Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 87.,
12 maja 1982 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.

PYTAJĄCY: Moglibyście dać mi wskazanie na temat warunków instrumentu ?

RA: Jestem Ra. Przekręcenia kompleksu fizycznego pozostają niezmienne. Poziomy energii witalnej są wielce podniesione.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Rozważając to, co było wspomniane w ostatniej sesji o kadzidle pomyślałem o fakcie, że pozycja pierwotna dymu zmieniła się około sześć cali horyzontalnie. Czy byłoby lepiej mieć kadzidło w pojedynczej, horyzontalnej pozycji do dymienia ?

RA: Jestem Ra. Ta modyfikacja byłaby pomocna wiedząc, że kadzidło jest dziewicze.

PYTAJĄCY: Jak byłaby optymalna geometryczna aranżacja kadzidła, kielicha i świeczki w stosunku do Biblii oraz tablicy z pozycjami, co my mamy teraz ?

RA: Jestem Ra. Zarówno kielich, jak i świeca zajmują optymalną konfigurację w stosunku do księgi najbardziej ściśle powiązanej z Prawem Jednego w kompleksach przekręceń tego instrumentu. Optymalnym jest mieć kadzidło z tyłu do tej księgi wyśrodkowane na grzbiecie tej otwartej konfiguracji.

PYTAJĄCY: Czy pozycja bezpośrednio pomiędzy kielichem, a świecą byłaby optymalna dla kadzidła ?

RA: Jestem Ra. To nie jest dokładna miara, bo zarówno świeczka, jak i kielich są nieregularnie ukształtowane. Jednakże mówiąc z grubsza, to prawda.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Jaka jest obecna sytuacja w kwestii naszego towarzysza piątej gęstości ?

RA: Jestem Ra. Ta jednostka opuściła was na okres odnowienia swej biegunowości.

PYTAJĄCY: Moglibyście wyjaśnić pojęcie nabywania biegunowości prze tę szczególną jednostkę oraz jej użytek szczególnie tej biegunowości innej niż prosta potrzeba żniwa szóstej gęstości, o ile to jest możliwe ?

RA: Jestem Ra. Moglibyśmy. Natura gęstości powyżej waszej własnej jest taka, że można powiedzieć, że ma być ona dzielona zarówno na pozytywne i negatywne biegunowości. To służy do nabywania zdolności do przywitania coraz większej ilości, coraz mniej przekręconego miłości/światła i światła/miłości Jednego Nieskończonego Stwórcy. Na ścieżce negatywnej gęstość mądrości jest taka, że władza nad innymi została rafinowana dotąd, aż przybliża się do władzy absolutnej. Jakakolwiek siła taka, jest siła waszej grupy i tych od Ra oferuje to, co nie może być kontrolowane przez moc takiego negatywnego kompleksu umysłu/ciała/duszy, który się depolaryzuje, bo ta jednostka nie kontroluje innych ja.

To nie należy do waszych świadomych ja stać przeciwko takiej wyrafinowanej mocy, to raczej należy do harmonii, wzajemnej miłości, uczciwego wzywania pomocy od sił światła, które dało wam tarczę.

PYTAJĄCY: Jaka jest środowiskowa sytuacja tej szczególnej jednostki piątej gęstości i jak ona pracuje negatywnymi jednostkami czwartej gęstości po to, żeby ustanowić władzę i kontrolę; jaka jest jej szczególna filozofia w kwestii siebie jako Stwórcy i w kwestii użycia pierwszego przekręcenia i rozwinięcia pierwszego przekręcenia na czwartą gęstość negatywną. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt złożone pytanie.

RA: Jestem Ra. Środowisko waszego towarzysza jest jak skała, jaskinia czy też miejsce jałowości, ponieważ to jest gęstość mądrości, a to co jest potrzebne może być pomyślane i utrzymane. Dla tej jednostki bardzo mało konieczne jest być na fizycznym, jeżeli macie taką wolę, bądź czasoprzestrzennym kompleksie przekręceń.

Taka jednostka spędza swoją świadomość wewnątrz rzeczywistości przestrzenioczasu w próbie uczenia się sposobów mądrości krańcowe użycie mocy i zasobów siebie. Skoro ja jest Stwórcą, to gęstość mądrości dostarcza dużo dających informacje i fascynujących doświadczeń na negatywnie spolaryzowanej jednostki. W pewnych kwestiach można zobaczyć bardzo jasne przywiązanie do mądrości tych z negatywnej biegunowości, kiedy splot pozycji świadomości, na którym mądrość jest wyłożona, jest prostszy.

