Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 58.,
16 czerwca 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

PYTAJĄCY: Czy moglibyście mi dać wskazanie na temat warunków instrumentu ?

RA: Jestem Ra. Warunki są takie jak poprzednio wskazaliśmy za wyjątkiem tego, że fizyczne przekręcenia, o których wspominaliśmy, się nieco zwiększyły.

PYTAJĄCY: Moglibyście mi powiedzieć jaki jest powód zwiększenia się tych fizycznych przekręceń ?

RA: Jestem Ra. Fizyczne przekręcenia tej natury się zaczęły, jak już powiedzieliśmy, z powodu nadmiernej aktywności słabych, jak wy to nazywacie, części kompleksu ciała. Pogorszenie następuje z powodu natury tego przekręcenia, które nazywacie artretyzmem. Jak to się już stało, to przekręcenie to nieprzewidywalnie będzie pozostawać na swoim poziomie albo nieprzewidywalnie pogorszy się lub polepszy.

PYTAJĄCY: Próbowaliśmy leczyć za pomocą kryształu diamentowego. Próbowałem zarówno używając kryształu wokół mojego karku, jak i wiszącego wokół mojej ręki. Sądzę, że najlepszym możliwym sposobem do tego jest działanie na przegub, którym powinienem wywijać nieco poniżej mojej ręki. W odległości centymetra lub dwóch, trzymając go bezpośrednio nad przegubem. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To byłoby odpowiednie, gdybyście poćwiczyli swą sztukę uzdrawiania. Praca z potężnym kryształem, który posiadacie, kiedy się nie jest zdolnym do odczuwania magnetycznych pływów ciał subtelnych, jest być może tym samym, co rekomendowanie początkującemu budowniczemu, z piłą i gwoździem, stworzenie Watykanu.

To jest wielka sztuka, żeby używać kołyszącego się kryształu. Na tym punkcie waszego rozwoju działalibyście lepiej z niepotężnymi kryształami w utwierdzaniu nie tylko podstawowych fizycznych ośrodków energii, lecz również fizycznie drugorzędnych i trzeciorzędnych ośrodków energii ja również zacząć szukać korespondujących ośrodków energii ciała subtelnego W ten sposób możecie aktywować swoją własną wizję wewnętrzną.

PYTAJĄCY: Jaki rodzaju kryształu powinien być do tego użyty ?

RA: Jestem Ra. Możecie użyć zwisającego odważnika symetrycznej formy, bo waszym celem nie jest wzburzanie czy manipulowanie tymi ośrodkami energii, a jedynie umieszczenie ich i stanie się świadomym tego, co one czują, gdy są w zrównoważonym stanie i kiedy są w niezrównoważonym bądź zablokowanym stanie.

PYTAJĄCY: Czy mam racje przypuszczając, że to, co mam zrobić, to zawiesić odważnik około dwie stopy poniżej mojej dłoni i umieścić go nad ciałem, a gdy odważnik zacznie się poruszać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, to będzie to wskazywać, że odblokowany jest ośrodek energii. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Mierzenie ręką odważnika jest nieistotne i należy do waszej swobody. Ten okrężny ruch ukazuje odblokowany ośrodek energii, Jednakże pewne jednostki są spolaryzowane odwrotnie do innych i dlatego dobrze jest przetestować formę spirali normalnej energii zanim zacznie się tę procedurę.

PYTAJĄCY: Jak to się by testowało ?

RA: Jestem Ra. Test jest czyniony poprzez trzymanie odważnika nad własną ręką i przez obserwowanie swoich szczególnych konfiguracji, a potem użycie ręki innego ja i powtórzenie procedury.

PYTAJĄCY: W przypadku instrumentu jesteśmy zainteresowani uzdrawianiem przegubów i rąk. Czy powinienem sprawdzić ośrodek energii instrumentu z obszaru przegubu ? Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Daliśmy ogólną informacje dotyczącą formy uzdrawiania i wyjaśniliśmy warunki instrumentu. A linia pytań wychodząca poza tę informację jest wtrąceniem się w Prawo Konfuzji.

PYTAJĄCY: Chciałbym prześledzić wzorce energii i co się właściwie dzieje w tych wzorcach i przepływach energii na paru przykładach. Na początku weźmy kształt piramidy i prześledźmy energię, która jest jakoś skupiona przez ten kształt. Wypowiem teraz zdanie i prosiłbym o poprawienie go.

Sądzę, że piramida może być w każdej orientacji, a mimo to dostarczać pewnego skupienia spiralizującej energii, lecz największe skupienie energii następuje, kiedy jedna strona jest z dokładnie równoległa do magnetycznej północy. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. W sumie jest prawdą jednak z jednym dodatkiem. Jeżeli jeden róg jest zorientowany na magnetyczną północ, to ta energia będzie podwyższona, jak również i jej skupienie.

