Make your own free website on Tripod.comChannelingi
RA, SESJA 7.,

25 stycznia 1981 r.RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.PYTAJˇCY: Wspomnieliście, że jest liczba członków Konfederacji Planet. Jakie typy i rodzaje służenia są dostępne członkom Konfederacji ?RA: Jestem Ra. Przypuszczam, że macie intencje służenia takiego, jakie my z Konfederacji możemy zaoferować, raczej niż służenie, które jest dostępne do naszego użycia.Nasza oferta służenia jest dostępna dla tych, którzy nas wzywają i jest równoważna kwadratowi przekręcenia potrzeby wzywającego podzielona przez, albo zintegrowana z podstawowym Prawem Jednego w swym przekręceniu wskazującym wolną wolę tych, którzy nie są świadomi jedności stworzenia.PYTAJˇCY: Z tego przypuszczam, że trudnością jaką macie w kontaktach z tą planetą, jest mieszanina ludzi, bo niektórzy są świadomi jedności, a niektórzy nie. I z tego powodu nie możecie przybyć otwarcie lub dać dowodu swego kontaktu. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. Jak to właśnie powtórzyliśmy przez ten instrument, musimy zintegrować wszystkie porcje waszego społecznego kompleksu pamięci w swej formie iluzorycznej dezintegracji. Wtedy produkt tego może być widziany, jako ograniczenie naszej zdolności do służenia. Mamy szczęście, że Prawo Służenia podnosi do kwadratu pożądania tych, którzy wzywają. Inaczej nie mielibyśmy swego bytu w tej czasoprzestrzeni obecnego kontinuum iluzji.Mówiąc krótko, w sumie masz rację. Myśl o nie byciu zdolnym nie jest częścią naszego kompleksu formy myślowej w stosunku do waszych ludzi, lecz raczej maksymalnym rozważeniem tego co jest możliwe.PYTAJˇCY: Jak mówicie kwadrat, to macie na myśli, że jak dziesięciu ludzi was wzywa, to wg proporcji planetarnych, tak jak 100 ludzi by was wzywało ?RA: Jestem Ra. Tu nie masz racji. Kwadrat jest sekwencyjny jeden, dwa, trzy, cztery każdy jest podnoszony do potęgi przez następną liczbę.PYTAJˇCY: Jeżeli jedynie 10 osób na Ziemi potrzebuje waszych usług, to jak obliczylibyście wasze wezwania używając metody potęg ?RA: Jestem Ra. Podnieślibyśmy jeden dziesięć sekwencyjnych razy, ponosząc liczbę do dziesiątej potęgi.PYTAJˇCY: Jaki byłby rezultat tego wyliczenia ?RA: Jestem Ra. Wynik jest trudny do transmisji. To jest około 1012. Jednostki które wzywają nie są czasami zjednoczone w swym wezwaniu, a w ten sposób potęgi są znacznie miejsze. W ten sposób istnieje statystyczna strata przez okres wzywania. Jednak być może możecie uświadomić sobie przez tę statystycznie poprawną informację mechanizm kwadratuPYTAJˇCY: Ile jednostek obecnie na planecie Ziemia wzywa wasze usługi ?RA: Jestem Ra. Osobiście jestem wzywany przez 352 000. Konfederacja w swoim całym spektrum kompleksów jednostek jest wzywana przez 632 000 000 waszych kompleksów umysłu/ciała/duszy. Te liczby są uproszczone.PYTAJˇCY: Czy możecie mi powiedzieć jakie jest zastosowanie Prawa Kwadratu do tych liczb ?RA: Jestem Ra. Liczba jest w sumie bez znaczenia w skończonym sensie, bo istnieje wiele, wiele cyfr. To jednak konstytuuje wielkie wzywanie, które my wszyscy ze stworzenia czujemy i słyszymy, jak tylko nasze, własne jednostki są przekręcone w kierunku wielkiego przytłaczającego żalu. To żąda naszego służenia.PYTAJˇCY: Jakie wzywanie musiałoby być wystarczające, żebyście przyszli otwarcie pośród ludzi na Ziemi ? Jak wiele jednostek na Ziemi musiałoby wzywać Konfederację ?RA: Jestem