Make your own free website on Tripod.comChannelingi
RA, SESJA 4.,

22 stycznia 1981 r.RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.PYTAJˇCY: Gdy kończyliśmy ostatnią sesję to zadałem pytanie, które było zbyt długie by na nie odpowiedzieć. To miało coś wspólnego z kształtem piramidy i jej powiązaniem z inicjacją. Czy to odpowiedni czas by zadać to pytanie ?RA: Jestem Ra. Tak, to jest odpowiedni czas by zadać to pytanie.PYTAJˇCY: Czy kształt piramidy ma jakiś efekt na inicjację ?RA: Jestem Ra. Jak zaczęliśmy pytanie ostatniej sesji, to już zapisaliście w swym indywidualnym kompleksie pamięci, że pierwsze użycie kształtu tego ma do czynienia z inicjacją kompleksu ciała. Inicjacja duszy była bardziej ostrożnie zaprojektowanym typem inicjacji, w stosunku do proporcji czasoprzestrzeni, w której dana jednostka siebie odnalazła.Jeżeli wyobrazilibyście sobie ze mną stronę tzw. piramidy i mentalnie wyobrazili sobie tę krawędź trójkąta w czterech równych trójkątach, to odnaleźlibyście przecięcie trójkąta, które na pierwszym poziomie każdej czterech stron, są formami rombu na płaszczyźnie, która jest horyzontalna. ¦rodek tej płaszczyzny jest odpowiednim miejscem do przecięcia energii przypływu od nieskończonych wymiarów i kompleksów umysłu/ciała/duszy różnych, przeplatanych pól energii. W ten sposób to było zaprojektowane, że ktoś mający być inicjowanym byłby, przez umysł, zdolny do odbioru i przekazu tej, jak to musimy powiedzieć, bramy do inteligentnej nieskończoności. To jest drugi punkt projektowania tego specyficznego kształtu.Czy możemy dostarczyć dalszego opisu jakiegoś rodzaju do twojego pytania ?PYTAJˇCY: Tak. Jak rozumiem, inicjacja była na środkowej linii tej piramidy, ale ponad podstawą, co jest zdefiniowane przez przecięcie czterech trójkątów uczynionych przez podział każdej strony. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: W tym punkcie skupiają się energie, co jest ponadwymiarowe w stosunku do naszych wymiarów ? Czy mam rację ?RA: Jestem Ra. Możesz użyć tego wibracyjnego kompleksu dźwięku. Jednak to nie jest absolutnie czy szczególnie poprawne. Nie ma żadnych „ponad” wymiarów. My wolelibyśmy użyć terminu wielowymiarowe.PYTAJˇCY: Czy rozmiar piramidy jest funkcją efektywności inicjacji ?RA: Jestem Ra. Każdy rozmiar piramidy ma swój sens w przypływie inteligentnej nieskończoności. W ten sposób malutka piramida, która może być umieszczona pod ciałem czy nad ciałem, będzie miała szczególne i różne efekty w zależności do umieszczenia ciała w relacji punktu wejścia inteligentnej nieskończoności.Dla celów inicjacji, potrzebny był duży rozmiar, tak by stworzyć wrażenie gigantycznego rozmiaru tak, że punkt wejścia międzywymiarowej inteligentnej nieskończoności całkowicie przenikałby i wypełniał medium, a całe ciało byłoby zdolne do odpoczynku w skupionym obszarze. Co więcej, to było konieczne do celów uzdrawiania, że zarówno medium jak i leczony mieliby możliwość odpoczynku w skupionym punkcie.PYTAJˇCY: Czy duża piramida w Gizie jest ciągle działająca dla tych celów, czy już dłużej nie funkcjonuje ?RA: Jestem Ra. Tak jak wiele innych struktur, ona jest jak niestrojony fortepian. Ona, jak to ten instrument określa, zagrałaby, ale strasznie słabo. Ta dysharmonia zabrzęczałaby wrażliwość. Jedynie duchy przepływu ciągle pozostają z powodu przesuwania się punktów przepływu, które są w ruchu z powodu przesuwania się pól elektromagnetycznych waszej planety z powodu niezgodnych kompleksów wibracyjnych tych, którzy używali tego inicjacyjnego i uzdrawiającego