Make your own free website on Tripod.com
RA, SESJA 88.,
29 maja 1982 r.

RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się z wami.

PYTAJĄCY: Moglibyście dać mi wskazanie na temat warunków instrumentu ?

RA: Jestem Ra. Deficyt fizycznego kompleksu energii jest w tej czasoprzestrzeni. Zaistniała także znacząca utrata witalnych energii. Jednak te energie ciągle mają się dobrze wewnątrz przekręcenia, które możecie nazwać siłą.

PYTAJĄCY: Ze wszystkich rzeczy, które wspomnieliście już, a które są di uzupełniania energii w tej szczególnej czasoprzestrzeni, a które byłyby najbardziej odpowiednie do uzupełnienia tych energii ?

RA: Jestem Ra. Jak zauważyłeś, istnieje wiele czynników, które wspierają pomoc przekręceniom siły i polepszeniu przekręceń w kierunku słabości w tym instrumencie. Sugerujemy każdemu, że wiele rzeczy, które zostały nauczone, jest do sumiennego zastosowania.

Wybralibyśmy jedno fizyczne przekręcenie do dyskusji. Słudzy czwartej gęstości, którzy odwiedzają waszą grupę obecnie energetyzują nieco ostry kompleks nierównowag w kończynach górnych tego instrumentu i do mniejszego rozmiaru obszar piersiowy. Sugerujemy, żeby była podjęta opieka, aby powstrzymać instrument od niekoniecznego użycia tych kończyn. Jak instrument nie doceni tej sugestii, to sugerujemy stosowną dyskusję.

PYTAJĄCY: Przypuszczam z tego, że towarzysz piątej gęstości ciągle odpoczywa. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Wasz towarzysz piątej gęstości nie towarzysz wam obecnie, jednakże on nie odpoczywa.

PYTAJĄCY: Czy kadzidło, które wprowadziliśmy jest w porządku ? Ono się skończy przez zakończeniem tej sesji. Czy było by lepiej, żeby się nie skończyło przed końcem tej sesji ?

RA: Jestem Ra. Nowa konfiguracja kadzidła jest całkiem pomocna bardziej subtelnym wzorcom energii. Byłoby pomocnym mieć ciągłą ilość palącego się kadzenia, jednak trudność tkwi bez nadmiernego wzmocnienia tego rozdzielenia ilością wyziewu i fizycznego produktu spalania. Mając wybór pomiędzy pozwoleniem kadzidłu się skończyć i posiadaniem nadmiaru dymu, zasugerowalibyśmy to pierwsze, jako bardziej pomocne.

PYTAJĄCY: Instrument wspomniał, że ma przebicia czy też świadomość, czasami podczas tych sesji komunikacji. Czy skomentowalibyście to ?

RA: Jestem Ra. Mamy kompleks umysłu/ciala/duszy instrumentu z nami. Kiedy ta jednostka zaczyna się budzić z metaforycznego żłobu doświadczania światła i działania w naszej gęstości, to jest początek bycia świadomym ruchu myśli. Ona nie pojmuje bardziej tych myśli bardziej niż wasze dziecko może pojąć pierwsze słowa, które postrzega. Doświadczenie powinno być oczekiwane jako ciągnące się i jest latoroślą natury tej pracy i metody, przez którą ten instrument uczynił siebie dostępnym dla naszych słów.

PYTAJĄCY: Instrument wspomniał o wystąpieniu potrzeby pójścia do łazienki przed sesją. Czy jest tak powodu niskiej energii witalnej ?

RA: Jestem Ra. To jest część powodu zmniejszonej energii witalnej. Ta jednostka ma utrzymujący się poziom przekręcenia, które nazywacie bólem, które niektórzy pośród waszych ludzi doświadczają bez znaczącego wydrenowania energii. Oczywiście stabilność jednostki jest zauważalna. Jednakże jednostka w ten sposób staje się wydrenowana i dalej odczuwa inne przekręcenia akcentowane, ponieważ to jest jedno znaczenie równoważącego wewnątrz zorientowanego doświadczenia fizycznego bólu. Z powodu zaniepokojenia tą jednostką takie działania są odradzane. To bardziej wydrenowało jednostkę.

