Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 40.,
18 marca 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.

PYTAJĄCY: Pomyślałem, że mógłbym powiedzieć zdanie, a wy byście je poprawili. Próbuję stworzyć prosty model części wszechświata, w której się znajdujemy. Zaczynając od sub-Logosu, naszego słońca, mamy białe światło emanujące z tego, co jest stworzone z częstotliwości o zasięgu od czerwonego do fioletowego. Przypuszczam, że to białe światło zawiera doświadczenia przez wszystkie gęstości i że jak wejdziemy w ósmą gęstość, to wejdziemy w czarną dziurę, która po drugiej stronie stanie się następnym Logosem czy słońcem i zacznie następną oktawę doświadczania. Możecie skomentować tę cześć mojego zdania ?

RA: Jestem Ra. Możemy skomentować to zdanie do pewnego rozmiaru. Pojęcie białego światła sub-Logosu będącego pryzmatycznie rozdzielonym i na końcu rozdziału będącym znowu absorbowanym jest w swych podstawach prawdą. Jednak istnieją subtelności w to zaangażowane, które są bardziej niż semantyczne.

Białe światło, które emanuje i formuje wyraźnego sub-Logosa, ma swój początek w tym, co może być metafizycznie widziane jako ciemność. Światło wchodzi w tę ciemność i przemienia je, powodując chaos, aby zorganizować i stać się odbijającym i promiennym. W ten sposób, wymiary wchodzą w istnienie.

W odwrotności, czerń czarnej dziury, mówiąc metafizycznie, jest koncentracją białego światła, będącą systematycznie absorbowaną znowu w Jednego Stwórcę. Ostatecznie ta absorbcja w Jednego Stwórcę ciągnie się, aż cała nieskończoność stworzeń osiągnie dostateczną masę duchową po to, żeby wszystko sformować znowu w wielkie, centralne słońce, jeżeli tak wyobrazilibyście sobie to, z inteligentnej nieskończoności, czekającej na wzmacnianie wolnej wioli. W ten sposób, przejście oktawy jest procesem, który może być widziany jako otawrcie w bezczasowość niewyobrażalnej natury. Próba mierzenia tego przez wasze miary czasowe byłaby bezużyteczna.

Dlatego pojęcie poruszania się przez czarną dziurę dobra ostatecznej masy duchowej grawitacji i przechodzenie natychmiastowo w następną oktawę omija podpojęcie albo wniosek tego procesu, który jest bezczasowy.

PYTAJĄCY: Nasi astronomowie odkryli, że światło ze spiralnych galaktyk jest około siedemdziesiąt razy mniejsze niż powinno być, rozważając obliczoną masę galaktyki. Byłem ciekaw, czy tak było z powodu zwiększenia się masy duchowej w galaktyce w tym, co my nazywamy gwiazdami - białymi karłami ?

RA: Jestem Ra. To jest w swych podstawach prawdą i jest częścią drogi lub procesu cyklu kreacji.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Byłem również ciekaw czy pierwsza gęstość korespondowała jakoś z kolorem czerwonym, a potem z kolorem pomarańczowym, trzecim kolorem - żółtym itd., poprzez gęstości korespondujące z kolorami być może w sposób taki, że podstawowe wibracje, które formują foton, a które formują rdzeń wszystkich cząstek atomowych miałyby związek z kolorem w gęstości i że ta wibracja wstępowałaby w górę dla drugiej, trzeciej i czwartej gęstości korespondując, aby zwiększać się w wibracji kolorów ?

RA: Jestem Ra. To jest bardziej prawdą niż to wypowiedziałeś. Po pierwsze, prawdą jest ustawienie kwantu, jeśli macie taką wolę, jako natury każdej gęstości, a dalej prawdą jest, że te kwanty mogą być widziane jako mające wibracyjną naturę, korespondującą do koloru, jak wy pojmujecie to słowo. Jednakże prawdą jest, co przypuszczałeś, a nie zapytałeś, że każda gęstość ma charakterystyczny kompleks metafizyczny swego promieniowania. W ten sposób, w pierwszej gęstości czerwone promieniowanie jest podstawą wszystkiego co ma przyjść. W drugiej gęstości, pomarańczowe promieniowanie jest takie, że ma się ruch i wzrost jednostki, a to promieniowanie dąży w kierunku żółtego promieniowania samo-świadomych manifestacji tak samo społecznej natury, jak i indywidualnej; istota trzeciej gęstości jest równoważna itd. każda gęstość ma swoje podstawowe promieniowanie plus przyciąganie następnego promieniowania ciągnącego ja naprzód w ewolucji i do pewnego rozmiaru, kolorując bądź cieniując nadrzędny kolor każdej gęstości.

PYTAJĄCY: To cielesne ośrodki energii osoby, przypuszczając, że dana osoba rozwija się po linii prostej od pierwszej do ósmej gęstości, były więc aktywowane, aż do zakończenia i największej intensywności na końcu doświadczania każdej gęstości ?

