Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 55.,
5 czerwca 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.

PYTAJĄCY: Po pierwsze chciałbym zapytać jakie są warunki instrumentu.

RA: Jestem Ra. Ten instrument doświadcza fizycznych słabości w kierunku cielesnego kompleksu występującego z powodu psychicznego ataku. Energie witalne tego instrumentu nie zostały tym dotknięte, jednakże tak jest z powodu pomocy tutaj obecnych w uzdrawianiu. Ten instrument najwidoczniej będzie obiektem takich przekręceń słabości z powodu inkarnacyjnych procesów, które usposabiają kompleks ciała w kierunku słabości przekręceń.

PYTAJĄCY: Czy jest jakaś szczególna rzecz, którą możemy zrobić, o której nam powiedzieliście albo coś innego, żeby zmniejszyć ten psychiczny atak lub pomóc instrumentowi najbardziej ?

RA: Jestem Ra. Skanujemy ten instrument i znajdujemy jej przekręcenie w kierunku docenienia każdej jednostki i troski każdej jednostki, jak możecie to nazwać. Ta atmosfera, powiedzmy, oferuje, największy kontrast dla dyskomfortu w kierunku tego instrumentu, wynikającego z takiego psychicznego ataku, będąc przeciwnością, która jest atmosferą psychicznego wsparcia.

To każdy z was pracuje jako podświadoma funkcja prawdziwych, dotyczących podstaw, mentalnych, emocjonalnych i duchowych przekręceń w kierunku tego instrumentu. Nie istnieje większa magia niż szczere przekręcenie w kierunku miłości.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Chcę zadać kilka pytań na temat wcześniejszego materiału w kwestii tego czego nie zrozumiałem Mam nadzieję, że mi to co nieco wyjaśni w kwestii mentalnych konfiguracji, z którymi mamy do czynienia.

W przedostatniej sesji powiedzieliście: „Jednak to wiąże się z ryzykiem dla jednostek z Oriona z powodu częstotliwości, z którą negatywne jednostki planetarne zdolne do żniwa próbują licytować i rozkazywać jednostce kontaktującej się po stronie Oriona tak, jak oni licytują się z tymi, którzy się kontaktują.” Czy możecie mi wyjaśnić mechanizmy, które wpływają na polaryzację świadomości w kwestii tego instrumentu ?

RA: Jestem Ra. Negatywna polaryzacja wielce się wspomaga przez ujarzmianie bądź zniewalanie innych ja. Potencjał pomiędzy dwoma negatywnie spolaryzowanymi jednostkami jest taki, że jednostka, która zniewala albo się z nim licytuje zyskuje w swej negatywnej polaryzacji.

Jednostka tak licytowana albo zniewalana w służeniu innemu ja, z pewnością traci negatywną polaryzację, choć zyskuje w pragnieniu dalszej negatywnej polaryzacji. To pragnienie będzie potem dążyło do stworzenia warunków do odzyskania negatywnej biegunowości.

PYTAJĄCY: Czy mam rozumieć, że fakt, że jednostka trzeciej gęstości wzywa albo się licytuje z Krzyżowcem Oriona jest polaryzującym rodzajem działania, który wpływa na obie jednostki ?

RA: Jestem Ra. To nie prawda. Mechanizm wzywania nie jest zgodny w najmniejszym stopniu z mechanizmem licytacji. Przy wzywaniu jednostka, która wzywa, jest błagającym nowicjuszem proszącym o pomoc w negatywnym zrozumieniu, jeżeli możecie wybaczyć ten błędny termin. Odpowiedź Oriona zwiększa w swej negatywnej polaryzacji, skoro to szerzy negatywna filozofię tym samym, zniewalając bądź licytując wzywającą jednostkę.

Istnieją jednak przykłady, gdy kontakt staje się rywalizacją, która jest prototypem negatywności. W tej rywalizacji wzywający będzie próbował nie prosić o pomoc, ale żądać wyników. Skoro jednostka trzeciej gęstość negatywnie zdolna do żniwa ma w swej dyspozycji inkarnacyjny splot doświadczalny odkąd Krzyżowcy Oriona są, w wielkim rozmiarze, wiązani przez pierwsze przekręcenie po to, żeby robić postęp, to jednostka z Oriona jest bezbronna wobec takiej licytacji, o ile ta licytacja jest odpowiednio zrobiona. W tym przypadku jednostka trzeciej gęstości staje się panem, a Krzyżowiec z Oriona zostaje złapany w pułapkę i może zacząć licytację. To jest rzadkie zjawisko. Jednakże kiedy to nastąpi, to jednostka z Oriona albo społeczny kompleks pamięci w to zaangażowany doświadcza utraty negatywnej biegunowości w proporcji do siły licytacji jednostki trzeciej gęstości.

