Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 51.,
13 maja 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.

PYTAJĄCY: Skoro zaczynamy tom trzeci Prawa Jednego, to jest parę pytań naprawdę nieprzemijającej wartości, które mam i jedno, które uznaję za przemijającej natury, które czuję, że jestem zobligowany zadać.

Pierwsze jest ostatecznie wyjaśniające kwestię żniwa. Byłem ciekaw, czy istnieje nadzór nad żniwem, a jeśli tak, to dlaczego nadzór jest konieczny i jak to działa skoro zdolność do żniwa jednostki jest zdeterminowana przez fioletowe promieniowanie. Czy jest koniecznym dla jednostek nadzorować żniwo czy to jest automatyczne ?

RA: Jestem Ra. W czasie, gdy jest żniwo, zawsze są żniwiarze. Owoc jest formowany, choć taki będzie, jak będzie, ale jest konieczny nadzór, aby zapewnić, że hojność jest umieszczona tak, jak być powinna bez ucierania lub skazy.

Są trzy poziomy nadzorujących żniwo.

Pierwszy poziom jest poziomem planetarnym i jest tym, co możecie nazwać poziomem anielskim. Ten typ strażników zawiera całość kompleksu umysłu/ciala/duszy czy też Wyższą Jaźń jednostki i te jednostki z wewnętrznej płaszczyzny, które są przyciągane do swojej jednostki przez swoje własne wewnętrzne poszukiwanie.

Drugą klasą tych, którzy strzegą tego procesu, są ci z Konfederacji, którzy mają zaszczyt/obowiązek stania w małych miejscach na krawędzi szczebli światła/miłości tak, że te jednostki będąc zbierane nie będą, pomimo jak byłyby nie wiadomo jak zmieszane czy niezdolne do ustanowienia kontaktu ze swoją Wyższą Jaźnią, potykać i wypadać z jakiegokolwiek innego powodu niż siła światła. Te jednostki z Konfederacji łapią tych, którzy się potykają i ustawiają ich właściwie tak, że mogą oni kontynuować wejście w światło.

Trzecia grupa nadzorująca ten proces jest grupą, którą nazywacie Strażnikami. Ta grupa jest z oktawy powyżej naszej własnej i służy na swój sposób jako niosący światło. Ci Strażnicy dostarczają precyzyjnych emisji światła/miłości w niezwykle wyrafinowanych rozproszeniach rozróżnień tak, że precyzyjna wibracja światła/miłości każdej jednostki może być potwierdzona.

W ten sposób, żniwo jest automatyczne w tym, że ci, którzy są zbierani, będą odpowiadali zgodnie z tym, co jest niezmienne podczas żniwa. To jest emanacja fioletowego promieniowania. Jednakże ci pomocnicy wokół zamierzają zapewnić odpowiednie żniwo tak, że każda jednostka może mieć pełniejszą szansę wyrażenia swej jaźni fioletowego promieniowania.

PYTAJĄCY: To następne pytanie, to czuję, że będzie typem pytania, jednak zostało ono zadane przez osobę, z którą się komunikowałem, z którą jestem intensywnie zaangażowany w część związaną z fenomenem UFO. Jeżeli uważacie je za zbyt przemijające i nie ważne, to opuścimy je, ale zadaję je teraz czyli jak to jest możliwe dla statku kosmicznego czwartej gęstości dostać się tutaj skoro wygląda na to, że jak się dochodzi do prędkości światła, to masa zbliża się do nieskończoności. Moim pytaniem jest dlaczego statek byłby konieczny w ogóle ?

RA: Jestem Ra. Zadałeś kilka pytań odpowiemy na nie po kolei.

Po pierwsze, zgadzamy się, że ten materiał jest przemijający.

Po drugie, ci, którzy w większości przylatują z dalekich miejsc, jak określacie ich, nie potrzebują statków takich, jak je znacie. To pytanie wymaga zrozumienia, którego nie posiadacie. Spróbujemy powiedzieć to, co możemy powiedzieć.

Po pierwsze, istnieją nieliczne jednostki trzeciej gęstości, które nauczyły się jak używać statku kosmicznego do podróży pomiędzy układami słonecznymi, gdy doświadczają ograniczeń tak, jak je rozumiecie. Jednakże te jednostki nauczyły się używać wodoru w sposób inny od waszego zrozumienia jego teraz. Tym jednostkom ciągle to zajmuje długie okresy czasu, jak wy go mierzycie, żeby poruszać się. Jednak te jednostki są zdolne do hypotermii, aby zwolnić swoje fizyczne i mentalne procesy po to, żeby oprzeć się długości lotu. Takiego typu właśnie są jednostki z Syriusza. Istnieją dwa takie rodzaje.

