Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 47.,
18 kwietnia 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.

PYTAJĄCY: Moglibyście nam powiedzieć coś na początek na temat warunków instrumentu ?

RA: Jestem Ra. Jest tak, jak stwierdziliśmy poprzednio.

PYTAJĄCY: Pytanie, które próbowałem zadać na końcu ostatniej sesji to: Jaką wartość, w stosunku do ewolucji czy doświadczenia w kwestii Stwórcy znającego siebie, mają pozytywne i negatywne społeczne kompleksy pamięci, które formują początek w czwartej gęstości i dlaczego to było zaplanowane przez Logos ?

RA: Jestem Ra. W twoim pytania tkwią nieporozumienia. Jednakże możemy odpowiedzieć na główny sens pytania.

Nieporozumienia tkwią w rozważaniu, że społeczne kompleksy pamięci są planowane przez Logos czy sub-Logos. To nieprawda, bo skoro jedność Stwórcy istnieje wewnątrz najmniejszej części każdej materii stworzonej przez Miłość, to dlaczego ma być dużo jej mniej w samoświadomej istocie.

Jednak przekręcenie wolnej woli powoduje, żeby społeczny kompleks pamięci ukazał się jako możliwy na pewnym etapie ewolucji umysłu. Celem czy rozważaniem, które powoduję, że jednostki formują takie kompleksy tzn. społeczne kompleksy pamięci, jest bardzo proste rozwinięcie podstawowego przekręcenia w kierunku poznania Stwórcy przez siebie, ponieważ grupa umysłów/ciał/dusz staje się zdolna uformować społeczny kompleks pamięci, a wszystkie doświadczenia kazdej jednostki stają się dostęne dla całego kompleksu. W ten sposób, Stwórca poznaje więcej swego Stworzenia każdej jednostki biorącej udział w tej wspólnocie jednostek.

PYTAJĄCY: Daliście wartość: więcej niż 50 % służenia innym dla czwartej gęstości pozytywnej i więcej niż 95% służenia sobie dla czwartej gęstości negatywnej społecznych kompleksów pamięci. Czy te dwie wartości korespondują z tą samą, powiedzmy stawką, wibracji ?

RA: Jestem Ra. Postrzegamy, że masz trudność wyrażeniu pytania. Stawki wibracyjne nie mają być rozumiane jako mające moc do akceptacji i pracy z inteligentną nieskończonością do pewnego poziomu czy intensywności. Z powodu faktu, że podstawowego koloru czy, powiedzmy, niebieskiej energii brakuje w negatywnie zorientowanym kompleksie, zielone/niebsieskie wibracyjne energie nie są widziane w planach czy wzorcach negatywnej, czwartej i piątej stawki wibracji.

Z drugiej strony pozytywność ma, powiedzmy, pełne spektrum prawdziwego koloru przestrzenioczasu wibracyjnych wzorców i w ten sposób, zawiera odmienny wibracyjny wzorzec czy plan. Każdy jest zdolny do wykonania pracy czwartej gęstości. To jest kryterium żniwa.

PYTAJĄCY: Czy powiedzieliście, że niebieskiego koloru brakuje w czwartej gęstości negatywnej ?

RA: Jestem Ra. Pozwólcie nam to dalej wyjaśnić. Jak powiedzieliśmy wcześniej, wszystkie istoty mają potencjał do wszystkich możliwych stawek wibracyjnych. W ten sposób, potencjał aktywacji zielonego i niebieskiego ośrodka energii jest oczywiście dokładnie tam, gdzie musi być w tworzeniu Miłości. Jednakże negatywnie spolaryzowana jednostka osiągnie żniwo z powodu niezwykle wydajnego użycia czerwonej i pomarańczowo/żółtej energii, poruszając się bezpośrednio do bramy energii indygo, wchodząc w ten kanał inteligentnej energii, w napływy inteligentnej nieskończoności.

PYTAJĄCY: To czy podczas promocji czwartej gęstości w piątą jest coś takiego, co już określiliście, jak procentowe wartości do promocji trzeciej gęstości w czwartą w stosunku do polaryzacji ?