Związek takiej jednostki czwartej gęstości w stosunku do negatywnych jednostek czwartej gęstości jest bardziej potężny i mniej potężny. Negatywna ścieżka zakłada zniewolenie mniej potężnych, bo nauka pragnienia służenia sobie do rozmiaru, że wola ma być niesiona. Właśnie w ten sposób biegunowość jest zwiększana w negatywnym znaczeniu. W ten sposób jednostki czwartej gęstości mają wolę być sługami takiej jednostki piątej gęstości, a nie ma wątpliwości, że to daje relatywną władze nad każdym.

PYTAJĄCY: Refleksja, która może być widziana w naszej gęstości jest taka, że jest wielu liderów, którzy podżegają do wojny i maja swoich wyznawców, którzy wspierają ich w absolutnym przekonaniu, że kierunek podboju jest właściwy. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Każda organizacja, która wymaga posłuszeństwa bez pytania na bazie relatywnej władzy funkcjonuje zgodnie z powyżej opisanym planem.

PYTAJĄCY: To, co jest dla mnie niejasne, to jest zrozumienie i użycie pierwszego przekręcenia przez negatywne jednostki czwartej i piątej gęstości w manipulowaniu jednostkami trzeciej gęstości. Chciałbym wiedzieć jak pierwsze przekręcenie wpływa na próby niesienia podboju jednostek trzeciej gęstości i próby dodania tego, pod tytułem pierwszego przekręcenia, na ich społeczne kompleksy pamięci. Czy mógłbym prosić o rozwinięcie tego pojęcia ?

RA: Jestem Ra. Ten późniejszy plan nie jest takim, do którego negatywne, społeczne kompleksy pamięci są zdolne. Zwyczaj czwartej gęstości jest taki, że oferuje kuszenie i energetyzowanie wcześniej zaistniałych przekręceń. Jednostkom czwartej gęstości brakuje subtelności i magicznej praktyki, które oferuje doświadczenie piątej gęstości.

PYTAJĄCY: Wygląda mi na to, że w wielu przypadkach kontaktów z UFO, które wystąpiły na tej planecie, musiała istnieć wiedza i użycie pierwszego przekręcenia. Jednostki czwartej gęstości ostrożnie pozostawały na uboczu i pozostawały anonimowe, jak możecie powiedzieć, przez większą część tak, że żaden konkretny dowód ich istnienia nie jest dostępny. Jak oni są ustosunkowani do tego rodzaju kontaktu ?

RA: Jestem Ra. My źle odczytaliśmy wasze pytanie myśląc, że było skierowane w stosunku do tego szczególnego typu kontaktu. Naturą postrzegania wolnej woli przez czwartą gęstość, o ile tropimy zasiewanie wzorców myślowych trzeciej gęstości, jest materiał, który już przekazaliśmy To, co może być zaoferowane negatywnie zorientowaną informacją jest oferowane. To jest modyfikowane do rozmiaru, żeby jednostka otrzymująca taką negatywną informację była z pozytywnej orientacji. W ten sposób wiele takich kontaktów ma wymieszaną naturę.

PYTAJĄCY: Przepraszam, że wprowadziłem zamieszanie tym pytaniem, nie zadając go odpowiednio. To jest kwestia filozoficzna ogromnej ważności, którą próbuję wyjaśnić tutaj. To ma do czynienia z faktem, że wygląda na to, ze czwarta gęstość negatywna jest świadoma pierwszego przekręcenia. Oni istnieją w niezasłoniętych warunkach i wygląda na to, że używają tej wiedzy na temat pierwszego przekręcenia, aby utrzymać sytuację i oni utrzymują kontakty z tą planetą. Próbuję wyłowić ich zdolność do zrozumienia mechanizmu pierwszego przekręcenia i konsekwencji procesu zasłony oraz ciągłego pozostawania w mentalnej konfiguracji oddzielenia na negatywnej ścieżce. Mam nadzieję, ze wyraziłem się jaśniej. Ciężko mi było zadać to pytanie.

RA: Jestem Ra. Odpowiedź może ciągle niezadowolić pytającego. Prosimy o próbowanie do czasu, aż będziesz usatysfakcjonowany. Negatywna jednostka czwartej gęstości uczyniła dostępnym wybór każdemu podczas żniwa trzeciej gęstości. Ona jest świadoma pełnego wyboru metod spoglądania na wszechświat Jednego Stwórcy i jest przekonana, że ignorowanie i nieużywanie ośrodka energii zielonego promieniowania będzie metodą najbardziej wydajną w dostarczeniu zdolności do żniwa czwartej gęstości. Jej operacje pośród osób z trzeciej gęstości, które jeszcze nie podjęły decyzji co do wyboru są zaprojektowane, żeby zaoferować każdemu szansę rozważenia biegunowości służenia sobie i możliwej, własnej atrakcyjności.

