Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 63.,
18 lipca 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.

PYTAJĄCY: Czy moglibyście dać mi wskazanie na temat warunków instrumentu ?

RA: Jestem Ra. Energie witalne instrumentu są w przekręceniu, które jest normalne dla tego kompleksu umysłu/ciała/duszy. Kompleks ciała jest przekręcony z powodu psychicznego ataku w obszarze nerek i przewodu moczowego. Istnieje także ciągnące się przekręcenie nazywane artretyzmem.

Możecie oczekiwać psychicznego ataku jako czegoś stałego, skoro ten instrument jest pod obserwacja negatywnie zorientowanej siły przez jakiś czas.

PYTAJĄCY: Czy istnieje konieczność dla instrumentu, aby pójść do łazienki kilka razy przed sesją z powodu psychicznego ataku ?

RA: Jestem Ra.. Generalnie to jest nieprawdą. Instrument eliminuje z kompleksu ciała przekręcenie odejścia materiału, który używamy do kontaktu. To występuje zmiennie, czasami zaczynając się przed kontaktem, inne prace tego typu występują po kontakcie.

W tej szczególnej sesji jednostka doświadcza wcześniej wspomnianych trudności powodujących intensyfikację tego szczególnego przekręcenia/warunku.

PYTAJĄCY: Wiem, że odpowiedzieliście już na to pytanie, ale czuję, że jest moim obowiązkiem teraz, żeby pytać o to za każdym razem jak jest nowy rozwój wypadków. Właśnie tak jest, więc czy jest coś co możemy zrobić, a czego nie robiliśmy, aby zmniejszyć efektywność ataku na instrument ?

RA: Jestem Ra. Kontynuujcie w miłości, chwale i dziękczynienie Stwórcy. Sprawdź we wcześniejszym materiale. Miłość jest wielka ochroną.

PYTAJĄCY: Moglibyście dać mi definicję energii witalnej ?

RA: Jestem Ra. Energia witalna jest kompleksem poziomów energii umysłu, ciała i duszy. To jest odwrotnie niż fizyczna energia, bo ona wymaga zintegrowanych kompleksów wibrujących w użyteczny sposób.

Cecha woli potrafi, do zmiennego poziomu, zamienić energię witalną i to następowało we wcześniejszych sesjach, jak mierzycie, czas w tym instrumencie. To nie jest rekomendowane. Jednak teraz energie witalne są dobrze nakarmione w umyśle i duszy, chociaż fizyczny poziom energii jest w sobie i z siebie niski w obecnym czasie.

PYTAJĄCY: Czy miałbym rację przypuszczając, że energia witalna jest funkcją świadomości albo odchyłem jednostki w kwestii jej biegunowości czy też ogólnej jedności ze Stwórcą bądź stworzeniem ?

RA: Jestem Ra. W nieszczegółowym znaczeniu możemy potwierdzić słuszność twego stanowiska. Witalna energia może być widziana jako głęboka miłość do życia czy też życia doświadczeń takich jak piękno stworzenia i docenianie innych ja oraz przekręceń waszych Współstwórców czyniących to, co jest piękne.

Bez tej witalnej energii najmniej przekręcony fizyczny kompleks upadnie i zginie. Z tą miłością lub energią witalną bądź rozpadem jednostka może kontynuować działanie, choć kompleks fizyczny jest wielce przekręcony.

PYTAJĄCY: Chciałbym kontynuować pytania na temat faktu, że w czwartej gęstości energie czerwona, pomarańczowa i zielona będą aktywowane, a żółta, niebieska, itd. będą we wzmocnieniu. Właśnie teraz mamy zielone energie aktywowane. One były aktywowane przez ostatnie 45 lat. Jestem ciekawy okresu przejścia, w którym energia zielona jest całkowicie aktywowana, a żółta jest we wzmocnieniu. Co my stracimy kiedy żółta energia pójdzie w aktywację w nauczaniu wzmocnienia i co my zyskamy, gdy zielone promieniowanie wejdzie w absolutną aktywację i co jest tym procesem ?

RA: Jestem Ra. Wprowadzającym w błąd jest mówienie na temat zysków i strat, kiedy omawia się temat końca cyklu i rozpoczęcia cyklu zielonego promieniowania na waszej kuli. Należy zauważyć, że jedną z podstawowych cech inteligencji jest to, że istnieje jedno stworzenie, w którym nie ma żadnej straty. Istnieją progresywne cykle doświadczalnego użycia przez jednostki. Teraz możemy odpowiedzieć na twoje pytanie.

