Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 42.,
22 marca 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.

PYTAJĄCY: Zamierzam wypowiedzieć zadanie i poprosić was o skomentowanie poziomu trafności. Przypuszczam, że zrównoważona jednostka nie mogłaby się zakołysać, ani w kierunku pozytywnych, ani negatywnych emocji w wyniku jakiejkolwiek sytuacji, z którą musiałaby się skonfrontować. Poprzez pozostanie bez emocji w każdej sytuacji, zrównoważona jednostka może zauważyć odpowiednie i konieczne odpowiedzi w harmonii z Prawem Jednego w stosunku do każdej sytuacji. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest nieprawdziwe zastosowanie różnoważenia, o którym dyskutowaliśmy. Ćwiczenie pierwszego doświadczenia uczuć, a następnie świadomego odrywania antytez wewnątrz istoty ma jako swój cel nie jako łagodny przepływ uczuć zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, podczas gdy pozostaje się niewzruszonym, lecz ma swój cel w pozostaniu niewzruszonym. To jest prosty wynik, ale wymaga on więcej treningu, powiedzmy.

Przyspieszacz doświadczenia pracuje po to, żeby uczenie się/nauczanie tej gęstości nastąpiło. Jednakże jeżeli to jest widziane przez istotę jako odpowiedź, nawet jeśli jest to po prostu obserwowane, to jednostka ciągle używa przyspieszacza uczenia się/nauczania. Końcowy wynik jest taki, że przyspieszacz nie jest już dłużej potrzebny. W ten sposób, ta gęstość nie jest już dłużej potrzebna. To nie jest to obojętność czy obiektywizm, lecz czysto dostrojone współczucie i miłość, która widzi wszystkie rzeczy jako miłość. To rozumienie ujawnia brak odpowiedzi z powodu reakcji katalitycznych. W ten sposób, jednostka jest teraz zdolna, aby stać się Współtstwórcą doświadczalnych zdarzeń. To jest prawdziwsza równowaga.

PYTAJĄCY: Spróbuję zrobić analogię. Jeżeli zwierze, powiedzmy, byk w zagrodzie zaatakuje, ponieważ spacerowało się po jego zagrodzie, to ucieka się z jego drogi, ale za to się go nie wini. Nie posiada się żadnej innej odpowiedzi emocjonalnej niż odpowiedzi, że on spowodować uszczerbek na ciele. Jednak jak się spotka inne ja na jego terytorium i on zaatakuje, to odpowiedź może być bardziej emocjonalnej natury tworząc odpowiedzi ciała fizycznego. Czy mam rację przypuszczając, że kiedy odpowiada się zwierzęciu i innemu ja, to widząc to wszystko jak Stwórca,to kocha się obojga oraz rozumie się ich działanie atakujące jako działanie wolnej woli, którą się zrównoważyło w tym obszarze ? Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest podstawowo prawdą. Jednak zrównoważona jednostka ujrzy w tym, co wygląda na atak innego ja, powody tego działania, które są, większości przypadków, bardziej złożonej natury niż powód ataku byka z drugiej gęstości, skoro taki był twój przykład. W ten sposób, zrównoważona jednostka byłaby bardziej otwarta do wielu szans służenia innemu ja trzeciej gęstości.

PYTAJĄCY: Czy idealnie zrównoważona istota poczułaby emocjonalną odpowiedź w czasie, gdy byłaby atakowana przez inne ja ?

RA: Jestem Ra. To prawda. Odpowiedzią jest miłość.

PYTAJĄCY: W iluzji, której teraz doświadczamy, trudno jest utrzymać tę odpowiedź zwłaszcza jeśli atak ma swój wynik w fizycznym bólu, ale przypuszczam, że ta odpowiedź powinna być utrzymana nawet przez fizyczny ból czy utratę życia. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest prawda, a nawet dalej, bo jest to główne czy pryncypialne zrozumienie, powiedzmy, zasady równoważenia. Równowaga nie jest obojętnością, lecz raczej obserwatorem niezaślepionym przez żadne uczucia oddzielenia, ale raczej przez uczucia nasycone miłością.

