Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 57.,
12 czerwca 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

PYTAJĄCY: Po pierwsze, czy moglibyście dać mi wskazanie na temat warunków instrumentu ?

RA: Jestem Ra. Ten instrument jest pod naporem najpoważniejszego, psychicznego ataku. Ten instrument znosi to dobrze z powodu uzupełnionych energii witalnych i przekręcenia w kierunku sensu proporcji, którą wasi ludzie nazywają poczuciem humoru.

Ten atak jest potencjalnie niszczący dla tego kontaktu przez okres waszej czasoprzestrzeni.

PYTAJĄCY: Czy jest coś w szczególności, co możemy dodatkowo zrobić w stosunku do tego, co robimy teraz, żeby załagodzić ten atak ?

RA: Jestem Ra. Nie możecie nic zrobić, aby załagodzić atak. Zrozumienie tego mechanizmu może być z pomocą.

PYTAJĄCY: Czy możecie nam powiedzieć coś na temat tego mechanizmu ?

RA: Jestem Ra. Grupa Oriona nie może zakłócać bezpośrednio, lecz jedynie przez wcześniej istniejące przekręcenia kompleksów umysłu/ciała/duszy.

W ten sposób, w tym przypadku, ta jednostka sięgnęła po ciężki obiekt jedną ręką i ona źle obliczyła działanie powodowane deformacją albo przekręceniem struktury szkieletowo/mięśniowej jednej z kończyn tego instrumentu.

Wasza pomoc może być użyteczna we wspomaganiu tego instrumentu we właściwej opiece nad tym przekręceniem, które jest równoważne do tego, co nazywacie stanem pooperacyjnym, gdy kości nie są na stałe zrośnięte. Ten instrument potrzebuje być świadomym opieki koniecznej, żeby uniknąć takich nieobliczalnych działań; wasza pomoc w tym stanie jest zauważana i popierana.

PYTAJĄCY: Czy jest coś konkretnego co możemy zrobić, aby załagodzić ten problem, który już istnieje ?

RA: Jestem Ra. Ta informacja jest nieszkodliwa, w ten sposób, dzielimy się ją, choć jest ona przemijająca; opuszczajmy zasadę, a jedynie oferując przemijający efekt.


Obszar nadgarstka powinien być zawinięty tak, jak przy zwichnięciu, jak wy nazywacie to przekręcenie i to, co nazywacie temblakiem może być w użyciu na tej przekręconej części kompleksu ciała przez jeden okres dobowy. W tym czasie symptomy, jak wy nazywacie takie przekręcenia, muszą być przeglądane i muszą się powtarzać dotąd, aż przekręcenie zostanie załagodzone.

Prace uzdrawiające, dla osoby, która jest nowicjuszem mogą być użyte, jeżeli się tego pragnie.

Należy zauważyć, ze kryształ jest dostępny.

PYTAJĄCY: Który to kryształ ?

RA: Jestem Ra. Zarysowany, ale wydajny kryształ jest taki, który spoczywa na palcu prawej ręki instrumentu.

PYTAJĄCY: Moglibyście mi powiedzieć jak używać kryształu do tego celu ?

RA: Jestem Ra. To jest szersze pytanie.

Po pierwsze ty, jako kompleks umysłu/ciała/duszy, równoważysz i polaryzujesz siebie łącząc wewnętrzne światło ze spiralizacją w górę napływów uniwersalnego światła. Zrobiłeś ćwiczenia regulujące procesy w to zaangażowane. Przypomnij je sobie dla przygotowania skrystalizowanej istoty.

Weź kryształ i poczuj spolaryzowaną i zwiększoną w efektywność energię przekazywaną w zielonym promieniowaniu uzdrawiającym przez twoja istotę, wchodząc w aktywację krystalicznej regularności zamrożonego światła, które jest kryształem. Kryształ będzie rozbrzmiewać naładowanym światłem inkarnacyjnej miłości, a energia światła zacznie promieniować w szczególny sposób, promieniując w potrzebnych wibracjach światła, uzdrawiającą energią, skupioną i zintensyfikowaną w kierunku pola magnetycznego kompleksu umysłu/ciała/duszy, który ma być uzdrawiany. Ta jednostka prosząc o takie uzdrawianie otworzy pancerz całkowitego czerwono-fioletowego promieniowania chroniącej wibracyjnej tarczy. W ten sposób, wibracyjne pola z ośrodka do ośrodka w umyśle, ciele i duszy mogą być przerywane i dostosowane momentalne, w ten sposób, oferuje się osobie, która ma być leczona, szansę obrania mniej przekręconego wewnętrznego kompleksu pól energii i wibracyjnych relacji.

