Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 61.,
8 lipca 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

PYTAJĄCY: Czy moglibyście dać mi wskazanie na temat warunków instrumentu ?

RA: Jestem Ra. Energie witalne tego instrumentu się poprawiają. Przekręcenia fizycznego kompleksu są całkiem wyraźne w tej czasoprzestrzeni i istnieje zmniejszenie w energiach fizycznego kompleksu.

PYTAJĄCY: Czy jest coś szczególnego co instrument mógłby zrobić, żeby poprawić warunki fizyczne ?

RA: Jestem Ra. Ten instrument ma dwa czynniki wpływające na swe przekręcenia cielesne. To jest wspólne dla tych wszystkich, którzy przez starszeństwo wibracji osiągnęli poziom zielonego promieniowania wibracyjnych kompleksów świadomości.

Po pierwsze, dane są napływy, które różnią się z cyklu na cykl w przewidywalny sposób. U tej szczególnej jednostki kompleksy cykliczne w tym splocie czasoprzestrzeni dla poziomów fizycznej energii.

Po drugie, konsekwencja takich warunków jest w stosunku do tego, co możemy nazwać poziomem mentalnej wydajności w użyciu przyspieszacza dostarczonego do nauki zaprogramowanych lekcji w szczególe, a lekcji miłości w ogóle

Ten instrument, w przeciwności do innych jednostek, ma pewne dalsze przekręcenie z powodu użycia warunków z przed wcielenia.

PYTAJĄCY: Czy możecie rozwinąć co macie na myśli przez „cykle napływów energii” ?

RA: Jestem Ra. Istnieją cztery rodzaje cykli, które są dane w momencie wejścia we wcielenie. W dodatku one są bardziej kosmicznymi i mniej ułożonymi wpływami, które od czasu do czasu wpływają na uczulony kompleks umysłu/ciała/duszy. Cztery rytmy są do pewne rozmiaru znane pomiędzy waszymi ludźmi i są nazwane biorytmami.

Istnieje czwarty cykl, który możemy nazwać cyklem bramy magii adepta czy duszy. To jest cykl, który wypełnia się w około osiemnastu waszych cykli dobowych.

Kosmiczne wzorce są również funkcją momentu wejścia inkarnacyjnego i ma to do czynienia z waszym satelitą, którego nazywacie księżycem waszymi planetami w tej galaktyce, galaktycznym słońcem. i w pewnych przypadkach z napływami z głównych punktów galaktycznych przepływu energii.

PYTAJĄCY: Czy byłoby pomocnym powiązać te cykle dla instrumentu i spróbować organizować te sesje w najbardziej sprzyjających punktach w stosunku do tych cykli ?

RA: Jestem Ra. Na to szczególne pytanie nie mamy odpowiedzi.

Należy zauważyć, że trójka w tej triadzie wnosi w ten wzorzec energii, którym jest Ra. W ten sposób każde wejście energii z triady należy zauważyć.

Możemy powiedzieć, że podczas gdy te systemy informacyjne są w zainteresowaniu, to one się kołyszą tylko tak bardzo, jak jednostka czy jednostki w to zaangażowane nie czynią absolutnie wydajnego użycia przyspieszacza i dlatego zamiast akceptować, powiedzmy, negatywne czy wsteczne momenty czy też okresy bez zbytniej uwagi, mają przekręcenia w kierunku utrzymywania tych przekręceń po to aby, pracować nad nieużywanym przyspieszaczem.

Należy zauważyć, że psychiczny atak ciągnie się w stosunku do tej jednostki, chociaż jest efektywny jedynie w czasie fizycznych przekręceń w kierunku dyskomfortu.

Możemy zauważyć, że należy zawsze z pewnym zainteresowaniem obserwować mapę, zarówno cykli, jak i planetarnych oraz innych kosmicznych wpływów, a w tym można zobaczyć pewne szerokie drogi albo możliwości. Jednak przypominamy, że ta grupa jest jednością.

