Make your own free website on Tripod.comChannelingi
RA, SESJA 28.,

22 lutego 1981 r.RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.PYTAJĄCY: Być może cofnę się trochę dzisiaj, ponieważ sądzę, że jesteśmy w najważniejszej części tego, co robimy, próbując uczynić widocznym, jak wszystko jest jednym i jak to pochodzi z jednej, inteligentnej nieskończoności. To jest trudne, więc proszę o cierpliwość w stosunku do błędów w moim pytaniu.Pojęcie, jakie mam właśnie teraz co do tego procesu, używając zarówno to, co wy powiedzieliście, jak i materiału Dewey Larsona, dotyczącego fizyki procesu, jest takie, że inteligentna nieskończoność rozszerza się na zewnątrz ze wszystkich miejsc wszędzie. Ona się rozciąga jednostajnie jak powierzchnia bańki mydlanej albo balona rozszerzającego się na zewnątrz z każdego punktu wszędzie. Ta teza postępu Larsona jest tym, co nazywamy czasoprzestrzenią. Czy ta teza jest słuszna ?RA: Jestem Ra. Ta teza jest niesłuszna w pojęciu jednej, inteligentnej nieskończoności. Ta teza jest słuszna w kontekście tego, jednego, szczególnego Logosu, Miłości albo punktu skupienia Stwórcy, który wybrał swe, powiedzmy, naturalne prawa i sposoby wyrażania ich matematycznie i inaczej.Jedna, nierozróżnialna, inteligentna nieskończoność, niespolaryzowana, pełna i cała, jest makrokosmosem odzianym w tajemnicę istnienia. My jesteśmy posłańcami Prawa Jednego. Jedność, w tym przybliżeniu zrozumienia, nie może być wyspecyfikowana przez żadną fizykę, a jedynie stać się efektywną, inteligentną nieskończonością, z powodu katalizatora wolnej woli. To może być trudne do akceptacji. Jednak zrozumienia, którymi się dzielimy, zaczynają się i kończą w tajemnicy.PYTAJĄCY: Wczoraj doszliśmy do punktu, w którym rozważaliśmy kolory światła. Powiedzieliście: „Natura wibracyjnych wzorców waszego wszechświata jest zależna od konfiguracji umieszczonych w oryginalnej materii lub w świetle przez punkt skupienia albo Miłość, używającą swej inteligentnej energii do stworzenia wzorca iluzji albo gęstości po to, żeby usatysfakcjonować swoją, własną, inteligentną ocenę metody poznania siebie.” Po tym powiedzieliście, że jest więcej materiału na ten temat i że bylibyście szczęśliwi się nim podzielić, ale wyczerpaliśmy czas. Moglibyście nam dać dalsze informacje na ten temat ?RA: Jestem Ra. Dyskutując tę informację, powiedzmy, robimy skok w tył do metod zrozumienia lub widzenia tego, co osoba, wibracyjny kompleks dźwięku, Dewey, oferuje; to jest prawdą dla drugiego znaczenia inteligentnej nieskończoności czyli potencjału, który przez katalizator formuje kinetykę.Ta informacja jest naturalnym postępem badania kształtu kinetyki w waszym środowisku. Możecie zrozumieć każdy kolor lub promieniowanie, jako istotę, jak już powiedzieliśmy, bardzo szczególnej i dokładnej porcji inteligentnej energii, która jest reprezentacją inteligentnej nieskończoności, a każde promieniowanie było poprzednio badane w innych kwestiach.Ta informacja może być z pomocą tutaj. Teraz nie mówimy o szczegółach, żeby podwyższyć głębię waszej konceptualizacji natury tego, co jest. Wszechświat, w którym żyjecie, jest streszczeniem w każdej części inteligentnej nieskończoności. W ten sposób, zobaczycie te same wzorce powtórzone w fizycznych i metafizycznych obszarach; promieniowana albo porcji światła są, czego się domyślacie, tymi obszarami tego, co możecie nazwać fizyczna iluzją, która kręci się, wibruje albo jest z natury tego, co może być powiedzmy liczone bądź, kategoryzowane na sposób rotacji w czasoprzestrzeni, jak to jest opisane przez osobę znaną jako Dewey; niektóre substancje mają zróżnicowanie promieniowań w fizycznej manifestacji widocznej oku, a to staje się widoczne w naturze waszych skrystalizowanych minerałów, które ocenia się jako cenne np. rubin, który jest czerwony, itd.PYTAJĄCY: To światło następuje jako konsekwencja wibracji, która jest konsekwencją Miłości. Zamierzam zapytać, czy to zdanie jest prawdziwe ?RA: Jestem Ra. To zdanie jest prawdziwe.PYTAJĄCY: To światło może być kondensowane w materię tak, jak my ją znamy w naszej gęstości, we wszystkie pierwiastki chemiczne, z powodu rotacji wibracji na modułach kwantowych lub interwałach prędkości kątowej. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJĄCY: Dziękuję. Jestem ciekawy czym jest katalizator albo aktywator rotacji ? Co powoduje rotację tak, że światło się kondensuje w fizyczne lub chemiczne cząstki ?RA: Jestem Ra. Koniecznym jest rozważanie aktywacji funkcji punktu skupienia zwanego Miłością. Ta energia jest natury porządkującej. Ona porządkuje w sposób kumulacyjny od największego do najmniejszego tak, że gdy wszechświat jest ukończony, to sposób rozwoju każdego szczegółu jest właściwy w żyjącym świetle i tak ono się rozwija w taki to, a taki sposób; wasz wszechświat został dobrze poznany w sposób empiryczny przez tych, których nazywacie waszymi naukowcami i został zrozumiany oraz zwizualizowany, powiedzmy, z większą poprawnością poprzez zrozumienia i wizualizacje osoby znanej jako Dewey.PYTAJĄCY: A kiedy indywidualizacja albo zindywidualizowana porcja świadomości wchodzi w grę ? Na jakim punkcie zindywidualizowaną świadomość przejmuje pracę nad podstawowym światłem ?RA: Jestem Ra. Pozostajesz ostrożnie w obszarze tworzenia siebie. W tym procesie, musimy dalej cię skonfudować mówiąc, że proces przez, który działa wolna wola na potencjał inteligentnej nieskończoności, aby stała się skupioną, inteligentną energią, ma miejsce bez czasoprzestrzeni, której jesteście świadomi jako kontinnum doświadczania.Doświadczenie albo istota czasoprzestrzeni zostaje powołane do istnienia po tym jak proces indywidualizacji Logosu albo Miłości został zakończony, a wszechświat fizyczny, jak go nazwalibyście, zjednoczył się lub zaczął dążyć do wewnątrz, podczas gdy poruszał się na zewnątrz takiego procesu, że to co nazywacie ciałami gwiezdnymi miało wynik w bezczasowym chaosie jednoczącym się w tym, co nazywacie planetami, a te wiry inteligentnej energii zużywały dużą ilość tego, co nazwalibyście pierwszą gęstością w bezczasowym staniu, a uświadomienie sobie w czasoprzestrzeni jest jedną z nauk/lekcji tej gęstości istnienia.W ten sposób, mamy trudność, gdy odpowiadamy na wasze pytania w stosunku do czasu i przestrzeni oraz ich związku z tym, co nazwalibyście, podstawowym stworzeniem, które nie jest częścią czasoprzestrzeni, jak możecie to rozumieć.PYTAJĄCY: Dziękuję. Czy moduł świadomości, zindywidualizowany moduł świadomości, tworzy moduł stworzenia ? Czy tak się dzieje ?RA: Jestem Ra. Tak może się dziać. Możliwości są nieskończone. W ten sposób, Logos może tworzyć to, co nazwalibyście układem słonecznym lub może być tak, że Logos może tworzyć miliardy układów słonecznych. To jest powód zamieszania z terminem galaktyka, ponieważ istnieje wiele różnych jednostek Logosu, a moglibyśmy każdego z nich nazwać, używając waszego wibracyjnego kompleksu dźwięku, galaktyka.PYTAJĄCY: Weźmy na przykład planetę, na której teraz jesteśmy i powiedzcie mi jak dużo stworzenia zostało stworzone przez tego samego Logosu, który stworzył tę planetę ?RA: Jestem Ra. Ten planetarny Logos jest silnym Logosem tworzącym około 250 miliardów waszych układów słonecznych w swym stworzeniu. Powiedzmy, prawa lub fizyczne sposoby tego stworzenia pozostaną, dlatego, stałe.PYTAJĄCY: Chcecie, więc, powiedzieć, że soczewkowy układ gwiazd, który nazywamy galaktyką jest taki, że znajdujemy się wśród około 250 miliardów innych gwiazd takich jak nasza, które były stworzone przez pojedynczego Logosu. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJĄCY: Skoro istnieje w tej soczewkowej galaktyce wiele zindywidualizowanych części świadomości, to czy Logos podzielił się na bardziej zindywidualizowane świadomości, aby stworzyć te świadomości ?RA: Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy. To prawda, choć jest to widocznym paradoksem.PYTAJĄCY: Czy moglibyście mi powiedzieć, co macie na myśli poprzez widoczny paradoks ?RA: Jestem Ra. Mogłoby wyglądać, że jeżeli Logos tworzy drogi inteligentnej energii dla dużego układu, to nie będzie konieczności albo możliwości dla dalszego rozróżnienia sub-Logosu. Jednak w pewnych granicach jest tak dokładnie i jest to postrzegalne tak, że to jest widziane.PYTAJĄCY: Dziękuję. Nazwę soczewkową galaktykę tak, że jesteśmy w głównej galaktyce, żeby nie mieszać terminów. Czy wszystkie świadomości w zindywidualizowanej formie wchodzą w skład tego, co nazywamy rozpoczęciem głównej galaktyki i idą przez wszystkie gęstości w porządku jeden-dwa-trzy-cztery-pięć-sześć-siedem i w ósmą, czy jakieś zaczynają się wyżej w rankingu tak, że