Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 66.,
12 sierpnia 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.

PYTAJĄCY: Chciałbym prześledzić mechanizm uzdrawiania przy użyciu skrystalizowanego uzdrowiciela. Zamierzam wypowiedzieć zdanie i doceniłbym, jeśli poprawilibyście mnie.

Wygląda mi na to, że jak już uzdrowiciel stanie się odpowiednio zrównoważony i odblokowany w kwestii ośrodków energii, to jest dla niego możliwe by działać w pewien sposób jako zbiornik i punkt skupienia światła. w sposób analogiczny do tego jak działa piramida, zbierając światło przez lewą ręką, a emitując przez prawą; a to potem jakoś penetruje wibracyjną otulinę pierwszej i siódmej czakry ciała i pozwala na przestawienie ośrodków energii, żeby były leczone. Jestem całkiem pewny, że nie jest to całkowita prawdą i w sumie jest to prawdopodobnie nieprawdą. Moglibyście poprzestawiać moje myślenie tak, by to miało sens ?

RA: Jestem Ra. Masz rację w przypuszczeniu, że skrystalizowany uzdrowiciel jest analogią do piramidalnego działania pozycji Komory Króla. Jest kilka poprawek, które możemy zasugerować.

Po pierwsze, energia, która jest używana, jest wniesiona w kompleks pól uzdrowiciela poprzez rozpostartą rękę używaną w spolaryzowanym sensie. Jednakże ta energia cyrkuluje przez różne punkty energii do podstawy skrętu i do pewnego rozmiaru do stopy w ten sposób przechodząc przez główne ośrodki energii spiralnej przez stopy zwracającego ośrodek energii czerwonej w kierunku spirali na żółtym ośrodku energii i przechodząc przez zielony ośrodek energii w mikrokosmosie energii konfiguracji prany Komory Króla. To ciągnie się dla trzeciej spirali przez ośrodek niebieskiej energii jest wysyłane stamtąd z powrotem przez bramę inteligentnej nieskończoności.

Z zielonego ośrodka wynika, że prana porusza się w spolaryzowanej uzdrawiającej ręce i stamtąd może iść do osoby, która ma być uzdrawiana.

Możemy zauważyć, że są osoby, które używają konfiguracji żółtego promieniowania do transferu energii, a to może być robione, ale efekty są dyskusyjne i w kwestii relacji pomiędzy uzdrowicielem, uzdrawiającą energią oraz poszukiwaczem jest to dyskusyjne z powodu skłonności poszukiwacza do kontynuowania zapotrzebowania takich transferów energii bez żadnego prawdziwego uzdrawiania, które miałoby mieć miejsce podczas absencji uzdrowiciela z powodu braku penetracji osoby pancerza, o którym mówiliście.

PYTAJĄCY: Wędrowiec, który ma pochodzenie z piątej i szóstej gęstości może próbować takiego uzdrawiania i mieć małe albo żadnych rezultatów. Możecie mi powiedzieć co Wędrowiec utracił i dlaczego koniecznym jest dla niego odzyskać pewne równowagi i zdolności by poprawiać swoje zdolności do uzdrawiania ?

RA: Jestem Ra. Możecie rozumieć Wędrowca jako dziecko próbujące werbalizować kompleksy dźwięku waszych ludzi. Pamięć zdolności do komunikowania się jest wewnątrz nierozwiniętego kompleksu umysłu dziecka, lecz zdolność do ćwiczenia lub manifestowania tego, co jest nazywane mową nie przychodzi nagle z powodu ograniczeń kompleksu umysłu/ciała/duszy, które zostały wybrane jako część w tym doświadczaniu.

Więc to ma do czynienia z Wędrowcem, który nie ważne jakie dostosowanie może uczynić w swej macierzystej gęstości, wchodząc stale do trzeciej gęstości, tego nie może manifestować z powodu ograniczeń wybranego doświadczania. Szanse Wędrowca w kwestii uzdrawiania w trzeciej gęstości są jedynie większe od tubylców tej gęstości, ponieważ ich pragnienie służenia może być silniejsze, a właśnie taka metoda służenia jest obrana.

