Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 54.,
29 maja 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.

PYTAJĄCY: Chciałbym prześledzić drogę energii, bo przypuszczam, że ona pochodzi od Logosu. Wypowiem teraz zdanie i pozwolę wam mnie poprawić i rozwinąć to, co powiedziałem.

Od Logosu pochodzą wszystkie częstotliwości promieniowania światła. Te częstotliwości promieniowania czynią wszystkie gęstości doświadczania, które są stworzone przez tego Stwórcę. Przypuszczam, że planetarny układ naszego słońca, we wszystkich gęstościach, jest w całości doświadczania stworzony przez nasze Słońce jako Logos. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: Przypuszczam, że różne częstotliwości są rozdzielone, jak już o tym mówiliśmy, na siedem kolorów i przypuszczam, że każdy z tych kolorów może być podstawową częstotliwością dla sub-Logosu naszego Logosu - słońca i że każdy sub-sub-Logos albo powiedzmy osoba może aktywować każde z tych podstawowych częstotliwości albo kolorów i użyć ciała, które jest generowane z aktywacji częstotliwości czy też koloru

RA: Jestem Ra. Jeśli pojęliśmy odpowiednio twoje pytanie, to nie jest prawdą to, że Logos rezyduje nie w międzywymiarowościach, lecz tylko u Współstwórców lub kompleksach umysłu/ciała/duszy.

PYTAJĄCY: To co miałem na myśli było to, że kompleks umysłu/ciała/duszy może mieć każde ciało z siedmiu promieniowań, które jest aktywowane. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest tak samo zdanie prawdziwe, jak prawdziwe zdanie jest, że każdy może grać na kompleksie instrumentu, który rozwija harmoniczny, eufoniczny kompleks wibracji takim, jakim jest fortepian i może grać na nim tak dobrze, że może oferować koncerty publiczności, jak powiedzielibyście to. Innymi słowy, chociaż prawdą jest, że każdy wehikuł prawdziwego koloru jest potencjalnie dostępny, to istnieje umiejętność i dyscyplina potrzebna po to, żeby była użyteczna dla siebie w bardziej zaawansowanych i lżejszych wehikułach.

PYTAJĄCY: Wypowiedziałem te zdania, aby dojść do prostego pytania., które chciałbym zadać. To jest trudne pytanie do zadania.

Mamy, pochodzącą od sub-Logosu, którego nazywamy naszym słońcem, inteligentną energię. Ta inteligentna energia jest jakoś modulowana lub przekręcana tak, że ona kończy się jako kompleks umysłu/ciała/duszy z pewnymi przekręceniami osobowości, które są konieczne dla tego kompleksu umysłu/ciała/duszy czy też części mentalnej tego kompleksu do odkręcenia się po to, aby dostosować się jeszcze bardziej do inteligentnej energii.

Po pierwsze, chcę wiedzieć, czy moje zdanie w tej kwestii jest prawdziwe, a po drugie, chcę wiedzieć dlaczego jest taka droga tego i czy istnieje inna odpowiedź na to poza pierwszym przekręceniem Prawa Jednego ?

RA: Jestem Ra. Twoje zdanie jest w zasadzie prawdziwe. Jak spenetrujesz pierwsze przekręcenie w swym stosowaniu poznania siebie przez siebie, to może odnajdziesz oznakę Nieskończonego Stwórcy w swej rozmaitości. Gdyby nie było potencjału do nieporozumienia, a jedynie byłoby zrozumienie, to nie istniałoby doświadczanie.

PYTAJĄCY: OK. Jak już kompleks umysłu/ciała/duszy staje się świadomy procesu, to czy decyduje się, że po to, żeby mieć pełne zdolności Stwórcy konieczne jest reharmonizowanie swego myślenia z Oryginalną Kreatywną Myślą w precyzyjnej wibracji czy częstotliwości wibracji. Aby to zrobić, to jest konieczne zdyscyplinowanie osobowości tak, że to precyzyjnie dostosowuje się do Oryginalnej Myśli i jest to rozerwane na siedem obszarów dyscyplin, a każdy z nich koresponduje z odpowiednimi kolorami spektrum. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To zdanie, choć prawdziwe, nosi wielki potencjał nieporozumienia. Precyzja z jaką każdy ośrodek energii pasuje do Oryginalnej Myśli tkwi nie w systematycznym umieszczaniu każdego splotu energii, a raczej w płynnym i plastycznym umieszczaniu zrównoważonego mieszania tych ośrodków energii w taki sposób, że inteligentna energia jest zdolna do przekazywania siebie z minimalnym przekręceniem.

