Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 53.,
25 maja 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.

PYTAJĄCY: Na początku chciałbym zapytać o warunki instrumentu i zadać dwa pytania dla niej. Ona chciałaby wiedzieć czy może robić jedną serię ćwiczeń dziennie i także czy ból, który odczuwa przed sesją, jest z powodu ataku Oriona ?

RA: Jestem Ra. Warunki instrumentu są takie jak poprzednio. W odpowiedzi na pytanie dotyczące ćwiczeń, to teraz okres intensywny się zakończył, a ten instrument może, jeżeli tak wybierze, wykonywać jedną serię raczej niż dwie. Dzięki skanowaniu fizycznego kompleksu przekręceń instrumentu sądzimy, że obecna seria ćwiczeń jest na granicy siły instrumentu. To jest na dłuższą metę dobre z powodu budowania energii witalnych. Na krótką metę to jest męczące dla tej jednostki. W ten sposób sugerujemy, żeby jednostka była świadoma naszych wcześniejszych upomnień dotyczących innej pomocy odpowiednim przekręceniom cielesnym. W odpowiedzi na drugie pytanie możemy powiedzieć, że fizyczne trudności przed kontaktem z naszym społecznym kompleksem pamięci istnieją z powodu działania podświadomej woli instrumentu. Ta wola jest niezwykle silna i wymaga kompleksu umysłu/ciała/duszy do zarezerwowania wszystkich dostępnych, fizycznych i witalnych energii dla kontaktu. W ten sposób, dyskomfort jest doświadczany z powodu dramatycznego przekręcenia w kierunku psychicznej słabości, gdy ta energia jest odwrócona. Należy zauważyć, że jednostka również przechodzi psychiczny atak i to intensyfikuje istniejące przed tym warunki oraz jest to odpowiedzialne za skurcze i zawroty głowy tak samo, jak za kompleks przekręceń umysłu.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Chciałbym wiedzieć czy (imię) może uczestniczyć w jednej z tych sesji w bardzo niedalekiej przyszłości ?

RA: Jestem Ra. Kompleks umysłu./ciała/duszy - (imię) należy do tej grupy w duszy i jest witany. Możecie zasugerować, aby specjalne okresy medytacyjne były ustawiane z boku, zanim jednostka usiądzie do tej pracy. Możemy zasugerować, żeby fotografia osoby znanej jako (imię) była wysłana do tej osoby z jej podpisem wskazującym miłość i światło. To utrzymywanie podczas medytacji przeniesie jednostkę w pokojową harmonię z każdym z was tak, że nie będzie żadnej ubocznej utraty energii, kiedy pozdrowienia są wymieniane pomiędzy dwoma jednostkami, do których macie przekręcenia w kierunku samotności i nieśmiałości, jak nazwalibyście to. To samo może być zrobione w stosunku do fotografii jednostki - (imię) dla osoby - (imię).

PYTAJĄCY: Dziękuję. Podczas mojej wycieczki do Laramie pewne rzeczy stały się widoczne dla nas w kwestii kolportażu pierwszego tomu Prawa Jednego do tych, którzy doświadczyli UFO i innych Wędrowców. W związku z tym muszę zadać kilka pytań, które możemy włączyć do tomu pierwszego, aby wyeliminować nieporozumienia, które postrzegam jako możliwość w tomie pierwszym. Dlatego te pytania, chociaż w większości natury przejściowej, mają na celu wyeliminowanie pewnych przekręceń w kwestii rozumienia materiału w tomie pierwszym. Mam nadzieję, że robię tutaj dobre podejście. Możecie być niezdolnym odpowiedzieć na pewne z tych pytań, ale to będzie w porządku. Po prostu przejdziemy do innych, jeśli nie potraficie odpowiedzieć na pytania, które zadam.

Czy możecie mi powiedzieć coś o technikach używanych przez kontakty pozytywnie zorientowanej Konfederacji z ludźmi na tej planecie, różne formy i techniki ustanawiania takiego kontaktu ?

RA: Jestem Ra. Moglibyśmy.

PYTAJĄCY: Prosilibyśmy o to.

RA: Jestem Ra. Najbardziej wydajnym trybem kontaktu jest to, czego doświadczacie w tej czasoprzestrzeni. Pogwałcenie wolnej woli jest wielce niepożądane. Dlatego też jednostki, które są Wędrowcami na waszej płaszczyźnie iluzji będą jedynie podmiotami projekcji, które charakteryzują tzw. „Bliskie Spotkania” i spotkania pomiędzy pozytywnie zorientowanymi społecznymi kompleksami pamięci, a Wędrowcami.

Moglibyście mi dać przykład jednego ze spotkań pomiędzy społecznym kompleksem pamięci, a Wędrowcem i czego Wędrowiec doświadczałby ?

