Make your own free website on Tripod.comChannelingi
RA, SESJA 6.,

24 stycznia 1981 r.RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.PYTAJˇCY: Chcielibyśmy kontynuować materiał z wczoraj.RA: Jestem Ra. To dobrze dla nas.Procedujemy teraz trzecią cześć nauczania/uczenia się, dotyczącą rozwoju energii mocy uzdrawiania.Trzecim obszarem jest kompleks duszy, który ucieleśnia pola siły i świadomości, które są najmniej przekręcone z waszego kompleksu umysłu/ciala/duszy. Eksploracja i równoważenie komplesku duszy jest wręcz najdłuższą i najbardziej subtelną częścią waszego uczenia się/nauczania. My uważamy umysł jako drzewo. Umysł kontroluje ciało. Przy umyśle skupionym na jednym, zrównoważonym i świadomym, ciało jest komfortowe we wszelkich odchyleniach i przekręceniach czyni je odpowiednio zrównoważonymi dla instrumentu, a instrument jest gotowy do procedowania większej pracy.To jest praca z wiatrem i ogniem. Pole duchowej energii ciała jest ścieżką lub też kanałem. Gdy ciało i umysł nastawione są na odbiór i są otwarte, to dusza może stać się funkcjonującym promem lub komunikatorem, od którego indywidualna energia/wola wznosi się, a od strumieniu kreatywnego ognia i wiatru idzie w dół.Zdolność uzdrawiania, jak wszystkiego co instrument nazwałby zdolnościami paranormalnymi, jest wynikiem otwarcia ścieżki lub promu w inteligentną nieskończoność. Jest wielu na waszej płaszczyźnie, którzy mają dziurę lub bramkę w swoich polach energii duchowej, która jest przypadkowo i bez kontroli otwierana przez zażycie takich substancji chemicznych, co ten instrument nazwałby LSD, którzy są zdolni, beż żadnej kontroli zapukać w źródła energii. Oni mogą lub nie mogą być jednostkami życzącymi sobie służyć. Celem ostrożności i świadomości otwarcia tego kanału jest służenie w bardziej zaufany sposób, w bardziej banalny i zwykły sposób, jak to jest widziane przez kompleks przekręceń uzdrowiciela.Teraz czujemy, że te ćwiczenia wystarczą wam na początek. Później, gdy poczujecie, że to zastosowaliście, to zostało ustanowione przed chwilą, zaczniemy prowadzić was w bardziej precyzyjne zrozumienie funkcji i użycia tej bramki w doświadczeniu uzdrawiania.PYTAJˇCY: Sądzę, że nastąpił odpowiedni czas by włączyć nieco informacji na temat swego tła mającego związek z tym skąd przybyliście przed swoim zaangażowaniem w sprawy Ziemi, jeżeli to jest możliwe.RA: Jestem Ra. Jestem, wraz ze społecznym kompleksem pamięci, którego częścią jestem, jednym z tych, którzy oddalili się z innej planety waszego układu słonecznego, jak to ta jednostka by nazwała. Planetarnym wpływem było to co nazywacie Wenus. Jesteśmy starą rasą wg waszych miar. Gdy byliśmy na szóstym wymiarze naszych fizycznych istot byliśmy tym, co nazwalibyście, złocistymi. Byliśmy wysocy i nieco delikatni. Nasz kompleks fizycznego ciała, miał jak wy to nazwalibyście, pokrywę o złocistym połysku.W tej formie zdecydowaliśmy się wejść pośród waszych ludzi. Wasi ludzie w tym czasie wyglądali zupełnie inaczej niż my w kwestii wyglądu fizycznego, jak możecie to nazwać. W ten sposób, nie mieszaliśmy się dobrze z populacją i byliśmy inni niż oni. W taki sposób, nasza wizyta była relatywnie krótka dlatego, że znaleźliśmy się w pozycji hipokryty, jako będący inni niż wasze inne ja. To był czas, gdy zbudowaliśmy struktury, na temat których wykazujecie zainteresowanie.PYTAJˇCY: Jak podróżowaliście z Wenus na tę planetę ?RA: Jestem Ra. Użyliśmy myśli.PYTAJˇCY: Czy było możliwe wtedy zabranie jakiegoś człowieka z tej planety i umieszczenie go na Wenus ? Czy przetrwałby ? Czy warunki na Wenus były przyjazne ?RA: Jestem Ra. Warunki trzeciej gęstości