Make your own free website on Tripod.comChannelingi
RA, SESJA 23.,

11 lutego 1981 r.RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.PYTAJˇCY: Mówiliście wczoraj o pierwszym kontakcie ustanowionym przez Konfederację, podczas naszego trzeciego, głównego cyklu. Powiedzieliście, że ukazaliście się nad niebami Egiptu w przybliżeniu, w tym samym czasie, gdy pomoc była dawana Atlantydzie. Czy możecie mi powiedzieć dlaczego przybyliście do Egiptu i czy możecie powiedzieć nieco na temat swojej orientacji, stosunku i przemyśleń, wtedy gdy przybyliście do Egiptu ?RA: Jestem Ra. W tym czasie, o którym mówicie byli tacy, którzy wybrali, żeby czcić jastrzębiogłowego boga słońce, którego znacie jako wibracyjny kompleks dźwięku, „Horus”. Ten wibracyjny kompleks dźwięku przywołał inne wibracyjne kompleksy dźwięku, bo obiekt czci był przekręceniem dysku ślonecznego reprezentowanym w pewnym przekręceniu.Spędziliśmy nieco czasu, jakbyście to nazwali, na skanowaniu waszych ludzi w celu poważnego zainteresowania oceną poszukiwania, któremu moglibyśmy pomóc bez pogwałcenia. Uznaliśmy wtedy, że kompleks społeczny był nieco wewnętrznie sprzeczny w swoich tzw. wierzeniach religijnych, dlatego to nie było odpowiednie wezwanie dla naszej wibracji. W ten sposób, w tym czasie, który oceniacie na około 18 tys. waszych lat w przeszłości, opuściliśmy was beż żadnego działania.PYTAJˇCY: Powiedzieliście wczoraj, że ukazaliście się na niebie nad Egiptem w tym czasie. Czy Egipcjanie byli zdolni was zobaczyć na swoim niebie ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: Co oni widzieli i jak to wpłynęło na ich stosunek ?RA: Jestem Ra. Oni zobaczyli to, co byście określili jako napędzany kryształem statek w kształcie dzwonu.To nie wpłynęło na nich z powodu ich stanowczego przekonania, że wiele zdumiewających rzeczy nastąpiło jako normalna rzecz w świecie, jak moglibyście to nazwać, w których wiele, wiele bóstw miało nadnaturalną władzę nad zdarzeniami.PYTAJˇCY: Czy mieliście jakiś powód, żeby być widzialni, raczej niż niewidzialni ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: Czy możecie mi podać powód dlaczego byliście widzialni dla nich ?RA: Jestem Ra. Pozwoliliśmy sobie na widzialność, ponieważ to nie robiło żadnej różnicy.PYTAJˇCY: No to wtedy się z nimi nie kontaktowaliście. Czy możecie odpowiedzieć na to samo pytanie, które właśnie zadałem w stosunku do waszej następnej próby kontaktu z Egipcjanami ?RA: Jestem Ra. Następna próba została odłożona. Nastąpiła po okresie czasu. Splotem lub ośrodkiem naszych wysiłków była decyzja po naszej stronie, że istniała wystarczająca liczba wezwań, żeby spróbować chodzić pomiędzy waszymi ludźmi jak pomiędzy braćmi.Zaprezentowaliśmy ten plan przed Radą Saturna, oferując siebie jako zorientowanych w służeniu Wędrowców tego rodzaju, że wylądowaliśmy na wewnętrznej płaszczyźnie bez procesów reinkarnacji. W ten sposób pojawiliśmy się, albo zmaterializowaliśmy się w fizyczno/chemicznych kompleksach reprezentując tak dokładnie, jak to tylko możliwe, naszą naturę. Ten wysiłek był po to, aby ukazać się jako bracia i spędzić ograniczoną ilość czasu, jako nauczyciele Prawa Jednego, dlatego, że wtedy istniało nawet silniejsze zainteresowanie ciałem słonecznym, co wibrowało w zgodności z naszymi, szczególnymi przekręceniami.Odkryliśmy, że każde słowo, które wyraziliśmy, a było to trzydzieści