PYTAJĄCY: Wspomnieliście, że to działa, gdy licytacja jest odpowiednio zrobiona. Co mieliście na myśli przez „gdy licytacja jest odpowiednio zrobiona” ?

RA: Jestem Ra. Odpowiednia licytacja jest licytacją odpowiednio negatywną. Procent myśli i zachowania angażującego służenie sobie musi się zbliżyć do 99% po to, aby jednostka negatywna trzeciej gęstości była odpowiednio skonfigurowana do takiej rywalizacji licytacji.

PYTAJĄCY: Jaka metoda komunikacji z jednostką Oriona jest konieczna do licytacji w takim użyciu ?

RA: Jestem Ra. Istnieją dwa zwykłe rodzaje licytacji: Po pierwsze użycie, perwersyjnie seksualnej magii, a po drugie użycie perwersyjnie rytualnej magii. W każdym przypadku kluczem do sukcesu jest czystość woli licytującego. Koncentracja na zwycięstwie nad służącym musi być bliska ideałowi.

PYTAJĄCY: Możecie nam powiedzieć, czy w polaryzacjach świadomości istnieje analogia w kwestii tego, co właśnie powiedziano w rodzaju kontaktu w kwestii tego, co robimy teraz właśnie komunikując się z Ra ?

RA: Jestem Ra. Nie istnieje związek pomiędzy tym rodzajem kontaktu, a procesem licytacji. Ten kontakt może być scharakteryzowany jako typowy Braci Sióstr w Żalu, dzięki któremu odbierający kontakt próbowali przygotować się do tego kontaktu przez poświęcenie obcych - na siebie zorientowanych przekręceń po to, żeby być w służeniu.

Społeczny kompleks pamięci - Ra oferuje siebie również jako funkcję swego pragnienia służenia. Zarówno wzywający jaki wezwany są wypełnieni wdzięcznością z szansy służenia innym.

Możemy zauważyć, że nie istnieje żadne założenie, że albo wżywający albo osoby z tej grupy w jakiś sposób zbliżają się do ideału albo czystości takiej jaka jest opisana w przypadku procesu licytacji. Nadrzędne pragnienie służenia innym, powiązane z unikalną harmonią wibracyjnych kompleksów grupy, dają nam szansę na służenie jako kanał Jednego Nieskończonego Stwórcy.

Rzeczy przychodzą nie dla tych pozytywnie zorientowanych, lecz przez takie istoty.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Powiedzieliście we wcześniejszej sesji: „dotąd aż transfer energii wszystkich rodzajów jest doświadczany i opanowywany do wielkiego rozmiaru, to będą istniały blokady w promieniowaniu niebieskim i indygo”. Moglibyście wyjaśnić to pełniej ?

RA: Jestem Ra. W tamtej czasoprzestrzeni nie wypowiedzieliśmy odpowiedniego, przejściowego materiału. Prosimy o zapytanie w bardziej odpowiednim splocie czasoprzestrzeni.

PYTAJĄCY: Prowadzę tutaj pewien rodzaj łowów po to, żeby mieć pewne wejściowe informacje. Być może przeszukuje nieodpowiedni obszar.

Powiedzieliście, że skoro wy (Ra) pomogliście przez kształty takie jak piramidy, to dzięki temu mogliście pomóc naszym ludziom. Te kształty były wspomniane wiele razy i powiedzieliście także, że te kształty nie mają zbyt dużej konsekwencji. Widzę relację pomiędzy tymi kształtami, a energiami, które studiowaliśmy w kwestii ciała i chciałbym zadać kilka pytań na ten temat piramidy, aby zrozumieć, jeżeli możemy mieć jakieś dojście do tego zrozumienia.

Powiedzieliście: „Odnaleźlibyście przecięcie trójkąta, które na pierwszym poziomie każdej czterech stron, są formami rombu na płaszczyźnie, która jest horyzontalna” Czy możecie mi powiedzieć co mieliście na myśli przez słowo przecięcie ?

RA: Jestem Ra. Wasza matematyka i arytmetyka ma niedostatek konfiguracyjnych określeń, których można użyć. Bez intencji bycia niezrozumiałym, możemy zauważyć, że celem kształtów jest praca z porcjami przestrzenioczasu kompleksu umysłu/ciała/duszy. Dlatego przecięcie jest zorientowane zarówno na czasoprzestrzeń, jak i przestrzenioczas i w ten sposób, jest wyrażane w geometrii trójwymiarowej przez dwa przecięcia, które, kiedy jest to wyrażane zarówno w przestrzenioczasie, jak i czasoprzestrzeni, formują jeden punkt.

PYTAJĄCY: Obliczyłem, że ten punkt ma być na jednej szóstej wysokości, trójkąta, która formuje ścianę piramidy ? Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Twoje obliczenia są w swej podstawie prawdziwe i jesteśmy zadowoleni z twojej bystrości.