RA: Jestem Ra. Istnieją, w waszym trybie myślenia, odpowiedzi, które możemy dać, a które poczynimy. Jednak ważnym jest to, że wstąpienie z gęstości do gęstości występuje. Pozytywna/negatywna biegunowość jest rzeczą, która na szóstym poziomie, stanie się po prostu historią. Dlatego my mówimy o iluzorycznym czasowym kontinuum, kiedy dyskutujemy statystyki żniwa negatywnego i pozytywnego wejścia w piątą gęstość. Duży procent negatywnych jednostek czwartej gęstości kontynuuje negatywną ścieżkę z doświadczeniami czwartej do piątej gęstości, bo bez mądrości współczucia i pragnienia pomocy innemu ja nie jest się niezwykle dobrze poinformowanym. W ten sposób, choć traci się około dwa procent z negatywności do pozytywności podczas doświadczenia czwartej gęstości, to sądzimy, że osiem procent promocji w piąta gęstość jest tych z negatywności.

PYTAJĄCY: To co właściwe pytałem, to było to, czy te 50%, które jest potrzebne do promocji z trzeciej do czwartej gęstości w pozytywnym sensie i te 95% potrzebne do wstąpienia w negatywnym sensie, czy to bliżej dochodzi do 100% w kwestii promocji w obu przypadkach z czwartej do piątej gęstości ? Czy jednostka musi mieć 99% polaryzacji negatywnej i może 80% polaryzacji pozytywnej do wstąpienia ?

RA: Jestem Ra. Dostrzegamy to pytanie teraz.

Danie wam odpowiedzi w waszej terminologii jest wprowadzające w błąd, ponieważ istnieją, powiedzmy, wizualne i uczące pomoce dostępne w czwartej gęstości, które automatycznie pomagają w polaryzacji jednostce, kiedy ona odczuwa silnie efekt przyspieszacza. W ten sposób, gęstość ponad wami musi obrać więcej czasoprzestrzeni.

Udział służenia innym pozytywnie zorientowanych jednostek harmonijnie przybliży się do 98% w swej intencji. Kwalifikacje do czwartej gęstości, jednak zawierają zrozumienie. To więc staje się podstawową kwalifikacją promocji do piątej gęstości. Aby osiągnąć to wstąpienie jednostka musi być zdolna do rozumienia działań, ruchów i tańca. Nie istnieje udział procentowy opisywany, który mierzy to zrozumienie. To jest miara wydajności percepcji. To może być mierzone światłem czyli zdolność kochania, akceptowania i użycia pewnej intensywności światła, a w ten sposób, zapotrzebowanie dla żniwa, zarówno negatywnego jak i pozytywnego do piątej gęstości.

PYTAJĄCY: Czy możecie zdefiniować co macie na myśli przez „skrystalizowaną jednostkę” ?

RA: Jestem Ra. Użyliśmy tego szczególnego terminu, ponieważ ono ma całkiem precyzyjne znaczenie w waszym języku. Gdy krystaliczna struktura jest formowana z waszej fizycznej materii, to elementy obecne w każdej cząsteczce są wiązane w uporządkowany sposób z elementami w każdej innej cząsteczce. W ten sposób, struktura jest uporządkowana i wtedy, kiedy jest ona w pełni i idealnie skrystalizowana, ma pewne właściwości. Ona się nie rozłupie, ani nie przełamie; ona jest bardzo silna bez wysiłku; ona promieniuje, przewodząc światło pięknie je załamując, dając przyjemność oczom wielu.

PYTAJĄCY: W naszej literaturze ezoterycznej jest wyliczonych wiele ciał. Wyliczyłem tutaj ciało fizyczne, eteryczne, emocjonalne i astralne. Możecie mi powiedzieć czy to wyliczenie ma odpowiednią liczbę i czy możecie mi coś powiedzieć na temat użycia, celów, efektów, itd. każdego z tych ciał i każdego z innych ciał, które mogą zaistnieć w naszym kompleksie umysłu/ciała/duszy ?

RA: Jestem Ra. Żeby odpowiedzieć na twoje pytanie w pełni, zajęłoby to czas pracy wielu sesji takiej jak ta, bo związki powiązanie pomiędzy rożnymi ciałami i efekty każdego z tych ciał na różne sytuacje są ogromnymi studiami. Jednakże zaczniemy od odniesienia waszych umysłów z powrotem do spektrum prawdziwych kolorów i użycia tego rozumienia w pojęcie różnych gęstości waszej oktawy.