nie są przyjazne dla form życiowych waszych ludzi. Wymiary piąty i szósty tej planetarnej kuli są całkiem sprzyjające do wzrastania/uczenia się/nauczania.PYTAJˇCY: Jak byliście zdolni do podróży z Wenus ? Czy zmieniliście swój wymiar by chodzić po Ziemi ?RA: Jestem Ra. Zapamiętajacie ćwiczenie wiatru. Rozwiązanie się w nicość jest rozwiązaniem w jedność, bo nie istnieje nicość. Z szóstego wymiaru byliśmy zdolni manipulacji, poprzez myśl, inteligentną nieskończonością obecną w każdej cząstce światła czy też przekręconego światła tak, że byliśmy zdolni do ubrania się w replikę widzialną dla wibracji gęstości, naszych kompleksów umysłu/ciała/duszy w szóstej gęstości. Ten eksperyment uzyskał zgodę Rady, która czuwa nad tą planetą.PYTAJˇCY: Gdzie jest ta Rada ulokowana ?RA: Jestem Ra. Ta Rada jest ulokowana w oktawie lub ósmym wymiarze planety Saturn, a swoje miejsce ma w obszarze, który rozumiecie w terminologii trzeciej gęstości jako kręgiPYTAJˇCY: Czy są tacy ludzie jak ci, których znaleźliście tu na Ziemi na jakiejś innej planecie naszego układu słonecznego ?RA: Jestem Ra. Czy prosisz o obecną informacje tej czasoprzestrzeni, czy informację w kontinuum czasoprzestrzennym ?PYTAJˇCY: I to, i to.RA: Jestem Ra. W jednej czasoprzestrzeni, w tym co nazywacie przeszłością, była populacja istot trzeciej gęstości na planecie, która była sobie w waszym układzie słonecznym. Były różne nazwy tej planety. Wibracyjny kompleks dźwięku najczęściej używany to Maldek. Te jednostki niszcząc swą kulę planetarną, w ten sposób zostały zmuszone do znalezienia sobie miejsca dla siebie na tej trzeciej gęstości, która jest jedyną w waszym układzie słonecznym w ich przetrzenioczasie obecną, która jest przyjazna i zdolna zaoferować lekcje koniecznie do zmniejszenia swoich przekręceń umysłu/ciała/duszy w stosunku do Prawa Jednego.PYTAJˇCY: Jak oni przybyli tutaj ?RA: Jestem Ra. Oni przeszli proces żniwa i byli wcieleni poprzez procesy inkarnacji z wyższych kul wewnątrz tej gęstości.PYTAJˇCY: Jak dawno temu to się wydarzyło ?RA: Jestem Ra. Mam trudności w komunikacji z tym instrumentem. Musimy pogłębić jej stan.To nastąpiło około 500 000 waszych lat temu.PYTAJˇCY: Więc cała populacja Ziemi oryginalnie pochodzi z planety Maldek ?RA: Jestem Ra. To jest nowa linia pytań i ona zasługuje na swoje miejsce. Ci, którzy zostali zebrani z waszej kuli na kulę znaną, przed jej rozwiązaniem jako inne nazwy, jednak ludzie znani jako z planety Maldek, inkarnowali się w dużej liczbie wewnątrz waszej powierzchni Ziemi, raczej niż na powierzchni. Populacja waszej planety zawiera wiele różnych grup zebranych z innych dwuwymiarowych i cyklicznych trójwymiarowych kul. Wy nie jesteście całą jedną rasą czy tłem początku. Doświadczenie, które dzielicie jest unikalne dla tego przestrzenioczasowego kontinuum.PYTAJˇCY: Sądzę, że byłoby stosownym odkryć jak Prawo Jednego działa w tym transferze istot do naszej planety i działaniu żniwa ?RA: Jestem Ra. Prawo Jednego stanowi jedynie, że wszystkie rzeczy są jednym, że wszystkie istoty są jednym. Istnieją pewne zachowania i formy myślowe zgodne z rozumieniem i ćwiczeniem tego prawa. Ci, którzy kończą cykl doświadczania, demonstrują stopnie przekręcenia tego zrozumienia myśli, a działania będą oddzielone przez własny wybór w wibracyjne przekręcenie najbardziej komfortowe dla własnych kompleksów umysłu/ciała/duszy. Ten proces jest chroniony lub obserwowany przez tych karmiących istoty, którzy będąc bardzo blisko Prawa Jednego w swych przekręceniach, niemniej jednak, poruszają się w kierunku aktywnego służenia.W ten sposób iluzja jest stworzona ze światła, a bardziej