PYTAJĄCY: Czy kryształ powinien być trzymany w prawej ręce uzdrowiciela ?

RA: Jestem Ra. To nie prawda. Rekomendowane są dwie konfiguracje.

Po pierwsze, łańcuszek wokół karku, aby umieścić kryształ w fizycznej pozycji ośrodka zielonego promieniowania. Po drugie, łańcuszek wiszący na prawej dłoni, rozciągnięty i zawinięty na rękę w taki sposób, że kryształ może się huśtać tak, że wpływa na wrażliwe ustawienia.

Oferujemy tę informacje zdając sobie sprawę, że dużo ćwiczeń jest potrzebne do wydajnego użycia tych energii z siebie. Jednak każdy ma zdolności do tego, a ta informacja nie jest informacją, która, jeśli będzie użyta poprawnie, może być szkodliwa.

PYTAJĄCY: Czy nie zarysowany kryształ byłby bardziej efektywny niż ten zarysowany, który mamy teraz ?

RA: Jestem Ra. Bez próby pojęcia priorytetów możecie obrać taki kryształ, aczkolwiek możemy zauważyć, że uporządkowana i skrystalizowana jednostka w swej konfiguracji jest tak krytyczna jak perfekcja użytego kryształu.

PYTAJĄCY: Czy wielkość fizyczna kryształu ma jakiś związek z efektywnością leczenia ?

RA: Jestem Ra. W zastosowaniach dotyczących planetarnego leczenia, to jest rozważane. W pracy z indywidualnym kompleksem umysłu/ciała/duszy, jedyne zapotrzebowanie jest takie, żeby kryształ był w harmonii ze skrystalizowaną istotą. Być może istnieje dolny limit co do wielkości tego, co możecie nazwać szlifowanym kryształem, ponieważ światło wchodzące przez ten kryształ potrzebuje rozciągać się na całkowite spektrum tego, który ma być leczony. Należy dalej zauważyć, że woda jest rodzajem kryształu, który jest skuteczny, ale, chociaż nie tak łatwy do zawiśnięcia na łańcuchu w waszej gęstości.

PYTAJĄCY: Umieszczając koniec ołówka na mojej marynarce, to czy ten punkt reprezentowałby miejsce, gdzie kryształ powinien zwisać dla odpowiedniego zielonego promieniowania ? Czy ta pozycja jest słuszna ?

RA: Jestem Ra. Spróbujemy waszych miar. Od 2 do 5.4 cm w kierunku serca jest optymalne.

PYTAJĄCY: Używając tego kawałka drzewa, zdeterminowałbym, że od mojej marynarki pozycja ma być na szczycie drewienka. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: Jak uzdrawianie, o którym właśnie powiedzieliście, wiąże się z uzdrawianiem robionym w Komorze Króla w piramidzie w Gizie ?

RA: Jestem Ra. Są dwie korzyści robienia takiej pracy w takiej konfiguracji kształtów i wymiarów.

Po pierwsze, niszczenie lub przerwanie fioletowo-czerwonego opancerzenia bądź chroniącej tarczy, która jest automatyczna.

Na drugim miejscu jest to, że światło jest skonfigurowane przez to szczególne ustawienie pozycji w siedmiu rozdzielnych kolorach czy stawkach energii wibracyjnej, w ten sposób, pozwalając energii przejść przez skrystalizowaną jednostkę, skupioną z kryształem, żeby manipulować z wielką łatwością niezakłóconą i, powiedzmy, naszkicowaną paletą energii czy też kolorów zarówno w czasoprzestrzeni, jak i w przestrzenioczasie. W ten sposób, nieopancerzona istota może być dostosowana gwałtownie. To jest pożądane w pewnych przypadkach zwłaszcza, gdy opancerzenie jest największą cząstką możliwości nieustannej funkcji działalności kompleksu ciała w tej gęstości. Trauma przełamania tej wibracji opancerzenia jest widziana jako zmniejszona.

Traktujemy tę szansę do uprawiania naszego zaszczytu/obowiązku, jako niektórzy z tych tworzących kształt piramidy, aby zauważyć, że nie ma sposobu użycia tego kształtu po to, żeby osiągnąć uzdrowienia, ponieważ starszeństwo wibracji spowodowało wibracyjne kompleksy kompleksów umysłu/ciała/duszy, aby były one uzdrawiane tak, żeby były mniej bezbronne wobec traumy przerwania opancerzenia.

