieć naszą rolę w pierwszym głównym cyklu, jako ogrodnika, który, znając pory roku, jest rad czekając na wiosnę. Gdy wiosna nie następuje, a nasiona nie kiełkują, to wtedy ogrodnik musi popracować w ogrodzie.PYTAJˇCY: Rozumiem, że nie było, ani żniwa pozytywnych, ani negatywnych jednostek na końcu tych

25 000 lat ?RA: Jestem Ra. To prawda. Ci, których nazywacie grupą Oriona poczynili jedną próbę zaoferowania informacji tym, którzy byli w czasie cyklu trzeciej gęstości. Jednak informacja nie przypadła do gustu nikomu, kto był zainteresowany podążać tą ścieżką polaryzacji.PYTAJˇCY: Jaką technikę użyła grupa Oriona, żeby dać te informację ?RA: Jestem Ra. Została użyta technika dwóch rodzajów: po pierwsze transfer myśli, albo to co możecie nazwać „telepatią” Po drugie, przesuwanie pewnych skał po to, żeby zasugerować silne wpływy mocy, a to są pomniki i formacje skalne w waszych obszarach Oceanu Spokojnego, jak je teraz nazywacie i do pewnego rozmiaru w regionach waszej Ameryki ¦rodkowej, jak je teraz rozumiecie.PYTAJˇCY: Czy mówicie po części o kamiennych głowach z Wyspy Wielkanocnej ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: Jak takie głowy kamienne wpływałyby na ludzi z Wyspy Wielkonecnej, żeby powzięli ścieżkę służenia sobie ?RA: Jestem Ra. Wyobraźcie sobie, jeżeli macie taką wolę, jednostki żyjące w taki sposób, że ich kompleksy umysłu/ciala/duszy wyglądają na to, że są przy litości sił, których nie potrafią kontrolować. Danie, obciążanej jednostce takiej, jak pomnik, czy formacja skalna nic poza mocą, jest możliwe dla wolnej woli tych, którzy patrzyli na tę szczególną strukturę albo formację, żeby przypisać się do tej mocy, władzy nad innymi rzeczami, których nie można kontrolować. To daje większy potencjał dla dalszych przekręceń do władzy nad innymi.PYTAJˇCY: Jak te kamienne głowy były skonstruowane ?RA: Jestem Ra. One były skonstruowane za pomocą myśli po przeskanowaniu głębokiego umysłu, trzonu drzewa umysłu, patrząc na obrazy, które najbardziej prawdopodobnie powodują doświadczanie strachu u patrzącego.PYTAJˇCY: Czy jednostki z Oriona zrobiły to sami ? Czy one zrobiły to w fizyczności ? Czy oni wylądowali, czy zrobili, to z płaszczyzny mentalnej ?RA: Jestem Ra. Niemal wszystkie z tych struktur i formacji były stworzone z odległości poprzez umysł. Tylko kilka było stworzonych później jako imitacje oryginalnych konstrukcji na waszej ziemskiej płaszczyźnie/gęstości.PYTAJˇCY: Jednostka z której gęstości, stworzyła te głowy ?RA: Jestem Ra. Czwarta gęstość - gęstość miłości albo zrozumienia była gęstością tej szczególnej jednostki, która zaoferowała tę możliwość tym z waszego pierwszego głównego cyklu.PYTAJˇCY: Używacie tej samej nomenklatury dla czwartej gęstości negatywnej jak i dla czwartej gęstości pozytywnej. Oba są nazywane wymiarem miłości lub zrozumienia. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To prawda. Miłość i zrozumienie, czy ono będzie z siebie, czy z siebie w kierunku innych ja jest tym samym.PYTAJˇCY: Jaka była przybliżona data w latach konstrukcji tych głów ?RA: Jestem Ra. To było około 60 000 lat w przeszłości waszego kontinuum czasoprzestrzennego.PYTAJˇCY: Jakie struktury były zbudowane w Ameryce Południowej ?RA: Jestem Ra. W tym miejscu były ukształtowane pewne charakterystyczne pomniki, pewne formacje, które nazywacie skałami i pewne formacje angażujące skały i ziemie.PYTAJˇCY: Czy linie w Nazca były w to włączone ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: Skoro one mogą być widziane jedynie z pewnej wysokości, z jaką korzyścią one były ?RA: Jestem Ra. Formacje były z korzyścią, ponieważ obciążały energię władzy.PYTAJˇCY: Jestem nieco zdezorientowany. Te linie z Nazca są bardzo trudne do zrozumienia dla jednostki chodzącej po powierzchni. Ona nie może zobaczyć nic poza zakłóceniami w powierzchni. Jednak jak się poleci wyżej, to można zobaczyć wzorce. Jaką to miało korzyść dla jednostek chodzących po powierzchni ?RA: Jestem Ra. Po usunięciu ilości czasoprzestrzeni, którą jest teraz obecnie trudno odczytać z czasoprzestrzeni 60 000 lat w tył, że ziemia była uformowana w taki sposób, że to było widoczne jako strukturalny projekt z punktu widzenia odległych gór.PYTAJˇCY: Innymi słowy w tamtych czasach były góry, z których widziano te linie ?RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie pytanie tej sesji.Cała łagodność tak, jak widzicie ją teraz, była zabudowana wieloma miejscami w górach. Kontinuum czasoprzestrzenne przetwarzało to wiatrem i deszczem, aż nastąpiła, jakbyście to powiedzieli, erozja do wielkiego rozmiaru, obu nieco budzących grozę struktur ziemi zaprojektowanych w tym czasie i w tej naturze otaczającego go sąsiedztwa.PYTAJˇCY: Rozumiem, że te linie, to tylko słabe ślady tego, co było tam wtedy ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: Dziękujemy. Potrzebujemy wiedzieć, czy będzie lub nie będzie możliwe kontynuowanie w następnej sesji dzisiaj i czy jest coś co moglibyśmy zrobić, aby uczynić instrument bardziej komfortowym ?RA: Jestem Ra. To jest możliwe. Prosimy o ostrożne obserwowanie ustawienia instrumentu. Poza tym jesteście sumienni.Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim zamkniemy tę sesję ?PYTAJˇCY: Mam intencję skupić się w następnej sesji na rozwoju pozytywnie zorientowanych jednostkach w pierwszych 25 000 lat. Wiem, że nie możecie robić sugestii. Możecie dać jakiś komentarz do tego ?RA: Jestem Ra. Wybory należą do was zgodnie z waszym rozróżnieniem.Jestem Ra. Opuszczam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.