Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 72.,
14 października 1981 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.

PYTAJĄCY: Czy moglibyście, po pierwsze, dać mi wskazanie na temat warunków instrumentu ?

RA: Jestem Ra. Przekręcenia fizycznej energii tego instrumentu są takie jak wcześniej powiedzieliśmy. Poziom witalnych energii stał się nieco przekręcony z normalnych poziomów nieco w dół z powodu przekręcenia w działaniu kompleksu umysłu tego instrumentu, który był i jest odpowiedzialny za, powiedzmy trudności, w osiąganiu odpowiedniej konfiguracji do tego kontaktu.

PYTAJĄCY: Czy rytuał wypędzający, który odczyniliśmy miał jakikolwiek efekt w oczyszczaniu miejsca pracy i w obrazowaniu wpływów, których sobie nie życzymy ?

RA: Jestem Ra. To jest w sumie prawda.

PYTAJĄCY: Możecie mi powiedzieć co mogę poprawić w efektywności rytuału ?

RA: Jestem Ra. Nie.

PYTAJĄCY: Czy możecie mi powiedzieć co spowodowało, że instrument pozostał w warunkach dążących do nieświadomości podczas ostatnich dwóch medytacji przed tą obecną do takie rozmiaru, że przerwaliśmy je ?

RA: Jestem Ra. Możemy.

PYTAJĄCY: To prosiłbym o powiedzenie.

RA: Jestem Ra. Jednostka, która kłania się temu instrumentowi z grupy Oriona, po pierwsze, próbowała spowodować, aby kompleks umysłu/ciała/duszy, który możecie nazywać duszą, opuścił fizyczny kompleks żółtego promieniowania w oszukańczej wierze, że przygotowuje się do kontaktu z Ra. Jesteście zaznajomieni z tą taktyką i jej konsekwencjami. Instrument bez przerwy w wyniku tego odczucia wzywał o ugruntowanie wewnątrz fizycznego kompleksu przez proszenie, żeby ręka była trzymana. W ten sposób główny cel jednostki Oriona nie został osiągnięty. Jednakże odkryto, że tutaj obecni nie byli zdolni do rozróżnienia pomiędzy nieświadomością nietkniętego kompleksu umysłu/ciała/duszy, a stanem transu, w którym kompleks umysłu/ciała/duszy nie był obecny.

Dlatego to stosowało się w najpełniejszym rozmiarze do pozdrowienia, które powodowało oszołomienie, a medytacja bez wytworzenia ochrony w tym instrumencie spowodowała tę prostą nieświadomość tak samo jak w tym, co nazywacie omdleniem czy zawrotem głowy. Jednostka z Oriona konsekwentnie używała tej taktyki, aby powstrzymać kontakt z Ra od szansy zaistnienia.

PYTAJĄCY: Instrument ma zaplanowaną operacje na swej ręce w przyszłym miesiącu. Jeżeli znieczulenie ogólne jest używane do wytworzenia nieświadomego stanu, to czy to albo jakieś inne parametry operacji pozwolą na jakąś inwazje jednostek Oriona ?

RA: Jestem Ra. To jest niezwykle nieprawdopodobne z powodu konieczności intencji kompleksu umysłu/ciała/duszy, kiedy opuszcza się fizyczny kompleks żółtego promieniowania, aby służyć Stwórcy, a w najbardziej szczególny sposób stosunek osoby podchodzącej do takiego doświadczenia, jak wy to opisujecie, nie stwożyłby podejścia do nieświadomego stanu z takim stosunkiem

PYTAJĄCY: To, jak sądzę, mamy tutaj bardzo ważną zasadę w kwestii Prawa Jednego. Powiedzieliście, że stosunek osoby jest kwestią niezwykłej ważności dla jednostki Oriona po to, aby być zdolnym do bycia efektywnym. Moglibyście wyjaśnić jak ten mechanizm pracuje w stosunku do Prawa Jednego i dlaczego stosunek jednostki jest kwestią najwyższej ważności oraz dlaczego właśnie to pozwala na działanie jednostki z Oriona ?

RA: Jestem Ra. Prawo Konfuzji czy też Wolna Wola jest zupełnie nadrzędna w pracach nieskończonego stworzenia. To, co jest intencją, ma taką samą intensywność przyciągania biegunowej przeciwności jak intensywność intencji lub pragnienia.

W ten sposób ci, których pragnienia są płytkie bądź przejściowe doświadczają jedynie efemerycznych konfiguracji tego, co może być nazwane magiczną okolicznością. To jest punkt zwrotny czy też punkt podparcia, który kołysze się dokładnie tak, jak kompleks umysłu/ciala/duszy dostraja swoją wolę do służenia. Jeśli wola i pragnienie jest dla służenia innym, to korespondująca biegunowość zostanie aktywowana. W okolicznościach dotyczących tej grupy, istnieją trzy takie wole działające jak jedna z instrumentem, powiedzmy, w centralnej pozycji w stosunku do wierności służeniu. A tak właśnie jest, jak musi być dla równowagi pracy i kontynuacji tego kontaktu. Nasz wibracyjny kompleks jest jednostronny w tych pracach, a również i nasza wola służenia ma także pewien stopień czystości. To stworzyło przyciąganie biegunowej przeciwności, którą doświadczacie.