Co dalej, a co już powiedzieliśmy, silny efekt piramidy, wraz z przerwaniem opancerzenia, jeśli to jest użyte bez skrystalizowanej istoty, używanej ze złą intencją czy złą konfiguracją, może zaowocować w dalszych przekręceniach jednostek, które są być może równe waszym chemikaliom, które powodują przerwanie pól energii w podobny sposób.

PYTAJĄCY: Czy jest obecnie jakieś użycie kształtu piramidy, które jest w ogóle użyteczne ?

RA: Jestem Ra. Odpowiedź jest twierdząca, jeżeli się tego ostrożnie używa.

Piramida może być użyta do poprawy stanu medytacyjnego tak długo, jak kształt jest taki, że jednostka jest w pozycji Komory Królowej lub jednostka jest w zrównoważonej konfiguracji wokół tego centralnego punktu.

Mały kształt piramidy, umieszczony poniżej części kompleksu ciała może energetyzować ten kompleks ciała. To powinno być robione tylko przez krótkie okresy, aby nie przekroczyły 30 waszych minut.

Użycie piramidy do równoważenia planetarnych energii ciągle funkcjonuje w nieznacznym rozmiarze, lecz z powodu zmian na Ziemi, piramidy już dłużej nie są ułożone do tej pracy.

PYTAJĄCY: Jaka jest pomoc albo mechanizm pomocy otrzymanej dla medytacji przez jednostkę, która byłaby ustawiona w tzw. pozycji Komory Królowej ?

RA: Jestem Ra. Rozważcie biegunowość kompleksów umysłu/ciała/duszy. Wewnętrzne światło jest czymś takim, że jest ono sercem istoty. Jego siła równa się większej sile woli do poszukiwania światła. Ta pozycja albo zrównoważona pozycja grupy intensyfikuje ilość tej woli, ilość świadomości wewnętrznego światła koniecznego do przyciągnięcia przypływów światła w górę od południowego bieguna magnetycznego istoty.

W ten sposób, jest to miejsce do inicjowania, bo wiele niepotrzebnych spraw albo przekręceń opuści jednostkę tak samo, jak zintensyfikuje swe szukanie tak, że może ona się stać osobą z wyśrodkowanym, oczyszczonym i napływającym światłem.

PYTAJĄCY: Więc jeżeli kształt piramidy jest używany, to wygląda na to, że byłoby koniecznym uczynić go wystarczająco szerokim tak, że pozycja Komory Królowej byłaby wystarczająco szeroko od pozycji Komory Króla. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. W tym zastosowaniu kształt piramidy może być mniejszy, jeśli kąt jest mniejszy, w ten sposób, nie pozwalając na formację pozycji Komory Króla. Również skuteczne dla tego zastosowania są następujące kształty: silos, stożek, kopuła, tipi.

PYTAJĄCY: Czy te kształty, o których właśnie wspomnieliście mają w ogóle jakikolwiek efekt na Komorę Króla, czy może, one mają tylko efekty na komorę Królowej ?

RA: Jestem Ra. Te kształty mają efekt Komory Królowej. Należy zauważyć, że silnie skrystalizowana jednostka jest, w efekcie, przenośną pozycją Komory Króla.

PYTAJĄCY: Chcecie powiedzieć, że nie ma absolutnie żadnej potrzeby użycia albo dobra w posiadaniu efektu Komory Króla na tym punkcie planetarnej ewolucji ?

RA: Jestem Ra. Jeśli ci, którzy pragną być uzdrowicielami, są skrystalizowanej natury i są w całości suplikantami, którzy życzą sobie mniejszego przekręcenia, to piramida byłaby, jak zawsze, ostrożnie zaprojektowana w ustawieniu parametrów, aby dystrubuować światło i jego energię tak, aby pomóc w przyspieszaczowi uzdrawiania.

Jednakże sądzimy, że wasi ludzie nie są przekręceni w kierunku czystości do wystarczająco wielkiego rozmiaru, żeby dostać ten poważny i potencjalnie niebezpieczny prezent. Dlatego zasugerowalibyśmy, aby to nie było używane do uzdrawiania w tradycyjnej, powiedzmy, konfiguracji Komory Króla, którą naiwnie daliśmy waszym ludziom tylko po to, aby zobaczyć jej użycie rażąco przekręcone i utratę naszych nauk.

PYTAJĄCY: Jaki byłby odpowiedni kąt szczytowy dla kształtu tipi dla naszych użyć ?

RA: Jestem Ra. To należy do waszej swobody. Zasada okrągłych, zaokrąglonych i szczytowych kształtów jest taka, że ośrodek działa jak niewidzialna cewka indukcyjna. W ten sposób, wzorce energii spiralizują się i krążą. W ten sposób, wybór najbardziej zadowalających konfiguracji należy do was. Efekt jest relatywnie stały.

