Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 49.,
27 kwietnia 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.

PYTAJĄCY: Prosilibyśmy o danie nam odczytu warunków instrumentu ?

RA: Jestem Ra. Jest tak jak powiedzieliśmy poprzednio.

PYTAJĄCY: Byłem tego ciekawy; W poprzedniej sesji wspomnieliście, że dżwięki lewego i prawego ucha oraz prawa i lewa półkula mózgowa są jakoś powiązane z biegunowościami służenia sobie i służenia innym. Moglibyście to skomentować ?

RA: Jestem Ra. Możemy to skomentować.

PYTAJĄCY: Czy pójdziecie dalej i skomentujecie to ?

RA: Jestem Ra. Płaty waszego kompleksu fizycznego mózgu są podobne w swym użyciu do słabej energii elektrycznej. Jednostka rządzona przez intuicję i impuls jest różna od jednostki rządzonej przez racjonalną analizę, gdy biegunowość jest rozważana, to płaty mogą być używane do służenia sobie albo do służenia innym. Może wyglądać na to, że racjonalny i analityczny umysł może mieć więcej możliwości skutecznego tropienia negatywnej orientacji z powodu faktu, że zbyt dużo porządku jest przez swoją esencję negatywne. Jednakże ta zdolność do strukturyzowania abstrakcyjnych pojęć i do analizy doświadczalnych danych może być kluczem do gwałtownej, pozytywnej polaryzacji. Można powiedzieć, że ci, których analitycznej zdolności są dominujące mają nieco więcej pracy w polaryzacji.

Funkcją intuicji jest informowanie inteligencji. W waszej iluzji rozpasana dominacja intuicji będzie maiła tendencję do trzymania jednostki z daleka od większych polaryzacji z powodu kaprysów intuicyjnej percepcji. Jak potrzebujecie to zrozumieć, to ta struktura dwóch typów półkul mózgowych potrzebuje być zrównoważona w tym, że sieciowa suma przyspieszacza doświadczalnego będzie polaryzacją i iluminacją, ponieważ bez akceptacji racjonalnego umysłu dla wartości zdolności kreatywnych aspektów, które pomagają iluminacji, będzie ona stłumiona.

To jest właśnie taki relacja pomiędzy prawą i lewą półkulą, a pozytywnością i negatywnością. Sieć energii, która otacza wasze ciała, zawiera kompleks polaryzacji. Lewy obszar głowy i wyższe ramię jest najbardziej ogólnie widziane jako to z negatywnej polaryzacji, tymczasem prawe jest pozytywnej polaryzacji, mówiąc magnetycznie. Takie jest znaczenie tonów dla was.

PYTAJĄCY: Czy rozwiniecie temat negatywnej i pozytywnej polaryzacji w ogólności, i jak to się odnosi do osób, planet, itd. ? Myślę, że istnieje tutaj korelacja.

RA: Jestem Ra. To prawda, że istnieje korelacja pomiędzy polem energii jednostki waszej natury, a ciałami planetarnymi, cała materia jest zbudowana przez znaczenie dynamicznych napięć pola magnetycznego. Linie sił w obu przypadkach mogą być widziane bardziej jak przetkane loki skręconych włosów. W ten sposób, pozytywny i negatywny wiatr przetyka, formując geometryczne związki w polach energii obu osobowości, jak nazwalibyście kompleks umysłu/ciała/duszy i planety.

Negatywny biegun jest biegunem południowym lub też dolnym biegunem. Północny i górny biegun jest pozytywny. Przecinanie się w poprzek tych spiralizujących się energii formuje podstawowe, drugorzędne i trzeciorzędne ośrodki energii. Jesteście zaznajomieni z podstawowymi ośrodkami energii fizycznego, mentalnego i duchowego kompleksu ciala. Drugorzędne punkty przecięcia w poprzek pozytywnych i negatywnych ośrodków orientacji obracają się wokół poszczególnych ośrodków. Ośrodek promieniowania żółtego ma drugorzędne ośrodki energii w łokciu, w kolanie i w subtelnych ciałach w nieznacznych odstępach od fizycznego wehikułu w punktach opisujących diamenty wokół otoczenia ciała jednostki.