PYTAJĄCY: W ostatniej sesji powiedzieliście takie zdanie: „Spędziliśmy dużo czasoprzestrzeni, jeżeli macie taką wolę, w piątej gęstości równoważąc intensywne współczucie, które uzyskaliśmy w czwartej gęstości.” Czy moglibyście rozwinąć to pojęcie w kwestii materiału, który właśnie dyskutowaliśmy ?

RA: Jestem Ra. Czwarta gęstość, jak powiedzieliśmy, obfituje we współczucie. To współczucie jest szalone, kiedy jest ono widziane oczyma mądrości. To jest zbawienie trzeciej gęstości, lecz tworzy ono miszmasz w ostatecznej równowadze jednostki.

W ten sposób, my, jako społeczny kompleks pamięci czwartej gęstości, mieliśmy tendencję nawet aż do męczeństwa w pomocy innym ja. Gdy znów piąta gęstość została osiągnięta, to odnaleźliśmy, że na tym wibracyjnym poziomie są skazy, które mogłyby być widziane w skuteczności takiego nieulżonego współczucia. Spędziliśmy dużo przestrzenioczasu w kontemplacji sposobów Stwórcy, które nasycają miłość mądrością.

PYTAJĄCY: Spróbuję stworzyć analogię tego pojęcia dla trzeciej gęstości. Wiele jednostek tutaj odczuwa wielkie współczucie, aby ulżyć fizycznym problemom innych ja trzeciej gęstości poprzez zarządzanie nimi na wiele sposobów, poprzez jedzenie, jeżeli jest głód teraz wśród narodów afrykańskich, przez dawanie im lekarstw, jeśli odczuwa się potrzebę służenia im medycznie i będąc bezinteresownym w każdym służeniu do wielkiego rozmiaru.

To jest tworzenie wibracji, która jest w harmonii z zielonym promieniowaniem albo czwartą gęstością, lecz nie jest zrównoważoną ze zrozumieniem piątej gęstości, że te jednostki doświadczają przyspieszaczy, a bardziej zrównoważoną administracją w stosunku do swoich potrzeb byłoby dostarczenie im nauk koniecznych do osiągnięcia stanu świadomości czwartej gęstości niż służenie ich fizycznym potrzebom w tym czasie. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To nieprawda. Dla kompleksu umysłu/ciała/duszy, który głoduje odpowiednią odpowiedzią jest nakarmienie ciała. Możesz z tego ekstrapolować.

Z drugiej strony jednak, masz rację w swym przypuszczeniu odpowiedź zielonego promieniowania jest tak wyrafinowana, jak ta która jest nasycona mądrością. Ta mądrość pozwala docenić swój wkład do planetarnej świadomości przez jakość swojej istoty bez względu na działanie albo na zachowanie, które oczekuje wyników na widzialnych płaszczyznach.

PYTAJĄCY: To dlaczego mamy niezwykły problem głodu ogólnie na obszarze Afryki w tych czasach ? Czy jest jakiś metafizyczny powód tego czy jest to czysty przypadek ?

RA: Jestem Ra. Twoje pierwsze przypuszczenie jest prawdą w stosunku do katalitycznego działania głodu i problemu zdrowia. Jednakże jest kwestią wolnej woli jednostki odpowiedzieć na tę trudność innych ja, a oferowanie potrzebnego jedzenia i substancji jest odpowiednią odpowiedzią w ramach waszego uczenia się/nauczania teraz, które angażuje wzrastający sens miłości wobec innych i służenie innym ja.

PYTAJĄCY: Jaka jest różnica w kwestii aktywacji ośrodków energii pomiędzy osobą, która tłumi emocjonalne odpowiedzi w stosunku do emocjonalnie naładowanych sytuacji, a osoba, która jest zrównoważona i dlatego jest prawdziwie niewzruszona przez emocjonalnie naładowane sytuacje ?

