Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 34.,
4 marca 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.

PYTAJĄCY: Powiedzieliście wcześniej, że penetracja ósmego poziomu lub inteligentnej nieskończoności pozwala kompleksowi umysłu/ciała/duszy być zebranym w żniwie, jeżeli sobie tego życzy, w każdym przestrzenioczasie podczas cyklu. Kiedy ta penetracja ósmego poziomu następuje, to co robi jednostka, która penetruje to doświadczenie ?

RA: Jestem Ra. Doświadczenie każdej jednostki jest unikalne w swej percepcji. inteligentnej nieskończoności. Zakres percepcji jest od bezgranicznej radości do silnego poświęcenia służeniu innym, gdy są we wcielonym stanie. Jednostka, która osiąga inteligentną nieskończoność najczęściej będzie odbierać to doświadczenie jako jedno z niewypowiedzianej głębi. Jednakże nie jest to zwykle dla jednostki natychmiastowym pragnieniem zakończenia wcielenia, a raczej pragnieniem komunikowania się lub użycia tego doświadczenia by pomóc innym ja, które jest niezwykle silne.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Moglibyście zdefiniować karmę ?

RA: Jestem Ra. Nasze zrozumienie karmy jest tym, co może być nazwane inercją. Te działania, które są puszczone w ruch będą kontynuować użycie sposobów równoważenia aż do czasu, gdy kontrolowanie lub wyższa zasada, którą możecie porównać do waszego hamowania czy blokowania, jest wezwana. To zatrzymanie inercji działania może być nazwane wybaczeniem. Te dwa pojęcia są nierozdzielne.

PYTAJĄCY: Jeśli jednostka rozwinie to, co jest nazywane karmą w swym wcieleniu, to czy istnieje programowanie, które czasami występuje tak, że będzie ona doświadczać przyspieszaczy, które pozwolą jej dojść do punktu wybaczenia tym samym znosząc karmę ?

RA: Jestem Ra. To jest ogólnie prawdą. Jednak zarówno ja, jak i zaangażowane inne ja w każdym czasie poprzez proces zrozumienia akceptacji i wybaczania, mogą poprawić te wzorce. To jest prawdą na każdym punkcie we wzorcu inkarnacyjnym. W ten sposób, ten kto puścił w ruch działanie może wybaczyć sobie i nigdy potem nie czynić tego samego błędu. To również hamuje i zatrzymuje to, co nazywacie karmą.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Czy możecie dać mi przykłady kaktalitycznego działania z ostatniej sesji, zaczynające od nieobjawionego ja, tworzącego nauczający przyspieszacz ?

RA: Jestem Ra. Obserwowaliśmy twoje zainteresowanie przyspieszaczem bólu. Ból może pochodzić z fizycznego kompleksu. Częściej jednak pochodzi z kompleksu mentalnego i emocjonalnego. W nielicznych przypadkach ból jest duchowy w kompleksie-naturze. To tworzy potencjał do nauczania. Lekcje do nauczenia się różnią. Prawie zawsze te lekcje zawierają cierpliwość, tolerancję i zdolność do świetlnego dotyku.

Bardzo często przyspieszacz w postaci emocjonalnego bólu, czy to będzie śmierć fizycznego kompleksu innego ja, które jest kochane czy inna widoczna strata, będzie po prostu dawał wynik odwrotny w goryczy, niecierpliwości, zgorzknieniu. To jest przyspieszacz, które wychodzi błędnie. W tych przypadkach będzie istniał dodatkowy przyspieszacz dostarczony do zaoferowania dalszym szansom nieobjawionego ja do odkrycia siebie jak i wszystko dostarczającego Stwórcy, zawierającego wszystko, co istnieje i pełnię radości.

PYTAJĄCY: Czy to co nazywamy chorobami zakaźnymi pełni jakaś rolę w tym procesie w kwestii nieobjawionego ja ?

