Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 48.,
22 kwietnia 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.

PYTAJĄCY: Moglibyście nam powiedzieć coś na temat warunków instrumentu i czy one się poprawiają z czasem?

RA: Jestem Ra. Energie witalne instrumentu poprawiają się z czasem, jak mierzycie to. Fizyczne energie tego instrumentu są mniejsze niż podczas poprzedniego pytania.

PYTAJĄCY: Dziękujemy. Jeśli Ra, jako zindywidualizowana jednostka, inkarnowałby się na Ziemię teraz z pełną świadomością tego, co wie teraz, to jaki miałby cel w tym czasie na Ziemi w kwestii działań ?

RA: Jestem Ra. To pytanie sugeruje, że to, co zostało nauczone, jest niepraktyczne. Jednak gdybyśmy byli znowu wystarczająco naiwni, żeby pomyśleć, że nasza fizyczna obecność byłaby jakoś bardziej efektywna niż miłość/światło, które wysyłamy do waszych ludzi i skarb tego kontaktu, to wcielilibyśmy się, jak to zrobiliśmy. Bylibyśmy tutaj i zaoferowalibyśmy swoje ja jako nauczycieli/uczniów.

PYTAJĄCY: Na mój wykład wczoraj przyszli tylko nieliczni. Jeżeli to nastąpiłoby podczas wlotu UFO, to więcej ludzi uczestniczyłoby. Skoro jednostki Oriona powodują wloty UFO, to jaki jest cel ich widzialności i czy chodzi właściwie o większe szanse szerzenia informacji takiej, jak ta informacja teraz ?

RA: Jestem Ra. To przypuszczenie jest nieprawdziwe. Wloty takie powodują wiele strachu wśród waszych ludzi, bo wielu ludzi mówi, rozważa martwiące spiski, tuszowania, okaleczenia, zabójstwa oraz inne negatywne wrażenia. Nawet te mniemane jako pozytywne raporty dają świadomość rozmowy o końcu świata. Możecie rozumieć siebie jako tych, którzy będą w mniejszości z powodu zrozumienia, które życzycie sobie szerzyć, jeśli możemy użyć tego błędnego terminu.

Dostrzegamy dalszą tezę, którą możemy przyjąć teraz. Widownia zgromadzona przez reklamę typu Oriońskiego nie jest tu obsadzona przez starszeństwo wibracji do wielkiego rozmiaru. Widownia odbierająca nauczanie/uczenie się bez stymulacji reklamy będzie bardziej zorientowana w kierunku iluminacji. Dlatego zapomnijcie o liczeniu jej.

PYTAJĄCY: Dziękuję. To dużo nam wyjaśnia. Czy możecie mi powiedzieć jak pozytywna i negatywna polaryzacja w czwartej i piątej gęstości są używane do pracy w świadomości ?

RA: Jestem Ra. Istnieje bardzo niewielka praca ze świadomością w gęstościach czwartej i piątej w porównaniu do pracy zrobionej w trzeciej gęstości. Praca stosowana w pozytywnej czwartej gęstości jest pracą dzięki, której pozytywny, społeczny kompleks pamięci, integrując się harmonijnie, dzięki wolnym, etapom, ze sobą, idzie dalej by pomagać tym mniej pozytywnie zorientowanym, którzy poszukują ich pomocy. W ten sposób, ich służenie jest ich pracą, a przez tę dynamiczność pomiędzy społecznym ja i innymi ja, co jest obiektem miłości, większe i większe intensywności zrozumienia są zaspokajane. Ta intensywność ciągnie się, aż odpowiednia intensywność światła może być przywitana. To jest żniwo czwartej gęstości.

Wewnątrz pozytywnej czwartej gęstości, istnieje mniejszościowa ilość przyspieszacza przekręcenia kompleksu mentalnego i duchowego. To następuje podczas procesu hamonizacji do rozmiaru uformowania się społecznego kompleksu pamięci. To powoduje malutki przyspieszacz i pracę, która następuje, a największa praca czwartej gęstości tkwi w kontakcie pomiędzy społecznym ja, a mniej spolaryzowanym, innym ja.

W piątej gęstości pojęcie pracy pozytywnej i negatywnej wykonywanej przez potencjalną różnicę nie jest szczególnie pomocne skoro jednostki piątej gęstości, znowu się raczej intensyfikują niż wzmacniają.

W pozytywności, kompleks piątej gęstości używa nauczycieli/uczniów szóstej gęstości, żeby uczyć się bardziej oświeconych rozumień jedności, w ten sposób, stając się bardziej i bardziej mądrym. Pozytywne, społeczne kompleksy pamięci piątej gęstości będą obierać działanie, aby podzielić swoje służenie innym na dwa sposoby: promieniować światłem do stworzenia; wysyłanie grup, żeby były z pomocą jako instrumenty światła takie, jak ci, których znacie przez channeling.