Kompleks umysłu/ciała/duszy nie jest maszyną. Jest tym, co możecie nazwać poezją śpiewaną.

PYTAJĄCY: Czy wszystkie kompleksy umysłu/ciała/duszy w swym całym stworzeniu mają siedem ośrodków energii ?

RA: Jestem Ra. To jest częściowo prawdą. Logos tworzy światło. Natura tego światła, w ten sposób, tworzy naturę tych katalitycznych i energetycznych poziomów doświadczania w tworzeniu. W ten sposób jest tak, że największym ze wszystkich zaszczytów/obowiązków, który jest dany tym z następnej oktawy, jest nadzór światła w swych manifestacjach podczas okresów doświadczalnych, jeżeli macie taką wolę, waszych cykli.

PYTAJĄCY: To ja wypowiem kolejne zdanie. Kompleks umysłu/ciała/duszy może obrać, z powodu pierwszego przekręcenia, mentalną konfigurację, która jest odpowiednio przemieszczona z konfiguracji inteligentnej energii w szczególnej częstotliwości lub kolorze napływów energii tak, żeby zablokować porcje wpływającej energii w tej szczególnej częstotliwości bądź kolorze. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Tak.

PYTAJĄCY: Czy możecie mi dać maksymalny procent tej energii, który jest możliwy, aby zablokować jakiś kolor ?

RA: Jestem Ra. We wzorcu napływów energii jednostki może istnieć całkowita blokada w jakiejś energii czy kolorze lub kombinacji energii bądź kolorów.

PYTAJĄCY: OK. To przypuszczam, że pierwsze przekręcenie jest motywatorem albo tym, co pozwala na tę blokadę. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Chcielibyśmy, aby nie było żadnej gry słów i preferowalibyśmy unikać używania terminów takich jak czasownik - pozwolić. Wolna wola nie pozwala, ani jej predeterminacja nie zabrania doświadczalnych przekręceń. Raczej Prawo Konfuzji oferuje wolny zasięg do energii każdego kompleksu umysłu/ciała/duszy. Czasownik - pozwalać byłby uznany za pejoratywny w tym, że sugeruje biegunowość pomiędzy tym, co jest dobre, a co złe lub tym na co jest pozwolenie, a tym na co go nie ma. To może wyglądać na kwestię małostkową, jednak dla naszego sposobu myślenia ma to jakąś wagę.

PYTAJĄCY: Dziękuję. To ma wagę również dla mojego sposobu myślenia. Doceniam to, co mi powiedzieliście.

Teraz to chciałbym rozważyć pochodzenie przyspieszacza. Na początku mamy warunki kompleksu umysłu/ciała/duszy, który, co jest funkcją pierwszego przekręcenia, osiągnął stan blokady albo częściowej blokady jednego z ośrodków energii. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Nie.

PYTAJĄCY: Moglibyście mi powiedzieć dlaczego ?

RA: Jestem Ra. Kiedy podstawowym priorytetem jest aktywacja czy odblokowanie jednego bądź większej ilości ośrodków energii, to także podstawowym priorytetem w tym punkcie jest rozpoczęcie rafinowania równowagi pomiędzy energiami tak, że każdy ton akordu totalnego, wibracyjnego istnienia rezonuje w czystości, dostrojeniu i harmonii z każdą inną energią. To równoważenie, dostrajanie i harmonizowanie siebie jest najważniejsze dla bardziej zaawansowanego bądź też kompleksu umysłu/ciała/duszy adepta. Każda energia może być aktywowana bez piękna, które jest możliwe przez zdyscyplinowanie i docenianie osobistych energii albo tego, co możecie nazwać osobowością czy też identyfikacją duszy.

PYTAJĄCY: Pozwólcie mi stworzyć analogię, o której właśnie pomyślałem. Siedmiostrunowy instrument muzyczny może być grany przez uderzanie każdej struny pełnym uderzeniem i uwalniane tego, co tworzy nuty. Zamiast tego tworzenia nut, w ten sposób, indywidualna osobowość kreatywna mogłaby uderzyć każdą strunę w odpowiedniej ilości i w odpowiednią sekwencję tworzącą muzykę. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda. W bardziej zrównoważonej osobie energie tkwią w czekaniu na rękę Stwórcy, aby pociągnął harmonię.

