Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 50.,
6 maja 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.

PYTAJĄCY: Czy moglibyście dać mi wskazanie na temat warunków instrumentu teraz ?

RA: Jestem Ra. Jest tak, jak powiedzieliśmy poprzednio.

PYTAJĄCY: W ostatniej sesji powiedzieliście, że doświadczenia są przyciągane do jednostki przez biegun południowy. Moglibyście to rozwinąć i dać nam definicję tego, co mieliście na myśli ?

RA: Jestem Ra. To zajmie nieco czasu, aby zastosować odpowiednią perspektywę dla pojęcia sensu informacji podanej powyżej. Południowy czy negatywny biegun jest jednym, który przyciąga, a on przyciąga rzeczy, które są do niego namagnetyzowane. Tak się dzieje z kompleksem umysłu/ciała/duszy. Przypływ doświadczenia jest napływem bieguna południowego. Możecie rozważyć to uproszczone stanowisko

Jedyna szczególna część tej prawdziwości jest taka, że czerwone promieniowanie czy podstawowy ośrodek energii, będąc najniższym czy korzennym ośrodkiem energii wehikułu fizycznego, będzie miał pierwszą szansę zareagowania na każde doświadczenie. W ten sposób, tylko możecie zobaczyć fizyczne umiejscowienie bieguna południowego, który jest identyfikowany jako korzenny ośrodek energii. W każdym aspekcie umysłu czy ciała, korzeń lub podstawa będą dane szansie, po pierwsze, do funkcjonowania.

Czy to jest szansa czy przetrwanie ? To jest korzeń możliwości odpowiedzi i może być przyjęty jako charakterystyczny dla podstawowych funkcji zarówno umysłu i ciała. Uznacie ten instynkt jako najsilniejszy, a kiedy jest on zrównoważony, to jest dużo bardziej otwarty dla poszukiwacza. Biegun południowy wtedy przestaje blokować dane doświadczeniowe i wyższe ośrodki energii umysłu, a ciało stanie się pomocnym dla szansy użycia doświadczenia danego mu.

PYTAJĄCY: Dlaczego mówicie, że doświadczenie jest dane bądź przyciągane do jednostki ?

RA: Jestem Ra. Mówimy tak z powodu, że to jest natura fenomenu przyspieszacza doświadczalnego i jest to jego wejście w świadomość kompleksu umysłu/ciała/duszy.

PYTAJĄCY: Czy moglibyście dać przykład jak jednostka ustawia warunek przyciągania szczególnego przyspieszacza doświadczalnego i jak ten przyspieszacz jest dostarczony i uczony ?

RA: Jestem Ra. Taki przykład może być dany.

PYTAJĄCY: Czy podacie ten przykład ?

RA: Jestem Ra. Zatrzymaliśmy się, aby zeskanować świadomość (imię), żeby użyć jego przyspieszacza doświadczalnego jako przykład. Teraz możemy procedować. To jest jeden przykład, a ekstrapolacja może być czyniona na inne jednostki, które są świadome procesu ewolucji. Jednostka wybrała przed wcieleniem znaczenia, dzięki którym przyspieszacz miał wielkie prawdopodobieństwo bycia nabytym. Ta jednostka pragnęła procesu doświadczania miłości i światła bez żadnego oczekiwania zwrotu. Ta jednostka zaprogramowała sobie także próbę zastosowania pracy duchowej i komfortu dla siebie w pracy, w tym działaniu

Ustalenia zostały podjęte przez tą inkarnacją; po pierwsze, z tzw. rodzicami i rodzeństwem tej jednostki. To dostarczyło doświadczalnego przyspieszacza dla sytuacji oferty promieniowania bez oczekiwania zwrotu. Drugi program angażował umowy z pewnymi jednostkami. Te umowy dostarczyły i będą dostarczać w waszym kontinuum przestrzenioczasowym i czasoprzestrzennym szansy dla doświadczeniowego przyspieszacza do pracy i braterstwa.

Istnieją zdarzenia, które były częścią programowania dla tej jednostki w tym, że one były wirami możliwości/prawdopodobieństwa mające do czynienia z waszą społeczną kulturą. Te wydarzenia zawierają w sobie naturę życia czy standard życia, rodzaj relacji wchodzący w wasz system prawny i klimat społeczny podczas inkarnacji. Inkarnacja byłaby rozumiana jako jedna, która miałaby miejsce podczas żniwa.

To, powiedzmy, się stosuje do milionów waszych ludzi. Ci świadomi ewolucji i pragnących bardzo niezwykle osiągnięcia serca miłości i promieniowania, które daje zrozumienie, nie ważne jakie lekcje są programowane, to właśnie oni mają do czynienia z innymi ja, a nie ze zdarzeniami: Oni mają do czynienia z dawaniem, a nie z odbieraniem, bo lekcje miłości są tej natury zarówno dla pozytywnych jak i negatywnych. Ci, negatywnie zbierani, negatywnie odnajdą się w tym czasie jako usiłujący dzielić ich miłość do siebie.

