Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 64.,
26 lipca 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.

PYTAJĄCY: Moglibyście po pierwsze powiedzieć mi coś na temat warunków instrumentu ?

RA: Jestem Ra. Jest tak jak poprzednio mówiliśmy za wyjątkiem przejściowego przekręcenia zmniejszającego przepływ energii witalnej.

PYTAJĄCY: Czy możecie mi powiedzieć co to za przejściowe przekręcenie ?

RA: Jestem Ra. To jest marginalna informacja.

PYTAJĄCY: To nie będziemy o to pytać

Moglibyście wyjaśnić podstawowe zasady stojące za rytuałem, którzy czynimy, aby zainicjować kontakt i wyjaśnić to, co ja nazywam podstawowymi zasadami ochrony z użyciem białej magii ?

RA: Jestem Ra. Z powodu zawikłania twojego pytania, odczuwamy słuszność podania odpowiedzi w kwestii powodu tego przejściowego przekręcenia energii witalnej instrumentu. Powodem jest odchył w kierunku tęsknoty do wyrażania poświęcenia Jednemu Stwórcy w grupowej czci.

Ta jednostka tęskniła za ochroną zarówno świadomie w tym, że ona odpowiada na wyposażenie tego wyrażenia czyli na rytuały, kolory i ich znaczenie dane przez system przekręceń tego, co nazywacie kościołem oraz powiązanych modlitw dziękczynnych, jak i przede wszystkim na to, co może być widziane jako głównie magiczne czyli przyjmowanie tego jedzenia, które nie jest z tego wymiaru, lecz zostało one przemienione w metafizyczną strawę w tym, czym to przekręcenie jest wyrażeniem nazywanym komunią świętą.

Podświadomym poziomem będącym silniejszym dla tej tęsknoty była świadomość, że takie wyrażenie jest, gdy jest ono docenione przez jednostkę jako przemienienie się w obecność Jednego Stwórcy, wielką ochroną dla jednostki, skoro ona się porusza po ścieżce służenia innym.

Zasada stojącą za każdym rytuałem natury białej magii jest takie skonfigurowanie bodźców, które osiągnęły pień umysłu, że ta aranżacja spowoduje wygenerowanie zdyscyplinowanej i oczyszczonej emocji bądź miłości, które mogą być zarówno ochroną jak i kluczem do bramy inteligentnej nieskończoności.

PYTAJĄCY: Czy możecie mi powiedzieć dlaczego nieznaczny błąd poczyniony w rytuale zaczynającym tę komunikację dwie sesje temu pozwolił na wtargnięcie jednostki afiliowanej przy Orionie ?

RA: Jestem Ra. Ten kontakt jest oparty na wąskiej wiązce, a warunki wstępne są precyzyjne. Inny ja oferujący swe służenie na negatywnej ścieżce jest także opętany umiejętnościami szermierza. Podczas tego kontaktu radzicie sobie z siłami wielkiej intensywności wylanymi w pojemnik tak delikatny jak płatek śniegu i jak kryształ.

Najmniejsze odstępstwa mogą zakłócić regularność tego wzorca energii, który formuje kanał dla tych transmisji.

Dla waszej informacji możemy zauważyć, że nasza przerwa była spowodowana koniecznością bycia całkowicie pewnym, że kompleks umysłu/ciała/duszy instrumentu był bezpieczny w odpowiedniej konfiguracji światła czy gęstości, zanim poradziliśmy sobie z sytuacją. O wiele lepiej byłoby pozwolić tarczy, żeby była niezdolna do życia, niż pozwolić kompleksowi umysłu/ciała/duszy być, powiedzmy, nie na swoim miejscu.

PYTAJĄCY: Moglibyście mi opisać albo opowiedzieć o rytuałach czy technikach używanych przez Ra w poszukiwaniu kierunku służenia ?

RA: Jestem Ra. Mówić o tym, co jest pracą społecznych kompleksów pamięci szóstej gęstości w kwestii rozwijania się, jest w najlepszym wypadku zaniedbaniem obowiązku prostej komunikacji, bo wiele z tego jest utracone w transmisji pojęcia z gęstości do gęstości, a dyskusja o szóstej gęstości nie może uniknąć wielkiego przekręcenia.

Jednakże spróbujemy odpowiedzieć na wasze pytanie, ponieważ ono jest pomocne w tym, że pozwala nam wyrazić znowu absolutną jedność w stworzeniu. Poszukujemy Stwórcy na poziomie dzielonego doświadczenia, które nie jest dla was tajne i my zamiast otaczać się światłem, stajemy się światłem. Nasze zrozumienie jest takie, że nie ma żadnej innej materii za wyjątkiem światła. Nasze rytuały, jak możecie je nazwać, są nieskończenie subtelną kontynuacją procesów równoważenia, które wy teraz zaczynacie doświadczać.

