Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 37.,
12 marca 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.

PYTAJĄCY: Powiedzieliście, że każda jednostka trzeciej gęstości ma Wyższą Jaźń w szóstej gęstości, która zbliża się do kompleksu umysłu/ciała/duszy jednostki, kiedy to jest potrzebne. Czy ta Wyższa Jaźń rozwija się we wzroście poprzez gęstości zaczynając od pierwszej gęstości i czy każda Wyższa Jaźń koresponduje w gęstościach ponad tą ?

RA: Jestem Ra. Naszą intencją jest uproszczenie tego pojęcia. Wyższa Jaźń jest manifestacja daną kompleksowi umysłu/ciała/duszy późnej, szóstej gęstości jako dar od swej przyszłej jaźni. Ostatnim działaniem w połowie siódmej gęstości przed zwróceniem się w kierunku całości stwórcy, a dającym duchową masę jest danie w stosunku do ja szóstej gęstości zasobu, poruszającego się, jak mierzycie czas, w strumieniu czasu.

To ego, tzn. kompleks umysłu/ciała/duszy późnej szóstej gęstości, ma zaszczyt/obowiązek używania zarówno doświadczeń całkowitego banku pamięci doświadczenia myśli oraz działań, jak i używania zasobu całości kompleksu umysłu/ciała/duszy pozostawionego z tyłu jako rodzaj nieskończonego kompleksu formy myślowej.

W ten sposób, możecie zobaczyć siebie, swoją Wyższą Jaźń czy Ponadduszę oraz całość kompleksu umysłu/ciała/duszy jako trzy punkty na okręgu. Jedyne rozróżnienie pochodzi z kontinuum przestrzenioczasowego. A wszystko jest tą samą istotą.

PYTAJĄCY: Czy każda jednostka ma indywidualną całość kompleksu umysłu/ciała/duszy albo czy liczba jednostek dzieli tę samą całość kompleksu umysłu/ciała/duszy ?

RA: Jestem Ra. Oba te zdania są prawdziwe w danych odpowiednio warunkach przestrzenioczasu. Każda jednostka ma swoją całość, na punkcie, w którym planetarna jednostka staje się społecznym kompleksem pamięci, całość unii tych jednostek ma swoją Ponadduszę i swoją całość społecznego kompleksu pamięci jako zasób. Jak zawsze, suma, mówiąc duchowo, jest większa niż suma jego duszy, więc taka Ponaddusza społecznego kompleksu pamięci nie jest sumą Ponaddusz swoich składowych członków, lecz operuje na sposób tego, co nazywamy kwadratami, a co pojmujemy, że preferujecie nazywać podwajaniem.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Dziękuję także za te wyjaśnienia matematyczne. Moglibyście zdefiniować masę duchową ?

RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji.

Masa duchowa jest tym, co zaczyna przyciągać poruszające się na zewnątrz czy ciągłe oscylacje wibracyjne istnienia w grawitację, mówiąc w znaczeniu duchowym jest to zbiornik wielkiego centralnego słońca, rdzenia bądź Stwórcy nieskończonych wszechświatów.

PYTAJĄCY: Skoro nie chcemy męczyć instrumentu, tylko zapytam czy jest coś co możemy zrobić, aby uczynić instrument bardziej komfortowym albo poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Opuszczamy was teraz w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, więc, radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.