Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 39.,
16 marca 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.

PYTAJĄCY: Zauważyłem, że większość podstawowych rzeczy jest podzielona na moduły, których suma wynosi siedem. Patrząc na skrypt Henry’ego Puharicha - „The Nine” znalazłem tam zdanie: „Jeżeli wzięlibyśmy siedem razy elektryczny ekwiwalent ludzkiego ciała, to zaowocowałoby to siedmiokrotną masą elektryczności.” Moglibyście to wyjaśnić ?

RA: Jestem Ra. Wyjaśnić to jest poza zdolnościami waszego języka. Jednak spróbujemy odnieść się do tego pojęcia.

To pojęcie, czego jesteś świadomy, ma do czynienia z energią potencjalną. Powiedziano, że elektron nie ma masy, a tylko pole. Inni twierdzą, że masa jest wielkością nieskończenie małą. I to, i to jest prawdą. Prawdziwa masa energii potencjalnej jest siłą pola. To jest również prawdziwe metafizycznie.

Jednakże w waszym fizycznym systemie wiedzy jest użytecznym wziąć liczbę masy elektronu po to, żeby zrobić działanie, które może odnaleźć rozwiązania na inne pytania na temat wszechświata fizycznego. W taki sposób, możecie wygodnie uznawać każdą gęstość istoty mającej większą i większa masę duchową. Masa się zwiększa się znacząco, ale nie wielce, aż do bramy gęstości. Podsumowując, w tej gęstości, patrząc w tył, pokrótce, wszystkie użyteczne funkcje biegunowości zostały użyte. Dlatego metafizyczna natura osoby wzrasta więcej i więcej w duchowej masie.

Dla analogii można zaobserwować pracę osoby znanej jako Albert, która przyjęła wzrost nieskończonej masy, jako masy dochodzącej do prędkości światła. W ten sposób, istota siódmej gęstości - Stwórca, który zna siebie akumuluję masę zagęszcza się ponownie w jednego Stwórcę.

PYTAJĄCY: No to przypuszczam, że, że w tym równaniu Mi jest masą duchową.

Mi = (mo C2)/(1 - v2 / c2)1

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Czy możecie mi powiedzieć co ta transmisja od „The Nine” znaczy: „CH jest zasadą, która ujawnia zasadę wiedzy i prawa”. Czy możecie mi powiedzieć czym jest ta zasada ?

RA: Jestem Ra. Zasada tak zakryta w tym zdaniu jest niczym innym, jak stałą lub Stwórcą oraz przemijającą albo inkarnującą się istotą, no i istniejącą tęsknotą pomiędzy jednym i drugim dla innych w miłości i świetle wśród przekręceń wolnej woli działających na jednostkę skaczącą w iluzję.

PYTAJĄCY: Czy powodem, że „The Nine” transmitowała tę zasadę w tej formie było pierwsze przekręcenie ?

RA: Jestem Ra. To nieprawda.

PYTAJĄCY: Czy możecie mi więc powiedzieć dlaczego oni dali to w takiej ukrytej formie ?

RA: Jestem Ra. Skryba jest najbardziej zainteresowany puzzlami i równaniami.

PYTAJĄCY: Rozumiem. „The Nine” opisuje się jako „dziewięć szefów od Boga”. Możecie mi powiedzieć co oni maja na myśli ?

RA: Jestem Ra. To jest także zakryte stanowisko. Jest to próba poczyniona, aby wskazać, że dziewięciu siedzących w Radzie reprezentuje Stwórcę, Jednego Stwórcę tak, jak może być dziewięciu świadków na sali sądowej na świadczących na rzecz jednego obrońcy. Termin szef ma również to znaczenie.

Pragnienie skryby w większej części tego materiału może być widziane jako pewien sposób swej prezentacji jako zdolności i preferencji tej grupy do zdeterminowania natury kontaktu. Różnica tkwi w fakcie, że jesteśmy, kim jesteśmy. W ten sposób, możemy zarówno mówić, jak i nie mówić w ogóle. To wymaga, bardzo dostrojonej, powiedzmy, grupy.