PYTAJĄCY: A co z tymi, którzy maja podwójnego rodzaju aktywowane ciała trzeciej i czwartej gęstości zebrane z innych planet trzeciej gęstości ? Czy oni są zdolni do uzdrawiania używając technik, o których dyskutowaliśmy?

RA: Jestem Ra. W wielu przypadkach tak jest, lecz jako u początkujących w czwartej gęstości, to pragnienie może nie być obecne

PYTAJĄCY: Przypuśćmy więc, że mamy Wędrowca z pragnieniem próby nauczenia się technik uzdrawiania podczas gdy, powiedzmy, jest złapany w pułapkę trzeciej gęstości. To wygląda mi na to, że on jest podstawowo zainteresowany równoważeniem i odblokowaniem ośrodków energii. Czy mam rację w tym przypuszczeniu ?

RA: Jestem Ra. To prawda. Jedynie do takiego rozmiaru, aż uzdrowiciel stanie się zrównoważony do tego stopnia, że może być przekaźnikiem do równoważenia innego ja. Uzdrawianie jest w pierwszej kolejności ćwiczone na sobie, jeżeli możemy to powiedzieć, w inny sposób.

PYTAJĄCY: To jak uzdrowiciel podchodzi do innego ja, żeby czynić uzdrawianie, to mamy sytuacje gdzie inny ja, poprzez programowanie przyspieszacza, ma możliwie stworzone warunki, które są widzialne jako warunki potrzebne do uzdrawiania. Jak wygląda taka sytuacja i jakie są konsekwencje uzdrowiciela działającego na warunki programowanego przyspieszacza, który ma wywołać uzdrawianie ? Czy mam rację przypuszczając, że robiąc to uzdrawianie zaprogramowany przyspieszacz jest użyteczny dla tego, kto ma być uzdrawiany, bo ten, który ma być uzdrawiany, staje się świadomy tego, co jest życzeniem, żeby stał się świadomy w programowaniu przyspieszacza ? Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Nie można powiedzieć, żeby twoje myślenie wskazywało na kompletną nieprawdę, ale ukazuje sztywność, która nie jest widoczna w doświadczalnym użyciu przyspieszacza.

Rola uzdrowiciela jest zaoferowaniem szansy na przestawienie lub pomoc w przestawieniu albo ośrodków energii, albo pewnego powiązania pomiędzy energiami umysłu i ciała, duszy i umysłu bądź duszy i ciała. To ostanie jest bardzo rzadkie.

Poszukiwacz będzie miał odwzajemnioną szansę na akceptację nowego spojrzenia na siebie na czyli odmienne ustawienie wzorców napływu energii. Jeśli jednostka, na jakimkolwiek poziomie, pragnie pozostać w konfiguracji przekręcenia, która wygląda na potrzebę uzdrowienia, to tak się stanie. Jeśli, z drugiej strony, poszukiwacz obierze nową konfigurację, to zostanie to uczynione poprzez jego wolną wolę.

To jest jedna wielka trudność z innymi formami transferu energii w tym, że one nie przenoszą się przez proces wolnej woli, bo ten proces nie jest rdzenny dla żółtego promieniowania.

PYTAJĄCY: Jaka jest filozoficzna różnica pomiędzy sytuacją kiedy kompleks umysłu/ciała/duszy uzdrawia się poprzez mentalne, powiedzmy, konfiguracje, a sytuacją, gdy jest on uzdrawiany przez uzdrowiciela ?

RA: Jestem Ra. Istnieje tutaj nieporozumienie. Uzdrowiciel nie uzdrawia. Skrystalizowany uzdrowiciel jest przekaźnikiem do inteligentnej energii, która oferuje szanse jednostce, że może ona uzdrowić siebie.

