Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 43.,
24 marca 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy.

Zanim zaczniemy się komunikować prosimy o dostosowanie bez dotykania kompleksu ciała instrumentu w kwestii tego, co uciska głowę instrumentu To powoduje pewne zakłócenie naszego kontaktu.

PYTAJĄCY: Czy to jest poduszka czy coś innego ? Mówicie o poduszce pod karkiem ?

RA: Jestem Ra. Istnieje linia zakłóceń przecinająca koronę głowy.

PYTAJĄCY: Czy o to chodzi ? (Dwucalowa fałda na prześcieradle jest umieszczona trzy cale od korony głowy instrumentu, a teraz jest płasko na łóżku) Czy o to chodziło ?

RA: Jestem Ra. To prawda. Prosimy o zwiększenie odległości od korony głowy.

PYTAJĄCY: (Zniekształcenia na prześcieradle zostały ułagodzone wzdłuż całej długości obok głowy instrumentu) Czy to jest satysfakcjonujące ?

RA: Jestem Ra. Tak.

PYTAJĄCY: Przepraszam, że tego nie zauważyliśmy.

RA: Komunikujemy się teraz.

PYTAJĄCY: Nie wiem czy to jest w jakiś sposób ważne, ale uderzyło mnie, że części usuwane podczas okaleczeń bydła są cały czas takie same, no i byłem ciekaw czy to jest powiązane z ośrodkami energii i dlaczego te miejsca są tak ważne, jeśli są ?

RA: Jestem Ra. To jest podstawowo prawdą, jeżeli możecie zrozumieć, że istnieje powiązanie pomiędzy ośrodkami energii, a różnymi formami myślowymi. W ten sposób, lęki masowej świadomości tworzą klimat dla koncentracji na usuniętych częściach ciała, które symbolizują obszary zmartwienia bądź lęku w masowej świadomości.

PYTAJĄCY: Czy chcecie powiedzieć, że te części, które są usuwane, są powiązane z masową świadomością ludzkich form trzeciej gęstości i że ten strach jest używany w pewien sposób przez jednostki będące formami myślowymi podczas tych okaleczeń ?

RA: Jestem Ra. To prawda. Jednostki będące formami myślowymi żywią się strachem; w ten sposób, są one zdolne do sprecyzowania szkody zgodnie z systemami symboliki. Inne typy drugiej gęstości, o których mówicie, potrzebują tego, co nazywacie krwią.

PYTAJĄCY: Czy te typy drugiej gęstości potrzebują krwi, aby pozostać w fizyczności ? Czy one wchodzą i wychodzą z naszej fizyczności z jednej z niższych płaszczyzn astralnych.

RA: Jestem Ra. Te jednostki są, powiedzmy, stworzeniami grupy Oriona. One nie istnieją w płaszczyznach astralnych, jak to robią formy myślowe, lecz czekają na powierzchni Ziemi. My, jak zawsze, przypominamy nasze wrażenie, że informacja tego typu nie jest ważna.

PYTAJĄCY: Zgadzam się z wami całkowicie, ale tracę czasami trochę czasu na badanie danego obszaru, czy to może prowadzić do lepszego zrozumienia. To właśnie wyglądało na powiązane jakoś z ośrodkami energii, o których mówiliśmy.

Chciałbym powiedzieć zdanie i prosić was o skomentowanie jego w kwestii prawdziwości. Zdanie jest takie: Gdy światło Stwórcy jest rozdzielone czy rozłożone na kolory i ośrodki energii dla doświadczania, to po to, żeby zjednoczyć się ponownie ze Stwórcą, ośrodki energii muszą być zrównoważone dokładnie tak samo, jak nastąpiło rozdzielenie światła, jak ono się zrodziło ze Stwórcy. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Dać prostą odpowiedź na to pytanie byłoby niemal niemożliwe.