wrażeń, które daliśmy przez nasze istnienie, zdezorientowało te jednostki w tym, że przybyliśmy służyć. Po krótkim okresie usunęliśmy się od tych jednostek i spędziliśmy dużo czasu próbując zrozumieć jak najlepiej jest służyć tym, którym zaoferowaliśmy siebie w miłosci/świetle.Ci, którzy byli w kontakcie z geograficzną jednostką, którą znacie jak Atlantydę, wcześniej pojęli potencjały uzdrawiania poprzez użycie jednostek w kształcie piramidy. W rozważaniu tego i czynieniu dostosowań dla różnicy w kompleksach przekręcenia dwóch geograficznych kultur, jak nazwalibyście je, znowu powróciliśmy, pokazując ten plan Radzie, jako uzdrawianie i dawanie długowieczności tym na tamtym terenie, który znacie jako Egipt. W ten sposób, mieliśmy nadzieję na ułatwienie procesu uczenia się tak samo jak, na zaoferowanie filozofii wyrażającej Prawo Jednego. Rada ponownie się zgodziła.Około 11 000 waszych lat temu weszliśmy poprzez formę myślową - znaczy chcemy poprawić ten instrument. Mamy czasami trudności z powodu niskiej witalności Około 8500 lat temu, rozwijając te pojęcia ostrożnie, powrócilśmy, jednak nigdy nie opuszczając myśli, na obszary waszego wibracyjnego kompleksu planetarnego, rozważając przez kilka waszych lat, jak wy mierzycie czas, jak odpowiednio zbudować te struktury.Pierwsza, Wielka Piramida została uformowana około 6000 waszych lat temu. Potem w sekwencji po wykonaniu budowli Wielkiej Piramidy używając więcej, powiedzmy, lokalnego lub ziemskiego materiału, raczej niż formy myślowej, budowaliśmy inne piramidalne struktury. To trwało przez około 1500 waszych lat.W między czasie informacja inicjacji uzdrawiania poprzez kryształy została dana. Osoba znana jako „Ikhnaton” była zdolna do przyjmowania tej informacji bez znaczącego przekręcenia i przez pewien czas, powiedzmy, poruszała niebo i ziemię po to, żeby przywoływać Prawo Jednego i aby uporządkować kapłaństwo tych struktur w zgodności z przekręceniami inicjacji i prawdziwego współczującego uzdrawiania. To nie było długotrwałe.Gdy nastąpiło rozwiązanie się tej jednostki z waszej fizycznej płaszczyzny trzeciej gęstości, jak to powiedzieliśmy wcześniej, nasze nauki zostały szybko wypaczone, a nasze struktury znowu wpadły w ręce tzw. „królewskich” albo tych z przekręceniem do władzy.PYTAJˇCY: Kiedy mówicie o leczeniu za pomocą piramidy, to przypuszczam, że podstawowe uzdrawianie było uzdrawianiem umysłu. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To jest po części prawda. Uzdrawianie, żeby miało jakiś efekt, musi być skupiane bez znaczącego przekręcenia napływów w drzewo umysłu poprzez kompleks duchowy. Istnieją części tego umysłu, które blokują kompleks energii do kompleksu ciała. W każdym przypadku, w każdej jednostce, blokada może się bardzo różnić.Jednakże jest koniecznym aktywować zmysł duchowego kanału lub wehikułu. Potem, czy to jest blokada z duchowego kompleksu do mentalnego kompleksu, czy z mentalnego do fizycznego, albo czy to będzie przypadkowa i czysto fizyczna trauma, to uzdrawianie może być wniesione.PYTAJˇCY: Wtedy gdy zaczęliście budowę piramidy w Gizie używając myśli, to czy byliście w kontakcie z inkarnowanymi Egipcjanami i czy oni obserwowali tę budowę ?RA: Jestem Ra. W tamtym czasie nie byliśmy w bliskim kontakcie z wcielonymi jednostkami na waszej płaszczyźnie. Odpowiadaliśmy na ogólne wezwanie wystarczającej energii w tamtym szczególnym