Woli służenia Stwórcy poprzez oferowanie siebie jako była dlatego dana szansa testowania aż się to wszystko rozwiąże. Ta jednostka użyła nieco energii witalnej do uzupełnienia woli. Co prawda żadna energia fizyczna nie została użyta przez instrument, ale energie witalne nadwyrężone tak, że jednostka może mieć szansę znowu świadomie wybrać by służyć Jednemu Nieskończonemu Stwórcy.

PYTAJĄCY: Nasz wydawca prosi o ilustracje do ksiązki Prawo Jednego i zamierza nas o to naciskać. Czy moglibyście coś powiedzieć na temat celowości, korzyści, szkody, magiczności czy czegoś tam innego z użycia ilustracji tego szczególnego ustawienia, instrumentu i przynależności w tej książce ?

RA: Jestem Ra. Praktyczna celowość takiego projektu całkowicie należy do waszego odróżnienia. Można to magicznie rozważać.

Po pierwsze, jeśli ilustracja miałby być wzięta, to musi ona określać to co jest czyli dobrze było sfotografować tylko właściwą pracę bez żadnej imitacji czy wymiany materiału. To nie powinno powodować żadnych przekręceń, które te grupa potrafi uniknąć poza przekręceniami, który życzymy sobie w naszych słowach.

Po drugie niecelowe jest fotografować instrument czy jakąkolwiek część pokoju, gdy instrument jest w transie. To jest kontakt o wąskiej wiązce i chcielibyśmy utrzymać energie elektryczne i elekromagnetyczne na stałym poziomie, kiedy ich obecność jest konieczna czy nie jest obecna w ogóle.

PYTAJĄCY: Z tego co.... Przepraszam. Mówcie dalej. Jeżeli chcieliście kontynuować, to kontynuujcie, a jak nie to zadam pytanie.

RA: Jestem Ra. Chcielibyśmy powiedzieć, po trzecie, że kiedy instrumentalna (?) jest świadoma, że zdjęcie będzie robione, czy to przed czy po sesji, instrument ma świadomie odpowiadać na pytania w ten sposób upewniając się, że trans nie zagraża.

PYTAJĄCY: Z tego co powiedzieliście, zaplanowałem co następuje: Po tym jak sesja zostanie zakończona, a instrument zostanie obudzony, przed poruszaniem się instrumentu, będziemy ciągle rozmawiali z nią, kiedy będę robić zdjęcia. W załączeniu do tego wezmę inne zdjęcia tak jak to jest wskazane przez wydawcę. Czy to jest optymalne wypełnienie zapotrzebowania ?

RA: Jestem Ra. Prosimy, żeby każde zdjęcie mówiło prawdę, aby były one oznaczone odpowiednimi datami i żeby lśniły one jasnością tak, aby nie buło żadnego cienia na autentycznym wyrażeniu tego, co może być oferowane tym, którzy poszukują prawdy. My przybywamy jako skromni posłańcy Prawa Jednego pragnąc pomniejszenia przekręceń. Prosimy was, naszych przyjaciół, żebyście pracowali rozważając, to właśnie mówiliśmy bez myślenia o szybkim usuwaniu nieważnego szczegółu, lecz jak zawsze z szacunkiem takim, jaki adept musi traktować i oferować to, co jest w sobie i w was bez jakiegokolwiek udawania.

PYTAJĄCY: Dziękujemy. Chciałby zapytać o początkowe wytworzenie tarota, gdzie to pojęcie zostało pierwszy raz sformowane i gdzie tarot pierwszy raz był zapisany ?

RA: Jestem Ra. Pojęcie tarota narodziło się na planetarnym wpływie, który nazywacie Wenus.

PYTAJĄCY: Czy to pojęcie zostało dane czy też obmyślone jako narzędzie treningowe dla tych, którzy zamieszkiwali Wenus wtedy, czy może zostało obmyślone przez tych z Wenus jako narzędzie dla Ziemian ?

RA: Jestem Ra. Tarot zostało obmyślony przez populację trzeciej gęstość na Wenus w wielką ilość miary waszej czasoprzestrzeni wstecz w waszej przeszłości. Jak już zauważyliśmy, doświadczenie trzeciej gęstości tych z Wenus było bardziej głęboko i harmonijnie powiązane z tym, co nazwalibyście związkami z innymi ja, pracą transferu energii seksualnej i filozoficznym oraz metafizycznym badaniem. To był produkt wielu, wielu pokoleń pracy nad tym, co obmyśliłyśmy, jako archetypiczny umysł wytworzony tarotem, który był używany przez naszych ludzi jako pomoc treningowa w rozwijaniu magicznej osobowości.