Można sprawdzić sobie każdy z tych ośrodków energii dla tych drugorzędnych ośrodków. Niektórzy z waszych ludzi pracują z tymi ośrodkami energii, a nazywacie to akupunkturą. Jednak należy zauważyć, że najczęściej istnieją anomalie w umieszczeniu ośrodków energii tak, że naukowa precyzja tego ćwiczenia jest kwestią do pytania. Jak większość naukowych prób w kwestii precyzowania, to wpada w konto unikalnych jakości każdego stworzenia.

Najważniejszym pojęciem do zrozumienia w stosunku do pola energii jest to, że dolny czy negatywny biegun będzie rysował negatywną energię w sobie z kosmosu. Z tego to będzie się poruszało w górę, bo ma się się spotkać i zareagować na pozytywną, spiralizującą się energię wychodzącą z wewnątrz na zewnątrz. Miarą poziomu promieniowania jednostki jest umiejscowienie, w którym biegun południowy zewnętrznej energii spotkał się z zewnętrzną spiralizacją pozytywnej energii.

Jak jednostka będzie wzrastać do większego spolaryzowania, to miejsce będzie poruszać się w górę. Ten fenomen jest nazywany przez waszych ludzi jako kundalini. Jednak lepiej jest myśleć o tym jako o miejscu kosmicznego i wewnętrznego, powiedzmy wibracyjnego zrozumienia. Spróbować podnieść miejsce tego spotkania bez uświadamiania sobie zasad metafizycznych, od którego to zależy, jest zaproszeniem do wielkiej nierównowagi.

PYTAJĄCY: Jaki proces byłby rekomendowany do poprawnego przebudzania kundalini i jaką wartość miałoby to?

RA: Jestem Ra. Metafora zwiniętego węża ciągnącego się w górę jest niezwykle odpowiednia do rozważenia przez waszych ludzi. To jest to, czego próbujecie, kiedy poszukujecie. Istnieją, jak już powiedzieliśmy, wielkie nieporozumienia dotyczące tej metafory i natury podążania jej celem. Musimy to uogólnić i poprosić o pojęcie faktu, że to w efekcie jest o wiele mniej użyteczne niż to czym się dzielimy Jednakże każda jednostka jest unikalna, a naszych uogólnień jest mnóstwo, gdy komunikujemy się dla waszego możliwego oddziaływania moralnego.

Mamy dwa rodzaje energii. Próbujemy więc, jak jednostki jakiegokolwiek prawdziwego koloru w tej oktawie, poruszać się do miejsca spotkania zewnętrznych i wewnętrznych natur dalej i dalej wzdłuż lub w górę ośrodków energii. Dwie metody dochodzenia do tego z, po pierwsze, odczuwalną metodą, to siedzenie wewnątrz siebie tych doświadczeń, które są przyciągane do jednostki przez biegun południowy. Każde doświadczenie będzie potrzebowało obserwacji, doświadczenia, zrównoważenia, zaakceptowania i zakorzenienia wewnątrz osoby. Skoro jednostka wzrasta w samoakceptacji i świadomości przyspieszacza miejsca komfortowego zakorzenienia tych doświadczeń, to będzie wzrastała do nowego, prawdziwego koloru jednostki. Doświadczenie jakiekolwiek może być będzie osadzone w czerwonym promieniowaniu i uznawane wg swej zawartości przetrwania, itd.

Każde doświadczenie będzie sekwencyjnie rozumiane poprzez wzrastanie i poszukiwanie kompleksu umysłu/ciała/duszy w kwestii przetrwania, następnie w kwestii osobistej identyfikacji, następnie w kwestii społecznych relacji, następnie w kwestii uniwersalnej miłości, następnie w kwestii tego jak doświadczenie może spowodować swobodną komunikację, następnie w kwestii tego jak doświadczenie może być powiązane do uniwersalnych energii, a na końcu w kwestii sakramentalnej natury każdego doświadczenia.

