Make your own free website on Tripod.comChannelingi


Channelingi

RA, SESJA 3.,


21 stycznia 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.

PYTAJˇCY: Moim pierwszym pytaniem jest, czy dobrze odczyniliśmy rytuał zaczynający komunikację ?

RA: Jestem Ra. Umieszczenie zabytków desygnowanych do równowagi instrumentu powinno być umieszczone na głowie instrumentu. dla najmniejszego przekręcenia efektu. Przypomnienie początku odliczania celu jest całkiem akceptowalne dla tych, mówiących pożądaniem służenia. Inaczej operator nacisku w złożonościach nie byłby oddziaływany odpowiednio. Ostrzegamy, żeby chronić się przed tymi, którzy nie życzą sobie służyć innym ponad wszystko inne, od brania udziału w początku i w pożyczaniu swoich przekręceń kompleksu umysłu/duszy/ciała do jakiejkolwiek sesji, tak, że potem nie powinniśmy mieszać naszych przekręceń z tymi tego instrumentu.

PYTAJˇCY: Czy powinienem przesunąć Biblię, świeczkę i kadzidło teraz ?

RA: Jestem Ra. To byłoby odpowiednie.

PYTAJˇCY: (Po przesunięciu) Czy to jest w odpowiedniej pozycji ?

RA: Jestem Ra. Proszę popraw, żeby kąt kadzidła był prostopadły do płaszczyzny dwudziestu stopni na północ-północny-wschód.

PYTAJˇCY: (Po zrobieniu poprawki) Czy to jest satysfakcjonujące ?

RA: Jestem Ra. Prosimy o sprawdzenie oka by uczynić odpowiednią poprawkę. Wytłumaczymy proces, przez który stanie się to znaczącym równoważeniem przekręcenia. Kadzidło działa jako narzędzie energetyzujące ciało fizyczne tego instrumentu, oznaczając jego człowieczość. Dlatego jest koniecznym, żeby niesiony dym był postrzegany z tego samego relatywnego kąta, z którego instrument postrzega otwartą Biblię równoważoną przez palącą się świeczkę znaczącą miłość/światło i światło/miłość, dlatego daje to, co musimy powiedzieć, kompleks przekręceń instrumentowi, jako spojrzenie raju i pokoju, którego on poszukuje. W ten sposób ładując energią od najmniejszego do najwyższego, instrument staje się zrównoważony i zmęczenie nie wzrasta.

Doceniamy wasze zainteresowanie i to umożliwia procedowanie naszego nauczania/uczenia się bycie łatwiejszym.

PYTAJˇCY: Czy wszystko wygląda na poprawnie ustawione ?

RA: Jestem Ra. Oceniam, że to jest w limitach akceptacji.

PYTAJˇCY: Podczas ostatniej sesji mieliśmy dwa pytania, które zostawiliśmy na tę sesję: jedno o możliwym kamieniu na szczycie Wielkiej Piramidy w Gizie; drugie mówiące o tym jak przesuwaliście ciężkie bloki by stworzyć tę piramidę. Wiem, że te pytania nie mają żadnej ważności w stosunku do Prawa Jednego, ale oceniam, że -- i poprawcie mnie, jeżeli nie mam racji oraz poczyńcie konieczne sugestie -- to ustanowiłoby łatwe wejście dla tych, którzy przeczytaliby ten materiał, który ostatecznie stanie się książką. jesteśmy wdzięczni za ten kontakt i niewątpliwie przyjmiemy sugestie jak powinniśmy otrzymać tę informację.

RA: Jestem Ra. Nie będę sugerował odpowiedniej serii pytań. To jest twoja prerogatywa jako wolnego agenta Prawa Jednego uczącego się/rozumiejącego, że nasz kompleks społecznej pamięci nie może skutecznie odróżnić przekręceń społecznego kompleksu umysłu/ciała/duszy waszych ludzi. Życzymy wypełnić wasze nauczanie/uczenie się szanując/będąc odpowiedzialnym za to poprzez odpowiedzenie na to, co jest pytane. To powinno wystarczyć, bo nie możemy zgłębić głębi kompleksów przekręceń, które zaraziły waszych ludzi.

Pierwsze pytanie jest o kamień na szczycie. Powtarzamy jedynie nieważność tego typu danych.

Tzw. Wielka Piramida miała dwa kamienie na szczycie. Jeden był naszego projektu ostrożnie znajdował w sobie kawałki materiału waszej planety, którzy nazwalibyście „granitem”. To zawierało w sobie krystaliczne własności i było dla odpowiedniego przepływu atmosfery przez typ tego co wy nazwalibyście „kominem”.

W czasie gdy my jako ludzie opuściliśmy waszą gęstość, oryginał został zabrany, a bardziej cenny stanął w to miejsce. To zawierało po części złoty materiał. To nie zmieniało własności piramidy, jak wy to mówicie, wcale, ale było przekręcenie z powodu pożądania nielicznych do mandatu użycia tej struktury tylko jako miejsce królewskie.

