Make your own free website on Tripod.comChannelingi
RA, SESJA 5.,

23 stycznia 1981 r.RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.PYTAJˇCY: Ostatnim razem, jak się komunikowaliśmy, to mówiliśmy na temat uczenia się uzdrawiania. Moje wrażenie z tego co daliście nam we wcześniejszej sesji jest takie, że koniecznym jest, po pierwsze, oczyszczenie siebie poprzez pewne zdyscyplinowanie i ćwiczenia. Po to, żeby uzdrawiać pacjenta, np. konieczne są pewne ćwiczenia by wytworzyć mentalną konfigurację w pacjencie, która pozwoli mu wyleczyć się samemu. Czy mam rację ?RA: Jestem Ra. Choć uczenie się/zrozumienie przekręcenia jest w sumie poprawne, to twój wybór kompleksu wybracyjno-dźwiękowego nie jest całkowicie tak poprawnym jak ten język pozwala.Nie jest przykładem, że uzdrowiciel uzdrawia. Praca ta istnieje z siebie i w sobie. Uzdrawiciel jest jedynie katalizatorem, tak samo jak ten instrument jest katalizatorem dostarczającym kanał dla naszych słów i w ćwiczeniu jakiegokolwiek rodzaju nie może przyjąć żadnej myśli z tej pracy.Uzdrawianie jest w tym zgodne, że jest formą channelingu pewnych przekręceń inteligentnej nieskończoności.PYTAJˇCY: Zdecydowaliśmy się zaakceptować, jeśli to jest nadal zaoferowane, zaszczyt/obowiązek uczenia się/nauczania procesu uzdrawiania. Prosiłbym o pierwszy krok, który powinniśmy zastosować by stać się efektywnymi uzdrowicielami.RA: Jestem Ra. Musimy zacząć od pierwszej z trzech nauk/uczenia się.Zaczynamy od mentalnego nauczania/uczenia się koniecznego do kontaktu z inteligentną nieskończonością. Wstępnym warunkiem pracy mentalnej jest zdolność do utrzymania ciszy w sobie w niezachwianym stanie, gdy to jest potrzebne u siebie. Umysł musi myć otwarty jak drzwi. Kluczem jest cisza.Gdy drzwi znajdują się w hierarchicznej pozycji to można was porównać do geografii, a pewnym sensie do geometrii, dla których hierarchia jest całkiem regularna, przenosząca wewnętrzne związki.By zostać mistrzem pojęcia zdyscyplinowania mentalnego jest koniecznym sprawdzić siebie. Biegunowość waszego wymiaru musi być uwewnętrzniona. Tam, gdzie znajdziecie cierpliwość wewnątrz waszego umysłu, musicie znaleźć korespondującą niecierpliwość i vice versa. Każda myśl ma swój byt i ma swój ruch w antytezie. Zdyscyplinowanie umysłu angażuje po pierwsze, zidentyfikowanie zarówno rzeczy, które zaakceptujecie, jak i rzeczy, których nie akceptujecie wewnątrz siebie i w ten sposób wyrównywanie wszystkich negatywnych i pozytywnych rzeczy. Umysł zawiera wszystkie te rzeczy. Dlatego musicie odkryć całość wewnątrz siebie.Drugim mentalnym zdyscyplinowaniem jest akceptacja całości wewnątrz waszej świadomości. To nie polega na byciu w biegunowości fizycznej, zbiorowej świadomości by wybrać jakieś ustosunkowanie się, bo w ten sposób buduje się role, które powodują blokady i konfuzje w już przekręconym kompleksie umysłu. Każda akceptacja wygładza część wielu przekręceń tak, że fakultet tego co nazywacie ocenianiem, zagraża.Trzecim zdyscyplinowaniem umysłu jest powtórzenie pierwszego, ale z uporczywym patrzeniem w kierunku przyjaznych jednostek, których to spotyka. W każdej jednostce istnieje całość. W ten sposób dla każdej zdolności zrozumienia, równowaga jest konieczna. Gdy spogląda się na cierpliwość, to jest się odpowiedzialnym za odzwierciedlenie w swym mentalnym zrozumieniu, cierpliwości/niecierpliwości. Pokazujemy to jako prosty przykład. Większość konfiguracji umysłu ma wiele twarzy oraz zarówno zrozumienie biegunowości własnego ja, jak i to co byście nazwali zrozumieniem biegunowości innych ja, może i musi być rozumiane jako subtelna praca.Następnym krokiem jest akceptacja biegunowości innych ja, co jest odzwierciedleniem drugiego kroku. To są cztery pierwsze kroki uczenia się dyscypliny mentalnej. Piąty krok angażuje obserwowanie geograficznych i geometrycznych związków i proporcji umysłu, umysłu innego, masowego umysłu i nieskończonego umysłu.Drugim obszarem uczenia się/nauczania są studia/zrozumienie kompleksów ciała. Jest koniecznym by znać dobrze swoje ciało. To jest kwestia użycia umysłu do sprawdzenia jak uczucia, odchylenia, które nazwalibyście, emocjami, wpływają na różne porcje kompleksu ciała. Musi być koniecznym dla obojga zrozumieć biegunowości cielesne i zaakceptowanie ich i powtarzanie w chemicznej/fizycznej manifestacji pracy, którą zrobiliście na rozważaniu świadomości.Ciało jest tworem stworzenia umysłu. To ma swoje odchylenia. Biologiczne odchylenie musi być, na początku, całkowicie zrozumiane, a potem trzeba przeciwnemu odchyleniu znaleźć pełną ekspresję w zrozumieniu. I znowu, proces akceptacji ciała, jako zarówno z równoważonej, jak i spolaryzowanej jednostki może być zastosowany. To jest zadanie, które jest rozwinięciem zrozumienia ciał innych ja, które spotkacie.Najprostszym przykładem tego zrozumienia jest to, że każdy biologicznie mężczyzna jest kobietą; każda biologicznie kobieta jest mężczyzną. To jest prosty przykład. Jednak w prawie każdym przypadku, w którym próbujesz zrozumieć ciało siebie lub innego ja, znowu odnajdziesz, że najbardziej subtelne odróżnienie jest konieczne, po to, żeby całkowicie załapać zaangażowaną w to biegunowość kompleksów.Na teraz zasugerowalibyśmy zamknięcie tego opisu do czasu następnej pracy tak, że będziemy mogli się poświęcić trzeciemu obszarowi z odpowiednią ważnością.PYTAJˇCY: Czy instrument ma się komfortowo ? Czy jest coś co możemy zrobić by zwiększyć komfort instrumentu ?RA: Jestem Ra. ¦wieczka mogłaby mieć rotacje zgodnie z ruchem wskazówek zegara 10 stopni na każdą sesję, aby poprawić przepływ spiralnej energii poprzez mechanizmy odbioru istoty. Ta szczególna konfiguracja jest, tak czy owak, dobra. Jednak prosimy, aby obiekty opisane i używane były wyśrodkowane z geometryczną ostrożnością i sprawdzone od czasu do czasu. Również by one nie były wystawione do tej czasoprzestrzeni, w której praca nie ma ważności.Jestem Ra. Opuszczam was w miłości i świetle jednej Nieskończonej Inteligencji, która jest Stwórcą. Pójdźcie dalej radując się w mocy i pokoju Jednego, Adonai.