PYTAJĄCY: Czy jest jakaś różnica w efekcie w kwestii materiału do konstrukcji co do grubości materiału ? Czy to jest po prostu geometria kształtu, a może są tam powiązane inne czynniki ?

RA: Jestem Ra. Geometria, jak wy to nazywacie, bądź związki tych kształtów w swej konfiguracji jest tematem do wielkiego rozważania. Lepiej jest uniknąć materiału z cyny, ołowiu lub też innych mało wartościowych metali. Drewno, tworzywo sztuczne, szkło i inne materiały mogą być rozważane jako odpowiednie.

PYTAJĄCY: Jeżeli kształt piramidy miałby być umieszczony poniżej jednostki, to jak miałoby być to zrobione ? Czy ona miałaby być umieszczona pod łóżkiem ? Nie jestem pewny jak energetyzować przez „umieszczenie”. Moglibyście mi powiedzieć jak to zrobić ?

RA: Jestem Ra. Twoje przypuszczenie jest słuszne. Jeśli kształt jest odpowiedniej wielkości to może być umieszczony bezpośrednio pod poduszką albo pod obszarem, na którym jednostka odpoczywa.

Ponownie ostrzegamy, że trzecia spirala wznoszącego się w górę światła, które jest emitowane ze szczytu tego kształtu, jest najbardziej szkodliwa w swym przedawkowaniu i nie powinno to być używane za długo.

PYTAJĄCY: Jaka powinna być wysokość w centymetrach, jednej z takich piramid, żeby najlepiej funkcjonowała ?

RA: Jestem Ra. To nieważne. Jedyną proporcją jaka w jakiś sposób jest ważna, jest proporcja wysokości od wierzchołka piramidy do podstawy w stosunku do obwodu podstawy.

PYTAJĄCY: Jaka powinna być ta proporcja ?

RA: Jestem Ra. Ta proporcja powinna być 1.16, co możecie zaobserwować.

PYTAJĄCY: To znaczy, że suma czterech krawędzi podstawy powinna wynosić 1.16 wysokości piramidy ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: Mówiąc, że Komora Królowej była miejscem inicjacyjnym, to czy moglibyście mi powiedzieć co mieliście na myśli ?

RA: Jestem Ra. To pytanie jest rozległe. Nie potrafimy opisać inicjacji w szczególnym sensie z powodu naszego przekręcenia w kierunku wierzenia/zrozumiena, że proces, który zaoferowaliśmy wiele waszych lat temu nie był zrównoważony.

Jednakże jesteście świadomi pojęcia inicjacji i uświadamiacie sobie, że to wymaga wyśrodkowania istoty na poszukiwanie Stwórcy. Mieliśmy nadzieję zrównoważyć to zrozumienie przez głoszenie Prawa Jednego, które brzmi, że wszystkie rzeczy są Jednym Stwórcą. W ten sposób, poszukiwanie Stwórcy jest czynione nie tylko w medytacji i w pracy adepta, ale także w doświadczalnym splocie każdego momentu.

Inicjacja Komory Królowej ma do czynienia z porzucaniem siebie do takiego pożądania, aby poznać Stwórcę w pełni, że oczyszczone napływy światła są wyciągane w zrównoważony sposób przez wszystkie ośrodki energii spotykając się w indygo i otwierając bramę do inteligentnej nieskończoności. W ten sposób, jednostka doświadcza prawdziwe życie, albo to, co wasi ludzie nazywają zmarchwywstaniem.

PYTAJĄCY: Wspomnieliście także, że piramida była używana do nauki. Czy to był ten sam proces czy jest jakaś różnica ?

RA: Jestem Ra. Jest różnica.

PYTAJĄCY: Jaka jest różnica ?

RA: Jestem Ra. Różnica jest obecnością innych ja manifestujących się w czasoprzestrzeni i po pewnej nauce w przestrzenioczasie dla celu nauczania/uczenia się. W systemie stworzonym przez nas, szkoły były z dala od piramidy, a doświadczenia były w osamotnieniu.

PYTAJĄCY: Niecałkowicie zrozumiałem co mieliście przez to na myśli. Czy moglibyście mi powiedzieć więcej o czym mówicie ?

RA: Jestem Ra. To jest szeroki temat. Prosimy o ponowne zadanie pytania dla szczegółów

PYTAJĄCY: Czy mieliście na myśli, że nauczyciele z waszej wibracji czy gęstości manifestowali się w Komorze Królowej, żeby nauczać inicjowanych czy też mieliście na myśli coś innego ?

