Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 31.,
25 lutego 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.

PYTAJĄCY: Mam pytanie, o które instrument poprosił mnie, żeby zadać. Czytam: Mówicie o różnych typach blokad i o transferach energii, pozytywnej i negatywnej i że to może mieć miejsce z powodu uczestnictwa w naszym seksualnym reprodukcyjnym kompleksie działań. Moglibyście wyjaśnić te blokady i transfery energii z podkreśleniem tego, co osoba, która poszukuje zgodnie z Prawem Jednego może pozytywnie zrobić na tym obszarze ? Czy jest możliwe dla was, aby odpowiedzieć na to pytanie ?

RA: Jestem Ra. To jest częściowo możliwe, dzięki tłu danemu temu pytaniu. To jest odpowiednio bardziej zaawansowane pytanie. Z powodu szczegółowości pytania możemy dać bardziej ogólną odpowiedź.

Pierwszy transfer energii to czerwone promieniowanie. To jest transfer przypadkowy mający do czynienia jedynie z waszym systemem reprodukcji.
Pomarańczowe i żółte promieniowanie próbuje mieć stosunek płciowy, tworzący, powiedzmy blokadę, jeśli tylko jednostka wibruje w tym obszarze, to w ten sposób powoduje, że jednostka wibruje seksualnie w tym obszarze, żeby mieć niekończący się apetyt na to działanie. To czego te poziomy wibracyjne poszukują, jest działaniem promieniowania zielonego. Istnieje możliwość transferu promieniowania pomarańczowego lub żółtego; to jest polaryzacja w kierunku negatywności: osoba jest widziana raczej jako obiekt niż inny ja; druga osoba postrzega się jako grabieżcę lub pana sytuacji.

W promieniowaniu zielonym istnieją dwie możliwości. Po pierwsze, jeżeli oboje wibrują w zielonym promieniowaniu, to będzie istniało obopólne wzmacnianie transferu energii, negatywnego lub żeńskiego, jak to nazywacie, w ten sposób istnieje fizycznie ożywiane, pozytywnej lub męskiej polaryzacji, jak to jest mniemane w waszej iluzji, znajdując w swym transferze energii inspiracji, która satysfakcjonuje i karmi części duszy w kompleksie umysłu/ciała/duszy, w ten sposób obie istoty uwalniają nadmiar tego, co mają w obfitości przez naturę inteligentnej nieskończoności, tzn. negatywne/intuicyjne pozytywne/fizyczne energie, jak możecie je nazwać. Ten transfer energii jest blokowany, jeśli jedna z dwóch jednostek posiada strach opętania lub bycia opętanym, pragnienia opętania albo pragnienia bycia opętanym.

Inna możliwość promieniowania zielonego jest taka, że jedna jednostka oferuje transfer zielonej energii, a druga nie oferuje energii uniwersalnej miłości, a to daje wynik w blokadzie energii jednego niezielonego promieniowania, w ten sposób zwiększając apetyt lub frustrację. Zielone promieniowanie polaryzuje nieznacznie w kierunku służenia innym.

Transfer niebieskiej energii jest nieco rzadki pomiędzy waszymi ludźmi teraz, ale jest on bardzo pomocny z powodu transferów energii zamieszanych w bycie zdolnym do wyrażania siebie bez ograniczenia lub strachu.

Transfer energii indygo jest niezwykle rzadki pomiędzy waszymi ludźmi. To jest sakramentalna część kompleksu ciała, dzięki któremu może być uczyniony kontakt przez promieniowanie niebieskie z inteligentną nieskończonością. Żadne blokady nie mogą następować na tych dwóch pozostałych poziomach z powodu tego, że jeśli jednostki nie są gotowe do tej energii, to nie jest to widziane i żaden transfer, ani blokada nie może mieć miejsca. Tak się dzieje, choć dystrybutor jest odcięty od źródła.

PYTAJĄCY: Prosimy o zdefiniowanie transferu energii seksualnej i rozszerzenie tego znaczenia .