Ra. My nie obliczamy możliwości przybycia poprzez liczbę wezwań, lecz poprzez consensus wśród całego społecznego kompleksu pamięci, który stał się świadomy nieskończonej, zbiorowej świadomości wszystkich rzeczy. To było i jest możliwe wśród waszych ludzi tylko w wydzielonych przykładach.W przypadku, w którym społeczny kompleks pamięci jest sługą Stwórcy, widzi tę sytuację i ma pojęcie odpowiedniej pomocy, która może być zrobiona pośród waszych ludzi, to społeczny kompleks pamięci pożąda złożenia takiego projektu przed Radą Saturna. Jeśli to jest zaaprobowane, to kwarantanna jest zniesiona.PYTAJˇCY: Mam pytanie o Radę. Kim są jej członkowie i jak Rada funkcjonuje ?RA: Jestem Ra. Członkami Rady są reprezentanci z Konfederacji i z tych poziomów wibracyjnych pośród waszych płaszczyzn ponoszących odpowiedzialność za waszą trzecią gęstość. Imiona nie są ważne, gdyż nie ma tam imion. Wasze kompleksy umysłu/ciała/duszy proszą o imiona i tak w wielu przypadkach, wibracyjne kompleksy dźwięku, które są zgodne z wibracyjnymi przekręceniami każdej jednostki są używane. Jednak pojęcie imienia nie jest pojęciem Rady. Jeżeli jednak imiona będą potrzebne, to spróbujemy ich. Jednak nie wszyscy wybrali imiona.Liczbą, która zasiada w stałej sesji, choć różnorodna w swych członkach poprzez równoważenie, które ma miejsce, co nazwalibyście nieregularnie, jest dziewięć. To jest Sesja Rady. Jako obsługa Rady, działają dwadzieścia cztery jednostki, które oferują swoje usługi, gdy jest takie zapotrzebowanie. Te jednostki wiernie obserwują i są nazywanie Strażnikami.Rada działa poprzez to, co nazwalibyście, telepatycznym kontaktem z jednością dziewięciu, a przekręcenia mieszają się w harmonii tak, że Prawo Jednego zwycięża z łatwością. Gdy potrzeba myśli jest obecna, Rada utrzymuje kompleks przekręcenia tej potrzeby, wyrównując, jak to jest opisane, i rekomenduje to, co się rozważa jako odpowiednie działanie. Na to się składa: Po pierwsze, obowiązek dopuszczania Konfederacji do społecznych kompleksów pamięci; Po drugie, oferowanie pomocy tym, którzy są niepewni jak pomóc społecznemu kompleksowi pamięci proszącemu o pomoc w sposób zgodny zarówno z wezwaniem, Prawem, jak i liczbą tych wzywających (można to też powiedzieć, czasami oporem wezwania); Po trzecie, wewnętrzne pytania w Radzie są umieszczane.To są wybitne obowiązki Rady. Oni są, jeśli jest jakaś wątpliwość, zdolni do kontaktu z dwudziestoma czteroma, którzy potem oferują swój consensus/osąd/namysł dla rady. Rada potem może ponownie rozważyć jakieś pytanie.PYTAJˇCY: Wspomnieliście o dziewiątce, która zasiada w Radzie. Czy to jest ta sama „dziewiątka” wspomniana w tej książce ? (Pytający pokazuje na Uri)RA: Jestem Ra. Rada Dziewięciu została utrzymana w połowicznie zrozumiałej formie przez dwa główne źródła znane w waszym nazewnictwie jako Mark i znane w waszym nazewnictwie jako Henry. W jednym przypadku medium stało się skrybą. W innym przypadku medium, nie stało się skrybą. Jednak bez pomocy skryby energia nie weszłaby w medium.PYTAJˇCY: Imiona o których mówicie. Czy to byli Mark Probert i Henry Puharich ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: Jestem zainteresowany Prawem Jednego, jak ono dotyczy wolnej woli w stosunku do tego co nazwałbym reklamą robioną przez kontakty UFO z planetą Ziemia. Wygląda, na to, że Rada pozwoliła na zniesienie kwarantanny wielokrotnie w ostatnich trzydziestu latach. To