PYTAJĄCY: Jednym takim przykładem, z którym jesteście zaznajomieni, jest osoba znana jako Morris (to odnosi się do przypadku nr 1 w książce D.T. Elkinsa i Carli L. Rueckert „Secrets of the UFO” wydanej w Louisville przez L/L Research w 1976 r.) W tym przypadku wcześniejszy kontakt, który przez innych w kręgu przyjaciół tej jednostki był doświadczany, był negatywnie zorientowany. Jednakże zapewne przypomnicie, że jednostka - Morris była nieprzenikniona dla tego kontaktu i nie mogła zobaczyć tego kontaktu bez fizycznego i optycznego aparatu.

Jednakże wewnętrzny głos alarmował jednostkę znaną jako Morris, aby poszła w inne miejsce, a tam jednostka w kształcie formy myślowej i o wyglądzie innym do tego kontaktu ukazała się i przyglądała się jednostce, w ten sposób, budząc w niej pragnienie poszukiwania prawdy tego doświadczenia i doświadczeń tego wcielenia w ogóle.

Odczucia bycia przebudzonym i aktywowanym było celem tego typu kontaktu. Okres trwania i zobrazowanie się różni w zależności od podświadomych oczekiwań Wędrowca, który doświadcza tej szansy aktywacji.

PYTAJĄCY: W tym „Bliskim Spotkaniu” statku typu Konfederacji przypuszczam, że to było „Bliskie Spotkanie” z rodzajem statku będącym formą myślową. Czy Wędrowcy w ciągu ostatnich kilku lat mieli „Bliskie Spotkania” ze statkiem z formy myślowej, który wylądował ?

RA: Jestem Ra. To nastąpiło, chociaż ma o wiele mniej wspólnego niż tzw. „Bliskie Spotkanie” typu oriońskiego.

Możemy odnotować, że we wszechświecie niekończącej się jedności, pojęcie „Bliskiego Spotkania” jest komiczne, bo czyż nie wszystkie spotkania są natury spotkania samego z sobą ? Więc jak jakieś spotkanie może być inne niż bardzo, bardzo bliskie ?

PYTAJĄCY: Mówiąc o tego typu spotkaniu samego z sobą, to czy jacyś Wędrowcy pozytywnej polaryzacji kiedykolwiek mieli tzw. „Bliskie Spotkania” z Orionem bądź negatywnie zorientowaną polaryzacją ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: Dlaczego to się dzieje ?

RA: Jestem Ra. Gdy to następuje, to jest to całkiem rzadkie z powodu braku percepcji jednostek Oriona głębi pozytywności napotkanego albo z powodu pożądania jednostek Oriona, powiedzmy, próby usunięcia, tej pozytywności z tej płaszczyzny istnienia. Taktyka Oriona jest taka, że wybiera się proste przekręcenia umysłu, które wskazują na mniej mentalne i duchowy kompleks działalności.

PYTAJĄCY: Stałem się świadomy bardzo dużego zróżnicowania w kontaktach z ludźmi. Moglibyście mi dać ogólne przykłady metod używanych przez Konfederację do budzenia, bądź częściowego budzenia Wędrowców, z którymi się kontaktują ?

RA: Jestem Ra. Metody używane do budzenia Wędrowców są różne. Ośrodkiem każdego zbliżenia jest wejście w świadomość lub podświadomość w taki sposób, aby unikać powodowania strachu i zmaksymalizować potencjał zrozumiałego celu doświadczania, który ma znaczenie dla danej jednostki. Wiele z tego następuje we śnie, poza tym w środku wielu działań, podczas godzin czuwania. Podejście jest elastyczne i niekoniecznie włącza syndrom „Bliskiego Spotkania” tego, które jest się świadomym.

PYTAJĄCY: A co powiecie na temat syndromu fizycznego sprawdzania ? Jak to się odnosi do Wędrowców, Konfedracji i kontaktów z Orionem ?

RA: Jestem Ra. Podświadome oczekiwania jednostek powodują naturę i szczegóły doświadczania form myślowych oferowanych przez jednostki będące formami myślowymi Konfederacji. W ten sposób, jeżeli Wędrowiec oczekuje fizycznego sprawdzenia, to będzie siłą tym doświadczony, jako że ma małe przekręcenie w kierunku alarmu lub dyskomfortu, co jest dozwolone przez naturę oczekiwań poświadomych przekręceń Wędrowca.

PYTAJĄCY: No to czy ci, którzy są żabierani zarówno na statek Konfederacji albo Oriona doświadczają fizycznego sprawdzenia ?

RA: Jestem Ra. Twoje pytanie wskazuje na błędne myślenie. Grupa Oriona używa fizycznego sprawdzania w znaczeniu przerażania osób i powoduje poczucie zaawansowanej istoty drugiej gęstości będącej zwierzęciem laboratoryjnym. Doświadczenia seksualne są podtypem tego doświadczenia. Intencją tego jest zademonstrowanie kontroli jednostek z Oriona nad mieszkańcem Ziemi.

