Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 86.,
4 maja 1982 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiamy was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.

PYTAJĄCY: Moglibyście dać mi wskazanie na temat warunków instrumentu ?

RA: Jestem Ra. Przekręcenie instrumentu w kierunku deficytu fizycznego kompleksu energii nieznacznie zwiększyły od ostatniego pytania. Poziomy energii witalnej miały znaczące wezwania wobec nich i są nieco mniejsze niż podczas ostatniej sesji.

PYTAJĄCY: Jaka była natura tych znaczących wezwań wobec energii witalnej ?

RA: Jestem Ra. Istnieją jednostki, które zabawiają się przekręcaniem myśli w kierunku tej jednostki tak, że to może odsunąć od innych ja wszystkie przekręcenia dla innego ja. Ta jednostka była ostatnio w bliskim kontakcie z większą niż normalnie liczbą jednostek z tymi przekręceniami kompleksu myśli. Ta jednostka posiada przekręcenie do dostarczania służenia jakiekolwiek jest możliwe i nie jest świadoma inwazji poczynionej na energii witalnej.

PYTAJĄCY: Czy mam rację przypuszczając, że mówicie o inkarnowanych w trzecią gęstość jednostek trzeciej gęstości, które stworzyły warunki użycia energii witalnej ?

RA: Jestem Ra. Tak

PYTAJĄCY: Jaka jest sytuacja z naszym spolaryzowanym w kierunku służenia sobie towarzyszem piątej gęstości ?

RA: Jestem Ra. Okres, który możecie nazywać kryzysem utrzymuje się.

PYTAJĄCY: Czy możecie coś mi powiedzieć na temat natury tego kryzysu ?

RA: Jestem Ra. Biegunowość waszego towarzysza dochodzi do punktu krytycznego, gdzie ta jednostka będzie musiała wybrać labo wykonać odwrót na obecną chwilę i pozostawić pozdrowienia dla służby z czwartej gęstości albo utracić biegunowość. Jedyną inna możliwością jest to, że w jakiś sposób ta grupa może utracić biegunowość, w przypadku czego wasz towarzysz mógłby kontynuować swoją formę pozdrawiania.

PYTAJĄCY: W ostatniej sesji wspomnieliście o własnościach zrzucających zasłonę na umysł, to były wizualizacja i przewidywanie. Moglibyście wyjaśnic co mieliście przez to na myśli ?

RA: Jestem Ra. W waszym języku nie ma przesady co, do tego nieemocjonalnych terminów dla funkcjonalnych jakości tego, co jest teraz nazywane nieświadomym umysłem. Natura umysłu jest tym, co prosiliśmy, abyście rozważyli. Jednakże jest , powiedzmy, wystarczająco jasne dla zwykłego obserwatora, że możemy się podzielić pewnymi myślami bez pogwałcania waszych swobodnych doświadczeń uczenia się/nauczania.

Natura nieświadomości jest raczej naturą pojęcia niż słowa. Konsekwentnie przed zasłoną użycie zasłoną użycie głębszego umysłu było użyciem niewypowiedzianego pojęcia. Możecie rozważyć konotacyjne i emocjonalne aspekty melodii. Ktoś mógłby w pewien stylizowany sposób nazwać terminy melodyczne. Ktoś inny mógłby powiedzieć ćwierćnuta A, ćwierćnuta A, ćwierćnuta A, cała nuta F. To nosi pewne podobieństwo do początku melodii osoby waszego jednego z najbardziej wpływowych kompozytorów, znanego wam jak symbol zwycięstwa.

To jest natura głębszego umysłu. Istnieją tylko wystylizowane metody, z którymi należy dyskutować te funkcje. W ten sposób naszym opisom tej części umysłu tak samo, jak w przypadku innych części umysłu, były dane terminy takie jak „przewidywanie”, wskazujące, że natura penetracji zasłoniętej części umysłu może być porównana do podróży zbyt bogatej i egzotycznej, aby kontemplować adekwatne opisy tego.