RA: Jestem Ra. Te tzw. zakaźne choroby są tymi jednostkami drugiej gęstości, które oferują szansę na ten rodzaj przyspieszacza. Jeżeli ten przyspieszacz jest niepotrzebny, to te stworzenia drugiej gęstości, jak je nazwalibyście, nie mają wpływu. W każdych z tych generalizacji prosimy, abyście mogli odnotować, że istnieją anomalie takie, że nie potrafimy mówić o każdej okoliczności, aczkolwiek jedynie o ogólnym przebiegu rzeczy tak, jak je doświadczacie.

PYTAJĄCY: Jaką część tego, co nazywamy wadami wrodzonymi, pełni rolę w tym procesie ?

RA: Jestem Ra. To jest część programowania kompleksu całości umysłu/ciała/duszy kompletnie objawiona w kompleksie umysłu/ciała/duszy trzeciej gęstości. Te wady są planowane jako ograniczenia, które są częścią doświadczania, które jest intencją kompleksu całości jednostki. To zawiera predyspozycje genetyczne, jak możecie je nazwać.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Czy możecie dać mi tego samego typu informacje na temat ego w relacji do społecznego ja?

RA: Jestem Ra. Nieobjawione ja może odnaleźć swoje lekcje, które rozwijają którykolwiek z ośrodków napływu energii z kompleksu umysłu/ciała/duszy. Współdziałanie pomiędzy ego i społecznością najczęściej koncentruje się na drugim i trzecim ośrodku energii. W ten sposób, ci najbardziej aktywni w próbach przerabiania lub modyfikacji społeczeństwa są tymi pracującymi z odczuciami bycia w porządku osobiście albo posiadania odpowiedzi, które ułożą pomoc w najbardziej odpowiedniej konfiguracji. To może być widziane jako pełna podróż z negatywnej do pozytywnej orientacji. To także aktywuje te ośrodki pormieniowania energii.

Istnieją nieliczni, których pragnienia pomocy społeczności są zielonej natury promieniowania albo wyższej. Te jednostki, jednakże, występują rzadko z powodu rozumienia, jak możemy powiedzieć, czwartego promieniowania, że uniwersalna miłość swobodnie dawana jest bardziej pożądana niż księstwa czy nawet przeorganizowywanie ludzi czy struktur politycznych.

PYTAJĄCY: Jesli jednostka byłaby silnie odchylona w kierunku silnie pozytywnych społecznych efektów, to jak wpłynęłoby to na jej żółte promieniowanie w aurze, jako przeciwności jednostki, która chciałaby stworzyć imperium ze społeczeństwa i rządzić nim żelazną pięścią ?

RA: Jestem Ra. Pozwólcie nam wziąć za przykład takie dwie pozytywnie zorientowane, aktywne dusze, niebędące już dłużej w waszej czasoprzestrzeni. Jednostka znana jako Albert weszła w dziwną i barbarzyńską społeczność w swym porządku, żeby móc uzdrawiać. Ta jednostka była zdolna do mobilizacji wielkich ilości energii i tego, co nazywacie pieniędzmi. Ta jednostka zużyła dużo energii zielonego promieniowania jako uzdrowiciel jak i kochanek waszego instrumentu znanego jako organ. Żółte promieniowanie tej jednostki było jasne i skrystalizowane wysiłkami potrzebnymi by zdobywać fundusze, aby publikować swe wysiłki. Jednak zielone i niebieskie promieniowanie był również wielce wspaniałej natury. Wyższe poziomy, jak możecie je nazwać, zostały aktywowane, a niższe jak możecie je nazwać, punkty energii pozostały w równowadze będąc całkiem, całkiem jasnymi.