Czy życzycie sobie następne pytanie na ten temat ?

PYTAJˇCY: Co macie na myśli jako komin ? Jakie był szczególny powód tego ?

RA: Jestem Ra. Istnieje odpowiedni przepływ waszej atmosferze, który, choć mały, odświerza całą strukturę. To było zaprojektowane jako przewody wentylacyjne, jak to ten instrument mógłby je nazwać, usytuowane tak, że było odświeżanie atmosfery bez żadnego kłopotu czy poboru.

PYTAJˇCY: Jak bloki były przesuwane ?

RA: Jestem Ra. Musicie sobie wyobrazić, działalność wewnątrz wszystkiego co jest stworzone. Energia, choć jest skończona. jest całkiem porównywalna do zrozumienia/przekręcenia waszych ludzi. To jest normalna rzecz znana waszym ludziom, ale słabo rozważana.

Ta energia jest inteligentna. Jest hierarchiczna. Wasz kompleks umysłu/ciała/duszy żyje, w dużej części, wewnątrz hierarchii narzędzi i dlatego powłoka, kształt lub pole i inteligencja z każdego rosnącego w inteligencji bądź zrównoważonego ciała, tak działa jak każdy atom takiego materiału jak skała. Gdy potrafi się mówić do takiej inteligencji to skończona energia takiego fizycznego lub chemicznego ciała/skały jest ustawiona w kontakt z nieskończoną mocą, która jest obecna w bardziej dostrojonych ciałach, niech one będą człowiekiem lub skałą.

Jak to połączenie jest ustanowione, to prośba może być dana. Inteligencja nieskończonej ilości skał komunikuje się ze swoim fizycznym wehikułem i tak się rozdziela i przesuwa się poprzez przesuwanie pól energii nieskończonej ilości skał do piramidy, który możecie wygodnie nazwać, nieskończonością.

W ten sposób, to co jest potrzebne jest zastosowane z powodu nieskończonego zrozumienia Stwórcy pozostającego wewnątrz żyjących skał. To jest, oczywiście, mechanizm, przez który wiele rzeczy jest realizowane, które nie są tematem do obecnego rozumienia fizycznych analiz w odległości.

PYTAJˇCY: Z tego zrozumiałem - mniej więcej - że jeżeli się ma wiarę, żeby ruszyć górę, to się ją ruszy. Mniej więcej wygląda to tak, jak powiedzieliście. Jak się jest w pełni świadomym Prawa Jednego, to jest się zdolnym do zrobienia takich rzeczy. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Wibracyjne przekręcenie dźwięku - wiara, - jest być może, powodem potykania się na ścieżce pomiędzy tym co możemy nazwać nieskończoną ścieżką, a tym co jest skończonym udowadnianiem/rozumieniem.

Masz rację w swym zrozumieniu w zgodności wiary i inteligentnej nieskończoności; jednak jedno to termin duchowy, a drugie jest być może bardziej akceptowalne do przekręceń pracy koncepcyjnej tych, którzy poszukują miarką i piórem.

PYTAJˇCY: Jeżeli, więc, osoba jest całkowicie poinformowana w kwestii Prawa Jednego i żyje Prawem Jednego, to takie rzeczy jak budowanie piramid przez bezpośredni wysiłek mentalny byłyby dla niego banałem. Czy to jest to co ja rozumiem ?

RA: Jestem Ra. Nie masz racji, że istnieje różnica pomiędzy indywidualną mocą poprzez Prawo Jednego i zjednoczonym lub społecznym kompleksem pamięci zrozumienia umysłu/ciała/duszy Prawa Jednego.

W pierwszym przypadku, to tylko jednostka oczyszczona ze wszystkich pęknięć mogłaby przesuwać góry. W przypadku masowego zrozumienia jedności, każda osoba może zawierać akceptowalną ilość przekręcenia i wtedy masy mogłyby przesunąć góry. Normalnie progresja następuje od zrozumienia, którego teraz poszukujecie, a wymiarem zrozumienia, które jest administrowane przez prawa miłości, a które poszukuje prawa światła. Ci, którzy wibrują Prawem ¦wiatła, poszukują Prawa Jednego. Ci, którzy poszukują Prawa Jednego, poszukują Prawa Wieczności.

Nie możemy powiedzieć, że to jest ponad rozpadem zjednoczonego ja ze wszystkim co istnieje i dlatego poszukujemy by zostać wszystkim co istnieje i tak ciągle jesteśmy Ra. W ten sposób nasze ścieżki idą naprzód.

PYTAJˇCY: Czy piramida była zbudowana przez wspólną akcję wielu ?

RA: Jestem Ra. Piramidy, które wymyśliliśmy/zbudowaliśmy były skonstruowanymi formami myślowymi stworzonymi przez nasz społeczny kompleks pamięci.

