Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 41.,
20 marca 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.

PYTAJĄCY: Mam pytanie w kwestii logistyki, od czego zaczniemy. Wiem, że to głupie pytanie, ale muszę je zadać, żeby być pewnym. Istnieje możliwość, że możemy się przeprowadzić z tego miejsca. Czy to będzie miało w ogóle jakiś efekt na nasz kontakt z Ra ?

RA: Jestem Ra. To nie jest głupie pytanie. Miejsce jest bez znaczenia, bo czyż nie jesteśmy w stworzeniu ? Jednak miejsce pracy powinno być również ostrożnie rozstrzygnięte przez was samych, aby miało odpowiednie poziomy wibracyjne albo należy zasugerować, że oczyszczenie miejsca musi być postanowione, a poświęcenie uczynione przez medytację przed pracą inicjacyjną. To może pociągnąć za sobą widoczną harówkę taką, jak czyszczenie lub malowanie powierzchni, którą możecie uznać za nieodpowiednio poplamioną.

PYTAJĄCY: Jestem zaznajomiony z Wypędzającym Rytuałem Mniejszego Pentagramu. Byłem ciekaw czy ten rytuał byłby w użyciu w przygotowaniu miejsca do tego typu pracy ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: Próbując zbudować zrozumienie od początku, jak możecie powiedzieć, zaczynając od inteligentnej nieskończoności i dochodząc do naszych obecnych warunków istoty sadzę, że powinienem cofnąć się i zbadać nasze słońce odkąd jest sub-Logosem, który tworzy wszystko czego doświadczamy w tym szczególnym systemie planetarnym.

Czy dacie mi opis naszego słońca ?

RA: Jestem Ra. To jest pytanie, które nie jest łatwe do odpowiedzi w waszym języku, ponieważ słońce ma różne aspekty w relacji do inteligentnej nieskończoności, do inteligentnej energii i do każdej gęstości, każdej planety, jak wy nazywacie te kule. Ponadto te różnice rozszerzają się w metafizyczność czy przestrzenioczas waszego stworzenia.

W relacji do inteligentnej nieskończoności, ciało słoneczne jest, na równi ze wszystkimi częściami nieskończonego stworzenia, częścią tej nieskończoności.

W relacji do zwiększającej efektywność inteligentnej nieskończoności, która używa inteligentnej energii, ono jest potomstwem, powiedzmy, Logosu dla dużo większej liczby sub-Logosów. Relacja jest hierarchiczna w tym, że sub-Logos używa inteligentnej energii na sposoby ustawione wcześniej przez Logos i używa swej wolnej woli do współtworzenia, powiedzmy, pełnych niuansów waszych gęstości tak, jak je doświadczacie.

W relacji do gęstości, ciało słoneczne, może fizycznie, jak powiedzielibyście, być widziane jako szerokie ciało składające się z elementów gazowych przechodzących procesy fuzji i promieniujących gorącem i światłem.

Metafizycznie, to słońce osiąga swoje znaczenie w gęstościach od cztery do siedem zgodnie z wzrastającymi zdolnościami tych jednostek w tych gęstościach, aby pojmować żyjące stworzenie i współjednostkę, czy też inne ja i naturę tego ciała słonecznego. W ten sposób, przez szóstą gęstość słońce może być odwiedzane i zamieszkane przez tych, którzy zamieszkują przestrzenioczas, a może być nawet tworzone częściowo od czasu do czasu przez procesy jednostek szóstej gęstości w ich ewolucji.

PYTAJĄCY: W swym ostatnim zdaniu mieliście na myśli, że jednostki szóstej gęstości właściwie tworzą manifestacje słońca w swojej gęstości ? Moglibyście wyjaśnić co mieliście przez to na myśli ?

RA: Jestem Ra. W tej gęstości pewne jednostki, których znaczeniem reprodukcji jest stapianie się, mogą obrać, aby odbyć tę część doświadczania jako istnienia ciała słonecznego. W ten sposób, możecie pomyśleć o częściach światła, które otrzymujecie jako o potomstwie generatywnej miłości szóstej gęstości.

PYTAJĄCY: To moglibyście powiedzieć, że jednostki szóstej gęstości używają tego mechanizmu, żeby być bardziej Współstwórcami z Nieskończonym Stwórcą ?

RA: Jestem Ra. To jest dokładnie prawdą jak to jest widzianie w późnych częściach szóstej gęstości poszukującej doświadczeń bramy gęstości.

