Make your own free website on Tripod.comChannelingi
RA, SESJA 24.,

15 lutego 1981 r.RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.PYTAJˇCY: Jestem nieco zmartwiony fizycznym uwarunkowaniem instrumentu. Ona jest nieznacznie przeciążona. Gdybyście powiedzieli mi na temat celowości tej sesji, to podjąłbym decyzję.RA: Jestem Ra. Energie witalne tego kompleksu fizycznego instrumentu są teraz niskie. Sesja będzie odpowiednio skrócona.PYTAJˇCY: W ostatniej sesji wspomnieliście, że w ostatnim cyklu 25 000 lat Atlanci i Egipcjanie oraz ci w Ameryce Południowej kontaktowali się, a potem Konfederacja opuściła planetę. Rozumiem, że Konfederacja nie powracała przez jakiś czas. Czy moglibyście mi powiedzieć o powodach, konsekwencjach i stosunku w kwestii następnego kontaktu z tymi na planecie Ziemia ?RA: Jestem Ra. W przypadku Atlantów, rozszerzenie informacji danej dało wyniki w działaniach przekręconych w kierunku wrogości, której wynikiem była druga, ostateczna Atlantydzka katastrofa 10821 waszych lat temu, jak mierzycie czas.Wielu, wielu przemieściło się, z powodu działań społecznych zarówno na Atlantydzie jak i na obszarach, które nazwalibyście pustyniami północnoafrykańskimi, do których Atlanci się udali po pierwszym konflikcie. Zmiany na ziemi ciągnęły się dalej z powodu tego, co nazwalibyście bombami atomowymi i inną bronią kryształową, topiąc ostatnie wielkie lądy około 9600 waszych lat temuW eksperymentach południowoamerykańskich i egipskich, choć efekt nie był tak niszczący, to jednak był daleki od oryginalnej intencji Konfederacji. Było jasne nie tylko dla nas, lecz również dla Rady i Strażników, że nasze metody były nieodpowiednie dla tej szczególnej kuli.W ten sposób, nasz stosunek był stosunkiem uwagi, obserwacji i kontynuowania prób kreatywnego odkrycia metod, przy których kontakt od naszych jednostek byłby służeniem z najmniejszym przekręceniem i ponad wszystko z najmniejszą możliwością powstawania wypaczeń, czy też antytez naszych intencji szerzenia informacji.PYTAJˇCY: Dziękujemy. Przypuszczam, że wtedy Konfederacja trzymała się przez jakiś okres czasu z dala od Ziemi. Jakie warunki sprawiły ustanowienie następnego kontaktu Konfederacji ?RA: Jestem Ra. Około 3600 waszych lat temu, jak mierzycie czas, nastąpił napływ tych z grupy Oriona, jak ich nazywacie. Z powodu wzrastających negatywnych wpływów przekręceń na myślenie i działania, oni byli zdolni do rozpoczęcia pracy z tymi, których piętno pochodzi ze starych czasów i było, jak możecie powiedzieć, specyficzne i inne.Jednostka Konfederacji, wiele, wiele tysięcy waszych lat temu, ta którą możecie nazwać „Jahwe”, miała, poprzez klonowanie genetyczne, ustawione szczególne odchylenia pośród ludzi, którzy stopniowo zamieszkiwali sąsiedztwo Egiptu, tak samo, jak wiele, wiele innych miejsc przez rozproszenie się po utopieniu się lądu Mu. Tutaj grupa Oriona odnalazła żyzną glebę, w której można było zasiać ziarna negatywności, te ziarna, które jak zawsze, rozwijają się w tych z elity, tych innych, tych którzy manipulują albo zniewalają innych.Jednostka znana jako Jahwe poczuła wielką odpowiedzialność za te jednostki. Jednak grupa Oriona była zdolna wywrzeć wrażenie na ludziach, że nazwa Jahwe jest odpowiedzialna za elitarność. Jahwe wtedy był zdolny do wzięcia tego, co nazwalibyście akcjami wzorców wibracyjnych i stać się, w efekcie, bardziej elokwentnie efektywnym wibracyjnym kompleksem dźwięku.W tym kompleksie, stary Jahwe, teraz nienazwany, ale znaczący „On przybył” zaczął wysyłać pozytywnie zorientowaną filozofię. To było około 3300 waszych lat temu. W ten sposób, duża porcja tego stała się znana jako Armagedon i została dołączona.PYTAJˇCY: Jak grupa Oriona przeszła kwarantanne 3600 lat temu ? Przez efekty przypadkowych okien ?RA: Jestem Ra. W tych czasach, to nie było całkiem tak, bo było odpowiednie wezwanie na taką informację. Kiedy istnieje wymieszane wezwanie, to efekt okien jest bardziej używany w kwestiach gęstości.Kwarantanna w tym przypadku nie była, powiedzmy, pilnowana tak mocno, z powodu braku silnej biegunowości tak, że okna wtedy potrzebowały być bardzo słabe w kwestii penetracji. Skoro wasze żniwo się zbliża, to siły tego, co nazwalibyście światłem pracują zgodnie do tego, do czego zostały wezwane. Ci z Oriona pracują tylko zgodnie ze swoim wezwaniem. To wezwanie jest nie tyle co bliskie, co