miejsca dla mniej litościwych powodów.PYTAJˇCY: Czy byłoby możliwym zbudować piramidę i odpowiednio ułożyć i użyć ją dzisiaj z materiałów, które mamy dostępne ?RA: Jestem Ra. Jest dla was całkiem możliwe by zbudować strukturę piramidy. Materiał nie jest tak ważnym jak jedynie proporcje kompleksów przestrzenioczasu. Jednak użycie struktury do inicjacji i uzdrawiania zależy całkowicie od wewnętrznej dyscypliny mediów próbujących takiej pracy.PYTAJˇCY: Moje pytanie byłoby takie, czy są osoby, które wcieliły się na tę planetę w czasie obecnym, które miałyby wewnętrzną dyscyplinę by używać waszych instrukcji, konstruować i inicjować w piramidzie, tak zbudowanej ? Czy to jest w możliwości kogokolwiek z tej planety ? Czy może nie ma nikogo zdolnego na to dzisiaj ?RA: Jestem Ra. Istnieją ludzie, jak wy to nazywacie, którzy są zdolni przyjąć te wyzwanie na ten splot. Jednak życzylibyśmy sobie zaznaczyć, że czas piramid, jak wy byście to nazwali, jest przeszły. To jest rzeczywiście bezczasowa struktura. Jednak przypływy wszechświata były w tym czasie, gdy próbowaliśmy pomagać tej planecie takimi, które potrzebowały pewnego zrozumienia czystości. W ten sposób są pomiędzy waszymi ludźmi wtedy tacy, których czystość jest już jednością z inteligentną nieskończonością. Bez użycia struktur uzdrawiacz/pacjent może zyskać uzdrawianie.Możemy mówić dalej w jakimś szczegółowym punkcie ?PYTAJˇCY: Czy jest możliwe dla was poinstruowanie w tych technikach, jeśli byłaby dla nas dostępna osoba, które posiadałby takie wrodzone zdolności ?RA: Jestem Ra. To jest możliwe. Musimy dodać, że wiele systemów uczenia się/nauczania splotu uzdrawiania/leczenia jest odpowiednio danych różnym kompleksom umysłu/ciała/duszy. Prosimy waszą wyobraźnię o rozważenie relatywnego uproszczenia we wcześniejszym cyklu i mniej przekręcone, lecz często nadmiernie złożone spojrzenia i procesy myślowo/duchowe tych samych kompleksów umysłu/ciała/duszy po wielu wcieleniach. Również prosimy waszą wyobraźnię o pojęcie tych, którzy wybrali przekręcenia służenia i przesunęli swoje kompleksy umysłu/ciała/duszy z jednego wymiaru do drugiego, w ten sposób niosąc ze sobą wiele totalnie ukrytych form wielu umiejętności, które bardzo blisko pasują do przekręceń procesów uzdrawiacza/pacjenta.PYTAJˇCY: Bardzo chciałbym kontynuować swoje poszukiwanie w kwestii możliwości procesu uzdrawiania, ale trochę się zgubiłem w kwestii od czego zacząć. Czy możecie powiedzieć gdzie jest pierwszy krok ?RA: Jestem Ra. Nie mogę ci powiedzieć o co pytać. Mogę zasugerować, abyś rozważył nieco kompleks informacji właśnie dany i w ten sposób odkrył różne aleje pytania. Istnieje jedno „zdrowie”, jak wy to nazywacie, w waszym spolaryzowanym środowisku, ale istnieje kilka znaczących, różnych przekręceń typów kompleksów umysłu/ciała/duszy. Każdy typ musi poszukiwać własnego uczenia się/nauczania w tym obszarze.PYTAJˇCY: Czy powiedzielibyście, że pierwszym krokiem jest odnalezienie osoby ze zdolnościami przyniesionymi tutaj w to wcielenie ? Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To jest prawda.PYTAJˇCY: Jak już wybrałem osobę uzdrawiacza, to byłoby pomocne otrzymać instrukcje od was. Czy to jest możliwe ?RA: Jestem Ra. Jest możliwe danie przekręceń wibracyjnych kompleksów dźwięku.PYTAJˇCY: Przypuszczam, więc, że wybrana jednostka byłaby tą, która jest bardzo w harmonii z Prawem Jednego Choć może nie mieć nawet intelektualnego zrozumienia tego, to powinna żyć Prawem Jednego ?RA: Jestem Ra. To jest zarówno prawda, jak i nie prawda. W pierwszym przypadku, który jest prawdą, stosowałoby się to do samego pytającego, który ma przekręcenia w kierunku uzdrawiania, jak wy to nazywacie.Nie prawdą jest to, że uzdrawianie tymi technikami w waszej iluzji czasoprzestrzeni nie odbija Prawa Jednego, jednak zdolności ich znalazły drogę do inteligentnej nieskończoności, nie ważne z jakiej płaszczyzny istnienia to przekręcenie przyszło.PYTAJˇCY: Jestem nieco zmieszany. Częściowo was rozumiem, ale nie jestem pewny czy całkowicie was rozumiem. Moglibyście to przełożyć w inny sposób ?RA: Jestem Ra. Mogę to przełożyć na wiele sposobów, danej temu instrumentowi wiedzy waszych wibracyjnych kompleksów dźwięku. Będę dążył do krótszego przekręcenia teraz.Są dwa rodzaje takich, którzy potrafią uzdrawiać: tacy którzy mając jak ty, wrodzone przekręcenia w kierunku dawania wiedzy Prawa Jednego, potrafią uzdrawiać, ale tego nie robią i tacy, którzy posiadają tę samą, wiedzę, ale nie wykazują znaczących przekręceń w kierunku Prawa Jednego w umyśle, ciele czy duszy, choć niemniej już otworzyli kanał do tej samej zdolności.Chodzi o to, że istnieją tacy, którzy bez odpowiedniego treningu, jak to musimy powiedzieć, niemniej jednak leczą. Inną kwestią jest to, że ci, których życie nie równa się ich pracy mogą odnaleźć nieco trudności w absorbowaniu energii inteligentnej nieskończoności i w ten sposób stają się bardziej przekręceni powodując dysharmonię u siebie i innych, a być może odnajdą konieczność zaprzestania działalności uzdrawiającej. Dlatego ci pierwszego typu, którzy poszukują służenia i mają wolę być trenowanym w myśli, słowie i czynie, będą tymi którzy będą z większą wygodą utrzymywali przekręcenie w kierunku służenia w obszarze uzdrawiania.PYTAJˇCY: Czy byłoby możliwe dla was trenować nas w świadomości uzdrawiania ?RA: Jestem Ra. To jest możliwe.PYTAJˇCY: Czy będziecie nas trenować ?RA: Jestem Ra. Będziemy.PYTAJˇCY: Nie mam pojęcia ile by to zajęło. Czy jest możliwe danie nam streszczenia programu potrzebnego treningu ? Nie mam wiedzy jakie pytanie zadać teraz.RA: Jestem Ra. Rozważamy waszą prośbę o informację, bo jak zauważyliście, istnieje znacząca liczba wibracyjnych kompleksów dźwięku, które może być użyta w sekwencji treningu uzdrawiacza.Streszczenie jest bardzo odpowiednim wejściem tak, że moglibyście zrozumieć co jest w to zaangażowane.Po pierwsze, umysł musi być znany sobie samemu. To jest, być może, najbardziej wymagająca praca w uzdrawianiu. Jeżeli umysł zna siebie, to najważniejszy aspekt uzdrawiania nastąpił. ¦wiadomość jest mikrokosmosem Prawa Jednego.Druga część ma wiele wspólnego z dyscypliną kompleksów ciała. W przepływach dochodzących do tej planety teraz, to zrozumienie i dyscyplina ma dużo wspólnego z równowagą pomiędzy miłością, a mądrością w użyciu ciała w swych naturalnych funkcjach.Trzecim obszarem jest duchowość, w tym obszarze dwie pierwsze dyscypliny połączone przez osiągnięcie kontaktu z inteligentną nieskończonością.PYTAJˇCY: Wierzę, że mam jakieś pojęcie o zastosowaniu pierwszego kroku. Możecie rozwinąć nieco następne kroki, o których nie mam wcale pojęcia.RA: Jestem Ra. Wyobraź sobie ciało. Wyobraź sobie gęstsze aspekty ciała. Przejdź od tego do najbardziej możliwej subtelnej wiedzy o ścieżkach energii, które rozważają i powodują by ciało było naenergetyzowane. Zrozum, że wszystkie naturalne funkcje ciała mają wiele aspektów od gęstości do subtelności i mogą być przemieniane w to, co możecie nazwać sakramentalnym. To jest krótkie zbadanie drugiego obszaru.By powiedzieć o trzecim obszarze, to