PYTAJĄCY: To mi wygląda na działanie służące innym oferujące możliwość ścieżki służenia innym. Jaki jest relatywny polaryzacji takiego działania ? Nie rozumiem tego.

RA: Jestem Ra. W waszych uzbrojonych zespołach duże grupy plądrują i grabią z sukcesem. Sukces szeregowców jest przypisywany sobie przez kaprali, sukces kaprali przez sierżantów itd. Przez poruczników, kapitanów, majorów, a na końcu dowodzącego generała. Każde kuszenie z sukcesem, to każda z sukcesem zdolna do żniwa jednostka, która wzmacnia władzę społecznego kompleksu pamięci czwartej gęstości, który odniósł sukces.

PYTAJĄCY: Jeśli jedne kompleks umysłu/ciała/duszy jest zbierany z trzeciej gęstości do społecznego kompleksu czwartej gęstości, to czy całkowita moc społecznego kompleksu pamięci przed absorpcją tej jednej jednostki się podwaja, kiedy ona jest absorbowana.

RA: Jestem Ra. Nie.

PYTAJĄCY: Prawo Podwajania więc nie pracuje w ten sposób. O ile społeczny kompleks pamięci zwiększa swoją moc relatywnie w stosunku do pojedynczej jednostki, która jest zbierana i absorbowana ?

RA: Jestem Ra. Jeżeli jedna jednostka jest odpowiedzialna za dodanie jej do swojej istoty, to kompleks będzie absorbował w liniowy sposób moc zawartą w, powiedzmy, rekrucie. Jeśli podgrupa jest odpowiedzialna, to moc należy do podgrupy. Bardzo rzadko istnieją społeczne kompleksy pamięci negatywnej biegunowości zdolne do działania jako jedna istota. Utarta biegunowości z powodu tej trudności, do której wcześniej się odnosiliśmy, jako rodzaju duchowej entropii jest całkiem rzadka.

PYTAJĄCY: To przypuszczając, że pojedyncza negatywnie zorientowana jednostka jest odpowiedzialna za rekrutację zebranej z trzeciej gęstości jednostki, to jaki rodzaj zdolności czy jaki rodzaj korzyści to daje i jak to jest używane przez jednostkę ?

RA: Jestem Ra. Tzw. Wykuty porządek jest natychmiastowo kwestionowany, a jednostka ze zwiększoną mocą ćwiczy, żeby mieć moc do kontroli większej ilości innych ja i by awansować wśród struktury społecznego kompleksu pamięci.

PYTAJĄCY: Ja ta moc jest mierzona ? Jak taka jednostka zyskuje tę dodatkową moc ?

RA: Jestem Ra. W pewnych przypadkach to jest rodzaj bitwy. To jest bitwa o wolę, a środkami w niej zawierają światło, które może być formowane przez każdego kandydata. W większości przypadków, gdzie zmiana władzy stała się zwyczajna, to jest to po prostu przyjmowane do wiadomości, a ci, którzy widzą korzyść w powiązaniu z tą nowo potężną jednostką pomagają jej w kroczeniu w górę wewnątrz struktury.

PYTAJĄCY: Dziękuję. Zauważyłem możliwość konfuzji pomiędzy terminem „umysł/ciało/dusza”, a określeniem „kompleks umysłu/ciała/duszy” w ostatniej sesji. Czy było klak nadużyć tych terminów przechodzących jedno w drugie ?

RA: Jestem Ra. Zaistniał błąd w transmisji. Użycie określenia „umysł/ciało/dusza” powinno się odnosić do tych jednostek zamieszkujących w trzeciej gęstości przed procesem zasłony, a termin „kompleks umysłu/ciała/duszy” zamieszkujących trzecią gęstość po procesie zasłony. Odkryliśmy również błąd po naszej stronie tkwiący w dodaniu wyrazu „kompleks”, gdy mówiliśmy o ciele po zasłonie. Prosimy o poprawienie tych błędów. Prosimy także o utrzymacie czujności w obserwowaniu błędów i pytań bez pytania, bo naszą intencją jest tak nieprzekręconej serii wibracyjnych kompleksów dźwięku, jak to jest możliwe.

Ta jednostka, choć jest o wiele bardziej wyczyszczona z przekręceń w kierunku wybuchów bólu, kiedy jest przygotowywana przez mentalne kompleksy wibracji, które nazywacie modlitwą, to jest wciąż zdolna do fluktuacji z powodu przedinkarnacyjnych przekręceń kompleksu ciała i energetyzowania ich przez tych z negatywnej biegunowości.