Nie ma przypadku, w którym jest inny opis uzdrawiania. Dlatego nie ma żadnej różnicy tak długo aż uzdrowiciel nie zbliży się do osoby, której prośba o pomoc, nie przyszła do nie wcześniej. To jest również prawdziwe u bardziej konwencjonalnych uzdrowicieli waszej kultury, a jeżeli ci uzdrowiciele mogliby w pełni uświadomić sobie, że są odpowiedzialni za oferowanie szans uzdrawiania, a nie za uzdrawianie, to wiele z tych jednostek poczułoby ogromne naładowanie źle zrozumianej opowiedzialności spoczywającej na nich.

PYTAJĄCY: To w poszukiwaniu uzdrawiania kompleks umysłu/ciała/duszy byłby więc, w poszukiwaniu, w pewnych przypadkach zebranej i skupionej energii świetlnej. To źródło byłoby innym kompleksem umysłu/ciała/duszy wystarczająco skrystalizowanym do takiego celu albo do kształtu piramidy lub ewentualnie czegoś innego. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To są niektóre ze sposobów, którymi jednostka może poszukiwać uzdrawiania. Tak.

PYTAJĄCY: Moglibyście mi powiedzieć coś na temat innych sposobów poszukiwania przez jednostkę uzdrawiania?

RA: Jestem Ra. Być może największy uzdrowiciel tkwi wewnątrz siebie samego i może być uzyskany w wyniku ciągłej medytacji, co zasugerowaliśmy.

Wiele form uzdrawiania jest dostępnych waszym ludziom... każdy ma cnotę i może być ona mniemana jako odpowiednia przez każdego poszukiwacza, który życzy sobie zmodyfikować fizyczny kompleks przekręceń albo pewne powiązanie pomiędzy różnymi częściami kompleksu umysłu/ciała/duszy tym samym.

PYTAJĄCY: Zaobserwowałem wiele działań znanych jako chirurgia psychiczna na obszarze Wysp Filipińskich. Moim przypuszczeniem było, że ci uzdrowiciele dostarczają to, co jest uzyskiwane pomocą treningową albo sposobem rekonfiguracji umysłu pacjenta, który ma być uzdrawiany, ponieważ raczej naiwny pacjent obserwuje działanie uzdrowiciela widząc zmaterializowaną krew, itd. oraz rekonfiguruje sobie korzenie umysłu, aby wierzyć, że, jak możecie powiedzieć, uzdrawianie jest czynione i dlatego uzdrawia on sam siebie. Czy ta analiza, którą poczyniłem, jest zgodna z prawdą ?

RA: Jestem Ra. To prawda. Możemy mówić nieco więcej z powodu takiego rodzaju okoliczności.

Są takie sytuacje, kiedy złe okoliczności, które maja być modyfikowane, istnieją bez emocjonalnego, mentalnego czy też duchowego zainteresowania jednostki, a są jedynie tym, co, być może przez kwestię genetycznej aranżacji, wystąpiło. W tych przypadkach, które są najwyraźniej zdematerializowane, pozostaną one zdematerializowane i mogą być obserwowane przez każdego obserwatora. Złe warunki, które mają naładowanie emocjonalne, mentalne i duchowe najczęściej nie pozostają zdematerializowane w znaczeniu pokazywania obiektywnego referenta obserwatorowi. Jednak jeżeli szansa zostaje podjęta przez poszukiwacza, to te najwyraźniej negatywne warunki fizycznego kompleksu będą w zmienności względem aktualnego zdrowia, jak wy nazywacie to przekręcenie, poszukiwacza, a brak przekręceń doświadczania, które obiektywny referent zasugerowałby, ciągle miałyby znaczenie.

