Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 32.,
27 lutego 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.

PYTAJĄCY: Będziemy kontynuować materiał z przedwczoraj. Tematem jest jak płciowa biegunowość działa jako katalizator w ewolucji i jak najlepiej używać tego katalizatora. Wracając do tego materiału, będę chciał wypełnić pewne luki, których nie rozumiemy zbyt dobrze. teraz.

Możecie mi powiedzieć o różnicy pomiędzy aktywacją pomarańczowego i żółtego promieniowania ? Zamierzam pracować nad promieniowaniami od czerwonego do fioletowego. Opisaliśmy czerwone promieniowanie, więc chciałbym, zapytać jaka jest różnica pomiędzy aktywacją żółtego i pomarańczowego promieniowania ?

RA: Jestem Ra. Pomarańczowe promieniowanie jest wpływem i wzorcem wibracyjnym, w którym kompleks umysłu/ciała/duszy wyraża swoją moc na bazie indywidualnej. W ten sposób, władza nad innymi może być widziana jako pomarańczowe promieniowanie. To promieniowanie było bardziej intensywne pomiędzy waszymi ludźmi na bazie indywidualnej. Można widzieć przez to promieniowanie traktowanie innych ja jako nie jednostki, niewolników bądź dobytek, w ten sposób nie dając innym ja żadnego statusu.

Żółte promieniowanie jest ogniskowym i bardzo potężnym promieniowaniem, dotyczącym jednostki w relacji do, powiedzmy, grup, społeczności albo dużej liczby kompleksów umysłu/ciała/duszy. Ta pomarańczowa, tutaj musimy poprawić siebie, ta żółta wibracja jest w sercu wojowniczych działań, w których jedna grupa jednostek czuje konieczność i prawo dominacji nad inną grupą jednostek, zaginając ich wole do woli panów. Ścieżka negatywna, jak nazwalibyście to, używa kombinacji żółtego promieniowania i pomarańczowego promieniowania w swych wzorcach polaryzacji. Te promieniowania używane w wydzielony sposób uskuteczniają kontakt z inteligentną nieskończonością. Zwykła natura seksualnej interakcji, jeśli ktoś jest żółty lub pomarańczowy w swych wibracyjnych wzorcach, jest jedną z blokad z nienasyconym głodem z powodu blokady. Gdy istnieją dwa ja, wibrujące w tym obszarze potencjału polaryzacji poprzez seksualne współżycie, to zaczyna się to, że jedna jednostka doświadcza przyjemności upokorzenia, niewoli i poddaństwa, a druga doświadcza przyjemności panowania i kontroli nad inną jednostką. Ten sposób transferu energii seksualnej negatywnej biegunowości jest doświadczany.

PYTAJĄCY: Z materiału, który transmitowaliście 17 lutego wynika: W trzecim promieniowaniu istnieją dwie możliwości. Po pierwsze, jeżeli oboje wibrują w trzecim promieniowaniu, to będzie wzajemne wzmacnianie transferu energii.” Jaki kolor jest trzecim promieniowaniem w tym materiale ?

RA: Jestem Ra. Promieniowanie, o którym mówicie w materiale powinno być naprawdę zielonym promieniowaniem lub czwartym promieniowaniem.

PYTAJĄCY: Więc powinienem zmienić trzecie na czwarte albo zielone ?

RA: To prawda. Prosimy o kontynuowanie sprawdzania błędów mających do czynienia z numerowaniem, jak wy to nazywacie, bo to pojęcie jest obce dla nas i musimy to tłumaczyć, jeśli sobie życzycie, gdy używamy liczb. To jest ciągła słabość tego kontaktu z powodu różnicy pomiędzy waszymi sposobami, naszymi. Wasza pomoc jest doceniona.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Sądzę, że na teraz mamy obszernie objaśnione zielone promieniowanie, więc zamierzam opuścić zielone i przejść do niebieskiego promieniowania. Czy możecie mi powiedzieć o różnicy, która następuję pomiędzy zielonym i niebieskim promieniowaniem ze wskazaniem na niebieskie ?

RA: Jestem Ra. Z transferem zielonego promieniowania energii, teraz dochodzicie do punktu zwrotnego zarówno seksualnie, jak i w każdym trybie doświadczania. Zielone promieniowanie może być raczej odwrócone na zewnątrz, że jednostka raczej daje niż otrzymuje. Pierwszym dawaniem ponad zielone promieniowanie jest dawaniem akceptacji lub wolności, w ten sposób, pozwalając odbiorcy transferu niebieskiego promieniowania na posiadanie szansy poczucia bycia akceptowanym, uwalnia się ono tak, że inne ja wyrazi siebie dawcy promieniowania. Będzie zauważonym, że gdy transfer zielonego promieniowania dotknął dwa umysły/ciała/dusze, podczas godów, to dalsze promieniowania są dostępne bez konieczności, aby obie jednostki miały równy postęp. W ten sposób, jednostka wibrująca niebieskim promieniowaniem albo promieniowaniem indygo, której wibracje są czyste, może się dzielić tą energią zielonego promieniowania innego ja, w ten sposób, działając jako przyspieszacz dla kontynuowanego uczenia się/nauczania innego ja. Zanim inne ja osiągnie zielone promieniowanie, taki transfer energii przez promieniowanie nie jest możliwy.