PYTAJĄCY: Czuję, że istnieje owocna gleba do śledzenia naszego rozwoju w tropieniu ewolucji ośrodków energii ciała, ponieważ te siedem ośrodków wygląda na powiązane ze wszystkimi siedmioma gęstościami, o czym mówiłem poprzednio, a to wygląda na kluczowe dla naszego rozwoju. Czy moglibyście opisać proces ewolucji tych cielesnych ośrodków energii zaczynając od najbardziej prymitywnych form życia mających je ?

RA: Jestem Ra. Ten materiał był już omawiany do pewnego rozmiaru. Dlatego nie będziemy powtarzać, które promieniowanie jest w pierwszej i drugiej gęstości oraz z jakiego powodu, lecz raczej spróbujemy rozszerzyć tę informację.

Podstawowymi punktami każdego poziomu rozwoju jest to, że każda gęstość ponad drugą, musi być widziana jako, po pierwsze, podstawowa energia czerwonego promieniowania. To promieniowanie może być rozumiane jako bycie podstawowym promieniowaniem dla każdej gęstości, to nigdy nie może być zniżone do mniej ważnej czy produktywnej, duchowej ewolucji, bo to jest podstawowe promieniowanie.

Następnym podstawowym promieniowaniem jest żółte. To jest promieniowanie będące kamieniem milowym. W tym promieniowaniu umysł/ciało zwiększa efektywność w swej pełniejszej równowadze. Silna triada promieniowania czerwonego/żółtego/pomarańczowego jest trampoliną w środek promieniowania zielonego. To jest znowu podstawowe promieniowanie, ale niekluczowe.

To jest zasób dla pracy duchowej. Gdy promieniowanie zielone zostaje aktywowane, to uznajemy trzecie, kluczowe promieniowanie jako zdolne do rozpoczęcia wzmacniania. To jest pierwsze, prawdziwe duchowe promieniowanie w tym, że wszystkie transfery pochodzą ze zintegrowanej natury umysłu/ciała/duszy.

Promieniowanie indygo, choć cenne, jest promieniowaniem opracowywanym jedynie przez adepta, jak moglibyście to nazwać. To jest ośrodek energii pracujący na naukach uznawanych za wewnętrzne, ukryte i okultystyczne, bo to promieniowanie jest skończone w swych możliwościach.

Jak jesteście tego świadomi, fioletowe promieniowanie jest stałe i nie liczy się w dyskusji o aktywacji promieniowania w tym, że jest to znak, rejestr czy identyfikacja prawdziwej wibracji jednostki.

PYTAJĄCY: Po to, żeby troszeczkę wyjaśnić, chciałbym zadać to pytanie. Jeśli mam silnie spolaryzowaną jednostkę w kierunku służenia innym i silnie spolaryzowaną jednostkę w kierunku służenia sobie, to jaka byłaby różnica w czerwonym promieniowaniu tych jednostek ?

RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji pracy.

Nie istnieje żadna różnica u równie silnie spolaryzowanych pozytywnych i negatywnych jednostek w kwestii czerwonego promieniowania.

PYTAJĄCY: Czy to jest prawda w stosunku do każdego innego promieniowania ?

RA: Jestem Ra. Odpowiemy na to krótko. Możecie mieć pytania w dalszej sesji.

Negatywny wzorzec promieniowania jest czerwony/pomarańczowy/żółty przechodzący bezpośrednio w niebieski, a ten jest tylko używane do kontaktu z inteligentną nieskończonością.

W pozytywnie zorientowanych jednostkach konfiguracja jest równa, krystalicznie czysta i jest opisem siedmiu promieniowań.

Czy są jakieś krótkie pytania zanim opuścimy ten instrument ?

PYTAJĄCY: Zapytałbym tylko czy jest coś co możemy zrobić, aby uczynić instrument bardziej komfortowym i żeby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Jesteście najbardziej sumienni. Wszystko jest dobrze. Opuszczam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się w mocy i pokoju Jednego Stwórcy. Adonai.