Jesteśmy zmuszeni uprościć to przez skoncentrowanie się na tym, co uznajemy za główne pojęcie w kierunku, do którego dążymy. Już wiele razy mówiliśmy o relatywnej ważności równoważenia jako przeciwności relatywnej nieważności maksymalnej aktywacji każdego ośrodka energii. Powód tego jest taki, jak poprawnie podejrzewałeś. W ten sposób, jednostka jest zainteresowana, jeżeli jest na ścieżce pozytywnego żniwa, regulowaniem różnych energii doświadczania. W ten sposób, najbardziej krucha jednostka może być bardziej zrównoważona niż ta z ekstremalną energią z działaniem w służeniu innym z powodu kapryśności, przy której wola jest umieszczona w użyciu doświadczania poznania siebie. Gęstości ponad waszą własną dają minimalnie zrównoważonej osobie dużo przestrzenioczasu i czasoprzestrzeni, dzięki której można rafinować te wewnętrzne równowagi.

PYTAJĄCY: W następnej gęstości - czwartej gęstości, czy tam przyspieszacz fizycznego bólu jest używany jako mechanizm dla doświadczalnego równoważenia ?

RA: Jestem Ra. Użycie fizycznego bólu jest minimalne i ma jedynie do czynienia z końcem inkarnacji czwartej gęstości. Fizyczny ból nie byłby rozważany surowo wystarczająco, aby traktować go jak, powiedzmy, w trzeciej gęstości, Przyspieszacze mentalnego i duchowego bólu są używane w czwartej gęstości.

PYTAJĄCY: Dlaczego fizyczny ból jest częścią końca czwartej gęstości ?.

RA: Jestem Ra. Nazwalibyście to różnorodnością bólu przemęczenia.

PYTAJĄCY: Czy możecie określić średnią długość życia wcielenia w czasoprzestrzeni czwartej gęstości ?

RA: Jestem Ra. Typowa, harmonijna inkarnacja czasoprzestrzeni wynosi około 90 000 waszych lat, jak wy mierzycie czas.

PYTAJĄCY: Czy istnieją w czwartej gęstości różnorakie inkarnacje z doświadczeniami przestrzenioczasu pomiędzy tymi wcielaniami ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: Jak długi jest cykl doświadczania w czwartej gęstości w waszych latach ?

RA: Cykl doświadczania wynosi około 30 milionów waszych lat, jeśli jednostki nie są zdolne do żniwa szybciej. W czwartej gęstości istnieje żniwo, które jest całkowicie funkcją gotowości społecznego kompleksu pamięci. Ono nie jest zbudowane tak, jak wasze, ponieważ ma do czynienia z bardziej widzialnym przekręceniem Jednego Nieskończonego Stwórcy.

PYTAJĄCY: To duża różnica w żniwie pomiędzy trzecią i czwartą gęstością tkwi w tym, że w trzeciej gęstości jednostka jest zbierana na podstawie funkcji fioletowego promieniowania, a tam istnieje fioletowe promieniowanie dla całego społecznego kompleksu pamięci, że musi być natury do żniwa, żeby wstąpić do piątej gęstości. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda, chociaż jednostki piątej gęstości mogą obrać, żeby się uczyć jako społeczny kompleks pamięci albo jako kompleksy umysłu/ciała/duszy i mogą wstąpić do szóstej gęstości na takich warunkach, bo gęstość mądrości jest niezwykle swobodną gęstością, ale lekcje współczucia prowadzące do mądrości koniecznie mają do czynienia z innymi ja.

PYTAJĄCY: To czy żniwo szóstej gęstości jest ściśle żniwem natury społecznego kompleksu pamięci, ponieważ znowu mamy mądrość i współczucie wymieszane przez użycie mądrości ?

RA: Jestem Ra. To jest całkowicie prawdą.

PYTAJĄCY: Jak przypuszczam, fizyczny wehikuł użyty w czasoprzestrzeni czwartej gęstości jest całkiem podobny do tego, który jest teraz użyty w trzeciej gęstości. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Chemiczne elementy użyte nie są takie same. Jednak wygląd jest podobny.

