Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 59.,
25 czerwca 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

PYTAJĄCY: Czy mógłbym prosić o wskazanie warunków instrumentu i dlaczego ona się czuje tak zmęczona ?

RA: Jestem Ra. Warunki instrumentu są takie jak wcześniej powiedzieliśmy. Nie możemy natomiast pogwałcić wolnej woli przez dyskusję na temat drugiego pytania.

PYTAJĄCY: Czy byłoby większą ochroną dla instrumentu, jeżeli (imię) zmieniłby swoje miejsce siedzenia na inną stronę łóżka?

RA: Jestem Ra. Nie.

PYTAJĄCY: Na końcu drugiego głównego cyklu było kilkaset tysięcy ludzi na Ziemi. Dzisiaj jest ponad cztery miliardy. Czy te ponad cztery miliardy ludzi, które się inkarnowały teraz na płaszczyzyny Ziemi były w tym czasie, czy też przyszły z innego miejsca w ciągu ostatnich 25 000 lat ?

RA: Jestem Ra. Były trzy podstawowe podziały w kwestii pochodzenia tych jednostek

PYTAJĄCY: Po pierwsze i głownie ci z planetarnej kuli, która nazywacie Maldek, stając się zdolnymi do ponownego wejścia w trzecią gęstość, stopniowo tracili nałożone na siebie ograniczenia formy.

Po drugie, byli tacy innego pochodzenia trzeciej gęstości czy też neofici, których wzorce wibracyjne pasowały do ziemsko-maldeckiego splotu doświadczalnego. To się potem przefiltrowało przez inkarnacyjne procesy.

Po trzecie, w przeszłości, około 200 waszych lat temu doświadczyliście dużo wizyt Wędrowców. Należy zauważyć, że wszystkie możliwe szanse na wcielenie są teraz wykorzystane z powodu waszego procesu żniwa i szans, które ono oferuje.

PYTAJĄCY: Tylko tak dla wyjaśnienia czy moglibyście mi powiedzieć w przybliżeniu ile kompleksów umysłu/ciała/duszy zostało przeniesionych na Ziemię na początku ostatniego okresu 75 000 lat ?

RA: Jestem Ra. Przeniesienie, jak wy to nazywacie, było stopniowe. Ponad dwa miliardy jest tych z planety Maldek, którzy przenieśłi się z sukcesem.

Około 1.9 miliarda dusz, z wielu częsci stworzenia, weszło w to doświadczanie w róznych okresach. Pozostałoscią są ci, którzy doświadczali dwóch pierwszych cykli na tej kuli lub ci, którzy przsyzli w pewnym punkcie w czasie jako Wędrowcy; niektórzy z Wędrowców byli na tej kuli przez wiele tysiecy waszych lat; inni przyszli dużo wcześniej.

PYTAJĄCY: Próbuję zrozumieć trzy spirale światła w kształcie piramidy. Chciałbym zadać pytanie w stosunku do każdej z nich.

Pierwsza spirala zaczyna się poniżej Komory Królowej, a kończy w Komorze Królowej. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To nieprawda. Pierwszy zauważeniem świetlnej piramidy jest to kiedy się czerpie, ponieważ energia świetlna jest czerpana poprzez przyciąganie kształtu piramidy przez dno bądź podstawę. W ten sposób pierwsza konfiguracja jest półspiralą.

PYTAJĄCY: Czy to byłoby podobne do wiru, który się otrzymuje, gdy się uwalnia wodę z wanny ?

RA: Jestem Ra. To prawda za wyjątkiem tego, że w przypadku takiego działania powodem jest grawitacja, a w przypadku kształtu piramidy wir jest spiralizującym się w górę światłem, które jest przyciągane przez pola elektromagnetyczne zrodzone przez kształt piramidy.

PYTAJĄCY: To ta pierwsza spirala, która jest używana dla nauki i uzdrawiania. Odnosząc się do pozycji Komory Królowej, to gdzie ta pierwsza spirala zaczyna się i kończy ?

RA: Jestem Ra. Spirala, która jest używana do nauki i uzdrawiania, zaczyna się dokładnie w lub nieznacznie poniżej pozycji Komory Królowej w zależności od waszej Ziemi albo od kosmicznych rytmów. Ona porusza się przez pozycję Komory Króla w ostro określonej formie, a kończy się na punkcie, dzięki któremu w przybliżeniu szczyt trzeciej z piramidy może być widziany jako intensyfikujący energię.

PYTAJĄCY: Pierwsza spirala jest oczywiście nieco inna od drugiej i trzeciej spirali skoro one mają inne użycie i inne własności. Druga spirala więc zaczyna się tam, gdzie kończy się pierwsza spirala i idzie do góry aż do wierzchołka ? Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To częściowo jest prawdą. Szeroka spirala jest wrysowana w wir szczytu piramidy. Jednak pewna energia świetlna, która jest bardziej intensywnej natury czerwonego, powiedzmy, końca spektrum, jest spiralizowana znowu, powodując potężne wzmocnienie i skupienie energii, która jest potem w użyciu do budowy.