wielkie.W ten sposób, z powodu prawa wzmacniania lub kwadratu, istnieje dużo większy opór dla penetracji. Teraz wolna wola musi być utrzymana, a ci pożądający negatywnie zorientowanej informacji, jak nazwalibyście to, muszą być satysfakcjonowani przez tych poruszajnie się poprzez efekt okna.PYTAJˇCY: To Jahwe w próbie naprawienia tego, co mogę nazwać błędem (wiem, ze wy nie chcecie tego tak nazwać) zaczęli 3300 lat temu filozofię pozytywną. Czy filozofie Jahwe i Oriona zrobiły wrażenie telepatycznie, czy inne techniki były użyte ?RA: Jestem Ra. Były używane dwie techniki: jedna przez jednostkę nienazywaną już dłużej Jahwe, która ciągle czuła, że jeżeli mogłaby wznieść jednostki, które były nadrzędne wobec sił negatywnych, to te nadrzędne jednostki mogłyby szerzyć Prawo Jednego. W ten sposób, ta jednostka, „Jod-He-Szin-Wo-He” weszła pośród waszych ludzi w formie wcielonej istoty i spowitej w normalny reprodukcyjny sposób waszych fizycznych kompleksów, w ten sposób rodząc pokolenie znacznie większych istot zwanych „Anak”.Do użycia większego efektu, później w scenariuszu, jak nazwalibyście to, była forma myślowa taka, jak te używane pośród waszymi ludźmi, żeby zasugerować tajemniczość i wysublimowanie. Możecie być zaznajomieni z niektórymi z tych występów.PYTAJˇCY: Czy możecie powiedzieć o niektórych ?RA: Jestem Ra. To jest informacja, którą możecie odkryć sami. Jednak my wskażemy tzw. koło w kole i cherubina z bezsennym okiem.PYTAJˇCY: Czy grupa Oriona użyła podobnych metod do wywarcia swojego wrażenia 3600 lat temu ?RA: Jestem Ra. Grupa lub też imperium miała wysłannika na waszym niebie w tym czasie.PYTAJˇCY: Możecie opisać tego wysłannika ?RA: Jestem Ra. Ten wysłannik był waszeego, ognistego rzodzaju, który w naturze był ukryty jako obłok w czasie dnia. To było zrobione, żeby usunąć pytania tych widzących taki wehikuł i żeby to czynić zgodnie z pojęciem tych jednostek, które możecie nazwać Stwórcą.PYTAJˇCY: A jak informacja została przekazana jednostkom, po tym jak zobaczyły ognisty obłok ?RA: Jestem Ra. Przez przekazywanie myśli i powodowanie fenomenów ognistych oraz innych zdarzeń, które wyglądały na cudowne poprzez użycie form myślowych.PYTAJˇCY: Czy istnieli jacyś prorocy, którzy pochodzili z tej ery lub z czasu niedalekiego potem, którzy to zapisali ?RA: Jestem Ra. Ci z imperium nie zdołali utrzymać swej obecności po dacie trzech zero, zero, zero w waszej historii i zostali siłą zmuszeni do fizycznego opuszczenia waszego nieba. Tzw. prorocy często dawali wymieszaną informację, ale najgorszym, co grupa Oriona mogła zrobić, było spowodowanie, że ci prorocy mówili jak o sądzie ostatecznym, o tych dniach, w których była obecność tych, którzy kochali towarzyszące im istoty i życzyli być jedynie w służbie dla nich i dla Stwórcy.PYTAJˇCY: Czy chcecie powiedzieć, że grupa Oriona odniosła sukces w zanieczyszczaniu przesłań pozytywnie zorientowanych proroków proroctwami sądu ostatecznego ?RA: Jestem Ra. To prawda. Wasze pytanie musi być ostatnim pełnym pytanie tej sesji.PYTAJˇCY: Czy moglibyście mi powiedzieć, dlaczego grupa Oriona musiała opuścić planetę po czasie wyglądającym na okres sześciuset lat ?RA: Jestem Ra. Chociaż wrażenie zostało wywarte na tych, którzy byli przez nich nazywani jako grupa elitarna w czasie, w którym wygnanie nastąpiło, to spowodowano duże rozproszenie tych ludzi tak, że stali się skromniejszą i bardziej prawą rasą, mniej wojowniczą i bardziej świadomą czułości Jednego Stwórcy.Stworzenie tego wokół nich skłaniało do bycia nieco wojowniczym, nieco zorientowanym w kierunku zniewalania innych, lecz oni sami stali się celem grupy Oriona w znaczeniu ich wyższości/słabości, stali się tym, co możecie nazwać pokonanymi, przy tym pozwalając czuć wdzięczność swoim sąsiadom, swojej rodzinie, a ich Jeden Stwórca zaczął odczuwać elitarność, która prowadziła do przekręcenia władzy nad innymi, która spowodowała wojowniczość wobec siebie.Teraz mogą być zadawane krótkie pytania.PYTAJˇCY: Czy jest coś co możemy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym ?RA: Jestem Ra. Jesteście sumienni. Bądźcie ostrożni, aby dostosować wierzchnie dodatki instrumentu, jeżeli górna część ciała jest podniesiona.Jestem Ra. Jest naszą radością rozmawiać z wami. Opuszczamy was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się w mocy i pokoju Jednego Stwórcy, Adonai.