co oni robią mi wygląda na formę reklamy tak, że więcej ludzi będzie przebudzonych.RA: Jestem Ra. To zajmie pewną ilość odplątania konceptualizacji twego kompleksu mentalnego by przeformować twoje pytanie w odpowiednią odpowiedź. Prosimy o zrozumienie.Rada Saturna nie pozwoliła na przerwanie kwarantanny kontinuum czasoprzestrzennego. którym wspominaliście. Pewna ilość lądowań ma miejsce. Niektóre z tych jednostek są wam znane jako grupa Oriona.Po drugie, istnieje zatwierdzone pozwolenie, by nie przerywać kwarantanny poprzez zamieszkiwanie pośród was, lecz by ukazywać się w zarysach formy myślowej dla tych, którzy mają oczy by widzieć.Po trzecie, masz rację przypuszczając, że pozwolenie zostało zatwierdzone w przestrzenioczasie, w którym wasze pierwsze urządzenie nuklearne zostało rozwinięte i użyte dla członków Konfederacji, aby służyć waszym ludziom w sposób by spowodować tajemnicę by nastąpiła. To co macie na myśli jako reklama jest prawdą. Tajemnica i nieznana jakość wystąpień, która pozwoliliśmy sobie zaoferować ma intencję z nadzieją uczynienia waszych ludzi świadomymi nieskończonych możliwości. Gdy wasi ludzie przyjmą nieskończoność, to wtedy i tylko wtedy będą mogli mieć otwartą bramę do Prawa Jednego.PYTAJˇCY: Powiedzieliście, że grupa Oriona jest źródłem pewnych tych kontaktów z UFO. Czy możecie mi coś powiedzieć tym kontakcie, o jego celu ?RA: Jestem Ra. Rozważcie, jeżeli macie taką wolę, prosty przykład intencji, które są złe/dobre. To jest przykład Adolfa. To jest wasz wibracyjny kompleks dźwięku. Intencją jest przypuszczalnie zjednoczenie poprzez wybranie kompleksu przekręcenia nazywanego elitą ze społecznego kompleksu pamięci, a potem, zniewolenie, poprzez różne efekty, tych, którzy są widziani poprzez to przekręcenie jako nie-elita. To jest właśnie idea przejęcia waszego społecznego kompleksu pamięci, a w ten sposób wypielenie i dodanie do przekręcenia myśli tzw. grupy Oriona, jako imperium. To powoduje, że oni są bezbronni wtedy, gdy przekręcenia wśród ich własnych członków nie są zharmonizowanePYTAJˇCY: Jaka jest gęstość grupy Oriona ?RA: Jestem Ra. Tak jak w Konfederacji, gęstości masowej świadomości, która obejmuje tę grupę, są różne. Jest niewielka ilość trzeciej gęstości, duża ilość czwartej gęstości, podobnie duża liczba piątej gęstości i nieliczna ilość szóstej gęstości składająca się na tę organizację. Ich ilości są być może jedną dziesiątą naszych ilości na tym punkcie kontinuum czasoprzestrzeni wtedy, gdy problem duchowej entropii powoduje doświadczanie ich stałej dezintegracji ich społecznych kompleksów świadomości. Ich moc jest taka sama jak nasza. Prawo Jednego nie błyska, ani w świetle, ani w ciemności, lecz jest dostępne dla służenia innym lub służenia sobie. Jednak służenie innym ma wynik w służeniu sobie, a w ten sposób zachowuje i dalej harmonizuje przekręcenia tych jednostek poszukujących inteligentnej nieskończoności poprzez te dyscyplinyPoszukujący inteligentnej nieskończoności poprzez użycie służenia sobie tworzą taką samą ilość mocy, ale, jak już powiedzieliśmy, mają stałą trudność, z powodu idei oddzielenia, która jest implikowana w manifestacjach służenia sobie, co angażuje władzę nad innymi. To osłabia i ostatecznie dezintegruje energię zebraną przez takie kompleksy umysłu/ciała/duszy, które wzywają grupę Oriona i społeczne kompleksy pamięci, które obejmują Oriona.Powinno być zauważonym, ostrożnie