dokładnie, lecz mniej zrozumiale, że swiatła/miłości. To istnieje w różnych poziomach intensywności. Kompleks duszy każdej zebranej jednostki porusza się wzdłuż linii światła, aż do czasu gdy światło wzrasta zbyt błyszcząco, to wtedy jednostka się zatrzymuje. Taka jednostka może ledwo co osiągnąć trzecią gęstość lub może być bardzo, bardzo bliska zakończenia kompleksu wibracyjnego przekręcenia światła/miłości trzeciej gęstości. Niemniej jednak, ci którzy wpadli w tę oktawę intensyfikacji światła/miłości, to doświadczają wielkiego cyklu wtedy, gdy są szanse odkrycia przekręceń, które są właściwe w każdej jednostce i dlatego zmniejsza się te przekręcenia.PYTAJˇCY: Jaka jest długość, w naszych latach, jednego z tych cyklów ?RA: Jestem Ra. Jeden wielki cykl to około 25 000 waszych lat. Istnieją trzy cykle tej natury, podczas których ci, którzy się wznieśli mogą być zebrani na końcu trzech wielkich cykli. To jest, około 75 i 76 000 waszych lat. Wszyscy są zbierani, bez względu na ich postęp, podczas czasu, gdy planeta poruszała się poprzez użyteczną część tego wymiaru i zaczyna przestawać być użyteczna dla niższych poziomów wibracji wewnątrz tej gęstości.PYTAJˇCY: Jaka jest pozycja tej planety względem progresji cyklów w tym czasie ?RA: Jestem Ra. Ta kula w tym czasie jest w wibracji czwartego wymiaru. Jej materialność jest trochę zmieszana z powodu kompleksów społecznej świadomości zakorzenionej w jej świadomości. Ona nie uczyniła łatwego przejścia do wibracji, które nęcą. Dlatego będzie ciągnięta z pewnym kłopotem.PYTAJˇCY: Czy ten kłopot jest groźny w ciągu kilku lat ?RA: Jestem Ra. Ten kłopot, czy dysharmoniczny kompleks wibracyjny, zaczął się kilka lat temu, w waszej przeszłości. To musi być kontynuowane przez okres około trzydziestu waszych lat.PYTAJˇCY: Po okresie tych trzydziestu lat, przypuszczam, że ona będzie planetą czwartej gęstości. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. Tak jest właśnie.PYTAJˇCY: Czy jest możliwa ocena jaki procent populacji będzie zamieszkiwał planetę czwartej gęstości ?RA: Jestem Ra. Żniwa nie ma jeszcze, a w ten sposób ocena jest bezowocna.PYTAJˇCY: Czy fakt, że jesteśmy w okresie tego przejścia ma coś wspólnego z tym, że uczyniliście waszą informacje dostępną dla populacji ?RA: Jestem Ra. Spacerowaliśmy wśród waszych ludzi. Pamiętamy. Pamiętamy żal: widzieliśmy go dużo. Poszukiwaliśmy instrumentu o odpowiednich parametrach przekręcania w kompleksie umysłu/ciała/duszy i pomocy oraz zrozumienia kompleksów umyslu/ciała/duszy, aby zaakceptować tę informacje z minimalnym przekręceniem i maksymalnym pożądaniem służenia przez kilka lat. Odpowiedź, po krótce, brzmi tak. Jednak życzyliśmy sobie, żebyście wiedzieli, że w naszej pamięci dziękujemy wam.PYTAJˇCY: Są dyskoidalne statki kosmiczne, które nazywamy UFO i kilku powiedziało, że one pochodzą z planety Wenus. Czy jakikolwiek z nich byłby waszym statkiem ?RA: Jestem Ra. Użyliśmy kzyształów do wielu celów. Statek kosmiczny, o którym mówicie, nie był użyty przez nas w czasoprzestrzeni obecnej dla kompleksu pamięci. Jednak używaliśmy kryształów i urządzeń w kształcie dzwonu w przeszłości waszej iluzji.PYTAJˇCY: Ile lat temu w przeszłości używaliście statku w kształcie dzwonu by przybyć na Ziemię ?RA: Jestem Ra. Odwiedzaliśmy waszych ludzi 18 000 waszych lat temu, ale nie lądowaliśmy oraz znowu 11 000 lat temu.PYTAJˇCY: Zdjęcia statków w kształcie dzwonu i raporty kontaktów takich z Wenus istnieją od mniej niż 30 lat. Czy macie wiedzę na temat tych raportów ?RA: Jestem Ra. Mamy wiedzę Jedności tych najazdów waszego obecnego przestrzenioczasu. My już nie jesteśmy z Wenus. Jednak