RA: Jestem Ra. Transfer energii oznacza uwolnienie potencjalnej energii, wzdłuż, powiedzmy, upoważnionej przestrzeni. Transfer seksualnych energii następuje z powodu polaryzacji dwóch kompleksów umysłu/ciała/duszy, z których każde mają potencjalną różnice miedzy sobą. Naturą transferu energii lub blokady tej energii jest funkcja współdziałania tych dwóch potencjałów. W przypadkach, gdzie transfer ma miejsce, a możesz to porównać do tego, że obieg zostaje zamknięty. Możecie również rozpatrywać to działanie, jak wszystkie działania doświadczalne czyli tak, jak Stwórca doświadcza siebie.

PYTAJĄCY: Czy mógłby to być podstawowy mechanizm doświadczania siebie dla Stwórcy ?

RA: Jestem Ra. To nie jest odpowiedni termin. Być może przymiotniki „jeden odpowiedni” sposób Stwórcy na poznanie siebie, bo w każdym współdziałaniu, nie ważne jakim przekręceniem Stwórcy poznaje on siebie. Biseksualne poznanie siebie przez Stwórcę ma dwie korzyści.

Po pierwsze, gdy zielone promieniowanie jest aktywowane istnieje potencjał prostej i bezpośredniej analogii do tego, co możecie nazywać radością duchowej bądź metafizycznej natury, która istnieje w inteligentnej energii. To jest wielka pomoc w zrozumieniu prawdziwej natury istnienia. Inną potencjalną korzyścią biseksualnych aktów reprodukcyjnych jest możliwość sakramentalnego zrozumienia albo połączenia, powiedzmy, z bramą do inteligentnej nieskończoności, ponieważ z odpowiednim przygotowaniem do tego, co możecie nazywać magią może to być wykonane, a doświadczenia inteligentnej nieskończoności mogą być posiadane. Pozytywnie zorientowane osoby, koncentrujące się na tej metodzie osiągania inteligentnej nieskończoności przez poszukiwanie albo przez akt wolnej woli, są zdolne do kontaktu z nieskończoną inteligencją, aby praca pożądana przez te jednostki została wykonana, bez względu czy to jest wiedza służenia, czy zdolność do uzdrawiania, czy jakiekolwiek służenie innym jest pożądane.

To są dwie korzyści tej szczególnej metody doświadczania poznawania siebie przez Stwórcę. Jak powiedzieliśmy wcześniej, efekt siły tego szczególnego transferu energii jest taki, że otwiera on drzwi do, powiedzmy, do indywidualnego pragnienia kompleksów umysłu/ciała/duszy, aby służyć na nieskończoną liczbę sposobów innym ja i w ten sposób polaryzować się w kierunku pozytywnym.

PYTAJĄCY: Możecie nieco rozszerzyć pojęcie tego, że to pojęcie nie tylko pozwala Stwórcy poznać siebie lepiej, ale także, w naszej gęstości, tworzyć potomstwo bądź czynić dostępnym ścieżkę następnej jednostki, aby weszła w tę gęstość ?

RA: Jestem Ra. Jak już powiedzieliśmy wcześniej, transfery energii seksualnej włączają także transfer czerwonego promieniowania, który jest losowy, a który jest funkcją próby wzrastania drugiej gęstości, żeby przetrwać, powiedzmy. To co jest odpowiednią funkcją oddziaływania seksualnego. Potomstwo, jak nazywacie wcieloną jednostkę, ma w kompleksie umysłu/ciała szansę zaoferowaną przez ten losowy akt lub zdarzenie nazywane zapłodnieniem jajeczka poprzez nasienie, które powoduje, że jednostka ma szansę na wejście w tę gęstość jako jednostka inkarnując się.

To daje dwojgu, którzy są zaangażowani w ten biseksualny reproduktywnie transfer energii, potencjał wielkiego służenia w tym obszarze karmienia mało doświadczonej jednostki w czasie, gdy zyskuje ona doświadczenie.

Interesującym na tym punkcie jest zauważyć, że istnieje zawsze możliwość takich szans polaryzacji w kierunku negatywnym, a to było wspomagane przez stopniowe budowanie przez wiele tysięcy lat waszego społecznego kompleksu przekręceń, który tworzy tendencję w kierunku konfuzji lub niweczenia aspektu służenia innym tego transferu energii i dalszych szans służenia innym ja.