Przykładowo usunięcie z instrumentu trzech małych pęcerzyków było usunięciem materii nie zwracającej żadnego zainteresowania jednostki. W ten sposób wzrost pozostał zdematerializowany po doświadczeniu tzw. chirurgii psychicznej. Podczas innej chirurgii psychicznej, nerkom tego instrumentu ostrożnie zaoferowano nową konfigurację istnienia, z której jednostka skorzystała. Jednak ta szczególna cześć kompleksu umysłu/ciała/duszy niosła wielką ilość emocjonalnego, mentalnego i duchowego naładowania z powodu tego przekręconego funkcjonowania, będąc powodem wielkiej choroby w pewnej konfiguracji zdarzeń, które miały kulminacje w świadomej decyzji jednostki, żeby służyć. Dlatego każdy cel skanowania kompleksu nerkowego tej jednostki wskazywałby raczej na niezwykle dysfunkcyjny aspekt, który ukazał poprzednika doświadczenia chirurgicznego, jak wy to nazywacie.

Klucz nie tkwi w kontynuacji dematerializacji przekręcenia w stosunku do punktu widzenia jego posiadacza, lecz raczej tkwi w wyborze nowo zmaterializowanej konfiguracji, która istnieje w przestrzenioczasie.

PYTAJĄCY: Moglibyście wyjaśnić ostatnią kwestię dotycząca konfiguracji w przestrzenioczasie ?

RA: Jestem Ra. Uzdrawianie jest czynione w części przestrzenioczasu kompleksu umysłu/ciała/duszy, która jest zaadoptowana przez ciało formujące bądź też eteryczne i jest potem dane fizycznej iluzji czasoprzestrzeni w aktywowanym, żółtym kompleksie umysłu/ciała/duszy. To jest adoptowanie konfiguracji, która nazywacie zdrowiem przez ciała eteryczne w przestrzenioczasie, który jest kluczem do tego, co nazywacie zdrowiem, a nie każdym zdarzeniem, które występuje w czasoprzestrzeni. To się dzieje nagle i można powiedzieć, że operuje to bez względu na czas. Możemy zauważyć, że podczas uzdrawiania bardzo młodego dziecka, często istnieje widzialne uzdrawianie przez uzdrowiciela, w którym młoda jednostka nie ma żadnej części. Nigdy tak nie jest, bo kompleks umysłu/ciała/duszy w przestrzenioczasie jest zdolny do posiadania przekręceń i wybiera je sobie nieważne jaki jest wiek, jak wy to nazywacie, jednostki.

PYTAJĄCY: Czy to pragnienie i wola operuje przez część czasoprzestrzeni jako funkcja jedynie jednostki, która jest uzdrawiana czy może to jest także funkcja uzdrowiciela, skrystalizowanego uzdrowiciela ?

RA: Jestem Ra. Możemy podjąć te szanse, żeby powiedzieć, że to jest działalność Stwórcy. Aby szczegółowo odpowiedzieć na pytanie, to skrystalizowany uzdrowiciel nie ma żadnej woli. To oferuje szanse, bez żadnych załączników w wyniku, ponieważ to jest świadome, że wszystko jest jednym i ze Stwórca poznaje siebie.

PYTAJĄCY: To pragnienie musi być silne w kompleksie umysłu/ciała/duszy, który poszukuje uzdrawiania, aby być uzdrowionym po to, żeby uzdrowienie nastąpiło ? Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To jest prawda na jednym czy drugim poziomie. Jednostka może nieświadomie poszukiwać uzdrowienia, a podświadomie być świadomą potrzeby doświadczania nowego ustawienia przekręceń, które wynikają z uzdrawiania. Podobnie jednostka może świadomie, wielce pragnąć uzdrowienia, ale wewnątrz jednostki, na pewnym poziomie odnajduje powód, dzięki któremu konfiguracje, które wyglądają na całkiem przekręcone są na pewnym poziomie rozważane, faktycznie jako odpowiednie.