RA: Jestem Ra. To pytanie zawiera nieprawdziwe przypuszczenie. Dla prawdziwie zrównoważonej jednostki żadna sytuacja nie byłaby naładowana emocjonalnie. Ze zrozumieniem tego możemy powiedzieć co następuje: Tłumienie emocji depolaryzuje jednostkę tak bardzo, jak ona wybierze nie używać katalitycznego działania obecnej czasoprzestrzeni w spontaniczny sposób, w ten sposób, zaciemniając ośrodki energii. Jednak istnieje pewna polaryzacja, jeżeli powodem tego tłumienia jest rozważenie innych ja. Jednostka, która pracowała wystarczająco długo z przyspieszaczem ma być zdolna do odczucia przyspieszacza, ale nie odnaleźć koniecznym wyrazić reakcji, które nie są jeszcze zrównoważone, lecz nie cierpią żadnej depolaryzacji z powodu jawności swego doświadczalnego kontinuum. W ten sposób, zwiększanie stopniowe zdolności do obserwacji reakcji osoby i poznanie siebie przeniesie ja nawet bliżej do prawdziwej równowagi. Cierpliwość jest proszona i sugerowana, bo przyspieszacz jest intensywny na waszej płaszczyźnie i jego uczucie musi być docenione przez okres konsekwentnego uczenia się/nauczania.

PYTAJĄCY: Jak osoba może poznać kiedy jest emocjonalnie niewzruszona przez emocjonalnie naładowane sytuacje albo jeśli tłumi przepływ emocji, albo jeżeli jest równowadze i prawdziwe niewzruszona ?

RA: Jestem Ra. Już mówiliśmy na ten temat. Dlatego musimy krótko powtórzyć, że dla zrównoważonej jednostki nie ma sytuacji mającej naładowanie emocjonalne, lecz jest to po prostu sytuacja jak każda inna, w której jednostka może lub nie może zaobserwować szansy do służenia. Im bliżej jednostka podchodzi do tego stosunku, tym bliżej jest jednostce do równowagi. Można zauważyć, że nie jest naszą rekomendacją, że reakcje na przyspieszacz maja być tłumione czy likwidowane chyba, że takie reakcje byłyby potknięciem się niezgodnym z Prawem Jednego w stosunku do innych ja. Jest dużo lepiej pozwolić doświadczyć. Jest o wiele, wiele lepiej pozwolić jednostce na wyrażenie siebie po to, żeby jednostka mogła pełniej użyć tego przyspieszacza.

PYTAJĄCY: Jak może osoba ocenić jakie ośrodki energii w jego istocie są aktywowane bez nagłej potrzeby uwagi, a które ośrodki energii nie są aktywowane oraz są w nagłej potrzebie uwagi ?

RA: Jestem Ra. Myśli osoby, uczucia i emocje oraz najmniejsze z jej zachowań są drogowskazami dla nauczania/uczenia siebie przez siebie. W analizie doświadczeń swego dziennego cyklu dana osoba może ocenić, to co może być nieodpowiednimi myślami, zachowaniami, uczuciami i emocjami. W sprawdzaniu tych nieodpowiednich działań kompleksów umysłu, ciała i duszy jednostka może umieścić te przekręcenia w odpowiednim promieniowaniu wibracyjnym i w ten sposób zobaczyć gdzie praca jest potrzebna.

PYTAJĄCY: W ostatniej sesji powiedzieliście: „Ego, jeżeli jest świadome do wystarczająco wielkiego rozmiaru wobec prac katalizatora i technik programowania, może poprzez koncentrację woli i zdolność wiary samemu spowodować reprogramowanie bez analogii postu, diety czy innych analogicznych dyscyplin kompleksu cielesnego.” Jakie są techniki programowania, które Wyższa Jaźń używa do ubezpieczenia się, że pożądane lekcje są uczone albo próbowane przez ja trzeciej gęstości ?

RA: Jestem Ra. Istnieje, ale tylko jedna technika do tego wzrostu albo karmienia woli oraz wiary i to jest skupienie uwagi. Długość uwagi tych, których nazywacie dziećmi jest uznawana jako krótka. Długość duchowej uwagi większości ludzi jest taka jak u dziecka. W ten sposób, jest kwestią życzenia zebrać uwagę osoby i trzymać ją na pożądanym programowaniu.

To, gdy jest kontynuowane, wzmacnia wolę. Całe działanie może nastąpić tylko wtedy, gdy istnieje wiara, że wynik takiej dyscypliny jest możliwy.

