Make your own free website on Tripod.comChannelingi
RA, SESJA 9,

27 stycznia 1981 r.RA: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się z wami.PYTAJˇCY: Ćwiczenia uzdrawiana, jakie nam daliście są akurat takie, że najlepiej jest się koncentrować na jednym szczególnym ćwiczeniu w szczególnym czasie. Chciałbym zapytać na jakim ćwiczeniu powinienem się skoncentrować dziś wieczorem ?RA: Jestem Ra. I znowu, żeby ukierunkować twój osąd, trzeba powiedzieć, że jest to wtargnięcie w przekręcenie kontinuum czasoprzestrzennego nazywanego przyszłością. By mówić o przeszłości, czy też teraźniejszości, to w naszych ograniczeniach przekręcenia/osądu jest to akceptowalne. Jednak prowadzić, zamiast nauczać/uczyć się nie jest akceptowalnym dla naszego przekręcenia w kwestii nauczania/uczenia się. Zamiast tego, możemy zasugerować proces dzięki, któremu każdy obierze pierwsze z ćwiczeń w porządku w jakim je daliśmy, które ty w swoim postrzeganiu odczuwasz jako nie w pełni docenione przez swój kompleks umysłu/ciała/duszy.Odpowiednim wyborem jest budowanie od fundamentu, sprawdzając czy grunt jest dobry na budowę. Oszacowaliśmy dla was intensywność wysiłku w kwestii wydatkowania energii. Przyjmijcie to i bądźcie cierpliwi, ponieważ nie daliśmy krótkiego i łatwego nauczania/uczenia się świadomości.PYTAJˇCY: Sposób w jaki ja rozumiem proces ewolucji jest taki, że nasza populacja planetarna ma pewną ilość czasu na postęp. To jest ogólnie podzielone na cykle po 25 000 lat. Na końcu okresu 75 000 lat planeta robi postęp sama. Co powoduje precyzję lat w tych cyklach ?RA: Jestem Ra. Zwizualizujcie soebie, jeśłi macie taką wolę, tę szcególną energię, która ma rozpływanie się na zewnątrz i stężanie w kierunku wewnętrznym oraz która uformowała małą rzeczywistość stworzenia zarządzaną przez waszą radę Saturna. Kontynuujcie obserwowanie rytmu tego procesu. Żyjący przepływ tworzy rytm, który jest tak nieunikniony, jak ruch waszego zegara. Każda z waszych jednostek planetarnych zaczęła pierwszy cykl, gdy splot energii był zdolny w tym środowisku do zbierania takich doświadczeń umysłu/ciała. W ten sposób, każda z waszych jednostek planetarnych jest w innym cyklicznym harmonogramie, jak byście to nazwali. Dostosowanie czasowe tych cykli jest miarą równą porcji inteligentnej energii.Ta inteligentna energia oferuje rodzaj zegara. Cykle przesuwają się tak precyzyjnie jak zegar odmierza wasze godziny. W ten sposób brama pomiędzy inteligentną energią, a inteligentną nieskończonością otwiera się niezależnie od okoliczności na wybicie godziny.PYTAJˇCY: Jakie było pierwsze pochodzenie jednostek na tej planecie ? Gdzie oni byli przedtem na tej planecie ?RA: Jestem Ra. Pierwszymi jednostkami na tej planecie były woda, ogień, powietrze i ziemia.PYTAJˇCY: Gdzie byli ludzie podobni do nas i kim byli pierwsi, skąd oni przybyli ? Skąd oni się rozwinęli ?RA: Jestem Ra. Mówicie o doświadczaniu trzeciej gęstości. Pierwsi, którzy przybyli tutaj byli wzięci z innej planety waszego układu słonecznego nazwanej przez was Czerwoną Planetą, Mars. ¦rodowisko tej planety stało się nieprzyjazne dla istot trzeciej gęstości. Dlatego pierwsze jednostki, z tej rasy, jak wy to możecie powiedzieć, były manipulowane nieco przez tych, którzy byli strażnikami w tym czasie.PYTAJˇCY: Jaka to rasa i jak oni dostali się z Marsa tutaj ?RA: Jestem Ra. Rasa jest kombinacją kompleksów umysłu/ciała/duszy tych z tzw. Czerwonej Planety i ostrożnej serii dostosowań genetycznych uczynionej przez strazników w tym czasie. Te jednostki przybyły, bądź były zachowane do dalszego doświadczania na waszej kuli poprzez rodzaj narodzin, który jest niereproduktywny, ale zawiera przygotowanie materiału genetycznego na wcielenie kompleksów umysłu/ciała/duszy tych jednostek z Czerwonej Planety.PYTAJˇCY: Przypuszczam, z tego co mówicie, że strażnicy przenieśli rasę tutaj po tym, jak umarła z fizyczności jaką nazywamy Marsem. Czy to prawda ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: Oczywiście strażnicy działali w zrozumieniu Prawa Jednego robiąc to. Czy możecie wytłumaczyć zastosowanie Prawa Jednego w tym procesie ?RA: Jestem Ra. Prawo Jednego zostało pojęte przez tych strażników jako niesienie wiedzy strażników w kontakcie z jednostkami z Czerwonej Planety, a w ten sposób poprzez mieszanie społecznego kompleksu pamięci rasy strażników i rasy Czerwonej Planety. Jednak to zwiększyło ilość przekręceń w zastosowaniu Prawa Jednego z punktu widzenia innych strażników i od tego zaczęto obowiązywanie kwarantanny tej planety dlatego, że odczuwano, że wolna wola tych z Czerwonej Planety została ograniczona.PYTAJˇCY: Czy jednostki Czerwonej Planety podążały Prawem Jednego zanim opuściły Czerwoną Planetę ?RA: Jestem Ra. Jednostki Czerwonej Planety próbowały uczyć się Praw Miłości, które są formą jednego z podstawowych przekręceń Prawa Jednego. Jednakże tendencje tych jednostek w kierunku działań wojowniczych spowodowały takie trudności w środowisku atmosferycznym ich planety, że stała się ona nieprzyjazna dla doświadczania trzeciej gęstości przed końcem tego cyklu. W ten sposób, jednostki Czerwonej Planety zostały niezebrane i kontynuowały w swej iluzji uczyć się Prawa Jednego.PYTAJˇCY: Jak dawno temu nastąpiło przeniesienie z Czerwonej Planety na Ziemię ?RA: Jestem Ra. W waszym czasie, przeniesienie nastąpiło około 75 000 lat temu.PYTAJˇCY: 75 000 lat temu ?RA: Jestem Ra. To jest w przybliżeniu poprawne.PYTAJˇCY: Czy były jakieś jednostki w formie jaką znam, tzn. dwoje rąk, dwoje nóg, na tej planecie zanim przeniesienie nastąpiło ?RA: Jestem Ra. Byli goście na waszej kuli w różnym czasie, w okresie ostatnich czterech milionów waszych lat, mówiąc w przybliżeniu. Ci goście nie wpłynęli na cykle waszej planetarnej kuli. To nie była trzecia gęstość w swym środowisku, przed czasem, o którym wspominaliśmy.PYTAJˇCY: To czy były istoty drugiej gęstości przed około 75 000 lat temu ? Jakiego rodzaju to jednostki były ?RA: Jestem Ra. Druga gęstość jest gęstością wyższego życia roślin i życia zwierząt, które istnieje bez popędu w kierunku nieskończoności. Te istoty drugiej gęstości są z oktawy świadomości takiej jak wasze i tak jak wy znajdują różne orientacje świadomości pośród świadomych istot waszej wibracji.PYTAJˇCY: Czy któraś z tych jednostek drugiej gęstości ma kształt taki jak nasz, tzn. dwie ręce, dwie nogi, głowa i chodzi wyprostowana na dwóch nogach ?RA: Jestem Ra. Dwa wyższe subwibracyjne poziomy istot drugiej gęstości miały konfiguracje dwunożną, o której wspomnieliście. Jednak ruch w pozycji wyprężonej, którego doświadczacie, nie