PYTAJĄCY: Poczyniłbym wniosek, że ci z trzeciej gęstości na Wenus, którzy to zainicjowali, częściowo spenetrowali zasłonę zebranej informacji jako naturę archetypicznego umysłu i procesu zasłony, a z tego został zaprojektowany tarot jako metoda nauczania innych. Czy to prawda ?

RA: Jestem Ra. Tak jest.

PYTAJĄCY: Także przypuszczam, a mogę się mylić, że obecna lista, którą posiadam, dwudziestu dwu nazw kart tarota Głównej Arkany nie jest w całkowitej zgodzie z oryginalnym tarotem Moglibyście opisać mi oryginalnego tarota, po pierwsze, odpowiadając na pytanie, czy były tam dwadzieścia dwa archetypy ? To musiało być tak samo. Czy to była taka sama lista, którą wam przeczytałem w poprzedniej czy były tam różnice ?

RA: Jestem Ra. Jak powiedzieliśmy już, każdy archetyp jest pojęciem złożonym i może być postrzegany nie tylko przez osoby, a i przez tych z tej samej rasy i wpływu planetarnego na unikalny sposób Dlatego nie dałaby wiele informacji rekonstrukcja raczej mniejszościowych różnic, w opisowy sposób, pomiędzy tarotem używanym przez nas, a tarotem używanym przez tych z Egiptu i duchowych potomków tych pierwszych uczniów tego systemu studiów.

Wielkim przełomem, którzy został dokonany po naszej pracy w trzeciej gęstości, było odpowiednie podkreślenie dane Arkanom Numeru Dwadzieścia Dwa, które nazwaliśmy Wyborem. Podczas naszego doświadczania byliśmy świadomi, że taki jednoczący archetyp zaistniał, lecz nie daliśmy temu archetypowy odpowiedniego kompleksu pojęć po to, żeby wydajnie używać tego archetypy, aby pobudzić naszą ewolucję.

PYTAJĄCY: Teraz wypowiem zdanie na temat moje zrozumienia pewnych archetypów i pozwolę wam poprawić to zdanie. Wygląda mi na to, że Wskaźniki Umysłu, Ciała i Duszy są oddziaływane na siebie przez przyspieszacz. To wytwarza Doświadczenie, które prowadzi do Transformacji i wytwarza Wielką Drogę. Taki sam proces następuje dla umysłu, ciała i duszy. Archetypy są tylko powtarzane, ale działają w inny sposób tak jak przyspieszacz z powodu różnic umysłu, ciała i duszy oraz wytwarzania innego rodzaju doświadczania, z powodu różnicy pomiędzy nimi. Transformacja jest nieco inna. Wielka Droga jest nieco inna, ale archetypy w swych podstawach robią te same rzeczy. One działają na trzech różnych częściach kompleksu umysłu/ciała/duszy tak, że potrafimy powiedzieć, że podczas tworzenia Wskaźnika kompleksem, mamy dostarczony sposób na Przyspieszacz, żeby tworzyć Transformację bardziej wydajnie. Mógłbym prosić o poprawienie tej wypowiedzi ?

RA: Jestem Ra. W twojej wypowiedzi prawda jest posplatana z elementami najbardziej fundamentalnego nieporozumienia tak, że poprawienie twojej wypowiedzi jest trudne. Poczynimy komentarz i prosimy, żeby z tych komentarzy, nastąpiło ponowne ułożenie konceptualizacji.

Archetypiczny umysł jest wielką i fundamentalną częścią kompleksu umysłu, jednym z jej najbardziej podstawowych elementów i jednym z najbogatszych źródeł informacji dla poszukiwacza jednego Nieskończonego Stwórcy. Każdy archetyp jest częścią samą w sobie z swoim własnym kompleksem pojęć. Kiedy informacje daje badanie związków jednego archetypu z inny, to można powiedzieć, że ta linia pytań ma znaczenie drugorzędne s stosunku do odkrycia najczystszej postaci, wizji bądź melodii, którą każdy archetyp oznacza zarówno dla intelektualnego, jak i intuicyjnego umysłu.