PYTAJĄCY: A trzecia spirala promieniuje ze szczytu piramidy. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Trzecia, pełna spirala tak działa. To prawda. Dobrze jest wyliczyć podstawę półspirali, która dostarcza prany dla wszystkiego na co może mieć wpływ przez trzy wstępujące spirale światła.

PYTAJĄCY: Teraz próbuję zrozumieć co się dzieje podczas tego procesu. Nazwę pierwszą półspiralę pozycją zero, a pozostałe trzy spirale pozycjami jeden, dwa i trzy, a pierwsza spirala służy do studiów w uzdrawianiu. Jaka zmiana zachodzi w świetle od pozycji zero do pierwszej spirali, która czyni tę spiralę dostępną do uzdrawiania ?

RA: Jestem Ra. Prana zaczerpywana przez kształt piramidy zyskuje spójność energetycznego kierunku. Termin „spiralizującego się w górę światła” jest wskazaniem, nie w pojęciu waszej góry i dołu, ale wskazaniem, tego co dąży w kierunku źródła miłości i światła.

W ten sposób całe światło albo prana jest spiralizacją w górę, lecz jej kierunek tak, jak wy rozumiecie ten termin, jest niesformowany i nieużyteczny dla pracy.

PYTAJĄCY: Mógłbym więc przypuścić, że ze wszystkich punktów w przestrzeni światło promieniuje na zewnątrz w naszą iluzję, a czerpiący kształt piramidy tworzy spójność do tego promieniowania jako mechanizm skupiający ? Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest dokładnie prawdą.

PYTAJĄCY: To pierwsza spirala ma inny współczynnik spójności niż, powiedzmy, druga. Jaka jest różnica pomiędzy tą pierwszą i drugą spiralą ?

RA: Jestem Ra. Skoro światło jest skupiane w tym, co nazywacie pozycją zero, to osiąga ono punkt zwrotu. Ono działa jako kompresja światła ogromnie mnożącego swoją spójność i organizację

PYTAJĄCY: To czy ta spójność i organizacja jest mnożona raz jeszcze na początku drugiej sprali ? Czy to jest tylko efekt podwajania czy efekt zwiększania ?

RA: Jestem Ra. To jest trudne do dyskusji w waszym języku. Nie istnieje efekt podwajania, a istnieje transformacja pomiędzy granicami wymiaru tak, że światło, które pracowało dla tych, którzy używają go w konfiguracji czasoprzestrzeni i przestrzenioczasu staje się światłem w tym, co można rozważyć jako miedzywymiarową konfigurację przestrzenioczasu i czasoprzestrzeni. To powoduje widoczną dyfuzję i słabość spiralnej energii. Jednak w pozycji dwa, jak ty to nazywasz, dużo pracy może być zrobione międzywymiarowo.

PYTAJĄCY: W piramidzie z Gizy nie było komory w pozycji drugiej. Czy kiedykolwiek uczyniliście możliwym użycie pozycji drugiej przez wstawienie komory w tej pozycji na innych planetach bądź w innej piramidzie ?

RA: Jestem Ra. Ta pozycja jest użyteczna tylko dla tych, których zdolności są takie, że są zdatni do służby jako przewodniki tego typu w skupionej spirali. Jeden nie życzyłby sobie, aby uczyć jednostki trzeciej gęstości takich dyscyplin.

PYTAJĄCY: To trzecia spirala promieniuje ze szczytu piramidy, która, jak mówicie, jest używana do energetyzowania. Czy możecie mi powiedzieć co macie na myśli przez „energetyzowanie” ?

RA: Jestem Ra. Trzecia spirala jest niezwykle pełna w pozytywne efekty nakierowanej prany, a to, co jest umieszczone ponad ten kształt, otrzyma wstrząsy energetyzujące pola elektromagnetyczne. To może być najbardziej stymulujące w zastosowaniach trzeciej gęstości mentalnych i cielesnych konfiguracji. Jednak jeżeli pozwoli się sobie na pobyt w miejscu takich wstrząsów za długo, to może to wywołać traumę u jednostki.

PYTAJĄCY: Czy są jakieś inne efekty kształtu piramidy poza spiralami, o których właśnie dyskutowaliśmy ?

RA: Jestem Ra. Jest ich kilka, jednakże ich użycie jest ograniczone. Użycie pozycji komory rezonacyjnej jest takim, które wzywa zdolność adepta do stawienia czoła sobie. To jest jeden rodzaj testu mentalnego, który może być użyty. To jest potężne i całkiem niebezpieczne.

Do zewnętrznej skorupy kształtu piramidy należą małe wiry energii świetlnej, które w rękach zdolnych, skrystalizowanych istot, są używane w wielu subtelnych pracach nad uzdrawianiem niewidzialnych ciał wpływających na ciało fizyczne.

