Make your own free website on Tripod.comChannelingi
RA, SESJA 22.,

10 lutego 1981 r.RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.PYTAJˇCY: Zadam kilka pytań, żeby wyjaśnić koniec drugiego cyklu. Potem przejdziemy do trzeciego i zarazem ostatniego z trzech wielkich cykli.Czy możecie mi powiedzieć jaka była długość życia na końcu drugiego cyklu ?RA: Jestem Ra. ¦rednia jest pojęciem bardzo mylącym. Aby być precyzyjnym, to wielu spędziło około trzydzieści pięć do czterdziestu lat w jednym wcieleniu z możliwością nierozważanej i anormalnej długości życia dochodzącej do stu waszych lat.PYTAJˇCY: Czy mogę przypuszczać, że ten drastyczny spadek w długości życia z siedmiuset lat do mniej niż stu lat, podczas drugich 25 000 lat, był spowodowany przez intensyfikację braku służenia innym ?RA: Jestem Ra. To po części jest prawdą. Przy końcu drugiego cyklu, Prawo Odpowiedzialności zaczęło być realoizowane przez zwiększanie zdolności jednostek do pojęcia tych lekcji, które mają być uczone w tej gęstości. W ten sposób, jednostki odkryły wiele sposobów, żeby wskazać swą wojowniczą naturę, nie tylko jako plemiona lub jako to, co nazywacie narodami, lecz również w związkach osobistych, każdy z każdym, idea barteru dała możliwość idei pieniądza, również pojęcie własności przejmowało panowanie nad pojęciem nie własności na bazie indywidualnej i grupowej.Każdej jednostce zaoferowano dużo bardziej subtelnych sposobów demonstrowania zarówno służenia w kierunku innym, jak i służenia w kierunku sobie z przekręceniem manipulacji innymi. Tak jak każda lekcja była rozumiana, to były lekcje dzielenia się, dawania i otrzymywania z wolną wdzięcznością, aczkolwiek każda lekcja mogła być odrzucona w praktyce.Bez zademonstrowania owoców takiego nauczania/uczenia się, długość życia została wielce zredukowana z powodu dróg zaszczytu/obowiązku, które nie były akceptowane.PYTAJˇCY: Czy ta skrócona długości życia miała pomóc w taki sposób, że miałoby się więcej czasu pomiędzy inkarnacjami, żeby przejrzeć swoje błędy, czy też może skrócony okres życia miał przeszkodzić im ?PYTAJˇCY: Jestem Ra. Obie opinie są prawdziwe. Skracanie długości życia jest przekręceniem Prawa Jednego, które sugeruje, że jednostka nie odbiera większego doświadczenia z większą intensywnością niż może to znieść. To ma jedynie efekt na poziomie indywidualnym i nie utrzymuje się nad planetarnymi czy społecznymi kompleksami.W ten sposób, skracanie długości życia jest z powodu konieczności usunięcia jednostki z intensywności doświadczenia, które występuje, gdy mądrość i miłość, będąc odrzucane, są odbijane w zbiorową świadomość Stwórcy bez akceptacji jako część siebie, a to powoduje jednostkę, żeby miała potrzebę uzdrawiania i dużo większego docenienia wcielenia.Brak trafności jednak tkwi w prawdzie, że przy danych odpowiednich okolicznościach, dużo dłuższe wcielenia w waszym kontinuum czasoprzestrzennym są bardzo pomocne dla kontynuacji do czasu, aż wnioski zostaną osiągnięte poprzez proces katalityczny.PYTAJˇCY: Mówiliście o grupie południowoamerykańskiej, która była zdolna do żniwa na końcu drugiego cyklu. Jak wielka była ich długość życia na końcu drugiego cyklu ?RA: Jestem Ra. Ta wyizolowana grupa osiągnęła długości życia rozciągające się w górę, w kierunku odpowiedniej w tej gęstości długości życia - dziewięciuset lat.PYTAJˇCY: Przypuszczam, że działanie na skali planetarne, które doświadczamy teraz, a które wygląda na skracające wszystkie długości życia tutaj, nie było wystarczająco silne, żeby wpłynąć na nich i skrócić ich długość życia. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To prawda. Dobrze jednak jest pamiętać, że w tym splocie w czasoprzestrzeni wielka izolacja była możliwa.PYTAJˇCY: Jak dużo ludzi było wtedy na tej planecie; tzn. ile było wcielonych na poziomie fizycznym w tym jednym czasie ?RA: Jestem Ra. Przypuszczam, że masz intencje zadać pytanie dotyczące liczby wcielonych kompleksów umysłu/ciała/duszy na końcu drugiego, głównego cyklu, a ta liczba to było w przybliżeniu 345 000 jednostek.PYTAJˇCY: W przybliżeniu, ilu było zdolnych do zebrania z całej liczby na końcu cyklu ?RA: Jestem Ra. Bylo około 150 jednostek zdolnych do żniwa.PYTAJˇCY: Po tym jak następny cykl się zaczął, to czy były jednostki, które pozostały, żeby pracować na tej planecie ?RA: Jestem Ra. Te jednostki były odwiedzane przez Konfederację i pozostały w pragnieniu pozostania po to, żeby pomóc planetarnej świadomości. To prawda.PYTAJˇCY: Jaki rodzaj odwiedzin Konfederacja poczyniła dla tej grupy 150 jednostek ?RA: Jestem Ra. ¦wietlna istota się ukazała tak, że mogła być nazwana tarczą ze światła. Mówiła o jedności i nieskończoności całego stworzenia i o tych rzeczach, które czekają na tych gotowych do żniwa. Ona opisywała w złotych słowach piękna miłości jak żywe. Potem umożliwiła telepatyczne połączenie, aby postępująco pokazać tym zainteresowanym zobowiązaniem do trzeciej gęstości, jak są widziani jako kompleks planetarny. A potem opuściła planetę.PYTAJˇCY: Czy wszystkie te jednostki zdecydowały się pozostać i pomagać przez cykl następnych 25 000 lat ?RA: Jestem Ra. To prawda. Oni pozostali jako grupa. Byli tam tacy, którzy byli peryferyjnie powiązani z tą kulturą, a którzy nie pozostali. Jednak oni nie byli zdolni do zebrania, tak czy owak, będąc na początku, najwyższej z możliwych, powiedzmy, suboktawy, trzeciej gęstości i powtórzyli tę gęstość. Wielu z tych, którzy byli kochającej natury nie są Wędrowcami, lecz tymi z tego szczególnego pochodzenia z drugiego cykluPYTAJˇCY: Czy wszystkie z tych jednostek są ciągle z nami w tym cyklu ?RA: Jestem Ra. Jednostki powtarzające główny cykl trzeciej gęstości były, w pewnych przypadkach, zdolne do opuszczenia jej. Te jednostki wybrały dołączyć do ich braci i sióstr, jak nazwalibyście te jednostki.PYTAJˇCY: Czy imiona jakiś z tych jednostek były znane z naszej historycznej przeszłości ?RA: Jestem Ra. Osoba znana jako wibracyjny kompleks dźwięku - święty Augustyn jest takiej natury. Osoba znana jako święta Teresa jest takiej natury. Osoba znana jako święty Franciszek z Asyżu jest takiej natury. Te jednostki będąc z tła klasztornego, jak nazwalibyście to, odnalazły inkarnacje w tym samym typie otoczenia odpowiednim dla dalszej nauki.PYTAJˇCY: Wtedy gdy cykl zakończył się 25 000 lat temu, to jaka była reakcja Konfederacji na brak żniwa ?RA: Jestem Ra. Zostaliśmy zaniepokojeni.PYTAJˇCY: Czy było jakieś działanie podjęte natychmiastowo, czy czekaliście na wezwanie ?RA: Jestem Ra. Rada Saturna działała tylko pozwalając na wejście