PYTAJˇCY: I tak piramida została zbudowana w miejscu raczej niż przeniesiona z miejsca na miejsce ? Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Wielką Piramidę zbudowaliśmy z wieczną skałą, jak wy to nazywacie. Inne piramidy były zbudowane na kamieniach przesuwanych z miejsca na miejsce.

PYTAJˇCY: Co to jest wieczna skała ?

RA: Jestem Ra. Jeśli potraficie zrozumieć pojęcie form myślowych, to uświadomicie sobie, że forma myślowa jest bardziej regularna w swym przekręceniu niż pola energii stworzone przez materiały w skale, które były przez formę myślową z myśli skończonej energii i byciu waszym, jak to musimy powiedzieć, przekręconym odbiciu poziomu formy myślowej.

Możemy odpowiedzieć w jakiś bardziej pomocny sposób ?

PYTAJˇCY: To jest raczej trywialne, ale byłem ciekawy, dlaczego piramida była zbudowana z tak wielu bloków, zamiast być stworzona jako cała rzecz jako jedna forma stworzona na raz.

RA: Jestem Ra. Istnieje prawo takie, że wierzymy, że jest ono jednym z najbardziej znaczących i podstawowych przekręceń Prawa Jednego. To jest Prawo Konfuzji. Wy nazwaliście to Prawem Wolnej Woli. Życzyliśmy sobie stworzyć maszynę do uzdrawiania, czy też kompleks proporcji przestrzenioczasu, który był tak skuteczny jak to jest możliwe. Jednak nie pożądaliśmy pozwolenia wejścia w to tajemnicy, któraby spenetrowała waszych ludzi w taki sposób, że zostalibyśmy czczeni jako budowniczy cudownych piramid. W ten sposób to wygląda, na zrobione, a nie wymyślone.

PYTAJˇCY: Kiedy mówicie o piramidzie, o Wielkiej Piramidzie, to przypuszczam, że mówicie głównie o urządzeniu do uzdrawiania, ale również o urządzaniu do inicjacji. Czy to jedno i to samo pojęcie ?

RA: Jestem Ra.To są części jednej miłosci/światła intencji dzielenia się. By użyć uzdrawiania odpowiednio było ważne by mieć oczyszczony i wydzielony kanał lub energetyzer, przez którego przypływałaby miłość/światło Nieskończonego Stwórcy; w ten sposób była konieczna metoda inicjacyjna, by przygotować umysł, ciało i duszę do służenia pracy Stwórcy. Są one częściami integralnymi.

PYTAJˇCY: Czy kształt piramidy ma funkcję w procesie inicjacji ?

RA: Jestem Ra To jest szeroka kwestia. Czujemy, że będziemy musieli zacząć i poprosić o przewartościowanie i o spytanie w późniejszej sesji. To jest niejako, jakbyśmy to powiedzieli, punkt objaśniający.

By zacząć. Są dwie głownie funkcje piramidy w relacji do procedur inicjacji. Jedna ma coś wspólnego z ciałem. Zanim ciało będzie zainicjowane, umysł musi być zainicjowany. To jest punkt, od którego, większość adeptów waszego obecnego cyklu odnajduje wasze kompleksy umysłu/ciała/duszy przekręcone. W ten sposób różne funkcje waszego ciała potrzebują zrozumienia i kontroli z obojętnością. Potem pierwszym użyciem piramidy jest zejście w dół piramidy dla celu pozbawienia wkładu uczuciowego tak, że ciało może, w pewnym sensie umrzeć, albo zacząć następne życie od nowa.

Teraz doradzamy jakieś naprawdę konieczne pytania i szybkie zakończenie tej sesji. Czy macie jakieś pytanie w tym przestrzenioczasie ?

PYTAJˇCY: Jedynym pytaniem jest, czy zrobiliśmy coś źle albo czy moglibyśmy coś zrobić dla instrumentu by to było bardziej komfortowe ?

RA: Jestem Ra. Teraz skanujemy instrument.

Instrumentowi dużo pomogły te środki ostrożności. Sugerujemy jedynie uwagę na szyję, która wygląda w tym ciele/przekręceniu na przekręconą w obszarze siły/słabości. Dlatego więcej pomocy dodałoby zaopiekowanie się obszarem szyi.

PYTAJˇCY: Czy powinniśmy poić ten instrument z kielicha zza głowy, czy też powinniśmy ją poić z innej szklanki obciążanej miłością ?

RA. Jestem Ra. Jedynie kielich byłby najbardziej korzystny, jako nieskalany materiał żyjący wśród adeptów kielicha otrzymuje i koresponduje z wibracją miłości aktywowaną przez wasz byt.

Jestem Ra. Opuszczam tę grupą radującą się w mocy i pokoju Jednego Stwórcy. Adonai.