Kompleksy Wskaźników Umysłu, Ciała i Duszy są kompleksem samym w sobie i osobno, a archetypy Przyspieszacza Doświadczenia, Transformacji i Wielkiej Drogi są najbardziej owocnie widziane jako niezależne kompleksy, które mają swoje własne melodie, którymi one mogą informować umysł swoją naturą.

Prosimy, abyście rozważyli, że archetypiczny umysł informuje tymi myślami, które mogą być niesione przez umysł, ciało czy duszę. Archetypy nie mają bezpośredniego powiązania do ciała bądź duszy. Wszytko to musi być wyciągnięte przez wyższe poziomy podświadomego umysłu do świadomego umysłu i stamtąd może pójść tam gdzie ma iść. Gdy się ich używa w kontrolowany sposób, to są one najbardziej pomocne. Raczej więc zamiast wychodzić dalej poza granice twojej, docenilibyśmy szansę ponownego zapytania teraz tak, żebyśmy mogli wam odpowiedzieć bardziej precyzyjnie.

PYTAJĄCY: Czy Ra używał kart tarota w szkoleniu się w trzeciej gęstości ?

RA: Jestem Ra. Nie.

PYTAJĄCY: Czego Ra używał w trzeciej gęstości ?

RA: Jestem Ra. Jesteście świadomi waszych prób magicznej wizualizacji mentalnej konfiguracji czasami raczej złożonych wizualizacji. One są mentalne i wyciąganie przez umysł Innym przykładem dobrze znanym w waszej kulturze jest wizualizacja, pośród waszych mas, przekręcenia miłości Jednego Nieskończonego Stwórcy zwanego Chrześcijaństwem, gdzie mała porcja waszego jedzenia jest rozumiana jako mentalnie skonfigurowana jako cały, prawdziwy człowiek - człowiek znany jako Jehoshua, czy jako jednostka, którą nazywacie Jezus. Dzięki tej metodzie trwałej wizualizacji, pracowaliśmy nad tymi pojęciami.

Te pojęcia były okazjonalnie wyciągane. Jednakże pojęcie jednej wizualizacji jako karty nie było wymyślone przez nas.

PYTAJĄCY: Jak nauczyciel przekazywał informacje uczniowi w kwestii wizualizacji ?

RA: Jestem Ra. Proces był kabalistyczny czyli przekazywaniem z ust do uszu.

PYTAJĄCY: To kiedy Ra próbował nauczyć Egipcjan pojęcia tarota, to czy ten sam proces był użyty czy inny ?

RA: Jestem Ra. Ten sam proces był użyty, jednak ci, którzy nauczali/uczyli się po nas na początku narysowali obrazy dla ich najlepszej zdolności w miejscu inicjacji, a potem zaczęli używać tego co nazywacie wnoszenie reprezentacji wizualizacji przez karty.

PYTAJĄCY: Czy Dworskie Arkana i Mniejsze Arkana były częścią nauk Ra czy czymś co wystąpiło później ?

RA: Jestem Ra. Te karty, o których mówicie były produktem wpływów chaldejskich i sumeryjskich.

PYTAJĄCY: Wspomnieliście wcześniej, że tarot było metodą wróżenia. Czy moglibyście to wyjaśnić ?

RA: Jestem Ra. Musimy, po pierwsze, rozdzielić tarot jako metodę wróżenia od Podstawowych Arkan jako reprezentacji dwudziestu dwu archetypów umysłu.

Wartość tego, co nazywacie astrologią jest znacząca, kiedy jest to używane przez inicjowane jednostki, które rozumieją, o ile wybaczycie to źle określenie, czasami zawiłe rozważenia Prawa Konfuzji. Kiedy wpływ planetarny otwiera siatkę energii na waszej kuli, to ci na kuli poruszają się tak, jak księżyc, który porusza się wokół waszej kuli poruszając wodę w waszych głębinach. Waszą naturą jest woda w tym, że na was jako na kompleksach umysłu/ciała/duszy łatwo jest robić wrażenie i łatwo się poruszacie. Oczywiście to jest bardzo naturalne dla waszej podróży i czuwania w tej gęstości tzn. nie być tylko poruszanym, lecz instruować siebie w stosowny sposób dla ruchu w umyśle, ciele i duszy.