PYTAJĄCY: To wskazywałoby, że w Wielkiej Piramidzie w Gizie, Komora Królowej, jak ona jest nazywana, byłaby komorą używaną do inicjacji. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Ponownie penetrujecie zewnętrzne nauki.

Komora Królowej nie byłaby odpowiednia i użyteczna do prac leczniczych, bo ta praca angażuje użycie energii w bardziej synergicznych konfiguracjach niż w konfiguracji skupionej istoty.

PYTAJĄCY: To czy miało być to czynione w Komorze Króla ?

RA: Jestem Ra. To prawda. Możemy zauważyć, że taka terminologia nie jest naszą.

PYTAJĄCY: Tak, rozumię. To jest tylko takie wspólne nazewnictwo dwóch komór Wielkiej Piramidy. Nie wiem czy ta linia pytań doprowadzi mnie do lepszego zrozumienia energii, ale zanim poznam te pojęcia, to nie pozostaje mi nic innego jak tylko zadać kilka pytań.

Istnieje komora poniżej poziomu piramid, w dół pod ziemią. Wygląda, że jest mniej więcej w linii z Komorą Króla. Co to za piramida ?

RA: Jestem Ra. Możemy powiedzieć, że jest informacja do uzyskania dzięki tej linii pytań. Komora, o która chcecie być poinformowani, jest komorą rezonansową. Dno struktury po to, aby spowodować odpowiednie przekręcenia dla przypieszacza uzdrawiającego, musi być otwarte.

PYTAJĄCY: Książka THE LIFE FORCE OF THE GREAT PYRAMID („Siła życiowa Wielkiej Piramidy”) powiązała kształt Ankh z rezonansem piramidy. Czy to jest poprawna analiza ?

RA: Jestem Ra. Zeskanowaliśmy twój umsył i odnależliśmy zdanie „praca z rysunkami”. To miałoby zastosowanie. To jest jedyne znaczenie takich kształtów; to jest umieszczenie zakodowanych form matematycznych związków.

PYTAJĄCY Czy kąt 76 stopni i 18 sekund w wierzchołku piramidy jest jej krytycznym kątem ?

RA: Jestem Ra. Dla intencji pracy uzdrawiającej, ten kąt jest odpowiedni.

PYTAJĄCY: Dlaczego Komora Króla ma różne małe komory nad sobą ?

RA: Jestem Ra. To będzie ostanie, pełne pytanie tej sesji.

Musimy potraktować to pytanie bardziej ogólnie, aby rozwinąć wasze szczegółowe pytanie. Pozycjonowanie jednostki, która ma być leczona jest takie, że energie życiowe, jeśli macie taka wolę, są w pozycji, aby być krótko przełamane czy też przecięte przez światło. To światło potem może, przez przyspieszacz uzdrowiciela z kryształem manipulować siłami aurycznymi, jak możecie nazwać różne ośrodki energii w taki sposób, że jeżeli jednostka chce tego, to poprawki mogą mieć miejsce. Wtedy jednostka jest na nowo przez siebie chroniona, teraz mniej przekręcona, a pole energii jest zdolne do pójścia swoją drogą.

Proces, przez którzy to jest robione, angażuje trzymanie jednostki, która ma być leczona w punkcie równowagi. Do tego zalicza się temperatura, ciśnienie barometryczne i elektrycznie naładowana atmosfera. Pierwsze dwa wymagania są kontrolowane przez system kominów.

PYTAJĄCY: Czy praca uzdrawiająca poelaga wpływaniu na ośrodki energii w taki sposób, że one są odblokowane tak, jak idealne siedem ciał, które się generują i dlatego utrzymują one jednostkę, która ma być leczona w odpowiedniej równowadze ?

RA: Jestem Ra. Ten instrument się męczy. Musimy odpowiedzieć pokrótce i powiedzieć po prostu, że przekręcona konfiguracja ośrodków energii ma intencję, żeby być tymczasowo przerywana i szansa jest prezentowana dla osoby, która ma być leczona, aby pojąć batutę, żeby podjąć zrównoważoną drogę i żeby wyjść z tego miejsca z przekręceniami w kierunku choroby umysłu, ciała i duszy wielce zmniejszonymi.

Katalityczny efekt naładowanej atmosfery i kryształu kierowanego przez uzdrowiciela musi być podjęty do rozważenia jako integralna część tego procesu, bo przywracanie jednostce konfiguracji świadomej jaźni nie mogłoby być zastosowane po reorganizacji możliwości, które są oferowane bez obecności uzdrowiciela ukierunkowanej woli. Czy są jakieś krótkie pytania zanim opuścimy ten instrument ?

PYTAJĄCY: Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, aby uczynić instrument bardziej komfortowym albo aby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Jesteście sumienni. Jestem Ra. Opuszczam was teraz, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, więc, radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.