Kiedy cykl zielonego promieniowania czy też gęstość miłości i zrozumienia zacznie przybierać kształt na płaszczyźnie żółtego promieniowania lub Ziemi, którą się teraz cieszycie w swym tańcu, to ona przestanie być zamieszkiwana przez pewien okres waszej czasoprzestrzeni wtedy, gdy czasoprzestrzeń konieczna dla jednostek czwartej gęstości, aby się uczyły swych zdolności, żeby chronić swoją gęstość przed tymi z trzeciej gęstości, będzie wyuczona. Po tym okresie nadejdzie czas, gdy trzecia gęstość będzie mogła znowu odbywać cykle na kuli żółtego promieniowania.

Tymczasem formuje się inna kula zgodna do wielkiego rozmiaru z żółtym promieniowaniem. Ta kula czwartej gęstości współistnieje z pierwszą, drugą i trzecią. Ona jest gęstszej natury z powodu atomowych aspektów jej materii rdzenia rotacyjnego. Dyskutowaliśmy na ten temat z wami.

Jednostki czwartej gęstości, które inkarnują się w tej czasoprzestrzeni są jednostkami czwartej gęstości z punktu widzenia doświadczania, lecz wcielają się w mniej gęste wehikuły z powodu pragnienia doświadczania i pomocy w narodzinach czwartej gęstości na tej płaszczyźnie.

Możecie zauważyć, że jednostki czwartej gęstości mają wielką obfitość współczucia.

PYTAJĄCY: Obecnie, w inkarnacji trzeciej gęstości na tej płaszczyźnie, mamy te jednostki trzeciej gęstości planety Ziemia, które zostały tutaj przez pewną liczbę wcieleń, którzy wstąpią i oddadzą się podziałowi na trzy: pozytywna biegunowość pozostanie w doświadczaniu czwartej gęstości na tej planecie, negatywna biegunowość zdolna do żniwa pójdzie na inną planetę, a reszta niezdolna do żniwa pójdzie na inną planetę trzeciej gęstości. Dodatkowo do tych jednostek przypuszczam, że mamy pewne jednostki już zdolne do żniwa z innych planet trzeciej gęstości, które przyszły tutaj i wcieliły się w formę trzeciej gęstości, żeby umożliwić przejście z tą planetą do czwartej gęstości. No i są jeszcze Wędrowcy.

Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest prawdą za wyjątkiem tego, co możemy zauważyć, jako małe „ale”.

Pozytywnie zorientowane, zebrane żniwem jednostki pozostaną pod tym planetarnym wpływem, ale nie na tej płaszczyźnie.

PYTAJĄCY: Sądzę, że powiedzieliście, że istnieje 60 milionów Wędrowców w przybliżeniu na planecie. Czy mam racje w tym przypuszczeniu ?

RA: Jestem Ra. To jest w przybliżeniu prawdą. Istnieje nieznaczne przekroczenie co do tej liczby.

PYTAJĄCY: Czy ta liczba ujmuje jednostki zdolne do żniwa, które przychodzą na tę planetę dla doświadczania czwartej gęstości ?

RA: Jestem Ra. Nie.

PYTAJĄCY: Tak w przybliżeniu, ile jest na tej planecie jednostek, które przybyły tutaj z innych planet, a które są zdolne do żniwa z trzeciej gęstości, aby doświadczać czwartej gęstości ?

RA: Jestem Ra. To jest, powiedzmy, niedawny fenomen i ich liczba jeszcze nie przekracza 35 000 jednostek.

PYTAJĄCY: Teraz te jednostki wcielają w wibracyjne ciała trzeciej gęstości. Próbuję zrozumieć, w jaki sposób ma miejsce przejście z trzeciej do czwartej gęstości. Weźmy przykład jednej z tych jednostek, o których teraz mówimy, a które są teraz w ciele trzeciej gęstości. Jak ta jednostka będzie wzrastała, to czy będzie koniecznym, żeby ona umarła z fizycznego ciała trzeciej gęstości i reinkarnowała się w ciało czwartej gęstości w celu tego przejścia ?

RA: Jestem Ra. Te jednostki są takie, które wcielają się z tym, co możecie nazwać podwójnym ciałem w aktywacji. Będzie zauważonym, że jednostki rodzące te jednostki czwartej gęstości będą doświadczały wielkie poczucie, powiedzmy, powiązania i będą doświadczały duchowych energii podczas ciąży. Jest tak z powodu konieczności manifestowania się podwójnego ciała.