PYTAJĄCY: Czy macie mówiąc to na myśli, że jeśli narysowałbym linie pomiędzy dwoma przeciwnymi rogami piramidy w jej podstawie, że magnetyczna północ byłaby 45 stopni poza orientacją jednej strony wymierzonej na magnetyczną północ, to pracowałoby to tak samo ? Czy to chcecie powiedzieć ?

RA: Jestem Ra. To działaby znacznie lepiej niż gdyby kształt piramidy był całkiem niedostosowany. To nie pracowałoby całkiem tak wydajnie jak w konfiguracji wcześniej wspomnianej.

PYTAJĄCY: Czy kształt piramidy działałby tak samo do góry nogami w kwestii stosunku do powierzchni Ziemi, przypuszczając, że magnetyczne dostosowanie byłoby takie same w obu przypadkach ?

RA: Jestem Ra. Nie wnikamy w to twoje pytanie. Odwrócony kształt piramidy odwraca efekty tej piramidy. Poza tym jest trudno zbudować piramidę do góry nogami. Być może źle zinterpretowaliśmy twoje pytanie.

PYTAJĄCY: Użyłem tego pytania tylko po to, aby zrozumieć w jaki sposób piramida skupia światło, a nie po to, żeby jakąś tak używać. Chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli zbudowalibyśmy piramidę do góry nogami, to czy to skupiłoby ona energię w pozycji Komory Królowej w tak samo jak w zbudowanej w sposób normalny ?

RA: Jestem Ra. To działałoby to tylko w ten sposób, jeśli polaryzacja jednostki zostałaby z jakiegoś powodu odwrócona.

PYTAJĄCY: To czy linie spiralnej energii świetlnej wychodzą z pozycji w kierunku jądra Ziemi i promieniują na zewnątrz z tego punktu ?

RA: Jestem Ra. Kształt piramidy jest zbiornikiem, który wsysa napływy energii z tego, co nazwalibyście dnem lub podstawą, pozwala tej energii spiralizować się w górę z linią szczytu tego kształtu. To jest również prawdą, jak piramida jest ustawiona pionowo. Energia nie jest energią Ziemi tak, jak my rozumiemy twoje pytanie, a jest to świetlna energia, która jest wszechobecna

PYTAJĄCY: Czy to ma znaczenie czy piramida jest trwała czy jest zrobiona z cienkich ścian lub czy jest różnica w efekcie pomiędzy takimi dwoma konstrukcjami ?

RA: Jestem Ra. Dla zbiornika energii, kształt sam w sobie jest jedynym wymaganiem. Z punktu widzenia praktycznych potrzeb waszych kompleksów ciała, to jeżeli ktoś zamierza mieszkać w takim kształcie, to dobrze byłoby, żeby to miało trwałe ściany po to, aby uniknąć zalania przez zewnętrzną stymulację.

PYTAJĄCY: To jak bym tylko użył ramkę z drutów, która ma cztery kawałki drutu złączone na szczycie, a piramida była całkowicie otwarta, to czy byłaby ona tym samym urządzeniem do spiralizacji energii świetlnej? Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Pojęcie ramy jako równej do trwałej formy jest prawdziwe. Jednak jest dużo metali nierekomendowanych do użycia w kształtach piramidy zaprojektowanych by pomóc procesowi medytacyjnemu. Te, które są rekomendowane, są w waszym systemie barteru tym, co nazywacie drogim. Drewno czy inne naturalne materiały lub pręty z tworzywa sztucznego mogą być także z pomocą.

PYTAJĄCY: Dlaczego spiralne światło jest skupiane przez coś tak otwartego i prostego jak cztery drewniane pręty złączone na kącie szczytowym ?

RA: Jestem Ra. Jeśli wyobrazisz sobie światło w sensie metafizycznym, jak wodę, a kształt piramidy jako lej, to pojęcie tego może stać się oczywiste.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Nie chciałbym wchodzić w temat o żadnej ważności. Przypuszczałem, że pytania na temat piramidy były waszym pragnieniem z powodu faktu, że pewne niebezpieczeństwo było w to zaangażowane dla tych, którzy źle używają piramidy, itd.

Próbuje zrozumieć sposób działania światła i próbuję pojąć jak to wszystko pracuje razem i miałem nadzieję, że pytania dotyczące piramidy pomogłyby mi zrozumieć trzecie przekręcenie, które jest światłem. Tak jak ja to rozumiem, to piramida jest lejem zwiększającym gęstość energii tak, że osoba może mieć większą intensywność właściwie trzeciego przekręcenia. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. W ogólności to prawda.