istnieją formy myślowe stworzone pośród waszych ludzi z czasów, gdy spacerowaliśmy pomiędzy wami. Pamięć i stworzone formy myślowe, dlatego są częścią waszego społecznego kompleksu pamięci. Obecna populacja Wenus już nie jest szóstej gęstości.PYTAJˇCY: Czy jakiekolwiek Niezidentyfikowane Obiekty Latające, o których obecnie się donosi, przylatują z innych planet, czy macie taką wiedzę ?RA: Jestem Ra. Jestem członkiem Konfederacji Planet w Służbie Nieskończonego Stwórcy. Jest około pięćdziesiąt trzy cywilizacji obejmujących około pięćset planetarnych kompleksów świadomości w Konfederacji. Ta Konfederacja zawiera tych z waszej planety, którzy osiągneli wymiary ponad trzeci. Ona zawiera jednostki planetarne wewnątrz waszego układu słonecznego i zawiera planetarne jednostki z innych galaktyk (Ra często używa słowa „galaktyka”, gdy my powiedzielibyśmy układ planetarny .To znaczenie istnieje wymienione w rozbudowanym słowniku, ale nie jest w powszechnym użytku) . Jest prawdą że członkowie Konfederacji nie są podobni do siebie, ale są oni sprzymierzeni w służeniu zgodnie z Prawem Jednego.PYTAJˇCY: Czy jacyś z nich przybyli w obecnym czasie w statku kosmicznym ? W przeszłości, powiedzmy, trzydziestu lat ?RA: Jestem Ra. Musimy powiedzieć, że ta informacja jest nieważna. Jeżeli to zrozumiecie, to my poczujemy, że informacja może być akceptowalnie zaoferowana. Prawo Jednego jest tym, co my tu wyrażamy. Jednak mówimy na ten temat.Każda jednostka planetarna, którzy życzy sobie ukazywać się w waszym trójwymiarowym przekręceniu czasoprzestrzeni prosi o pozwolenie przerwania kwarantanny, jak wy to możecie nazywać, i ukazuje się waszym ludziom. Powodem i celem dla takiego ukazania się jest zrpzumienie zaakceptowane lub odrzucone. Było na niebie nawet piętnaście jednostek Konfederacji w pewnym czasie. Inne są dostępne dla was poprzez myśl.Obecnie jest siedem, które operują statkami w waszej gęstości. Ich cele są bardzo proste: pozwolić tym jednostkom waszej planety zostać świadomym nieskończoności, która jest często najlepiej wyrażana nie doinformowanym jako tajemnicza lub nieznana.PYTAJˇCY: Jestem w pełni świadomy, że jesteście podstawowo zainteresowani rozszerzaniu informacji dotyczącej Prawa Jednego. Jednak, choć to jest moja ocena i mogę nie mieć racji, że po to, żeby szerzyć ten materiał będzie konieczne włączyć pytania takie, jakie właśnie zadałem. Jeśli to nie jest celem, to mógłbym ograniczyć pytania do zastosowania Prawa Jednego. Ale rozumiem, że teraz jest celem szerzenie szeroko tego materiału. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. Ta percepcja jest jedynie nieznacznie przekręcona w twym rozumieniu/uczeniu się. Życzymy sobie procedować, tak jak to uważacie za odpowiednie. To jest wasze miejsce. My, dając tę informację, dajemy nasze przekręcenie zrozumienia naszego celu, żeby była to tylko oferta informacji, a ważenie tego zgodnie z naszymi przekręconymi percepcjami ma swoją relatywną ważność. Właśnie z powodu naszej percepcji, powiedzieliśmy, że dane pytanie jest nieważne. Niemniej jednak, my oferujemy swe odpowiedzi chyba, że pytanie zawiera potencjał odpowiedzi, która może pogwałcać wolną wolę.PYTAJˇCY: Dziękuję bardzo. Nie chcemy przemęczyć instrumentu. Przekroczyliśmy nasz zwykły czas pracy. Czy moglibyście powiedzieć w jakich warunkach jest instrument ?RA: Jestem Ra. Instrument jest zrównoważony, z powodu waszej opieki. Jednak jej fizyczny wehikuł wzrasta mocno.PYTAJˇCY: W takim przypadku powinniśmy kontynuować to później.RA: Jestem Ra. Opuszczam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej radując się w mocy i pokoju Jednego, Adonai.