PYTAJĄCY: Chciałbym więc prześledzić ewolucję przyspieszacza na kompleksach umysłu/ciała/duszy i jak to wchodzi w użycie oraz jest w pełni używane do tworzenia tego strojenia. Przypuszczam, że sub-Logos, który uformował naszą malutką część stworzenia używając inteligencji Logosu, którego jest częścią, dostarcza podstawowy przyspieszacz tak, że będzie on działał na kompleksy umysłu/ciała i kompleksy umysłu/ciała/duszy, zanim osiągną one stan rozwoju taki, żeby oni zaczęli programować swój własny przyspieszacz. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest częściowo prawdą. Sub-Logos oferuje przyspieszacz na niższych poziomach energii - na pierwszej triadzie; one mają do czynienia z przetrwaniem kompleksu fizycznego. Wyższe ośrodki uzyskują przyspieszacz od odchyłów kompleksu umysłu/ciała/duszy w sobie w odpowiedzi na wszystkie przypadkowe i kierowane doświadczenia.

W ten sposób, mniej rozwinięta jednostka może odbierać przyspieszacz wokół niej w kwestiach przetrwania fizycznego kompleksu z przekręceniami, które są preferowane. Bardziej świadoma jednostka, będąc świadoma katalitycznego procesu, zacznie transformować przyspieszacz oferowany przez sub-Logos w przyspieszacz, który może działać na wyższe sploty energii. W ten sposób, sub-Logos może zaoferować tylko podstawowy szkielet, powiedzmy, przyspieszacza. Mięśnie i ciało ma do czynienia z, powiedzmy, przetrwaniem mądrości, miłości, współczucia, a służenie jest realizowane przez działanie kompleksu umyslu/ciała/duszy na podstawowym przyspieszaczu tak, żeby stworzyć bardziej złożony przyspieszacz, który w wyniku tego może być użyty do sformowania przekręceń wewnątrz tych wyższych ośrodków energii.

Im bardziej jest zawansowana jednostka, tym bardzie wiotkie jest powiązanie pomiędzy sub-Logos i odbieranym przyspieszaczem, aż ostatecznie, cały przyspieszacz jest obrany, wygenerowany i wytworzony przez siebie dla siebie.

PYTAJĄCY: Które jednostki wcielające się na Ziemię w tym czasie byłyby z kategorii tworzących wszystkie swoje przyspieszacze ?

RA: Jestem Ra. Sądzimy, że to twoje pytanie jest przejściowe, lecz możemy odpowiedzieć, że liczba tych, którzy opanowali zewnętrzny przyspieszacz całkowicie jest całkiem niska.

Większość tych, którzy są gotowi do żniwa w tym splocie czasoprzestrzeni, ma częściową kontrolę nad zewnętrzną iluzją i używa zewnętrznego przyspieszacza do pracy nad pewnym odchyleniem, które nie jest jeszcze w równowadze.

PYTAJĄCY: W przypadku polaryzacji służenia sobie, to jaki rodzaj przyspieszacza, te jednostki podążające tą ścieżką zaprogramowałyby sobie, gdy osiągają poziom programowania swojego własnego przyspieszacza ?

RA: Jestem Ra. Negatywnie zorientowana jednostka będzie programowała się do maksymalnego oddzielenia od i kontroli nad wszystkimi rzeczami i świadomymi jednostkami, które postrzegają to, jak istota inna niż ona sama.

PYTAJĄCY: Pozytywnie zorientowana jednostka może obrać pewną, wąską ścieżkę myślenia i działań podczas wcielenia i zaprogramować warunki, które stworzyłyby fizyczny ból, jeżeli nie podążałaby za nim. Czy to prawda ?

RA Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: Czy negatywnie zorientowana jednostka nie zrobiłaby czegoś takiego właśnie ? Moglibyście mi dać jakiś przykład ?

RA: Jestem Ra. Negatywnie zorientowany indywidualny, kompleks umysłu/ciała/duszy będzie zwykle programował się dla bogactwa, łatwości egzystencji i do najwyższej możliwej szansy na władzę. W ten sposób, negatywne jednostki wybuchają fizycznym kompleksem przekręcenia, zwanym zdrowiem.

Jednakże negatywnie zorientowana jednostka może obrać bolesne warunki po to, żeby poprawić przekręcenie w kierunku tzw. negatywnie emocjonalnych mentalności takich, jak złość, nienawiść i frustracja. Taka jednostka może użyć całego doświadczenia inkarnacyjnego szlifując tępe ostrze nienawiści lub złości tak, że może się spolaryzować w kierunku negatywnego czy do oddzielonego bieguna.