Innym przykładem jest jednostka - Martin. Ta jednostka zajmowała się w wielkim stopniu raczej negatywnymi wzorcami wibracyjnym promieniowania pomarańczowego i promieniowania żółtego. Jednak ta jednostka była zdolna do utrzymania otwartego zielonego promieniowania energii z powodu surowości sprawdzania się, ta jednostka może być widziana jako taka, która była bardziej spolaryzowana w kierunku pozytywności z powodu swej wierności służeniu innym w obliczu wielkiego przyspieszacza.

PYTAJĄCY: Moglibyście mi dać nazwiska Alberta i Martina ?

RA: Jestem Ra. Te jednostki znane są wam jako Albert Schweitzer i Martin Luther King.

PYTAJĄCY: Myślałem, że takie właśnie one brzmią, ale nie byłem pewny. Możecie nam dać ten sam typ informacji, który uzyskaliśmy w kwestii nieobjawionego współdziałania pomiędzy ego, a urządzeniami, zabawkami i wynalazkami ?

RA: Jestem Ra. W tym szczególnym przykładzie znowu skoncentrujemy się w większej części na pomarańczowych i żółtych ośrodkach energii. W negatywnym znaczeniu wiele urządzeń pośród waszymi ludźmi czyli to, co nazywacie urządzeniami komunikacyjnymi i innymi odwracającymi uwagę takie, jak mało konkurencyjne gry, może być widziane jako posiadające przekręcenie utrzymywania kompleksu umysłu/ciała/duszy nieaktywnym tak, ze działalność żółtego i pomarańczowego promieniowania jest bardzo osłabiona, w ten sposób, ostrożnie zmniejszając możliwość ostatecznej aktywacji zielonego promieniowania.

Inne urządzenia mogą być widziane jako narzędzie, dzięki którym jednostka odkrywa swe zdolności w swych fizycznych i mentalnych kompleksach oraz w pewnych nielicznych przypadkach w duchowym kompleksie. W ten sposób, aktywuje się pomarańczowe promieniowanie w tym, co nazywacie sportami zespołowymi i innych urządzeniach takich jak tryby transportu. To może być widziane jako drogi poszukiwania poczucia władzy; zwłaszcza władzy nad innym czy grupowej władzy nad inną grupą innych ja.

PYTAJĄCY: Jaki jest ogólny efekt telewizji na nasze społeczeństwo w kwestii tego przyspieszacza ?

RA: Jestem Ra. Bez ignorowania prób wielu komunikowania via to medium prawdziwych informacji i piękna takiego, jakie ma być pomocne, musimy zasugerować, że suma efektu tego urządzenia jest rozrywką i snem.

PYTAJĄCY: Czy możecie dać nam taki sam typ informacji, na której teraz pracujemy, w kwestii wojny i pogłosek wojny ?

RA: Jestem Ra. Możecie to zobaczyć w relacji do waszych urządzeń. Ta wojna i związek siebie jest fundamentalnym postrzeganiem dojrzewającej istoty. Istnieje wielka szansa tego w jakimkolwiek kierunku jest to pożądane. Ktoś może polaryzować się negatywnie dzięki przypuszczeniu wojownicznego stosunku z jakiegokolwiek powodu. Ktoś może odnaleźć siebie w sytuacji wojny i polaryzować się nieco w kierunku pozytywnym, aktywując pomarańczowe, żółte, a potem zielone promieniowanie przez heroiczne, jak możecie je nazwać, działania podjęte, aby zachować kompleksy umysłu/ciała/duszy innych ja.

W końcu ktoś może się spolaryzować bardzo silnie trzecim promieniowaniem poprzez wrażenie uniwersalnej miłości w całkowitym koszcie jakiegokolwiek przekręcenia w kierunku zaangażowania w bojownicze działania. W ten sposób, jednostka może stać się świadomą istotą w bardzo krótkiej długości czasoprzestrzeni. To może być widziane jako to, co nazywacie traumatycznym postępem. Należy zauważyć, że pomiędzy waszymi jednostkami duży procent waszego postępu ma jako przyspieszacz to, co nazywacie jako trauma.