Inne z tych miejsc są takimi, w których idealny sen może być dostarczony i wiek odwrócony. Te charakterystyki nie są istotne.

PYTAJĄCY: Która pozycja odwracałaby wiek ?

RA: Jestem Ra. Około 5 do 10 stopni powyżej i poniżej pozycji Komory Królowej na jajowatych kształtach na każdym przodzie czworościennej piramidy rozciągającej się w trwały kształt w przybliżeniu około jednej czwartej drogi do pozycji Komory Królowej.

PYTAJĄCY: Innymi słowy, jeśli wszedłbym tylko wewnątrz muru piramidy na jedną czwartą drogi, a pozostałyby nadal trzy czwarte drogi od środka w przybliżeniu na poziomie powyżej podstawy Komory Królowej, to czy znalazłbym tę pozycję ?

RA: Jestem Ra. W przybliżeniu tak. Musisz wyobrazić sobie podwójną łezkę rozszerzającą się w obu płaszczyznach przodu piramidy i w połowie w kierunku Komory Królowej rozszerzającą się ponad i poniżej jej. Możesz to zobaczyć jako pozycje, gdzie światło zostało zaczerpnięte w spirale i rozwijające się ponownie. Ta pozycja jest tym, co możecie nazwać próżnią prany.

PYTAJĄCY: Dlaczego odwracałoby to starzenie się ?

RA: Jestem Ra. Starzenie się jest funkcją efektów różnych pól elektromagnetycznych na pola elektromagnetyczne kompleksu umysłu/ciała/duszy. W tej pozycji nie ma żadnych wejść czy zaburzeń pól, ani żadnego działania wewnątrz kompleksu pola elektromagnetycznego kompleksu umysłu/ciała/duszy, któremu pozwolono na swobodne kołysanie się. Próżnia wysysa stamtąd wszelkie zaburzenia. W ten sposób jednostka nic nie czuje i jest zawieszona.

PYTAJĄCY: Czy kształt piramidy skonstruowany na naszym dziedzińcu funkcjonuje odpowiednio ? Czy jest ustawiony odpowiednio i zbudowany odpowiednio ?

RA: Jestem Ra. Jest zbudowany w odpowiedniej tolerancji, choć nie jest idealny. Jednak w tym ustawieniu powinien funkcjonować z największą wydajnością jako miejsce odpoczynku.

PYTAJĄCY: Czy chcecie powiedzieć, że jedna ze ścian podstawy powinna być ułożona 20 stopni na wschód od północy?

RA: Jestem Ra. Takie ułożenie byłoby bardziej wydajne.

PYTAJĄCY: Poprzednio powiedzieliście, że jedna ze ścian podstawy powinna być powiązana z magnetyczną północą. Co jest lepsze, powiązać to z magnetyczną północą, czy powiązać z 20 stopniami na wschód od magnetycznej północy ?

RA: Jestem Ra. To należy do waszej swobody. Odpowiednim ułożeniem dla waszej kuli teraz jest magnetyczna północ. Jednakże w swoim pytaniu zapytałeś szczególnie o strukturę, która była używana przez szczególne jednostki, których wiry energii są bardziej zgodne z, powiedzmy, orientacją prawdziwego koloru zielonego. To byłoby 20 stopni na wschód od północy.

Są korzyści z tej orientacji. Efekt jest silniejszy na magnetycznej północy i może być odczuwany bardziej czysto. Energia choć słaba przychodząca teraz z odległego, lecz niedługo z najważniejszego kierunku, jest bardziej pomocna.

Wybór należy do was. To jest wybór pomiędzy ilością, a jakością lub pomiędzy szeroką wiązką, a wąską wiązką pomocy w medytacji.

PYTAJĄCY: Gdy oś planetarna się zmieni, to będzie to 20 stopni na północ od wschodu, żeby dostosować się do zielonej wibracji ?

RA: Jestem Ra, Boimy się, że będzie ostatnie pytanie, bo jednostka gwałtownie zwiększa swoje przekręcenie w kierunku tego, co nazywacie bólem kompleksu ciała.

Wszystko na to wskazuje, że to nastąpi. Nie możemy mówić w kategoriach pewności, ale jesteśmy świadomi, że bardziej pospolite i mniej gęste materiały będą pociągnięte w ułożenie z gęstymi i lżejszymi energiami, które daje wam wasz Logos podczas procedowania przez rzeczywistości doświadczania.

Możemy odpowiedzieć na jakieś krótkie pytania teraz ?

PYTAJĄCY: Tylko czy jest coś co możemy zrobić, aby uczynić instrument bardziej komfortowym albo żeby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Jesteśmy świadomi, że doświadczacie trudności teraz, lecz one nie są z powodu braku sumienności bądź oddania. Jestem Ra. Opuszczam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, więc, radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.