Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 60.,
1 lipca 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

PYTAJĄCY: Gdy w poprzedniej sesji mówiliście o „wstrząsach energetyzujących” pochodzących ze szczytu piramidy, to czy mieliście na myśli, że to przychodzi bardziej interwałowo niż liniowo ?

RA: Jestem Ra. Te energetyczne wstrząsy przychodzą w dyskretnych interwałach, ale przychodzą bardzo, bardzo blisko siebie w odpowiednio funkcjonującym kształcie piramidy. W takiej piramidzie, w której wymiary są w nieładzie, energia nie będzie uwalniania z regularnością czy w kwantach, jak być może lepiej możecie zrozumieć to, co mamy na myśli.

PYTAJĄCY: Następne zdanie, które wypowiem, może być lub może nie być oświecającym dla mnie w moich badaniach energii piramidy, ale doszło do mnie, że efekt tzw. trójkąta bermudzkiego mógłby istnieć z powodu piramidy umieszczonej pod wodą, która uwalnia tę trzecią spiralę w nieciągłych i różniących się okresach. Jednostki albo statki w bliskości mogą zmieniać swoje kontinuum czasoprzestrzenne w pewien sposób. Czy to prawda?

RA: Jestem Ra. Tak.

PYTAJĄCY: To ta trzecia spirala ma energetyzujący efekt, który, jeśli jest wystarczająco silny, właściwie zmieni kontinuum czasoprzestrzenne. Czy jest jakaś wartość czy użycie tego typu zmiany ?

RA: Jestem Ra. W rękach kogoś z czwartej gęstości albo powyżej, ta szczególna energia może być łapana po to, żeby komunikować informacje, miłość albo światło przez to, co uznajecie za ogromne odległości, lecz które z tą energią mogą być rozważane jako międzywymiarowe skoki. Istnieje takze możliwość podróży używając tej formacji energii.

PYTAJĄCY: Czy taka podróż byłaby rodzajem podróży natychmiastowej używanym głównie przez jednostki szóstej gęstości, czy też jest to efekt procy, o którym mówiliście ?

RA: Jestem Ra. Ten drugi efekt jest tym, o którym mówimy. Możecie zauważyć, że jak ktoś uczy się, powiedzmy, zrozumień i dyscyplin osobowości, to każda z tych konfiguracji prany jest dostępna dla tej energii bez pomocy tego kształtu. Można spojrzeć na piramidę w Gizie jako na metafizyczne koła treningowe.

PYTAJĄCY: To czy ta podwodna piramida niedaleko wybrzeża Florydy jest jedną z równoważących piramid, które Ra skonstruował badź też inny społeczny kompleks pamięci skonstruował, a jeżeli tak, to który ?

RA: Jestem Ra. Ta piramida, o której mówicie była jedną konstrukcją, która była dana z pomocą przez jednostki szóstej gęstości społecznego kompleksu pamięci pracującego z Atlantami przed naszą pracą z, jak wy ich nazywacie, Egipcjanami.

PYTAJĄCY: Wspomnieliście o pracy z inną grpuą inną niż Egipcjanie. Kim oni byli ?

RA: Jestem Ra. Te jednostki były tymi z Ameryki Południowej. Podzieliliśmy nasze siły, aby pracować wewnątrz tych dwóch kultur.

PYTAJĄCY: To kształt piramidy tak, jak ja to rozumiem, był wtedy uważany przez wasz społeczny kompleks pamięci w tamtym czasie jako taki o niezwykłej ważności, ponieważ fizyczna nauka pomagała w dachowym rozwoju. W tym szczególnym czasie w ewolucji naszej planety wygląda na to, że mało lub wcale nie podkreślacie tego kształtu. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda. Jest naszym zaszczytem/obowiązkiem próbować usunąć przekręcenia, które użycie tego kształtu spowodowały w myśleniu waszych ludzi i w działaniach niektórych z waszych jednostek. Nie zaprzeczamy, że takie kształty są wydajne, ani nie powstrzymujemy się od ogólnego sensu tej wydajności. Jednak życzymy sobie zaoferować nasze zrozumienie, ograniczone choć istniejące, że, w przeciwności do naszych naiwnych wierzeń wiele tysięcy waszych lat temu, optymalny kształt do inicjacji nie istnieje.