Mamy liczbę siedem powtarzaną z makrokosmosu do mikrokosmosu w strukturze i doświadczaniu. Dlatego należałoby oczekiwać, że istniałoby siedem podstawowych ciał, które być może byłyby najbardziej błyszczące, jak np. czerwone ciało, etc. Jednak jesteśmy świadomi, że życzycie sobie, aby powiązać te ciała wspomniane wcześniej z kolorami promieniowania. To wprowadzi zamieszanie, bo różni nauczyciele zaoferowali swoje uczenie się/nauczanie w różnej terminologii. W ten sposób, ktoś może nazwać ciało subtelne jedną rzeczą, a ktoś inny znajdzie inną nazwę.

Ciało czerwonego promieniowania jest waszym ciałem chemicznym. Jednakże to nie jest ciało, które macie jako ubranie w fizyczności. To jest nieskonstruowana materia ciała czyli elementarne ciało bez formy. To podstawowe nieuformowane ciało materialne jest ważne do zrozumienia, bo istnieją techniki uzdrowień, które mogą być wniesione przez proste zrozumienie elementów obecnych w fizycznym wehikule.

Ciało pomarańczowego promieniowania jest kompleksem ciała fizycznego. Ten kompleks cielesny wciąż nie jest ciałem, które zamieszkujecie, a raczej ciałem uformowanym bez samoświadomości czyli ciało w łonie zanim wchodzi w nie kompleks duszy/umysłu. To ciało może żyć bez uczestnictwa kompleksów umysłu i duszy. Jednak rzadko tak się dzieje.

Ciało żółtego promieniowania jest fizycznym wehikułem, który teraz poznajecie, a w którym doświadczacie przyspieszacza. To ciało ma charakterystyki umysłu/ciała/duszy i jest równoważne fizycznej iluzji, jak ją nazywacie.

Ciało zielonego promieniowania jest takim ciałem, które może być dostarczone, kiedy to, co nazwacie ektoplazmą jest dostarczone. To jest lżejsze ciało zapakowane bardziej gęsto w życie. Możecie nazwać je ciałem astralnym, które występuje w pewnych nauczaniach. Inni nazywają to samo ciało ciałem eterycznym. Jednakże nie jest to prawdą w tym sensie, że ciała eteryczne, w którym inteligentna energia do modelowania kompleksu umysłu/ciala/duszy.

Ciało świetliste czy też ciało niebieskiego promieniowania może być nazwane ciałem dewachanicznym .Istnieje wiele różnych nazw dla tego ciała w waszych tzw. hinduskich Sitrach czy zapisach, ponieważ pomiędzy tymi ludźmi są tacy, którzy badali te regiony i rozumieją różne typy ciał dewachanicznych. Jest wiele, wiele rodzajów ciał każdej gęstości, takich jak wasze.

Ciało promieniowania indygo, które postanowiliśmy nazywać ciałem eterycznym jest, jak już powiedzieliśmy, ciałem bramy. W tym ciele forma jest substancją i możecie widzieć to ciało tak, jak coś ze światła, że może się modelować tak, jak tego pragnie.

Ciało fioletowego promieniowania przykładowo może być rozumiane jak to, co możecie ciałem Buddy czy ciałem, które jest kompletne.

Każde z tych ciał ma swoje działanie w stosunku do kompleksu umysłu/ciała/duszy w waszym życiowym istnieniu. Związków pomiędzy nimi, jak już powiedzieliśmy, jest wiele i są one złożone.

Być może jedna sugestia, która może być wskazana, może być taka: Ciało promieniowania indygo może być użyte przez uzdrowiciela, bo wewnątrz niego tkwi sens, który jest niezwykłą jednością ze wszystkim, co istnieje. Te ciała są częścią każdej jednostki, a odpowiednie ich użycie i zrozumienie ich, choć jest bardzo zaawansowane od punktu widzenia żniwa trzeciej gęstości, niemniej jednak użyteczne dla adepta.

PYTAJĄCY: Które ciała posiadamy natychmiast po fizycznej śmierci z tego ciała żółtego promieniowania, w którym jestem teraz ?

RA: Jestem Ra. Macie wszystkie ciała we wzmocnieniu.

PYTAJĄCY: To czy ciała żółtego promieniowania we wzmocnieniu jest używane, żeby stworzyć tę chemiczną aranżacje, którą ja ma teraz jako fizyczne ciało. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest nie prawdą tylko w tym, że w waszej obecnej inkarnacji ciało żółtego promieniowania jest nie we wzmocnieniu, lecz w aktywacji i to jest tym, czym ciało się manifestuje.