PYTAJĄCY: Jeśli transfer seksualnej energii następuje w zielonym promieniowaniu, a przypuszczam, że w tym przypadku transfer czerwonego promieniowania nie następuje, to czy to znaczy, że jest niemożliwym włączyć do tego szczególnego transferu zapłodnienie i narodziny jednostki ?

RA: Jestem Ra.. To nie prawda. Zawsze istnieje transfer promieniowania czerwonej energii z powodu natury kompleksu ciała. Przypadkowy wynik tego transferu energii będzie, jak zwykle, funkcją możliwości zapłodnienia w danym czasie danych łączących się jednostek, a każda jednostka jest nieprzekręcona w żadnym witalnym sensie przez energie żółtego lub pomarańczowego promieniowania; w ten sposób, prezent, powiedzmy, jest dawany za darmo i nie jest proszona żadna zapłata, zarówno z ciała, umysłu, jak i z duszy. Zielone promieniowanie jest całkowitą uniwersalnością miłości. Tzn. dawać bez oczekiwania zwrócenia.

PYTAJĄCY: Byłem ciekawy czy była jakaś zasada stojąca za faktem, że jedność seksualna nie koniecznie prowadzi do zapłodnienia. Nie jestem zainteresowany fizycznymi lub chemicznymi zasadami tego. Jestem zainteresowany czy istnieje jakaś metafizyczna zasada, która prowadzi do tego, że para ma dziecko czy to jest czysto przypadkowe ?

RA: Jestem Ra. To jest losowe w pewnych granicach. Jeżeli jednostka osiągnęła starszeństwo dzięki, któremu wybiera podstawową strukturę doświadczenia życiowego, to ta jednostka może obrać, aby wcielić się fizyczny kompleks, który nie jest zdolny do reprodukcji. W ten sposób, mamy jednostki, które wybrały by być bezpłodne. Inne jednostki poprzez wolną wolę używają różnych urządzeń, żeby zapewnić sobie bezpłodność. Za wyjątkiem tych warunków, warunki są przypadkowe.

PYTAJĄCY: Dziękuję. W poprzednim materiale wspomnieliście o „przyciąganiu magnetycznym”. Moglibyście zdefiniować i rozwinąć ten termin ?

RA: Jestem Ra. Używaliśmy tego terminu, aby wskazać, że w waszej biseksualnej naturze istnieje to co jest biegunowością. Ta biegunowość może być widziana na zmienną zgodnie z, powiedzmy, męską/żenską polaryzacją każdej jednostki czyli bycie każdej jednostki biologicznie męską lub żeńską. W ten sposób, możecie zobaczyć magnetyzm, który dwie jednostki z odpowiednią równowagą męską/żeńską kontra żeńską/męską biegunowością spotykają się i w ten sposób odczuwają przyciąganie, których spolaryzowane siły będą naciskać jedno na drugie.

To jest siła biseksualnego mechanizmu. To nie zawiera aktu wolnej woli w decyzji poczucia przyciągania dla kogoś kto jest przeciwnie seksualnie spolaryzowany. To nastąpi w nieuniknionym sensie dając wolny przepływ energii odpowiednim, powiedzmy, dojściem. To dojście może być zablokowane przez pewne przekręcenie w kierunku wierzenia/warunku, że to przyciąganie nie jest pożądane. Jednak podstawowy mechanizm funkcjonuje tak prosto, jak magnes przyciąga żelazo.

PYTAJĄCY: Mamy tutaj to, co wygląda na wzrastającą liczbę jednostek wcielających się tutaj, które mają to, co jest nazywane orientacją homoseksualną. Moglibyście rozwinąć i wyjaśnić to pojęcie ?

RA: Jestem Ra. Jednostki tak uwarunkowane mają wielki rozmiar tego przekręcenia z powodu faktu, że doświadczały wiele wcieleń jako biologiczny mężczyzna i biologiczna kobieta. To nie zasugerowałoby tego, co nazywacie homoseksualizmem w aktywnej fazie, gdyby nie trudne warunki wibracyjne waszej planetarnej kuli. To jest tym, co możecie nazwać wielką aurą naruszenia pomiędzy waszymi zurbanizowanymi obszarami w bardziej zaludnionych krajach, jak wy nazywacie te porcje waszej planetarnej powierzchni. Przy takich warunkach konfuzja nastąpi.