Jeden jest rodzajem, który przybywa z czwartej, piątej lub szóstej gęstości w waszej galaktyce, ma dostęp do pewnego rodzaju systemu energii, który używa prędkości światła jako procy i w ten sposób przybywa tam gdzie sobie życzy bez żadnego postrzegalnego upływu czasu z waszego punktu widzenia.

Innym typem doświadczenia jest to, że niektórzy z czwartej, piątej, szóstej gęstości innych galaktyk oraz niektórzy z waszej własnej galaktyki nauczyli się koniecznej dyscypliny osobowości do spoglądania na wszechświat jako na jedną istotę i dlatego są zdolni przemieszczać się z miejsca na miejsce jedynie dzięki myśli materializując konieczny statek, jeżeli macie taką wolę, dla zamknięcia swego ciała świetlnego.

PYTAJĄCY: Przypuszczam, że ten drugi typ jest rodzajem tego, co doświadczamy podczas lądowań grupy Oriona. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Grupa Oriona wymieszana pomiędzy pierwszymi i drugimi grupami.

PYTAJĄCY: Dlaczego wehikuł jest konieczny do takiego przechodzenia ? Gdy wy, jako Ra, przybyliście do Egiptu wcześniej, to używaliście statku w kształcie dzwonu, ale robiliście to dzięki myśli. Możecie mi powiedzieć dlaczego używaliście wehikułu zamiast tylko materializacji ciała ?

RA: Jestem Ra. Wehikuł czy statek jest taką forma myślową, dzięki której nasza koncentracja może funkcjonować jako motywator. Nie obralibyśmy użyć naszych kompleksów umysłu/ciała/duszy jako punktu skupienia dla takiej pracy.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Czy możecie mi powiedzieć gdzie ja podążam w niewłaściwym kierunku w tym zdaniu, że wygląda na to, że mamy siedem ciał korespondujących z jednym z siedmiu kolorów spektrum i że energia, która tworzy te siedem ciał jest typem uniwersalnej energii, która spływa w nasze planetarne środowisko i przychodzi przez siedem ośrodków energii, które nazwaliśmy czakrami, aby rozwijać i idealizować te ciała. Każde z tych ciał jest jakoś powiązane z mentalną konfiguracją, którą posiadamy, a idealność tych ciał i całkowity napływ tej energii jest funkcją tej mentalnej konfiguracji i przez tę mentalną konfigurację możemy blokować do pewnego rozmiaru napływy energii, które tworzą te siedem ciał. Czy moglibyście skomentować gdzie ja podążam w złym kierunku w tym rozumowaniu, a gdzie mam rację w tym zdaniu ?

RA: Jestem Ra. Twoja opinia jest w sumie prawdziwa. Użycie terminu „mentalna konfiguracja” jest nadmiernym uproszczeniem sposobów blokady napływów, które występują w waszej gęstości. Kompleks umysłu ma powiązanie z kompleksami ciała i duszy, które nie jest ustalone. W ten sposób, blokady mogą nastąpić pomiędzy duszą i ciałem albo ciałem i umysłem na wielu różnych poziomach. Powtarzamy, że każdy ośrodek energii ma siedem subkolorów, powiedzmy, dla wygody. W ten sposób, blokady duchowo-mentalne połączone z blokadami mentalno-cielesnymi mogą wpływać na każdy z ośrodków energii na kilka różniących się sposobów. W ten sposób, możecie zrozumieć naturę procesu ewolucyjnego i równoważącego.

PYTAJĄCY: Nie jestem pewny czy to dostarczy linii pytań, która będzie owocna, lecz zadam to pytanie skoro wygląda na to, że istnieje tutaj powiązanie.

Na końcu książki „SECRETS OF THE GREAT PYRAMID” („Tajemnice Wielkiej Piramidy”) są pewne reprodukcje egipskich rysunków i prac, a niektóre z nich pokazują ptaki latające ponad istotami horyzontalnymi. Moglibyście mi powiedzieć co to jest i czy ma to jakiś związek z Ra ?

RA: Jestem Ra. Te rysunki, o których mówicie, są jednymi z wielu, które przekręciły nauczanie naszego postrzegania śmierci jako bramy do dalszego doświadczania. Te przekręcenia dotyczą rozważań szczegółowej natury jako procesów tzw. „nieżywego” kompleksu umysłu/ciała/duszy. To może być nazwane w waszej filozofii jako przekręcenie gnozy, które jest wierzeniem, że można osiągnąć wiedzę i odpowiednią pozycję przez znaczenia ostrożnie dostrzeganych i akcentowanych ruchów, pojęć i symboli. Faktycznie proces fizycznej śmierci jest, jak już to opisaliśmy wcześniej, jednym w którym istnieje dostępna pomoc i jedynie potrzeba podczas śmierci uwalnia taką jednostkę od swego ciała przez tych wokół niej i wysławianie tego procesu przez tych, którzy się smucą. Przez te znaczenia umysł/ciało/dusza, która doświadczyła fizycznej śmierci, może być wspomożona, lecz nie przez różne percepcje ostrożnych i powtarzalnych rytuałów.