PYTAJĄCY: Czy jest konieczne spożywanie jedzenia w czwartej gęstości ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: Mechanizm, powiedzmy, społecznego przyspieszacza istnieje z powodu konieczności karmienia ciała, więc jest aktywny w czwartej gęstości. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To nieprawda. Istota czwartej gęstości pragnie służyć, a przygotowanie jedzenia jest niezwykle proste z powodu większej wspólnoty pomiędzy jednostką, a żyjącym jedzeniem. Dlatego nie jest to znaczący przyspieszacz, a raczej warunek wstępny doświadczenia czasoprzestrzeni. Przyspieszaczem w to zaangażowanym jest konieczność spożywania jedzenia. To nie jest uznawane za ważne przez jednostki czwartej gęstości i dlatego to pomaga w nauczaniu/uczeniu się cierpliwości.

PYTAJĄCY: Moglibyście rozwinąć nieco jak to pomaga nauczaniu/uczeniu się cierpliwości ?

RA: Jestem Ra. Zatrzymanie służenia innym wystarczająco długo, aby spożyć jedzenie jest wezwaniem cierpliwości.

PYTAJĄCY: Sądzę, że nie jest koniecznym zażywanie jedzenia w piątej gęstości. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To nieprawda. Jednakże wehikuł fizyczny potrzebuje jedzenia, które może być przygotowane przez myśl.

PYTAJĄCY: Jakim rodzajem jedzenia to byłoby ?

RA: Jestem Ra. Nazwalibyście ten typ jedzenia nektarem lub ambrozją albo świetlnym rosołem o barwie złotej bieli.

PYTAJĄCY: Jaki jest cel spożywania jedzenia w piątej gęstości ?

RA: Jestem Ra. To jest niejako zasadnicza sprawa. Celem czasoprzestrzeni jest zwiększenie katalitycznego działania odpowiedniego dla jednostki. Jednym z warunków wstępnych egzystencji w czasoprzestrzeni jest pewna forma kompleksu ciała. Taki kompleks ciała musi być zasilany w jakiś sposób.

PYTAJĄCY: W trzeciej gęstości zasilanie ciała nie jest tylko po prostu zasilaniem kompleksu ciała, lecz daje nam możliwości uczenia się służenia. W czwartej gęstości ono nie tylko zasila kompleks ciała, ale daje szanse uczenia się cierpliwości. W piątej gęstości to zasila kompleks ciała, a czy także naucza ?

RA: Jestem Ra. W piątej gęstości jest komfortem tych z podobnym umysłem zebranych razem, dzielić się w tym rosole, w ten sposób, stając się jednym w świetle i mądrości, gdy łączy się serca i ręce w fizycznym działaniu. W ten sposób, w tamtej gęstości to staje się raczej pocieszeniem niż przyspieszaczem do nauki.

PYTAJĄCY: Ja po prostu staram się śledzić kroki ewolucji tego przyspieszacza, który potem, jak mówicie, czyni zmiany w piątej gęstości. Mogę tak samo zakończyć to i zapytać czy istnieje spożywanie jedzenia w szóstej gęstości ?

RA: Jestem Ra. To prawda. Jednak natura tego jedzenia jest ze światła i jest niemożliwym dla nas opisać to wam w jakiś znaczący sposób z uwagi na przytyk waszego pytania.

PYTAJĄCY: Po tym jak na tej planecie żniwo zostanie ukończone, to czy istoty czwartej gęstości inkarnują się na te planetę o czym wiemy teraz ?

RA: Jestem Ra. Wiry prawdopodobieństwa/możliwości wskazują na to jako najbardziej prawdopodobne.

PYTAJĄCY: Czy będą wtedy jakieś istoty piątej i szóstej gęstości na powierzchni tej planety ?

RA: Jestem Ra. Nie przez długą miarę waszego czasu, bo istoty czwartej gęstości potrzebują spędzać swoją czasoprzestrzeń uczenia się/nauczania z jednostkami ze swojej własnej jednostki.

PYTAJĄCY: To z tego, co mówicie wynika, że w tym punkcie nauki istot piątej czy szóstej gęstości nie byłyby one zbyt dobrze zrozumiane przez nowe istoty czwartej gęstości ?

RA: Jestem Ra. Czy chcecie nas o to zapytać ?