PYTAJĄCY: Dlaczego populacja tej gęstości tworzy te konfuzje ?

RA: Jestem Ra. Reproduktywny popęd seksualny ma jako swój cel nie tylko prostą funkcję reproduktywną, lecz bardziej szczególne pragnienie służenia innym, będąc obudzonym przez to działanie.

W przypadku przeludnienia, gdzie każdy kompleks umysłu/ciała/duszy jest pod stałym bombardowaniem innych ja jest zrozumiałym, że ci, którzy są szczególnie wrażliwi nie odczuwaliby pożądania służenia innym ja. To również zwiększyłoby prawdopodobieństwo braku pożądania lub blokady reproduktywnej energii promieniowania czerwonego.

W nieprzeludnionej atmosferze ta sama jednostka poprzez stymulacje poczucia samotności wokół niej, miałaby dużo większe pożądanie do poszukiwania kogoś, komu byłaby w służeniu, w ten sposób regulując seksualną funkcje reproduktywną.

PYTAJĄCY: Tak z grubsza, ile poprzednich wcieleń męska jednostka w tym wcieleniu musiałaby mieć w przeszłości jako żeńska, żeby mieć orientację silnie homoseksualną w tym wcieleniu ?

RA: Jestem Ra. Jeśli jednostka miała około 65% swoich wcieleń w płciowym/biologicznym kompleksie ciała to, a przeciwna jest obecna kompleksowi ciała, to ta jednostka jest bezbronna wobec naruszania w waszych miejskich obszarach i być może przyjmie to, co nazywacie homoseksualną naturą.

Należy zauważyć, że przy takim stanie rzeczy, chociaż jest to bardzo trudne, jest możliwym w tym rodzaju związku dla jednostki, aby być w wielkim służeniu do innej osoby w wierności i szczerej miłości zielonego promieniowania nieseksualnej natury, w ten sposób dostosowując i zmniejszając przekręcenia seksualnego osłabienia.

PYTAJĄCY: Czy istnieje błąd występujący w kodzie DNA jednostki taki, że odchylenia seksualne są zapisane z powodu wczesnych doświadczeń seksualnych ?

RA: Jestem Ra. To jest częściowo prawdą. Z powodu natury samotnych kontaktów seksualnych, w większości przypadków jest mało prawdopodobne, że to, co nazywacie masturbacją, ma rzutujący efekt na dalsze doświadczenia.

To podobieństwo jest prawdziwe w przypadkach pewnych spotkań, które mogą być widziane jako homoseksualne, pomiędzy tymi z tej grupy wiekowej. One są częste, natomiast są to niewinne zabawy z ciekawości.

Jednakże jest całkowicie prawdą, że pierwsze doświadczenie, w które kompleks umysłu/ciała/duszy jest intensywnie zaangażowany, rzeczywiście wywiera piętno tak, że to doświadczenie ustawia preferencje.

PYTAJĄCY: Czy grupa Oriona używa tego, jak dojścia do by wpłynąć na preferencje jednostek, które mogłyby być negatywnej polaryzacji ?

RA: Jestem Ra. Tak jak my z Konfederacji próbujemy ukierunkować naszą miłość i światło, przy każdej okazji, włączając w to okazje seksualne, tak grupa Oriona wykorzystuje każdą okazję o ile jest ona negatywnie zorientowana albo osoba jest negatywnie zorientowana.

PYTAJĄCY: Czy emocjonalne odchylenie takie, że nie ma to nic wspólnego męską/żeńską płciową polaryzacją, może utworzyć nagromadzenie energii seksualnej w jednostce.?

RA: Jestem Ra. Nagromadzenie energii seksualnej jest niezwykle mało prawdopodobne bez seksualnego odchylenia w części jednostki. Być może nie rozumieliśmy twojego pytania, lecz wygląda to na zwyczajne, że doświadczenie nagromadzenia energii seksualnej dotyczy jednostki o potencjale działań seksualnych.