PYTAJĄCY: Czy jest jakiś sposób, w którym my, jako jedność, mogłybyśmy coś zrobić, aby zredukować efekt psychicznego ataku na instrument i zoptymalizować szanse komunikacyjne ?

RA: Jestem Ra. Daliśmy wam informacje dotyczącą tego, co pomaga temu szczególnemu kompleksowi umysłu/ciała/duszy. Nie możemy mówić dalej. Jest naszą opinią, która jest skromną ofertą, że każdy z każdym jest w tej znaczącej harmonii dla tej szczególnej iluzji trzeciej gęstości, w tym splocie czasoprzestrzeni.

PYTAJĄCY: Chciałbym zadać pytania na temat ćwiczeń leczniczych. Po pierwsze w ćwiczeniach dotyczących uzdrawiania w kwestii ciała, co macie na myśli przez dyscypliny ciała mające do czynienia z równowagą pomiędzy miłością i mądrością w użyciu ciała w swych naturalnych funkcjach ?

RA: Jestem Ra. Musimy mówić krócej niż zwykle z powodu użycia tego instrumentu transferowanej energii. Dlatego prosimy i dalsze pytania, jeśli nasza odpowiedź nie jest wystarczająca.

Kompleks ciała ma naturalne funkcje. Wiele z nich ma do czynienia z nieobjawionym ja i nie są zwykle kwestią potrzeby równoważenia. Istnieją naturalne funkcje, które mają do czynienia z innym ja. M. in. chodzi tu o dotykanie, kochanie, życie seksualne wtedy, gdy towarzystwo innej osoby jest pragnieniem walki z tym rodzajem samotności, który jest naturalną funkcją ciała jako przeciwność do tych rodzajów samotności, które są z kompleksu umysłu/emocji czy duszy.

Kiedy te naturalne funkcje mogą być obserwowane w codziennym życiu, to mogą być one sprawdzane po to, aby miłość do siebie i miłość do innego ja kontra mądrość w kwestii użycia naturalnych funkcji mogły być obserwowane. Istnieje wiele fantazji i zabłąkanych myśli, które mogą być sprawdzane przez większość waszych ludzi w procesie równoważenia

Równoznacznym do bycia zrównoważonym jest rezygnacja z potrzeby tych naturalnych funkcji w stosunku do innego ja. Z jednej strony jest nadwyżka miłości. Należy zdeterminować czy to ma być miłość do siebie, do innego ja czy może oba z tych wariantów. Z drugiej strony istnieje zbyt wielkie zrównoważenie w kierunku mądrości.

Dobrze jest znać kompleks ciała, żeby był sprzymierzeńcem, zrównoważonym i gotowym do jasnego użycia jako narzędzie, bo każda funkcja cielesna może być użyta w wyższych i wyższych, o ile macie taką wolę, kompleksach energii z innymi ja. Bez względu na zachowanie, ważnym równoważeniem jest zrozumienie każdego współdziałania na tym poziomie z innymi ja tak, że czy to będzie równowaga miłości/mądrości czy mądrości/miłości, inny ja jest widziany przez siebie w zrównoważonej konfiguracji i ja jest w ten sposób uwolnione od dalszej pracy.

PYTAJĄCY: To drugie pytanie jest takie: moglibyście nam dać przykład jak uczucia wpływają na części ciała i na odczucia ciała ?

RA: Jestem Ra. To jest prawie niemożliwe, aby mówić ogólnie na temat tych mechanizmów, ponieważ każda jednostka odpowiedniego starszeństwa ma swoje własne programowanie. Dla mniej świadomych jednostek możemy powiedzieć, że powiązanie będzie często widziane jako przypadkowe, bo Wyższa Jaźń kontynuuje tworzyć przyspieszacz, zanim odchył nastąpi. W każdej zaprogramowanej osobie wrażliwości są daleko bardziej aktywne i, jak powiedzieliśmy, przyspieszacz nie jest w pełni używany przez umysł i duszę dane ciału.