PYTAJĄCY: Jaka jest różnica pomiędzy transferem promieniowania indygo i niebieskiego ?

RA: Jestem Ra. Promieniowanie indygo jest promieniowaniem, powiedzmy, świadomości stwórcy jako ja; w ten sposób, osoba, której wibracje promieniowania indygo zostały aktywowane, może zaoferować transfer energii Stwórcy do Stwórcy. To jest początek sakramentalnej natury tego, co nazywacie waszym biseksualnym aktem reproduktywnym. To jest uwikłane w podstawie całości wszystkiego, jedności w swym oferowaniu siebie dla innych ja.

PYTAJĄCY: Jaka jest różnica pomiędzy fioletowym promieniowaniem, a innymi ?

RA: Jestem Ra. Fioletowe promieniowanie, tak samo, jak czerwone promieniowanie, jest stałe w seksualnym doświadczeniu. Doświadczenie tego przez inne ja może być przekręcone, kompletnie zignorowane lub niepojęte przez inne ja. Jednakże fioletowe promieniowanie, będąc sumą i istotą kompleksu umysłu/ciała/duszy, otacza i informuje każdym działaniem kompleksu umysłu/ciała/duszy.

PYTAJĄCY: Czy transfery energii tej natury występują w piątej, szóstej, siódmej gęstości tzn. wszystkie promieniowania ?

RA: Jestem Ra. Promieniowania, jak je rozumiecie, mają inne znaczenie w następnej gęstości, itd., że musimy odpowiedzieć na twoje pytanie negatywnie. Transfery energii mają miejsce w czwartej, piątej i szóstej gęstości. One mają ciągle, to co nazwalibyście, spolaryzowaną naturą. Jednak z powodu zdolności tych gęstości do widzenia harmonii pomiędzy osobami, te jednostki tych partnerów, którzy są harmonijni, w ten sposób, pozwalają na stały transfer energii i propagację kompleksów ciała, które każda gęstość używa. Proces jest inny w piątej i szóstej gęstości niż możecie to zrozumieć. Jednak w tych przypadkach jest to ciągle oparte biegunowości. W siódmej gęstości nie występuje szczególna wymiana energii taka jak jest to konieczne do odnawiania kompleksów ciała.

PYTAJĄCY: Przypuszczam, że mamy dzisiaj na Ziemi i mieliśmy w przeszłości Wędrowców z czwartej, piątej i szóstej gęstości. Skoro oni wchodzą we wcielenie fizyczności tej gęstości na okres bycia Wędrowcem, to jaki rodzaj polaryzacji w kwestii tych różnych promieniowań oni odnajdują jako wpływające na nich ?

RA: Jestem Ra. Sądzę, że rozumiem przytyk tego pytania. Proszę o dalsze zapytanie o ile odpowiedź nie będzie dostateczna

Wędrowcy czwartej gęstości, których nie jest wielu, będą dążyć by wybrać jednostki, które wyglądają na pełne miłości lub w potrzebie miłości. Istnieje wielka możliwość/prawdopodobieństwo jednostek czyniących błędy w ocenie z powodu współczucia, z którym inne ja są oglądane.

Wędrowiec piątej gęstości jest takim, na którego strasznie wpływa stymulacja różnych promieniowań innych ja i na swój własny sposób oferuje siebie, kiedy potrzeba jest przez niego widziana. Jest mało prawdopodobne, żeby takie jednostki angażowały się, powiedzmy, w zwyczaj waszych ludzi zwany małżeństwem, a jest duże prawdopodobieństwo, że czują awersję do porodu, rozwijania dzieci z powodu świadomości nieodpowiednich wibracji relatywnych i harmonijnych wibracji gęstości światła.

Jest prawdopodobne, że szósta gęstość, której znaczenia propagacji możecie porównać do tego, co nazywacie stapianiem się, powstrzymuje się od biseksualnego programowania reproduktywnego kompleksu cielesnego i zamiast tego poszukuje tych, z którymi transfer energii seksualnej należy do natury kompletnego stapiania się tak daleko, jak to jest możliwe w manifestacji trzeciej gęstości.

PYTAJĄCY: Możecie nieco rozwinąć co macie na myśli, poprzez „naturę kompletnego stapiania się” ?