PYTAJĄCY: Myślałem bardziej o możliwości, że grupa Oriona wpływała na pewnych członków Trzeciej Rzeszy, o których czytałem raporty, że posiadali seksualną satysfakcję z obserwacji zagazowywania i mordowania jednostek w komorach gazowych ?

RA: Jestem Ra. Musimy powtórzyć, że te jednostki miały potencjał do nagromadzenia energii seksualnej. Wybór stymulacji jest z pewnością wyborem jednostki. W przypadku, o którym mówicie, te jednostki były silnie spolaryzowane pomarańczowym promieniowaniem, w ten sposób znajdując blokadę energii władzy nad innymi, a wystawienie na śmierć istoty jest ostateczną władzą nad innymi, no i wyrażały to w sposób seksualny, choć samotnie.

W tym przypadku pożądanie byłoby dalej nieosłabione i będzie wirtualnie nienasycone.

Jeżeli zaobserwujecie całe spektrum praktyk seksualnych, pomiędzy waszymi ludźmi, to zauważycie, że są tacy, którzy doświadczają takiej satysfakcji z dominacji nad innymi, albo z gwałtu, albo z innego znaczenia dominacji. W każdym przypadku, to jest przykład blokady energii, który jest seksualny w swej naturze.

PYTAJĄCY: To czy grupa Oriona byłaby zdolna do wpływania na jednostki efektem promieniowania pomarańczowego ? Czy to jest sposób w jaki to zachodzi ? Jeśli wrócimy na początek trzeciej gęstości, to musi istnieć podstawowy powód tego.

RA: Jestem Ra. Powodem tego nie jest Orion. To jest wolny wybór waszych ludzi. To jest nieco trudne, żeby wyjaśnić. Jednak spróbujemy.

Transfer energii seksualnej i jej blokady są bardziej manifestacją lub przykładem tego, co jest bardziej fundamentalne niż inne sposoby wokół. Dlatego gdy wasi ludzie staną się otwarci na pojęcia wojowniczości i chciwości posiadania, to różne przekręcenia zaczynają filtrować drzewo umysłu w wyrażenie kompleksu ciała, a seksualne wyrażenie się jest podstawowe dla tego kompleksu. W ten sposób, blokady seksualnej energii, choć Orion wpływa na nie i je intensyfikuje, są po prostu produktem istnienia swobodnie wybranym przez waszych ludzi.

To będzie ostatnie pytanie chyba, że mamy mówić w kwestii dalszej jasności tego pytania lub odpowiedzieć na krótkie pytania, zanim zamkniemy tę sesję.

PYTAJĄCY: Ja tylko potrzebuję wiedzieć czy to działa poprzez pamięć rasową i wpływa na całą populacje w jakiś sposób ?

RA: Jestem Ra. Pamięć rasowa zawiera wszystko co było doświadczane. W ten sposób, istnieje pewne zanieczyszczenie nawet seksualne, a to ukazuje się w większości w waszej własnej kulturze jak różne predyspozycje do różnych przeciwnych związków lub tego, jak je nazywacie, małżeństw, raczej niż dawanie jedno drugiemu miłości i światła Nieskończonego Stwórcy.

PYTAJĄCY: Dokładnie to próbowałem uzyskać. Dziękuję bardzo. Nie chciałbym przemęczać instrumentu, więc tylko zapytam czy jest coś co możemy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym albo aby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Prosimy o bycie świadomym, że instrument jest nieco zmęczony Kanał jest bardzo czysty, jednak widzimy, że energie witalne są niskie. Nie chcielibyśmy przemęczać instrumentu, jednakże istnieje, powiedzmy, wymiana energii, którą odczuwamy zaszczyt/obowiązek zaoferować, gdy instrument otwiera się. Dlatego radzimy temu instrumentowi oszacowanie energii witalnej i ostrożne oferowanie siebie jako otwarte medium.

Wszystko jest dobrze. Jesteście sumienni.

Jestem Ra. Opuszczam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, więc, radując się w mocy i pokoju Jednego. Adonai.