W ten sposób można zauważyć u tej jednostki drętwienie ramion i rąk oznaczające dla tej jednostki porażkę w poddaniu się utracie kontroli nad życiem. W ten sposób dramat jest ustanowiony w fizycznym kompleksie przekręcenia.

U pytającego możemy zauważyć pragnienie, żeby nie nieść ciężaru, który on niesie, a dane jest to jako manifestacja rozdrażnienia mięśni używanych do niesienia. To, co ma być naprawdę potrzebne ma być niesione, jest jego odpowiedzialnością przedinkarnacyjną, która wygląda na wysoce niewygodną.

W przypadku skryby, widzimy zmęczenie i odrętwienie uczuć wynikających z braku zrozumienia używania przyspieszacza zaprojektowanego do uczulenia tej jednostki do całkiem znaczących wpływów nieznajomych kompleksów przekręceń mentalnego, emocjonalnego i duchowego poziomu. Skoro odrętwienie usuwa się z wyższych bądź bardziej odpowiadających kompleksów, to cielesny kompleks przekręceń zniknie. To jest prawdziwe także dla innych przykładów.

Zauważylibyśmy teraz, że całkowicie wydajne użycie przyspieszacza na waszej płaszczyźnie jest niezwykle rzadkie.

PYTAJĄCY: Czy moglibyście mi powiedzieć, jak jesteście zdolni dać nam informacje takie jak te, mając na uwadze pierwsze przekręcenie czy Prawo Konfuzji ?

RA: Jestem Ra. Każdy z tych tutaj jest już świadomy tych informacji.

Każdy inny czytelnik może wykrzesać z tego sedno znaczenia z tej dyskusji przykłady źródłowe. Jeśli każdy nie byłby w pełni świadomy tych odpowiedzi, to nie moglibyśmy mówić.

Interesującym jest, że w wielu waszych pytaniach prosicie raczej o potwierdzenie niż o informacje. To jest dla nas akceptowalne.

PYTAJĄCY: To wnosi nam kwestię celu fizycznego wcielenia, jak sądzę. I to jest osiągnięcie przekonania przez swój własny proces myślowy jako do rozwiązania problemów i zrozumień w całkowicie wolnej sytuacji bez żadnego dowodu, ani czegokolwiek, co możnaby rozważyć jako dowód, bo dowód jest bardzo słabym słowem w sobie. Czy możecie rozwinąć moje pojęcie ?

RA: Jestem Ra. Twa opinia jest elokwentna, choć nieco wymieszana w swych powiązaniach pomiędzy wolnością wyrażaną przez subiektywne poznanie, a wolnością wyrażaną przez subiektywną akceptację. Istnieją znaczące różnice pomiędzy nimi.

To nie jest wymiar poznania, nawet subiektywnego, z powodu braku kosmicznych jak i również innych napływów, które wpływają na każdą i wszystkie sytuacje, które tworzą przyspieszacz. Subiektywna akceptacja tego, co jest w tym momencie, znalezienie miłości wewnątrz, jest momentem większej wolności.

To. co jest poznane jako subiektywne poznanie bez dowodu, jest na pewnym poziomie słabym przyjacielem, bo nie będzie anomalii nie ważne jak bardzo informacja jest zbierana z powodu przekręceń, które formują trzecią gęstość.

PYTAJĄCY: Trzecie pytanie jakie tu mam jest takie czy moglibyście podać przykłady cielesnej biegunowości ?

RA: Jestem Ra. Wewnątrz ciała istnieje dużo biegunowości, które odnoszą się do równoważenia ośrodków energii rożnych ciał nieobjawionej jednostki. Jest dobrze badać te biegunowości dla pracy w uzdrawianiu.

Każda jednostka jest, oczywiście, potencjalnie spolaryzowaną częścią innego ja.