W piątej gęstości służenie sobie staje się niezwykle intensywne, a ego się tak kurczy i zagęszcza, że dialogi z nauczycielami/uczniami są używane wyłącznie po to, żeby intensyfikować mądrość. Jest bardzo, bardzo niewielu negatywnych Wędrowców, ponieważ oni się boją zapomnienia. Jest bardzo, bardzo niewielu członków Oriona w piątej gęstości, bo oni nie dostrzegają żadnej zalety wśród innych ja.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Chciałbym użyć za przykład jednostkę, która jest całkiem wysoko na liście starszeństwa do pozytywnej polaryzacji i ma możliwą zdolność do zebrania na końcu tego cyklu oraz podąża pełnym cyklem swego doświadczania, zaczynając swoje wcielenie, kiedy ciało jest aktywowane przez proces stawania się wcielonym , przechodzi także aktywację ciała fizycznego trzeciej gęstości procesu, gdy ciało porusza się przez te gęstość i podlega różnym przypieszaczom, a która następnie przechodzi przez proces śmierci, aktywacji różnych ciał tak, że robimy pełen obwód od punktu przed wcieleniem, przez wcielenie i śmierć; możecie opowiedzieć jeden cykl inkarnacji w tej gęstości. Czy moglibyście to zrobić dla mnie?

RA: Jestem Ra. Twoje pytanie jest najbardziej przekręcone, ponieważ zawiera przypuszczenie, że wszystkie stworzenia są podobne do siebie. Każdy kompleks umysłu/ciała/duszy ma swoje własne wzorce aktywacji i swoje własne rytmy budzenia się. Najważniejszą rzeczą w stosunku do żniwa jest harmonijna równowaga pomiędzy różnymi ośrodkami energii kompleksu umysłu/ciała/duszy. Należy to zauważyć z relatywną ważnością. Pojmujemy przytyk waszego pytania i odpowiemy w sposób najbardziej ogólny podkreślając nieważność takich arbitralnych generalizacji.

Jednostka przed wcieleniem zamieszkuje w odpowiednim, powiedzmy, miejscu w przestrzenioczasie. Prawdziwy kolor tego rodzaju ulokowania będzie zależał od potrzeb jednostki. Przykładowo te jednostki, które są Wędrowcami, mają zielony, niebieski oraz indygo jako prawdziwy kolor rdzenia kompleksu umysłu/ciała/duszy i w nim będą odpoczywały.

Wejście we wcielenie wymaga odziania, wcielenia bądź aktywacji ciała eterycznego czy ciała promieniowania indygo, bo ono jest formujące. Młody i mały, fizyczny kompleks umysłu/ciała/duszy posiada siedem ośrodków energii wzmocnionych przed procesem narodzenia. Istnieją także analogie w przestrzenioczasie tych ośrodków energii korespondujące z siedmioma ośrodkami energii w każdym z siedmiu prawdziwych kolorów gęstości. W ten sposób, w mikrokosmosie istnieje całe doświadczenie, które jest przygotowane. To jest tak, jakby noworodek zawierał cały wszechświat.

Wzorce aktywacji jednostki wysokiego starszeństwa niewątpliwe będą się poruszać z pewną gwałtownością do poziomu zielonego promieniowania, które jest trampoliną do podstawowego niebieskiego koloru. Zawsze istnieje pewna trudność w penetracji podstawowej, niebieskiej energii, ponieważ to wymaga tego, co mają wasi ludzie, którzy są w wielkim ubóstwie, tj. uczciwości. Niebieskie promieniowanie jest promieniowaniem swobodnej komunikacji pomiędzy ja, a innym ja. Akceptując to, że jednostka zdolna do żniwa lub prawie zdolna do żniwa, to ona będzie pracowała z tą trampoliną zielonego promieniowania i można założyć, że doświadczenia w pozostałości wcielenia będą skupione na aktywacji podstawowo opartej na niebieskim promieniowaniu swobodnie danej komunikacji promieniowania indygo - swobodnie dzielącego się z inteligentną energią, a jeśli to jest możliwe, to nawet przechodzącego przez tę bramę, penetrując inteligentną nieskończoność fioletowego promieniowania. To może być widziane jako sens poświęcenia czy świętej natury codziennych stworzeń i działań.

Podczas śmierci kompleksu cielesnego, jak nazywacie to przejście, jednostka natychmiastowo, gdy już uświadomi sobie swój stan, powróci do ciała formującego koloru indygo i będzie odpoczywać w nim, aż odpowiednie przyszłościowe miejsce zostanie zrobione.