Pozwólcie nam to rozwinąć. Kiedy byliśmy wspomagani przez jednostki szóstej gęstości podczas naszych doświadczeń trzeciej gęstości, będąc ekstremalnie mniej wojowniczy, to odnaleźliśmy te nauki z pomocą. W naszej naiwności w trzeciej gęstości nie rozwinęliśmy, powiązań waszego barteru, systemu monetarnego czy władzy. Faktycznie to byliśmy planetą bardziej filozoficznej trzeciej gęstości niż wasza planeta, a nasze wybory biegunowości były bardziej wyśrodkowane wokół, powiedzmy, zrozumienia transferów seksualnej energii. i odpowiednich związków pomiędzy ja i innymi ja.

Spędziliśmy dużo większą część pracy w naszej czasoprzestrzeni z nieobjawioną istotą. W tej mniej złożonej atmosferze było całkiem instruującym mieć urządzenie do uczenia się/nauczania, a zyskaliśmy to bez przekręceń, które odnaleźliśmy pośród waszych ludzi.

Odnotowaliśmy też skrupulatnie różnice w Wielkim Zapisie Stworzenia, żeby nasza naiwność nie była konieczna ponownie.

W tej czasoprzestrzeni, możemy najlepiej wam służyć, jak wierzymy, poprzez stwierdzenie, że piramida dla medytacji wraz z innymi zaokrąglonymi i zagiętymi kształtami, jest z pomocą dla was. Jednak jest naszą obserwacją, że z powodu złożoności wpływów na nieobjawioną istotę w tym splocie czasoprzestrzeni wśród waszych planetarnych ludzi, najlepiej będzie, aby postęp miał miejsce bez, jak ich nazywacie, pomocy naukowych, ponieważ gdy się używa pomocy naukowej, to jednostka bierze na siebie Prawo Odpowiedzialności dla przyspieszonej albo zwiększonej stawki uczenia się/nauczania. Jeżeli to większe zrozumienie, o ile użyjemy tego nie najlepszego określenia, nie jest wyćwiczone w momencie doświadczania jednostki, to użyteczność pomocy naukowych staje się negatywna.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Nie wiem czy moje pytanie zaowocuje w jakąś użyteczną informację, lecz czuję, że muszę je zadać. Czym była arka przymierza i jakie było jej użycie ?

RA: Jestem Ra. Arka przymierza była miejscem, w którym rzeczy najbardziej święte, zgodnie ze zrozumieniem osoby znanej jako Mojżesz, były umieszczone. Było pismo tam umieszczone, które było nazywane przez waszych ludzi dwoma tablicami nazwanymi Dziesięcioma Przykazaniami. To nie były dwie tablice, a było to jedno pismo w zwoju. Ono było umieszczone pomiędzy najbardziej ostrożnie napisanymi księgami przez wiele jednostek zgodnie z ich wierzeniami dotyczącymi stworzenia przez Jednego Stwórcę.

Arka została zaprojektowana, żeby stworzyć miejsce, z którego kapłani, jak nazywacie tych przekręconych w kierunku służenia swym braciom, mogli ciągnąć swoją moc i poczuć obecność Jednego Stwórcy. Jednakże należy zauważyć, że ta cała aranżacja była zaprojektowana nie przez osobę znaną Konfederacji jako Jahwe, lecz raczej przez negatywne jednostki preferujące metodę tworzenia elity zwanej Synami Levi.

PYTAJĄCY: Czy to było więc urządzenie komunikacyjne ? Powiedzieliście też, że oni ciągnęli moc z tego. Jaki rodzaj mocy ? Jak to działało ?