PYTAJĄCY: Ostatnie pytanie jakie mam w tej kwestii jest takie, że wyglądałoby na to, że odpowiednimi ćwiczeniami równoważącymi ciała byłby pewien rodzaj nieaktywności takiej jak medytacja lub kontemplacja. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest w swej dużej mierze nieprawdą. Równoważenie wymaga stanu medytacyjnego po to, żeby praca została wykonana. Jednak równoważenie odczucia ma do czynienia z analizą odczucia zwłaszcza w kwestii niezrównoważonej skłonności pomiędzy miłością, a mądrością czy też pozytywnością i negatywnością. To czegokolwiek brakuje w zrównoważonym odczuciu jest, jak w całym równoważeniu, dozwolone do wejścia w istotę po odczuciu, które pamiętane i przypominane w każdym szczególe, aż do zalania zmysłów.

PYTAJĄCY: Moglibyście mi powiedzieć dlaczego tak ważne są przynależności i inne rzeczy, które mają być tak ostrożnie ułożone w kwestii instrumentu i dlaczego takie małe zamieszanie z prześcieradłem powoduje problemy z odbiorem Ra ?

RA: Jestem Ra. Możemy spróbować wyjaśnienia. Ten kontakt jest oparty na wąskiej wiązce. Instrument ten jest wysoce wrażliwy. W ten sposób mamy dobre dojście do niego i możemy go używać na zwiększająco się satysfakcjonującym poziomie.

Jednakże warunki transu, powiedzmy, nie są takimi, które są bez straty w tym instrumencie. Dlatego obszar ponad wejściem w kompleks fizyczny tego instrumentu musi być jasno utrzymany, aby uniknąć dyskomfortu. wobec instrumentu zwłaszcza jak on wchodzi ponownie w kompleks ciała. Przynależności dają instrumentowi czuciowe wejście w mentalne wizualizacje, które pomagają na początku transu. Ostrożne ułożenie tego jest ważne dla energetyzowania grupy w tym, co jest pozostałością dla tej grupy wspomagania, że jest to czas do tej pracy. Rytualne zachowania są wywołaniem dla wielu energii grupy wspomagania. Możecie zauważyć więcej energii, która jest używana w pracach, bo liczba się zwiększyła z powodu, powiedzmy, długotrwałego efektu takich działań rytualnych.

To nie pomogłoby innej grupie tak, jak to zostało zaprojektowane dla tego szczególnego systemu kompleksów umysłu/ciała/duszy, a zwłaszcza instrumentu.

Transferowanej energii wystarczy na jedno długie pytanie. Nie chcielibyśmy przemęczać instrumentu.

PYTAJĄCY: To zadam to pytanie. Czy moglibyście nam powiedzieć, jaki jest cel płatów przednich mózgu i warunków koniecznych dla ich aktywacji ?

RA: Jestem Ra. Przednie płaty mózgu będą, powiedzmy, miały większe użycie w czwartej gęstości.

Podstawową mentalną/emocjonalną cechą tego szerokiego obszaru tzw. mózgu jest radość albo miłość w swym twórczym odczuciu. W ten sposób chodzi tu o energie, o których dyskutowaliśmy w powiązaniu z piramidami: całość uzdrawiania, budowanie i energetyzowanie, które może być odnalezione na tym obszarze. Ten obszar jest objęty przez adepta. To jest obszar, który pracując przez pień i korzeń mózgu, stanowi kontakt z inteligentną energią i przez tę bramę z inteligentną nieskończonością.

Czy są jakieś pytania zanim opuścimy ten instrument ?

PYTAJĄCY: Tylko czy jest coś co możemy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym albo aby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Ten instrument jest nieco przekręcony, ale każdy działa dobrze. Jesteście sumienni. Dziękujemy wam za kontynuację obserwacji ułożeń i prosimy, abyście na każdym poziomie skrupulatnie utrzymywali kontakt.

Jestem Ra. Opuszczam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej moi przyjaciele, radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.