przemyślanym i zaakceptowanym, że Prawo Jednego jest dostępne dla każdego społecznego kompleksu pamięci, który zdecydował się podążać razem w poszukaniu jakiegokolwiek celu, będąc to służeniem innym bądź służeniem sobie. Prawa, które są podstawowymi przekręceniami Prawa Jednego, a potem działające i umieszczone w iluzji czasoprzestrzeni są używane jako medium dla rozwoju wyników wyborów swobodnie podjętych. W ten sposób wszystkie jednostki uczą się, nie ważne czego szukają Wszyscy uczą się tego samego, niektóre gwałtownie, a niektóre wolno.PYTAJˇCY: Używając przykład piątej gęstości jako dotyczącej społecznego kompleksu pamięci grupy Oriona, jaka była ich poprzednia gęstość zanim stali się piątą gęstością ?RA: Jestem Ra. Postęp poprzez gęstości jest sekwencyjny. Społeczny kompleks pamięci piątej gęstości byłby złożony z kompleksów umysłu/ciała/duszy zebranych z czwartej gęstości. W ten sposób konglomerat lub masowy kompleks umysłu/ciała/duszy miesza się i daje wyniki, które są z powodu nieskończenie różnych możliwości kombinacji przekręceń.PYTAJˇCY: Próbuję zrozumieć, jak taka grupa, jak grupa Oriona miałaby postęp. Jak to byłoby możliwe, jeżeli byłoby się grupą Oriona i byłoby się skupionym na siebie, mieć postęp z naszej trzeciej gęstości do czwartej. Jaka nauka byłaby konieczna do tego ?RA: Jestem Ra. To jest ostatnie pytanie tego rozmiaru dla tego instrumentu natenczas.Zauważcie, że weszliśmy w pewne szczegóły tego, jak ci którzy nie są zorientowani w kierunku służenia innym już, niemniej jednak, znaleźli i mogli użyć bramy do inteligentnej nieskończoności. To jest prawdą na wszystkich gęstościach waszej oktawy. Nie potrafimy mówić za tych, co są nad nami, jak moglibyście to powiedzieć, w następnym kwancie czy oktawie istnienia. To jest jednak prawdą dla tej oktawy istnienia. Istoty są zbierane, ponieważ potrafią zauważyć i cieszyć się śwtałem/miłością odpowiedniej gęstości. Ci, którzy odnaleźli to światło/miłość, miłość/światło bez zyskania pożądania służenia innym, niemniej jednak, poprzez Prawo Wolnej Woli, mają prawo do użycia tego światła/miłości dla dowolnego celu. To również może być stanowione, że istnieją systemy nauk, które pozwalają poszukiwaczowi oddzielności zyskać te bramy.Ta nauka jest tak trudna, jak wam to właśnie opisaliśmy, jednak są tacy z wytrwałością tropienia tego w taki sposób, jak wy pożądacie tropienia trudnej ścieżki poznawania wiedzy po to, żeby służyć.To przekręcenie tkwi w skutku, że ci, którzy poszukują by służyć sobie są widziani przez Prawo Jednego, jako dokładnie to samo co ci, którzy poszukują służyć innym, więc czyż nie wszystko jest jednym ? Służyć sobie i służyć innym jest dualną metodą mówienia tej samej rzeczy, jeśli potraficie zrozumieć esencję Prawa Jednego.Teraz odpowiemy na krótkie pytania, które możecie mieć.PYTAJˇCY: Czy jest coś możemy zrobić by uczynić instrument bardziej wygodnym ?RA: Jestem Ra. Istnieją drobne dostosowania, które możecie zrobić. Jednak teraz jesteśmy zdolni do użycia tego instrumentu z minimalnym przekręceniem bez opróżniania instrumentu do jakiegokolwiek znaczącego rozmiaru.Czy życzycie sobie pytać dalej ?PYTAJˇCY: Nie chcemy przemęczać instrumentu. Dziękujemy bardzo. To było bardzo pomocne i chcielibyśmy w następnej sesji zacząć na tym punkcie.RA: Jestem Ra. Opuszczam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej radując się w mocy i pokoju Jednego, Adonai.