Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 52.,
19 maja 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.

PYTAJĄCY: W poprzedniej sesji powiedzieliście: „Innym typem doświadczenia jest to, że niektórzy z czwartej, piątej, szóstej gęstości innych galaktyk oraz niektórzy z waszej własnej galaktyki nauczyli się koniecznej dyscypliny osobowości do spoglądania na wszechświat jako na jedną istotę i dlatego są zdolni przemieszczać się z miejsca na miejsce jedynie dzięki myśli materializując konieczny statek”. Chciałbym zapytać, czy jak mówicie czwarta, piąta, szósta gęstość innych galaktyk, niektórzy z wewnątrz waszej galaktyki to mówicie, że więcej jednostek w innych galaktykach rozwinęło zdolności osobowości niż jednostki z tej galaktyki dla tego typu podróży ? Używam terminu galaktyka w stosunku do soczewkowatego kształtu z miliardami gwiazd.

RA: Jestem Ra. Już raz użyliśmy znaczenia tego terminu - galaktyka, w taki sposób, że on nie jest w waszym słownictwie teraz, jeżeli tak to nazwiecie. Odnosiliśmy się do układu słonecznego.

Nie prawdą jest, że inne układy słoneczne są bardziej zdolne do manipulacji wymiarami w porównaniu do waszego własnego. Prawdą jest jedynie, że istnieje wiele innych układów słonecznych poza waszym.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Sądzę, że jestem w bardzo ważnym punkcie teraz, ponieważ wygląda mi na to, że wielką pracą podczas ewolucji jest dyscyplina osobowości i wygląda na to, że są dwa rodzaje jednostek przemieszczających się we wszechświecie jeden wywodzący się z dyscyplin osobowości, a drugi wywodzący się z tego, co nazywacie efektem procy, Ja nigdy nie wejdę w prędkość nawet podświetlną, ponieważ nie uznaję tego za zbyt istotne. Uważam jedynie, że ten materiał jest ważny z powodu faktu, że rozważamy dyscyplinę osobowości.

Czy użycie efektu procy do podróży angażuje to, co możecie nazywać zrozumieniem intelektualnym czy tez typu lewej półkuli mózgowej bardziej niż rodzaj prawej półkuli mózgowej ?

RA: Jestem Ra. Twoje postrzeganie jest na tym punkcie ekstensywne. Penetrujesz inne nauki. Chcielibyśmy nie używać terminologii lewej i prawej półkuli mózgowej z powodu niedokładności tej terminologii. Pewne funkcje są powtarzające się albo zbyteczne w obu płatach, a dla pewnych jednostek funkcje prawej i lewej półkuli są odwrócone. Jednak istota tego pytania jest warta pewnego rozważenia.

Technika, w której wy, jako społeczny kompleks, jesteście tak zakochani, teraz istnieje, lecz jest zrodzona z manipulacji inteligentną energią sub-Logosu, który, kiedy jest przenoszony o wiele dalej, może rozwinąć siebie w technikę zdolną do używania efektów grawitacyjnych, o których mówimy.

Zauważamy, że ten termin nie jest poprawny, ale nie ma bliższego terminu do manipulacji, że obszary poza sobą są o wiele, wiele mniej pomocne dla osobistej ewolucji niż dyscyplina kompleksu umysłu/ciała/duszy dająca wynik w wiedzy, w całej wiedzy na temat siebie w mikrokosmosie i makrokosmosie.

Dla zdyscyplinowanej jednostki wszystkie rzeczy są otwarte i wolne. Dyscyplina, która otwiera wszechświaty otwiera również bramy do ewolucji. Różnica jest taka, że wybór albo podróży na miejsce, gdzie piękno może być widziane, albo spacer krok po kroku jest niezależny i wolny w swej niezależności w tym, aby chwalić siłę spaceru i szansy świadomości tego piękna.

Ten, który przemieszcza się z miejsca na miejsce, jest odciągany przez konwersację, kaprysy drogi i jest zależny od kaprysów innych, a poza tym jest zobowiązany, żeby umawiać się na czas. Ten, który przemieszcza się z miejsca na miejsce, nie jest przygotowany, choć widzi to samo piękno, lecz nie przygotował się do przyjęcia tego, w korzeniach umysłu, doświadczenia.

PYTAJĄCY: Zadałbym to pytanie po to, aby zrozumieć mentalną dyscyplinę i jak ona się rozwija. Czy społeczne kompleksy pamięci czwartej, piątej i szóstej gęstości pozytywnej czy orientacji służenia innym używają zarówno efektu procy jak i dyscypliny osobowości dla podróży czy może używają jednej metody ?