RA: Jestem Ra. Całe stworzenie Jednego Stwórcy. W ten sposób, rozdział współżycia seksualnego na kompleks cielesny jest po prostu sztucznym podziałem i wszystkie rzeczy, w ten sposób, są widziane równoznacznie seksualnie - umysł, ciało i dusza; wszystko to są części polaryzacji jednostki. W ten sposób seksualne stapianie się może być widziane z lub bez tego, co nazywacie stosunkiem płciowym, aby całkowicie wymieszać umysł, ciało i duszę w tym, co można odczuć jako stały orgazm, powiedzmy, radości i zadowolenia każdego w istnieniu innego.

PYTAJĄCY: Czy wielu Wędrowców z tych gęstości miałoby poważne problemy w kwestii wcielenia się do trzeciej gęstości z powodu tej innej orientacji ?

RA: Jestem Ra. Możliwość/prawdopodobieństwo takich problemów, jak je nazywacie, z powodu szóstej gęstości inkarnującej się w trzecią jest raczej duże. To nie jest koniecznie problem, jeżeli tak to nazwiecie. To zależy od unikalnej orientacji każdego kompleksu umysłu/ciała/duszy, mającego te sytuacje bądź umiejscowienie wibracyjnych relatywności.

PYTAJĄCY: Czy możecie mi dać pojęcie jak różne kolory... To jest trudne pytanie do zadania i mam problemy z odnalezieniem słów. To co próbuję otrzymać, to jest to jak różne kolory powstają jako funkcje różnych wyrażeń w zbiorowej świadomości ? Nie wiem czy to pytanie jest odpowiednie.

RA: Jestem Ra. To pytanie jest odpowiednio jasne dla nas, żeby zacząć wyjaśnienie tego, co zaobserwowaliście, a co nie jest łatwo pojmowalnym materiałem dla umysłu intelektualnego. Natura wibracyjna jest taka, że może być widziana jako mająca matematycznie proste albo wąskie kroki. Te kroki mogą być widziane jak posiadające granice. Pomiędzy każdymi granicami, istnieje nieskończona gradacja wibracji albo koloru. Jednak jak ktoś się zbliża do granicy, to musi być wykonany wysiłek, aby przekroczyć tę granicę. Te kolory są uproszczonym sposobem wyrażania granicznych podziałów waszej gęstości. Istnieje również analogia przestrzenioczasu, która może być widziana jako kolor z siebie w zmodyfikowanym aspekcie.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Czy jest możliwe dla jednostki w fizyczności trzeciej gęstości różnicować się przez całą paletę kolorów, a może jednostka jest wyzerowana na jednym kolorze ?

RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji pracy. Prosimy o ponowne zadanie dla jasności.

PYTAJĄCY: Miałem na myśli to czy jest możliwe dla osoby promieniowania zielonego, która ma głównie aktywację zielonego promieniowania urozmaicać na obu stronach zielonego promieniowania w dużej lub małej ilości kwestię aktywacji energii, czy może taka jednostka ma głównie promieniowanie zielone ?

RA: Jestem Ra. Pojmujemy nowość tego materiału proszonego przez ciebie. To było niejasne, ponieważ myśleliśmy, że już mówiliśmy na ten temat. Część, o której mówiliśmy, jest taka: aktywacja zielonego promieniowania jest zawsze bezbronna w stosunku żółtego bądź pomarańczowego promieniowania opętania, a głównie jest żółte promieniowanie, lecz często przechodzi w pomarańczowe. Strach posiadania, pożądanie posiadania, strach bycia opętanym, żądza bycia opętanym: to są przekręcenia, które będą powodować deaktywację transferu zielonej energii.

Nowy materiał jest taki: kiedy zielone promieniowanie już raz zostało osiągnięte, to zdolność jednostki do otwarcia niebieskiego promieniowania jest natychmiastowa i tylko czeka na wysiłki osoby. Promieniowanie indygo jest otwierane tylko przez odpowiednią dyscyplinę i ćwiczenie mające do czynienia z akceptacją siebie nie tylko jako spolaryzowane i zrównoważone ja, ale także jako część Stwórcy, jako jednostki o nieskończonej wartości. To zaczyna aktywować promieniowanie indygo.

PYTAJĄCY: Dziękuję.

RA: Jestem Ra. Czy masz jakieś krótkie pytania zanim zamkniemy sesję ?

PYTAJĄCY: Sądzę, że wszystkie jakie mam, byłyby zbyt długie, więc jedynie zapytam czy jest coś co możemy zrobić by uczynić instrument bardziej komfortowym, albo uczynić kontakt lepszym ?

RA: Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Przestrzegamy nie tylko instrument, lecz każdego, aby uważać na energie witalne konieczne do nie przemęczania instrumentu i poziomu kontaktu. Jesteście najbardziej sumienni moi przyjaciele. Będziemy z wami. Opuszczam was teraz w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, więc, radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.