To przejściowe ciało jest takie, które będzie, powiedzmy, zdolne do docenienia wibracyjnych kompleksów czwartej gęstości, gdy napływy się zwiększą bez akompaniujących zakłóceń ciała trzeciej gęstości. Jeżeli jednostka trzeciej gęstości byłaby, powiedzmy, elektrycznie świadoma w pełni pól elektrycznych trzeciej gęstości, to mogłaby nie podołać z powodu braku kompatybilności.

Odpowiadając na pytanie o śmierci, to te jednostki będą umierać zgodnie z koniecznościami trzeciej gęstości.

PYTAJĄCY: Mówicie więc, że do przejścia z trzeciej do czwartej gęstości dla danej jednostki z podwójnie aktywowanymi ciałami po to, aby przejść przez ciało trzeciej gęstości, będzie przejście przez proces tego, co nazywamy śmiercią. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Kombinacja ciała trzeciej i czwartej gęstości będzie umierać zgodnie z koniecznością przekręceń kompleksu umysłu/ciała/duszy.

Na rdzeń twego pytania możemy odpowiedzieć niczym innym niż tym, że celem takiej kombinowanej aktywacji kompleksów umysłu/ciała/duszy jest to, że takie jednostki, do pewnego rozmiaru, są sumiennie świadome tych zrozumień czwartej gęstości, których trzecia gęstość jest niezdolna pamiętać z powodu zapomnienia. W ten sposób doświadczenie czwartej gęstości może być rozpoczęte z dodatkowym przyciąganiem, do jednostki zorientowanej w kierunku służenia innym zamieszkującej kłopotliwe środowisko trzeciej gęstości i oferujące swoją miłość i współczucie.

PYTAJĄCY: Czy celem przejścia na Ziemię przed całkowitą zamianą miejsc byłoby więc doświadczanie, które ma być zyskane tutaj przed procesem żniwa ?

RA: Jestem Ra. To prawda. Te jednostki nie są Wędrowcami w takim znaczeniu, że ta planetarna kula jest ich własną planetą czwartej gęstości. Jednakże doświadczenie tego służenia jest zarobione jedynie przez te zebrane w żniwie jednostki trzeciej gęstości, które zademonstrowały wielki rozmiar orientacji w kierunku służenia innym. To jest przywilej dany tej wczesnej inkarnacji, ponieważ istnieje dużo przyspieszacza doświadczalnego w służeniu innym ja podczas tego żniwa.

PYTAJĄCY: Jest wiele dzieci, które zademonstrowały zdolność do zaginania metali w sposób mentalny, co jest fenomenem czwartej gęstości. Czy więc większość z tych dzieci byłaby rodzajem jednostki, o której mówimy ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: Czy powodem tego, że one potrafią to robić, a Wędrowcy piątej gęstości, którzy są tutaj nie potrafią czegoś takiego robić, jest to, że maja one ciało czwartej gęstości w aktywacji ?

RA: Jestem Ra. To prawda. Wędrowcy są aktywowaną trzecią gęstością w umyśle/ciele/duszy i są podmiotem zapomnienia, które może być tylko spenetrowane przez zdyscyplinowaną penetrację i pracę.

PYTAJĄCY: Przypuszczam, że powodem tego jest, po pierwsze, że odkąd jednostki zdolne do żniwa z trzeciej gęstości, które od bardzo niedawna przybywają tutaj, przybywają tutaj wystarczająco późno, żeby one wpływały na polaryzację przez własne nauki. One nie pogwałcają pierwszego przekręcenia, ponieważ są one teraz dziećmi i nie będą one wystarczająco stare, aby naprawdę wpłynąć jakoś na polaryzację dotąd, aż ona będzie poważnie zaawansowana. Jednak Wędrowcy, którzy tu przyszli są starsi i mają większą zdolność do wpływania na polaryzację. Oni muszą robić swoje wpływanie jako funkcję swych umiejętności penetrowania procesu zapomnienia po to, żeby być w środku pierwszego przekręcenia. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest w sumie prawdą.