PYTAJĄCY: Dziękujemy. Poczynimy poprawki. (Poprawki zostały poczynione przed drukiem, więc czyta się tak, jak być powinno) W poprzedniej sesji powiedzieliście, że transfer energii seksualnej przed zasłoną był zawsze możliwy. Chciałbym wiedzieć co mieliście na myśli przez „był zawsze możliwy” i dlaczego to nie było możliwe po zasłonie ?

RA: Jestem Ra. Wierzymy, że pojęliśmy wasze pytanie i użyjemy analogii dostępnej w waszej kulturze baterii, która rozświeca żarówkę w latarce. Pracujące dwie baterie szeregowo zawsze oferują potencjał do rozświecenia żarówki. Po zasłonie, kontynuując tę ostrą analogię, dwie bateria będąc umieszczone nieszeregowo więc nie zaoferowałyby żadnego oświecenia żarówki. Dużo kompleksów umysłu/ciała/duszy po zasłonie, pomimo blokad, dokonało odwrócenia baterii.

PYTAJĄCY: Jakie było podstawowe źródło blokad, które spowodowało odwrócenie baterii ?

RA: Jestem Ra. Prosimy o bardziej szczegółowe pytanie w stosunku czy do umysłów/ciał/duszy czy kompleksów umysłu/ciała/duszy prosicie o informacje.

PYTAJĄCY: Przed zasłoną była wiedza na temat jak zapalać żarówkę, powiedzmy. Po zasłonie pewne eksperymenty stworzyły zapalenie żarówki, a pewne nie. Poza faktem, że informacja nie było dostępna na temat metod zapalania żarówki, czy zaistniał pewien powód podstawowy eksperymentów, które dały wynik w nie zapalaniu żarówki ?

RA: Jestem Ra. To prawda.

PYTAJĄCY: Jaki był powód podstawowy ?

RA: Jestem Ra. Powodem podstawowym blokady jest brak widzenia innego ja jako Stwórcy, albo, żeby ująć to inaczej, brak miłości.

PYTAJĄCY: W naszej szczególnej iluzji wygląda, że potencjał seksualny mężczyzny szczytuje gdzieś przed wiekiem dwudziestu lat, a u kobiety jakieś dziesięć lat później. Jaki jest powód w szczytowaniu energii seksualnej ?

RA: Jestem Ra. Musimy wyjaśnić różnicę pomiędzy żółtym promieniowaniem trzeciej gęstości chemicznego kompleksu cielesnego, a kompleksem ciała, który jest częścią kompleksu umysłu/ciała/duszy. Mężczyzna, jak wy nazywacie tę biegunowość, ma ekstremalnie aktywne pragnienie żółtego promieniowania w tej czasoprzestrzeni w swym wcieleniu, kiedy jego sperma jest najbardziej żywotna pełna plemników. W ten sposób czerwone promieniowanie dąży do najgęstszej reprodukcji w czasie, gdy ciało jest najbardziej zdolne do wypełnienia zapotrzebowań czerwonego promieniowania.

Żółte promieniowanie chemicznego kompleksu ciała kobiety jak nazywacie tę biegunowość musi potrzebować ciągłego i zwiększającego się pożądania na stosunek płciowy, ponieważ ona może zajść w ciążę w okresie jednej piętnastej do jednej osiemnastej miesiąca, a potem nosi poczęty kompleks ciała i karmo go piersią. To jest drenujące dla fizycznego ciała żółtego promieniowania Aby to skompensować, pożądanie się zwiększa tak, że ciało żółtego promieniowania usposabiane do ciągłości w seksualnym spotkaniu w ten sposób wypełniając zapotrzebowanie czerwonego promieniowania do reprodukowania tak gęsto jak to możliwe.

Więcej integralnej płciowości czy też biegunowości kompleksu ciała, które jest częścią kompleksu umysłu/ciała/duszy nie dotyczy samego siebie w tych objawieniach żółtego promieniowania, lecz raczej podąża drogami poszukiwania transferu energii i dalszych dróg pomocy służeniu innym lub sobie.

PYTAJĄCY: Skro o tym już mówimy, to dlaczego współczynnik męskich do żeńskich orgazmów jest tak przeciążony na męską stronę ?

RA: Jestem Ra. Odniesiemy się teraz do żółtego promieniowania czy ,jeżeli wolicie, kompleksu ciała. Męski orgazm, który motywuje wyjście nasienia w celu spotkania swego jajeczka jest niezbędny do realizacji czerwonego promieniowania, żeby mnożyć gatunki. Żeński orgazm jest niekonieczny. I znowu, kiedy kompleksy umysłu/ciała/duszy zaczynają używać transferu energii seksualnej do nauki, służenia gloryfikacji Jednego Nieskończonego Stwórcy, to funkcja kobiecego orgazmu staje się bardziej jasna.