PYTAJĄCY: Przed wcieleniem, gdy jednostka staje się bardziej świadoma procesu ewolucji i obrała ścieżkę, czy ona będzie pozytywna czy negatywna, to w pewnym punkcie jednostka staje się świadoma tego, czego chce zrobić w kwestii odblokowania czy zrównoważenia jej ośrodków energii. Na tym punkcie jest zdolna do zaprogramowania do doświadczenia życiowego tych katalitycznych doświadczeń, które pomogą w swym procesie odblokowania i równoważenia. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: Więc wygląda na to, że celem tego, co nazywamy inkarnacyjnym stanem fizycznym, jest całość albo prawie całość doświadczania zaprogramowanego przyspieszacza i rozwijanie go jako funkcji tego przyspieszacza. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Musimy powiedzieć dla jasności ponownie, że celem inkarnacyjnej egzystencji jest ewolucja umysłu, ciała i duszy. Aby to robić, nie jest ściśle koniecznym posiadać przyspieszacz. Jednak bez przyspieszacza pragnienie rozwoju i wiara w ten proces nie manifestują się normalnie i w ten sposób, ewolucja nie następuje. Dlatego właśnie przyspieszacz jest programowany, a program jest projektowany dla kompleksu umysłu/ciała/duszy w swych unikalnych potrzebach. W ten sposób, jest pożądane, że kompleks umysłu/ciała/duszy będzie świadomy tego i będzie słyszał głos doświadczalnego przyspieszacza, gromadząc z tego pokłosie wcielenia.

PYTAJĄCY: To wygląda na to, że ci na pozytywnej ścieżce w przeciwności do tych na negatywnej ścieżce mają dokładnie obopólny cel w pierwszych trzech promieniowaniach; czerwonym, pomarańczowym i żółtym. Każda ścieżka próbowałaby użyć promieniowań na dokładnie przeciwnie sposoby. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest częściowo, a nawet w swych podstawach prawdą. Istnieje energia w każdym z ośrodków potrzebna do utrzymania kompleksu umysłu/ciała/duszy, który jest wehikułem doświadczania w odpowiednim dostosowaniu i ułożeniu. Zarówno negatywne jak i pozytywne jednostki robią dobrze rezerwując sobie tę małą część każdego ośrodka do otrzymania integralności kompleksu umysłu/ciała/duszy. Potem jednak prawdą jest, że negatywni będą używać trzech niższych ośrodków do oddzielenia od i kontroli nad innymi w seksualnym znaczeniu, przez osobiste asercje i przez działania na waszych społecznościach.

Na odwrót, pozytywnie zorientowana jednostka będzie przemieniała silną energię seksualną czerwonego promieniowania na transfery energii zielonego promieniowania oraz na promieniowanie niebieskie i indygo, a będzie to podobne do przemieniania osobowości i umieszczenia jej w społeczności sytuacji transferów energii, w których jednostka może się połączyć z i służyć innym, a na końcu promieniować na innych bez oczekiwania żadnego transferu w zamian.

PYTAJĄCY: Czy możecie opisać energię, która otwiera te ośrodki energii ? Możecie opisać tego ścieżkę od swojego początku, przez swoje formowanie się, do jej efektu ? Nie wiem czy to jest możliwe.

RA: Jestem Ra. To jest częściowo możliwe.

PYTAJĄCY: Proszę, o ile to możliwe.

RA: Początkiem każdej energii jest działanie wolnej woli na miłość. Naturą całej energii jest światło. Znaczenie tego wchodzenia jest podwójne.

Po pierwsze, istnieje wewnętrzne światło, które jest Polarisem siebie - przewodnią gwiazdą. To jest pierworództwo i prawdziwa natura wszystkich jednostek. Ta energia zamieszkuje wnętrze.

Drugie miejsce wchodzenia jest biegunową przeciwnością do Gwiazdy Północnej, powiedzmy, i może być, jeżeli życzycie sobie użyć analogii fizycznego ciała do pola magnetycznego, widziane jako wchodzące przez stopy z ziemi i niższe punkty, które się kręcą. Ten punkt wejścia uniwersalnej energii światła jest nierozróżnialny zanim zacznie swój proces filtrowania przez ośrodki energii. Wymagania każdego ośrodka i wydajność, z którą osoba nauczyła się łapać wewnętrzne światło, determinuje naturę użycia zrobioną przez tę jednostkę z tych napływów.

PYTAJĄCY: Czy doświadczalny przyspieszacz podąża tą samą ścieżką ? To może być głupie pytanie.