w trzecią gęstość innych kompleksów umysłu/ciała/duzy trzeciej gęstości, lecz nie Wędrowców, a tylko tych, którzy poszukują doświadczania trzeciej gęstości To było robione losowo tak, że wolna wola nie była pogwałcona dlatego, że nie było jeszcze wezwania.PYTAJˇCY: Czy było poczynione następne działanie przez Konfederację, gdy wezwanie nastąpiło ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: Kto lub co wytworzyło to wezwanie i jakie działanie zostało podjęte przez Konfederację ?RA: Jestem Ra. Wzywającymi byli Atlanci. To wezwanie było po to, co nazwalibyście zrozumieniem z przekręceniem w kierunku pomocy innym ja. Działanie podjęte było takie samie, jak to, w którym teraz uczestniczycie: przekazywanie informacji przez media, jak je nazywacie.PYTAJˇCY: Czy pierwsze wezwania były zanim Atlantyda stała się technicznie zaawansowana ?RA: Jestem Ra. To jest w swej podstawie prawdą.PYTAJˇCY: To czy technologiczny rozwój Atlantydy nastąpił z powodu tego wezwania ? Przypuszczam, że odpowiedź na wezwanie nastąpiła, żeby przynieść im Prawo Jednego i Prawo Miłości jako przekręcenia Prawa Jednego, lecz czy oni dostali informacje techniczne, które spowodowały, że oni rozwinęli się w tak wysoko zaawansowaną technicznie społeczność ?RA: Jestem Ra. Na początku nie. W mniej więcej tym samym czasie, jak ukazaliśmy się na niebie Egiptu i kontynuowaliśmy nasze działania, to inne jednostki z Konfederacji ukazały się Atlantom, które były takimi, że osiągnęły taki poziom filozoficznego zrozumienia, nie chcielibyśmy źle użyć tego słowa, które było zgodne z komunikacją, aby wspierać i inspirować studia nad tajemnicą jedności.Jednakże prośby dotyczyły uzdrawiania i innego zrozumienia przekazywanej informacji mającej do czynienia z kryształami i budowaniem piramid, tak samo, jak świątyń, jak nazwalibyście je, a które są powiązane z treningiem.PYTAJˇCY: Czy to był tego samego rodzaj treningu inicjacyjnego, który był robiony z Egipcjanami ?RA: Jestem Ra. Ten trening był inny w tym, że społeczny kompleks był bardziej, powiedzmy, rozmyślny i mniej przekorny i barbarzyński w swych sposobach myślenia. Dlatego świątynie były bardziej świątyniami nauczania niż prośbą stworzenia absolutnej separacji czy ustawienia piedestału uzdrowicieli.PYTAJˇCY: To czy byli tam ci, którzy nazywani byli kapłanami, a którzy byli trenowani w tych świątyniach ?RA: Jestem Ra. Nie nazwalibyście ich kapłanami w sensie celibatu, posłuszeństwa czy biedy. Oni byli kapłanami w sensie tych poświeconych uczeniu się.Trudności stały się widoczne, gdy ci trenowani w tym uczeniu się, zaczęli próbować używać kryształów mocy do innych rzeczy niż uzdrawiania tak, że oni byli zaangażowani nie tylko w uczenie się, lecz stali się zaangażowani w to, co nazwalibyście strukturą rządową.PYTAJˇCY: Czy informacje były im dane w ten sam sposób, jak my otrzymujemy naszą informację teraz przez instrument taki, jak ten instrument ?RA: Jestem Ra. Istniały odwiedziny od czasu do czasu, ale nie miały one żadnej wartości w, powiedzmy, przebiegu historycznym zdarzeń w waszym kontinuum czasoprzestrzennym.PYTAJˇCY: Czy było koniecznym dla nich, żeby mieć zjednoczony kompleks pamięci dla tych odwiedzin, żeby nastąpiły ? Jakie warunki były konieczne, żeby takie odwiedziny nastąpiły ?RA: Jestem Ra. Warunki były dwa: wezwanie grupy ludzi, których kwadrat przekroczył zintegrowany opór nie życzących sobie, aby poszukiwać lub uczyć się; drugim warunkiem była relatywna naiwność tych członków Konfederacji, którzy poczuli, że bezpośredni transfer informacji byłby koniecznie tak pomocny dla Atlantów, jak i dla jednostki Konfederacji.PYTAJˇCY: Teraz rozumiem. Myślę, że to co chcecie powiedzieć jest tym, że naiwność jednostek Konfederacji polegała na tym, że taka sama rzecz stała im się w przeszłości, więc zrobili to samo dla jednostek z Atlantydy. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To prawda. Przypominamy wam, że jesteśmy naiwnymi członkami Konfederacji i ciągle próbujemy skompensować szkodę, za którą czujemy odpowiedzialność. Jest naszym obowiązkiem, tak samo, jak i zaszczytem, kontynuować współpracę z waszymi ludźmi, aż do czasu, gdy wszystkie przekręcenia naszego nauczania/uczenia się zostaną objęte przez ich przeciwnie przekręcenia, a równowaga będzie osiągnięta.PYTAJˇCY: Rozumiem. Teraz wyrażę swoje wyobrażenie na temat Atlantydy ,a wy powiecie mi czy mam rację.Mamy warunki, w których duża procentowo grupa ludzi z Atlantydy zaczęła co najmniej podążać w kierunku Prawa Jednego i żyć Prawem Jednego tak, żeby wezwanie było usłyszane przez Konfederację. Ono było usłyszane, ponieważ używając Prawa Kwadratów, ono przekroczyło opozycje Atlantydzkich jednostek, które nie wzywały. Tak Konfederacja użyła mediów takich, jak my używamy ich teraz w komunikacji, a poza tym ustanowiono kontakt bezpośredni, ale to było błędem, ponieważ to stało się wypaczone przez jednostki z Atlantydy. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To prawda, lecz z jednym wyjątkiem. Istnieje tylko jedno prawo. To jest Prawo Jednego. Inne tak zwane prawa są jedynie przekręceniami tego prawa, choć pewne z nich są podstawowe i najważniejsze po to, żeby postęp był zrozumiany. Jednak dobrze by było, żeby każde tzw. prawo, które nazywamy również „sposobem”, było rozumiane raczej jako przekręcenie niż prawo. Nie istnieje żadna wielorakość Prawa Jednego.To będzie ostanie pytanie tej sesji. Prosimy o zadanie go teraz.PYTAJˇCY: Czy możecie mi podać średnią długość życia populacji Atlantydy ?RA: Jestem Ra. ¦rednia długości życia, jak już powiedzieliśmy, jest myląca. Atlanci, we wczesnej części swego doświadczenia kulturalnego, dożywali od 70 do 140 lat, oczywiście w przybliżeniu. Z powodu zwiększonego pragnienia władzy, długość życia zmniejszyła się gwałtownie w późniejszych etapach rozwoju cywilizacji, i w ten sposób uzdrawianie i informacja o odmładzaniu były proszone.Czy macie jakieś krótkie pytania zanim zamkniemy tę sesję ?PYTAJˇCY: Czy jest coś, co możemy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym ? Czy jest coś, co możemy zrobić dla niej ?RA: Jestem Ra. Instrument działa dobrze. Jest nieco trudniej utrzymać czysty kontakt gdy kilka lub jedna jednostka w kręgu pracy, jest lub nie są w pełni świadome. Prosimy, żeby jednostki w kręgu były świadome, że ich energia jest pomocna dla zwiększenia witalności tego kontaktu. Dziękujemy wam za bycie sumiennymi w pytaniu.Jestem Ra. Jest wielką radością opuścić was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się w mocy i pokoju Jednego Stwórcy, Adonai.