Dlatego gdy każda jednostka wchodzi w planetarną siatkę energii, doświadcza dwóch, głównych wpływów planetarnych., które wg koncepcji, mają do czynienia z fizyczną manifestacją żółtego promieniowania wcielenia, a moment, które nazywacie narodzinami, kiedy pierwszy oddech jest wciągany w kompleks ciała chemicznego, żółtego promieniowania. W ten sposób ci, którzy znają gwiazdy ich konfiguracji i wpływy są zdolni do widzenia raczej szerzej narysowaną mapę, dzięki której jednostka podróżowała, podróżuje i może oczekiwać podróży, będąc na poziomie fizycznym, mentalnym lub duchowym. Każda jednostka będzie rozwijała swoje zdolności wcześniej zainicjowane, które są normalnie znane pośród waszych ludzi jako psychiczne lub paranormalne.

Kiedy archetypy są przetasowane jako w połączenie astrologicznie zorientowanych kart tzw. Dworskich Arkan i mniejszych Arkan, to te archetypy stają się namagnetyzowane psychicznymi wrażeniami pracy z kartami i w ten sposób staja się instrumentami powiązania pomiędzy praktykiem astrologicznych ustaleń i wróżb, a osobą prosząca o te informacje. Często takie archetypiczne reprezentacje ukażą się w taki sposób, że mają teoretycznie interesujące wyniki znaczące w konfiguracji pytającego. W sobie i z siebie Podstawowe Arkana nie mają żadnego prawowitego miejsca we wróżeniu, a raczej są narzędziami dalszej wiedzy na temat siebie dla celu otwarcia bardziej głębokiego, ostro objawionego, momentu obecnego.

PYTAJĄCY: Ra musiał mieć, powiedzmy plan lekcji czy kursu nauczania dwudziestu dwu archetypów, żeby były dane albo tym z Ra czy później tym w Egipcie. Czy moglibyście opisać ten scenariusz takiego kursu ?

RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji.

Wolimy niemal stosownie dyskutować nasze plany zaznajamiania nowicjuszy na waszej własnej planecie tą szczególną wersją archetypów archetypicznego umysłu. Naszym pierwszym etapem była prezentacja obrazów w następującym porządku: jedne, osiem, piętnaście; dwa, dziewięć, szesnaście; trzy, dziesięć, siedemnaście; cztery, jedenaście, osiemnaście; pięć, dwadzieścia, dziewiętnaście; sześć, trzynaście, dwadzieścia; siedem, czternaście, dwadzieścia jeden; dwadzieścia dwa. W ten sposób fundamentalne związki pomiędzy umysłem, ciałem i duszą mogłyby być odkryte, bo gdy ktoś widzi na przykład Macierz Umysłu w porównaniu z Macierzami Ciała i Duszy, to może wyciągnąć pewne wstępne wnioski.

Kiedy już uczeń opanował te wizualizacje i rozważył każdy z siedmiu klasyfikacji archetypu, to patrząc na związki pomiędzy umysłem. ciałem i duszą, zasugerowaliśmy rozważenie archetypów parami. Zauważycie, że rozważenie Wskaźnika zostało pozostawione bez pary, ponieważ wskaźnik powinien sparowany z Archetypem Dwadzieścia Dwa.

Na końcu tej linii pytań student zaczął pojmować głębiej i głębiej jakości i rezonanse każdego archetypu. Wtedy używając różnych pomocy duchowej ewolucji, wspieraliśmy nowicjusza, aby stał się każdym archetypem i co najważniejsze poznał jak najlepiej, jak to jest możliwe, gdy przyjęcie osobowości archetypu byłoby duchowo i metafizycznie pomocne.

Jak możecie zauważyć, dużo pracy zostało kreatywnie przez każdego nowicjusza. My nie mamy żadnego dogmatu to zaoferowania. Każdy dostrzega to, co jest niezbędne i pomocne sobie.

Możemy zapytać czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy tę sesję ?

PYTAJĄCY: Czy jest coś co możemy zrobić, żeby poprawić kontakt, albo aby uczynić instrument bardziej komfortowym ?

RA: Jestem Ra. I znowu ostrzegamy was, abyście mieli w trosce przekręcenia rąk instrumentu. Wpływ czwartej gęstości na nie mógłby być niewygodny w tym, że jeżeli pozwolićby działać bez ulżenia, to właśnie to, co nazywacie chirurgią, będzie niemal natychmiastowo konieczne.

Ułożenia są dobre. Byliście i jesteście wymagający. Opuszczamy was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się wesoło w mocy i we wspaniałym pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.