RA: Jestem Ra. Mówiąc hipotetycznie, to prawda. Jednak w pełni aktywowana jednostka jest zjawiskiem rzadkim. Duży nacisk jest kładziony na harmonię i równoważenie osób. Jest koniecznym, aby wstępować przez gęstości dla podstawowych ośrodków energii, aby funkcjonować w taki sposób, gdy komunikuje się ona z inteligentną nieskończonością i docenia światło oraz wygrzewa się w nim w całej swej czystości. Jednakże pełne aktywowanie każdego z ośrodków energii jest mistrzostwem niewielu, bo każdy ośrodek ma zmienną szybkość rotacji czy aktywności. Ważna obserwacja jest do uczynienia, kiedy wszystkie konieczne ośrodki są aktywowane do minimalnego, koniecznego poziomu i istnieje harmonia i równowaga pomiędzy tymi ośrodkami energii.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Biorąc za przykład przejście pomiędzy drugą i trzecią gęstością, gdy to przejście następuje, to czy częstotliwość wibracji, która formuje foton (rdzeń wszystkich cząstek każdej gęstości), zwiększa się z częstotliwości korespondującej do drugiej gęstości czy koloru pomarańczowego do częstotliwości, którą mierzymy jako kolor żółty ? Chodzi mi o to, czy te wszystkie wibracje, które formują gęstość, podstawowe wibracje fotonu, zwiększają się w sposób kwantowy w relatywnie krótkim okresie czasu ?

RA: Jestem Ra. To prawda. Teraz rozumiecie, że w każdej gęstości istnieje stopniowa innowacja poziomów wibracyjnych.

PYTAJĄCY: Tak myślałem. Czy częstotliwość idąca z drugiej do trzeciej zwiększa się ze średnio pomarańczowej albo przeciętnej pomarańczowej do średnio lub przeciętnej żółtej częstotliwości ?

RA: Jestem Ra. To pytanie jest nie do zdeterminowania. Spróbujemy być pomocni. Jednak częstotliwość, która jest podstawą każdej gęstości jest tym, co może być nazywane prawdziwym kolorem. Ten termin jest niemożliwy do zdefiniowania dla waszego systemu wrażliwości i miar naukowych, ponieważ kolor ma wibracyjne charakterystyki zarówno w czasoprzestrzeni jak i przestrzenioczasie. Prawdziwy kolor jest potem nakładany i zabarwiany przez tęcze różnych poziomów wibracyjnych wewnątrz tej gęstości i przez przyciąganie wibracji następnego prawdziwego koloru gęstości.

PYTAJĄCY: Jak długi był czas przejścia z drugiej do trzeciej gęstości ? Sądzę, że powiedzliście, że półtora pokolenia. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda, a czas mierzony w waszych latach to około 1350.

PYTAJĄCY: To jaki będzie czas przejścia na tej planecie z trzeciej do czwartej gęstości ?

RA: Jestem Ra. To jest trudne do oceny z powodu niecharakterystycznych anomalii tego przejścia. Są na tym splocie czasoprzestrzeni wcielone istoty, które już rozpoczęły pracę czwartej gęstości. Jednakże klimat planetarnej świadomości trzeciej gęstości opóźnia ten proces. W tym szczególnym splocie wirów prawdopodobieństwa/możliwości wskazuje się na około 100 i 700 waszych lat, jako na okres przejścia. To nie może być dokładne z powodu zmienności waszych ludzi w tej czasoprzestrzeni.

PYTAJĄCY: Czy wibracja fotonu już się zwiększyła ?

RA: Jestem Ra. To prawda. To jest wpływ, który zaczął powodować myśli, żeby stały się rzeczami. Jako przykład możecie zaobserwować myśli złości stające się tymi komórkami fizycznego kompleksu ciała wychodzącą poza kontrolę, żeby stać się tym, co nazywacie rakiem.

PYTAJĄCY: Przypuszczam, że to wibracyjne zwiększenie zaczęło się około dwadzieścia trzydzieści lat temu. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Pierwsze zwiastuny tego były około czterdzieści pięć waszych lat temu, a energie wibrują bardziej intensywnie przez okres czterdziestu lat, poprzedzający ostateczny ruch wibracyjnej materii, powiedzmy, przez kwantowy skok, jak nazwalibyście to.

PYTAJĄCY: Zaczynając więc czterdzieści pięć lat temu i biorąc całe zwiększenie wibracji, które będziemy doświadczać podczas tej zmiany gęstości, to w przybliżeniu jaki procent tego zwiększenia wibracyjnej zmiany mamy teraz ?

RA: Jestem Ra. Wibracyjną naturą waszego środowiska jest prawdziwy kolor zielony. On jest w tym czasie silnie przetkany pomarańczowym promieniowaniem planetarnej świadomości. Jednakże natura kwantów jest taka, że ruch przez granicę jest tym z oderwanego oddzielenia poziomu wibracyjnego.