PYTAJĄCY: Jaki był stosunek męskich do żeńskich orgazmów przed zasłoną ?

RA: Jestem Ra. Stosunek ten przed zasłoną był bliższy do proporcji jeden do jednego poprzez to, że metafizyczna wartość żeńskiego orgazmu była jasna i nie miała cienia.

PYTAJĄCY: Czy znaczącym byłoby podanie takiej proporcji we wczesnej czwartej gęstości, a jeśli, tak to czy podalibyście ?

RA: Jestem Ra. W wielu przypadkach jest całkiem bez znaczenia mówić na temat orgazmu męskiego i żeńskiego w wyższych gęstościach, bo charakter i natura orgazmu staje się bardziej i bardziej naturalnie funkcją kompleksu umysłu/ciała/duszy jako modułu. W pozytywnych biegunowościach prawdziwe dzielenie się jest niemal uniwersalne, a w negatywnych biegunowościach prawdziwa blokada tak, że zdobywca zyskuje orgazm, zdobywany prawie nigdy, co jest też niemal uniwersalne. W każdym przypadku możecie zrozumieć funkcję seksualnej części doświadczania jako taka, która daje najwydajniejsze znaczenie polaryzacji.

PYTAJĄCY: W naszej iluzji mamy fizyczne definicje możliwych transferów energii. Oznaczamy je konwersjami z potencjalnej na kinetyczną, czy z kinetycznej na cieplną i sprawdzamy to w kwestii zwiększania entropii. Gdy mówimy o transferach energii seksualnej i innych prostszych formach energii, to mam problem z odpowiednim użyciem, jak możecie powiedzieć, terminów, skoro nie rozumiem, a możliwe, że nie potrafię zrozumieć podstawowej formy energii, o której mówimy. Jednakże moja intuicja mówi mi, że ta energia jest czystą wibracją czyli na podstawowym poziomie naszej iluzji wibracją pomiędzy częścią przestrzeni i czasu kontinuum czasoprzestrzennego, która jest jakoś przenoszona w naszą iluzję w formie prostszej niż ta. Czy mógłbym prosić o rozwinięcie nieco tego obszaru ?

RA: Jestem Ra. Tak.

PYTAJĄCY: Czy zrobicie to ?

RA: Jestem Ra. Masz rację przypuszczając, że energia, o której mówimy dyskutując transfery energii seksualnej jest formą mostu wibracyjnego pomiędzy czasoprzestrzenią i przestrzenioczasem. Chociaż ta różnica nie jest z dala od tego co zaraz nastąpi, to właśnie to, co teraz nastąpi może rzucić światło na to zdanie.

Z powodu procesu zasłony energia transferowana od mężczyzny do kobiety jest inna niż ta transferowana od kobiety do mężczyzny. Z powodu różnicy biegunowości męskich i żeńskich kompleksów umysłu/ciała/duszy, mężczyźni gromadzą fizyczną energię, a kobiety mentalną i mentalno/emocjonalną energię. Kiedy transfer seksualnej energii jest ukończony, to mężczyzna zaoferuje rozładowanie fizycznej energii. Kobieta tym samym jest pokrzepiona, mając dużo mniej fizycznej witalności. W tym samym czasie, jeśli użyjecie tego określenia, kobieta uwalnia swoją trzymaną, mentalną i mentalno/emocjonalną energię, tym samym oferując inspirację, uzdrowienie i błogosławieństwo dla mężczyzny, który przez swą naturę jest mniej witalny w tym obszarze.

Obecnie możemy prosić o jedno pełne pytanie.

PYTAJĄCY: Dlaczego natura męska i żeńska jest inna ?

RA: Jestem Ra. Gdy proces zasłony został zakończony, to męska biegunowość była przyciągana Macierzy Umysłu, a żeńska Upoważniacza Umysłu czyli żeńskiej Macierzy Ciała. Możemy prosić o krótkie pytania, o ile są, zanim zamkniemy tę sesję ?

PYTAJĄCY: Czy jest coś co możemy zrobić, aby uczynić instrument bardzie komfortowym albo żeby poprawić kontakt.

RA: Jestem Ra. Musimy ocenić zasugerowane przestawienie kadzidła jako pomocne. Ułożenia są dobre. Byliście i jesteście sumienni, moi przyjaciele. Opuszczamy was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się wesoło w mocy i w niewyłowionym pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.