PYTAJĄCY: Sądzę, że nie wypowiedziałem tego poprawnie. Czy nowe istoty czwartej gęstości potrzebowałyby rozwinąć się w swoim myśleniu, aby osiągnąć punkt, gdzie lekcje piątej gęstości miałyby wartość ?

RA: Jestem Ra. Pojmujemy przytyk twego pytania. Choć prawdą jest, ze gdy istoty czwartej gęstości rozwijają się, to mają większą i większą potrzebę innych nauk i prawdą również jest to, co mówiliśmy w kwestii wzywania, że informacja wzywana jest zawsze dostępna. To jest proste, że istoty piątej gęstości nie będą żyły na powierzchni planetarnej kuli do czasu, aż planeta osiągnie wibracyjny poziom piątej gęstości.

PYTAJĄCY: Byłem więc ciekaw czy mechanizm nauczania/uczenia się był relatywnie ten sam w czwartej gęstości. Z tego, co mówicie, jest koniecznym, po pierwsze, aby wzywać istnienie dla nauk nauczania/uczenia się piątej, żeby ono było dawane czwartej tak, jak wzywanie musi istnieć tutaj zanim lekcje czwartej gęstości są dane trzeciej gęstości. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To pytanie jest niefortunne, bo doświadczenie czwartej gęstości jest stanowczo nie takie same, jak doświadczenie trzeciej gęstości. Jednakże jest prawdą, że mechanizm wezwania usposabia informacje otrzymaną w sposób zgodny z wolną wolą.

Możecie zadać jeszcze jedno pełne pytanie podczas tej sesji.

PYTAJĄCY: Powiedzieliście, że kluczem do wzmacniania woli jest koncentracja. Czy możecie mi powiedzieć jaka jest relatywna ważność tych rzeczy, które pomagają ? Wyliczyłem ciszę, kontrolę temperatury, komfort ciała, ekranowanie takie, jak klatka Faradaya ekranowałaby promieniowanie elektromagnetyczne i stały zapach taki, jak użycie kadzidła.

RA: Jestem Ra. Analogie kompleksu ciała do działań kompleksu umysłu i duszy były dyskutowane poprzednio. Możesz uznać wszystkie wcześniej wymienione rzeczy, które pomagają, jako pomocne do stymulacji tego, co właściwie pomaga koncentracji, bo jest wolą jednostki. Ta wolna wola może być skupiona na dowolnym obiekcie czy celu.

PYTAJĄCY: Tak na prawdę, to próbowałem się dowiedzieć czy byłoby wielką ważnością skonstruować lepsze miejsce do medytacji. Mieliśmy tutaj wiele rodzajów zakłóceń, o których wspomniałem i wiem, że to jest funkcją naszej totalnej, wolnej woli czy mamy to skonstruować czy nie, ale próbuję się dowiedzieć czegoś na temat zasad stojących i relatywnej ważności klatki Faradaya. To byłaby całkowita konstrukcja i byłem ciekaw czy to miałoby jakąś wartość ?

RA: Jestem Ra. Bez pogwałcania wolnej woli odczuwamy możliwość powiedzenia, że klatka Faradaya czy zbiornik izolacyjny są gadżetami.

Otoczenie siebie w leśnej atmosferze, z dala od zakłóceń w miejscu pracy nieużywanym do żadnego innego celu, w którym ty i twoi znajomi zgodzilibyście się zostawić wszystkie cele, a skupilibyście się na medytacyjnym poszukiwaniu Nieskończonego Stwórcy, nie jest to, powiedzmy, gadżetami, a użyciem tworzenia Ojca w miłości drugiej gęstości oraz w miłości i pomocy innym ja. Jakieś krótkie pytania zanim ta sesja się skończy ?

PYTAJĄCY: Czy jest coś co możemy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym albo aby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Opuszczam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się w mocy i pokoju Jednego Stwórcy. Adonai.

Sesja 44. z 28 marca 1981 r. i sesja 45. z 6. kwietnia 1981 zawierają tylko materiał osobisty i z tego powodu zostały usunięte.