RA: Jestem Ra. Pozytywnie zorientowany, społeczny kompleks pamięci próbował uczyć się dyscypliny umysłu, ciała i duszy. Jednakże istnieją tacy, którzy, posiadając technikę zdolną do użycia sił inteligentnej energii, żeby zastosować podróż, robią to, ucząc się odpowiedniej dyscypliny.

PYTAJĄCY: Moglibyście mi dać te same informacje na temat negatywnie zorientowanych społecznych kompleksów pamięci w stosunku do proporcji jak oni używają efektu procy i dyscypliny osobowości do podróży ?

RA: Jestem Ra. Czwarta gęstość negatywna używa efektu procy grawitacyjnego światła w być może 80% swego członkostwa będąc niezdolna do zastosowania dyscypliny koniecznej do zmienienia metod podróży. W negatywnej piątej gęstości około 50% na pewnym punkcie zyskuje dyscyplinę konieczną do użycia myśli, żeby podróżować. Gdy szósta gęstość się zbliża, to negatywna orientacja jest wrzucana w konfuzję i mało podrózy jest próbowanych. Bez względu jaka podróż to jest, to jest to w 73% w świetle/myśli.

PYTAJĄCY: Czy jest jakaś różnica blisko końca piątej gęstości w kwestii dyscypliny osobowości pomiędzy orientacją pozytywną i negatywną ?

RA: Jestem Ra. Istnieją oczywiste różnice pomiędzy biegunowościami, lecz nie istnieje żadna różnica w kompletowaniu wiedzy na temat siebie, koniecznej do zastosowania tej dyscypliny.

PYTAJĄCY: Czy mam rację przypuszczając, że dyscyplina osobowości, wiedza na temat siebie i kontrola we wzmacnianiu woli byłaby tym, co każda jednostka piątej gęstości uważałaby za ważne ?

RA: Jestem Ra. Właściwie te rzeczy są ważne w gęstościach od trzeciej do wczesnej siódmej. Jedynym niuansem wymagającym poprawienia byłoby to, że poprawilibyśmy użycie waszego słowa - kontrola. Nadrzędnym jest, że nie jest pożądanym czy pomocnym dla wzrostu zrozumienia, możemy powiedzieć, jednostki, aby sama w sobie kontrolowała procesy myślowe albo impulsy za wyjątkiem takich, które mogą owocować w działaniach niezgodnych z Prawem Jednego. Kontrola może wyglądać na drogę na skróty przez dyscyplinę, spokój i iluminację. Jednakże ta duża kontrola upoważnia i wymaga dalszego doświadczenia inkarnacyjnego po to, żeby zrównoważyć tę kontrolę czy represję wobec siebie, które jest idealne.

Zamiast tego my doceniamy i rekomendujemy użycie innych słów w kwestii użycia woli. Akceptacja siebie, wybaczenie sobie i ukierunkowanie wolnej woli; to jest ścieżką do zdyscyplinowanej osobowości. Cechą waszej woli, jest to, że jest ona mocodajna i wszechmogąca wewnątrz was każdego jako Współstwórcy. Nie możecie przypisać do tej cechy zbyt wiele ważności. W ten sposób, musi być ona ostrożnie używana i kierowana w kierunku służenia innym dla tych na pozytywnie zorientowanej ścieżce.

Istnieje wielkie niebezpieczeństwo w użyciu wolnej woli, gdy osobowość staje się coraz bardziej silniejsza, bo ona może być używana nawet podświadomie na sposoby redukujące biegunowość jednostki.

PYTAJĄCY: Wyczuwam możliwe powiązanie pomiędzy tym, co właśnie powiedzieliście, a tym dlaczego tak wielu Wędrowców wybrało czas żniwa na tej planecie, aby się tu wcielić. Czy mam rację ?

RA: Jestem Ra. Jest prawdą, że w szansie zapamiętania tego, co zostało utracone w zapomnieniu, tkwi nadmiar szansy pozytywnej polaryzacji. Wierzymy, że to jest szczegółowy przytyk twego pytania Prosimy o dalsze pytanie, jeśli tak nie jest.

PYTAJĄCY: Włączę to pytanie w następnym czyli dlaczego czas żniwa jest wybierany przez tak wielu Wędrowców jako czas na wcielenie ?

RA: Jestem Ra. Jest kilka powodów na inkarnacje podczas żniwa. Mogą być podzielone na grupy mające do czynienia z ja i z innymi ja.

Nadrzędnym powodem oferowania tego tym Braciom i Siostrom w Żalu, którzy są w stanie wcielonym, jest możliwość pomocy innym ja przez naświetlanie przekręceń planetarnej świadomości i prawdopodobieństwo oferowania przyspieszacza innym ja, który zwiększy żniwo.

Istnieją dwa powody wyboru tego służenia, które mają do czynienia z ja.

Wędrowiec, jeżeli to pamięta i poświęca siebie służbie, to będzie polaryzował się dużo bardziej gwałtownie niż jest to możliwe w dużo bardziej skąpych w światło rzeczywistościach przyspieszacza wyższej gęstości.