PYTAJĄCY: Przypuszczam, że powodem przypuszczenia, że przekręcenia są odpowiednie byłoby to, że te przekręcenia pomogłyby jednostce w osiągnięciu ostatecznego celu, który jest poruszaniem się po ścieżce w ewolucji w pożądanej biegunowości. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: To jednostka, która staje się świadoma swojej polaryzacji w kwestii służenia innym może się odnaleźć w paradoksalnej sytuacji, w której nie jest zdolna do pełnego służenia z powodu przekręceń wybranych, aby osiągnąć zrozumienie, które zostało osiągnięte. W tym momencie wyglądałoby, że jednostka, która była świadoma mechanizmu może, przez medytację, zrozumieć konieczną, mentalną konfigurację do łagodzenia fizycznych przekręceń tak, że to byłoby wielce ze służeniem dla innych w tym szczególnym splocie. Mam rację w tym myśleniu ?

RA: Jestem Ra. Masz rację, chociaż możemy zauważyć, ze często istnieją bardziej złożone powody programowania wzorca kompleksu fizycznego przekręcenia. W tym przypadku medytacja jest zawsze z pomocą w poznaniu siebie.

PYTAJĄCY: Czy pionowe ułożenie kręgosłupa je użyteczne czy pomocne w procedurze medytacyjnej ?

RA: Jestem Ra. To jest niejako pomocne.

PYTAJĄCY: Prosiłbym i wyliczenie biegunowości wewnątrz ciała, które są powiązane do równoważenia ośrodków energii różnych ciał nieobjawionej jednostki ?

RA: Jestem Ra. W tym pytaniu tkwi wielka ilość myślenia, którą doceniamy. Jest możliwe, że to pytanie może służyć jako pomoc w medytacjach na ten szczególny temat. Każde nieobjawione ja jest unikalne. Podstawowe biegunowości mają do czynienia ze zrównoważonymi stawkami wibracyjnymi i związkami pomiędzy pierwszymi trzema ośrodkami energii, a w mniejszym rozmiarze z każdym innym ośrodkiem energii?

Możemy odpowiedzieć bardziej szczegółowo ?

PYTAJĄCY: Możliwe, że w następnej sesji rozwiniemy ten temat.

Chciałbym zadać drugie pytanie. Czym jest struktura i zawartość archetypicznego umysłu i jak archetypiczny umysł funkcjonuje w informowaniu intuicji świadomego umysłu indywidualnego kompleksu umysłu/ciała/duszy?

RA: Jestem Ra. Musicie sobie uświadomić, że oferujemy wam pojęcia, które możecie rozwijać w swojej własnej wiedzy swego ja przez zrównoważenie ich. Preferowalibyśmy, zwłaszcza w kwestii tego ostatniego pytania, posłuchać informacji na temat, które uczeń tych ćwiczeń może poczynić i zasugerować dalsze koleje rafinowania tych pytań. Czujemy, że możemy być bardziej z pomocą w ten sposób.

PYTAJĄCY: Wspomnieliście, że energetyczna spirala jest emitowana ze szczytu każdej piramidy i że moglibyście zyskać przez umieszczenie tego pod głową przez okres trzydziestu minut lub mniej. Czy możecie mi powiedzieć jak ta spirala jest pomocna i jaką pomoc daje jednostce, która odbiera to.

RA: Jestem Ra. Istnieją substancje, które możecie przyjąć, a które powodują, że fizyczny wehikuł doświadcza przekręceń w kierunku zwiększenia energii. Te substancje są surowe pracują z grubsza na kompleksie ciała zwiększając przepływy adrenaliny.

Wibracja oferowana przez energetyczną spiralę piramidy jest taka, że każda komórka zarówno w czasoprzestrzeni jak i przestrzenioczasie jest naładowana, jeśli porównać to do waszej elektryczności. Ostrość umysłu, fizyczna i seksualna energia ciała oraz dostrojenie woli ducha są wszystkie dotknięte przez energetyzujący wpływ. To może być używane w każdy z tych sposobów. Możliwe jest przeładowanie baterii i to jest powód naszej przestrogi każdego, kto używa takich piramidalnych energii, aby usunąć piramidę po tym jak naładowanie zostało odebrane.