PYTAJĄCY: Czysty kształt krystaliczny tak jak diament, o którym wspomnieliście, jako o zamrożonym świetle, to wygląda na to, że ta fizyczna manifestacja światła trzeciej gęstości jest niejako oknem czy też mechanizmem dla trzeciego przekręcenia w ogólnym sensie. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest w swej podstawie prawdą. Jednakże można zauważyć, że jedynie wola skrystalizowanej jednostki może spowodować międzywymiarowe światło, żeby przepływało przez materiał. Im bardziej uporządkowana jednostka i im bardziej uporządkowany kryształ, tym bardziej głęboki efekt.

PYTAJĄCY: Jest teraz wielu ludzi, którzy teraz zaginają metal i robią inne rzeczy w tym stylu dzięki mentalnym prośbom, żeby to się stało. Co się dzieje w takich przypadkach ?

RA: Jestem Ra. To co się dzieje w takich przypadkach może być porównane do wpływu drugiej spirali światła w piramidzie, która jest używana przez daną jednostkę. Wtedy gdy druga spirala kończy się na wierzchołku, to światło może być porównane do wiązki laserowej w metafizycznym sensie, a gdy to jest inteligentnie kierowane, to może spowodować zaginanie nie tylko w piramidzie, bo to jest rodzaj energii, który jest łapany przez osoby zdolne do skupiania energii świetlnej idącej w górę. To jest czynione możliwe poprzez kontakt w promieniowaniu indygo z inteligentną energią.

PYTAJĄCY: Jak ci ludzie są zdolni do tego? Wygląda na to, że oni się tego nie uczyli, a po prostu umieją to robić

RA: Jestem Ra. Oni pamiętają dyscyplinę konieczną do tej działalności, która jest jedynie użyteczna na innym wibracyjnie prawdziwym kolorze splotów doświadczalnych.

PYTAJĄCY: To chcecie powiedzieć, że to nie byłoby użyteczne w naszej gęstości. Czy to będzie użyteczne w czwartej gęstości na tej planecie w bardzo bliskiej przyszłości ?

RA: Jestem Ra. Efektem takiego skupiania energii jest budowa, a nie niszczenie i to staje się całkiem użyteczne jako, powiedzmy, alternatywne metody budowania w trzeciej gęstości.

PYTAJĄCY: Czy to jest także używane do uzdrawiania ?

RA: Jestem Ra. Nie.

PYTAJĄCY: Czy jest jakaś korzyść w rozwijaniu tych charakterystyk czy w byciu zdolnym do zaginania metalu, etc. Tego czego próbuję się dowiedzieć jest tym czy te charakterystyki są jakimś drogowskazem dla jednostki, czy to po prostu coś innego ? Przykładowo czy drogowskazem osoby rozwijającej energie indygo byłby jej rozwój w zaginaniu metali?

RA: Jestem Ra. To będzie ostanie pełne pytanie tej sesji.

Pozwólcie nam przedstawić te trzy spirale energii świetlnej, które ta piramida ilustruje. Pierwsza jest fundamentalną spiralą, która jest używana do nauki i do leczenia. Druga jest spiralą do wierzchołka, która jest używana do budowy. Trzecia jest spiralą rozprzestrzeniającą się, która jest używana energetyzowania.

Kontakt z promieniowaniem indygo nie musi ukazywać w sobie jakiegoś daru bądź drogowskazu, jak to powiedzieliście. Są tacy, których energia indygo jest czystą istotą i nigdy się nie manifestuje, chociaż wszyscy są świadomi takiego postępu jednostki. Inni mogą się uczyć albo dzielić się na wiele sposobów kontaktem z inteligentną energią. Inni kontynuują w nieujawnionej formie, poszukując inteligentnej nieskończoności.

W ten sposób manifestacja jest mniejszym drogowskazem niż to, co jest odczuwana intuicyjnie wokół kompleksu umysłu/ciała/duszy. Fioletowe promieniowanie istnienia jest bardziej wskazujące dla prawdziwego ja.

Czy są jakieś krótkie pytania czy też mniejszej materii, które możemy wyjaśnić, jeśli potrafimy, zanim opuścimy ten instrument ?

PYTAJĄCY: Miałbym pytanie co macie na myśli przez „trzecią spiralę” i jeżeli nie będzie ono zbyt długie, to zapytałbym tylko czy jest coś co możemy zrobić, aby uczynić instrument bardziej komfortowym albo żeby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Możemy odpowiedzieć krótko. Możesz zapytać o dalsze szczegóły, jeśli to uznasz za pożądane w następnej sesji.

Jeżeli wyobrazisz sobie promień świeczki, to możesz zobaczyć trzecią spiralę.

Jestem Ra. Opuszczam was, moi przyjaciele w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.