Obecnie prowadzimy poszukiwania bez posiadania biegunowości. W ten sposób nie odwołujemy się do żadnej mocy znikąd, ponieważ nasze poszukiwanie stało się uwewnętrznione, bo staliśmy się światłem/miłoscią i miłością/światłem. To są równowagi, w których poszukujemy równowagi pomiędzy współczuciem i mądrością, które bardziej i bardziej pozwalają naszemu zrozumieniu doświadczania by być poinformowanym, że możemy podejść bliżej Stwórcy, którego tak radośnie poszukujemy.

Wasze rytuały na waszym poziomie postępu zawierają pojęcie polaryzacji i to jest najważniejsze na waszej szczególnej czasoprzestrzeni.

Możemy odpowiedzieć dalej, jeśli macie bardziej szczegółowe pytania.

PYTAJĄCY: Czy byłoby pomocnym gdyby Ra opisał techniki, które Ra używał, gdy Ra był w trzeciej gęstości, żeby rozwijać się w umyśle, ciele i duszy ?

RA: Jestem Ra. To leży poza zasięgiem Prawa Konfuzji.

PYTAJĄCY: A co powiecie o doświadczeniu czwartej gęstości Ra ? Czy to także byłoby poza zasięgiem Prawa Konfuzji?

RA: Jestem Ra. To prawda. Pozwólcie nam wyrazić myśl. Ra nie jest elitą. Mówienie o naszych szczególnych doświadczeniach do grupy, która nas poważa, jest prowadzeniem do punktu, w którym istnieje szczegółowe doradztwo. Nasza praca była taka jak waszych ludzi czyli doświadczanie radości i żalów. Nasze okoliczności były nieco bardziej harmonijne. Należy powiedzieć, że jednostka czy grupa może tworzyć najbardziej wspaniałą harmonię w każdej zewnętrznej atmosferze. Doświadczenia Ra nie są w żaden sposób większe niż wasze własne. Waszym doświadczeniem jest taniec w czasoprzestrzeni w żniwie trzeciej gęstości.

PYTAJĄCY: Ta kwestia została podjęta ostatnio i ma do czynienia z możliwymi zapisami pozostawionym blisko bądź pod Wielką Piramidą w Gizie. Nie mam pojęcia czy ta kwestia byłaby z korzyścią. Zapytam czy istnieje jakaś korzyść poszukiwaniu tego obszaru ?

RA: Jestem Ra. Przepraszamy, że robimy wrażenie bycia tak oszczędnym w informacje. Jednak jakiekolwiek słowa na ten szczególny temat tworzą możliwość pogwałcenia wolnej woli.

PYTAJĄCY: We wcześniejszej sesji wspomnieliście o bramie magii dla adepta, która występuje w cyklu osiemnastodniowym. Moglibyśmy prosić o rozwinięcie tej informacji ?

RA: Jestem Ra. Kompleks umysłu/ciała/duszy jest zrodzony w wyniku serii wpływów zarówno księżycowych jak i planetarnie kosmicznych, a w pewnych przypadkach karmicznych. Moment narodzin w tę iluzję zaczyna cykle, o których wspomnieliśmy.

Cykl duchowy czy też cykl adepta jest osiemnastodniowym cyklem z cechami sinusoidalnej fali. W ten sposób jest kilka świetnych dni na pozytywnej stronie krzywej i to jest pierwszych dziewięć dni cyklu. Szczególnie czwarty, piąty i szósty dzień cyklu są korzystne, gdy prace są najbardziej odpowiednio podjęte, a jednostka jest ciągle bez absolutnej świadomej kontroli własnego przekręcenia/rzeczywistości umysłu/ciała/duszy.

Najbardziej ciekawą częścią tej informacji, jak w każdym cyklu, nie jest nic innego jak punkt krytyczny, w którym przechodzi się z dziewiątego na dziesiąty dzień i z osiemnastego na pierwszy, bo wtedy adept będzie doświadczał pewnych trudności zwłaszcza kiedy istnieje przejście występujące w innym cyklu w tym samym czasie. A w najniższym punkcie każdego cyklu adept będzie najsłabszy, ale nie będzie on otwarty na trudności w stopniu bliskim do tego, czego doświadcza w krytycznych momentach.