PYTAJĄCY: Czy istnieje jakiś najlepszy materiał bądź optymalny rozmiar dla takiej małej piramidy, żeby weszła pod głowę ?

RA: Jestem Ra. Dane wam proporcje są dokładnie takie, jak te rozwijające spirale w piramidzie w Gizie, a najbardziej odpowiednim rozmiarem jest taki do użycia pod głową, jest ponad wszystko wystarczająco niski, aby położyć ją pod poduszką głowy jako rzecz komfortowa.

PYTAJĄCY: To nie ma najlepszych materiałów ?

RA: Jestem Ra. Są lepsze materiały, które w waszym systemie barteru są całkiem drogie. Nie są to dużo lepsze substancje niż te, o których wspomnieliśmy. Jedynymi niestosownymi substancjami byłyby pospolite metale

PYTAJĄCY: Wspomnieliście o problemach z działaniem w Komorze Króla w piramidzie z rodzaju piramidy z Gizy. Przypuszczam, że jeżeli użylibyśmy tej samej geometrycznej konfiguracji, która jest używana w piramidzie w Gizie, to byłoby to idealnie w porządku dla piramidy umieszczonej pod głową, skoro nie użylibyśmy promieniowania Komory Króla, a tylko trzeciej spirali ze szczytu. Również interesuje mnie czy lepsze byłoby użycie kąta szczytowego 60 stopni niż większego kąta szczytowego ? Czy dostarczyłoby to lepszego źródła energii?

RA: Jestem Ra. Energia przechodząaj przez kąt wierzchołkowy piramidy z Gizy oferuje model idealny. Po prostu bądźcie pewni, że piramida jest tak mała, że nie ma jednostki wystarczająco małej, żeby wpełznąć do środka

PYTAJĄCY: Przypuszczam, że ta energia, ta spiralna, świetlna energia jest jakoś absorbowana przez pole energii ciała. Czy to jest jakoś powiązane z ośrodkiem energii indygo ? Czy mam rację w tym przypuszczeniu ?

RA: Jestem Ra. To nieprawda. Własności tej energii są takie, jak przy poruszaniu się wewnątrz pola fizycznego kompleksu i naświetlenie każdej komórki ciała w czasoprzestrzeni oraz jak to jest zrobione, to także w przestrzenioczasie równoważnym, który jest blisko powiązany z czasoprzestrzennym ciałem żółtego promieniowania. To nie jest funkcja eterycznego ciała czy wolnej woli. To jest promieniowanie bardzo podobne do promieni waszego słońca. W ten sposób należy tego używać ostrożnie.

PYTAJĄCY: Ile trzydziestominutowych lub mniejszych dawek podczas okresu dobowego byłoby stosowne ?

RA: Jestem Ra. W większości przypadków nie więcej niż jedna. W pewnych przypadkach, zwłaszcza gdy energia będzie użyta do pracy duchowej, to eksperymenty z dwoma krótszymi okresami mogą być możliwe, lecz jakiekolwiek odczucie nagłego zmęczenia byłoby pewnym znakiem, że jednostka dana jest nadmiernie napromieniowana

PYTAJĄCY: Może to pomóc w jakiś sposób jak uzdrawianie fizycznych przekręceń ?

RA: Jestem Ra. Nie ma to żadnego zastosowania do bezpośredniego uzdrawiania, choć jeżeli jest to użyte w koniunkcji z medytacją, to może zaoferować pewnemu procentowi jednostek pewną pomoc w medytacji. W większości przypadków jest to najbardziej pomocne w łagodzeniu zmęczenia i w stymulacji fizycznego i seksualnego działania.