miejscu, które zasługiwało na działanie. Wysłaliśmy myśli wszystkim, którzy poszukiwali naszej informacji.Ukazanie się piramidy było materią ogromnej sensacji. Jednak to było ostrożnie zaprojektowane, żeby było koincydencją z wcieleniem jednostki znanej jako wielki architekt. Ta jednostka była uczyniona potem bóstwem, po części z powodu tego zdarzenia.PYTAJˇCY: Jakie imię dano temu bóstwu ?RA: Jestem Ra. To bóstwo miało wibracyjny kompleks dźwięku, „Imhotep”.PYTAJˇCY: Co możecie nam powiedzieć o całkowitym efekcie piramidy ? Rozumiem, że piramidy nie odniosły sukcesu w podniesieniu świadomości, co było planowane, ale były zapewne inne efekty, które z nich wyniknęły.RA: Jestem Ra, Prosimy was, abyście pamiętali, że jesteśmy Braćmi i Siostrami w Żalu. Gdy ktoś zostanie wyratowany z tego żalu w wizję Jednego Stwórcy, to nie istnieje pojęcie porażki.Nasza trudność tkwi w zaszczycie/obowiązku poprawiania przekręceń Prawa Jednego, które nastąpiło podczas prób pomocy tym jednostkom. Przekręcenia są widziane jako bardziej odpowiedzialności, niż porażki, a kilku, którzy zostali zainspirowani do poszukiwań, było naszym jedynym powodem do tej próby.W ten sposób, byłoby dla nas paradoksem, nazwać coś naszym sukcesem, jeżeli ktoś ujrzałby oświecenie, jest tym samym, co nazwanie porażką to, że inni stali się bardziej zdezorientowani i pogrążeni w żalu. To są wasze terminy. My upieramy się, żeby poszukiwać służenia.PYTAJˇCY: Czy możecie powiedzieć, co stało się Ikhnatonowi po jego fizycznej śmierci ?RA: Jestem Ra. Ta jednostka przeszła serię uzdrowień i przeszła przez przegląd doświadczeń inkarnacyjnych, co jest odpowiednie dla doświadczania trzeciej gęstości. Ta jednostka była nieco w przekręceniu władzy, polepszonym przez wielkie poświęcenie Prawu Jednego. Ta jednostka, w ten sposób, doszła do rozwiązania, aby wejść serię wcieleń, w których nie było żadnych przekręceń w kierunku władzy.PYTAJˇCY: Czy możecie powiedzieć o średniej długości życia dla Egipcjan w czasie Ikhnatona ?RA: Jestem Ra. Długość życia tych ludzi wahała się w granicach trzydziestu pięciu - pięćdziesięciu waszych lat. Było wtedy dużo tego, co nazwalibyście, chorobą natury fizycznego kompleksu.PYTAJˇCY: Czy możecie mi podać powody tej choroby ? Sądzę, że już wiem dlaczego tak było, ale byłoby dobrze to powiedzieć dla dobra książki.RA: Jestem Ra. To jest, jak już wspomnieliśmy wcześniej, nieszczególnie niosącym informacje w stosunku do Prawa Jednego. Jednakże kraj, którzy znacie jako Egipt teraz, był bardzo barbarzyński w swych warunkach, jak nazwalibyście je. Rzeka, którą nazywacie Nilem pozwalała sobie na powodzie i cofnięcia się, w ten sposób, dostarczając żyznej gleby dla płodzenia chorób, które mogą być przenoszone przez owady. Także przygotowanie jedzenia pozwoliło się chorobom formować. Również w wielu przypadkach była trudność ze źródłami wody i woda używana wtedy powodowała choroby poprzez organizmy zawarte w niej.PYTAJˇCY: Tak na prawdę pytałem bardziej o podstawowy powód chorób, niż o mechanizm ich przenoszenia. Powracałem do korzenia myśli, która stworzyła możliwość choroby. Czy możecie mi krótko powiedzieć czy mam rację, że ogólne zmniejszenie się, przez długi czas na planecie Ziemia, myśli w stosunku do Prawa Jednego stworzyło warunki, przy których choroba mogłaby się rozwijać ? Czy to jest prawda ?RA: Jestem Ra. To jest prawdą i jest to