PYTAJĄCY: Powiedzieliście, że śnienie, jeżeli jest uczynione dostępnym świadomemu umysłowi, wielce pomoże w polaryzacji. Moglibyście zdefiniować śnienie i powiedzieć nam, co to jest i jak to pomaga w polaryzacji ?

RA: Jestem Ra. Śnienie jest działaniem komunikacji przez zasłonę nieświadomego umysłu. Natura tego działania jest całkowicie zależna od sytuacji dotyczącej blokad ośrodków energii, aktywacji i krystalizacji danego kompleksu umysłu/ciała/duszy.

W osobie, która jest zablokowana na dwóch z trzech niższych ośrodków energii śnienie będzie wartością w procesie polaryzacji w tym, że będzie istniało powtarzanie tych części ostatnio doświadczanego przyspieszacza tak samo, jak głęboko są trzymane blokady, a przez to dając budzenie wskazówek, jako natury tych blokad i wskazówek do możliwych zmian w percepcji, które mogą prowadzić do odblokowania.

Ten typ śnienia lub komunikacji przez zasłonięte części umysłu występuje także u tych kompleksów umysłu/ciała/duszy, które funkcjonują z dużo mniejszymi blokadami i cieszą się aktywacją zielonego promieniowania bądź wyższymi aktywacjami wtedy, gdy podczas doświadczeń przyspieszacza kompleksu umysłu/ciała/duszy, momentalnie blokuje się od nowa bądź niweczy lub inaczej przekręca napływu energii. Dlatego we wszystkich przypadkach jest użytecznym dla kompleksu umysłu/ciała/duszy rozważyć zawartość i emocjonalny rezonans snów.

Dla tych, których ośrodki energii zielonego promieniowania, zostały aktywowane tak samo, jak dla tych, których ośrodkom zielonego promieniowania energii są oferowane niezwykłe odblokowania z powodu niezwykłego przyspieszacza takiego, jak to, co jest nazywane fizyczną śmiercią własnego ja czy też kogoś, kto jest kochany w tym, co możecie nazwać najbliższą przyszłością, śnienie przechodzi w inne działanie. To może być swobodnie nazwane wiedzą uprzednią czy też poznaniem, które jest przed tym, co musi wystąpić w fizycznej manifestacji w waszej czasoprzestrzeni trzeciej gęstość żółtego promieniowania. Ta własność umysłu zależy, w wielkim rozmiarze, od rozmieszczenia w przestrzenioczasie tak, że terminologia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości nie ma żadnego znaczenia. To pozwoli, jeżeli uczyni się stosownym użycie przez kompleks umysłu/ciała/duszy, tej jednostce otwarcie bardziej pełnej i wszechogarniającej współczuciem miłości oraz każdej okoliczności, włączając w to okoliczności występujące naprzeciw, przy których jednostka może mieć silne przekręcenie tego, co możecie nazwać nieszczęściem.

Kiedy kompleks umysłu/ciała/duszy świadomie wybiera ścieżkę adepta, a ma zrównoważone energie w minimalnym stopniu i zaczyna otwierać ośrodek promieniowania indygo, to tzw. śnienie staje się najbardziej wydajnym narzędziem do polaryzacji, bo jeśli znanym jest przez adepta, że praca może być zrobiona w świadomości, gdy tzw. świadomy umysł odpoczywa, to adept może wezwać tych, których prowadzi, as ponad wszystko magiczną osobowość, która jest analogią Wyższej Jaźni w czasoprzestrzeni wtedy, kiedy porusza się w trybie snu świadomości Z tymi afirmacjami przywołanymi, działanie śnienia osiąga potencjał uczenia się/nauczania, który jest najbardziej pomocny do zwiększania przekręceń adepta w kierunku obranej biegunowości.

Istnieją inne możliwości śnienia, które nie są ściśle powiązane ze zwiększeniem w biegunowości, której nie odkryliśmy w obecnej czasoprzestrzeni.