Możemy odnotować, że taka konfiguracja wolnej woli, jednostronna w służeniu innym, ma również potencjał do alarmowania wielkiej masy siły świetlnej. Ta pozytywna siła świetlna, jednak operuje również pod wpływem wolnej woli i musi być wywołana. Nie moglibyśmy mówić na ten temat i nie będziemy was prowadzić, ponieważ natura tego kontaktu jest taka, że czystość wolnej woli musi, ponad wszystko, być zachowana. W ten sposób nakierowaliście swoją drogę przez doświadczenia odkrywając odchyły, które mogą być pomocne.

PYTAJĄCY: Negatywnie zorientowane jednostki, które się z nami kontaktują i inne na tej planecie są ograniczone przez pierwsze przekręcenie. One są najzwyczajniej ograniczone przez rytuał wypędzający, który właśnie odczyniliśmy. Czy moglibyście opisać, w kwestii wolnej woli, jak oni siebie ograniczają po to, żeby pracować w ramach pierwszego przekręcenia i jak rytuał wypędzający działa ?

RA: Jestem Ra. To pytanie ma kilka części. Po pierwsze, ci z negatywnej biegunowości nie operują z szacunkiem do wolnej woli chyba, że jest to konieczne. Oni zwołują siebie i pogwałcają wolę kiedykolwiek poczują, że to jest możliwe.

Po drugie, oni są ograniczeni przez wielkie Prawo Konfuzji w tym, że w większości przypadków oni są niezdolni do wejścia w tę planetarną kulę wpływu, a są zdolni do używania okien przekręcenia czasoprzestrzennego jedynie do takiego rozmiaru, jakie jest wezwanie, aby zrównoważyć pozytywne wzywanie. Jak już są tutaj, to ich pragnieniem jest podbój.

Po trzecie, w przypadku tego instrumentu będącego na stałe usuwanego z tego przestrzenioczasu, jest konieczne pozwolić instrumentowi opuścić swój fizyczny kompleks żółtego promieniowania z własnej wolnej woli. W ten sposób ten podstęp jest próbowany.

Użycie form świetlnych, które są generowane polega na spowodowaniu, żeby takie jednostki odkryły mur, przez który one nie potrafią przejść. To następuje z powodu kompleksów energii świetlnych istot i aspektów Jednego Nieskończonego Stwórcy przywoływanego i wywoływanego w budowaniu muru ze światła.

PYTAJĄCY: Wszystko czego doświadczamy w kwestii tego kontaktu, naszego przekręcenia w kierunku wiedzy po to, aby służyć przekręcenia jednostki z Oriona w kierunku redukcji efektywności tego kontaktu, wszystko to jest wynikiem pierwszego przekręcenia, jak rozumiem, w tworzeniu absolutnie swobodnej atmosfery dla Stwórcy, aby stać się jeszcze lepiej poinformowanym o sobie poprzez wzajemne oddziaływanie swych części, każdej jednej w stosunku do następnej. Czy mój pogląd jest słuszny w kwestii tego, co ja właśnie powiedziałem ?

RA: Jestem Ra. Tak.

PYTAJĄCY: W poprzedniej sesji wspomnieliście, że jeżeli instrument użyłby choć nieco witalnej energii, której ona doświadcza dla swej fizycznej działalności, to spowodowałoby to dla niej „słoną zapłatę”. Moglibyście mi powiedzieć coś na temat natury tej słonej zapłaty i jak ona tego doświadczyłaby ?

RA: Jestem Ra. Poziom fizycznej energii jest miarą ilości dostępnej energii kompleksu cielesnego kompleksu umysłu/ciała/duszy. Energia witalna jest miarą, dzięki której osoba wyraża ilość energii posiadanej przez kompleks umysłu/ciała/duszy.

Ta jednostka ma wielkie przekręcenie w kierunku działania kompleksu umysłu, działania kompleksu duszy i tego wielkiego przewodu do Stwórcy czyli woli. Dlatego energia witalna tego instrumentu nawet kiedy brakuje jakiejś wymiernej fizycznej rezerwy jest całkiem oczywista. Jednak użycie tej energii woli umysłu i duszy dla rzeczy z kompleksu fizycznego powoduje o wiele większe przekręcenie w zmniejszeniu witalnej energii niż spowodowałoby to użycie tej energii, która jest w najgłębszych pragnieniach i woli kompleksu umysłu/ciała/duszy W tej jednostce istnieją pragnienia służenia Stwórcy. Ta jednostka widzi całe służenie jako służenie Stwórcy i właśnie dlatego ostrzegliśmy grupę wspomagającą i sam instrument w tej kwestii. Wszystkie służenia nie są równe w głębi przekręcenia. Nadużycie tej energii witalnej jest, aby być dosłownym, gwałtownym usunięciem siły życiowej.