Są tacy, których lekcje są bardziej przypadkowe z powodu ich obecnej niezdolności do pojęcia natury i mechanizmu ewolucji umysłu, ciała i duszy. O tych możemy powiedzieć, że proces jest ochraniany przez tych, którzy nigdy nie zatrzymują swoich uważnych oczekiwań bycia w służeniu. Nie istnieje żadna jednostka bez pomocy albo poprzez samoświadomość jedności stworzenia, albo przez strażników siebie, którzy ochraniają mniej rozmyślny umysł/ciało/duszę od jakiegokolwiek stałego oddzielenia od jedności wtedy, kiedy ciągną się lekcje waszej gęstości.

PYTAJĄCY: Moglibyście dać przykład negatywnej polaryzacji szerzenia miłości do siebie ? Dla mnie wygląda na to, że to opróżniałoby negatywną polaryzację. Moglibyście rozwinąć to pojęcie ?

RA: Jestem Ra. Nie użyjemy jako przykładu znanych istot, z powodu pogwałcenia, jakie to spowodowałoby. W ten sposób, możemy tylko mówić ogólnie.

Negatywnie zorientowana istota będzie taką, która będzie czuła, że ma moc, która daje znaczenie jej egzystencji dokładnie tak, jak pozytywna polaryzacja czuje. Ta negatywna jednostka będzie dążyła, żeby zaoferować te zrozumienia innym ja najczęściej przez proces formowania elity, uczniów oraz nauczających potrzeby i prawości zniewalania innych dla własnego dobra. Inne ja są układane, aby być zależnym od danego ja i żeby być w potrzebie prowadzenia i mądrości innego ja.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Jak zdolność do utrzymywania wizyjnych obrazów w umyśle pozwala adeptowi polaryzować się w świadomości bez działania zewnętrznego ?

RA: Jestem Ra. To nie jest proste pytanie, bo adept tym, który będzie wychodził poza zielone promieniowanie, które sygnalizuje wejście w zdolność do żniwa. Adept nie będzie po prostu wchodził w inteligentną energię w kwestii gotowości do żniwa, ponieważ będzie wchodził w inteligentną energię, inteligentną nieskończoność w celu przemieniania planetarnej zdolności do żniwa i świadomości.

Znaczenia tej pracy tkwią wewnątrz. Pierwszym kluczem do tego jest cisza, po drugie jedność myśli. W ten sposób, wizualizacja może być utrzymana we wewnętrznym oku przez kilka waszych minut, jak mierzycie czas, a będzie to sygnałem dla adepta, że zwiększyła się jedność myśli. Ta jedność myśli może być używana przez pozytywnego adepta do pracy w grupie rytualnych wizualizacji, aby zwiększać pozytywną energię, a przez negatywnych adeptów do zwiększenia osobistej władzy.

PYTAJĄCY: Czy możecie mi powiedzieć, jak adept, po tym jak jest już zdolny do utrzymania obrazu przez kilka minut wpływa na planetarną świadomość czy wpływa na pozytywną biegunowość ?

RA: Jestem Ra. Gdy pozytywny adept dotyka inteligentnej nieskończoności od wewnątrz, to jest to najbardziej mocodajne powiązanie, bo jest to powiązanie całego mikrokosmosu kompleksu umysłu/ciała/duszy z makrokosmosem. To powiązanie pozwala, powiedzmy, prawdziwemu kolorowi zielonego promieniowania w przestrzenioczasie manifestować się w waszej czasoprzestrzeni. W zielonym promieniowaniu myśli są istotami. W waszej iluzji normalnie tak nie jest.

Adepci stają się żyjącymi kanałami miłości i światła oraz są zdolni do przekazywania tego promieniowania bezpośrednio w planetarną sieć splotów energii. Rytuał zawsze zakończy się ugruntowaniem tej energii w wysławianiu i dziękczynieniu oraz uwolnieniu tej energii w planetarną całość.

PYTAJĄCY: Moglibyście dać mi więcej informacji na temat pól energii ciała jako powiązania z prawą i lewą półkulą mózgową oraz czy to jest jakoś powiązane z kształtem piramidy tak, jak skupianie energii następuje ? Jestem nieco zagubiony w kwestii jak dojść do właściwej linii pytań w tym temacie, więc zadaję takie pytanie.

RA: Jestem Ra. My podobnie jesteśmy zagubieni w kwestii linii odpowiedzi. Możemy powiedzieć, że kształt piramidy jest tylko jednym, który skupia napływy energii do użycia przez jednostki, które mogą stać się świadome tych napływów. Możemy powiedzieć dalej, że kształt waszego fizycznego mózgu nie jest znaczący jako kształt koncentrujący napływ energii. Prosimy o zapytanie bardziej szczegółowo, jeśli możecie, w kwestiach waszych poszukiwań.

PYTAJĄCY: Każdy z nas, podczas medytacji, czuje energię na głowie w różnych miejscach. Czy moglibyście mi powiedzieć, co to jest, co to oznacza i czy różne miejsca w tym, co czujemy oznaczają ?