Tymczasem Stwórca tkwi wewnątrz. On jest na biegunie północnym korony, który już jest na głowie, a jednostka jest potencjalnie bogiem. Ta energia jest powołana do istnienia przez skromną i ufną akceptację tej energii poprzez medytację i kontemplację siebie i Stwórcy.

Tam gdzie te energie się spotkają, tam wąż osiągnie swoją wysokość. Gdy ta odwijająca się energia zbliża się do uniwersalnej miłości, a istota promieniuje, to jednostka jest w stanie, dzięki któremu zdolność do żniwa jednostki przychodzi blisko.

PYTAJĄCY: Czy rekomendujecie technikę medytacji ?

RA: Jestem Ra. Nie.

PYTAJĄCY: A może tak będzie lepiej: Co to tworzy użyteczne wyniki w medytacji: czy jak się zostawi umysł ta pusty tak, jak to jest tylko możliwe, i niech się tam dzieje, że tak powiem, czy lepiej jest skupić się w medytacji na pewnym obiekcie bądź jakiejś rzeczy do koncentracji ?

RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji.

Każdy z tych rodzajów medytacji jest użyteczny dla szczególnego powodu. Pasywna medytacja, która składa się z oczyszczenia umysłu - opróżnienia mentalnej mieszaniny, która jest charakterystyczna dla działalności kompleksu umysłu pośród waszych ludzi jest skuteczna dla tych, których celem jest osiągnąć wewnętrzna ciszę, jako podstawę, która wsłuchuje się Stwórcę. To jest użyteczne i pomocne narzędzie i jest, jak dotąd, najbardziej ogólnym rodzajem medytacji, jako przeciwieństwo do kontemplacji czy modlitwy.

Typ medytacji, który może być nazwany wizualizacją ma swój cel nie w tym, co jest zawarte w medytacji jako samej w sobie. Medytacja jest narzędziem adepta. Ci którzy się uczą utrzymywać wizualne obrazy w umyśle rozwijają koncentracyjną moc, która może wykroczyć poza nudę i dyskomfort. Kiedy ta zdolność stanie się skrystalizowana w adepcie, to adept może potem polaryzować się w świadomości bez zewnętrznego działania, które może wpłynąć na planetarną świadomość. To jest powód istnienia tzw. Białego Maga. Jedynie ci, dążący do podnoszenia wibracji planetarnej odnajdą wizualizację jako szczególnie satysfakcjonujący rodzaj medytacji.

Kontemplacja czy rozważanie w medytacyjnym stanie inspirującego obrazu bądź tekstu jest niezwykle użyteczna także pomiędzy waszymi ludźmi, a cecha woli nazywana modlitwą jest także potencjalnie pomocną w naturze. Czy to jest rzeczywiście pomocne działanie, to zależy całkowicie od intencji obiektów tego, kto się modli.

Możemy prosić o jakieś krótkie pytanie, o ile jest teraz ?

PYTAJĄCY: Zapytam tylko czy jest coś co możemy zrobić, aby uczynić instrument bardziej komfortowym albo żeby poprawić kontakt oraz czy dwa razy na tydzień jest nadal odpowiednie ?

RA: Jestem Ra. Prosimy o opiekę w miejscu wspomagania szyi tej jednostki, ponieważ to miejsce jest zbyt często bez opieki. Jesteście sumienni i wasze ustawienia są dobre. Kalendarz, jeżeli użyjemy tego wyrażenia, sesji jest w sumie dobry. Jednakże zalecamy obserwację zmęczenia w kręgu i powtarzamy z sesji na sesję, żeby wszyscy byli w miłości, harmonii energii witalnej jako jedna istota. To jest i będzie najbardziej pomocne.

Jestem Ra. Opuszczam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.