PYTAJĄCY: Jak sen jest projektowany czy też programowany ? Czy to jest robione przez Wyższą Jaźń ? Kto jest za to odpowiedzialny ?

RA: Jestem Ra. We wszystkich przypadkach kompleks umsyłu/ciała/duszy decyduje jaki użytek zrobi ze zdolności śnienia. Ona sam jest odpowiedzialny za to działanie.

PYTAJĄCY: To chcecie powiedzieć, że podświadomość jest odpowiedzialna za to, co ja nazwę projektem lub scenariuszem snu. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: Czy pamięć, kiedy osoba budzi się ze snu, jest właściwa ? Czy sen jest łatwo zapamiętywany ?

RA: Jestem Ra. Musicie sobie uświadomić, że my nadmiernie uogólniamy po, to żeby odpowiedzieć na wasze pytania, ponieważ istnieje kilka rodzajów snu. Jednak w ogólności należy zauważyć, że to jest działanie jedynie dla wytrenowanego i zdyscyplinowanego obserwatora takiego, którzy ma całkiem przypominanie sobie śnienia. Ta zdolność może być nauczona dzięki cnocie zdyscyplinowania w zapisywaniu zaraz po obudzeniu każdego szczegółu, który może być wywołany. To wytrenowanie wyostrza zdolność osoby do przypominania sobie snów. Najczęstsze postrzegania snów kompleksu umysłu/ciała/duszy są mętne, pogmatwane i szybko stracone.

PYTAJĄCY: Dzięki zapamiętywaniu snów mówicie, że osoba może odnaleźć szczególne wskazówki co, do obecnych blokad na ośrodkach energii i może to, dzięki temu, zredukować i bądź wyeliminować te blokady. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Jest tak.

PYTAJĄCY: Czy istnieje jakaś inna funkcja śnienia, która ma wartość w procesie ewolucyjnym ?

RA: Jestem Ra. Chociaż jest wiele takich, które mają wartość wybralibyśmy do odnotowania dwie, skoro te dwie, choć bez żadnej wartości w polaryzacji, mogą mieć w bardziej ogólnym sensie.

Działanie śnienia jest działanie, w którym istnieje misternie wykuty i cudownie wystylizowany most ze świadomości do nieświadomości. W tym stanie różne przekręcenia, które nastąpiły w siatce energii kompleksu ciała z powodu niedoceniania napływów energii, były otrzymane i uzdrowione. Z odpowiednią ilością śnienia przychodzi uzdrowienie tych przekręceń. Ciągnący się brak tej możliwości może spowodować poważnie przekręcone kompleksy umysłu/ciała/duszy.

Inną funkcją śnienia, która idzie z pomocą, jest ten rodzaj snu, który jest wizyjny, a którego proroctwa i tajemnice były doświadczane od dawien dawna. Ich wizje przechodzą przez korzenie umysłu i przemawiają do głodnego świata. W ten sposób sen ma służenie bez osobiście spolaryzowanej natury, jednakże ta tajemnica czy też proroctwo, dla tych, którzy pragną służyć, to takie służenie zwiększy biegunowość jednostki.

PYTAJĄCY: Istnieje część snu zwana REM. Czy to jest stan śnienia ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: Zauważono, że to występuje w krótkich okresach, z dużymi przerwami pomiędzy nimi. Czy jest jakiś szczególny powód tego ?

RA: Jestem Ra. Tak.

PYTAJĄCY: Jeśli miałoby to jakąś wartość, to czy powiedzielibyście mi dlaczego proces śnienia właśnie tak działa ?
RA: Jestem Ra. Części procesu śnienia, które są pomocne w polaryzacji, a także dla wizji tajemnicy, która ma miejsce w przestrzenioczasie, konsekwentnie używają mostu z metafizyczności do fizyczności dla tego co wygląda na krótki okres na krótki okres czasoprzestrzeni. Przestrzenioczas jest dużo bardzie równoważny. Most pozostaje i przetwarza każde przekręcenie umysłu, ciała i duszy, gdy właśnie otrzymały one przekręcenia napływów energii tak, że uzdrawianie może mieć miejsce. Ten proces uzdrawiania nie występuje z częstotliwością REM, lecz znacznie częściej występuje w części czasoprzestrzeni kompleksu umysłu/ciala/duszy używając mostu do przestrzenioczasu, aby był ustalony.