był absolutnie stosowany u tych istot, które miały tendencję do pochylania się do przodu, pozostając w czworonożnej pozycji.PYTAJˇCY: Skąd te istoty przybyły ? Czy one były produktem ewolucji, jak to jest rozumiane przez naszych naukowców ? Czy one rozwinęły się z oryginalnego materiał, o którym mówicie ?RA: Jestem Ra. To prawda.PYTAJˇCY: Czy te istoty rozwinęły się z drugiej do trzeciej gęstości ?RA: To prawda, chociaż nie można dać żadnej gwarancji na temat liczby cykli, ile zajmie jednostce nauczenie się lekcji świadomości siebie, które warunkują przejście do trzeciej gęstości..PYTAJˇCY: Czy jest jakaś szczególna rasa ludzi na naszej planecie, która się wcieliła z tutaj z drugiej gęstości?RA: Jestem Ra. Nie ma żadnych kompleksów świadomości tutaj na waszej kuli teraz. Jednak istnieją dwie rasy, który używają formy drugiej gęstości. Jedna to jednostki z planetarnej kuli, którą nazywacie Maldek. Te jednostki pracują nad swoimi kompleksami zrozumienia poprzez serię tego co nazwalibyście zwrotami karmicznymi. I oni mieszkają w waszych podziemnych korytarzach i są wam znani jako „Wielka Stopa”.Inną rasą istot, której strażnicy zaoferowali życie w tej gęstości, a która chciała dać swoje kompleksy umysłuciała/duszy tych, a którzy są w tej gęstości odpowiednio zaprojektowanymi wehikułami, jak moglibyście nazwać te chemiczne kompleksy, na wydarzenie, które jest tym co nazywacie wojną atomową.PYTAJˇCY: Nie rozumiem po co były te wehikuły, czy istoty, które były odpowiednie do wydarzenia wojny atomowej.RA: Jestem Ra. To są istoty, które istnieją instynktownie jako istoty drugiej gęstości, które są trzymane w rezerwie, aby uformować, to co nazwalibyście płaszczyzną genetyczna w przypadku, gdyby te kompleksy ciała były potrzebne. Te kompleksy ciał są wielce zdolne oprzeć się rygorom radiacji, a kompleksy ciał, które obecnie zamieszkujecie, nie byłyby zdolne do tego.PYTAJˇCY: Gdzie te kompleksy ciał są ulokowane ?RA: Jestem Ra. Te kompleksy ciała drugiej rasy mieszkają w niezamieszkanym głębokim lesie. Jest wiele różnych miejsc na powierzchni waszej planety.PYTAJˇCY: Czy to są stworzenia w rodzaju Wielkiej Stopy ?RA: Jestem Ra. To prawda, choć nie nazwalibyśmy ich Wielką Stopą, bo oni są bardzo rzadcy i są niezwykle zdolni do unikania ich wykrycia. Pierwsza rasa jest mniej świadoma do określenia innych kompleksów umysłu/ciała/duszy, ale te jednostki są niezwykle zdolne do ucieczki z powodu ich technicznego zrozumienia przed ich wcieleniem się tutaj. Te jednostki z jarzącymi się oczami są najbardziej znane waszym ludziom.PYTAJˇCY: Więc są dwa rodzaje Wielkiej Stopy, prawda ?RA: Jestem Ra. To będzie ostatnie pytanie.Są trzy rodzaje Wielkiej Stopy, jeżeli zaakceptujecie ten wibracyjny kompleks dźwięku używany dla trzech różnych ras kompleksów umsyłu/ciała/duszy. Dwie pierwsze opisaliśmy.Trzecia jest formą myślową.PYTAJˇCY: Chciałbym zapytać, czy jest coś co możemy zrobić by polepszyć komfort instrumentu.RA: Jestem Ra. Instrument będzie potrzebował pewnego dostosowania delikatnych części jej kompleksu ciała. Przekręcenia są z powodu blokady ośrodka energii, który nazwalibyście szyszynką.Jestem Ra. Opuszczam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Pójdźcie dalej, dlatego, radując się w mocy i pokoju Jednego, Adonai.