Tutaj mamy anomalię żniwa. W żniwie jednostka będzie przenosić swe ciało koloru indygo w manifestację fioletowego promieniowania tak, jak to jest widziane w prawdziwym żółtym kolorze. To jest w celu oceny zdolności do żniwa jednostki. Po tym jak to anormalne działanie zostanie zakończone, wejdzie ona znowu w ciało indygo i zostanie umieszczona we właściwym miejscu prawdziwego koloru w czasoprzestrzeni i przestrzenioczasie, kiedy leczenie, uczenie się/nauczanie, które jest konieczne, będzie ukończone, a dalsze wcielenie będzie potrzebować zdeterminowania.

PYTAJĄCY: Kto nadzoruje determinowanie potrzeb dalszego wcielenia i ustala listę starszeństwa dla tej inkarnacji?

RA: Jestem Ra. To pytanie ma dwie odpowiedzi.

Po pierwsze, są tacy, którzy są bezpośrednio pod opieką Strażników, którzy to są odpowiedzialni za wzorce wcielenia tych wcielających się automatycznie, tzn. bez samoświadomości procesu duchowej ewolucji. Możecie nazywać te istoty anielskimi, jeżeli tak preferujecie. Oni są, powiedzmy, „tutejsi” albo z waszej planetarnej kuli.

Starszeństwo wibracji może być porównane do umieszczenia różnej jakości płynów w tej samej szklance. Niektóre wpłyną na szczyt, inne utoną na dno. Wywiążą się z tego warstwy i warstwy jednostek. Jak żniwo będzie bliżej, to ci wypełnieni najbardziej światłem i miłością bez przesądu będą w linii, powiedzmy, do doświadczania w inkarnacji.

Kiedy jednostka stanie się świadoma w swej całości kompleksu umysłu/ciała/duszy mechanizmu duchowej ewolucji, to ona sama z siebie zaaranżuje i umieści lekcje oraz jednostki konieczne dla maksymalnego wzrostu i wyrażenia biegunowości w inkarnacyjnym doświadczeniu, zanim proces ten nastąpi. Jedynym minusem tej totalnej wolnej woli tych starszych jednostek wybierających sposób doświadczeń inkarnacyjnych jest to, że pewne jednostki będą się próbowały nauczyć tak dużo podczas jednego doświadczania inkarnacyjnego, że intensywność przyspieszacza zdezorganizuje spolaryzowaną jednostkę i doświadczenie, w ten sposób, nie jest to maksymalnie użyteczne, jak jest to tego intencją.

PYTAJĄCY: Analogią do tego byłby student college’u skamlący o coraz więcej kursów, chociaż nie potrafiłby ich zasymilować w czasie, który jest na to dany. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: Moglibyście mi powiedzieć jak różne ciała, od czerwonego do fioletowego są powiązane z ośrodkami energii. Czy one są powiązane w jakiś sposób ?

RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie, pełne pytanie tej sesji

Jak już zauważyliśmy, każdy prawdziwy kolor gęstości ma siedem ośrodków energii, a każda jednostka ma je wszystkie we wzmacnianiu. Aktywacja, gdy jest się w żółtym promieniowaniu, fioletowego promieniowania inteligentnej nieskończoności jest paszportem do następnej oktawy doświadczenia. Istnieją adepci, którzy spenetrowali wiele, wiele ośrodków energii i pewne prawdziwe kolory. To musi być robione z największą ostrożnością, kiedy jest się w ciele fizycznym, bo jak już zauważyliśmy, gdy mówi się o niebezpieczeństwach powiązania zespołu obwodów promieniowania czerwonego/pomarańczowego/żółtego z zespołem obwodów prawdziwego koloru niebieskiego, to potencjał dla dezorganizacji kompleksu umysłu/ciała/duszy jest wielki. Jednak jednostka, która penetruje inteligentną nieskończoność jest po prostu zdolna do spacerowania przez wszechświat uwolnioną stopą.

Czy jest jakieś krótkie pytanie zanim opuścimy instrument ?

PYTAJĄCY: Tylko czy jest coś co możemy zrobić, żeby instrument uczynić bardziej komfortowym albo aby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Jak już powiedzieliśmy, ten instrument jest słaby fizycznie i nieustanna praca wydłuży te słabość. Nieprzerwany kontakt również pomaga w nieustannym podnoszeniu witalnych energii tak samo, jak i integracji energii witalnych grupy jako jeden moduł. Wybór należy do was. Jesteśmy zadowoleni. Wszystko jest dobrze. Jesteście sumienni. Tak kontynuujcie.

Jestem Ra. Opuszczam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, więc moi przyjaciele radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.