PYTAJĄCY: Czy możecie wspomnieć o jakiś ćwiczeniach pomagających zwiększyć długość uwagi.

RA: Jestem Ra. Takie ćwiczenia są wspólne wśród wielu mistycznych tradycji waszych jednostek. Wizualizacja kształtu i koloru, która jest osobistej jakości inspiracyjnej medytującego jest sercem tego, co nazwalibyście religijnymi aspektami tego rodzaju wizualizacji.

Wizualizacja prostych kształtów i kolorów, która nie ma żadnej wrodzonej jakości inspiracyjnej dla jednostki, formuje postawę tego, co możecie nazwać magicznymi tradycjami.

Czy wyobraża się różę czy koło, to nie jest to ważne. Jednakże sugerowanym jest, że jedna czy druga ścieżka w kierunku wizualizacji ma być obrana, żeby ćwiczyć daną zdolność. Jest tak z powodu ostrożnej aranżacji kształtów i kolorów, które zostały opisane jako wizualizacje przez tych, którzy wstąpili w magiczną tradycję.

PYTAJĄCY: Jak byłem młody, to kształciłem się w naukach technicznych, które włączały konieczność trójwymiarowej wizualizacji do procesów projektu. Czy to byłoby pomocne jako podstawa tej wizualizacji, o której mówicie czy nie miałoby to żadnej wartości ?

RA: Jestem Ra. Dla ciebie, jako pytającego, to doświadczenie było wartościowe. Dla mniej wyczulonej jednostki, to nie zyskałoby odpowiedniego zwiększenia energii koncentracyjnej.

PYTAJĄCY: To mniej wyczulona jednostka powinna użyć... Czego powinna taka jednostka użyć dla odpowiedniej energii ?

RA: Jestem Ra. W przypadku mniej wyczulonej osoby wybór osobiście inspiracyjnych obrazów jest odpowiedni czy tą inspiracją jest róża, która jest idealnie piękna, czy to jest krzyż, który jest idealnym poświęceniem, czy to jest Budda, który jest Wszechistotą w Jednym czy cokolwiek innego, co może inspirować osobę.

PYTAJĄCY: Używając relacji rodzica w stosunku do dziecka w kwestii uczenia się/nauczania, to jaki rodzaj działań zademonstrowałby aktywację ośrodków energii w sekwencji od czerwonego do fioletowego ?

RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji.

Jednostka, dziecko czy dorosły, jak wy to nazywacie, nie jest instrumentem do gry. Odpowiednim narzędziem rodzica w stosunku do dziecka jest istnienie jako rodzic z otwartym sercem i absolutna akceptacja istnienia dziecka. To będzie obejmować jakąkolwiek materię, którą jednostka dziecka wzięła w istnienie w tej płaszczyźnie.

Istnieją dwie rzeczy szczególnie ważne w takiej relacji poza podstawową akceptacją rodzica wobec jednostki dziecka. Po pierwsze, doświadczenie jakiegokolwiek znaczenia używa czci i oddaje dziękczynienie dla jednego Nieskończonego Stwórcy, a to powinno, o ile to możliwe, być dzielone z jednostką dziecka w życiu codziennym, jak powiedzielibyście. Po drugie, współczucie rodzica wobec dziecka powinno być realizowane przez zrozumienie, że dziecko powinno się uczyć odchyłów służenia innym i służenia sobie od innych ja, które są rodzicami. To jest właśnie powód tego, że pewna dyscyplina jest odpowiednia w uczeniu się/nauczaniu. To nie ma zastosowania do aktywacji żadnego ośrodka energii, ponieważ dla każdej jednostki jest to unikalne, a każda relacja ja z innym ja jest podwójnie unikalna. Właśnie z tego powodu dane wskazówki są tylko ogólne.

Czy jest jakieś krótkie pytanie zanim opuścimy ten instrument ?

PYTAJĄCY: Czy jest coś co możemy zrobić, aby uczynić instrument bardziej komfortowym albo żeby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Instrument ma się dobrze. Opuszczam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, więc, radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.