PYTAJĄCY: Dziękuję. To co chcę wytropić, to jest to jak pierwsza gęstość jest formowana, co się dzieje i jak ośrodki energii są formowane w istotach. Czy ma jakiś sens zapytać, czy słońce ma gęstość, a może jest wszystkimi gęstościami ?

RA: Jestem Ra. Sub-Logos składa się z całej oktawy i nie jest jednostką, która doświadcza uczenia się/nauczania jednostek takich jak wy.

PYTAJĄCY: Zamierzam teraz wypowiedzieć zdanie i poprosić was o poprawienie mnie. Intuicyjnie rozumiem, że istota pierwszej gęstości jest formowana przez ośrodek energii, który jest wirem. Ten wir potem, powoduje kręcące się ruchy wibracji, o których wspominałem wcześniej, a która jest światłem, które zaczyna się kondensować w materię pierwszej gęstości. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest prawda tak daleko, jak twoje rozumowanie podąża. Jednakże dobrze jest zauważyć, że Logos ma plan wszystkich gęstości oktawy w potencjalnym wypełnieniu przed wejściem w kontinuum czasoprzestrzenne pierwszej gęstości. W ten sposób, ośrodki energii istnieją zanim się one zamanifestowały.

PYTAJĄCY: To co jest najprostszą istotą jaka się zamanifestowała ? Przypuszczam, że to może być pojedyncza komórka czy coś takiego. Jak ona funkcjonuje w kwestii ośrodków energii ?

RA: Jestem Ra. Najprostszą manifestującą się istotą jest światło albo to, co nazwaliście fotonem. W relacji do ośrodków energii, to może być widziane jako centrum bądź podstawa wszystkich artykułowanych pól energii.

PYTAJĄCY: Kiedy pierwsza gęstość jest sformowana, to mamy ogień, powietrze, ziemie i wodę. Na pewnym punkcie następuje pierwszy ruch czy indywidualizacja życia w część świadomości, która sama się porusza. Czy moglibyście opisać proces tworzenia tego i jaki rodzaj ośrodka energii to ma ?

RA: Jestem Ra. Pierwsza gęstość lub gęstość czerwonego promieniowania, choć jest przyciągana w kierunku wzrostu, nie jest w odpowiedniej wibracji dla warunków sprzyjających temu, co możecie nazwać iskrą świadomości. Skoro wibracyjne energie przechodzą z czerwonego do pomarańczowego, to wibracyjne środowisko jest takie, aby stymulować te chemiczne substancje, które później będą bezwładne, żeby połączyć je w taki sposób, że miłość i światło zaczynają funkcje wzrostu.

Przypuszczenie, które miałeś wcześniej poczynione na temat jednokomórkowych jednostek takich jak polimorficzne dynaflagallate, jest prawdziwe. Mechanizm pochodzi z przyciągania energii spiralizującej się w górę. Nie ma nic w tym przypadkowego ani żadnej jakiejś części ewolucji.

PYTAJĄCY: Jak sobie przypominam, to polimorficzne dynaflagallate posiada raczej komórkę opartą na żelazie niż na miedzi. Moglibyście to skomentować ?

RA: Jestem Ra. Ta informacja nie jest podstawowa. Podstawą każdego metabolizmu, powiedzmy, jest to, co może być znalezione w substancjach chemicznych sąsiedztwa pochodzenia.

PYTAJĄCY: Skomentowałem to, ponieważ ono miało ruch naszego życia zwierzęcego, które ma komórki oparte na miedzi, a to ma żelazowe komórki życia roślinnego wskazujące na możliwe przejście życia roślinnego do zwierzęcego. Czy się mylę ? Moja pamięć jest w tej kwestii nieco zamazana.

RA: Jestem Ra. Nie chodzi o to, że się mylisz, lecz o to, że żadne wnioski nie powinny być wyciągnięte z takiej informacji. Istnieje kilka różnych rodzajów podstaw świadomości jednostek nie tylko na tej planetarnej kuli, lecz w do wielkiego rozmiaru w formach na planetarnych kulach innego sub-Logosu. Chemiczny wehikuł, który jest takim, który jest najbardziej wygodnym domem dla świadomości. Funkcjonowanie świadomości zbiorowej jest raczej tematem zainteresowania, niż chemiczną charakterystyką fizycznego wehikułu.

Zaobserwowaliśmy, że ci, których nazywacie naukowcami zostali zakłopotani przez liczne różnice i możliwe związki pomiędzy sobą różnych etapów, rodzajów i warunków form życia. To nie jest owocny materiał, bo to jest moment wyboru waszego sub-Logosu.