PYTAJĄCY: Wyglądałoby mi na to, że pewne jednostki trzeciej gęstości zdolne do żniwa są jednakże relatywnie stare, skoro znam ludzi, którzy zaginają metale, a którzy mają ponad 50 lat, a niektórzy ponad 30. Czy byłyby inne jednostki, które potrafiłyby zaginać metal z innych przyczyn niż posiadanie podwójnie aktywowanych ciał?

RA: Jestem Ra. To prawda. Każda jednostka, która przez przypadek lub dzięki ostrożnemu projektowi penetruje bramę inteligentnej energii, może użyć kształtujących mocy tej energii.

PYTAJĄCY: Teraz, jak to przejście ciągnie się aż do aktywacji czwartej gęstości po to, aby zamieszkiwać tę kulę czwartej gęstości, to będzie koniecznym dla ciał fizycznych trzeciej gęstości, żeby przejść proces, do którego odnosimy się jako do śmierci. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: Czy są obecnie jacyś mieszkańcy tej kuli czwartej gęstości, którzy już przeszli przez ten proces. Czy ona jest teraz zaludniania ?

RA: Jestem Ra. To jest prawdą, tylko w przypadku, powiedzmy, bardzo bliskiej przeszłości.

PYTAJĄCY: Przypuściłbym, że ta populacja jest z innych planet, bo żniwo jeszcze nie nastąpiło na tej planecie. Tzn. z planet, gdzie żniwo już nastąpiło. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: To czy te jednostki są widzialne dla nas ? Czy mógłbym zobaczyć jedną z nich ? Czy spacerowałaby ona po naszej powierzchni ?

RA: Jestem Ra. Już to dyskutowaliśmy. Te jednostki teraz są w podwójnych ciałach.

PYTAJĄCY: Przepraszam, że jestem tak głupi w kwestii tego, ale to szczególne pojęcie jest bardzo trudne dla mnie do zrozumienia. Jest coś czego się obawiam, a potrzebuje to raczej głupich pytań po mojej stronie do pełnego zrozumienia. W sumie, to nie sądzę, abym kiedykolwiek w pełni to zrozumiał albo nawet miał dobre pojęcie o tym.

Jeśli kula czwartej gęstości jest już aktywowana, to energia cieplna jest generowana. Przypuszczam, że ta energia cieplna jest generowana na kuli trzeciej gęstości. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest w sumie prawdą. Doświadczalne przekręcenia każdego wymiaru są dyskretne.

PYTAJĄCY: To po pewnym czasie w przyszłości kula czwartej gęstości będzie w pełni aktywowana. Jaka jest różnica pomiędzy pełną aktywacją, a częściową aktywacją tej kuli ?

RA: Jestem Ra. Obecnie kosmiczne napływy są sprzyjające cząstkom rdzeniowym koloru zielonego, które są formowane, a i materia tej natury w ten sposób jest formowana. Jednak istnieje mieszanina środowisk żółtego i zielonego promieniowania w czasie wymagania przejściowego kompleksu umysłu/ciała/duszy do tego rodzajów przekręceń energii. W czasie pełnej aktywacji prawdziwego koloru zielonego gęstości miłości planetarna kula będzie zdatna do zamieszkania, a narodziny, które maja miejsce będą i są transformowane przez proces czasu, powiedzmy, do odpowiedniego rodzaju wehikułu, żeby docenić w pełni planetarne środowisko czwartej gęstości. Na tym splocie środowiska zielonego promieniowania istnieje w dużo większym rozmiarze przestrzenioczas niż czasoprzestrzeń.

PYTAJĄCY: Moglibyście opisać różnicę, o której mówicie, w stosunku do przestrzenioczasu i czasoprzestrzeni ?

RA: Jestem Ra. W celu waszego zrozumienia użyjemy roboczej definicji wewnętrznych płaszczyzn. Istnieje wielka ilość subtelności zawarta w tym wibracyjnym kompleksie dźwięku, lecz przez samą w sobie być może wypełni waszą obecną potrzebę.

PYTAJĄCY: Teraz wypowiem zdanie, a wy mnie poprawicie. To co my mamy, jako naszą planetę, jest spiralą otrzymaną przez spiralne działanie całej wielkiej galaktyki, a nasz układ słoneczny spiralizuje to na nową pozycję, a wibracje czwartej gęstości stają się bardziej i bardziej wyraźne. Te atomowe wibracje rdzeniowe zaczynają tworzyć bardziej i bardziej kompletnie kulę czwartej gęstości oraz kompleksy cielesne czwartej gęstości do zamieszkania na tej kuli. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest częściowo prawdą. To co jest do poprawienia jest pojęciem stworzenia kompleksów cielesnych gęstości zielonego promieniowania. To stworzenie będzie stopniowe i na początku będzie miało miejsce z waszym typem wehikułu trzeciej gęstości i poprzez znaczenia dwupłciowej reprodukcji stanie się przez ewolucyjne procesy czwartej gęstości kompleksami cielesnymi.