PYTAJĄCY: Mówiliście kiedyś o rotacyjnych szybkościach ośrodków energii. Czy mam rację, że to jest funkcja blokady ośrodka energii tak, że im mniej on jest zablokowany, tym szybkość rotacji jest szybsza, a napływa więcej nergii ?

RA: Jestem Ra. To jest częściowo prawdą. W pierwszych trzech ośrodkach energii pełne odblokowanie tych energii będzie powodować przyspieszenie rotacji. Jak jednostka rozwija wyższe ośrodki energii, to te ośrodki jednak zaczną wyrażać swoją naturę poprzez formowanie struktur krystalicznych. To jest wyższa lub bardziej zrównoważona forma aktywacji ośrodków energii, skoro natura czasoprzestrzeni tej energii jest przemieniana do natury prszetrzenioczasu ułożenia i zrównoważenia.

PYTAJĄCY: Co rozumiecie jako krystaliczne struktury ?

RA: Jestem Ra. Każdy z ośrodków energii fizycznego kompleksu może być widziany jako rozdzielna krystaliczna struktura w bardziej rozwiniętej jednostce. Każda będzie nieco inna dokładnie tak, jak w waszym świecie nie ma dwóch płatków śniegu podobnych do siebie. Jednakże każdy z nich jest ułożony. Czerwony ośrodek energii jest często w kształcie koła ze szprychami. Ośrodek pomarańczowej energii jest w kształcie kwiatu zawierającego trzy płatki.

Żółty ośrodek energii jest znowu zaokrąglony w kształcie i złożony ze ścianek tak, jak gwiazda.

Ośrodek zielonej energii jest czasami nazywany kształtem lotosu, a jest to pewna liczba punktów o krystalicznej naturze zależnej od siły tego ośrodka.

Ośrodek niebieskiej energii jest zdolny, aby posiadać być może sto ścianek i jest zdolny do wielkiej błyszczącej jasności.

Ośrodek indygo jest bardziej cichym ośrodkiem, który ma prosty trójkątny czy trójpłatowy kształt w wielu przypadkach, chociaż niektórzy adepci, którzy zrównoważyli niższe energie, mogą stworzyć formy z większą ilością ścian.

Ośrodek energii fioletowej jest najmniej zmienny i jest czasami opisywany w waszej filozofii jako tysiącpłatowy, bo jest sumą całości przekręcenia kompleksu umysłu/ciała/duszy.

PYTAJĄCY: Właśnie teraz czuje coś w ośrodku indygo. Jeżeli ten ośrodek byłby całkowicie aktywowany i wcale niezablokowany, to nic bym tam nie czuł ?

RA: Jestem Ra. Odpowiedź na to pytanie, o ile nastąpiłaby, pogwałciłaby Prawo Konfuzji.

PYTAJĄCY: Powiedzieliście, że natychmiastowo po śmierci ciała fizycznego, podstawowym aktywowanym ciałem jest ciało koloru indygo i powiedzieliście, że jest to ciało formujące. Dlaczego tak jest ?

RA: Jestem Ra. To będzie ostanie pełne pytanie tej sesji pracy.

Ciało koloru indygo może być rozumiane jako analogia do inteligentnej energii. To jest, w mikrokosmosie, Logos. Inteligentna energia całości kompleksu umysłu/ciała/duszy wywodzi swoje istnienie z inteligentnej nieskończoności czy też Stwórcy. Ten Stwórca ma być rozumiany, zarówno w makrokosmosie i mikrokosmosie, że ma, jak już powiedzieliśmy, dwie natury: upoważniona nieskończoność, która jest inteligentna; to jest wszystko, co istnieje.

Wolna wola została upoważniona, zarówno przez Stwórcę nas, jak i nas samych jako Współstwórców z inteligentną nieskończonością, która posiada wolę. Ta wola może wyjść z ciała formującego koloru indygo i jego mądrości używanej do wyboru odpowiedniego miejsca i rodzaju doświadczania, które ten Współstwórca czy sub-sub-Logos, którego nazywacie beztrosko osobą, obierze.

Jestem Ra. Teraz jest czas na krótkie pytania.

PYTAJĄCY: Czy jest coś co możemy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym albo aby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Jesteście sumienni. Opuszczam was, moi bracia, w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, więc, radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.