Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 35.,
6 marca 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.

PYTAJĄCY: Chciałbym powiedzieć, że uznajemy tę pracę jako wielki zaszczyt i mamy nadzieję, że nasza linia pytań będzie wielką wartością dla czytelników tego materiału. Myślałem, że w tej sesji może być pomocnym zbadać efekt promieniowania innych, dobrze znanych z historii postaci, aby pomóc w zrozumieniu jak przyspieszacz iluzji tworzy duchowy wzrost. Robiłem listę, którą jak myślałem, możemy użyć, żeby dotknąć najważniejszych punktów przyspieszaczy na osobach zaczynając od osoby znanej jako Franklin D. Roosevelt. Moglibyście coś powiedzieć o tej jednostce ?

RA: Jestem Ra. Należy zauważyć, że w dyskusji o tych, którzy są dobrze znani spośród waszych ludzi, istnieje możliwość, że informacja może być widziana jako szczegółowa wobec jednej jednostki podczas, gdy właściwie wielki projekt doświadczenia jest wielce taki sam dla każdej jednostki. To ma do czynienia z umysłem, że dyskutowalibyśmy doświadczalne siły, które zaoferowałyby przyspieszacz dla jednostki.

Należy dalej zauważyć, że w przypadku tych jednostek ostatnio wcielonych dużo przekręcenia mogło mieć miejsce w kwestii dezinformacji i dezinterpretacji myśli i zachowań danej jednostki.

Teraz zaczniemy procedowanie, powiedzmy, podstawowych parametrów osoby znanej jako Franklin. Kiedy jednostka wchodzi we wcielenie trzeciej gęstości, każdy ośrodek energii ma zwiększona efektywność, ale musi być aktywowany przez siebie, używając doświadczenia.

Osoba znana jako Franklin rozwijała bardzo szybko się przez czerwony, pomarańczowy i zielony oraz zaczęła prace nad ośrodkiem promieniowania niebieskiej energii w młodym wieku, jakbyście to powiedzieli. Ten gwałtowny wzrost zaistniał z powodu, po pierwsze, wcześniejszych osiągnięć w aktywacji promieniowania, po drugie, relatywnego komfortu i czasu wolnego w wcześniejszej egzystencji, po trzecie, z powodu silnego pragnienia części jednostki, żeby miała ona postęp. Ta jednostka skojarzyła się z jednostką, której wibracje niebieskiego promieniowania były siłą większe niż równe jego własnym i w ten sposób, ona była przyspieszaczem do dalszego wzrostu w obszarze, który miał trwać przez całe wcielenie.

Ta jednostka miała pewne trudności z kontynuowaniem działania promieniowania zielonego z powodu nadmiernej energii, która była włożona w działania z innymi ja w przekręceniu nabywania władzy. To miało wpływ na fizyczny wehikuł, jak możecie to nazwać. Ograniczenie bezruchu części fizycznego wehikułu otworzyło raz znowu, dla tej jednostki, szansę koncentracji na bardziej, powiedzmy, uniwersalnych i idealistycznych aspektach władzy; to znaczy przyzwoitym użyciem władzy. W ten sposób, na początku bojowniczego działania, ta jednostka utraciła nieco swą pozytywną biegunowość z powodu nadmiernego użycia energii promieniowania pomarańczowego i żółtego przy wydatku promieniowania zielonej i niebieskiej energii, jednak on potem odzyskał biegunowość z powodu katalitycznych efektów ograniczenia kompleksu fizycznego.

Ta jednostka nie była wojowniczej natury, lecz raczej podczas konfliktu kontynuowała pracę zielonego promieniowania z energiami niebieskiego promieniowania. Jednostka, która była znana jako nauczyciel Franklina, także dobrze funkcjonowała, podczas tego okresu, jako aktywator niebieskiego promieniowania, ale nie tylko wobec swego partnera, lecz również w bardziej uniwersalnym wyrażaniu. Ta jednostka polaryzowała się świadomie w pozytywny sposób w znaczeniu uniwersalnym podczas, gdy w mniej uniwersalnym sensie, rozwijała wzorzec tego, co może być nazwane karmą; ta karma miała do czynienia z nieharmonijnym związkiem z partnerem/nauczycielem.

PYTAJĄCY: Chciałbym wyjaśnić dwie rzeczy. Po pierwsze, czy nauczycielem Franklina była jego żona ? Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: Po drugie, czy Franklin nałożył swojemu ciału fizycznemu ograniczenie ?

RA: Jestem Ra. To jest częściowo prawdą. Podstawowe wytyczne co do lekcji i celów inkarnacji zostały ostrożnie ustawione przed wcieleniem przez całość kompleksu umysłu/ciała/duszy. Jeżeli jednostka znana jako Franklin uniknęłaby nadmiernego cieszenia się z lub przywiązania do rywalizacji, która może wyglądać na właściwą w procesie swoich zajęć, to jednostka nie miałaby tego ograniczenia.

Jednakże pragnienie służenia i wzrostu było silne w tym programowaniu, a kiedy szanse zaczęły się kończyć z powodu przekręceń w kierunku miłości do władzy tej jednostki, to ograniczający czynnik został aktywowany.

PYTAJĄCY: Chciałbym poprosić o ten sam typ informacji w kwestii Adolfa Hitlera. Już nieco na ten temat mówiliście i nie jest konieczne ponowne odkrywanie tego, co mówiliście. Czy moglibyście uzupełnić te informacje?

RA: Jestem Ra. Mówiąc o jednostce, którą nazywacie Adolf, mamy pewne trudności z powodu intensywnej ilości konfuzji istniejącej we wzorcu życiowym tej jednostki tak samo, jak wielka konfuzja spotka dyskusję na temat tej jednostki.