Ostateczny powód tkwi wewnątrz całości umysłu/ciała/duszy bądź całości społecznego kompleksu pamięci, który może oceniać, że jednostka czy członkowie jednostki społecznej mogą użyć przyspieszacza trzeciej gęstości do podsumowania uczenia się/nauczania, które uznaje, że jest mniej niż idealne. To zwłaszcza się odnosi do tych wchodzących i procedujących w szóstej gęstości, gdzie równowaga pomiędzy współczuciem i mądrością jest idealizowana.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Pytam o to tylko dlatego, że jestem nieco tego ciekaw, a nie dlatego, że nie ma to dużej wartości, bo chciałbym wypowiedzieć zdanie, które intuicyjnie podejrzewam. Ale mogę się mylić.

Mówiliście o efekcie procy i ten termin mnie zaintrygował.

Jedyną rzeczą, którą potrafię zrozumieć jest to, że należy wrzucić energię w statek kosmiczny, aż on zbliży się do prędkości światła, a to oczywiście wymaga więcej i więcej energii. Rozszerzenie czasu występuje i wygląda mi na to, że byłoby możliwe, gdy poruszając się 90 stopni do kierunku podróży, jakoś by zmienić tę magazynowaną energię w swym zastosowaniu kierunku i sensu tak, że można wyjść z czasoprzestrzeni w przestrzenioczas z odbiciem 90 stopni. Potem ta energia byłaby zabrana w przestrzenioczas i ponownie weszłoby się w czasoprzestrzeń pod koniec wydatkowania energii. Czy w jakiś sposób mam rację w tym ?

RA: Jestem Ra. Masz dużo racji i masz tę racje tak daleko, jak twój język może cię zabrać i, z powodu swych nauk, jesteś bardziej zdolny do wyrażenia tego pojęcia. Jedyną naszą poprawką byłoby, jeśli masz taką wolę, byłoby zasugerowanie, że 90 stopni, o których mówisz jest kątem, który może być najlepiej rozumiany jako część tesseraktu.

PYTAJĄCY: Dziękuję to taka mała kwestia, który mi przeszkadzała bez żadnego prawdziwego znaczenia

Czy jest więc coś, z punktu widzenia osoby, która życzy sobie podążać ścieżką służenia innym, co jest jeszcze ważne poza dyscypliną osobowości, wiedzy na temat siebie i wzmacniania woli ?

RA: Jestem Ra. To jest technika, ale to nie jest podstawa. Pozwólcie nam przejść przez podstawy ewolucji.

Pozwólcie nam, abyście zapamiętali, że wszystko jest jednym. To jest wielkie uczenie się/nauczanie. W tej jedności tkwi miłość. To jest wielkie uczenie się/nauczanie. W tej jedności tkwi światło. To jest fundamentalne nauczanie dla wszystkich płaszczyzn egzystencji w materii. Jedność, miłość. światłość, radość to są podstawy ewolucji duszy.

Drugie w kolei lekcje są lekcjami, które są uczone/nauczane w medytacji i służeniu. Na pewnym punkcie kompleksu umysłu/ciała/duszy jest to tak łagodnie aktywowane i zrównoważone przez te centralne myśli czy przekręcenia, że techniki, o których wspominałeś, stają się całkiem znaczące. Jednakże wszechświat, w swym misterium niezłomny jest jednym. Wszystko zaczyna się i kończy w Stwórcy, a nie w technice.

PYTAJĄCY: W poprzedniej sesji wspomnieliście o wnoszących światło z oktawy. Czy mam rozumieć, że ci, którzy dostarczają światła do wstąpienia, są z oktawy powyżej tej, której doświadczamy. Czy moglibyście powiedzieć więcej o tych wnoszących światło, kim oni są, itd. ?

RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie, pełne pytanie tej sesji.

Ta oktawa gęstości, o której mówiliśmy jest zarówno omegą i alfą - duchową masą nieskończonych wszechświatów stających się jednym, centralnym słońcem albo Stwórcą ponownie. Wtedy jest formowany nowy wszechświat, nowa nieskończoność, nowy Logos, który przyłącza wszystko, co Stwórca doświadczył w sobie. W tej nowej oktawie są również tacy, którzy wędrują. Wiemy bardzo mało o tym, co jest za tą granicą, że te istoty przychodzą z pomocą naszej oktawie w ukończeniu Logosu. Czy są jakieś krótkie pytania jakie macie teraz ?

PYTAJĄCY: Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym albo aby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Ten instrument ma pewne przekręcenia w obszarze płuc, które zostały dobrze skompensowane przez pozycję kompleksu fizycznego.

Wszystko jest dobrze.

Opuszczamy was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.