PYTAJĄCY: Wspomnieliście, że myśli o złości powodują raka. Możecie rozszerzyć ten mechanizm, jak on działa jako przyspieszacz albo ostateczny cel tego ?

RA: Jestem Ra. Czwarta gęstość jest taka, że ujawnia się tam informacje. Ja nie są ukryte dla ja czy innych ja. Nierównowagi i przekręcenia, które są niszczącej natury, pokazują, dlatego, na bardziej zwyczajne sposoby, wehikuł kompleksu umysłu/ciała/duszy, w ten sposób, działając jako nauczający zasób dla samo-ujawnienia się. Te choroby takie jak rak są korepondujaco bardzo podatne do samo-uzdrawiania, kiedy mechanizm niszczącego wpływu został pojęty przez osobę.

PYTAJĄCY: To mówicie, że rak jest całkiem łatwy do mentalnego leczenia i jest dobrym narzędziem nauczania, ponieważ jest łatwo leczony mentalnie, a gdy jednostka wybaczy innemu ja, na którego jest zła, to rak zniknie. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest częściowo prawdą. Inna cześć uzdrawiania ma do czynienia z wybaczeniem sobie i wielce zwiększonym szacunkiem do siebie. To może być wygodnie wyrażone przez zwracanie uwagi na kwestie dietetyczne. To jest całkiem często procesem uzdrawiania i wybaczania. Twoje podstawowe założenie jest prawdziwe.

PYTAJĄCY: W kwestiach dietetycznych, to jakie byłoby jedzenie, które należałoby włączyć, a jakie byłoby jedzenie, które należałoby wyłączyć w ogólny sposób dla największej opieki wobec kompleksu cielesnego danej jednostki ?

RA: Jestem Ra. Po pierwsze, chcemy podkreślić i położyć nacisk na to, że ta informacja nie ma być rozumiana dosłownie, lecz jako powiązanie bądź psychologiczny przytyk dla ciała, umysłu i duszy. W ten sposób, troska i szacunek dla siebie jest kwestią prawdziwej ważności. W tym świetle możemy powtórzyć podstawową informację daną w stosunku do diety tego instrumentu. Warzywa, owoce i do rozmiaru koniecznego dla metabolizmu osoby, produkty zwierzęce. To są te substancje pokazujące szacunek dla siebie. Dodatkowo, choć to nie było wspomniane dla tego instrumentu, nie ma potrzeby oczyszczania się, a te jednostki w potrzebie oczyszczenia się z trujących form myślowych czy kompleksu emocji powinny zatroszczyć się o program ostrożnego poszczenia, aż niszczące formy myślowe zostaną oczyszczone analogicznie przez półprodukty uwalniania fizycznego wehikułu z nadwyżki materii. Znowu widzicie to nie tylko jako dla kompleksu ciała, ależ także używanie tego, jako dla powiązania z umysłem i duszą. W ten sposób, ja ujawnia siebie sobie.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Bardzo ważne pojęcie. Czy fakt, że podstawowa wibracja, której teraz doświadczamy, jest prawdziwego koloru zielonego czy czwartej gęstości ma znaczenie w stosunku do tego, że wiele mentalnych efektów na materialne obiekty daje się teraz obserwować przez pierwszy raz w taki masowy sposób jak np. zaginanie metalu przez umysł ?

RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie w tej sesji pracy. To jest nie tylko prawdą, bo sugerujemy, żeby podjąć to pojęcie dalej, że istnieje duża liczba jednostek z tzw. chorobami mentalnymi z powodu efektu promieniowania prawdziwego zielonego koloru, padającego na mentalne konfiguracje tych mentalnie niegotowych, żeby stanąć twarzą twarz ze sobą przez pierwszy raz.

Czy są jakieś krótkie pytania zanim zamkniemy tę sesję ?

PYTAJĄCY: Tylko dwa. Szanując to, co właśnie powiedzieliście, to czy ludzie inkarnujacy się tu przez starszeństwo wibracji, którzy są na ścieżce służenia sobie, byliby tymi, którzy mieliby ekstremalną, mentalną trudność z wibracją zielonego promieniowania ?

RA: Jestem Ra. To nieprawda. To są raczej nieliczni, którzy się oderwali i ponieśli porażkę w przygotowaniu się na to przejście teraz, a którzy są podatni na swój wpływ, którzy mogą być dotknięci tym.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Czy jest coś co możemy zrobić, żeby instrument uczynić bardziej komfortowym albo aby poprawić kontakt ?

RA: Instrument ma się dobrze jesteście sumienni. Akcesoria powodują dla tego instrumentu większy komfort w przekręceniu ciepła kompleksu ciała. Jestem Ra. Opuszczam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, więc, radując się w mocy i pokoju Jednego Stwórcy. Adonai.