PYTAJĄCY: W przejściu z trzeciej do czwartej gęstości mamy dwie inne możliwości, inne niż rodzaj tego, czego doświadczamy teraz. mamy możliwość absolutnie pozytywnie spolaryzowanego żniwa i możliwość absolutnie negatywnie spolaryzowanego żniwa, jak rozumiem, co nastąpiło we wszechświecie wiele razy. Kiedy mamy do czynienia z absolutnie negatywnie spolaryzowanym żniwem, to cała planeta, która ma negatywną polaryzację robi przejście z trzeciej do czwartej gęstości. Czy planeta posiada doświadczenie choroby, które się teraz doświadcza tego przed tym przejściem ?

RA: Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy. Negatywne żniwo jest jednym z najintensywniejszych w dysharmonii, a planeta to wyrazi.

PYTAJĄCY: Planeta ma pewne ustawienia warunków w późnej, trzeciej gęstości, a te warunki są różne do wczesnej czwartej gęstości. Moglibyście dać mi przykład negatywnie spolaryzowanej planety i warunków późnej trzeciej gęstości oraz wczesnej czwartej gęstości tak, żeby można było zobaczyć jak one się zmieniają ?

RA: Jestem Ra. Wibracje zmiany z trzeciej do czwartej gęstości na negatywnie zorientowanej planecie są dokładnie takie same jak na pozytywnie zorientowanej planecie. Z czwartą gęstością negatywna przychodzi wiele zdolności i możliwości, z którymi nie jesteście zaznajomieni. Czwarta gęstość jest bardziej gęsta i jest bardzo trudno ukryć prawdziwe wibracje kompleksu umysłu/ciała/duszy. To daje negatywnym osobom czwartej gęstości, tak samo jak i pozytywnym, szansę do sformowania społecznych kompleksów pamięci. To daje negatywnie zorientowanym jednostkom szansę na inne ustawienie parametrów, które pokażą ich władzę nad innymi i dadzą możliwość służenia sobie. Warunki są takie same o ile wibracje są omawiane.

PYTAJĄCY: Ciekawiła mnie ilość fizycznych przekręceń, choroby i tego rodzaju rzeczy w trzeciej gęstości negatywnej zaraz przed żniwem i w czwartej gęstości negatywnej zaraz po żniwie i w przejściu. Jakie są warunki fizycznych problemów, chorób, etc. w późnej, negatywnej trzeciej gęstości ?

RA: Jestem Ra. Każde doświadczenie planetarne jest unikalne. Problemy, powiedzmy, bojowniczych działań są najbardziej uderzającym zmartwieniem dla negatywnych jednostek trzeciej gęstości bardziej, niż negatywne reakcje Ziemi w stosunku do negatywności planetarnego umysłu, ponieważ często przez takie wojenne stosunki na skalę globalną negatywna polaryzacja jest osiągana.

Jak już czwarta gęstość nastąpi, to będzie to nowa planeta i nowy system fizycznych wehikułów wyrażający siebie, a parametry działań wojowniczych staną się tymi z myśli raczej niż objawioną bronią.

PYTAJĄCY: No to czy występują fizyczne dolegliwości i choroba jak my je znamy raczej rozprzestrzenione na tej planecie negatywnej, trzeciej gęstości, przed żniwem w czwartą gęstość negatywną ?

RA: Jestem Ra. Fizyczny kompleks przekręceń, o którym mówicie jest mniej prawdopodobny do odnalezienia, kiedy czwarta gęstość negatywna zaczyna prawdopodobny wybór żniwa z powodu ekstremalnego zainteresowania w sobie, które charakteryzuje negatywną jednostkę trzeciej gęstości zdolną do żniwa. Większą opieką jest otoczone ciało fizyczne tak samo, jak dużo więcej dyscypliny jest oferowane dla siebie mentalnie. To jest orientacja samozainteresowania albo samodyscypliny. Są ciągłe przykłady rodzajów choroby, które są powiązane z przekręceniami kompleksu ciała, z przekręceniami kompleksu czyli umysłu negatywnych emocji takich jak złość. Jednakże u jednostki zdolnej do żniwa te emocjonalne przekręcenia są znacznie częściej używane jako przyspieszacz w ekspresywnym i destruktywnym znaczeniu, jak dotyczące obiektu złości.