PYTAJĄCY: To czy te jednostki, o których mówiliśmy czyli jednostki trzeciej gęstości zdolne do żniwa, które są i były transferowane, te osoby, czy one będą przez dwupłciową reprodukcję tworzyły kompleksy czwartej gęstości, które są konieczne ?

RA: Jestem Ra. Napływ kompleksów energii prawdziwego koloru zielonego będzie bardziej i bardziej tworzył warunki, w których atomowa struktura komórek kompleksów cielesnych będzie tą z gęstości miłości. Kompleksy umysłu/ciała/duszy zamieszkujące te fizyczne wehikuły będą, a do pewnego rozmiaru już są tymi, o których mówiliście, a kiedy żniwo zostanie ukończone, to będą to zebrane jednostki tego planetarnego wpływu.

PYTAJĄCY: Czy istnieje pewnego rodzaju tarcza zegara, powiedzmy powiązana z całą wielką galaktyką taka, że ona obraca i przenosi wszystkie gwiazdy i układy słoneczne przez przekraczanie z gęstości do gęstości ? Czy właśnie tak to działa ?

RA: Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy. Możesz wyobrazić sobie trójwymiarową tarczę zegara lub spiralę bezkresności, która jest zaplanowana przez Logos dla jego celów.

PYTAJĄCY: Rozumiem, że Logos nie planował efektu ocieplania w naszym przejściu z trzeciej gęstości do czwartej. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda za wyjątkiem warunków wolnej woli, które są oczywiście opanowane przez Logos i to jest samo z siebie efektem wolnej woli. W tym klimacie nieskończoność zdarzeń albo warunków może nastąpić. Nie można powiedzieć, żeby one były planowane przez Logos, lecz można powiedzieć, że zostały i zostają one swobodnie akceptowane.

PYTAJĄCY: Wyglądałoby na to, że ten efekt gorąca, który ma miejsce na tej planecie, jest analogiczny do choroby ciała i miałby w swej podstawie ten sam powód czy analogiczną mentalną konfigurację Czy to prawda?

RA: Jestem Ra. To prawda za wyjątkiem tego, że duchowa konfiguracja tak samo jak mentalne odchyły waszych ludzi są odpowiedzialne za te przekręcenia kompleksu ciała waszej planetarnej kuli.

PYTAJĄCY: Kiedy trzecia gęstość wyjdzie poza aktywacje i wejdzie we wzmacnianie, to opuści ona planetę, która jest pierwszą, drugą i czwartą gęstością. W tym czasie nie będzie aktywowanych żadnych wibracji trzeciej gęstości na tej planecie. Mam rację przypuszczając, że wszystkie wibracje trzeciej gęstości na tej planecie są tymi wibracjami, które stanowią kompleksy cielesne jednostek takimi jak my jesteśmy; także to jest totalna suma wibracji trzeciej gęstości na tej planecie obecnie ?

RA: Jestem Ra. To będzie ostanie pytanie tej sesji. Ten instrument ma jeszcze pozostawioną energię z powodu transferu, ale istnieje dyskomfort. Nie chcielibyśmy przemęczać instrumentu. Możemy powiedzieć, że ten instrument wygląda jakby posiadał lepszą konfigurację pomimo ataku, niż to miało miejsce w poprzednich sesjach.

Odpowiadając na twoje pytanie, to nieprawda tkwi jedynie w tym, że dodatkowo do kompleksów umysłu/ciała/duszy trzeciej gęstości istnieją zabytki, formy myślowe i odczucia, które ci Wpółstwórcy wytworzyli. To jest trzecia gęstość.

Czy możemy odpowiedzieć na jakieś krótkie pytania zanim opuścimy instrument ?

PYTAJĄCY: Czy jest coś co możemy zrobić, aby uczynić instrument bardziej komfortowym albo żeby poprawić kontakt?

RA: Jestem Ra. Jesteście sumienni Wszystko jest dobrze. Opuszczamy was, moi przyjaciele, w sławie miłości i światła Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej więc, radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.