istnieje zawsze mieszanina inteligentnej świadomości w galaktyce ?RA: Jestem Ra. To drugie jest bliskie prawdy. W każdym początku istnieje początek pochodzący z nieskończonej siły. Wolna wola działa jako przyspieszacz. Istoty zaczynają formować wszechświaty. Świadomość zaczyna mieć potencjał do doświadczania. Potencjały doświadczania są tworzone jako część inteligentnej energii i są ustawiane zanim doświadczanie się rozpocznie.Jednak zawsze istnieje, z powodu działania wolnej woli na stworzeniu, wielka wariacja początkowych odpowiedzi dla potencjału inteligentnej energii W ten sposób, niemal natychmiastowo założenie, powiedzmy, hierarchicznej natury istot, zaczyna się manifestować jako części świadomości, które uczą się przez doświadczanie w dużo bardziej wydajny sposób.PYTAJĄCY: Czy jest jakiś powód, aby pewne części istoty były dużo bardziej wydajne w uczeniu się ?RA: Jestem Ra. Czy istnieje jakiś powód, żeby niektórzy uczyli się dużo szybciej niż inni ? Spójrzcie, jeśli sobie życzycie, na funkcje wolnej woli... czyli, powiedzmy, przyciąganie spiralizującej się w górę linii światła.PYTAJĄCY: Przypuszczam, że istnieje osiem gęstości stworzonych, gdy ta główna galaktyka została stworzona. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To w swych podstawach jest prawdą. Jednak dobrze jest postrzegać, że ósma gęstość funkcjonuje także jako początkowa gęstość albo pierwsza gęstość, w późniejszych etapach, następnej oktawy gęstości.PYTAJĄCY: Czy chcecie powiedzieć, że istnieje nieskończona ilość oktaw gęstości od jeden do osiem ?RA: Jestem Ra. Życzylibyśmy sobie powiedzieć, że my naprawdę jesteśmy skromnymi posłańcami Prawa Jednego. Możemy mówić do was z naszych doświadczeń, naszych zrozumień i nauczania/uczenia się w pewnych granicach. Jednakże nie potrafimy mówić twardą wiedzą na temat całości stworzenia. Wiemy tylko tyle, że jest ono nieskończone. Przypuszczamy, że istnieje nieskończona liczba oktaw.Jednak nasi, własni nauczyciele, wywarli na nas wrażenie, że istnieje, odziana w tajemnicę, jedność stworzenia, w której cała świadomość jednoczy się i znowu zaczyna. W ten sposób, możemy jedynie powiedzieć, że istnieje postęp, choć rozumiemy go jako cykliczny w naturze i, jak już powiedzieliśmy, odziany w tajemnicę.PYTAJĄCY: Dziękuję. Gdy ta główna galaktyka jest uformowana przez Logosu, to biegunowość istnieje w sensie takim jak nasz biegunowość elektryczna. My mamy polaryzacje elektryczną istniejącą teraz. Czy to prawda?RA: Jestem Ra. Akceptuje, to z zastrzeżeniem, że to co macie na myśli jako elektryczne będzie rozumiane jako nie tylko zastrzeżone przez osobę, Larsona, do jego znaczenia, ale również w tym, co nazwalibyście znaczeniem metafizycznym.PYTAJĄCY: Chcecie powiedzieć, że my mamy nie tylko biegunowość obciążenia elektrycznego, lecz także biegunowość w świadomości teraz ?RA: Jestem Ra. To prawda. Wszystko jest potencjalnie dostępne od początku waszej fizycznej czasoprzestrzeni; to więc jest funkcją kompleksów świadomości, żeby zacząć używać fizycznej materii, aby zyskać doświadczenie do dalszej polaryzacji w metafizycznym sensie. Potencjały, dlatego, nie są stworzone przez doświadczającego, a przez inteligentną energię.To będzie ostatnie, pełne pytanie tej sesji, z powodu naszego pragnienia odżywienia tego instrumentu, skoro ona tak wolno odzyskuje fizyczny kompleks energii. Możemy poprosić, jeżeli macie, o jedno lub dwa pytania, na które odpowiemy krótko, przed zamknięciem tej sesji ?PYTAJĄCY: Przypuszczam, że proces stworzenia, po oryginalnym stworzeniu głównej galaktyki, ciągnie się dalej poprzez dalszą indywidualizację zbiorowej świadomości Logosu tak, że istnieje wiele, wiele części zindywidualizowanej świadomości, tworząc dalsze punkty do doświadczania dla całej galaktyki. Czy to prawda?RA: Jestem Ra. To prawda, bo wśród wytycznych czy dróg Logosu, sub-Logos Może odnaleźć różne znaczenia rozróżnialnych doświadczeń bez usuwania lub oddawania tych dróg.PYTAJĄCY: Dziękuję. Skoro już nie ma czasu, to zapytam, czy jest coś możemy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym lub pomóc w kontakcie ?RA: Jestem Ra. Instrument jest dobrze dostosowany. Jesteście sumienni.Jestem Ra. Opuszczam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Radujcie się, więc, w mocy i pokoju Jednego Stwórcy. Adonai.