PYTAJĄCY: Wspomnieliście, o utracie wiedzy i kontroli nad ciałem jako o czynniku, który był pomocny w procesie ewolucji z powodu zasłony. Czy moglibyście wyliczyć ważne straty w wiedzy i kontroli ciała

RA: Jestem Ra. To pytanie zawiera pewne części, na które byłyby bardziej stosowne odpowiedzi, gdyby kluczowy materiał został poproszony.

PYTAJĄCY: Niestety nie wiem o co mam prosić. Czy możecie mi powiedzieć jaki na jakim kluczowym materiale powinienem pracować ?

RA: Jestem Ra. Nie, jednak będziemy szczęśliwi odpowiadając na pierwotne pytanie, jeżeli ciągle istnieje tego pragnienie, gdy dostrzeżesz, że brakuje pewnych informacji.

PYTAJĄCY: Być może mogę zapytać nieco inaczej. Mogę zapytać dlaczego utrata wiedzy i kontroli nad ciałem była pomocna ?

RA: Jestem Ra. Wiedza na temat potencjałów fizycznego wehikułu przed zasłoną oferowała umysłowi/ciele/duszy dowolny zasięg wyborów w kwestii działania i manifestacji ciała, ale oferowała mało w kwestii rozwoju biegunowości. Kiedy wiedza na temat tych potencjałów i funkcji wehikułu fizycznego została osłonięta przez świadomym kompleksem umysłu, to kompleks umysłu/ciała/duszy pozostał niemal bez wiedzy jak objawić najlepiej swoją istotę. To pragnienie jest poszukiwaniem wiedzy na temat kompleksu ciała. Konsekwencje każdej możliwości i ostateczne odchyły w ten sposób budowały wewnątrz nich sił, która potrafiła być jedynie wygenerowana przez takie pragnienie lub wolę by widzieć.

PYTAJĄCY: Być może moglibyście dać przykłady użycia ciała przed zasłoną i po zasłonie w tym samym aspekcie, aby pomóc nam zrozumieć zmianę w wiedzy i kontroli nad ciałem nieco jaśniej. Czy moglibyście to zrobić ?

RA: Jestem Ra. Moglibyśmy.

PYTAJĄCY: Czy to zrobicie ?

RA: Jestem Ra. Tak. Zajmijmy się transferem energii seksualnej. Przed zasłoną transfer był zawsze możliwy z powodu tego, że nie było cienia nad pojęciem natury ciała i jego związku z innymi umysłami/ciałami/duszami w tej szczególnej manifestacji. Przed procesem zasłony istniał niemal całkowity barak użycia energii seksualnej ponad zielone promieniowanie.

Tak było również z powodu tej niezacienionej wiedzy, którą miał każdy na temat każdego. W trzeciej gęstości nie było zbyt dużo sensu w tym, żeby zobaczyć bardziej intensywne związki umysłu, ciała i duszy, które możecie nazwać procesem kojarzenia, co każde inne ja było widziane jako Stwórca, a nikt inny nie był rozumiany nie jako ktoś więcej niż Stwórca.

Po procesie zasłony stało się nieskończenie bardziej trudnym osiągnąć transfer zielonego promieniowania z powodu wielkich obszarów tajemnicy i nieznanego, co dotyczy kompleksu ciała jego objawień. Jednakże tak stało się także z powodu wielkiego zacienienia manifestacji ciała w stosunku świadomego kompleksu umysłu, a gdy taki transfer energii był doświadczany, to bardziej prawdopodobnym było dostarczyć przyspieszacz, który spowodował powiązanie siebie z innym ja w odpowiednio spolaryzowanej konfiguracji.