RA: Jestem Ra. To nie jest pytanie bez znaczenia, bo przyspieszacz i wymagania bądź przekręcenia ośrodków energii są dwoma pojęciami powiązanymi tak mocno jak dwa końce liny.

PYTAJĄCY: Wspomnieliście we wcześniejszej sesji, że przyspieszacz doświadczalny był na początku doświadczany przez biegun południowy i został oszacowany w kwestii wartości dla przetrwania. Właśnie dlatego zadałem to pytanie. Czy moglibyście rozwinąć to pojęcie ?

RA: Jestem Ra. Powiedzieliśmy już, że istnieje proces filtrowania, przez który wchodzące energie są ciągnione w górę zgodnie z przekręceniami każdego ośrodka energii i siłą woli czy też pragnienia emanującego ze świadomości wewnętrznego światła. Jeśli mamy być bardziej szczegółowi, to zadaj pytanie z większą szczegółowością.

PYTAJĄCY: Wypowiem teraz zdanie, które może być nieco przekręcone i pozwolę wam je poprawić. Mamy, wchodzącą przez stopy i podstawę kręcenia się, absolutną energię, którą kompleks umysłu/ciała/duszy będzie otrzymywał w sposób, który nazywamy światłem. Każdy z ośrodków energii filtruje i używa porcji tej energii od czerwonej do fioletowej. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To w sumie jest prawdą. Wyjątki są takie jak następują: Wchodzenie energii kończy się na indygo. Fioletowe promieniowanie jest termometrem bądź wskaźnikiem całości.

PYTAJĄCY: Skoro ta energia jest absorbowana przez ośrodki energii, to i na pewnym punkcie nie jest tylko absorbowana w swą istotę, ale promieniuje również przez ośrodki energii na zewnątrz. Sądzę, że to się zaczyna na niebieskim ośrodku energii i także występuje w indygo i fioletowym ? Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Po pierwsze, powiedzielibyśmy, że nie zakończyliśmy odpowiedzi na poprzednie pytanie i możemy w ten sposób odpowiedzieć na nie w takiej części, że w pełni aktywowanej jednostce jedynie mała część wchodzącego światła jest potrzebna do dostrojenia ośrodka energii, a wielka pozostałość jest swobodnie przekazywana i przyciągana w górę.

Aby odpowiedzieć na twoje drugie pytanie, możemy stwierdzić, że jest prawdą, że promieniowanie bez konieczności odpowiedzi zaczyna się z niebieskim promieniowaniem, chociaż zielone promieniowanie, będąc wielkim promieniowaniem przejściowym musi być dawane całkowicie z ostrożnym rozważeniem, ponieważ dotąd aż transfer energii wszystkich rodzajów jest doświadczany i opanowywany do wielkiego rozmiaru, to będą istniały blokady w promieniowaniu niebieskim i indygo.

I znowu fioletowa emanacja jest w tym kontekście zasobem, dzięki któremu przez energię indygo, można się skontaktować z inteligentną nieskończonością. Promieniowanie z tego nie będzie fioletowe, a raczej zielone, niebieskie lub indygo w zależności od natury rodzaju inteligencji, która została powzięta w dostrzegalną energię.

Zielony rodzaj promieniowania jest, w tym przypadku, uzdrawianiem, niebieskie promieniowanie komunikacją i inspiracją, a indygo zaś to energią adepta, który ma swoje miejsce w wierze.

PYTAJĄCY: Jeżeli kompleks umysłu/ciała/duszy robi medytację nad ośrodkiem energii indygo, to co on czuje?

RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie, pełne pytanie tej sesji,

Osoba, która czuję tę aktywację, to w tym ośrodku energii czuje ona napływ albo, aby odblokować ten ośrodek dla swojego dostrojenia, aby zestawić harmonię swych innych ośrodków energii, albo żeby aktywować bramę do inteligentnej nieskończoności.

Nie potrafimy być bardziej dokładni, ponieważ każda z tych prac jest doświadczana przez jednostkę, która odczuwa ten fizyczny kompleks przekręcenia.

Czy jest jakieś krótkie pytanie zanim opuścimy ten instrument ?

PYTAJĄCY: Zapytałbym tylko czy jest coś, co możemy zrobić, aby uczynić instrument bardziej komfortowym albo żeby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Prosimy o bycie świadomym potrzeby pomocy szyi instrumentu. Wszystko jest dobrze. Opuszczam was teraz, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, więc, radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.