PYTAJĄCY: Nie chciałem tracić czasu na to pytanie, ale właśnie się zdarzyło, że wspomnieliście o tym szczególnym jednokomórkowcu. Czy polimorficzny dynaflagallate ma ośrodek energii pomarańczowej ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: Czy ten ośrodek energii, więc jest na bardzo małą skalę powiązany z ośrodkiem pomarańczowej energii i człowieka ?

RA: Jestem Ra. Prawdziwy kolor jest dokładnie ten sam. Jednak początek świadomości drugiej gęstości jest prymitywny i użycie pomarańczowego promieniowania jest ograniczone do wyrażania siebie, co może być widziane jako ruch bądź przetrwanie.

W trzeciej gęstości w tym czasie, ci trzymający się pomarańczowego promieniowania mają dużo bardziej złożony system kompleksu przekręceń, przez dzięki któremu pomarańczowe promieniowanie jest aktywowane. To jest nieco skomplikowane. Będziemy usiłowali to uprościć.

Odpowiednim prawdziwym kolorem trzeciej gęstości, co już stwierdziliście, jest żółty. Jednakże wpływy prawdziwego koloru zielonego działające na jednostki żółtego promieniowania spowodowały, że wiele jednostek zwróciło, że do rozważania siebie raczej niż do podążania naprzód rozważając inne ja czy zielone promieniowanie. To może nie być widziane jako negatywnie spolaryzowana natura, ponieważ negatywnie spolaryzowana jednostka pracuje bardzo intensywnie z najgłębszymi manifestacjami grup energii żółtego promieniowania, a zwłaszcza manipulacjami innymi ja dla służenia sobie. Ci odwracający się do pomarańczowego promieniowania, a możemy dodać, że jest ich wielu na waszej płaszczyźnie w tym czasie, są tymi, którzy odczuwają wibracje prawdziwego koloru zielonego i dlatego odpowiadają poprzez odrzucenia rządowych czy społecznych działań takich właśnie i poszukują jeszcze raz siebie.

Jednak nie rozwijając żółtego promieniowania odpowiednio tak, że równoważy się osobistą stawkę wibracyjną jednostki, jednostka staje przed zadaniem dalszej aktywacji i równoważenia siebie w relacji do siebie, w ten sposób pomarańczowe promieniowanie manifestuje się w splocie czasoprzestrzeni.

PYTAJĄCY: Moglibyście mi powiedzieć, czy najprostsza jednostka pierwszej gęstości ma zarówno ośrodki promieniowania pomarańczowego jak i żółtego ?

RA: Jestem Ra. Na waszej planetarnej kuli ci, którzy posiadają pierwsze doswiadczenia żółtego promieniowania są natury zwierzęcej i roślinnej, która odnajduje konieczność reprodukcji przez biseksualne techniki albo którzy odnaleźli konieczność zależności w jakiś sposób od innych ja do przetrwania i wzrostu.

PYTAJĄCY: A jaka najprostsza jednostka miałaby promieniowanie czerwone, pomarańczowe, żółte i zielone aktywowane ?

RA: Jestem Ra. Ta informacja została już odkryta w poprzedniej sesji. By być może ułatwić twoje pytanie, to każdy ośrodek może być widziany jako aktywowany potencjalnie w trzeciej gęstości, a jednostki późnej drugiej gęstości mają zdolność, jeżeli jest dostateczne użycie, doświadczenia wibracji i aktywowania zielonego ośrodka energii.

Istota trzeciej gęstości, mając potencjał całkowitej samoświadomości, ma potencjał do minimalnej aktywacji wszystkich ośrodków energii. Gęstości czwarta, piąta i szósta są tymi, które rafinują wyższe ośrodki energii. Siódma gęstość jest gęstością ukończenia i przejściem w kierunku bezczasowości i bycia na zawsze.

PYTAJĄCY: To czy zwierzęca trzecia gęstość posiada wszystkie ośrodki energii w swej istocie, ale tylko jeszcze nieaktywowane ?

RA: Jestem Ra. To jest dokładnie prawdą.

PYTAJĄCY: To zwierzęta w drugiej gęstości są złożone ze światła jak wszystkie inne rzeczy. Tego co próbuję się dowiedzieć, to jest o relacji pomiędzy światłem, że różne ciała zwierzęcia są tworzone z niego i relacji tego do ośrodków energii, które są aktywne, a tymi, które nie są aktywne i jak to jest powiązane z Logosem. To jest trudne pytanie do zdania. Czy możecie mi dać jakiś rodzaj odpowiedzi ?