Od tego czasu było bardziej prawdopodobne, że wyższe transfery energii byłyby poszukiwane przez skojarzoną parę kompleksów umysłu/ciała/duszy, w ten sposób pozwalając Stwórcy poznać siebie z wielkim pięknem, powagą i ciekawością. Inteligentna nieskończoność była osiągana przez to sakramentalne użycie funkcji ciała każdego kompleksu umysłu/ciała/duszy, który zyskał wielce w polaryzacji i w zdolności do służenia.

PYTAJĄCY: Czy którykolwiek z innych aspektów utraty wiedzy na temat i kontroli nad ciałem zbliżył się do jakiegoś stopnia, do opisu właśnie danego ?

RA: Jestem Ra. Każda funkcja kompleksu ciała ma pewien potencjał po zasłonie w dostarczaniu przyspieszacza. Wybraliśmy przykład transferu energii płciowej, bo z powodu jego centralnego miejsca wśród funkcjonalnych zdolności kompleksu ciała uczynionych bardziej użytecznymi przez znaczenia procesu zasłaniania.

Ten instrument ma coraz niższą energię. Preferowalibyśmy powstrzymać maksymalną część zachowanej energii, na którą instrument dał pozwolenie. Dlatego prosilibyśmy o zadanie jednego pełnego pytania podczas tej sesji.

PYTAJĄCY: Przypuściłbym, że zasłonięcie seksualnego aspektu dało wielką wydajność, ponieważ to jest aspekt, który ma całkowicie do czynienia ze związkiem z innym ja. Wyglądałoby na to, że zasłona cielesna mająca do czynienia ze współdziałaniem z innym ja byłaby bardziej efektywna, gdyby porównać ją z tym co powiązane jest z ego, które miałoby mniejszą wydajność w produkowaniu albo pozytywnej albo negatywnej polaryzacji. Czy mam rację w tym przypuszczeniu ?

RA: Jestem Ra. Masz rację do wielkiego stopnia. Być może najbardziej godnym do odnotowania wyjątkiem byłby stosunek osoby już silnie spolaryzowanej negatywnie do wyglądu kompleksu ciała. Istnieją jednostki na ścieżce negatywnej, które otaczają wielką opieką zachowanie przekręcenia waszych ludzi postrzeganą jako piękno/brzydotę. To piękno formy jest oczywiście używane po to, aby manipulować innymi ja. Możemy prosić o krótkie pytanie, o ile są ?

PYTAJĄCY: Czy jest coś co możemy zrobić, żeby uczynić instrument bardziej komfortowym albo aby poprawić kontakt ?

RA: Jestem Ra. Jesteśmy zadowoleni, że ten instrument bardziej sumiennie przygotowywał siebie do kontaktu poprzez ostrożne, mentalne wibracje, które nazywacie modlitwą. To pozwoliło kanałowi być wolnym od przekręceń, które dręczyły podczas ostatniej sesji.

Zasugerowalibyśmy grupie wsparcia nieco ciągłej opieki w regulowaniu fizycznych działań instrumentu. Jednak w tym splocie dobrze jest wesprzeć te działania, które karmią energie witalne instrumentu, skoro ten instrument żyje w tej czasoprzestrzeni obecnie niemal całkowicie z powodu przywiązania do zachowania tych mentalnych i duchowych energii, które tworzą kompleks energii witalnej tej jednostki. Każdy jest sumienny. Ułożenia są dobre.

Zwrócilibyśmy uwagę grupie wsparcia na fizyczne ułożenie znane jako kadzielnica. Zaistniała pewna, nieznaczna trudność z powodu różnicy we wzorcach wyziewu tego kadzidła.

Jestem Ra. Opuszczamy was radując się w miłości i pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, więc, radując się w miłości i świetle Jednego Stwórcy. Adonai.