Doświadczenia form myślowych są subiektywne i w większości nie następują w tej gęstości.

PYTAJĄCY: Zarówno kontakty Konfederacją jak i z Orionem zostały poczynione, a „Bliskie Spotkania” są podwójnej natury, jak ja to rozumiem. Mogą być one albo w rodzaju Konfederacji, albo w rodzaju Oriona kontaktu. czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda, chociaż z przewagą kontaktów zorientowanych na Oriona.

PYTAJĄCY: Mamy duże spektrum jednostek na Ziemi w kwestii zdolności do bycia zebranym, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zorientowanych. Czy grupa Oriona namierzałaby zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zorientowanych na końcu tego spektrum, do kontaktu z tymi jednostkami ?

RA: Jestem Ra. Pytanie jest nieco trudne, żeby na nie dokładnie odpowiedzieć. Jednakże spróbujemy tak zrobić.

Najbardziej typowym podejściem jednostek z Oriona jest wybranie tego, co możecie nazwać jednostka o słabym umyśle, co może sugerować, że większa ilość filozofii Oriona będzie rozsiana.

Niektóre z jednostek Oriona są wzywane przez wysoko spolaryzowane jednostki negatywne waszego splotu czasoprzestrzeni. W takim przypadku, oni się dzielą informacją tak, jak my robimy to teraz. Jednak to wiąże się z ryzykiem dla jednostek z Oriona z powodu częstotliwości, z którą negatywne jednostki planetarne zdolne do żniwa próbują licytować i rozkazywać jednostce kontaktującej się po stronie Oriona tak, jak oni licytują się z tymi, którzy się kontaktują. To powoduje walkę o panowanie, jeśli jest to walka przegrana, to powoduje szkodę dla biegunowości grupy Oriona.

Podobnie omylnie nawiązany kontakt z wysoko spolaryzowanymi, pozytywnymi jednostkami może wywołać zamieszanie w oddziałach Oriona chyba, że krzyżowcy są zdolni do odwrócenia polaryzacji jednostki, z którą się przez pomyłkę skontaktowali. Wystąpienia takie są niemal niesłychane. Dlatego grupa Oriona preferuje ustanawianie kontaktów z tylko z jednostkami o słabym umyśle.

PYTAJĄCY: To w ogóle można powiedzieć, że jeśli osoba ma „Bliskie Spotkanie” z UFO albo inny rodzaj doświadczania, który wygląda na powiązany z UFO, musi przeanalizować to spotkanie i samemu zdeterminować, czy to był kontakt Oriona czy Konfederacji. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda. Jeżeli istnieje strach i poczucie sądu ostatecznego, to ten, który się kontaktuje, bardzo prawdopodobnie był negatywnej natury. .Jeśli to daje nadzieję, przyjazne uczucia i przebudzenie pozytywnych uczuć rozmyślnego służenia innym, to znaki kontaktu z Konfederacją są ewidentne.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Nie chciałbym zrobić mylnego wrażenia dotyczącego materiału, który dołączymy do tomu pierwszego. Mogę uznać za konieczne dodane nieco tego materiału. Jak mowie wiem, że ten materiał jest przemijający, ale wierzę, że jest to konieczne do pełnego zrozumienia albo, powiedzmy, do odpowiedniego podejścia do materiału.

Zadam kilka pytań, a jeśli nie macie ochoty na nie odpowiadać, to je zachowamy dla siebie. Chciałbym zapytać jednak jeżeli możecie mi powiedzieć, w większości, jak jednostki Konfederacji wyglądają ?

RA: Jestem Ra. Jednostki czwartej gęstości Konfederacji wyglądają różnie zależnie, powiedzmy, od pochodzenia ich fizycznego wehikułu.

PYTAJĄCY: Czy niektórzy z nich wyglądają jak my ? Czy oni przechodzą dla ludzi z Ziemi ?

RA: Jestem Ra. Ci z takiej natury są najczęściej piątej gęstości.

PYTAJĄCY: Przypuszczam, że ta odpowiedź stosowałaby się do grupy Oriona. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

Czy jest jakieś inne pytanie krótkiej natury, na które możemy odpowiedzieć ?

PYTAJĄCY: Przepraszam za zadanie wielu pytań przejściowej natury podczas tej sesji. Czułem, że jest konieczne włączyć nieco z tego materiału tak, żeby ci Wędrowcy i inni czytający pierwszy tom Prawa Jednego nie otrzymali mylnego wrażenia w kwestii swych doświadczeń w kontaktach. Przepraszam za wszystkie problemy jakie to mogło spowodować.

Zapytam tylko czy jest coś, co możemy zrobić, aby pomóc kontaktowi lub pomóc instrumentowi ?

RA: Jestem Ra. Instrument ma się dobrze. Prosimy o uwagę na wasze ustawienia. Opuszczamy was teraz, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.