RA: Jestem Ra. Odpowiedzią jest przekierowanie twojego procesu myślowego z mechanicznego spojrzenia na ewolucję. Wola Logosu przyjmuje potencjały dostępne rozwijającej się jednostce. Wola jednostki, skoro się ona rozwija, jest pojedynczą miarą stawki i kapryśności aktywacji i równoważenia różnych ośrodków energii.

PYTAJĄCY: Dziękuję. W sesji z przedwczoraj wspomnieliście o zmiennej szybkości rotacji czy aktywności ośrodków energii. Co mieliście przez to na myśli ?

RA: Jestem Ra. Każdy ośrodek energii ma szerokie pasmo szybkości rotacyjnej albo jak możecie to zobaczyć jaśniej w relacji do koloru - jasności. Im silniej wola jednostki koncentruje się oraz rafinuje czy oczyszcza każdy ośrodek energii, tym jaśniejszy albo rotacyjnie aktywny każdy ośrodek będzie. Nie jest koniecznym dla ośrodka energii, aby być aktywowanym w porządku przypadku samoświadomej jednostki. W ten sposób, jednostki mogą mieć niezwykle jasne ośrodki energii będąc niezrównoważonym w swoim aspekcie fioletowego promieniowania z powodu braku uwagi zwróconej na całość doświadczenia jednostki.

Klucz do zrównoważenia może być, więc widziany w nienauczonej, spontanicznej i uczciwej odpowiedzi jednostek na doświadczenia, używając w ten sposób doświadczenia aż do skrajności, a potem stosując równoważące ćwiczenia i uzyskując odpowiedni stosunek do najbardziej oczyszczonego spektrum manifestacji ośrodka energii we fioletowym promieniowaniu. Dlatego właśnie jasność czy szybkość rotacyjna ośrodków energii nie jest uznawana jako coś stojącego nad zrównoważonym aspektem czy też fioletową manifestacją jednostki w kwestii zdolności do żniwa; bo te jednostki, które nie są zrównoważone zwłaszcza w stosunku do swych podstawowych promieniowań, nie będą zdolne, żeby znieść uderzenie miłości i światła inteligentnej nieskończoności do rozmiaru koniecznego do żniwa.

PYTAJĄCY: Moglibyście mi powiedzieć jaka jest różnica pomiędzy czasoprzestrzenią, a przetrzenioczasem ?

RA: Jestem Ra. Używając słów różnica jest taka, jak pomiędzy widzialnością a niewidzialnością lub fizycznością a metafizycznością. Używając terminów matematycznych, jako robi to osoba, która nazywacie Larson, to różnica jest taka jak pomiędzy przestrzenią/czas a czasem/przestrzeń.

PYTAJĄCY: Wspomnieliście w ostatniej sesji o idei postu dla usuwania niechcianych form myślowych. Czy możecie rozwinąć ten proces i wyjaśnić nieco jak to działa ?

RA: Jestem Ra. To, jak wszystkie techniki leczenia, muszą być użyte przez świadomą istotę tak, że istota jest świadoma, że uwolnienie nadmiaru i niechcianej materii z kompleksu ciała jest analogią do uwalniania umysłu i duszy z niechcianej materii. W ten sposób, istnieje taka dyscyplina czy odrzucenie niechcianej części, kiedy odpowiednia część jest pobrana poprzez drzewo umysłu poprzez kadłub podświadomych poziomów, gdzie jest utworzone powiązanie i w ten sposób ciało, umysł i dusza w zgodzie wyrażają brak zgody dla nadmiaru czy niechcianej duchowej albo mentalnej materii, jako części jednostki.

Wszystko tak odchodzi i jednostka rozumiejąc, jeśli macie taka wolę oraz doceniając naturę odrzuconej materii, jako części większego ja, niemniej jednak przez działanie woli, oczyszcza i rafinuje kompleks umysłu/ciała/duszy, wnosząc w manifestacje pożądany stosunek kompleksu umysłu lub kompleksu duszy.

PYTAJĄCY: To czy byłoby to coś takiego jak świadome reprogramowanie przyspieszacza ? Przykładowo dla pewnych jednostek przyspieszacz jest programowany przez Wyższą Jaźń, aby stworzyć doświadczenia tak, że jednostka może uwolnić siebie od niechcianych odchyleń. Czy to byłoby analogią dla jednostki świadomie programującej to uwolnienie używając postu jako metody komunkacji ze sobą ?