Tutaj widzimy przykład osoby, która w próbie aktywacji wyższego promieniowania energii, kiedy brakowało kluczowego zielonego promieniowania, odrzucała siebie zarówno w polaryzacji negatywnej, jak i pozytywnej. Jednostka była ogólnie negatywna, jednak konfuzja była taka, że osobowość się zdezintegrowała, w ten sposób, pozostawiając kompleks umysłu/ciała/duszy niezdolnym do zebrania i w wielkiej potrzebie uzdrawiania.

Ta jednostka podążała za wzorcem negatywnej polaryzacji, który sugerował elitę i zniewolonych, gdy to jest widziane przez jednostkę jako pomocne narzędzie dla społecznej struktury, jednak odsuwając się od świadomej polaryzacji w to, co możecie nazwać światem półmroku, gdzie sen zaczyna mieć miejsce w kontinuum czasoprzestrzennym, ta jednostka poniosła porażkę w służbie Stwórcy na poziomie bycia zdolnym do żniwa wzdłuż ścieżki służenia sobie. W ten sposób, widzimy tzw. obłąkanie, które może częściej powstać, gdy jednostka próbuje spolaryzować się szybciej niż doświadczenie może być zintegrowane.

Doradzaliśmy i sugerowaliśmy uwagę oraz cierpliwość w poprzednich komunikacjach i znowu używając tej jednostki jako przykład zbyt pospiesznego otwarcia polaryzacji bez należytej uwagi na usyntetyzowany i zintegrowany kompleks umysłu/ciała/duszy. Aby poznać siebie, należy postawić fundament na twardym gruncie.

PYTAJĄCY: Dziękuję. To jest ważny przykład, jak sądzę. Byłem ciekawy czy ci, którzy byli podporządkowani Adolfowi, byli zdolni do spolaryzowania się w naturę zdolną do żniwa w negatywnej ścieżce ?

RA: Jestem Ra. Możemy powiedzieć tylko o dwóch istotach, które mogą być zebrane w negatywnym znaczeniu, bo inni ciągle są w fizycznej inkarnacji: osoba znana wam jako Hermann; i inna znana, jak to jest preferowane, żeby nazywać, Himmler.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Wcześniej dyskutowaliśmy o Abrahamie Lincolnie raczej jako o unikalnym przypadku. Czy jest możliwe dla was powiedzieć nam dlaczego istota czwartej gęstości używała ciała Abrahama Lincolna, jaka była jej orientacja i kiedy to miało miejsce w kwestii działań, które nastąpiły w naszym społeczeństwie wtedy ?

RA: Jestem Ra. To jest możliwe.

PYTAJĄCY: Czy byłoby z wartością dla czytelnika poznać to w waszej ocenie ?

RA: Jestem Ra. Musicie kształtować swoje pytania zgodnie z rozróżnieniem.

PYTAJĄCY: To w tym przypadku chciałbym poznać motywację użycia ciała Abrahama Lincolna wtedy ?

RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji skoro szacujemy, że instrument ma niski poziom energii witalnej.

Osoba znana jako Abraham miała niezwykłą trudność w wielu sprawach i z powodu fizycznego, mentalnego i duchowego bólu, była zmęczona życiem, ale bez orientacji do samodestrukcji. W waszym czasie, w roku 1853, ta jednostka skontaktowała się we śnie z istotą czwartej gęstości. Ta jednostka była zainteresowana bitwami pomiędzy siłami światła i siłami ciemności, które toczyły się w czwartej gęstości przez wiele waszych lat.

Ta jednostka - Abraham, podjęła plan zawieszenia się, aż do zakończenia działania swego fizycznego wehikułu taka samo, jak my z Ra zaaranżowalibyśmy ten instrument, aby pozostać z tym instrumentem w jego wehikule, wychodząc ze stanu transu i funkcjonując jak ten instrument, opuszczając kompleks umysłu i duszy w swym zawieszonym stanie.

Planetarne energie w tym czasie, na co wyglądało tej jednostce, miały być na krytycznym punkcie, ponieważ to, co nazywacie jako wolność uzyskało akceptację jako możliwość pośród wielu waszych ludzi. Ta jednostka widziała pracę zrobioną przez tych, którzy zaczynali demokratyczne pojęcie wolności, jak wy to nazywacie, w niebezpieczeństwie bycia nałożonym albo zmienionym przez powstającą wiarę i użycie zasady zniewalania jednostek. To jest negatywne pojęcie o dość negatywnej naturze w waszej gęstości. Ta jednostka dlatego poszła w to, co widziała jako bitwę dla światła by leczyć przerwanie pojęcia wolności.

Ta jednostka nie straciła, ani nie zyskała karmy przez te działania z powodu oderwania od któregokolwiek wyniku. Jej całkowity stosunek był jednym ze służenia innym, zwłaszcza wobec potępianych i zniewolonych. Biegunowość jednostki była nieco, choć niepoważnie, zmniejszona przez kumulujące się uczucia i formy myślowe, które były stworzone z powodu wielkiej liczby jednostek opuszczających płaszczyznę fizyczną z powodu traumy bitwy.

Możemy zapytać czy ta informacja była proszona czy może mamy dostarczyć innej informacji ?

PYTAJĄCY: Zadam następne pytania podczas następnego okresu pracy, który powinien nastąpić w ciągu czterech dni. Nie chcemy przemęczać instrumentu. Zapytam tylko czy jest coś co możemy zrobić, aby uczynić instrument bardziej komfortowym albo żeby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Opuszczam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.