RA: Jestem Ra. To urządzenie było obciążone przez znaczenie materiałów, z których to było zbudowane skoro temu dano pole elektromagnetyczne. W ten sposób stało się to obiektem mocy dla tych, których wiara stała się niesplamioną niecnością albo oddzieleniem, a te moce zaprojektowane dla negatywności stały się pozytywne i jest dla tych w prawdziwej harmonii z doświadczeniem służenia, do dnia dzisiejszego. W ten sposób negatywnie zorientowane siły odniosły sukces częściowy, lecz pozytywnie zorientowany Mojżesz tak, jak ta jednostka była nazywana, oddał waszym planetarnym ludziom możliwość ścieżki do Jednego Nieskończonego Stwórcy, który jest całkowicie pozytywny.

To jest wspólne z każdym waszym ortodoksyjnym systemie religijnym, które to stały się nieco wymieszane w orientacji, a teraz oferują czystą ścieżkę do Jednego Stwórcy, która jest widziana przez czystego poszukiwacza.

PYTAJĄCY: A gdzie teraz jest arka przymierza ? Gdzie ona jest umieszczona ?

RA: Jestem Ra. Powstrzymamy się odpowiedzi na to pytanie z powodu faktu, że ona ciągle istnieje i nie jest ona tym, czym pogwałcilibyśmy waszych ludzi przez zlokalizowanie jej.

PYTAJĄCY: Próbując zrozumieć kreatywne energie, dotarło do mnie, że tak naprawdę nie rozumiem dlaczego nieużyteczny żar jest generowany, skoro nasza Ziemia porusza się z trzeciej do czwartej gęstości. Wiem, że ma to coś wspólnego z dysharmonią pomiędzy wibracjami trzeciej i czwartej gęstości, ale dlaczego to miałoby się ukazywać jako fizyczne grzanie, jest poza moim zrozumieniem. Możecie mnie oświecić w tej kwestii ?

RA: Jestem Ra. Te pojęcia są nieco trudne do spenetrowania w waszym języku, jednak spróbujemy się wypowiedzieć na ten temat. Jeśli jednostka nie jest w harmonii ze swoimi okolicznościami, to czuje palenie w środku. temperatura fizycznego wehikułu jeszcze nie rośnie, a jedynie podgrzewa się nastrój albo łzy w środku. Jednak jeżeli jednostka trwa przez długi okres w waszej czasoprzestrzeni w poczuciu tego emocjonalnego żaru i dysharmonii, to zacznie ona rezonować z tą dysharmonią i ukaże się to jako rak, czy też inne dezintegracyjne przekręcenia z tego, co nazywacie zdrowiem

Kiedy cały planetarny system ludzi i kultur powtarzalnie doświadcza dysharmonii na wielką skalę, to ziemia pod stopami tych jednostek zacznie rezonować z tą dysharmonią. Z powodu natury fizycznego wehikułu, dysharmonia ukazuje się jako blokada wzrostu czy też niekontrolowanego wzrostu, bo podstawową funkcja kompleksu cielesnego kompleksu umysłu/ciała/duszy jest wzrost i utrzymanie się. W przypadku waszej planety jest to utrzymanie orbity i odpowiedniego umiejscowienia i odpowiedniej orientacji w kwestii kosmicznych wpływów. Po to, aby to następowało odpowiednio, to wnętrze waszej kuli jest gorące w waszej fizycznej terminologii. W ten sposób zamiast niekontrolowanego wzrostu, zaczynacie doświadczać niekontrolowanego żaru i jego ekspansywnych konsekwencji.

PYTAJĄCY: Czy Ziemia jest trwała ze wszystkich stron z jednej strony na drugą ?

RA: Jestem Ra. Można powiedzieć, że wasza kula jest natury plastra miodu. Środek jednak jest trwały, jeżeli nazwalibyście to, co jest ciekłe.