RA: Jestem Ra. Zapomnienie piramidy będzie z pomocą dla was w studiach nad tymi doświadczeniami. Napływy energii są odczuwane przez ośrodki energii, które potrzebują i są przygotowane do aktywacji. W ten sposób, ci którzy odczuwają stymulację na poziomie promieniowania fioletowego, właśnie tego doznają. Ci, którzy odczuwają to wewnątrz czoła pomiędzy brwiami doświadczają promieniowania indygo, itd. Ci, którzy doświadczają dźwięczenia i wizyjnych obrazów mają pewne blokady w ośrodku energii, który jest aktywowany i w ten sposób, ciało elektryczne wysyła tę energię na zewnątrz i jej efekt jest rozproszony.

Ci, którzy nie do końca szczerze proszą o tę energię, mogą jeszcze to odczuwać, jeżeli jednostki nie są dobrze wytrenowane w obronie psychicznej. Ci, którzy nie pragną doświadczania tych odczuć, aktywacji i zmian nawet na poziomie podświadomego poziomu, nie będą doświadczać niczego z powodu swoich zdolności na poziomie obrony i opancerzenia się przeciwko zmianie.

PYTAJĄCY: Czy jest normalnym otrzymać dwie sytuacje jednocześnie w tym samym czasie ?

RA: Jestem Ra. Najbardziej normalne dla adepta jest to co następuje: stymulacja indygo aktywuje, wielką bramą w kierunku uzdrawiania, prac magicznych, nabożnej uwagi i promieniowania istoty; stymulacja fioletowego promieniowania jest duchowym dawaniem i braniem od i do Stwórcy, od Stwórcy do Stwórcy.

To jest pożądana konfiguracja.

Prosimy o zadanie jeszcze jednego pełnego pytania podczas tej sesji.

PYTAJĄCY: Czy możecie rozwinąć pojęcie, które jest takie, że jest konieczne dla jednostki, podczas swojego wcielenia w fizyczności, jak my to znamy, stać się spolaryzowanym i współdziałać odpowiednio z innymi jednostkami oraz dlaczego to nie jest możliwe pomiędzy wcieleniami, gdy jednostka jest świadoma tego, czego ona chce zrobić. Dlaczego musi ona wejść w inkarnację i stracić świadomą pamięć tego, czego ona chce zrobić, a potem zacząć w sposób, który ma nadzieję działać.

RA: Jestem Ra. Pozwólcie dać nam przykład człowieka, która widzi wszystkie karty podczas gry w pokera. On wtedy zna całą grę. Wtedy hazard jest dziecinną grą, ponieważ nie ma żadnego ryzyka. Inne karty są znane. Możliwości są znane, a karty będą grane poprawnie, lecz beż żadnego zainteresowania.

W przestrzenioczasie i w gęstości prawdziwego koloru zielonego, karty wszystkiego są odkryte dla oka. Myśli odczucia, kłopoty, wszystkie one mogą być widziane. Nie ma tam żadnego oszustwa, ani pragnienia oszustwa. W ten sposób, dużo rzeczy może być zastosowane w harmonii, a umysł/ciało/dusza zyskuje niewiele z tego współdziałania.

Pozwólcie nam ponownie zbadać tę metaforę i rozmnożyć ją w najdłuższą grę w pokera jaką możecie sobie wyobrazić czyli życie. Kartami są miłość, antypatia, ograniczenie, nieszczęście, przyjemność, etc. One są przyjmowane i ponownie przyjmowane świadomie. Możecie podczas tego wcielenia zacząć, podkreślamy zacząć, poznawać swoje własne karty. Możecie zacząć odnajdywać miłość wewnątrz was. Możecie zacząć równoważyć swoją przyjemność, swoje ograniczenia, itd. Jednak tylko wskazanie kart innych ja jest dla oczu.

Nie możecie zapamiętać swojej karty, swoich kart, być może nawet reguł tej gry. Ta gra może być wygrana jedynie przez tych, którzy przegrywają swoje karty w spotkaniu z wpływem miłości przez tych, którzy kładą swoje przyjemności, swoje ograniczenia, swoje wszystko prawą stroną do góry i mówią wewnętrznie:„ Wszystko, wszystkich z was gracze, każdego z innych ja, jakąkolwiek kartę macie, kocham was”. To jest właśnie gra: wiedzieć, znać, akceptować, wybaczać, równoważyć i otworzyć siebie w miłości. To nie może być zrobione bez zapomnienia, bo to nie wniosłoby żadnej wagi w życie istnienia całości umysłu/ciała/duszy.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument ?

PYTAJĄCY: Czy jest coś co możemy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym albo aby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Jesteście sumienni, a wasze ułożenia są robione z należytą opieką. Byłoby dobrze zaopiekować się tym, żeby kark instrumentu był umieszczony ostrożnie pod opieką.

Jestem Ra. Opuszczam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, więc, radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.