jeśli masz taką wolę, wyobraź sobie funkcję magnesu. Magnes ma dwa bieguny. Inne idą w dół. Funkcją duszy jest integrowanie wzrastającego pragnienia energii umysłu/ciała z ulewą i przepływem inteligentnej nieskończoności. To jest krótkie rozwinięcie trzeciego obszaru.PYTAJˇCY: No to, czy ten program treningu ma mieć jakieś szczególne rzeczy do zrobienia, szczególne instrukcje i ćwiczenia ?RA: Jestem Ra. Nie mamy obecnie wcieleń wśród waszych ludzi; w ten sposób, możemy prowadzić i próbować uściślać, jednak nie możemy, na przykład, pokazać. To jest wada. Jednak niewątpliwie powinny być odpowiednio szczególne ćwiczenia umysłu, ciała i duszy podczas procesu nauczania/uczenia się, który oferujemy. Trzeba jeszcze raz powtórzyć, że uzdrawianie istnieje, ale jest przekręceniem Prawa Jednego. By osiągnąć nieprzekręcone zrozumienie tego prawa, nie jest koniecznym uzdrawiać, czy pokazywać jakąkolwiek manifestację, lecz jedynie ćwiczyć dyscyplinę zrozumienia.Prosilibyśmy o zadanie jednego bądź dwóch pytań na koniec tej sesji.PYTAJˇCY: Moim podstawowym celem jest odkrycie bardziej Prawa Jednego, a byłoby bardziej pomocnym odkrycie technik uzdrawiania. Jestem świadomy waszego problemu w kwestii wolnej woli. Czy możecie mi wyrazić Prawo Jednego i prawa uzdrawiania ?RA: Jestem Ra. Prawo Jednego choć poza granice tej nazwy, jak wy nazywacie te wibracyjne kompleksy dźwięku, może być przybliżone przez powiedzenie, że wszystkie rzeczy są jednym, że nie istnieje żadna biegunowość, nie ma racji i nie racji, nie ma dysharmonii, a jedynie tożsamość. Wszystko jest jednością, a jedność jest miłością/światłem, światłem/miłością, Nieskończonym Stwórcą.Jednym z podstawowych przekręceń Prawa Jednego jest uzdrawianie. Uzdrawianie następuje, gdy kompleks umysłu/ciała/duszy uświadamia sobie, głęboko w sobie, Prawo Jednego; że nie istnieje dysharmonia, nie istnieje niedoskonałość, że wszystko jest całkowicie całe i idealne. W ten sposób, inteligentna nieskończoność wewnątrz kompleksu umysłu/ciała/duszy reformuje iluzję umysłu, ciała i duszy do formy zgodnej z Prawem Jednego. Uzdrowiciel działa jako energetyzer albo katalizator dla tego całkowicie indywidualnego procesu.Jedną kwestią wartą zainteresowania jest to, że uzdrawiciel proszący o naukę musi mieć zrozumienie przekręcenia jako odpowiedzialność za to proszenie/otrzymywanie. To jest zaszczyt/obowiązek, który powinien być ostrożnie rozważany w wolnej woli.PYTAJˇCY: Przypuszczam, że powinniśmy kontynuować jutro.RA: Jestem Ra. Twoje przypuszczenie jest poprawne, chyba, że czujesz, że jakieś pytanie jest konieczne do zadania. Ten instrument jest odżywiony na taki , w przybliżeniu, okres pracy.PYTAJˇCY: Mam jedno krótsze pytanie. Czy ten instrument jest zdolny do dwóch sesji w ciągu dnia, czy powinniśmy pozostać przy jednej. ?RA: Jestem Ra. Instrument jest zdolny do dwóch sesji w ciągu dnia. Jednak ona musi być wsparta, aby utrzymywać swój kompleks cielesny w sile, poprzez zażycie waszego jedzenia przekraczającego normalne przyjęcie waszego jedzenia, z powodu materiału fizycznego, którego używamy do mówieniaAktywność tego instrumentu musi być monitorowana, żeby uniknąć nadaktywności, a to jest równoważne do forsownego dnia pracy na poziomie fizycznym.Jeśli te pouczenia byłyby rozważone, to dwie sesje byłyby możliwe. Nie życzymy sobie wyczerpać tego instrumentu.PYTAJˇCY: Dziękujemy ci, Ra.RA: Jestem Ra. Opuszczam was w miłości i świetle jednej Nieskończonej Inteligencji, która jest Stwórcą. Pójdźcie dalej radując się w mocy i pokoju Jednego. Adonai.