PYTAJĄCY: Użyliście terminu trzecie promieniowanie w tym zdaniu. Czy był to termin, którego chcieliście użyć?

RA: Jestem Ra. Naszą intencja było zielone promieniowanie. Nasz trudność tkwi w waszej percepcji czerwonego promieniowania i fioletowego jako ustalonych; w ten sposób, inne promieniowanie jest takim, które się różni i ma być obserwowane jako takie wskazanie wyższości w próbach formowania żniwa.

PYTAJĄCY: Czy czerwone promieniowanie, intensywne czerwone promieniowanie miałoby być używane jako wskaźnik wyższości we wcieleniu tak samo jak intensywne fioletowe promieniowanie ?

RA: Jestem Ra. To jest częściowo prawdą. W promocji lub żniwie do pozytywnej czwartej gęstości czerwone promieniowanie jest widziane jako takie, które jest aktywowane i jest podstawą wszystkiego co następuje na poziomach wibracyjnych, a suma tego jest energią promieniowania fioletowego.

To fioletowe promieniowanie jest jedynym rozważalnym dla czwartej gęstości pozytywnej. W szacowaniu zdolnej do żniwa czwartej gęstości negatywnej, intensywności czerwonego, tak samo, jak i pomarańczowego oraz żółtego promieniowania, jest obserwowana całkiem ostrożnie tak, że wielka ilość wigoru i energii tego typu jest konieczna do tego typu postępu, a niezwykle ciężko otworzyć jest bramę do inteligentnej nieskończoności z ośrodka splotu słonecznego. To jest konieczne do negatywnego żniwa czwartej gęstości.

PYTAJĄCY: Czy jest możliwe na przykładzie naszego generała Pattona jaki efekt wojna miała na niego w jego rozwoju?

RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji. Osoba, o której mówicie, znana jako George, była jedną, której programowanie poprzednich inkarnacji stworzyło wzorzec bądź inercję, która była nieodparta w swym wcieleniu w waszej czasoprzestrzeni. Ta jednostka miała silną aktywację żółtego promieniowania z częstymi otwarciami zielonego promieniowania i okazjonalnymi otwarciami niebieskiego promieniowania. Jednakże to nie było zdolne przerwać formy poprzednich traumatycznych doświadczeń wojowniczej natury.

Ta jednostka polaryzowała się nieco w kierunku pozytywności w swym wcieleniu z powodu swej uczciwości, wiary w prawdę i piękno. Ta jednostka była całkiem wrażliwa. Ona czuła wielki zaszczyt/obowązek zachowania tego, co było odczuwane przez jednostkę jako prawdę, piękno i potrzebę obrony. Ta jednostka zachowała siebie jako wytworną postać. Spolaryzowała się nieco negatywnie w swym braku zrozumienia zielonego promieniowania, które niosła, odrzucając zasadę wybaczania, które warunkuje uniwersalną miłość.

Absolutną sumą tej inkarnacji wibracyjnie był nieznaczny wzrost pozytywnej polaryzacji, lecz również zmniejszenie zdolności do bycia zebranym z powodu odrzucenia Prawa albo Drogi Odpowiedzialności; to jest widzenie uniwersalnej miłości, a jeszcze ciągle on z tym walczy.

PYTAJĄCY: Czy mamy wystarczającą ilość czasu by zapytać czy śmierć, prawie natychmiastowa po zakończeniu wojny, tej jednostki mogła być taka, że on mógł być natychmiastowo reinkarnowany tak, że mógł uczynić żniwo?

RA: Jestem Ra. To jest dokładnie prawdą.

PYTAJĄCY: Dziękuję. To tylko zapytam czy jest coś co możemy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym albo aby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Jest dobrze. Opuszczamy was, moi przyjaciele w miłości i świetle Jednego, który jest Wszystkim we Wszystkim. Opuszczam was w wiecznie trwającym pokoju. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.