PYTAJĄCY: Próbuję zrozumieć sposób w jaki choroba i przekręcenia cielesne są generowane w kwestii biegunowości zarówno pozytywnej, jak i negatywnej. Wygląda na to, że one są generowane w pewien sposób, aby stworzyć rozdzielenie polaryzacji i że one są funkcją w tworzeniu oryginalnej polaryzacji, która występuje w trzeciej gęstości. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To nie jest dokładnie prawdą. Przekręcenia cielesnego i mentalnego kompleksu są takimi przekręceniami odnalezionymi w istotach, które posiadają potrzebę doświadczeń, które pomagają w polaryzacji. Te polaryzacje mogą zaistnieć wśród takich jednostek, które już obrały ścieżkę lub polaryzację, którą będą podążały.

Jest bardziej prawdopodobnym dla pozytywnie zorientowanych osób, żeby doświadczać przekręceń wewnątrz fizycznego kompleksu z powodu braku trawiącego efektu w sobie i dla podkreślenia służenia innym. Co więcej - w niespolaryzowanej jednostce przyspieszacz natury fizycznego przekręcenia będzie generowany z przypadku. Oczekiwanym wynikiem jest, jak mówicie oryginalny wybór. biegunowości. Często ten wybór nie jest czyniony, lecz przyspieszacz cięgnie się, aby być generowany. U negatywnie zorientowanej osoby najczęściej kompleks fizyczny jest bardziej ostrożnie strzeżony, a umysł jest zdyscyplinowany przeciwko fizycznemu przekręceniu.

PYTAJĄCY: Ta planeta ma, według mnie, to co ja nazywam przekręceniami ubikacji. To włącza wszystkie choroby i awarie w działaniu fizycznego ciała w ogóle. Wygląda mi na to, że średnio ta planeta byłaby bardzo, bardzo wysoko na liście, jeśli wzięlibyśmy całościowy zbiór tych problemów. Czy mam racje w tym przypuszczeniu ?

RA: Jestem Ra. Wrócimy do wcześniejszego materiału.

Przyspieszacz jest oferowany jednostce. Jeżeli on nie jest używany przez kompleks umysłu, to będzie on filtrowany przez kompleks ciała i będzie manifestował się jako pewna forma fizycznego przekręcenia. Im mniej wydajne jest użycie przyspieszacza, tym mniej fizyczne przekręcenie ma być odczuwalne.

W przypadku tych, których nazywacie Wędrowcami, istnieją nie tylko wrodzone trudności ze wzorcami wibracyjnymi trzeciej gęstości, lecz także z przypominaniem sobie, jednak jest to zamazane, że te przekręcenia nie są konieczne lub jak już są to w macierzystej wibracji.

Jak zwykle, my nadmiernie uogólniamy, bo istnieje dużo przypadków decyzji przed wcieleniem, które dają znaki w fizycznych i mentalnych ograniczeniach oraz przekręceniach, ale czujemy, że zadajecie pytanie na temat rozprzestrzeniania się przekręceń w kierunku niedoli jednej czy innej formy. Rzeczywiście na pewnych planetarnych kulach przyspieszacz był używany bardziej wydajnie. W przypadku waszej planetarnej kuli istnieje dużo niewydajnego użycia przyspieszacza i dlatego jest dużo przekręcenia fizycznego.

Starczy nam teraz energii na jedno pytanie.

PYTAJĄCY: To zapytam czy jest coś, co możemy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym, albo, aby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Kontynuujcie jak zawsze w miłości. Wszystko jest dobrze. Jesteście sumienni.

Jestem Ra. Opuszczam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.