PYTAJĄCY: To po śmierci z tego wcielenia ciągle posiadamy ciało żółtego promieniowania, ale tak ogólnie to czy członkowie naszej planetarnej populacji po śmierci, czy będą oni mieli manifestację ciała zielonego promieniowania?

RA Jestem Ra. Nie natychmiastowo. Pierwszym ciałem jakie się aktywuje podczas śmierci jest „formujące” czy ciało promieniowania indygo. To ciało, które nazwaliście terminem „ka”, istnieje aż eter zostanie spenetrowany i zostanie zyskane zrozumienie przez całość umysłu/ciała/duszy. Jak już to jest osiągnięte, to jeżeli odpowiednie ciało, które ma być aktywowane, jest ciałem zielonego promieniowania, to takie właśnie ono następuje.

PYTAJĄCY: Pozwólcie mi wypowiedzieć zadnie i powiedzcie mi czy mam rację. Po śmierci jeśli jednostka jest nieświadoma, to może stać się tym, co jest nazywane duszą przyziemną do czasu, aż nie jest zdolna do osiągnięcia potrzebnej świadomości do aktywacji jednego ze swoich ciał. Czy byłoby możliwe aktywować jedno z ciał od czerwonego do fioletowego ?

RA: Jestem Ra. Dając odpowiednią stymulacje, to tak.

PYTAJĄCY: Jaka stymulacja stworzyłaby to, co nazywamy duszą przyziemną czy pozostającym duchem ?

RA: Jestem Ra. Stymulacja jest zdolnością woli. Jeżeli wola umysłu/ciała/duszy żółtego promieniowania jest taka, że jest silniejsza niż postępujący impet fizycznej śmierci w kierunku uświadomienia sobie tego, co nadchodzi, to jeśli wola jest skoncentrowana wystarczająco na poprzednim doświadczeniu, to skorupa jednostki, choć już dalej nieaktywna, nie może być również całkowicie zdezaktywowana, aż wola nie zostanie zniesiona, a kompleks umysłu/ciała/duszy zostanie usidlony. To często się zdarza, czego jak widzimy jesteście świadomi, w przypadku nagłej śmierci tak samo, jak w przypadku, niezwykłego zamartwiania się wobec jakiejś rzeczy czy innego ja.

PYTAJĄCY: To czy aktywacja pomarańczowego promieniowania po śmierci występuje całkiem często na tej planecie?

RA: Jestem Ra .Całkiem nieczęsto z powodu faktu, że ta szczególna manifestacja istnieje bez woli. Okazjonalnie inne ja będą żądać takiej formy przejścia przez fizyczną śmierć, że pewne podobieństwo istoty zostanie. To jest pomarańczowe promieniowanie. To jest rzadkie, bo jeżeli jednostka pożąda innej wystarczająco by ją wezwać, to jednostka będzie miała korespondujące pragnienie, aby być wezwanym. W ten sposób, manifestacja była powłoką żółtego promieniowania.

PYTAJĄCY: Co największa cześć populacji Ziemi, jak przechodzi przez fizyczność aktywuje ?

RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji.

Normalną procedurą, daną harmonijnemu przejściu z cielesnej manifestacji żółtego promieniowania, jest odpoczynek dla kompleksu umysłu i duszy w ciele eterycznym czy też indygo, które ma swą manifestację aż do czasu, kiedy jednostka zacznie swe przygotowanie do doświadczenia w miejscu wcielenia, które ma manifestację uformowana przez eteryczna energię modelującą jednostkę w aktywację i manifestację. To ciało koloru indygo, będąc inteligentną energią, jest zdolne do zaoferowania nowo-zmarłej, jak nazwalibyście ją, duszy perspektywy i miejsca, z którego możnaby przeglądać doświadczenia, które były ostatnio zamanifestowane. Czy jest jakieś krótkie pytanie, na które możemy odpowiedzieć teraz ?

PYTAJĄCY: Tylko zapytam czy jest coś, co możemy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym albo aby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Akcesoria są sumiennie mierzone okiem i duszą. Jesteście sumienni. Wszystko jest dobrze. Obserwujemy ten instrument, żeby zapewnić ciągłą budowę energii witalnych. Będzie musiała popracować nad swymi własnymi fizycznymi energiami, ponieważ słabość została sprowadzona przez jej własną wolną wolę.

Jestem Ra. Opuszczamy was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.