PYTAJĄCY: Wspomnieliście o dużej ilości światła, która jest dostępna. Czy ta grupa mogłaby, przez odpowiedni rytuał, użyć jego do naładowania energii witalnej instrumentu ?

RA: Jestem Ra. To prawda. Jednakże przestrzegamy przed wszelkimi pracami, które podnoszą osobowość; raczej lepiej być wymagającym w swej pracy.

PYTAJĄCY: Moglibyście wyjaśnić co mieliście na myśli przez „ podnoszenie osobowości” ?

RA: Jestem Ra. Możemy zaoferować wskazówki. Wyjaśnieniem jest pogwałcenie. Możemy jedynie prosić, żebyście sobie uświadomili, że wszystko jest Jednym.

PYTAJĄCY: Włączyliśmy „Szin” w rytuał wypędzający: „Jod-He-Wo-He”, aby było: ” Jod-He-Szin-Wo-He”. Czy to jest pomocne ?

RA: Jestem Ra. To jest pomocne zwłaszcza dla instrumentu, którego przekręcenia wielce wibrują w zgodności z tym wibracyjnym kompleksem dźwięku.

PYTAJĄCY: W przyszłości będziemy mieli grupowe medytacje. Jestem wielce zainteresowany ochroną instrumentu, jeśli ona będzie medium w tych medytacjach. Czy istnieje jakieś optimum czasowe czy ograniczająca ilość czasu, żeby wypędzający rytuał był wydajny, a może jeżeli codziennie oczyszczalibyśmy miejsce pracy rytuałem wypędzającym, to zniosłoby to przez długi okres czasu, a może rytuał musi być robiony tylko właśnie przed medytacjami ?

RA: Jestem Ra. Twoje wcześniejsze przypuszczenie jest bliższe prawdy.

PYTAJĄCY: Czy istnieje teraz jakieś niebezpieczeństwo związane ze środkami ostrożności, po które sięgamy obecnie, a którymi jednostka Oriona mogłaby sprowadzić instrument na manowce ?

RA: Jestem Ra. Szanse jednostki z Oriona są całkowicie zależne do warunków świadomości i gotowości instrumentu. Zasugerowalibyśmy, że ten instrument jest ciągle za bardzo nowicjuszem, aby otworzyć siebie na pytania, które są strukturą danych używaną przez Ra. Jak ten instrument wzrośnie w świadomości, to ten środek bezpieczeństwa może stać się niekonieczny.

PYTAJĄCY: Dlaczego nie istnieje żadna ochrona na podstawie rytuału wypędzającego i czy powinna być ?

RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie, pełne pytanie tej sesji.

Rozwój psychicznego powitania jest możliwy jedynie przez ośrodki energii zaczynając od stacji, którą możecie nazwać poruszaniem się wewnątrz fioletowego ośrodka energii adepta, a stamtąd w kierunku celu szansy. W zależności od wibracyjnej natury i celu powitania, będzie to pozytywne albo negatywne, a jednostka będzie energetyzowana lub zablokowana w pożądany sposób.

My z Ra podchodzimy do tego instrumentu poprzez promieniowanie fioletowe w wąskiej wiązce. Oni mogą się przebijać przez to promieniowanie w każdym ośrodku energii. My, przykładowo, robimy wielki użytek z niebieskiego ośrodka promieniowania energii instrumentu wtedy, gdy próbujemy komunikować nasze przekręcenie/zrozumienia Prawa Jednego.

Jednostka z Oriona przebija to samo fioletowe promieniowanie i porusza się do dwóch miejsc, aby próbować większości niefizycznych szans. To aktywuje ośrodek energii zielonego promieniowania, kiedy istnieje dalsza blokada ośrodka koloru indygo. Ta kombinacja powoduje konfuzję w instrumencie i dalszą, nadmierną aktywność w niemądrych proporcjach prac fizycznego kompleksu. Ona po prostu poszukuje przekręceń przedinkarnacyjnie zaprogramowanych i rozwijanych we wcielonym stanie.

Energie życiowe same, będąc jednym Nieskończonym Stwórcą, przepływają z bieguna południowego ciała jako widziane w swej magnetycznej formie. W ten sposób tylko Stwórca, przez stopy, otwiera skorupę ciała dla każdego efektu. Efekty adepta są takimi z wyższego kierunku i w ten sposób budowa muru ze światła jest całkiem pomyślna.

Możemy spytać czy są jakieś krótkie pytania teraz ?

PYTAJĄCY: Zapytałbym tylko czy jest coś co moglibyśmy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym albo aby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Ten instrument ma pewne zwiększone przekręcenie w rejonie karku. Pewna uwaga tutaj może dostarczyć większy komfort. Wszystko jest dobrze, moi przyjaciele. Wytrzymałość i cierpliwość obserwowane przez Ra są godne pochwały. Kontynuujcie bycie kapryśnym w stosunku do celu i zajmijcie się odpowiednimi konfiguracjami dla kontaktu, a nasza kontynuacja kontaktu będzie ciągle możliwa. To jest dla nas akceptowalne.

Jestem Ra. Opuszczam was, moi przyjaciele, rozkoszując się w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się w mocy i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.