RA: Jestem Ra. To jest nie tylko prawdą, ale można to podjąć dalej. Ego, jeżeli jest świadome do wystarczająco wielkiego rozmiaru wobec prac katalizatora i technik programowania, może poprzez koncentrację woli i zdolność wiary samemu spowodować reprogramowanie bez analogii postu, diety czy innych analogicznych dyscyplin kompleksu cielesnego.

PYTAJĄCY: Mam tutaj książkę „INITAION”, w której kobieta opisuje inicjację. Czy jesteście zaznajomieni z zawartością tej książki ?

RA: Jestem Ra. To prawda. Skanujemy twój umysł.

PYTAJĄCY: Ja przeczytałem tylko część tego, ale byłem ciekawy czy nauki w tej książce dotyczące równoważenia nie były naukami Ra ?

RA: Jestem Ra. To jest podstawowo prawdą w kwestii przekręceń, gdy ten materiał jest zestawiony z materiałem, który my oferujemy.

PYTAJĄCY: Dlaczego ośrodki energii czerwony, żółty i niebieski są tam nazywane podstawowymi ośrodkami ? Sądzę, że z wcześniejszego materiału rozumiem to, lecz istnieje pewne poprowadzenie tych podstawowych kolorów z powrotem do inteligentnej nieskończoności bardziej głęboko, niż to nam daliście ?

RA: Jestem Ra. Nie potrafimy stwierdzić co może wyglądać na głębię dla danej jednostki. Promieniowanie czerwone, żółte i niebieskie są podstawowe, ponieważ oznaczają one działanie podstawowej natury.

Czerwone promieniowanie jest podstawą; pomarańczowe promieniowanie jest ruchem w kierunku żółtego promieniowania, które jest promieniowaniem samoświadomości i współdziałania. Zielone promieniowanie jest poruszaniem się przez różne doświadczenia wymian energii mające do czynienia ze współczuciem i wszystko wybaczającą miłością do podstawowego niebieskiego promieniowania, które jest pierwszym promieniowaniem bez znaczenia dla siebie wobec jakichkolwiek działań od innych.

Jednostka zielonego promieniowania jest nieefektywna w obliczu blokady od innych ja. Jednostka niebieskiego promieniowania jest Współstwórcą. To może być po prostu przedstawieniem ponownym wcześnijszego działania, lecz jeśli rozważycie funkcje Logosu jako reprezentanta Nieskończonego Stwórcy w dokonywaniu poznania Stwórcy przez Stwórcę, to być może będziecie mogli zobaczyć kroki, dzięki którym jest to stosowane.

Możemy prosić o jedno ostatnie, pełne pytanie zanim opuścimy te sesję ?

PYTAJĄCY: To może być zbyt długie pytanie na tę sesję, ale zadam je, a jeżeli jest zbyt długie, to możemy kontynuować to w późniejszym czasie. Czy moglibyście mi powiedzieć na temat rozwoju społecznego kompleksu pamięci Ra od swych początków i jakiego przyspieszacza używano, aby dostać się do stanu takiego jak dzisiaj w kwestii aktywacji promnieniowania ?

RA: Jestem Ra. To pytanie nie wymaga długiej odpowiedzi, bo my, którzy doświadczyliśmy wibracyjnych gęstości na planetarnej kuli, którą nazywacie Wenus, mieliśmy szczęście będąc zdolnym poruszać się w harmonii z planetarnymi wibracjami wraz z harmonijną promocją do drugiej, trzeciej i czwartej gęstości oraz wielce przyspieszyliśmy doświadczenia czwartej gęstości.

Spędziliśmy dużo czasoprzestrzeni, jeżeli macie taką wolę, w piątej gęstości równoważąc intensywne współczucie, które uzyskaliśmy w czwartej gęstości. Promocja znowu była harmonijna i nasz społeczny kompleks pamięci, który stał się najbardziej stanowczo scementowany w czwartej gęstości, pozostał bardzo mocnym i pomocnym w naturze.

Nasza praca szóstej gęstości była także przyspieszona, ponieważ harmonia naszego społecznego kompleksu pamięci była taka, że byliśmy zdolni do wystawienia się jako członkowie Konfederacji do nawet jeszcze szybszego podejścia do promocji do siódmej gęstości. Nasza harmonia jednakże była bolesnym źródłem naiwności w kwestii pracy z waszą planetą. Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument ?

PYTAJĄCY: Czy jest coś co możemy zrobić, żeby instrument uczynić bardziej komfortowym albo aby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Opuszczam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się w mocy i pokoju Jednego Stwórcy. Adonai.