PYTAJĄCY: Czy jednostki trzeciej jednostki żyją na obszarach plastra miodu ? Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To kiedyś było prawdą. W obecnej czasoprzestrzeni, to nie jest prawdą.

PYTAJĄCY: Czy istnieją inne cywilizacje bądź jednostki żyjące na tych obszarach inne niż fizycznie inkarnowani, którzy weszli i zmaterializowali się na powierzchni Ziemi w pewnych czasach ?

RA: Jestem Ra. Jak zauważyliśmy, istnieją tacy, o których tak mówicie. Idąc dalej, istnieją pewne jednostki na wewnętrznej płaszczyźnie tej planety, które preferują pewne materializacje w trzecią gęstość widzialną. W tych obszarach istnieją także dwie bazy, powiedzmy, na tych obszarach osób stamtąd, zarówno pozytywna, jak i negatywna. To są opuszczone miasta.

PYTAJĄCY: Jakie bazy są używane przez tych stamtąd ?

RA: Jestem Ra. Te bazy są używane do pracy z materializacją potrzebnego wyposażenia do komunikacji z jednostkami trzeciej gęstości i są używane jako miejsca odpoczynku dla pewnego wyposażenia, jak moglibyście nazwać mały statek. Te bazy są używane do inwigilacji, gdy to jest z potrzebą dla jednostek.

W ten sposób niektórzy, powiedzmy z nauczycieli Konfederacji mówią częściowo przez te instrumenty inwigilacji tak samo jak skomputeryzowanymi liniami, a kiedy informacja jest pożądana i proszący są na odpowiednim poziomie wibracyjnym, to jednostki Konfederacji same z siebie zaczynają mówić.

PYTAJĄCY: Rozumiem więc, że jednostka Konfederacji potrzebuje wyposażenia komunikacyjnego i statku, żeby się komunikować z wcieloną jednostką trzeciej gęstości proszącą informacji ?

RA: Jestem Ra. To nieprawda. Jednakże wielu z waszych ludzi prosi o podstawowe informacje z ogromną ilością powtórek, a dla społecznego kompleksu pamięci mówienie w nieskończoność o potrzebie medytacji jest utratą rozważalnych zdolności takich kompleksów umysłu/ciała/duszy.

W ten sposób pewne jednostki zostały zaaprobowane w swym umieszczeniu przez Radę Saturna, a utrzymanie tych dawców informacji dla tych, których potrzeby są proste, zostało także zaaprobowane, w ten sposób rezerwując zdolności członków Konfederacji dla tych, którzy już medytują i absorbują medytację, która jest gotowa na dodatkową informację.

PYTAJĄCY: Przez ostanie 30 lat istniało mnóstwo informacji i mnóstwo konfuzji, faktycznie to Prawo Konfuzji pracowało w nadgodzinach - to taki mały żart - wnosząc informacje duchowego przyspieszacza dla grup proszących o to i wiemy, że pozytywnie i negatywnie zorientowane społeczne kompleksy pamięci zaczęły dodawać do tej informacji, co tylko mogą. To doprowadziło do warunków apatii w wielu przypadkach w kwestii tej informacji. Wielu takim, którzy naprawdę poszukiwali, pokrzyżowano szyki przez to, co ja mogę nazwać duchową entropią w tej informacji. Czy możecie skomentować ten temat oraz mechanizmy pokonywania takich problemów ?

RA: Jestem Ra. Możemy skomentować ten temat.

PYTAJĄCY: Jeśli tylko widzicie w tym ważność, to proszę o komentarz.

Jeżeli nie widzicie żadnej ważności, to opuścimy to.

RA: Jestem Ra. Ta informacja jest znacząca do pewnego stopnia, skoro ona niesie naszą misję teraz.