postrzegalne. Tym jak pytający, zaczyna penetrować inne nauki.Podstawowym powodem w tej szczególnej społeczności nie było szczególnie bojownicze działanie, choć były tam takie, powiedzmy, tendencje w kierunku chciwości i władzy; i w ten sposób istniało tam zniewalanie jednostek przez inne jednostki oraz istniało złe zrozumienie Stwórcy w każdej jednostce.PYTAJˇCY: Rozumiem, jeśli mam rację, że kontakt południowoamerykański został także ustanowiony. Czy możecie mi nieco powiedzieć o naturze tego kontaktu w kwestii stosunku wokół tego kontaktu, jego konsekwencji, planu tego kontaktu i dlaczego ludzie się kontaktowali w Ameryce Południowej ?RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie pytanie tej sesji. Jednostki chodzące pośród tych z waszego kontynentu południowoamerykańskiego byli wezwani przez to samo pragnienie będących tam jednostek, żeby nauczyć się o manifestacjach słońca. Oni czcili źródło światła i życia.W ten sposób, te jednostki były odwiedzane przez świetlne istoty niepodobne do nas. Instrukcje były dane i były bardziej zaakceptowane i mniej przekręcone niż nasze. Jednostki same zaczęły budować podziemne i ukryte miasta, włączając w to struktury piramid.Te piramidy nieco się różniły od projektu, który my ogłosiliśmy. Jednak podstawowe idee były takie same, z dodatkiem pragnienia lub intencji stworzenia miejsc medytacji i odpoczynku czyli odczuwania obecności Jednego Stwórcy; te piramidy były więc dla wszystkich ludzi, a nie tylko dla tych, którzy byli po inicjacji i dla tych, którzy mieli być leczeni.Oni opuścili tę gęstości, gdy odkryli, że ich plany są w trwale w realizacji i zaistniał fakt, że one zostały zapisane. Podczas następnych w przybliżeniu 3500 lat te plany stały się, chociaż nieco przekręcone, w stanie bliskim ukończenia w wielu aspektach.Dlatego, jak w przypadku łamania kwarantanny, jednostka która pomagała jednostkom południowoamerykańskim wzdłuż Ameryki Południowej, której region nazywacie po części rzeką Amazonką, przybyli zanim Rada Saturna zamierzała poprosić o druga próbę poprawienia przekręceń w osobach, które nastąpiły w ich planach. To zostało zatwierdzone, a ta jednostka czy społeczny kompleks pamięci powrócił, a jednostka wybrała, żeby przybyć jako posłaniec pośród waszych ludzi raz jeszcze, aby poprawić błędy.I znowu wszystko zostało zapisane i jednostka ponownie dołączyła do swego społecznego kompleksu pamięci i opuściła wasze nieba.Tak jak w naszym doświadczeniu nauki były, w większej części, wielce i rażąco wypaczone do pewnego rozmiaru w późniejszych latach doszło do faktycznego poświęcania ludzi zamiast leczenia ludzi. W ten sposób, ten społeczny kompleks pamięci dostał również zaszczyt/obowiązek pozostania, zanim te przekręcenia są wytrenowane z kompleksu przekręcenia waszych ludzi.Czy możemy zapytać czy są jakieś pytania krótkiej natury, zanim zamkniemy tę sesję ?PYTAJˇCY: Czy jest coś co możemy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym ? Skoro powiedzieliście, że ona wygląda, że ma niską energię, to czy jest możliwe mieć jeszcze jedna sesję dzisiaj później?RA: Jestem Ra. Wszystko jest w porządku z ustawieniami. Jednak ten instrument zyskałby na odpoczynku od transu podczas tego okresu dobowego.Jestem Ra. Opuszczam ten instrument teraz. Opuszczam każde z was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się w mocy i pokoju Jednego Stwórcy, Adonai.