PYTAJĄCY: Aby więc odnaleźć cykle, musielibyśmy wziąć moment narodzin tzn. wyłonienia się dziecka z matki w tę gęstość i zacząć cykl w tej chwili i kontynuować to przez całe życie. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest w więszości prawdą. Nie jest koniecznym identyfikowanie chwili narodzin. Cykl dobowy, w którym to zdarzenie następuje, jest satysfakcjonujący dla wszystkich, żeby odnaleźć najlepsze okresy do pracy.

PYTAJĄCY: Czy mam rację przypuszczając, że cokolwiek magicznego dany adept mógłby odczynić w tym czasie byłoby bardziej udane albo, powiedzmy, bardziej po jego myśli podczas tych cyklów pozytywnych niż w mniej pomyślnych czasach w cyklu ?

RA: Jestem Ra. Ten cykl jest pomocnym narzędziem dla adepta, lecz powiedzieliśmy, że im bardziej adept staje się zrównoważony, tym prace przez niego zaprojektowane będą mniej i mniej zależne od tych cykli oraz bardziej i bardziej równe w swej wydajności.

PYTAJĄCY: Nie mama żadnej możliwości oceny jaki poziom zdolności adepta musiałby być osiągnięty, żeby być niezależnym od tego cyklicznego działania. Czy możecie mi dać wskazania jaki poziom adepta byłby konieczny, aby osiągnąć taka niezależność ?

RA: Jestem Ra. Krepowaliśmy się mówić szczegółowo z powodu tej grupy, ponieważ mówienie wyglądałby na osąd. Jednakże możemy powiedzieć, że możecie rozważać ten cykl w tym samym świetle jak tzw. równowagi astrologiczne wewnątrz waszej grupy; tzn. że jest to interesujące, ale niekrytyczne.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Czytałem, że ostatnie badania wskazały, że normalny cykl snu jednostek na tej planecie następuje jedną godzinę później każdego dobowego okresu tak, że mamy okres 25 godzinny, zamiast 24 godzinnego cyklu. Czy to prawda, a jeśli tak to dlaczego tak jest ?

RA: Jestem Ra. To jest w pewnych przypadkach prawdą. Planetarne wpływy tych, którzy doświadczają pamięci ma pewien wpływ na te fizyczne kompleksy cielesne trzeciej gęstości. Ten przebieg ma dany swój genetyczny materiał wielu ciałom na waszej płaszczyźnie.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Ra wspomniał w poprzednich sesjach o osobach (imię) i (imię). To są członkowie tego, co nazywamy naszą profesją medyczną. Jaka jest wartość nowoczesnych technik medycznych w łagodzeniu cielesnych przekręceń w kwestii celu tych przekręceń i tego, co możemy nazwać karmą ?

RA: Jestem Ra. To pytanie jest zawiłe. Jednak poczynimy pewne obserwacje w kwestii próby jednej, spójnej odpowiedzi, bo to co pochodzi z oficjalnej medycyny pośród waszymi ćwiczeniami uzdrawiającymi jest nieco obustronne.

Po pierwsze, musicie zrozumieć możliwość/prawdopodobieństwo, że każdy uzdrowiciel oficjalnej medycyny jest faktycznie uzdrowicielem. Wewnątrz waszego kulturowego splotu, to nauczanie jest uznawane za odpowiednie w kwestii szlifowania zdolności uzdrawiania. W najbardziej podstawowym znaczeniu każdy uzdrowiciel medycyny oficjalnej może być rozumiany jako osoba, której pragnieniem jest służenie innym w łagodzeniu kompleksu cielesnego i kompleksu przekręceń mentalno/emocjonalnego tak, że jednostka, która ma być uzdrawiana może doświadczyć dalszego przyspieszacza ponad dłuższy okres tego, co nazywacie życiem. To jest wielkie służenie innym, gdy to jest odpowiednie z powodu akumulacji przekręceń w kierunku mądrości i miłości, która może być tworzona przez użycie kontinuum czasoprzestrzeni w waszej iluzji.

Obserwując pojęcie medycyny oficjalnej na temat kompleksu ciała jako maszyny, możemy zauważyć symptomy społecznego kompleksu najwyraźniej poświęconego nieprzejednanym przekręceniom zakłócenia, anonimowości i snu. To jest raczej wynik niż powód społecznego myślenia na waszej płaszczyźnie.