My z Konfederacji jesteśmy wezwani przez tych z waszej planety. Jeśli wezwanie, choć szczere, jest stosunkowo niskie w świadomości, powiedzmy, systemu, dzięki któremu można uczestniczyć w duchowej ewolucji, to możemy jedynie zaoferować, żeby informacja była użyteczna dla szczególnego wzywającego. To jest podstawowa trudność. Jednostki otrzymują podstawowe informacje o Oryginalnej Myśli i znaczenia, które są medytacją i służeniem innym, dzięki któremu ta Oryginalna Myśl może zostać osiągnięta.

Prosimy o zauważenie, że jako członkowie Konfederacji mówimy do pozytywnie zorientowanych jednostek. Sądzimy, że grupa Oriona ma dokładnie tę samą trudność.

Jak już raz ta prosta informacja zostanie otrzymana, to ona nie jest ćwiczona w sercu i w doświadczeniu życiowym, lecz zamiast tego pobrzękuje wewnątrz przekręceń kompleksu umysłu, jak cegła, która straciła swoje miejsce po prostu tocząc się z jednej strony na drugą bezużytecznie, bo jednostka ciągle wzywa. Dlatego podstawowa informacja jest uruchamiana. Ostatecznie jednostka decyduje, że jest zmęczona tą powtarzalną informacją. Jednakże jeżeli jednostka będzie ćwiczyła, to co jest dane, to nie odnajdzie powtórzenia za wyjątkiem tego co jest potrzebne.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Czy czakry bądź cielesne ośrodki energii są powiązane z albo operują jak skupianie energii piramidy?

RA: Jestem Ra. Nie.

PYTAJĄCY: Czy cel mumifikacji miał do czynienia z czymś innym poza grzebaniem ciała ?

RA: Jestem Ra. Tak dużo chcielibyśmy powiedzieć wam na temat tego przekręcenia naszych projektów w konstruowaniu piramidy, jednak możemy powiedzieć bardzo mało, bo intencja była całkiem wymieszana, chociaż wielu odczułoby je jako pozytywne, to były one niepozytywnym porządkiem generacji. Nie możemy mówić na ten temat bez pogwałcenia pewnych równowag podstawowej energii pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi siłami na waszej planecie. Można powiedzieć, że ci oferujący siebie czuli, że oferują siebie w służeniu innym.

PYTAJĄCY: Która cywilizacja była tą, która pomogła Ra w użyciu kształtu piramidy, gdy Ra był w trzeciej gęstości?

RA: Jestem Ra. Wasi ludzie mają zamiłowanie do nazewnictwa. Te jednostki zaczęły podróż swoją do tyłu do Stwórcy i już dłużej nie doświadczają czasu.

PYTAJĄCY: Instrument chciałby wiedzieć, podczas używania wahadełka w odkrywaniu ośrodków energii, co ruchy w tył i przód znaczą w przeciwieństwie do ruchu okrężnego ?

RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie pytanie, choć ta jednostka ciągle doświadcza nam energii. Ona doświadcza przekręcenia w kierunku bólu.

Rotacje były dyskutowane, ale możemy powiedzieć, że słabe ruchy w przód i w tył wskazują na częściową blokadę, chociaż niecałkowitą blokadę. Silne ruchy w przód i w tył wskazują na odwrotność blokady czyli nadstymulację czakry czy też ośrodka energii, który występuje po to, aby próbować zrównoważyć pewne trudności w działaniu kompleksu ciała lub umysłu. Takie warunki nie są pomocne jednostce, skoro ona jest niezrównoważona. Czy są jakieś krótkie pytania zanim opuścimy instrument ?

PYTAJĄCY: Jedynie czy jest coś co możemy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym, albo aby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Bądźcie weseli, moi przyjaciele. Wszystko jest dobrze, a wasza sumienność ma być rekomendowana. Opuszczamy was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Radujcie się więc i pójdźcie dalej pokoju i chwale Jednego Nieskończonego Stwórcy. Jestem Ra. Adonai.