RA: Jestem Ra. W naszym systemie doświadczeń pozycja Komory Królowej była odosobniona. W Atlantydzie i Ameryce Południowej nauczyciele dzielili się doświadczeniami piramidy.

PYTAJĄCY: Jaką ten proces nauki przybierał formę, tzn. uczenia się bądź nauczania, w piramidzie ?

RA: Jestem Ra. A jaką formę nauczanie/uczenie się i uczenie się/nauczanie przyjmuje ?

PYTAJĄCY: Niebezpiecznym kształtem piramidy do użycia dzisiaj byłaby czterościenna piramida, która byłaby wystarczająco rozległą, aby stworzyć efekt Komory Króla. Czy to zdanie jest prawdziwe ?

RA: Jestem Ra. To zdanie jest prawdziwe z dodatkowym zrozumieniem, że kąt szczytowy 76 stopni jest charakterystyczny dla tego kształtu mocy.

PYTAJĄCY: Więc przypuszczam, że nie powinniśmy używać piramidy o kącie wierzchołkowym 76 stopni w żadnych okolicznościach. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To należy do waszej swobody.

PYTAJĄCY: To zadam pytanie ponownie. Przypuszczam, że byłoby niebezpiecznie użyć piramidę o kącie 76 stopni i zapytam jaki kąt mniejszy niż 70 stopni byłby z grubsza pierwszym kątem, który nie tworzyłby niebezpiecznego efektu ?

RA: Jestem Ra. Twoje przypuszczenie jest słuszne. Mniejszym kątem może być każdy mniejszy niż 70 stopni.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Chcę pójść dalej w kwestii pytań na temat piramidy, ale teraz chcę zadać pytanie, które ma (imię). Wypowiem je teraz. Moglibyście rozwinąć pojęcie czasoprzestrzeni i przestrzenioczasu oraz jak dołożyć przeszłość do tego pojęcia i jak poziom gęstości czyni te pojęcia nie wpływającymi na jednostkę ?

RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie, pełne pytanie tej sesji. Nieco energii witalnych opuściło instrument. Jednak stajemy się zaniepokojeni zwiększającymi się przekręceniami kompleksu ciała w kierunku bólu.

Pojęcia czasoprzestrzeni i przestrzenioczasu są takimi pojęciami opisującymi tak matematycznie, jak to jest możliwe relacje waszej iluzji, która jest widziana w stosunku do tego, co jest niewidziane. Te opisujące terminy są niezgrabne. Jednakże one wystarczają do tej pracy.

W doświadczeniach mistycznego poszukiwania jedności, tego nigdy nie trzeba rozważać, ponieważ to jest tylko część systemu iluzji. Poszukiwacz poszukuje Jednego. Jeden ma być szukany, jak już powiedzieliśmy, przez zrównoważone, samoakceptujące, samoświadome, zarówno widzialne przekręcenia, jak i ich absolutną perfekcję. Odpoczywając w tej zrównoważonej świadomości, jednostka otwiera siebie na świat, który jest. Energia świetlna wszystkich rzeczy może być przyciągana przez to intensywne poszukiwanie i kiedykolwiek wewnętrzne poszukiwanie spotyka przyciągniętą kosmiczną pranę, uświadomienie Jednego ma miejsce.

Celem czyszczenia każdego ośrodka energii jest pozwolić, aby miejsce spotkania nastąpiło w wibracji promieniowania indygo, w ten sposób następuje kontakt z inteligentną energią i rozwiązanie wszystkich iluzje. Służenie Innym jest automatyczne w stosunku do energii generowanej przez ten stan świadomości.

Rozróżnienia pomiędzy czasoprzestrzenią a przestrzenioczasem, jak je rozumiecie, nie ograniczają drgań za wyjątkiem trzeciej gęstości. Jednak czwarta, piąta i do pewnego rozmiaru szósta gęstość działają wewnątrz pewnego systemu spolaryzowanych czasoprzestrzeni i przestrzenioczasu.

Obliczenia konieczne do przesunięcia się z jednego systemu do drugiego przez wymiary są nieco trudne. Dlatego największą trudność mamy z dzieleniem się pojęciami numerycznymi z wami i wykorzystujemy tę szansę, żeby powtórzyć naszą prośbę, abyście monitorowali nasze, liczby i pytania, gdy którekolwiek z nich wygląda na dyskusyjne.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, na które możemy odpowiedzieć zanim opuścimy ten instrument ?

PYTAJĄCY: Czy jest coś co możemy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym, albo aby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Wszystko jest harmonijne. Pozdrawiamy was w całej radości. Ustawienia są satysfakcjonujące.

Jestem Ra. Opuszczam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.