W wyniku tego mechanicznego pojęcia kompleksu ciała stworzono dalsze mnożenie się przekręceń w kierunku tego, co nazwalibyście chorobą/zdrowiem z powodu silnych chemikalii używanych do kontroli i ukrywania przekręceń cielesnych. Istnieje świadomość pomiędzy wielu waszymi ludźmi, że istnieją bardziej wydajne systemy uzdrawiania niewyłączające medycyny oficjalnej, lecz włączające inne nurty uzdrawiania.

PYTAJĄCY: Pozwólcie nam przypuścić, że przekręcenie cielesne występuje wewnątrz szczególnej jednostki, która ma wybór poszukiwania pomocy medycyny oficjalnej lub doświadczania przyspieszacza przekręcenia nie poszukując poprawy tego przekręcenia. Możecie skomentować dwie możliwości dla tej danej jednostki i zanalizować każdą ścieżkę ?

RA: Jestem Ra. Jeżeli jednostka jest spolaryzowana w kierunku służenia innym, to analiza odpowiednio ciągnie się wzdłuż linii rozważań, która oferuje największą możliwość służenia innym.

Dla negatywnie spolaryzowanej jednostki antyteza istnieje w tym przypadku.

Dla niespolaryzowanej jednostki rozważania są przypadkowe i z największym prawdopodobieństwem idą w kierunku komfortu.

PYTAJĄCY: Rozumiem, że (imię) przyniósł odlew czteropalczastej Wielkiej Stopy pewnego razu. Czy moglibyście wyjaśnić jakiej formy Wielkiej Stopy był ten odlew ?

RA: Jestem Ra. Możemy.

PYTAJĄCY: Wiem, że jest to totalnie nieistotne pytanie, ale w ramach służenia (imię) pomyślałem, że powinienem o to zapytać

RA: Jestem Ra. Ta jednostka jest jedną z małej grupy form myślowych.

PYTAJĄCY: Wiem, że to jest również nieważne, ale on spytał, dlaczego żadna Wielka Stopa nie jest odnaleziona po tym, jak te jednostki umierają na naszej powierzchni. Moglibyście także na to odpowiedzieć ? Wiem, że to nie ma żadnej ważności, ale w służeniu jemu zapytam o to.

RA: Jestem Ra. Możecie zasugerować, że eksploracja jaskiń, które lezą u podstaw zachodnich, górzystych regionów waszego kontynentu pewnego dnia zaoferuje takie pozostałości. To nie będzie ogólnie rozumiane, jeżeli ta kultura przetrwa w swej obecnej formie wystarczająco długo w waszej mierze czasu, żeby ten wir prawdopodobieństwa/możliwości miał nastąpić.

Energii wystarczy na jedno pełne pytanie teraz.

PYTAJĄCY: W kwestii ćwiczeń leczniczych, kiedy mówicie o sprawdzeniu odczuć ciała, to czy macie na myśli odczucia dostępne ciału przez pięć zmysłów czy też może odniesienie się do naturalnych funkcji ciała takich jak dotykanie, kochanie, seksualne spółkowanie i towarzystwo, a może o mówicie czymś w ogóle innym ?

RA: Jestem Ra. Pytający może w tym momencie postrzegać swój kompleks ciała. To jest doświadczanie odczuć. Większość z tych odczuć albo w tym przypadku niemal wszystkie z nich są przejściowe i przechodzą bez zainteresowania. Jednakże ciało jest stworzeniem umysłu. Pewne odczucia niosą ważność z powodu naładowania albo mocy, która jest odczuwana przez umysł podczas doświadczania takiego odczucia.

Przykładowo w tym splocie czasoprzestrzeni jedno odczucie niesie potężny ładunek i może on być sprawdzony. To jest odczucie tego, co nazywacie przekręceniem w kierunku dyskomfortu z powodu ściśniętej pozycji kompleksu ciała podczas tej sesji. Dlaczego to odczucie jest potężne ? Ponieważ, to zostało obrane po to, aby jednostka mogła być w służeniu innym energetyzując ten kontakt.

Każde odczucie, które pozostawia posmak dla waszego umysłu, a które pozostawia smak wewnątrz pamięci, powinno być sprawdzone. To są odczucia, o których mówimy.

Możemy odpowiedzieć na jakieś krótkie pytania zanim opuścimy ten instrument ?

PYTAJĄCY: Czy jest coś, co możemy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym albo aby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Kontynuujcie rozważanie ustawień. Jesteście sumienni i świadomi znaczeń troski dla tego instrumentu w swoich obecnych przekręceniach mających do czynienia z przegubami i rękoma. Jak zawsze miłość jest największą ochroną.

Jestem Ra. Opuszczam was, moi przyjaciele, we wspaniałej miłości i radosnym świetle Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej więc, radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.